Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

181

VIEWS: 0 PAGES: 1

									           Jak zřídlo vody živé

1.Jak zřídlo vody živé, jež žízeň uhasí, jak síla duši slabé, jež s hříchem
 zápasí, jak jarní i letní čas písní rozjásán hle, takový je Pán Ježíš, můj
 Přítel a můj Pán.

2.Jak místo křiku ticho a mír po válčení, jak radost ze setkání po smutku
 loučení. Jak měsíc a slunce, když září v moře lán – hle, takový je Pán
 Ježíš, můj Přítel a můj Pán.

3.Jak spánek v utrpení, jež dá zapomenout, jak volnost po otroctví, jak
 klíč od hřícha pout. V něm poutník již vidí svůj domov dokořán – hle,
 takový je Pán Ježíš, můj Přítel a můj Pán.

								
To top