Balanta contabila by azitrad

VIEWS: 4,643 PAGES: 5

More Info
									BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE Preliminat-Neauditat financiar
CONT 101200 Capital subscris varsat 105000 Rezerve din reevaluare 106100 Rezerve legale 106500 Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare 106800 Alte rezerve 117100 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacope 117101 Rezultatul reportat din sume anulate aferente exercitiilor financiare anterioare 117600 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile DCEE a patra 117650 Diferente de conversie-pasiv 117680 Provizioane IAS 37 121100 Profit si pierdere an precedent 121200 Profit si pierdere an curent 129100 Repartizarea profitului an precedent 129200 Repartizarea profitului an curent 162100 Credite bancare pe termen lung 162112 Credite bancare termen lung BRD-RON 162124 Credit bancar termen lung-BRD-EUR 162162 Credit bancar termen lung CEB-EUR 162172 Credit bancar termen lung-invest.-CEB-EUR 162411 Credite bancare termen lung BRD-EUR 162462 Credite bancare termen lung FINANS-EUR 167000 Alte imprumuturi si datorii asimilate 167100 Alte imprum.termen lung 168700 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate 208000 Alte imobilizari necorporale 211100 Terenuri 212000 Constructii 213000 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 214000 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale 231000 Imobilizari corporale in curs 232000 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 233000 Imobilizari necorporale in curs 234000 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 261000 Titluri de participare detinute de filiale din cadrul grupului 267800 Alte creante imobilizate 280800 Amortizarea altor imobilizari necorporale 281200 Amortizarea constructiilor 281300 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor DENUMIRE SOLD INITIAL( 01.01.200_) DEBITOR CREDITOR RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.200_) DEBITOR CREDITOR SOLD FINAL (31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

Page 1 of 5

CONT 281400 Amortizarea altor imobilizari corporale 301000 Materii prime 302100 Materiale auxiliare 302200 Combustibili 302400 Piese de schimb 302800 Alte materiale consumabile 303000 Materiale de natura obiectelor de inventar

DENUMIRE

SOLD INITIAL( 01.01.200_) DEBITOR CREDITOR

RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

SOLD FINAL (31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

308100 Diferente de pret la materii prime si materiale 308200 Diferente de pret la semifabricate 331000 Productia in curs de executie 345000 Produse finite 346000 Produse reziduale 348000 Diferente de pret la produse 351000 Materii si materiale aflate la terti 371000 Marfuri 381000 Ambalaje 388000 Diferente de pret la ambalaje 391000 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 392100 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile 393000 Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie 394500 Provizioane pentru deprecierea produselor finite 401000 Furnizori 401900 Furnizori-tichete de masa 404000 Furnizori de imobilizari 408000 Furnizori-facturi nesosite 409100 Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 409200 Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari 411100 Clienti 411800 Clienti incerti sau in litigiu 418000 Clienti- facturi de intocmit 419000 Clienti-creditori 421000 Personal-salarii datorate 423000 Personal- ajutoare materiale datorate 425000 Avansuri acordate personalului 427000 Retineri din salarii datorate tertilor 428100 Alte datorii in legatura cu personalul 428900 Personal-imputatii tichete de masa 431000 Asigurari sociale 431500 0,85% Contrib.Angajator la FNUASS pt.CCI 437000 Ajutor de somaj 441000 Impozitul pe profit

Page 2 of 5

CONT 442300 TVA de plata 442400 TVA de recuperat 442600 TVA deductibila 442690 TVA deductibila p.s.tichete de masa 442700 TVA colectata 442790 TVA colectata tichete de masa 442800 TVA neexigibila

DENUMIRE

SOLD INITIAL( 01.01.200_) DEBITOR CREDITOR

RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

SOLD FINAL (31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

442830 TVA neexigibil-import cu scrisoare de garantie 442840 TVA neexigibil-import cu scutire de la garantarea datoriilor vamale 444000 Impozitul pe salarii 446000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 446110 TVA import cu scrisoare de garantie 446120 TVA import cu scutire de la garantarea datoriilor vamale 446200 Garantare taxe vamale 446300 Impozit pe dividende 447000 Fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate 448100 Alte datorii fata de bugetul statului 455000 Sum datorate asociatilor 457000 Dividende de plata 461000 Debitori diversi 462000 Creditori diversi 471000 Cheltuieli inregistrate in avans 472000 Venituri inregistrate in avans 473000 Decontari din operatii in curs de clarificare 473100 Decontari din operatiuni in curs de lamurire-intern 473200 Decontari din operatiuni in curs de clarificare-G.E. 473300 Decontari din operatiuni in curs de clarificare-extern 491000 Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti 496000 Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi 512100 Conturi la banci in lei 512300 Carnete de C.E.C.- uri cu limita de suma 512400 Conturi la banci in valuta 512410 Conturi la banci in devize - B.R.D. 519100 Credite bancare pe termen scurt 531100 Casa in lei 531400 Casa in valuta 532100 Timbre fiscale si postale 532900 Tichete de masa 541000 Acreditive 542000 Avansuri de trezorerie 601000 Cheltuieli cu materiile prime

Page 3 of 5

CONT 602000 Cheltuieli cu materialele consumabile

DENUMIRE

SOLD INITIAL( 01.01.200_) DEBITOR CREDITOR

RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

SOLD FINAL (31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

603000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604000 Cheltuieli privind materialele nestocate 605000 Cheltuieli privind energia si apa 607000 Cheltuieli privind marfurile 608000 Cheltuieli privind ambalajele 611000 Cheltuieli de intretinere si reparatii 612000 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 613000 Cheltuieli cu primele de asigurare 621000 Cheltuieli cu colaboratorii 623000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 624000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal 625000 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 626000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 627000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 628000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 628900 Chelt.priv.cost.imprim.-tichete de masa 635000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 641000 Cheltuieli cu salariile personalului 642000 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor 645000 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 654000 Pierderi din creante si debitori diversi 658000 Alte cheltuieli de exploatare 664000 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 665000 Cheltuieli din diferente de curs valutar 666000 Cheltuieli privind dobanzile 667000 Cheltuieli privind sconturile acordate 668000 Alte cheltuieli financiare 681100 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 681400 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulant 691100 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 701100 Venituri din vanzarea produselor finite - intern 701200 Venituri din vanzarea produselor finite - extern 701300 Venituri din reparatii motoare si ansamble 703100 Venituri din vanzarea produselor reziduale tara 703200 Venituri din vanzarea produselor reziduale export 704000 Venituri din lucrari executate si servicii prestate-tara 704100 Venituri din lucrari executate si servicii prestate-export 707000 Venituri din vanzarea marfurilor 708000 Venituri din activitati diverse 708800 Venituri din inchirieri supraf

Page 4 of 5

CONT 711000 Variatia stocurilor

DENUMIRE

SOLD INITIAL( 01.01.200_) DEBITOR CREDITOR

RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

SOLD FINAL (31.12.200_) DEBITOR CREDITOR

722000 Venituri din productia de imobilizari corporale 758000 Alte venituri din exploatare 758900 Ven.din imput.tichete de masa 764000 Venituri din investitii financiare cedate 765000 Venituri din diferente de curs valutar 766000 Venituri din dobanzi 768000 Alte venituri financiare 781400 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

Page 5 of 5


								
To top