Forskningsprojekt Kognitive funktioner hos voksne med OCD

Document Sample
Forskningsprojekt Kognitive funktioner hos voksne med OCD Powered By Docstoc
					OCD undersøgt med neuro-
psykologiske tests og MR-
scanning før og efter
behandling

Psykolog Tue Hartmann
Center for Psykiatrisk Forskning
Psykolog Sanne Kjær
Klinik for OCD
Århus Universitetshospital, Risskov

OCD-foreningen 28/3 2009
Hvem undersøger vi?

  40 voksne fra 18-65 år med OCD fra Klinikker
  for Angst & Tvangslidelser i Region
  Midtjylland
  40 raske kontrolpersoner uden psykisk lidelse
  selv eller hos 1.grads slægtninge
  Grupperne matches på alder, køn og
  uddannelsesniveau
ICD-10 F42

  Mindst 2 uger
  Obsessioner og/eller kompulsioner
  Erkendes som egne, tilbagevendende,
  ubehagelige, overdrevne tanker
  Søges afvist eller modstået
  Ikke lystbetonet
  Lidelse eller interferens med livsfunktion
  Ikke følge af F2 el. F3
Hvem kan ikke være
med?
 Hovedtraumer eller andre organiske
 hjernesygdomme
 Misbrug
 Andre psykiske lidelser (Andre angstlidelser og/eller lettere
  depression, samt visse personlighedsforstyrrelser tillades)
  Anden psykofarmaka end SSRI
  MR kontraindikationer
Hvornår undersøger
vi?
  Patienter undersøges før og efter 15
  sessioners kognitiv adfærdsterapi og
  eventuel stabil medikamentel behandling
  med SSRI

  Kontrolpersoner undersøges 2 gange med ca.
  20 ugers mellemrum
  Hvordan undersøger
    klinikkerne?
 Diagnostisk interview, særligt fokus på
 angstlidelser
 Interview om personlighedsforstyrrelser

  Selvrapporteringsskemaer om forskellige
  psykiske symptomer

  Efter første forsamtale orienteres patienten
  om og adspørges om deltagelse i
  forskningsprojektet
Hvordan undersøger vi?

  Diagnostisk interview
  Blodprøver
  Interview om grad af depression
  Interview om type og grad af OCD
  Vurdering af socialt funktionsniveau
  MR-scanning af hjernen
  Neuropsykologisk testning
      Hvorfor?


  Øget forståelse for OCD

  Udvikling af nye behandlingstiltag?
       OCD undersøgt med
 neuropsykologiske tests og
   MR-scanning før og efter
      behandling
Psykolog Tue Hartmann
Center for Psykiatrisk Forskning
Psykolog Sanne Kjær
Klinik for OCD
Århus Universitetshospital, Risskov

OCD-foreningen 28/3 2009
 Neuropsykologiske test
måler kognitive funktioner
  Kognitive funktioner
      ved OCD
  Nedsat hukommelse (ikke-sproglig)?
  Langsommere forarbejdningshastighed?
  Nedsatte eksekutive funktioner?
    Initiere
    Hæmme
    Planlægge
    ”Skifte mentalt sæt”
   Hvad vil vi vide?
  Har personer med OCD nedsatte kognitive
  funktioner sammenlignet med raske?

  Er der sammenhæng mellem kognitive funktioner
  og sværhedsgrad af OCD?

  Ændres kognitive funktioner efter behandling?

  Er der sammenhæng mellem kognitive funktioner
  og udbytte af behandlingen?
        Vejledere

  Per Hove Thomsen. Professor i Børne-og
  Ungdomspsykiatri Århus Universitet, dr. med.,
  overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center,
  Århus Universitetshospital Risskov

  Birgit Bennedsen. Overlæge, Ph.d. og leder af Klinik for
  OCD, Århus Universitetshospital, Risskov

  Anders Degn Pedersen. Neuropsykolog. Ledende
  psykolog ved Hammel Neurocenter
       OCD undersøgt med
neuro-psykologiske tests og
       MR-scanning
    før og efter behandling
Psykolog Tue Hartmann
Center for Psykiatrisk Forskning
Psykolog Sanne Kjær
Klinik for OCD
Århus Universitetshospital, Risskov

OCD-foreningen 28/3 2009
Tidligere fund

  Funktion(PET og fMRI)
  Form (MR)
  Forbindelser (MR)
Funktion 1

  Kognitive opgaver
   Stroop (Nakao 2005)
   Tower of London (Hesse
   2005)
Funktion 2

  Hvile
   Højere aktivering
  Provokations studier
   Højere aktivering
  Prædikatorer for respons
   Lavere aktivering
  Form
     Mindre grå
     substans:
     Frontal

     Øget grå substans:
     Centralt og
     cerebellum


Pujol, J. et al. Arch Gen Psychiatry 2004;61:720-730.
72pt 72ctrl
Forbindelser

 Reduceret
 ledningsevne
 Centralt og
 frontalt (Szeszko 2005)
       (Saito 2008)
Netværkshypotese
 Netværk
 Undersøge funktion, form og forbindelser hos
 samme gruppe patienter
 Sammenligne resultaterne med respons på
 behandling
 Sammenholde MR og neuropsykologiske
 data
Metode 1

  Funktionel MR
   Kognitive opgaver
   Provokation
   Hvile
fMRI
Metode 2

  Strukturel MR
    Form
    Forbindelser/ledningsevne
    Kortlægge forbindelser
    Skader på forbindelser
        Vejledere

  Poul Videbech Professor , dr.med. Overlæge ved Center for
  psykiatrisk forskning, Århus Universitetshospital

  Raben Rosenberg Professor , dr.med. Overlæge ved Center
  for psykiatrisk forskning, Århus Universitetshospital

  Torben Lund. PhD, Ingeniør, Center for Integrativ
  Neurovidenskab, Århus Universitetshospital

  Christian Gerlach PhD, Dr. Psych, Institut for Læring, DPU
Tak

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:12/17/2013
language:Danish
pages:27
linzhengnd linzhengnd http://
About