Docstoc

Peer review online_ wat werkt_ - Igitur.ppt

Document Sample
Peer review online_ wat werkt_ - Igitur.ppt Powered By Docstoc
					Peer review online: wat
werkt?
Janneke van der Hulst Onderwijscentrum VU
j.vanderhulst@ond.vu.nl

Ineke van den Berg IVLOS UU
b.a.m.vandenberg@uu.nl
Programma

n  Peer review: wat, waarom, hoe?
n  Keuze voor systemen: selectie-criteria
n  Twee systemen: voorbeelden
n  Evaluaties
Wat is peer review

n  Studenten van gelijk niveau
  ¨  Peer (iemand die je als je gelijke beschouwt)
  ¨  ® geen statusverschil, geen (groot) kennisverschil
n  Onderwijsvorm (samenwerkend leren)
  ¨  Peer feedback
  ¨  ® er moet genoeg afstand zijn
n  Toetsvorm
  ¨  Peer assessment/evaluation
  ¨  ® meestal i.s.m.docent = co-assessment
n  Peer review: overkoepelende term
Waarom peer review (1)


n  Leertheorie
  ¨ ‘Peers’ spreken elkaars taal
  ¨ Tussenstap zelfstandig leren
  ¨ Toepassing criteria®verinnerlijking
  ¨ Actief met de stof bezig zijn
   ®diepteverwerking
  ¨ Belang tussentijdse feedback
Waarom peer review (2)

n  Praktisch
  ¨ Schaarse  docenttijd (weinig tijd voor
   feedback)
  ¨ Groter volume aan feedback tijdens
   leerproces
                  4. evt. herhaling van peer review
                       op verbeterd

    Algemene           product/vaardigheid/samenw.


    werkwijze peer review

 0. studenten   1. maken van      2.        3. evt.   5. beoordelen
stellen (mede)   (concept)     uitvoeren      verbeteren      van
  criteria op,   product,     van peer      van product/   eindproduct/
reflecteren op   uitvoeren     review      vaardigheid/   vaardigheid/
  criteria of  vaardigheid of     adhv       samenw.     samenwer-
 oefenen zich   samenwerken     criteria               king door
 in het leren    in groep                       docent/co-
 beoordelen                               assessment
                          3a. evt. reactie op
                         review, verzoek om
                           toelichting op
                           beoordeling
Best complex…

De docent heeft veel keuzemogelijkheden:
n Doel: formatief of summatief?
n Wat: product, vaardigheid, samenwerking?
n Hoe:
  ¨  wie beoordeelt wie?
  ¨  Anoniem of juist niet?
  ¨  Criteriumgerichte of open feedback?
n  Begeleiden: monitoren of niet?

Hamvraag: hoe hou ik het efficient en effectief ???
Dus…peer review online

Voordelen o.a.
 ¨ Logistiek
 ¨ Tijd-en plaatsonafhankelijk
 ¨ Tekstgemedieerd: tijd voor reflectie,
  verbalisatie
 ¨ Archiveerfunctie (ook van de interactie)
 ¨ Gelijkwaardige(r) discussie
 ¨ Monitoring van proces
 Keuze van systemen
                    Functionele criteria
 Onderwijskundige criteria       (bron: interviews gebruikers
                    + technische
  (bron: literatuurstudie)       randvoorwaarden en eisen
                    organisatie)
Relevante thema’s bij selectie peer review systemen
• Doel: formatief / summatief
• Wat : bv. schrijfproduct, samenwerking, vaardigheidsdemonstratie
• Soort peer feedback:
   •Gesloten (schaalvragen, cijfers, ja/nee)
   •Open (toelichting op criteriageleide beoordeling of zonder criteria)
   • Algemeen of specifiek commentaar
   • Interactief of eenzijdig
• Monitoringsmogelijkheden
• Gebruikersgemak
• Beheer: kosten, continuïteit leverancier, etc.
(zie www.proof-project.nl)
Inventarisatie bestaande peer
review systemen
Keuze VU

Wensen uit interviews:
 ¨ Schrijfproducten
 ¨ Formatieve en summatieve inzet
 ¨ Kwalitatieve en kwantitatieve feedback
 ¨ Bruikbaar in grote groepen
         Turnitin
Keuze UU

Wensen uit interviews:
 ¨ Schrijfproducten
 ¨ Formatieve  inzet
 ¨ Kwalitatieve feedback
 ¨ Interactie over feedback belangrijk         Annotatiesysteem
Voorbeeld1 (Turnitin)

n  www.turnitin.com
n  Demonstratie Turnitin in cursus
  `Qualitative Research Methods’
n  Wat, waarom, hoe van peer review..
    n  Formatief, beoordelingscriteria leren hanteren
    n  3 Individuele opdrachten
    n  2 Reviewers per opdracht
    n  Anoniem
    n  Criteriageleide kwalitatieve feedback
Turnitin
Voorbeeld: Qualitative Research Methods
Voorbeeld 2 (Annotatiesysteem)

n  www.annotatiesysteem.nl
n  Wat, waarom, hoe van peer review..
    n  Formatief
    n  Schrijfproduct
    n  Groepen van 3
    n  Niet-anoniem
    n  Criteriageleide kwalitatieve feedback

n  Demonstratie annotatiesysteem in cursus
  BMW
  http://www.annotatiesysteem.nl/index.php?m=
  document.view&id=1578
Het Annotatiesysteem
                                Jakko van der Pol
n  Wat is het?                        j.vanderpol1@uu.nl

  ¨  feedback in context
     n  specifiek® betere verwerking
     n  efficiente communicatie door minder coordinatie

  ¨  interactie feedbackgever(s)-ontvanger
     n  toelichting op feedback ®vergroot leereffect
     n  rating feedback ®motiveert feedbackgever


n  Hoe werkt het?
  ¨  Webgebaseerd
  ¨  Log in procedure
  ¨  Scherm: tekst en discussiedraad
Voorbeeld Biomedische
wetenschap( F-S-Gr3-nA-Cr)

n  http://www.annotatiesysteem.nl/index.p
  hp?m=document.view&id=1578
Evaluatie van gebruik computer
n  Studenten
   ¨  Positief over het geven en krijgen van online peer feedback
     (av. 3,0 - 4,0)
   ¨  >80% zou vaker met peer review willen werken, maar…

   ¨  Docent feedback blijft nodig
   ¨  Meer face-to-face discussie gewenst om peer feedback toe te lichten (Turnitin)
   ¨  (Meer) tijd om peer feedback te verwerken

n  Docenten
   ¨  Proces is beter te volgen, maar….

   ¨  Kwaliteit van de peer feedback moet beter

n  Aanbevelingen
   ¨  Peer review is uitstekend online te ondersteunen
   ¨  Blended learning: online en face-to-face bijeenkomsten versterken elkaar
   Feedback kwaliteit
§  Uitkomsten evaluatie (in beide systemen)
   § Docenten
     § Varieert sterk
     § Meer tijd besteden aan monitoring en training studenten
     § Duidelijker criteria opstellen
   § Studenten
     § Veel vertrouwen in eigen feedbackkwaliteiten
     § Kritisch t.a.v. de ontvangen feedback


§  Aanbeveling
   § Neem tijd voor instructie aan studenten en docenten (hoe geef
    je goede feedback? Hoe monitoren?)
   § Besteed tussentijds regelmatig aandacht aan de kwaliteit van
    de peer feedback
Kortom:

n  Goede begeleiding bij peer review is
  van groot belang, maar hoe doe je dat?
n  Kwaliteit van peer feedback is
  zorgenkindje
n  Tips: implementatie draaiboek
Conclusie

n  Twee goed functionerende systemen,
  keuze afhankelijk van wensen
n  Online peer review is stap vooruit in
  organiseren van het proces en
  begeleiden
Meer info

n  www.proof-project.nl
n  Emailadressen:
  ¨ b.a.m.vandenberg@uu.nl
  ¨ j.vanderhulst@ond.vu.nl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:2/11/2014
language:Unknown
pages:30