Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PH - Excel

VIEWS: 4,024 PAGES: 133

									Institute

Course

Qualifn., H.S.C. H.S.C. H.S.C.

Enrll no

First namemiddle name Surname Ramesh Sharma

DOB 18/08/1990

Obtnd Mks 475 459 459 459 457 456 452 452 445 444 442 441 436 435 434 432 430 428 428 428 421 419 209 412 411 410 408 204 407 405 405 403 397 397 396 395 390 382 379 378 378 373

Out of 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 300 600 600 600 600 300 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Income

Sch recvd Convrtd mks 475.00 459.00 459.00 459.00 457.00 456.00 452.00 452.00 445.00 444.00 442.00 441.00 436.00 435.00 434.00 432.00 430.00 428.00 428.00 428.00 421.00 419.00 418.00 412.00 411.00 410.00 408.00 408.00 407.00 405.00 405.00 403.00 397.00 397.00 396.00 395.00 390.00 382.00 379.00 378.00 378.00 373.00

Out of 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

% 79.17 76.50 76.50 76.50 76.17 76.00 75.33 75.33 74.17 74.00 73.67 73.50 72.67 72.50 72.33 72.00 71.67 71.33 71.33 71.33 70.17 69.83 69.67 68.67 68.50 68.33 68.00 68.00 67.83 67.50 67.50 67.17 66.17 66.17 66.00 65.83 65.00 63.67 63.17 63.00 63.00 62.17

K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH Shri. Sitabai Thite CollegeofPharmacy, [303] PH

7548710 Vinod 7548406 GUPTA 7573786 Priyanka 7676086 VITHAL 7548219 NITISH 7573884 Reshma

70000 NO 76000 NO 36000 NO 22000 NO 30000 NO 30000 NO 10000 NO 40000 NO 90000 NO 48000 NO 60000 NO 35000 NO 60000 NO 54000 NO 30000 NO 60000 NO 17000 NO 18000 NO 15000 NO 45000 NO 40000 NO 25000 NO 35000 NO 15000 NO 24000 NO 15000 NO 60000 NO 50000 NO 37000 NO 20000 NO 70000 NO 25000 NO 15000 NO 20000 NO 25000 NO 50000 NO 30000 NO 35000 NO 18000 NO 15000 NO 35000 NO 20000 NO

RAJDULARI BEKARURAM 24/02/1988 Suresh Daphal 12/4/1990 22/12/1989 14/07/1989 5/7/1990 25/12/1989 3/2/1989 13/06/1989 17/06/1989 11/10/1989 14/04/1989 12/12/1988 17/08/1989 28/02/1989 4/3/1985 16/03/1988 10/9/1989 18/02/1989 11/7/1989 15/05/1989 16/02/1989 15/02/1990 23/05/1989 9/4/1990 28/11/1985 24/10/1989 19/10/1989 1/2/1990 20/07/1989 13/06/1990 15/08/1988 17/07/1989 10/6/1979 4/4/1989 11/6/1990

Maharahstra Polytechnic (D.Pharm) Institute, Nilanga [053] PH H.S.C. K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH Shri. Sitabai Thite CollegeofPharmacy, [303] PH H.S.C. H.S.C.

GOVINDRAO DAHAGAVE DEEPAK Janardan Ashok AGRAWAL Kate Gupta Parik

Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602171 Ashish

Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602467 Deepawali Prakash K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH Shri. Sitabai Thite CollegeofPharmacy, [303] PH K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH H.S.C. H.S.C. H.S.C. H.S.C. H.S.C. H.S.C.

7548326 SANTOSHKUMAR LALBAHADUR CHAUHAN 7548390 NEERAJ 7548701 GIRISH 7574031 Swati 7548353 RAJESH 7548738 kavita RAMMANOHAR GUPTA ASHOK Rajaram SEVKANI Thite

TARARAM CHOUDHARY Rangnath sonavane

Maharahstra Polytechnic (D.Pharm) Institute, Nilanga [053] PH H.S.C. K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH H.S.C.

7676184 RUQAIYA BAHAOODDIN KHAJI 7548630 PINGLE NIRMALA KISAN

Maharahstra Polytechnic (D.Pharm) Institute, Nilanga [053] PH H.S.C. K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, [189] PH H.S.C.

7676246 SUGREEV PRAKASH MAGAR 7548255 BHARAT GOBINDRAM BHATIA

Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602421 M. Rizwan M.Akhter M. Akhter Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602270 Rina Manoharbhai Patel Institute of Pharmacy, PH Gondia [517] H.S.C. 7609898 Akhilesh Devkumar Jirwankar Rajendra Asati

Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602064 Lalita MCE Society s Instt. of Pharmacy (Dip.) [638] PH Taya Saheb Kore College of Pharmacy [759] H P H.S.C. H.S.C.

KanhaiyalalChandak Shaikh Mudshinge

7579780 Sumaiyya Chand 7586111 Sagar 7562343 Madhuri 7586078 Rekha 7562227 Anita 7579841 Prasnna Ravso

Poona District Education Ass.S.G.R.S. College,SaswadH.S.C. PH [231] Taya Saheb Kore College of Pharmacy [759] H P H.S.C.

Ramchandra awar P Jaysing Koli

Poona District Education Ass.S.G.R.S. College,SaswadH.S.C. PH [231] MCE Society s Instt. of Pharmacy (Dip.) [638] PH H.S.C.

Chandrakant Jagtap Nagnath Yangude BIRAJDAR

Maharahstra Polytechnic (D.Pharm) Institute, Nilanga [053] PH H.S.C.

7676068 PRIYANKA SHIVAJI

Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602190 Hiranand Ashokkumar arjika H Maharahstra Polytechnic (D.Pharm) Institute, Nilanga [053] PH H.S.C. 7676148 SUCHITA BHARATRAO KARANJKAR

Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602618 Zoheb Ahmed Khan Khan Riyaz Ahmed Khan Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602117 Dipali Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602073 shilpa Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602485 Rinkesh Pataldhamal Wadhwani Pharmacy College, YavatmalH.S.C. PH [499] Maharahstra Polytechnic (D.Pharm) Institute, Nilanga [053] PH H.S.C. Poona District Education Ass.S.G.R.S. College,SaswadH.S.C. PH [231] Maharahstra Polytechnic (D.Pharm) Institute, Nilanga [053] PH H.S.C. 7609431 Niklesh Anantrao Deshmukh Krishnarao chavan Nandlal Narayan Pariyani Chandak

7676291 AMARDEEPANILRAO 7562263 Manoj 7676264 AMOL

NIDWANCHE 21/02/1990 25/11/1989 30/08/1987 5/9/1989 16/07/1990 19/01/1990

Vishvanath Khaire MANOHAR MANE Anil Somani

Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602556 Piyush Shri. Sitabai Thite CollegeofPharmacy, [303] PH Shri. Sitabai Thite CollegeofPharmacy, [303] PH H.S.C. H.S.C.

7574021 Subhangi Balasaheb Thite 7573697 Vijay Bhalachandra Auti

Geetadevi Khandelwal Polytechnic Institute of Pharmacy, Akola [255] PH H.S.C. 7602529 Roshan Khan ohammed Abubaker M Khan Poona District Education Ass.S.G.R.S. College,SaswadH.S.C. PH [231] Shri. Sitabai Thite CollegeofPharmacy, [303] PH H.S.C. 7562281 Jyoti 7574040 Mohini Pratap Kumbhar

15/03/1990 11/6/1990 28/04/1990

372 368 360

600 600 600

12000 NO 45000 NO 30000 NO

372.00 368.00 360.00

600 600 600

62.00 61.33 60.00

Sureshrao Thorat

Institute

CourseQualifn., Enrll no

First name

middle name Mohan jayapal BHASKAR JAGANNATH DNYANDEV Raygonda

Surname Waichal chougule JAGTAP PATIL PATIL BHOKARE PATKI MANDAKE GAIKWAD YADAV chaugule CHOUGULE NICHAM KULKARNI KARVE CHAVAN DANGE KOKATE Jadhav Gawade PAWAR mohite Bhagat KALANTRE SHINDE KUMBHAR NARSAIAH jadhav Patel KADAM JADHAV Lohar PATIL faiz alam GADAVE PATIL shabbir ahmad

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010]ME S.S.C.

7097726 Nikhil 7097207 snehal 7101918 AKSHAY 7097548 ABHISHEK 7097557 MITHUN 7097163 Suraj

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME S.S.C. S.S.C.

7097575 SHANTANU SANDESH 7101462 CHETAN 7101032 AKSHAY 7097735 MANOJ 7097172 akshay 7097181 ANIKET 7160866 BHARAMU 7101373 SAGAR 7097360 AMAR 7100911 NILESH 7100975 RAHUL 7097388 SURAJ 7097261 Amit 7160605 Digambar 7101721 SUMIT 7097477 ashish 7097136 Rajashree 7101220 VIJAY 7101865 SANGRAM 7097403 SANTOSH 7236884 KATE 7245266 rajesh NIVRUTTI YASHWANTRAO VASANTRAO annaso AJIT PANDURANG ANIL RAOSAHEB NAMDEV MARUTI VIJAY Shriram Subhash NARAYAN dilip Bandaram NANDAKUMAR SUDHAKAR SAHADEV ANAND shivaji

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic, Karad [010]ME S.S.C. S.S.C.

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME S.S.C. S.S.C.

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic, Karad [010]ME S.S.C. S.S.C.

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME S.S.C. S.S.C.

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic, Beed [032] ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7168407 Vasimakarm Paigambar SHIVAJI CHANDRAKANT Jagannath VISHNU qamar hayat JAYAVANTRAO ASHOK umair

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] SAMBHAJI ME S.S.C. 7126247 Government Polytechnic, Karad [010]ME S.S.C. 7101140 BANDU 7097412 Hritikesh 7101631 AJIT 7004601 siddiqui 7101014 YOGESH 7101622 ABHIJEET 7004389 momin

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010]ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME

M.H. Saboo Siddik, Byculla [002]

ME

S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7004389 UMAIR 7101702 KISHOR 7237148 PARWEZ 7101711 SAGAR 7168247 SANTOSH 7097628 AMAR 7275309 gaurav 7101257 KISHOR 7101533 SAMEER 7168041 amit

SHABBIR AHMAD ANIL PASHA VASANT BHIMSEN MANSING krushna ABASAHEB SUBHASH pramod

MOMIN PAWAR SHAIKH PAWAR KUMBHAR SALUNKHE kothawade KANASE MOHITE bhasme Chougule NIKAM ASHRAF DHURI dange THORAT Nimbalkar GOKHALE JADHAV DULEWAD BELOSHE GUNJAL Patil THOTE PATIL Patil Thakur PATIL DHURI Chougule UGHADE Phadtare DAKHWE Chavan LONDHE GHADAGE Bhosale

Government Polytechnic, Karad [010]ME Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME Government Polytechnic, Karad [010]ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7168087 Manojkumar Mahaveer 7101589 SAGAR 7004558 SHAIKH SURYAKANT MOHAMMED

Government Polytechnic, Malvan. [117] ME

7160580 DNYANESHWAR DHONDIBA 7295526 sameer 7101945 SWAPNIL 7101598 Mahesh 7101103 ABHIJEET 7236839 AJAY 7236768 RAJU 7100831 AMIT 7043341 ANISH 7168434 Dipali 7236200 GAJANAN 7101613 SUSHANT 7168480 Swati 7275514 Vikram 7101641 AMAR dildar VASANTRAO Shankarao EKNATH ASHOKRAO GANPATI SARJERAO ANKUSH Maruti KISHANRAO MOHAN Dagadu Pratap LAXMAN

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government polytechnic, Nanded [020] ME Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Shreeram Polytechnic, Airoli [124] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

Government Polytechnic, Miraj [131] ME Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7160571 BALKRISHNA SHANTARAM 7168096 Prasann 7296238 SUMANT 7101749 Namrata 7089493 SALMAN 7186316 Vivek 7101444 MAHESH 7101088 SAGAR 7100877 Sunny 7236991 YOGESH Babaso SHESHERAO Kalidas RAFIQUE Vishnu BALASO SHANKAR Hanmant

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME S.S.C. S.S.C.

Sri Savitribai Phule Polytechnic,Pune [148] S.S.C. ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Karad [010]ME Government polytechnic, Nanded [020] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

PURUSHOTTAMRAO MOTEWAR

Government Polytechnic, Miraj [131] ME Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic, Karad [010]ME

S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7168416 Avinash 7236688 CHAPKE

Mohan AMOL

Patil SUDAMRAO KADAM Patil GHODAKE ABDUR RASEED RAORANE abdul razak Mane ATTAR DAVANGAVE PATIL Patil KAWALE SHINDE PARALE Parkale Patil MALI BIDARKAR Pande Patil SHAIKH Asabe Adsul farooq Pawar deshpande Kore mulla CHAVAN HARNE Babar UTAGE ghongade MANIYAR DHOPATE KHAN

7101201 NAVANATH RAMESH 7296004 Vaibhav 7236795 SATISH Ramesh SHIVLINGRAO

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government polytechnic, Nanded [020] ME Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7236973 MOHAMMADFAROOQUE 7160946 PRATHAMESH PRADIP 7004413 patel 7168309 Santosh 7097127 SHADAB 7236731 BHAGVAT 7160893 SANGRAM 7168471 Satish 7352936 ABHISHEK 7097673 ANKITA 7295956 AVINASH 7295956 Avinash 7295974 Devanand 7097431 NILESH 7295482 STELLA 7245471 Akash 7168425 Bipin 7089949 ABRAR moosa Babu MAHAMADSHAFI MADHAV KRISHNA Sukumar MANOHAR SHASHIKANT BHAGWAT Bhagwat Suresh RAGHUNATH SURYKANT Digambarrao Babgonda IQBAL

Government Polytechnic, Miraj [131] ME

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Beed [032] ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME Government Polytechnic, Karad [010]ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7168004 Bhagyashri Trimbak 7100788 Bharat 7004656 mulla 7168514 Ranjit 7295544 sandip 7168229 Sneha 7004656 usama 7236703 ANAND 7352856 MANGESH 7168022 Namdev 7296247 SURAJ 7295642 avinash 7295876 FIROZ 7168102 NAMRATA 7004290 SALMAN Dattatray usama Lalaso kalyanrao Sanjay farooq BABARAO SURESHRAO Pandharinath SATLING navnath LATIF DEEPAK SHEHZADE

Government Polytechnic, Miraj [131] ME

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C.

Government polytechnic, Nanded [020] ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME

S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7237157 shete 7004665 SIDDIQUI 7289224 VITTHAL 7097708 NARESH 7101435 RUTUJA 7168069 Santosh 7295437 shripad 7160982 MAHESH

vinayak MOHD AKBAR NILKANTHRAO SHIVKUMAR DEVIDAS Namdev shivajirao LAWOO

kamlakar MOHD HANIF KADAM SWAMI LOKHANDE Bhusnur amlekar SAWANT KADAM THOKADE HUKIRE GARUD SONI pande SHAMIM LAD MATHE MATHE TUKARAM KARBHARI balaji DHUMAL Ghatge RAHANE AWARE

Government Polytechnic, Jintur [094]ME

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010]ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME S.S.C. S.S.C.

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME S.S.C.

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Beed [032] ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7295722 AKSHAY ALIS PRITHIVIRAJ SHAHAJIRAO 7296210 AMOL 7295698 VASUDEV 7295615 AKASH 7296176 MAYUR 7245481 surendra POPAT ABHMANYU SAHEBRAO SHIVNARAYAN dinkarrao

7004119 ANSARI MOHDMIN MOHD A 7160768 KAUTUK 7352981 YOGESH 7352981 YOGESH SHASHIKANT SUNILAPPA SUNILAPPA

Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME

7295517 CHAUDHARI SHRIKANT 7295750 SATABAI 7295553 dhumal 7295553 PRASHANT GURUNATH prashant BALAJI Prakasha

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] Swapnil ME S.S.C. 7111111

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242513 GORKSHANATH BHAUSAHEB K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C. Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic, Miraj [131] ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7274983 MAYUR SHANKAR

7353002 Mohd.AZHERMOHAMMAD.NAZIR MOHAMMAD 7160454 MANESH 7160651 GOPAL 7168210 sunil 7160900 SURAJ 7160919 Vishal ARJUN ANKUSH nandkumar BHUJGONDA Narasu VITTHAL AGLAVE GULEKAR koli PATIL Patil CHAVAN AKHTAR Jawalagekar

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] KIRAN ME S.S.C. 7126078 M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C.

7004342 MOHD ASLAM MOHD 7269929 Sadanand 7288989 UMESH 7269802 RUDRESH Udhavarao

Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069] ME S.S.C. Government Polytechnic, Jintur [094]ME S.S.C.

RAGHUNATHRAO AWCHAR RAMDAS DEVPUJE PHADATARE Kawale

Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069] ME S.S.C.

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] SHAMBHURAJ ITTHALRAO ME S.S.C. 7126480 V Government Polytechnic, Malvan. [117] ME S.S.C. 7160740 Ajay Anant

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Gourishankar Ploytechnic [849] ME S.S.C. S.S.C.

7295562 manisha 7490791 NITIN

pandurang LAXMAN

gade SATRE Abdul Kamalakar SANKURWAD Agrawal GAWALI SHIRGURKAR TEKADE SURYAVANSHI PANGAL Rokade MOHD.AKHTAR Mohd. toshniwal CHAVAN TUKARAM GAWAS badhe CHAVAN GULAM NABI HUMBE KATARE Shaikh BUKAN TAMBE JAGTAP PATIL MOIZ PATIL bhujade RAHANGDALE KURHE gurav navanath gambhire SAYYED UMBARKAR

Government Polytechnic , Washim [031] ME

7352650 Abdul Najim Abdul Jabbar 7097332 Yogesh 7237120 GAJANAN 7352687 Rahul 7295624 KANCHAN 7132558 AKASH 7296201 DEEPALI Ramesh GANGADHAR Ashok SUNIL ANIL UTTRESHWAR SUNDAR SANJAY Atul MOHD.IRSHAD

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME S.S.C. S.S.C.

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] VIKRANT ME S.S.C. 7126588 Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic, Beed [032] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7295947 SANJANA 7353085 Akash 7353011 MOHD

7353011 Mohd. IrshadMohd. Akhtar 7353192 ronak 7245112 RUPALI 7296185 SURWASE suresh RAMDAS SARIKA

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME S.S.C.

7160623 DNYANESHWAR BHASKAR shankar LOKNATH JUNAID AHMED

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7241991 sandesh Government Polytechnic, Karad [010]ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C. 7100920 NIRANJAN 7004404 PATEL

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Jintur [094]ME S.S.C.

7295704 SHUBHANGI DILIP 7289251 VISHNU 7275452 Shakil 7295508 SHITAL 7275505 ABHAY 7289206 BABU 7295983 DEEPALI 7278820 EZZY 7295992 NILESH SURYAKANT Alamgir BHAUSAHEB BHAUSAHEB PRAKASH SHIVRAJ MUSTANSEER VILAS

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C. Government Polytechnic, Jintur [094]ME S.S.C.

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Shree H.H.J.B. Polytechnic,ChandwadME S.S.C. [079] Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME MET Polytechnic [776] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7332970 gorakshnath balkrishna 7367607 DEORAJ 7289304 GIRISH 7245257 sagar 7295606 gambhire 7595606 nilesh ROSHANLAL TRYAMBAK sushilkumar nilesh navnath

Government Polytechnic, Sakoli [091]ME Government Polytechnic, Jintur [094]ME Government Polytechnic, Beed [032] ME

Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME Government Polytechnic, Osmanabad [118] S.S.C. ME

7296130 SHAHANAWAZ MUBARAK LAHANBHAU

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242747 YOGESH

Government Polytechnic , Washim [031] ME

S.S.C.

7353245 Sunil 7132155 ONKAR 7352963 Abhishek 7353156 AMOL

Shankar VIJAY Radheshyam SUDHAKARRAO KISAN sanjay BALASAHEB dasharath Dilip KALGONDA PANDHARINATH DATTATRAY ATMARAM PANDHARI Dilip

Jagtap DIXIT Laddha SURWADE NIRGUDE Sirsat DESHMUKH jadhav Kanhed PATIL BHOSALE CHAUDHARI GAWALI TAWALARKAR Nalavade YADAV MAQBOOL Raut Gawade MULLA kachare handre QAZI CHAVAN Bhagat MUJAWAR TELI hiwase Mandave Karale JADHV SHENDAGE AKHIL MAHALE SANTOSH DESHMUKH PATIL MPASHA

Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME S.S.C. S.S.C.

Shri. M. Education Society Institute ofME Polytechnic Nasik [530] Tech. S.S.C. 7316439 SHARAD Government Polytechnic, Beed [032] ME S.S.C. 7245561 Vikram

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242184 SURAJ MET Polytechnic [776] ME S.S.C. S.S.C. 7332998 eknath 7352892 Sumit 7154528 ROHAN

Government Polytechnic , Washim [031] ME

Dr. J.J.Magdum Polytechnic , Jaysingpur [105] ME S.S.C.

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242040 SHARAD Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242101 SUNIL Government Polytechnic , Washim [031] ME Bramha Valley Polytechnic [778] ME S.S.C. S.S.C. 7352838 HARSHAD 7336585 VINOD

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] Pankaj ME S.S.C. 7126659 Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7024031 RAJKUMAR RAMLAKHAN 7089985 SURVE 7353076 Akash 7043304 Amol 7089742 FAUZAN 7097305 pramod JASIM Govindrao Subhash ABDUL QUADIR bajirao

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME Shreeram Polytechnic, Airoli [124] ME

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] ME S.S.C. Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069] ME S.S.C. Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME Gourishankar Ploytechnic [849] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7270204 vijaykumar ashokrao 7089770 RIZWAN 7160516 KANAK 7352711 Yogesh 7490638 SADIK 7090064 MAJID 7319538 pratik 7160801 Vishal 7043430 Yogesh 7132217 NIKHIL 7490825 SUNIL 7541432 SHAIKH 7275345 SAGAR ABDUL KARIM DEEPAK Narendra NASARUDDIN KAMRUDDIN madhusudan Vasant Bhikaji SHRIKANT TANAJI ZEESHAN BHAUSAHEB

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME

Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127]S.S.C. ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Shreeram Polytechnic, Airoli [124] ME S.S.C. S.S.C.

Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Gourishankar Ploytechnic [849] ME S.S.C. S.S.C.

Guru Gobind Singh Polytechnic [369] ME

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C. Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] ME Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] Gourishankar Ploytechnic [849] ME ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7497183 GANGRADE ANUP 7023562 VIKI 7490683 VISHAL 7089911 SHAIKH VASANT DINKAR REHAN

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME

Government Polytechnic, Gadchiroli [119] ME Hi- Tech Instt. of Technology [627] ME

S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7388269 YOGESH 7324412 krishna 7352678 Ruchika 7160584 Kiran 7132398 AMOL 7395488 ankit 7497281 JHA 7269796 mukesh

SURESH bharat Anil Ganpat JINGONDA dilip ABHINANDAN dattatray

FULZELE mane Adhau Aglave PATIL munshi HARIMOHAN chavan INAMDAR salim CHOUGULE RAZA RAFIQUDDIN PADAMWAR ZAGDE SHAIKH DAYANANDA UGALE PATIL VICHARE KADAM SADALGE Kanekar patne BURADE Chavan BHOIR ICHAL DATIR GITAY BIRARI Barve RATHOD SUBHASH MUKADAM SHAIKH Pawar GAIKHE

Government Polytechnic , Washim [031] ME Government Polytechnic, Malvan. [117] ME

Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127]S.S.C. ME Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] ME S.S.C.

Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069] ME S.S.C. Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] ME S.S.C. S.S.C.

70990046 IRFANUDDIN AMANUDDIN 7004585 shaikh 7132100 NIKHIL 7541405 SHAIKH 7541405 SHAIKH waquar RAJGONDA REHAN REHAN RAZA

Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Guru Gobind Singh Polytechnic [369] ME Guru Gobind Singh Polytechnic [369] ME Government polytechnic, Nanded [020] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7237040 AJAYKUMAR VIJAYKUMAR ARJUN

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242827 KISHOR Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] ME S.S.C. S.S.C.

7089921 SHOEB AHMED SHAKEEL AHMED 7497291 JHA 7275423 JAGDISH 7132441 SAGAR 7024013 SIDDHESH 72919011 AVINASH 7132496 PRASHANT 7160731 Chetan 7237077 avinash 7388198 SANDEEP 7540721 Akshay 7023491 NARESH 7132208 RAHUL ABHISHEK BHAUSAHEB SHRIPATI SHARAD KISHOR VIJAY Prakash ashok MANOHAR Madhukar NARAYAN SUBHASH

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C. Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] ME S.S.C.

B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099]S.S.C. ME Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Government Polytechnic, Malvan. [117] ME Government polytechnic, Nanded [020] ME Government Polytechnic, Gadchiroli [119] ME Guru Gobind Singh Polytechnic [369] ME Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043]

P.DR.V.V.PATIL Rural Polytechnic for women, Loni [081] ME S.S.C. 7242166 YASHWANT GENU Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME MET Polytechnic [776] ME S.S.C. S.S.C. 7068493 ABRAR 7331954 NIKHIL 7275004 Jayant 7341558 ARVIND 7278884 GUGALE 7089724 MAAZ 7089869 MD.KAFIL 7353030 Shubhangi 7275130 AKSHAY SALIMUDDIN MANOJ Daulatrao UTTAM GAURAV ZAMIR MD.SHARIF Madhukar VILAS

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C. Government Polytechnic, Khamgaon [021] S.S.C. ME Shree H.H.J.B. Polytechnic,ChandwadME S.S.C. [079] Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME Government Polytechnic , Washim [031] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C.

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] ME S.S.C.

Government Polytechnic, Gadchiroli [119] ME Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] ME Government Polytechnic, Gadchiroli [119] ME Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] ME

S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7388385 SACHIN 7498117 YADAV 7388616 CHETAN 7023713 SAGAR

BHIMRAO ANIL RAMASHRAY RAMESH ANANDRAO KHALIL AHMED VIJAY SURENDRA BABASAHEB

KHOBRAGADE RAJENDRA SHARMA MAHAJAN PATIL MUKRI CHAVAN SAVALWADE BORUDE BIJNORI KADAM PATHAN TRIPATHI JUZAR WALE PATIL RAMADHAR ABHANG KOLHAPURE DALVI kalange RAJESH Holaria SHELAR SONDKAR SHAH DESHMUKH erande BUDHAN KADUKAR LOKARE Adhikari MHASKE upadhyaya MALI PATIL

Satara Education Society s Satara Polytechnic, Satara [042] ME S.S.C. 7130007 VAIBHAV Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME S.S.C. 7089733 SUHEL

Satara Education Society s Satara Polytechnic, Satara [042] ME S.S.C. 7129660 PRAVIN Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] 7132511 VAIBHAV

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242077 MANGESH Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME S.S.C.

7089457 MOHD AASIM SATTAR WARIS 7269965 DILIP SHRIRAM

Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069] ME S.S.C. Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] ME S.S.C. S.S.C.

7023830 MUSHARAFKHAN ASIFKHAN 7375322 PRATIK SHIVBADAN

G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] E M

Shree H.H.J.B. Polytechnic,ChandwadME S.S.C. [079]

7279068 RAMPURWALA MURTUZA NAGESH MANOHAR AKHILESH LAXMAN MUAZZAM KESHAV balkrishna MANGESH Mohansingh NIVAS DAMU BHUPENDRA MEGHANATH bhausaheb ASLAM DIWAKAR SHANKAR Sudhir SHIVAJI virendra

Satara Education Society s Satara Polytechnic, Satara [042] ME S.S.C. 7130179 ABHIJEET Gourishankar Ploytechnic [849] ME S.S.C. S.S.C. 7490674 VIJAY 7090028 GIRI

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7241937 PRATIK Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Shree H.H.J.B. Polytechnic,ChandwadME S.S.C. [079] 7132253 TAUSEEF 7278795 SACHIN

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] jotiram ME S.S.C. 7126256 Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] ME Guru Gobind Singh Polytechnic [369] ME Gourishankar Ploytechnic [849] ME S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7497129 DEOKATE 7540918 Girish 7490816 SAGAR

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242694 ZANJAR Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] ME ME S.S.C. S.S.C. 7023938 PARTH 7023544 RUPESH

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242193 mahesh Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ME Government Polytechnic, Gadchiroli [119] ME S.S.C. S.S.C. 7089751 NAZIM 7388330 CHETAN

Satara Education Society s Satara Polytechnic, Satara [042] ME S.S.C. 7129866 PRASHANT Government Polytechnic, Gadchiroli [119] ME S.S.C. 7388106 Vijay

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] ME S.S.C. 7242406 MANOJ Guru Gobind Singh Polytechnic [369] ME S.S.C. 7541577 aakash

Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043] Latthe Education Societys Polytechnic, SangliS.S.C. ME [043]

7132306 SHAVARAPPAVISHWANATH 7132487 VINIT VIJAYKUMAR

DOB

Obtnd Mks 593 585 583 582 582 581 576 572 570 568 567 567 567 654 566 566 566 566 564 650 650 563 649 649 562 562 561 561 561 647 560 558 557 557 557 556 556

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 750 750 650 750 750 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650

Income Sch recvd Convrtd mks Out of 38000 NO 15000 NO 15000 NO 40000 NO 15000 NO 42000 NO 50000 NO 14500 NO 70000 NO 50000 NO 50000 NO 45000 NO 15000 NO 14000 NO 18000 NO 15000 NO 14000 NO 2500 NO 100000 NO 14000 NO 25000 NO 84000 NO 30000 NO 20 NO 13000 NO 21000 NO 15000 NO 15000 NO 90000 NO 40000 NO 14500 NO 23000 NO 15 NO 60000 NO 70000 NO 14500 NO 35000 NO 593.00 585.00 583.00 582.00 582.00 581.00 576.00 572.00 570.00 568.00 567.00 567.00 567.00 566.80 566.00 566.00 566.00 566.00 564.00 563.33 563.33 563.00 562.47 562.47 562.00 562.00 561.00 561.00 561.00 560.73 560.00 558.00 557.00 557.00 557.00 556.00 556.00 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 91.23 90.00 89.69 89.54 89.54 89.38 88.62 88.00 87.69 87.38 87.23 87.23 87.23 87.20 87.08 87.08 87.08 87.08 86.77 86.67 86.67 86.62 86.53 86.53 86.46 86.46 86.31 86.31 86.31 86.27 86.15 85.85 85.69 85.69 85.69 85.54 85.54

13/07/1991 19/06/1991 13/11/1991 25/03/1991 24/03/1992 1/10/1991 14/02/1991 22/11/1991 10/5/1992 15/06/1992 28/07/1992 22/02/1992 27/01/1992 14/09/1990 1/12/1991 6/12/1991 21/10/1991 10/7/1992 16/11/1991 26/09/1988 25/06/1990 24/06/1991 10/4/1989 25/08/1989 18/06/1991 10/5/1992 21/07/1991 13/06/1991 24/08/1992 27/07/1988 1/7/1991 23/10/1991 5/12/1991 25/03/1992 ######## 24/09/1991 15/01/1992

1/1/1992 13/08/1991 20/06/1991 23/02/1992 6/5/1992 9/12/1990 17/01/1991 25/04/1991 18/06/1992 22/09/1991 4/8/1991 21/01/1992 ######## 8/2/1991 13/06/1991 27/04/1991 11/4/1990 28/06/1991 11/6/1990 17/01/1990 18/10/1992 21/09/1991 3/11/1991 9/5/1991 11/5/1992 21/04/1991 ######## 28/09/1991 30/10/1991 18/06/1992 12/3/1992 23/02/1991 22/12/1991 29/11/1989 25/04/1992 17/12/1991 28/03/1992 15/11/1991

556 555 555 555 555 554 554 554 554 553 553 553 553 552 552 552 636 551 635 635 550 550 550 550 550 550 550 549 549 549 549 548 548 632 547 547 547 547

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 750 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650

35000 NO 14000 NO 14000 NO 14000 NO 25500 NO 14000 NO 78000 NO 47000 NO 45000 NO 25200 NO 30000 NO 14000 NO 48000 NO 15000 NO 18000 NO 15000 NO 30000 NO 75000 NO 16000 NO 30000 NO 20000 NO 70000 NO 50000 NO 15000 NO 15000 NO 96000 NO 56000 NO 15000 NO 14000 NO 90000 NO 15000 NO 25000 NO 100000 NO 98000 NO 36000 NO 27500 NO 21000 NO 79000 NO

556.00 555.00 555.00 555.00 555.00 554.00 554.00 554.00 554.00 553.00 553.00 553.00 553.00 552.00 552.00 552.00 551.20 551.00 550.33 550.33 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 549.00 549.00 549.00 549.00 548.00 548.00 547.73 547.00 547.00 547.00 547.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

85.54 85.38 85.38 85.38 85.38 85.23 85.23 85.23 85.23 85.08 85.08 85.08 85.08 84.92 84.92 84.92 84.80 84.77 84.67 84.67 84.62 84.62 84.62 84.62 84.62 84.62 84.62 84.46 84.46 84.46 84.46 84.31 84.31 84.27 84.15 84.15 84.15 84.15

30/07/1992 13/05/1991 21/12/1989 7/9/1991 10/5/1989 22/05/1992 ######## 8/6/1991 25/12/1990 13/06/1991 15/04/1990 1/1/1991 4/6/1992 19/08/1991 25/12/1991 3/10/1991 3/10/1991 11/6/1991 5/11/1991 18/05/1992 6/5/1992 24/10/1991 14/06/1992 16/07/1991 24/10/1991 23/11/1991 20/09/2008 11/5/1993 25/07/1991 23/11/1991 14/11/1988 2/7/1991 4/2/1991 30/11/1991 30/03/1992 6/6/1991 4/6/1992 8/7/1991

546 546 546 546 630 545 545 544 544 544 627 543 543 542 542 542 542 542 542 542 541 541 540 540 540 540 540 540 540 540 622 539 539 539 538 538 538 537

650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650

21200 NO 18000 NO 14000 NO 15000 NO 18000 NO 10000 NO 14500 NO 35000 NO 15000 NO 30000 NO 22000 NO 17000 NO 25000 NO 15000 NO 30000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 28500 NO 15000 NO 25000 NO 18000 NO 54000 NO 50000 NO 19000 NO 60000 NO 96000 NO 13000 NO 93000 NO 72000 NO 18000 NO 10000 NO 15000 NO 16000 NO 15000 NO 15000 NO 60000 NO 48000 NO

546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 545.00 545.00 544.00 544.00 544.00 543.40 543.00 543.00 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 541.00 541.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 539.07 539.00 539.00 539.00 538.00 538.00 538.00 537.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 83.85 83.85 83.69 83.69 83.69 83.60 83.54 83.54 83.38 83.38 83.38 83.38 83.38 83.38 83.38 83.23 83.23 83.08 83.08 83.08 83.08 83.08 83.08 83.08 83.08 82.93 82.92 82.92 82.92 82.77 82.77 82.77 82.62

26/09/1991 20/06/1990 10/7/1988 7/3/1991 8/3/1991 28/10/1991 ######## 12/2/1991 4/6/1991 8/5/1991 2/5/1991 26/09/1991 ######## ######## 16/10/1991 2/4/1992 15/07/1992 15/07/1992 9/12/1991 2/3/1992 16/07/1991 16/07/1991 3/11/1991 18/08/1989 23/03/1992 25/12/1990 2/9/1991 30/12/1988 26/04/1992 6/1/1992 6/6/1991 31/08/1989 20/06/1991 ######## 7/8/1989 9/2/1991 17/11/1987 12/4/1992

537 537 619 536 536 536 536 535 534 534 616 533 533 533 532 531 531 531 530 530 529 529 529 610 528 528 527 607 526 525 525 605 524 523 603 521 601 520

650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 750 650 650 650 750 650 650 750 650 750 650

65000 NO 60000 NO 18000 NO 30000 NO 14000 NO 22000 NO 14000 NO 14000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 24000 NO 36000 NO 92100 NO 13000 NO 10000 NO 50000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 84000 NO 96000 NO 35000 NO 15000 NO 14000 NO 98381 NO 90000 NO 40000 NO 15000 NO 21000 NO 80000 NO 50000 NO 18000 NO 15000 NO 40000 NO 14500 NO

537.00 537.00 536.47 536.00 536.00 536.00 536.00 535.00 534.00 534.00 533.87 533.00 533.00 533.00 532.00 531.00 531.00 531.00 530.00 530.00 529.00 529.00 529.00 528.67 528.00 528.00 527.00 526.07 526.00 525.00 525.00 524.33 524.00 523.00 522.60 521.00 520.87 520.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

82.62 82.62 82.53 82.46 82.46 82.46 82.46 82.31 82.15 82.15 82.13 82.00 82.00 82.00 81.85 81.69 81.69 81.69 81.54 81.54 81.38 81.38 81.38 81.33 81.23 81.23 81.08 80.93 80.92 80.77 80.77 80.67 80.62 80.46 80.40 80.15 80.13 80.00

26/11/1991 15/04/1989 25/03/1991 26/05/1992 1/6/1989 23/06/1990 1/9/1991 31/08/1991 1/12/1991 11/2/1992 7/11/1990 15/11/1991 31/10/1989 31/10/1989 26/04/1991 2/7/1992 5/5/1991 29/03/1989 4/5/1992 26/02/1992 12/7/1991 23/08/1990 26/11/1987 23/05/1991 1/1/1992 7/9/1989 26/03/1989 14/11/1991 13/06/1990 22/02/1991 28/01/1986 29/07/1988 10/6/1987 14/09/1991 1/9/1991 1/9/1991 11/1/1992 8/7/1988

520 600 519 519 598 598 518 517 517 517 596 516 516 516 516 516 516 595 595 515 515 594 594 514 514 593 593 513 512 512 551 590 590 511 510 510 509 587

650 750 650 650 750 750 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 750 750 650 650 750 750 650 650 750 750 650 650 650 700 750 750 650 650 650 650 750

20000 NO 24500 NO 19000 NO 17000 NO 18400 NO 15000 NO 25000 NO 30000 NO 15000 NO 30000 NO 15000 NO 14000 NO 79.38 NO 25000 NO 40000 NO 15000 NO 25000 NO 15000 NO 31000 NO 35000 NO 24000 NO 34000 NO 18000 NO 25000 NO 15000 NO 75000 NO 15000 NO 15000 NO 60000 NO 15000 NO 19500 NO 13000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 24500 NO

520.00 520.00 519.00 519.00 518.27 518.27 518.00 517.00 517.00 517.00 516.53 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 515.67 515.67 515.00 515.00 514.80 514.80 514.00 514.00 513.93 513.93 513.00 512.00 512.00 511.64 511.33 511.33 511.00 510.00 510.00 509.00 508.73

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

80.00 80.00 79.85 79.85 79.73 79.73 79.69 79.54 79.54 79.54 79.47 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.33 79.33 79.23 79.23 79.20 79.20 79.08 79.08 79.07 79.07 78.92 78.77 78.77 78.71 78.67 78.67 78.62 78.46 78.46 78.31 78.27

10/6/1991 13/09/1991 ######## 29/07/1992 1/6/1983 4/12/1991 12/4/1990 4/5/1984 24/12/1991 21/02/1992 12/7/1991 19/12/1991 16/06/1991 15/06/1976 15/10/1988 23/12/1991 25/01/1992 1/11/1991 21/10/1991 3/1/1992 17/02/1991 20/05/1989 27/04/1992 15/07/1989 27/08/1991 ######## 10/7/1983 14/07/1990 16/03/1990 21/05/1991 31/03/1992 1/6/1990 29/06/1991 8/3/1989 10/1/1992 23/06/1990 19/11/1991 26/09/1987

507 506 505 505 543 504 581 541 502 501 501 501 500 538 576 499 499 498 498 498 498 574 497 573 496 571 532 570 568 492 491 491 490 565 489 489 488 563

650 650 650 650 700 650 750 700 650 650 650 650 650 700 750 650 650 650 650 650 650 750 650 750 650 750 700 750 750 650 650 650 650 750 650 650 650 750

15000 NO 18000 NO 15000 NO 18000 NO 27000 NO 72000 NO 24000 NO 15000 NO 15000 NO 80000 NO 25000 NO 25000 NO 54000 NO 25000 NO 25000 NO 40000 NO 100000 NO 30000 NO 40000 NO 75000 NO 18500 NO 20000 NO 95000 NO 14800 NO 12000 NO 21000 NO 36000 NO 100000 NO 20000 NO 36000 NO 15600 NO 23000 NO 1.2 NO 60000 NO 40000 NO 19000 NO 20000 NO 80000 NO

507.00 506.00 505.00 505.00 504.21 504.00 503.53 502.36 502.00 501.00 501.00 501.00 500.00 499.57 499.20 499.00 499.00 498.00 498.00 498.00 498.00 497.47 497.00 496.60 496.00 494.87 494.00 494.00 492.27 492.00 491.00 491.00 490.00 489.67 489.00 489.00 488.00 487.93

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

78.00 77.85 77.69 77.69 77.57 77.54 77.47 77.29 77.23 77.08 77.08 77.08 76.92 76.86 76.80 76.77 76.77 76.62 76.62 76.62 76.62 76.53 76.46 76.40 76.31 76.13 76.00 76.00 75.73 75.69 75.54 75.54 75.38 75.33 75.23 75.23 75.08 75.07

5/6/1990 31/07/1991 20/03/1992 7/2/1990 11/1/1992 24/06/1991 13/07/1992 8/4/1992 10/5/1987 29/09/1991 11/8/1991 6/11/1991 6/11/1991 5/5/1990 11/8/1991 11/2/1992 7/11/1992 15/05/1990 11/8/1991 23/06/1990 24/02/1991 18/10/1991 21/08/1989 19/06/1989 9/11/1989 6/2/1992 22/01/1990 21/06/1991 24/11/1989 2/7/1991 3/12/1993 15/03/1990 19/03/1989 ######## 12/9/1991 7/5/1991 9/9/1991 28/11/1989

563 487 487 561 486 486 486 486 523 485 483 483 483 557 482 482 481 555 480 480 552 478 551 550 550 476 475 475 548 473 472 544 543 470 470 470 470 542

750 650 650 750 650 650 650 650 700 650 650 650 650 750 650 650 650 750 650 650 750 650 750 750 750 650 650 650 750 650 650 750 750 650 650 650 650 750

15000 NO 23000 NO 14000 NO 42000 NO 20000 NO 90756 NO 80000 NO 24500 NO 80000 NO 90000 NO 28500 NO 75000 NO 75000 NO 15000 NO 20000 NO 40000 NO 30000 NO 95000 NO 23000 NO 100000 NO 64000 NO 30000 NO 36000 NO 14000 NO 25000 NO 100000 NO 40000 NO 32000 NO 36000 NO 100000 NO 30000 NO 60000 NO 20000 NO 80000 NO 80000 NO 55000 NO 14000 NO 85000 NO

487.93 487.00 487.00 486.20 486.00 486.00 486.00 486.00 485.64 485.00 483.00 483.00 483.00 482.73 482.00 482.00 481.00 481.00 480.00 480.00 478.40 478.00 477.53 476.67 476.67 476.00 475.00 475.00 474.93 473.00 472.00 471.47 470.60 470.00 470.00 470.00 470.00 469.73

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

75.07 74.92 74.92 74.80 74.77 74.77 74.77 74.77 74.71 74.62 74.31 74.31 74.31 74.27 74.15 74.15 74.00 74.00 73.85 73.85 73.60 73.54 73.47 73.33 73.33 73.23 73.08 73.08 73.07 72.77 72.62 72.53 72.40 72.31 72.31 72.31 72.31 72.27

29/12/1987 8/7/1990 3/1/1992 24/09/1989 21/05/1991 23/10/1989 5/3/1989 ######## 1/1/1992 10/1/1991 14/10/1987 19/04/1991 28/05/1992 4/10/1991 18/09/1989 18/06/1990 29/01/1986 4/5/1992 5/6/1992 25/09/1988 28/10/1989 18/10/1988 26/05/1989 15/11/1988 2/11/1987 1/12/1991 5/7/1991 6/3/1990 27/07/1991 26/06/1989 22/03/1989 4/11/1986 21/05/1991 1/4/1992 5/6/1990 22/02/1991

541 541 468 468 468 540 539 538 466 466 537 465 464 464 535 534 498 462 462 533 532 531 530 530 530 459 459 529 529 528 528 527 456 455 455 525

750 750 650 650 650 750 750 750 650 650 750 650 650 650 750 750 700 650 650 750 750 750 750 750 750 650 650 750 750 750 750 750 650 650 650 750

62904 NO 45000 NO 45000 NO 60000 NO 50000 NO 100000 NO 30000 NO 92180 NO 25000 NO 60000 NO 25000 NO 65000 NO 90000 NO 52000 NO 50000 NO 28700 NO 36000 NO 25000 NO 47400 NO 55000 NO 23500 NO 45000 NO 60000 NO 20000 NO 60000 NO 30000 NO 20000 NO 35000 NO 15000 NO 20000 NO 15000 NO 15000 NO 17000 NO 28000 NO 30000 NO 18000 NO

468.87 468.87 468.00 468.00 468.00 468.00 467.13 466.27 466.00 466.00 465.40 465.00 464.00 464.00 463.67 462.80 462.43 462.00 462.00 461.93 461.07 460.20 459.33 459.33 459.33 459.00 459.00 458.47 458.47 457.60 457.60 456.73 456.00 455.00 455.00 455.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

72.13 72.13 72.00 72.00 72.00 72.00 71.87 71.73 71.69 71.69 71.60 71.54 71.38 71.38 71.33 71.20 71.14 71.08 71.08 71.07 70.93 70.80 70.67 70.67 70.67 70.62 70.62 70.53 70.53 70.40 70.40 70.27 70.15 70.00 70.00 70.00

Institute M.H. Saboo Siddik, Byculla [002] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Karad [010] Institute Of Civil & Rural Engg, [012] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Karad [010] Institute Of Civil & Rural Engg, [012] Institute Of Civil & Rural Engg, [012]

CourseQualifn., Enrll no First namemiddle name Surname CO CO CO CO CO CO CO CO CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7001289 momin sohel ahmad sawant Chavan 7098948 shubhangi ankush 7098483 Snehal 7098812 Sonali Sanjay

DOB 17/11/1991 29/09/1991 14/11/1991 27/10/1991 15/06/1991 14/04/1992 30/03/1990 ######## 27/04/1991 1/1/1992

Ganpatrao More

7102432 balkrishna dhondibal patil 7098518 SNEHAL 7098509 Siddhi 7102159 amay 7106834 Pranay 7167796 Sangita 7294224 Trupti JANARDAN DESAI Sunil rajan thakur Patil

Dashputre 21/04/1992

7102441 Dhanashri Bhairana

Government Polytechnic, Ratnagiri [013] CO Government Polytechnic, Miraj [131] CO

Pandurang Surve Dhanapal Patil Diliprao

Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO

Deshmukh 15/10/1992 15/08/1991

Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397581 ANUJA S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Karad [010] Institute Of Civil & Rural Engg, [012] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Miraj [131] CO CO CO CO CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7098751 SNEHAL 7098901 Vijaya 7102245 Amol 7098984 Nilam 7167956 Balaji 7294421 VIJAY 7167473 Ashwini 7098661 KIRAN 7167731 Bharati 7098886 JYOTI 7167455 SURAJ 7098803 JYOTI 7167787 Priyanka 7158760 sachin 7167508 Ashwini 7167517 Ashwini 7098563 Komal 7158751 prakash 7167947 sayali 7294206 amruta 7098527 Vaishali

ASHOKRAOKADAM VIJAY Shivaji

MAHAJAN ######## Paymal ######## 19/06/1991 ######## 2/6/1992 6/6/1992

Pandurang Bhosale Subhash Shirke

NandkumarYelmar PRABHAKAR LAGDIVE Rajendra

Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Miraj [131] CO CO CO CO CO CO CO

Dudhgaye 17/06/1992 13/03/1992 25/06/1992 28/07/1992

GORAKHNATH JAGTAP Ravasaheb Patil PRAKASH PAWAR

SUBHASH CHOUGULE31/05/1991 MAHADEV MORE Rajagonda Patil krishna patil 29/11/1991 21/06/1992 ######## 25/08/1991 3/9/1991 ######## 25/05/1991 19/04/1992

Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Karad [010] CO CO CO

Hanumant Gajare Satyavan Sunil Gajare Ghadage

Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Karad [010] CO CO Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO

raghunath patil sampat vilasrao waghate

deshmukh 16/05/1990

Shivajirao Deshmukh 4/1/1992

Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Government Polytechnic, Ratnagiri [013] CO Institute Of Civil & Rural Engg, [012] Govt. Polytechnic, Yavatmal [022] Government Polytechnic, Miraj [131] CO CO CO

S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7158975 sachin 7106521 SUMIT 7102577 tanaji 7343301 SUMIT 7167811 Sunita 7158652 akash 7294556 KIRTI 7098643 Snehal 7329581 SAGAR 7167713 ABHIJIT

shantaram yelekar JAYANT raghuath LALIT yetale

19/01/1991 23/04/1991 28/04/1991 19/08/1990 2/2/1992

RAVINDRA PATIL Prakash Patil

Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Karad [010] MET Polytechnic [776] Government Polytechnic, Miraj [131] CO CO CO

babanrao mahagaonkar 26/11/1991 RAVISHANKAR PATIL Sanjay Ingavale APPASAHEB PATIL MAHADEVO PATIL ######## 20/02/1992 5/7/1991 28/08/1991

Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Sri Savitribai Phule Polytechnic,Pune [148] CO Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Miraj [131] Govt. Polytechnic, Yavatmal [022] Govt. Polytechnic, Yavatmal [022] CO CO CO CO

7158840 KAUSHAL KRISHNA 7184062 Swapnil 7167910 shital 7167428 Supriya 7343061 MANOJ 7342967 AIJNKYA

RAWOOL 17/12/1990 ########

Shashikant Dhamale subhash Bhupal

suryavanshi20/03/1992 Birnale 21/04/1992 28/08/1992

RAMAVTERSHARMA

RAMESHRAOHANDURKAR C 19/06/1992 PATIL 1/6/1992

Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Miraj [131] CO

7294565 NAVNATH BAJIRAO 7167698 GuruprasadSuresh 7294233 SAGAR 7167867 Aditya

Nimbalkar 16/09/1991

Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Miraj [131] CO

SHARADRAO DEVANGARE 0/05/1991 3 Avinash Shah 13/03/1992

Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CO Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Miraj [131] CO

7376901 CHANDNI HASMUKHLAL THAKKAR 19/11/1991 7294171 GANESH 7167750 prajakta RAJENDRA BHOSALE prabhakar patil BABARAO INGOLE Balaji sushma Vikas Ramesh Raksale balaji Dongare Bankar JADHAV ######## 18/07/1992 1/3/1992 14/02/1989 9/6/1990 4/1/1992 ######## ######## 7/9/1992 6/4/1992

Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397571 SAPNA S.S.C. Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397842 Priyanka S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO MET Polytechnic [776] CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7294135 adsul 7294251 Chaitali 7329197 Monika

Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Govt. Polytechnic, Yavatmal [022] CO Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO

7294331 SADANANDANKUSH 7158465 sagar 7294350 Abhijeet

raghunath chougule Mohanrao Jagtap

7294691 WAGHULE RUPALI 7343113 SARANG 7294501 GANESH SATISH AJINATH 7294144 DAYANANDSUGRIV

RAMESHWAR 6/4/1992 PAPALKAR 26/09/1991 ARGADE MISAL ######## 29/05/1991

Govt. Polytechnic, Yavatmal [022] Government Polytechnic, Karad [010]

CO CO

S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7343310 PRATHAMESH SHIVDAS 7294341 VISHAL 7098895 PAVAN LAXMAN

RAUT JADHAV

7/1/1991 27/07/1991 4/5/1991 31/08/1992 15/09/1992 20/11/1989 25/07/1991 7/9/1993 28/11/1991 ######## 3/8/1991 30/03/1989 17/03/1992 14/08/1992 ########

Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO

MAHADEV PAWAR AHMED SHAIKH Parab

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] CO

7088039 SADDAM A.NASAR 7022064 MUDDASAR NIYAZ 7158732 Paresh 7131050 utkarsha 7207864 Pradeep 7329320 Nikita 7400022 Feroz 7167778 priyanka 7167535 megha 7021989 RAKESH Govind

Dr. Punjabrao Deshmukh Polytechnic , Amravati [024] CO S.S.C.

7345154 ABHILASHAPRAKASH SHUKLA

Government Polytechnic, Malvan. [117] CO

Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] CO S.S.C. Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO MET Polytechnic [776] CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

ganpatrao malavkar Bhausaheb Ketkale Kailas Jafar Ghule Khan

7087891 MOHD. RIZWAN MOHD.ANWAR ANWAT

Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] CO Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Miraj [131] Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] CO CO CO

anandrao patil mohan RAMESH Premraj jadhav RANE

Navjeevan Education Societys Polytechnic Bhandup, Mumbai [144]Rohit CO S.S.C. 7047081 Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] CO S.S.C. S.S.C.

Gawande 25/12/1990 3/9/1991

7294547 SALMANKHAN ALAMKHANPATHAN 7400130 Chanchal Sanjay 7345234 RAJESHREE UMESH 7294369 MANOJ

Khandelwar27/10/1991 VAIDYA 21/04/1991 1/7/1992 3/7/1990

Dr. Punjabrao Deshmukh Polytechnic , Amravati [024] CO S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

RAMESHWAR KADAM QAZI

7088011 SHAHNAWAZ YUNUS

7158741 BHASKAR DATTATRAYA PARANJAPE22/08/1989 7158483 dattaram yashwant desai 7158536 kirankumargajanan 7158705 sachin 7021826 TAHER gawade 25/11/1991 19/04/1991 ########

chandrakant ore m ASHIQ

KHOPOLIWALA 2/4/1992 Patil 24/02/1992

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C.

7207701 Karishma Suresh

Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397713 KIRTI S.S.C. Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

GANGADHAR WAGHMARE7/5/1991

7496622 MOHMADMOHASIN RAJWANI 29/07/1990 MOHD YASIN 7294645 SHANTANUVISHWAJIT SAWANT 7376393 ANKIT 7088093 HASHIM 7218376 Manisha 7218376 Salunke 7158554 MANOJ RAJU FAYYAZ Suresh Manisha PUNAJI 15/05/1991

Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CO Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Jaywantrao Sawant Polytechnic [711] Jaywantrao Sawant Polytechnic [711] CO CO

TATIWAR 30/12/1989 SHAIKH Salunke Suresh GAWAS 29/02/1992 7/4/1992 8/6/1991 21/03/1988

Government Polytechnic, Malvan. [117] CO

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Government Polytechnic, Malvan. [117] CO Jaywantrao Sawant Polytechnic [711] Jaywantrao Sawant Polytechnic [711] Government Polytechnic, Jintur [094] Gourishankar Ploytechnic [849] CO CO CO CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7207480 Shruti 7217824 vaibhav 7218124 chaitrali 7287257 RAHUL

Anandrao kadam RANE ghangale lonkar tukaram vasant

5/7/1991 15/12/1989 14/08/1991 20/02/1992 2/5/1991 15/04/1991 5/9/1991 29/07/1992 27/04/1990

7158821 SIDDHESH ANAND

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO

7088075 MOHAMMED ASHRAF SHAIKH ABDUL MANNAN MANIKRAOKADAM GADHAVE

7488578 DHANASHRI EVIDAS D 7087695 VIKRAM 723787 VISHAL

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] CO CO

7087784 MOHD. SOHAIB MASOOD RAFAT JUMMAL SHINKAR

CHANDRAKANT BHAKARE 21/06/1991 LALMANI MOURYA 23/06/1992 13/06/1990 16/06/1991 30/10/1990

Shri. M. Education Society Institute of Tech. Polytechnic Nasik [530] CO S.S.C. 7313553 ASHWINI SHIRISH

7496570 SHAHEBAZUDDIN MUMTAZUDDIN KHAN

Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397885 PRIYANKA BALIRAM KARPE S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] CO Government Polytechnic, Jintur [094] CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7294378 priti 7287186 SHIVAJI pramod kambale

BHAUSAHEB GHANWAT 16/04/1987

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO

7087739 MD.DILSHAD D.ILYAS CHAUDHRY14/07/1998 M 7207461 Priyanka Hanamant Kadam ######## ######## 31/10/1989 20/08/1991 ######## 18/04/1990 23/11/1989 13/12/1990 21/11/1991 25/10/1991

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C.

Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397590 SANJEEWANI S.S.C. MADANKUMAR KAMBLE Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] CO S.S.C. Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Gourishankar Ploytechnic [849] CO S.S.C. 7207784 Mayur 7131194 sayli Mahavir Sadhu

annasaheb tashildar

7207274 SudharshanSantinath Ashtekar 7488747 SATISH 7207309 Pranita 7077438 Ronak 7038117 PRITI 7021951 VIVEK KALLAPPA MALI Vikaram Dilip ANIL VASANT Bhosale Shah MISHRA PATIL

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Sardar Vallabhbhai Patel Polytechnic [529] CO Government Polytechnic, Thane [116] CO Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] CO CO

7088146 NOORUL HASAN ANWAR MOHD SIDDIQUI 15/01/1991 7496542 AASIF 7021675 KALPESH HAFIZ KHAN 13/07/1990 ########

HARICHANDRA DHUMAL

Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397544 SHILPA S.S.C. Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] CO S.S.C.

KISHORRAOGAJABHIYE 1/9/1991 23/09/1989 18/04/1992 8/8/1991 19/11/1989 31/07/1989

7022073 ARCHANA RAJENDRA SINGH

Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397778 Munazza Rahman S.S.C. MD.Altafur Rahman Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Gourishankar Ploytechnic [849] CO S.S.C. 7207499 Sunita Bhiku kadam P. D. Education Association Instt. of Technology, Pune. [145] CO S.S.C. 7179492 Shivaji Dattatray Khaire

7488999 MAGAHOR JALALLUDDIN SHAIKH

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] Jaywantrao Sawant Polytechnic [711] CO CO CO

S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7088137 YASMIN

AKBAR ALI SHAIKH

########

7087766 IRSHAD AHMEDMOHAMMED LAL MOHAMMED 18/11/1991 7088155 TAUSIF ALI AZMAT ALI SIDDIQUI 25/06/1991 7021559 MINAKSHI SHIVRAM AHIR 7106572 AMOL 7496319 FATEMA 7218204 Jagruti 7207425 Kunal ANIL ALI Sanjay Nivratti MOHITE AKBAR Nae Jamdar ######## ######## 4/1/1991 2/5/1992 7/6/1992 1/3/1992 26/09/1991 3/5/1991

Government Polytechnic, Ratnagiri [013] CO

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CO Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] CO CO

7087882 MOHD HANNAN FAROOQUE MOHD MOHD 7376698 MANGAL SIVNATH 7022082 RAVISINGH RANAPRATAP SINGH 7021924 CHAITANYAPANDHARINATH PATIL 7376811 CHIMAR 7087701 RAHUL ANIL VINOD DIPAK

MOURYA 14/03/1989

Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CO Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO

REGUDWAR 22/01/1992 BHALEKAR 15/05/1992 BHAMARE 4/1/1990 21/09/1991 ########

Shri. M. Education Society Institute of Tech. Polytechnic Nasik [530] CO S.S.C. 7312529 ATUL Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] Jaywantrao Sawant Polytechnic [711] CO CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7496678 NILOFAR 7218429 Aparna 7087962 RUMAN 7087990 SOYAB

AMANULLAHHAN K Anant ASIF NIJAM Sawant

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO

SORATHIYA29/08/1991 PATEL 26/05/1991 21/07/1991 13/02/1990 19/09/1991 28/04/1990 ######## ########

Govt. Women s Residential Polytechnic, CO Yavatmal [135] 7397796 BHAVANA SHRIRAM NIKAME S.S.C. Smt.S.S.Patil Institute of Technology (polytechnic) [061] 7260011 Patel CO S.S.C. Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CO S.S.C. 7376624 SHIFA 7207336 Indrajit 7088066 JISHAN 7021728 NARESH 7088182 VIVEK 7400194 Ajinkya Ansar SAYYED Prakash Nisar KHAN Desai

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

ABDUL RASHID SHAIKH BABAN HAJARE

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] CO Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO

GURUCHARAN VISHWAKARMA ######## Sadanand Moroney 29/08/1991

7087775 JAMADAR ADDUL BARIRSHAD AHMED I 23/10/1991 7207621 Pramod Kakaso More 14/06/1988 ######## 21/12/1990

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Gourishankar Ploytechnic [849] CO S.S.C. S.S.C.

7087640 AKEEL AHEMD ABDUL MANNAN ANSARI 7488658 SANGHARATNA SHAILENDRAAMBLE K 7207668 Vikrant 7376581 JOSHI 7207695 Achyut 7488667 RAHUL Vasudev Adhikrao

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CO Gourishankar Ploytechnic [849] CO S.S.C. S.S.C. Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C.

Nalawade 30/06/1991 Patil ######## 19/08/1988

PRAMOD MAHENDRA 28/09/1990 PRAKASH KAMBLE

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CO S.S.C. Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] CO S.S.C. Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] CO S.S.C. S.S.C.

7207391 Baban 7207793 Sanjay

Kondiram Jadhav Nivas Salunkhe

######## 14/10/1992 7/6/1992

7376894 RAZAZEESHAN ZAMEER ALI YED S

7087720 SATYADEV MUNSHI 7399960 Priyanka

CHAUHAN 28/02/1990 31/08/1991

ShriprakashChoubey

Nutan Maharashtra Vidya Polytechnic, Talegaon Dabhade [524] PRAVIN CO S.S.C. 7201501 Satara Education Society s Satara Polytechnic, Satara [042] CO S.S.C. 7128241 AMEER Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569]CO Gourishankar Ploytechnic [849] CO Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] CO Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CO Gourishankar Ploytechnic [849] CO S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7088092 FAIZAN 7488792 SNEHAL 7400309 Sumit

SHIVAJIRAOLOKHANDE 9/2/1990 SHALAM SAEED Tapan MUJAWAR 13/08/1989 SHAIKH Roy 20/03/1991 20/06/1992 8/8/1988

DEEPAKRAO MORE

7376491 DASARAPU SUBHASH SHANKAR ######## 7488513 TILOTTAMAPANDURANGHOSALE 20/05/1989 B

Obtnd Mks 589 583 582 581 580 579 578 577 573 571 571 571 570 569 568 567 567 565 565 564 564 563 563 563 562 562 561 556 556 556 556 555 640 554

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650

Income

Sch recvdConvrtd mks Out of 589 583 582 581 580 579 578 577 573 571 571 571 570 569 568 567 567 565 565 564 564 563 563 563 562 562 561 556 556 556 556 555 554.67 554 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 90.62 89.69 89.54 89.38 89.23 89.08 88.92 88.77 88.15 87.85 87.85 87.85 87.69 87.54 87.38 87.23 87.23 86.92 86.92 86.77 86.77 86.62 86.62 86.62 86.46 86.46 86.31 85.54 85.54 85.54 85.54 85.38 85.33 85.23

36000 NO 14000 NO 14500 NO 12000 NO 42000 NO 90000 NO 24000 NO 26000 NO 25000 NO 33000 NO 25000 NO 15000 NO 15000 NO 75000 NO 90000 NO 20000 NO 25000 NO 19500 NO 40000 NO 25000 NO 14000 NO 14000 NO 20000 NO 32000 NO 15000 NO 20000 NO 15000 NO 70000 NO 65000 NO 45000 NO 60000 NO 14500 NO 15000 NO 25000 NO

553 553 553 552 552 551 550 550 549 547 547 547 545 545 544 543 543 542 542 541 541 541 540 540 622 539 539 539 539 539 538 538 537 535 535

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

60000 NO 80000 NO 19500 NO 25000 NO 14000 NO 15000 NO 15000 NO 14000 NO 80000 NO 22000 NO 15000 NO 35000 NO 22000 NO 20000 NO 24000 NO 20000 NO 15000 NO 90000 NO 78000 NO 90000 NO 95000 NO 15000 NO 20000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 60000 NO 72000 NO 25000 NO 15000 NO 50000 NO 96000 NO 15000 NO 15000 NO

553 553 553 552 552 551 550 550 549 547 547 547 545 545 544 543 543 542 542 541 541 541 540 540 539.07 539 539 539 539 539 538 538 537 535 535

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

85.08 85.08 85.08 84.92 84.92 84.77 84.62 84.62 84.46 84.15 84.15 84.15 83.85 83.85 83.69 83.54 83.54 83.38 83.38 83.23 83.23 83.23 83.08 83.08 82.93 82.92 82.92 82.92 82.92 82.92 82.77 82.77 82.62 82.31 82.31

535 532 530 407 529 529 527 526 525 565 523 603 522 520 520 520 520 518 518 516 515 594 514 514 514 514 513 512 512 512 472 511 510 510 588

650 650 650 500 650 650 650 650 650 700 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 600 650 650 650 750

20000 NO 15000 NO 74000 NO 72000 NO 60000 NO 50000 NO 25000 NO 89386 NO 46000 NO 100000 NO 75000 NO 21000 NO 15000 NO 40000 NO 11500 NO 55000 NO 15000 NO 48000 NO 60000 NO 15000 NO 26000 NO 38000 NO 14400 NO 45000 NO 10000 NO 90000 NO 19000 NO 82000 NO 36000 NO 90000 NO 18000 NO 72000 NO 30000 NO 30000 NO 22500 NO

535 532 530 529.10 529 529 527 526 525 524.64 523 522.60 522 520 520 520 520 518 518 516 515 514.80 514 514 514 514 513 512 512 512 511.33 511 510 510 509.60

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

82.31 81.85 81.54 81.40 81.38 81.38 81.08 80.92 80.77 80.71 80.46 80.40 80.31 80.00 80.00 80.00 80.00 79.69 79.69 79.38 79.23 79.20 79.08 79.08 79.08 79.08 78.92 78.77 78.77 78.77 78.67 78.62 78.46 78.46 78.40

509 587 469 508 507 507 506 505 505 504.4 504 581 503 578 576 498 498 498 497 497 497 573 496 496 571 493 492 491 491 491 490 489 488 487 560

650 750 600 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 750 750 650 650 650 650 650 650 750 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750

24500 NO 56027 NO 40000 NO 80000 NO 50000 NO 15000 NO 45000 NO 50000 NO 35000 NO 95150 NO 36000 NO 14000 NO 30000 NO 15000 NO 18000 NO 100000 NO 24000 NO 25000 NO 40000 NO 50000 NO 24000 NO 35000 NO 35000 NO 2 NO 15000 NO 100000 NO 35000 NO 55000 NO 25000 NO 18000 NO 100000 NO 15000 NO 19000 NO 15000 NO 25000 NO

509 508.73 508.08 508 507 507 506 505 505 504.4 504 503.53 503 500.93 499.20 498 498 498 497 497 497 496.60 496 496 494.87 493 492 491 491 491 490 489 488 487 485.33

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

78.31 78.27 78.17 78.15 78.00 78.00 77.85 77.69 77.69 77.60 77.54 77.47 77.38 77.07 76.80 76.62 76.62 76.62 76.46 76.46 76.46 76.40 76.31 76.31 76.13 75.85 75.69 75.54 75.54 75.54 75.38 75.23 75.08 74.92 74.67

559 484 484 483 482 482 481 481 481 478 478 476 476 476 474.07 474 545 472 472 471 543 470 469 469 469 469 468 467 467 538 466 466 465 462 533

750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 750

80000 NO 54000 NO 60000 NO 45000 NO 100000 NO 36000 NO 70000 NO 25000 NO 65000 NO 35000 NO 70000 NO 25000 NO 18000 NO 18000 NO 63000 NO 72000 NO 60000 NO 90000 NO 70000 NO 25000 NO 15000 NO 80000 NO 35000 NO 60000 NO 15000 NO 100000 NO 96156 NO 40000 NO 30000 NO 54000 NO 54000 NO 27200 NO 50000 NO 22000 NO 64346 NO

484.47 484 484 483 482 482 481 481 481 478 478 476 476 476 474 474 472.33 472 472 471 470.60 470 469 469 469 469 468 467 467 466.27 466 466 465 462 461.93

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

74.53 74.46 74.46 74.31 74.15 74.15 74.00 74.00 74.00 73.54 73.54 73.23 73.23 73.23 72.92 72.92 72.67 72.62 72.62 72.46 72.40 72.31 72.15 72.15 72.15 72.15 72.00 71.85 71.85 71.73 71.69 71.69 71.54 71.08 71.07

461 461 461 531 460 459 529 458 458 527 456 525

650 650 650 750 650 650 750 650 650 750 650 750

35000 NO 19000 NO 35000 NO 30000 NO 97200 NO 42000 NO 50000 NO 72000 NO 28570 NO 60000 NO 24000 NO 30000 NO

461 461 461 460.20 460 459 458.47 458 458 456.73 456 455.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

70.92 70.92 70.92 70.80 70.77 70.62 70.53 70.46 70.46 70.27 70.15 70.00

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB

Obtnd Mks 602 583 582 578 576 569 568 568 567 567 564 563 562 645 558 555 555 553 552 552 551 549 548 545 628 544 544 541 540 538 536 535 616

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 750

Income

Sch recvdConvrtd mks Out of 602 583 582 578 576 569 568 568 567 567 564 563 562 559.00 558 555 555 553 552 552 551 549 548 545 544.27 544 544 541 540 538 536 535 533.87 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 92.62 89.69 89.54 88.92 88.62 87.54 87.38 87.38 87.23 87.23 86.77 86.62 86.46 86.00 85.85 85.38 85.38 85.08 84.92 84.92 84.77 84.46 84.31 83.85 83.73 83.69 83.69 83.23 83.08 82.77 82.46 82.31 82.13

Government Polytechnic, Osmanabad [118] KULKARNI PARAG EJ S.S.C. 7295052 Government Polytechnic, Karad [010] EJ S.S.C. 7099945 VISHAL SAMPAT

PRAKASH 17/11/1991 JADHAV jadhav Tepale jawanjal 26/05/1992 14/12/1991 6/1/1992 17/05/1991 28/08/1991 6/9/1991 16/08/1991 10/6/1991 14/12/1991 2/8/1991

72000 NO 25000 NO 60000 NO 14000 NO 95000 NO 95000 NO 40000 NO 18000 NO 30000 NO 15900 NO 14500 NO 60000 NO 15000 NO 10000 NO 30000 NO 60000 NO 60000 NO 74000 NO 36000 NO 60000 NO 90000 NO 15000 NO 14500 NO 100000 NO 50000 NO 70000 NO 20000 NO 15000 NO 60000 NO 95000 NO 45000 NO 14000 NO 15000 NO

Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] EJ S.S.C. 7017341 sayli vijay Government Polytechnic, Osmanabad [118] Sneha EJ S.S.C. 7295286 G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] EJ S.S.C. 7372732 prajakta Bapurao ujwal

Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041462 Madhura Dnyanadev Jadhav EJ Airoli Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104141 dhiraj Civil S.S.C. Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104240 ranjit Civil S.S.C. Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104339 Rupali Civil S.S.C. Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104025 yogesh Civil S.S.C. Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104286 subhash Civil S.S.C. Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041481 jeason EJ Airoli dattatray misal shamrao Baburao balwant bandu joseph patil Bhatale indulkar redekar

kalambadan 11/8/1991 JAGDALE 14/12/1991

Government Polytechnic, Osmanabad [118] RAJSHREE ANGAD EJ S.S.C. 7294940

Government Polytechnic, Karad [010] EJ S.S.C. 7100250 PRIYANKA CHANDRAKANT UMARDAND 25/05/1990 Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041749 aakash EJ Airoli Government Polytechnic, Ratnagiri 7107644 hemangi EJ S.S.C. [013] Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7029083 Shaheen Government Polytechnic, Karad [010] EJ S.S.C. 7100222 Amar Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041810 PAWAN EJ Airoli Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041874 sagar EJ Airoli Government Polytechnic, Ratnagiri 7107804 Priyanka EJ S.S.C. [013] hajarilal vishwas sharma gokhale 4/9/1991 5/9/1991 8/9/1990

Chandpashakhan Pathan Anil

Surywanshi28/07/1992 29/12/1991 5/5/1991 ########

HARISHCHANDRA VAITY chandrakantambre z Manohar Naik

Government Polytechnic, Osmanabad [118] SHALAKA SHAMRAO DHARMADHIKARI EJ S.S.C. 7294823 15/09/1992 Government Polytechnic, Karad [010] EJ S.S.C. 7099696 VISHAL Government Polytechnic, Ratnagiri 7107902 Snehal EJ S.S.C. [013] BABURAO ALGURE Suresh 12/9/1991

Pokalekar 17/05/1992

Government Polytechnic, Osmanabad [118] BHANDARESIDHESHWAR EJ S.S.C. 7294771 HARISHCHANDRA 15/07/1989 G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] EJ S.S.C. 7373168 SWATI Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7103959 vishal Civil S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] Anjali EJ S.S.C. 7295259 Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104197 Dayatai Civil S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] ANJALI EJ S.S.C. 7292912 Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104151 Jayesh Civil S.S.C. SHIVKUMAR SHRIVASTAVA 17/11/1991 ramchandra bharade Avinash Bhimrao SAGAR Jayasing Shinde Patil JADHAV Nagateele Vyas SURWASE 29/10/1990 2/1/1992 26/09/1991 15/08/1991 1/1/1991 15/10/1991 5/9/1989

Government Polytechnic, Osmanabad [118] Renukadas Vilasrao EJ S.S.C. 7295311 Government Polytechnic, Osmanabad [118] SHITAL EJ S.S.C. 7295268 BHARAT

Government Polytechnic, Ratnagiri 7107573 SMITA EJ S.S.C. [013]

DATTATRAYDESHMUKH 9/4/1991 ZINGRE 1/2/1992 29/06/1992 7/8/1991 15/10/1990 5/7/1991 15/10/1991 5/3/1992 28/01/1992 2/6/1991 15/07/1992 2/5/1991 14/05/1992

533 533 532 530 530 530 529 528 527 526 526 525 524 522 600 518 518 592 472 511 510 509 508 586 507 507 506 506 388 581 503 580 502 501

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 750 600 650 650 650 650 750 650 650 650 650 500 750 650 750 650 650

80000 NO 15000 NO 20000 NO 14400 NO 95000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 36000 NO 25000 NO 75000 NO 22000 NO 93000 NO 15000 NO 23000 NO 18000 NO 31000 NO 89280 NO 50000 NO 70000 NO 25000 NO 48000 NO 60000 NO 15000 NO 80000 NO 15000 NO 25000 NO 15000 NO 60000 NO 70000 NO 72000 NO 60000 NO 100000 NO 30000 NO

533 533 532 530 530 530 529 528 527 526 526 525 524 522 520.00 518 518 513.07 511.33 511 510 509 508 507.87 507 507 506 506 504.40 503.53 503 502.67 502 501

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

82.00 82.00 81.85 81.54 81.54 81.54 81.38 81.23 81.08 80.92 80.92 80.77 80.62 80.31 80.00 79.69 79.69 78.93 78.67 78.62 78.46 78.31 78.15 78.13 78.00 78.00 77.85 77.85 77.60 77.47 77.38 77.33 77.23 77.08

Government Polytechnic, Osmanabad [118] SUREKHA KUMAR EJ S.S.C. 7295339

Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104212 Jayashree Mahaveer Patil Civil S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] ASHVINI EJ S.S.C. 7295348 VIKAS MANE nimse kate

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] EJ S.S.C. 7273940 mahendra anil Government Polytechnic, Osmanabad [118] ranjit EJ S.S.C. 7295007 Government Polytechnic, Osmanabad [118] VIJAY EJ S.S.C. 7295114 Government Polytechnic, Osmanabad [118] kazi EJ S.S.C. 7295025 Government Polytechnic, Ratnagiri 7108061 Aparna EJ S.S.C. [013] vithal

MAHADEV MANE tufail ahamed jalal Kumar Ingawale CHAVAN

Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041337 SWAPNIL VILAS EJ Airoli Government Polytechnic, Osmanabad [118] Vrushali EJ S.S.C. 7294959

Sampatrao Jalke AMALE Pawar

Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] EJ S.S.C. 7017126 SHAILA VAMAN Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] EJ S.S.C. 7015565 Abhijit Uttam Government Polytechnic, Osmanabad [118] RADHIKA DILIP EJ S.S.C. 7295221 Jaywantrao EJ Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7218993 NITIN Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7022734 NAJUKA EJ S.S.C. SHIVAJI

SAHASTRABUDHE 31/12/1991 LIMBHORE 29/07/1989 2/4/1992

BHALCHANDRA THORVE

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. EJ of Technology,Pravaranagar [030] Yuvraj 7240690 Shrikant Institute Of EJ & Rural Engg, [012] 7104268 Yuvraj Civil S.S.C. Baburao

Dhondkar 20/08/1991 Patil KADAM 19/09/1988 26/06/1992

Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028943 ABHISHEK VIJAY

Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] EJ S.S.C. 7017510 SAVITA CHANDRAKANT NANGARE 15/05/1992 G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] EJ S.S.C. 7372723 shruti Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041382 RESHMA EJ Airoli dasarath jaiswal 16/10/1991 7/12/1991 11/8/1991

SHASHIKANT AWDE G

Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] EJ S.S.C. 7017233 mahesh pandurang desai Government Polytechnic, Jintur [094] EJ S.S.C. 7287721 PRAVIN Jaywantrao EJ Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7218895 Jadhav Government Polytechnic, Osmanabad [118] rohit EJ S.S.C. 7294799

RAMRAO BARHATE 18/09/1990 Bhagyashri Rajendra ramchandra bhosale 17/07/1992 3/4/1991

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. EJ of Technology,Pravaranagar [030] ASHOK 7240681 MITALI

DHAMALE 27/03/1992 28/02/1992 17/01/1992 27/10/1988

Government Polytechnic, Osmanabad [118] SUDARSHAN EJ S.S.C. 7294851 BIBHISHAN GAVHAR G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] EJ S.S.C. 7372330 ANKIT Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] EJ S.S.C. 7509211 Santosh Jaywantrao EJ Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7218975 VARSHA ASHOK ZADE

Govindankutty Nair ASHOK

KOTHAWADE 17/07/1992 biradar TANNA 25/08/1990 27/11/1990

Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] EJ S.S.C. 7017190 kishor baburao Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7022691 JAGDISH EJ S.S.C. Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7022224 DHIRAJ EJ S.S.C. SANJAY

YASHWANTDESHMUKH15/10/1991

Government Polytechnic, Ratnagiri 7108051 Pradnya EJ S.S.C. [013] Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208075 Prakash IndiraGandhiPolytechnic,Shrigonda [033] EJ S.S.C. 7247289 Sagar Jaywantrao EJ Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7219121 SURAJ Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7029280 ROHAN Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028934 ROHIT

Vijay Shivaling Bhaskar

Waghmare 16/03/1992 Kempavad 20/02/1991 Dalimbakar21/03/1987

499 498 571 494 491 565 489 489 561 486 486 485 482 481 479 479 479 478 478 477 477 476 475 475 473 473 473 472 472 472 471 470 469 469

650 650 750 650 650 750 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

80000 NO 23500 NO 35000 NO 75000 NO 80000 NO 52000 NO 23000 NO 15000 NO 15000 NO 22000 NO 32000 NO 90000 NO 36000 NO 28000 NO 15000 NO 45000 NO 45000 NO 45000 NO 100000 NO 72000 NO 35000 NO 25500 NO 60000 NO 90000 NO 24000 NO 15000 NO 80000 NO 15000 NO 83000 NO 25000 NO 60000 NO 96000 NO 24000 NO 45000 NO

499 498 494.87 494 491 489.67 489 489 486.20 486 486 485 482 481 479 479 479 478 478 477 477 476 475 475 473 473 473 472 472 472 471 470 469 469

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

76.77 76.62 76.13 76.00 75.54 75.33 75.23 75.23 74.80 74.77 74.77 74.62 74.15 74.00 73.69 73.69 73.69 73.54 73.54 73.38 73.38 73.23 73.08 73.08 72.77 72.77 72.77 72.62 72.62 72.62 72.46 72.31 72.15 72.15

DASHRATH NIMBALKAR 2/9/1991 JIJARAM SUNIL SOLSE JAIGUDE 30/10/1991 9/5/1989

R.S.SansthaEJ K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, SataraBALASAHEBPACHPUTE 7/3/1992 s S.S.C. 7125787 PRADIP [041] Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7207917 Satyajeet Bhanudas Chavan Government Polytechnic, Gadchiroli 7387501 Ramesh EJ S.S.C. [119] Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7207926 Ashwini Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208128 Dinkar 26/08/1991

Fulichand Chachane 13/03/1988 Sanjay Dand 6/5/1992 16/12/1990 1/5/1990 5/1/1990 6/6/1991 5/9/1991 20/10/1992

Rameshrao Magar Nerkar

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. EJ of Technology,Pravaranagar [030] Kishor 7240949 Harshal Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208235 Jyotsna

Jawantrao Patil

Smt.S.S.Patil Institute of Technology 7260772 Dipankar Ravindranath EJ S.S.C. (polytechnic) [061] Chaudhari Government Polytechnic, Osmanabad [118] Bhad EJ S.S.C. 7294761 Shrishail Vitthalrao Pawar

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208315 Pushkaraj Amol Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7207944 Yogesh Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208262 Rupali Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7022421 SAGAR EJ S.S.C. Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028916 Sagar Gourishankar Ploytechnic [849] EJ S.S.C. 7489520 SAGAR Bhimrao Babaso RAMESH Vilas DHANAJI

Deshmukh 4/9/1991 Patil 6/3/1990

MHAMUNKAR 27/09/1991 Jagtap REPE 10/6/1992 6/8/1991 14/04/1990 15/07/1991 14/05/1991 18/12/1991 25/04/1991 13/06/1991 20/06/1991 4/4/1993 5/12/1988 28/01/1992 17/07/1991 3/10/1991

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208208 Ajit Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028836 RAHUL

BalkrishanaPatil SHARAD DERE KARIA

Shah & Anchor KutchhiS.S.C. EJ Polytechnic, [003] 7006383 VAIBHAV RAJEN Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028809 AAKASH Government Polytechnic, Osmanabad [118] kiran EJ S.S.C. 7295043 Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7029038 MAYUR Government Polytechnic, Osmanabad [118] balaji EJ S.S.C. 7295061 Government Polytechnic, Gadchiroli 7387904 pratik EJ S.S.C. [119] Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208370 Rahul

SHRIMANT BOBADE vilas kulkarni

MURLIDHAR MINDE ghansham lagdive jayesh Suresh shah Rajmane NIRMAL SUKALE

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. EJ of Technology,Pravaranagar [030] SAMPAT 7240958 NANDKISHOR Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7029299 SWAPNIL SAHADU Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208413 Arati

Shankarao Shivade

Guru Gobind Singh Polytechnic [369]7539425 VAIBHAV BALASAHEBDHONGADE 1/6/1992 EJ S.S.C.

Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7029163 Roshan Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] EJ S.S.C. 7509140 Piyush Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028774 AKSHAY

Manohar Sarang Ramesh Lambe

8/9/1988 5/1/1992 22/12/1990

541 468 467 467 466 466 466 466 466 464 464 463 463 462 462 532 461 460 460 459 459 459 529 458 352 457 456 456 455

750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 750 650 500 650 650 650 650

60000 NO 90268 NO 86000 NO 56000 NO 34000 NO 25000 NO 72000 NO 40000 NO 63000 NO 70586 NO 85000 NO 96000 NO 28000 NO 50000 NO 98686 NO 60000 NO 99000 NO 35000 NO 60000 NO 35000 NO 70000 NO 50000 NO 35000 NO 32000 NO 85000 NO 30000 NO 100000 NO 20000 NO 90000 NO

468.87 468 467 467 466 466 466 466 466 464 464 463 463 462 462 461.07 461 460 460 459 459 459 458.47 458 457.60 457 456 456 455

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

72.13 72.00 71.85 71.85 71.69 71.69 71.69 71.69 71.69 71.38 71.38 71.23 71.23 71.08 71.08 70.93 70.92 70.77 70.77 70.62 70.62 70.62 70.53 70.46 70.40 70.31 70.15 70.15 70.00

DNYANDEOBHOITE

G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] EJ S.S.C. 7372563 SADHANA DINESHKUMAR DESHMUKH 9/6/1991 Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208182 Amol Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7022449 RASHMI EJ S.S.C. Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7022476 ROHIT EJ S.S.C. Shivaji More 11/1/1989 10/5/1990 20/09/1991

TUKARAM MISAL HARIKUMAR NAIR

Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] 7359866 SHAJAPURWALA EJ S.S.C. MURTUZA IBRAHIM BHAI 14/12/1989 S.E.T s K.B.P. Polytechnic, Kopargaon7249292 Varsha EJ S.S.C. [034] Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208001 Mithun Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7029127 NIKHIL Laxman Manik RAMESH Admane Jagtap PILNKAR 19/05/1992 11/4/1990 14/05/1991

Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041696 SHANTANUSURESH EJ Airoli Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208048 Shrikant Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7207953 Komal

PHADTARE 12/5/1992 15/06/1990 25/04/1992 1/1/1991 5/7/1989 9/12/1990 12/2/1990 7/1/1992 ######## 13/01/1992 5/2/1991

Mahadev Kadam Sanjay Dubal Jadhav DOSANI Shaikh

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. EJ of Technology,Pravaranagar [030] Vikas 7240813 Rajdeep Anjuman Polytechnic, Nagpur [076] 7360034 SANA EJ S.S.C. Guru Gobind Singh Polytechnic [369]7539793 Parvez EJ S.S.C. AFROZ Riyaz

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208226 Dattatraya Jagannath Patil Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7029181 SHRIKANT GUNDOPANT SAWANT Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7207971 Aparna Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028952 Nishant Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028792 SURESH Gourishankar Ploytechnic [849] EJ S.S.C. 7489459 ARUNA Mahavir Subhash Hore Kadam

PANDURANGHOSALE B

HANMANT NADHAWDEKAR 15/05/1989 Dhondiram Jagtap 13/01/1990 17/06/1991 17/10/1991 6/4/1992 1/6/1989

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7207990 Kiran

G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] EJ S.S.C. 7372920 MANIKYA RAJKISHORE GUPTA Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7208487 Sadhika Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7022636 ROHAN EJ S.S.C. Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] EJ S.S.C. 7207981 sharad Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EJ S.S.C. 7028765 NILESH Ganimahamad Zari ROHIDAS SHINDE Shivaji VILASH Jadhav

AMUNDMKAR 3/2/1992

Institute Government Polytechnic, Karad [010]

CourseQualifn., Enrll no First name middle name Surname CE S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7098358 NEERAJ 7095820 NILOFAR DINESH SATTAR WAKADE PATEL PATEL surve

DOB Obtnd Mks Out of 25/04/1991 13/03/1992 13/03/1992 18/04/1992 29/08/1991 23/09/1991 8/6/1992 1/6/1992 4/5/1992 549 549 549 547 544 544 543 542 542 541 541 541 540 539 538 538 535 411 534 533 532 531 531 531 530 530 529 529 529 529 610 527 527 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650

Income Sch recvd Convrtd mks of Out 14000 NO 14400 NO 14400 NO 60000 NO 60000 NO 100000 NO 15000 NO 70000 NO 50000 NO 22000 NO 13500 NO 96000 NO 50000 NO 60000 NO 30300 NO 15000 NO 14000 NO 60000 NO 36000 NO 30000 NO 15000 NO 40000 NO 84000 NO 18000 NO 10000 NO 15000 NO 15000 NO 25000 NO 27000 NO 35000 NO 95000 NO 15000 NO 14000 NO 549 549 549 547 544 544 543 542 542 541 541 541 540 539 538 538 535 ##### 534 533 532 531 531 531 530 530 529 529 529 529 ##### 527 527 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 84.46 84.46 84.46 84.15 83.69 83.69 83.54 83.38 83.38 83.23 83.23 83.23 83.08 82.92 82.77 82.77 82.31 82.20 82.15 82.00 81.85 81.69 81.69 81.69 81.54 81.54 81.38 81.38 81.38 81.38 81.33 81.08 81.08

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Karad [010] CE CE

7095820 NOLOFAR SATTAR 7095946 ashish 7095561 abhijeet ashok

babasaheb babar tagare CHOPADE

7095955 chaitanya madhukar 7095605 AMOL 7095857 DIPALI 7095875 SHIVANI 7235018 KALYANI BHARAT

LAVKUMAR PATIL VIJAY PATIL

VIJAYKUMARKULKARNI 11/5/1991 7/6/1992 16/08/1991 1/6/1992 9/1/1992 20/03/1991

7098213 SHEKHAR SHAMRAO PAWAR 7095973 varunkumar vijaykumar vyas 7095893 SWAPNAGANDHA SUHAS 7095964 viraj 7167071 jayant 7166879 Nagesh 7166931 Krushnat rajendra babanrao Ashok Bhagwat POTADAR tonne more

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Miraj [131] Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] CE CE CE CE

Chougule 13/08/1991 Kadam 5/1/1992 28/07/1990 31/08/1991 2/6/1992

7399709 Rajiv Ranjan Sunil Kumar Singh 7270831 kiran 7095900 POOJA vijay narad

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CE Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Government Polytechnic, Beed [032] CE

PURANDAR RUGGE

7245444 ABHIJEET KALIDAS 7131111 anuja arun

MASNALE 28/01/1992 patil 8/4/1991

Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] CE Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Osmanabad [118] CE CE CE CE CE CE CE CE CE

7097969 PRIYANKA RAMESH 7167179 Vishal

GAIKWAD 31/10/1991 3/12/1991

Babasaheb Patil

7098053 PRAJAKTA ASHOK 7097861 SUJATA TANAJI

KARANALE 13/05/1992 BHOSALE PATEL 7/1/1992 8/11/1991 12/3/1992 1/7/1990 7/7/1990 7/10/1989 3/3/1992 22/05/1992

7293881 MEHBOOB IMAM

7293791 PRADEEP SIDDHARAM MALGE 7235214 SHITAL 7098241 YOGESH BABURAO NARAYAN THOTE RAOOT JADHAV

7293620 ABHIJEET SAGAR 7095623 Amol 7097978 ARJUN

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Government Polytechnic, Karad [010] CE

Ramchadra Dhadas MARUTI GOLE

Government Polytechnic, Ahmednagar [130] Government Polytechnic, Miraj [131] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Beed [032] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Beed [032] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Osmanabad [118]

CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7299641 PRAJAKTA SHIVAJI 7166986 sourabh 7235134 CHHAYA 7293951 URMILA 7098142 MAHESH 7245462 Eknath 7234772 Suhas 7243566 Amol 7243501 nitin 7293826 Pramod 7293503 MOHINI 7243628 Nitin 7293479 RAHUL 7243628 Shelke sanjay

MOTE kulkarni

21/06/1992 ######### 15/06/1991 21/05/1992 28/06/1991 22/02/1989

527 527 526 525 524 604 523 521 521 601 520 520 520 520 520 520 519 519 519 519 519 518 518 517 517 596 516 515 515 515 514 513 513 513

650 650 650 650 650 750 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650

92000 NO 100000 NO 18000 NO 15000 NO 45000 NO 15000 NO 14000 NO 15000 NO 15000 NO 20000 NO 78000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 18600 NO 15000 NO 15000 NO 35000 NO 15000 NO 50000 NO 15000 NO 15000 NO 18000 NO 15000 NO 15000 NO 21000 NO 96000 NO 15000 NO 15000 NO 30000 NO 90000 NO 18000 NO 15000 NO 14000 NO

527 527 526 525 524 ##### 523 521 521 ##### 520 520 520 520 520 520 519 519 519 519 519 518 518 517 517 ##### 516 515 515 515 514 513 513 513

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

81.08 81.08 80.92 80.77 80.62 80.53 80.46 80.15 80.15 80.13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85 79.69 79.69 79.54 79.54 79.47 79.38 79.23 79.23 79.23 79.08 78.92 78.92 78.92

DATTATRY RENKE SHIVAJI SARDE

SHANTARAMMULIK tukaram naik

Deepakrao Dhanorkar 20/10/1992 Kashinath ganesh Atmaram TANAJI Sudhakar RAMRAO Nitin Pawar munde More 25/06/1991 15/06/1990 16/07/2007

CHALUKYA 14/02/1992 Shelke BHOSALE 26/06/1991 2/4/1992

Sudhakar 28/06/1991 jondhale 10/7/1990

7234914 vijaykumar kashinath 7293808 VIJAYRAJ 7293915 AKASH 7095679 athar 7293568 DEEPALI 7293666 JADHAV

BALASAHEB MANE DESHMUKH 1/6/1991 RAGHUNATHPAWAR maksud jamadar 15/01/1989 10/6/1992 30/01/1992

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Karad [010] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Beed [032] CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

DATTATRAY DOKE TUKARAM

VYANKTRAO 1/10/1991 10/2/1991 21/11/1991 15/04/1991 3/6/1991 3/6/1991 4/5/1990 21/02/1991

7293460 JYOTIRLINGSHANTLING DHOBLE 7293906 PRANITA 7235180 sachin 7243673 SHINDE 7243673 shriram KALYANRAO PATIL shivaji SHRIRAM bhaskar shinde BHASKAR shinde

7293871 DATTATRAYA SHIVPRASADPATIL 7167240 Pratik Raghunath Shinde

7167301 AyazahmedMusa

PEERKHAN 5/11/1990 1/3/1992

7243468 MANGESH BHAGWAT LONKAR 70098071 yogesh 7166799 nitin

yashwantraokhandagale30/06/1992 parshuram badode 28/11/1990 18/11/1991 27/12/1991 20/03/1991

7167105 Akushwari Alias Kartiki Patil Ashokrao 7293595 MAYURI VIJAY GHOLAP Datal

7243299 Pandurang Sanjay

Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Beed [032] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Beed [032] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Beed [032]

CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7243271 PANKAJ

NANDULAL BHAT

7/2/1992

513 591 591 512 590 511 511 510 509 509 509 508 508 508 507 507 507 585 585 506 505 505 505 503 503 503 502 500 499 575 498 498 574 497

650 750 750 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 750 650

10811 NO 22000 NO 22000 NO 15000 NO 20000 NO 15000 NO 13000 NO 15000 NO 95500 NO 25200 NO 15000 NO 15000 NO 19000 NO 15000 NO 15000 NO 40000 NO 14000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 25000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 25200 NO 24200 NO 15000 NO 14800 NO 15000 NO 15000 NO 30000 NO 20000 NO 30000 NO 25200 NO

513 ##### ##### 512 ##### 511 511 510 509 509 509 508 508 508 507 507 507 ##### ##### 506 505 505 505 503 503 503 502 500 499 ##### 498 498 ##### 497

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

78.92 78.80 78.80 78.77 78.67 78.62 78.62 78.46 78.31 78.31 78.31 78.15 78.15 78.15 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 77.85 77.69 77.69 77.69 77.38 77.38 77.38 77.23 76.92 76.77 76.67 76.62 76.62 76.53 76.46

7243440 Kshirsagar Nitin 7243440 NITIN 7243593 Tushar 7234727 MAHESH 7243691 rajesh 7235199 UMESH 7243495 Shilpa 7167141 Ram 7243824 salve 7243305 sumit 7243314 KIRAN 7239321 SAGAR 7245391 vicky 7293844 MONALI 7350154 SAGAR 7234899 SARIKA 7293639 JYOTI 7243243 Uday 7293890 PALLAVI

Mohanrao 10/4/1989

MOHANRAOKSHIRSAGAR 10/4/1989 Anil Radkar 5/2/1992 7/6/1989 15/11/1991 1/6/1991 19/12/1991 13/07/1991 24/01/1992

SURESHRAO BHOSKAR marutee shirale

UDHAVRAO SHINDE Sunderrao Shrirang balu sanjayrao Mohite Patil baburao

deshmukh. 5/3/1992 21/11/1991

RAVINDRA DIXIT SAMPAT bapurao SIDRAM SANJAY

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] CE S.S.C. Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic , Washim [031] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Miraj [131] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Ahmednagar [130] CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

PANDARKAR 8/6/1992 korde PARVE GHULE 10/8/1992 30/05/1991 23/11/1990 ######### 29/01/1990 20/09/1989 5/6/1991 15/09/1991 3/8/1991 22/10/1991 1/5/1991 16/09/1991 3/9/1991 14/09/1992 20/11/1991 6/5/1991 15/06/1990 1/5/1991

SHANKARRAO JADHAV DILIP Ramesh JADHAV Bhalerao

ANANTRAO PATIL KADAM

7234923 CHANDRAKALA ASHOK 7167384 Pratap 7293611 VIDYA

ChandrakantThorat VIKRAM INGALE APET JAGTAP

7243216 SHUBHANGI AGNATH N 7299472 SUNNY 7124968 Vaibhav 7243412 JYOTI 7105882 aasim ASHOK

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] CE S.S.C. Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Ratnagiri [013] Government Polytechnic, Malvan. [117] Government Polytechnic, Beed [032] Government polytechnic, Nanded [020] Government polytechnic, Nanded [020] Government polytechnic, Nanded [020] CE CE CE CE CE CE CE S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

Dnyanadev Jadhav ANKUSH shabbirali KATKAR modak

7158287 PRAKASH MAHADEV YESANE 7243379 Laxmikant Bhagavat 7234852 VANMALA VASANT 7234718 VIJAYMALAPRABHU 7234683 bais 7239231 ANKIT trupti ASHOK Jadhav GODBOLE

BHALERAO 4/5/1991 gangasingh 8/2/1990 KALE #########

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] CE S.S.C.

Government Polytechnic, Beed [032]

CE

S.S.C.

7243225 bamane 7124931 Parimal 7293998 IRSHAD 7243584 Mahesh

santosh Parbati BASHU Jagdish

ramchandra 13/03/1991 Ingawale SHAIKH Pise londake dzarde 18/09/1988 15/10/1991 14/09/1991 25/05/1991 27/02/1990 26/06/1988

497 572 495 495 571 570 569 567 491 490 488 488 561 485 559 484 484 484 558 558 483 483 557 556 481 480 553 479 477 477 477 473 545 472

650 750 650 650 750 750 750 750 650 650 650 650 750 650 750 650 650 650 750 750 650 650 750 750 650 650 750 650 650 650 650 650 750 650

15000 NO 34000 NO 15000 NO 15000 NO 74940 NO 35300 NO 15000 NO 34000 NO 25000 NO 21000 NO 30000 NO 15000 NO 23000 NO 22000 NO 15000 NO 80000 NO 15000 NO 29000 NO 12000 NO 15000 NO 50000 NO 18000 NO 20000 NO 18000 NO 18000 NO 55000 NO 20000 NO 22500 NO 35000 NO 16000 NO 15000 NO 72000 NO 21000 NO 80000 NO

497 ##### 495 495 ##### ##### ##### ##### 491 490 488 488 ##### 485 ##### 484 484 484 ##### ##### 483 483 ##### ##### 481 480 ##### 479 477 477 477 473 ##### 472

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

76.46 76.27 76.15 76.15 76.13 76.00 75.87 75.60 75.54 75.38 75.08 75.08 74.80 74.62 74.53 74.46 74.46 74.46 74.40 74.40 74.31 74.31 74.27 74.13 74.00 73.85 73.73 73.69 73.38 73.38 73.38 72.77 72.67 72.62

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] CE S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government Polytechnic, Beed [032] Government Polytechnic, Miraj [131] CE CE CE S.S.C. S.S.C. S.S.C.

7167016 suryakant kallappa 7124879 mahesh 7365415 BALAJI pramod

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] CE S.S.C. Government Polytechnic, Sakoli [091] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Beed [032] CE CE CE S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

BALASAHEB JADHAO

7234754 NAMRATA MAHAVIR 7243261 Tulashidas Madhav

DESHMANE16/04/1990 Bhandarkote 5/5/1991 1/6/1989

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE Government Polytechnic , Washim [031] Government Polytechnic, Malvan. [117] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic, Beed [032] CE CE CE CE

7095599 SIDARAYA SHRIMANT BIRAJDAR 7350136 MANGESH AVINASH 7158071 SHRIRAM UTTAM 7235125 RUCHITA 7243771 ASHOK 7175902 VIKAS

GAVHANKAR3/8/1991 PARAB 22/10/1991 8/5/1990 1/5/1988

LAXMANRAORAUT ACHYUTRAO THORAT KAILAS

All India Shri Shivaji Memorial Society s Polytechnic, Pune [141] CE S.S.C.

HARGUDE 29/12/1986

All India Shri Shivaji Memorial Society s Polytechnic, Pune [141] 71176006 ajit CE S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic , Washim [031] Government Polytechnic , Washim [031] Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] Government Polytechnic, Malvan. [117] Government Polytechnic, Malvan. [117] Government polytechnic, Nanded [020] Government Polytechnic , Washim [031] CE CE CE CE CE CE CE CE CE S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. 7293835 PUNDLIK

vijaykumar mendgule 15/04/1992 SURESH NATIKAR 5/6/1991 2/7/1991 16/06/1989 16/06/1989 25/07/1991 24/05/1991 22/08/1989

7235081 YOGESHWAR HANMANTRAO PATIL 7350118 Baig 7350118 FAIYAZ 7021218 JAYESH 7158053 shailesh Faiyaz SULTAN GAJANAN uday Sultan BAIG SHINDE padave Patil

7158090 Abhijit/Shrenik Shrirang 7235063 VENKAT 7350459 Aniket SHANKAR Arvind

NIKAMWAD11/2/1989 Waghmare 8/9/1991 BAGUL Late Patil sonawane AHIRE 23/04/1991 12/6/1987 24/07/1991 5/8/1993 29/09/1991 26/05/1991 11/4/1991 16/04/1989 9/10/1991

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] CE S.S.C. Government Polytechnic , Washim [031] CE S.S.C.

7239008 MAYURESHDILIP 7350261 Govinda 7125099 Ashish 7239456 sujit 7289663 SWPNIL 7376286 YOGESH 7095688 balaso 7270751 Milind Shamrao Gunga shivaji SANJAY

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] CE S.S.C. Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] CE S.S.C. B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] Chandrapur Polytechic, Chandrapur [109] CE CE S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

RAJENDRAPRASAD SONI kallappa Badrinath jangali Kokane SAYYED

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] CE K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CE Government Polytechnic , Washim [031] CE

7350421 RUMANA SALLM

B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099]

CE

S.S.C.

7289707 VIRENDRA SADASHIV 7124959 Ranjeet 7130713 samit 7157815 DIPIKA Suresh mahavir MOHAN

BHAMRE Jadhav patil

12/6/1992 28/05/1990 4/2/1991

472 543 542 469 469 469 469 469 468 540 465 463 355 531 531 530 529 458 528 351 491 526 526

650 750 750 650 650 650 650 650 650 750 650 650 500 750 750 750 750 650 750 500 700 750 750

15000 NO 34000 NO 40800 NO 15000 NO 60000 NO 20000 NO 98986 NO 15000 NO 45000 NO 22000 NO 50000 NO 21500 NO 16000 NO 15000 NO 34428 NO 32000 NO 12000 NO 100000 NO 14000 NO 26000 NO 75000 NO 18000 NO 18000 NO

472 ##### ##### 469 469 469 469 469 468 ##### 465 463 ##### ##### ##### ##### ##### 458 ##### ##### 455.9 ##### #####

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

72.62 72.40 72.27 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15 72.00 72.00 71.54 71.23 71.00 70.80 70.80 70.67 70.53 70.46 70.40 70.20 70.14 70.13 70.13

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] CE S.S.C. Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] CE Government Polytechnic, Malvan. [117] B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] CE CE S.S.C. S.S.C. S.S.C.

GHADIGAONKAR 1/11/1991 DEORE 20/01/1991

7289734 KHEMRAJ SHIVAJI 7239142 MAHESH SUDAM ASHOK AJAJ ajit

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] CE S.S.C.

GIRAWALE 30/08/1991 WAJE 25/12/1991

Shri. M. Education Society Institute of Tech. Polytechnic Nasik [530] CE S.S.C. 7312396 SACHIN Government Polytechnic, Osmanabad [118] CE S.S.C. S.S.C. 7293989 SAYYAD 7180562 chetan 7239062 SANDIP 7294082 PRAVIN 7130858 bhushan 7596717 Saurabh 7293586 KUMAR 7124860 SANDIP 7239081 NILESH 7097996 jadhav

ILIYAS RAJ 13/09/1991 manjare 2/9/1992

Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] CE

Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] CE S.S.C. Government Polytechnic, Osmanabad [118] CE S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

SHANKARRAO DABHADE 27/09/1989 PRABHAKAR GHATE manik Sudhirrao SHIVAJI SHIVAJI vadgave Kathale 10/5/1992 7/3/1992 20/08/1989

Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] CE Government Polytechnic, Arvi [132] Government Polytechnic, Osmanabad [118] CE CE

GAIKWAD 27/11/1988 DUTAL 29/12/1989 2/6/1988 5/1/1990 29/10/1991 6/2/1990 15/11/1990 1/3/1989 26/06/1990 24/06/1989

R.S.Sanstha s K.B.P. College of Engg. & Polytechnic, Satara [041] CE S.S.C. Dr. Vikhe Patil Institute of Technology,Pravaranagar [030] CE S.S.C. Government Polytechnic, Karad [010] CE S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C. S.S.C.

BABASAHEB DHOBALE Madhuri Gajanan

Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] CE Government Polytechnic, Karad [010] Shri Sai Polytechnic, Chandrapur [138] Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Government Polytechnic, Osmanabad [118] Government polytechnic, Nanded [020] CE CE CE CE CE

7130624 muinuddin najirhusen pathan 7097941 Dhamal Nilam Dattatraya Mehta VERMA eknath

7399601 Mithilesh Suresh 7393911 ABHISHEK RANJAN SHALIK 7293782 magar 7235091 SAGAR pragati

SAHEBRAO PAWAR

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname VISHWANATH KADAM VASANT MANE

DOB 6/2/1991 2/2/1992 7/5/1991 8/9/1991

Obtnd Mks 592 580 571 570 560 560 559 559 559 558 557 557 556 641 555 553 552 551 551 550 549 629 543 543 541 541 538 538 538 537 535 534 534 534

Vidya Prasarak Mandals Polytechnic,7014376 ANURAG IF S.S.C. Thane [007] Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236329 POOJA

Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236276 SHRIKANT LAXMIKANTKULKARNI Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7235994 MANISH HEMANTRAO AKOLKAR P.L.Government Polytechnic, Latur [016] IF S.S.C. 7227179 mangesh hanmantrao kakde Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352337 Sagar K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] IF S.S.C. 7311316 ANQA Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236196 NILESH Ashok FARUK Mahajan SHAIKH Shaikh Barmade

21/12/1991 ######## 3/4/1992 17/09/1991 29/08/1991

Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236472 Muzammil Ismail P.L.Government Polytechnic, Latur [016] IF S.S.C. 7226977 Dattatray Tanaji Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236516 NAGESH

BALAJIRAO KACHAWAR30/06/1991

PANDITRAO TEMBHURNIKAR 1/3/1991

Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236221 SANDESH VIJAYKUMAR KAMTALWAR####### # K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SEEMA IF S.S.C. 7311058 Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236169 VILAS P.L.Government Polytechnic, Latur [016] IF S.S.C. 7227221 kulkarni SANJAY JOSHI 6/9/1991 7/3/1987 21/05/1991 1/1/1991 25/12/2007 23/06/1991 24/05/1992

GANESHRAO JADHAV govind dilip

Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236383 HARSHWARDHAN RAVINDRA PATIL P.L.Government Polytechnic, Latur [016] IF S.S.C. 7226968 Nagesh Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352346 Pravin Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236409 sachin VishwanathAllishe Dattarao tukaram Mahalle poul

Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236006 SAURABH MADHUKARRAO BANDALE 21/10/1991 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352239 mayur K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Gouri IF S.S.C. 7310954 Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236104 Arvind K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Pooja IF S.S.C. 7311030 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Prajakta IF S.S.C. 7310785 P.L.Government Polytechnic, Latur [016] IF S.S.C. 722512 vaibhav radheshyam jaiswal Nimbraj Gopal 17/02/1991

Deshmukh 4/9/1989 Ghodse 28/10/1991 ######## 6/3/1991 17/09/1990

Ashokrao Jadhav Bhausaheb Ahire subhash dasre

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]HARSHADALAXMAN IF S.S.C. 7310945 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Smita IF S.S.C. 7311325 Madhav

DESHMUKH15/03/1992 Suryavanshi########

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]UTKARSHA DATTATREYBHAMARE 25/10/1991 IF S.S.C. 7310847 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RAJASHREEBALASAHEBBEJEKAR IF S.S.C. 7310838 Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]Laxman 7241660 Rahul Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] BEDMUTHAANKITA IF S.S.C. 7278061 Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]BABAN 7241580 RAHUL Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]ANILRAO 7241552 SWAPNIL Pansare ######## 8/7/1991

PRAMODCHAND ######## KHAIRNAR 19/06/1992 KADU ########

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Gitanjali IF S.S.C. 7311352 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Pratima IF S.S.C. 7311192

Sudhakar Wadile Uttam Pagere

23/06/1989 27/10/1991

616 533 533 533 615 532 532 531 531 531 530 530 529 529 529 528 609 527 608 526 526 524 604 604 603 522 522 522 521 600 519 519 519 519 517

Guru Gobind Singh Polytechnic [369]7540533 PRIYANKA MANGESH SHINDODE 7/8/1991 IF S.S.C. Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352088 rahul Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069]amar IF S.S.C. 7269491 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352328 Atul K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Sonal IF S.S.C. 7310972 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Devyani IF S.S.C. 7311165 Institute Of IF & Rural Engg, [012] 7104455 Sagar Civil S.S.C. Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352319 Abhilash K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Jyoti IF S.S.C. 7311156 Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236356 ganesh Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352112 Suraj Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352481 Umesh dadarao Anil Narayan chhabile Kulkarni 3/3/1991 9/3/1992 15/05/1991

rachappa chitte

Dhangare 22/11/1991 9/7/1991 26/03/1992 27/04/1991 17/11/1991 22/08/1991 14/04/1991 24/10/1991 13/09/1991 13/07/1991 17/06/1990 23/07/1992 27/10/1989 2/3/1992 17/03/1992

Balasaheb Murkute Suresh Mohan Chavan Kulkarni

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]DHANASHREE IF S.S.C. 7311236 DASHARATH PATIL

Dnyaneshwar Moule ram panchal

Sheshrao Gaikwad Mahavir Sharma Gholap Ransing

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]Devidas 7241507 Dhanashri Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]Vilasrao 7241731 Pramod Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208745 Vinayak

Ganpatrao Kore

Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042998 Pratiksha Ratnakant Pawar IF Airoli K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]POOJA IF S.S.C. 7310892 Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236150 TUSHAR VIJAYKUMAR CHHAJED TANAJIRAOJADHAV

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RUCHIKA RATAN IF S.S.C. 7310883 Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] DAHIYA IF S.S.C. 7278169 Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7039689 vidya IF Airoli Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069]mandar IF S.S.C. 7269571 Terana Polytechnic, New Mumbai [055] IF S.S.C. 7030119 AKSHAY MET Polytechnic [776] S.S.C. IF 7331355 BHAKTI RAKHI satyavan pramod

BORHADE 16/04/1992 RAMKUMAR1/8/1990 somvanshi 24/11/1989 kawtakwar 21/02/1990

RAVINDRA GAWADE 28/04/1991 SHRIRAM GORE 29/02/1992

Terana Polytechnic, New Mumbai [055] IF S.S.C. 7030182 Reshma K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PALLAVI IF S.S.C. 7311101 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352506 Jyoti

Bhimarao Mandavkar ######## SANJAY MAGAR ######## ########

Govindsingh Songhare

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRIYANKA KANTILAL CHHAJED 15/03/1991 IF S.S.C. 7310909 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352408 ranjit Government Polytechnic, Solapur [015] IF S.S.C. 712411 suraj Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352248 satyam vijay parma ######## 26/05/1991 26/04/1992

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]PRAKASHCHANDJI 7241409 SIDDARTH BHANSALI 14/08/1991 sandipani patil ramdeo jaju

JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7219613 RAMESHWAR RAJARAM DHAWANE 23/06/1992 Terana Polytechnic, New Mumbai [055] IF S.S.C. 7030048 PRATHMESH HANUMANT CHASKAR 31/07/1991 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Vishakha IF S.S.C. 7310918 Terana Polytechnic, New Mumbai [055] IF S.S.C. 7030164 Akash Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236561 pramod Vijay Adinath hanmant Dange Kokate 13/06/1992 21/11/1991

515 514 514 513 512 510 510 588 509 509 508 584 583 505 504 504 580 502 502 579 501 500 500 575 497 497 497 573 496 495 494 494 494 494 493

yelmewad 2/4/1992 BRAMHEKAR4/06/1991 2 KHANDARE 9/4/1992 16/05/1990 ######## 14/03/1992 19/05/1991 20/08/1989 13/05/1991 17/04/1992 8/9/1991 7/1/1992 ######## 24/12/1991

Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352041 MAYURESHDEEPAK Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352300 SHUBHANGI RUN A Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C.

7489861 DHANARAJ KHANDERAO JADHAV Dinkar Bankar SONONE Mahajan

Pravin Patil IF College of Diploma Engg.7083284 AKASH S.S.C. & Technology [563] BABUBHAI PATEL K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Neeta IF S.S.C. 7310810 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352524 SANVIDHAN PUNDLIK K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Shraddha Sunil IF S.S.C. 7311129 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]JYOTSNA IF S.S.C. 7311361 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Sayali IF S.S.C. 7311085 Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208914 Nikhil

VISHWAS ZOMAN Vivek Maruti Kulkarni Patil joshi Deore

Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352257 shidharth jagdish K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Gunjan IF S.S.C. 7310927 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352892 sumeet Shankarrao IF Dhawad Polytechnic, Nagpur [139] S.S.C. 7600945 SUSHMA Laxman

dilipkumar kanhed

WASUDEORAO CHOUDHARI 29/12/1991

Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236552 SHEKHAR SURESHRAO WADAJKAR15/11/1988 Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236342 SUMIT G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] IF S.S.C. 7373650 DIPALI Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Divya IF S.S.C. 7505848 SUBHASHRAO BONGULWAR 23/01/1991 DINKAR Nitin CHAUDHARI 7/12/1991 2 Sangamnerkar 18/10/1991 ######## 17/02/1992 27/07/1991 ######## 31/05/1991 30/03/1991 27/07/1991 7/7/1989 28/02/1992 ######## 21/01/1992

JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7219808 GAJANAN BALIRAM HALDE Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208923 Pankaj Pandurang Patil SAV

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]AJIT 7241777 SAGAR

Government polytechnic, Nanded [020] IF S.S.C. 7236374 Salmankhan Bissmillakhan Pathan K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Pradnya IF S.S.C. 7311307 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352293 SANA Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208807 Pooja Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208932 Pawan Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 72088979 Tushar Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7209063 Tushar ChandrapurIF Polytechic,S.S.C. Chandrapur [109] 7378576 NAGESH Somnath Sanap

FAROOQUEKHAN Vitthal Mirajkar

Haribhau Patil Mohan Bharat Patil Raval

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208988 Vishwambhar Sambhaji Patil

DHRUUBALSONTAKKE 27/07/1990

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Shobhna IF S.S.C. 7311209 JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7219829 SAMEER Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C. Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C. 7490066 PRAVIN 7489889 NILESH

VedprakashPandey Chinchole DNYANOBAHANDE BABURAO PATIL Warunkar KADAM Mengane Patil Chavan Mohite Mahajan VISHNU

15/11/1992 7/1/1991 15/08/1988 18/06/1990 6/5/1991 5/1/1990 7/6/1991 3/7/1991 6/3/1989 19/02/1992 16/10/1989 27/10/1990 ######## 7/4/1991 20/11/1991 23/11/1991 21/09/1991 7/3/1990 28/12/1989 26/07/1991 27/07/1992 ######## 26/10/1991 ######## 21/02/1992

493 493 567 566 490 565 489 564 488 486 485 559 484 483 482 481 480 480 553 553 478 478 477 476 476 475 475 547 474 474 546 546 473 473 545

Smt.S.S.Patil Institute of Technology 7261715 Yogesh IF S.S.C. (polytechnic) [061] Prakash

JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7220599 Prasanna Achyut

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Shraddha Narayan IF S.S.C. 7311147 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]ashwini IF S.S.C. 7310981 Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7209045 Akshay Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208558 Suhas Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Monali IF S.S.C. 7505768 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Neha IF S.S.C. 7311110 JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7219711 Amit Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352551 Atul Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] ASHISH IF S.S.C. 7278267 K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] IF S.S.C. 7311227 Priyanka govind Sanjay Pralhad Pradeep Hemant

gaganbide 22/02/2008

Anilkumar Gadiya Sharadrao Telang YUVRAJ JAIN

Machindra Pathade Rawat

Pravin Patil IF College of Diploma Engg.7083364 Kamlesh Dhyan S.S.C. & Technology [563] K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]pooja IF S.S.C. 7310829

sharadrao baste pachpute Gawali Tikar

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]ganpat 7241641 jayesh K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Manisha IF S.S.C. 7311002 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352589 Abhijeet B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] ESHAN IF S.S.C. 7291250 Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208880 Amol Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7209134 Priyanka JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7220202 sushama Ramrao Prakash

VASANTRAO DESALE Balasaheb Patil Shankar vilas Yadav natu PATIL

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208905 Dhanshree Ashok JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7220580 Poonam

Dattatraya Walhekar 18/02/1992 BHAMARI 20/11/1989

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]MADHURI PANDIT IF S.S.C. 7310856 Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C. 7489726 AMIT

GANPATI BHOSALE 25/08/1991 sakharam Ahire Suresh Katkade 23/09/1991 21/09/1989

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]suvarna IF S.S.C. 7310794 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Rohini IF S.S.C. 7311067 JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7220641 VIKRAM Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208941 Poonam K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Ashwini IF S.S.C. 7310865

SHRIRANG SAMUDRA ######## 25/04/1992 22/09/1991 1/6/1990 Diliprao Patil

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]BHAGCHANDHARAD 7241599 MANJUSHREE K ShankarraoBhosale

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208781 Milind Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C. 7489744 PRITI K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]ADITI IF S.S.C. 7311334

Divanji DILIP

Mane UGALE

######## 7/6/1992 2/9/1991

472 472 471 471 471 470 470 469 469 541 541 468 468 467 467 538 538 466 466 537 465 465 464 464 463 534 462 533 532 459 458 458 527 527 456

BHAGWAN BONDAR

Nutan Maharashtra Vidya Polytechnic, Talegaon Dabhade [524] IF S.S.C. 7202939 NEHA ANIL Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208825 Shekhar Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7209027 Priyanka JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7219883 Vidya Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208899 Avinash Narayan Sunil

RAGHUWANSHI 17/05/1992 Mohite Pawar 13/10/1991 14/01/1992 17/01/1992 ######## 3/3/1992 30/11/1988 15/09/1989 9/7/1992 2/4/1992 13/06/1992 7/8/1991 ######## 15/05/1990 30/12/1991 28/06/1991

Dhondiba Jadhav Dnyandev Patil ASAWA

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]DILIP 7241347 RUTUJA B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] SWATI IF S.S.C. 7291410 Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] ait IF S.S.C. 7278258 Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C.

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]Appasaheb pawar 7241721 kavita VENKATRAO PAWAR sunil jain

7490020 RAVINDRA PRAKASH MAULE Sumatilal Bothara BHIMARAOTATHE Ashok Pawar SHAIKH

Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] Nikhil IF S.S.C. 7278131 Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C. 7490217 RAKESH

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] IF S.S.C. 7311263 Ashwini

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. IF of Technology,Pravaranagar [030]JALIL 7241795 ZAHIR Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C.

7490208 CHAITANYAPRAFULLA SHUKLA ARUN MALODE

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RASIKA IF S.S.C. 7311138 Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C. 7490011 AMOD

MAHADEV MAYEKAR 21/06/1990 Gangadhar Kulkarni ganesh giri DAVE Pabale Pabale Pawar ######## 1/1/1991 16/01/1991 1/4/1993 16/01/1992 16/10/1989

Bharati vidyapeeth Institute of Technology [540] IF S.S.C. 7208093 Kedar Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352168 vinod

Pravin Patil IF College of Diploma Engg.7082966 BADAL S.S.C. & Technology [563] ARUN K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] IF S.S.C. 7311174 Sampada Manik K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Sampada Manik IF S.S.C. 7311174 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Ashwini IF S.S.C. 7311263 Ashok

Vidarbha Youth Welfare Society s Polytechnic,SHOEB AHMAD AHMAD IF S.S.C. 7381885 Badnera [114] JAMIL QURESHI 14/07/1990 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Lalita IF S.S.C. 7311021 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Kalyani IF S.S.C. 7310801 Government Polytechnic , Washim [031] IF S.S.C. 7352023 SHILPA Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C. 7490191 PRANIT Janardhan Jadhav Dinesh Ahirrao 25/07/1989 30/04/1990 25/05/1990

GAJANAN BOLE KISAN Sharad

SHINGATE 20/03/1992 Deshmukh 19/05/1992 PANDHARBALE 5/2/1990 Pawar 1/4/1992

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Yogita IF S.S.C. 7310963 Gourishankar Ploytechnic [849] IF S.S.C.

7490057 RAJENDRA JAYSING Devidas

JaywantraoIF Sawant Polytechnic [711] S.S.C. 7219631 VISHWAS MAHADEO DHUMAL 26/12/1989 K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] IF S.S.C. 7311272 Divya

Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Sagar IF S.S.C. 7505418 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Rohini IF S.S.C. 7311067 M.H. SabooIF Siddik, Byculla [002] S.S.C. 7003926 SHAIKH

Lalit Suresh MEHTAB

Biyani Katkade ALAM

######## 21/09/1989 15/11/1988

456 526 526

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 592 580 571 570 560 560 559 559 559 558 557 557 556 555.53 555 553 552 551 551 550 549 545.13 543 543 541 541 538 538 538 537 535 534 534 534 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 91.08 89.23 87.85 87.69 86.15 86.15 86.00 86.00 86.00 85.85 85.69 85.69 85.54 85.47 85.38 85.08 84.92 84.77 84.77 84.62 84.46 83.87 83.54 83.54 83.23 83.23 82.77 82.77 82.77 82.62 82.31 82.15 82.15 82.15

48000 NO 20000 NO 15000 NO 14000 NO 14000 NO 15000 NO 2.75 NO 20000 NO 40000 NO 14000 NO 55000 NO 21000 NO 92000 NO 32000 NO 15000 NO 20000 NO 40000 NO 11000 NO 18000 NO 14500 NO 15000 NO 70000 NO 18000 NO 90000 NO 90000 NO 12000 NO 72000 NO 90000 NO 95000 NO 75000 NO 35000 NO 16000 NO 20000 NO 25000 NO

750 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 750 650 650 650 750 750 750 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650

90000 NO 75000 NO 84000 NO 15000 NO 20000 NO 62000 NO 80000 NO 80000 NO 80000 NO 37000 NO 15000 NO 80000 NO 24000 NO 12000 NO 20000 NO 40000 NO 14900 NO 38000 NO 97000 NO 30000 NO 36000 NO 25000 NO 15000 NO 80000 NO 30000 NO 94000 NO 96000 NO 80000 NO 80000 NO 20000 NO 30000 NO 15000 NO 47000 NO 14000 NO 50000 NO

533.87 533 533 533 533.00 532 532 531 531 531 530 530 529 529 529 528 527.80 527 526.93 526 526 524 523.47 523.47 522.60 522 522 522 521 520.00 519 519 519 519 517

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

82.13 82.00 82.00 82.00 82.00 81.85 81.85 81.69 81.69 81.69 81.54 81.54 81.38 81.38 81.38 81.23 81.20 81.08 81.07 80.92 80.92 80.62 80.53 80.53 80.40 80.31 80.31 80.31 80.15 80.00 79.85 79.85 79.85 79.85 79.54

650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 750 750 650 650 650 750 650 650 750 650 650 650 750 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650

48000 NO 80000 NO 58800 NO 35000 NO 25000 NO 75000 NO 12000 NO 39000 NO 90000 NO 80000 NO 40000 NO 80000 NO 80000 NO 81000 NO 80000 NO 18000 NO 55000 NO 15000 NO 45000 NO 18000 NO 50000 NO 36000 NO 98000 NO 96000 NO 45500 NO 50000 NO 20000 NO 90000 NO 40000 NO 45000 NO 48300 NO 55000 NO 45000 NO 60000 NO 16000 NO

515 514 514 513 512 510 510 509.60 509 509 508 506.13 505.27 505 504 504 502.67 502 502 501.80 501 500 500 498.33 497 497 497 496.60 496 495 494 494 494 494 493

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

79.23 79.08 79.08 78.92 78.77 78.46 78.46 78.40 78.31 78.31 78.15 77.87 77.73 77.69 77.54 77.54 77.33 77.23 77.23 77.20 77.08 76.92 76.92 76.67 76.46 76.46 76.46 76.40 76.31 76.15 76.00 76.00 76.00 76.00 75.85

650 650 750 750 650 750 650 750 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 750 750 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 750 750 650 650 750

90000 NO 80000 NO 50000 NO 45500 NO 36000 NO 21000 NO 95728 NO 80000 NO 25000 NO 25000 NO 54000 NO 90000 NO 100000 NO 90000 NO 50000 NO 80000 NO 48000 NO 84000 NO 35000 NO 90000 NO 80000 NO 0 NO 24000 NO 14900 NO 20000 NO 32000 NO 100000 NO 99000 NO 25000 NO 90000 NO 50000 NO 20000 NO 35000 NO 99500 NO 93000 NO

493 493 491.40 490.53 490 489.67 489 488.80 488 486 485 484.47 484 483 482 481 480 480 479.27 479.27 478 478 477 476 476 475 475 474.07 474 474 473.20 473.20 473 473 472.33

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

75.85 75.85 75.60 75.47 75.38 75.33 75.23 75.20 75.08 74.77 74.62 74.53 74.46 74.31 74.15 74.00 73.85 73.85 73.73 73.73 73.54 73.54 73.38 73.23 73.23 73.08 73.08 72.93 72.92 72.92 72.80 72.80 72.77 72.77 72.67

650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 650 650 650 650 750 750 650 650 750 650 650 650 650 650 750 650 750 750 650 650 650 750 750 650

40000 NO 21000 NO 80000 NO 50000 NO 20000 NO 91000 NO 100000 NO 20000 NO 35000 NO 25000 NO 27000 NO 45000 NO 22000 NO 60000 NO 23000 NO 90000 NO 19000 NO 40000 NO 60000 NO 92340 NO 22500 NO 15000 NO 60000 NO 80000 NO 80000 NO 90000 NO 15000 NO 20000 NO 50000 NO 20000 NO 22000 NO 80000 NO 22000 NO 38000 NO 70000 NO

472 472 471 471 471 470 470 469 469 468.87 468.87 468 468 467 467 466.27 466.27 466 466 465.40 465 465 464 464 463 462.80 462 461.93 461.07 459 458 458 456.73 456.73 456

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

72.62 72.62 72.46 72.46 72.46 72.31 72.31 72.15 72.15 72.13 72.13 72.00 72.00 71.85 71.85 71.73 71.73 71.69 71.69 71.60 71.54 71.54 71.38 71.38 71.23 71.20 71.08 71.07 70.93 70.62 70.46 70.46 70.27 70.27 70.15

650 750 750

100000 NO 50000 NO 50000 NO

456 455.87 455.87

650 650 650

70.15 70.13 70.13

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname suresh tarle SAWANT

DOB 6/1/1992 ########

Obtnd Mks 599 574 572 562 559 640 553 553 552 549 548 548 548 547 547 547 546 546 546 630 544 627 543 541 540 539 536 534 534 534 533 615 532 528

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272675 sachin

Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] CM S.S.C. 7016890 SUPRIYA SHIVAJI

Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243842 Narendra Sudhakar Andhale K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]TANVI CM S.S.C. 7309391 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244008 Kishor Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244170 swati Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244151 Muley Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244151 Prasad VILAS JOSHI Sumantrao Ghodke

27/01/1992 ######## 6/4/1991

chandraprakash mundeshwar 26/04/1990 Prasad Mukundrao 5/2/1991 5/2/1991 8/3/1992 20/11/1992 PRAKASHLALJI ######## MukundraoMuley

Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] BINAYKYA SHITAL CM S.S.C. 7276271

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRIYANKA YASHWANTRAW CM S.S.C. 7309695 SHINDE K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272227 Komal K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]pooja CM S.S.C. 7309532 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243922 satish Mahendrakumar Jain kishor shriram

panchakshari 21/10/1991 chavan 20/05/1991 17/08/1991 13/09/1991

Zagdusing Charitable Trust s Thakur Polytechnic, Kandivali(E) [522] Malani CM S.S.C. 7072271 Ankita Parsottam Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244231 priyanka ashokrao phasale

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SHRADDHASHYAMSUNDER CM S.S.C. 7309283 CHANDAK ######## K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]ANALI CM S.S.C. 7309631 K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7309265 snehal K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SNEHAL CM S.S.C. 7309265 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244198 Ganesh Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243978 Sunil Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244142 Vikas K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]NEELAM CM S.S.C. 7309551 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243987 SARIKA Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244044 jaydeep Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243861 Bhawar PRASHANT SAKHALA subhash badhan 4/3/1992 29/09/1992 29/09/1992 26/09/1989 15/06/1992 22/07/1989 14/09/1991

SUBHASH BADHAN RameshraoNande Dhanyakumar Dhas Bandu More

KANTILAL PARMAR GOVIND

GADEKAR 13/05/1992 6/1/1993 15/06/1991 ######## 31/10/1991 5/3/1992 19/11/1992

chandrakantoshi j Rahul Ankush SANAP KISHOR

Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244302 KANCHAN ASHOK Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] DHARMADHIKARI CM S.S.C. 7276351 ASHVINI K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRACHI CM S.S.C. 7309452 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244062 shital K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Harshali CM S.S.C. 7309748 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244269 SARIKA Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244376 Ravi Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244071 kasture

VISHWAS KULKARNI anurath Hiraman kashid

Sonawane 20/01/1992 5/8/1990 22/10/1991 16/08/1989

NANDKISHOR RAUT Atmaram Shinde shrikrishna shriram

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272423 kirti K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]shweta CM S.S.C. 7309499 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]GAYATRI CM S.S.C. 7309461

Dilip ajay RAMESH

Munot LAWARE SHIRKE Dahale SHIRUDE

13/10/1991 27/04/1992 7/9/1991 28/09/1989 22/03/1992 20/06/1992 28/04/1992 14/09/1991 ########

528 528 527 527 607 523 521 521 521 521 601 520 600 519 597 595 515 515 515 515 592 510 507 507 505 505 505 504 504 580 502 502 577 500 498

majgaonkar17/01/1992

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRAJAKTA PAVAN CM S.S.C. 7309711 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243950 Jyoti K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SNEHAL CM S.S.C. 7309720 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244124 anoj Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243904 Ghadge Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243409 Rahul Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244133 mantre Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244213 Sushil Ajay MANOJ

achyutrao mane Rahul

Madanrao 14/09/1991

Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244296 MEGHASHREE SUNDARRAOAHANE S Madanrao Ghadge bibhishan nivrutti

Bandurao Pachange 18/10/1991

Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243889 UMAKANT GULABRAOBHONDVE 17/12/1989 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]shweta CM S.S.C. 7309668 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244358 Ganesh K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]KIRTI CM S.S.C. 7309603 Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] JAIN CM S.S.C. 7276450 vijay sawant 27/11/1991

Dnyanobarao Satwadhar 20/07/1991 BHAUSAHEB RATHI SUYOG ASHOK 5/3/1990 8/9/1991

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]MADHURI GOVINDRAO CM S.S.C. 7309345 DESHAMUKH 17/09/1991 Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244222 POONAM ARJUN K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]YAMINI CM S.S.C. 7309425 Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] SHELAR CM S.S.C. 7276736 PANAGE 15/12/1991

MACCHINDRA KHAIRNAR ######## KAVITA PRAKASH 28/05/1990

Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7028621 KAILASHKUMAR GALBARAMVAWADRA 23/02/1991 K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272611 mayur pandurang pawar WAGH TIWARI Shinde ######## 27/03/1992 28/05/1991 25/02/1992

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]VRUSHALI VASANT CM S.S.C. 7309793 Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] AKANSHA JAGDISH CM S.S.C. 7503191 K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272746 Nilesh Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244321 sarode K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272808 hitesh Lotan pranaya pralhad

kamalakar 8/6/1992 suryawanshi 30/03/1991 25/12/1991

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SUSHAMA HIRAMAN AHER CM S.S.C. 7309210 Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]DIPAK 7240386 PRIYA

SURYARAO 19/10/1990 13/01/1992 ######## 29/09/1989

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]GORAKSHATAWARE 7240401 KARN Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7028031 MARUTI SHAMRAO KATE

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]Dattatray Zuge 7240484 Kiran

LaxmiNarayan Agrawal S.S.C. Inst. Of Tech, Dhamangaon [071] CM Memo. 7353737 AKSHATA VINODRAO CHAVHAN 29/04/1992 LaxmiNarayan Agrawal S.S.C. Inst. Of Tech, Dhamangaon [071] CM Memo. 7353737 AKSHATA VINODRAO CHAVHAN 29/04/1992

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]KAILAS 7240279 BIPIN Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] JAIN CM S.S.C. 7276422 ASHISH K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SHRADDHAGANESH CM S.S.C. 7309480 S.E.T s K.B.P. Polytechnic, Kopargaon7248778 Gaurav CM S.S.C. [034] K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Radhika CM S.S.C. 7309336 K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272601 Ishwar K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SNEHAL CM S.S.C. 7309416 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]rekha CM S.S.C. 7309363 B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] Kailas CM S.S.C. 7289986 Girish

PATIL

########

498 498 498 497 496 495 494 570 568 492 491 491 566 490 490 489 488 563 487 374 486 486 486 560 485 484 484 484 558 482 552 476 549 549 475

YATENDRAMOHAN 23/03/1992 LOKHANDE ######## Deshpande29/04/1992 NAIKARE ######## 14/08/1991 17/04/1992 25/07/1990 23/05/1991 25/06/1992 24/07/1991 31/07/1990 28/03/1992 24/06/1991 1/9/1990 ######## 1/5/1990 7/6/1992 ######## 15/10/1991 4/2/1992 30/08/1991 29/05/1989 28/06/1992

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]RAMDAS 7240214 SAGAR

YASHAWANT DEORE Bapu SUNIL Pawar

KHAIRNAR 8/8/1989 Nimkar

balasaheb ghayal VyankateshAgrawal Murarka

LaxmiNarayan Agrawal S.S.C. Inst. Of Tech, Dhamangaon [071] CM Memo. 7353746 Gurumitra Jitendra

LaxmiNarayan Agrawal S.S.C. Inst. Of Tech, Dhamangaon [071] CM Memo. 7353737 Rahul Gajanan Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7243851 Nagesh K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]JAYSHRI CM S.S.C. 7309579

Ganeshrao Bale CHANDRAKANT PATIL

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]PRATAPRAO 7240027 NIKITA DANGE Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7028200 MUNIJIVANAUBRAMANIYAM S NANDI Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7028676 AKSHAY Government Polytechnic, Beed [032] CM S.S.C. 7244311 Subhash Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7027893 prashant Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Shubhi CM S.S.C. 7503137 BAJIRAO Bhimrao YADAV Sanap

balasaheb ichake Dinesh Chadha

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]DHANSHREE CM S.S.C. 7309514 ATMARAM MORE Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7027777 KIRAN K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SAYALI CM S.S.C. 7309784 Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]TEJAS CM S.S.C. 7119242 BALASAHEBGHADGE HEMANT WAGH

MADHUKAR GURAV RAMESH

Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] KATARIYA SANKET CM S.S.C. 7276487 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Rewati CM S.S.C. 7309372 Maruti

Ghotekar 22/06/1991 Kale 5/6/1992 1/6/1992

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]Sharad 7240116 Sayali Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Sayli CM S.S.C. 7502926

Ramakant Komawar

Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7027759 Raghavendra Vishnukumar Gattewar 28/01/1990 Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]Dilip 7240063 Priyanka K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]NAYNA CM S.S.C. 7309434 Ghuge 14/05/1992 2/3/1990

PRAKASH KHODE

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]CHAITALI RAMDAS CM S.S.C. 7309354 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Rohini CM S.S.C. 7309659 K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272460 Sachin Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7027857 MAHESH Bhavrao Subhash RAMDAS

GAIDHANI 3/8/1991 Sawant Niphade HANDE 28/12/1989 23/08/1988 3/8/1991

Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] PAWAR CM S.S.C. 7276656

DHANANJAY HIRAMAN PATIL

1/6/1989 20/01/1992 6/9/1991 8/4/1990 23/02/1992 23/02/1992 24/06/1990 17/07/1989 18/07/1992 27/01/1991 9/4/1992 25/09/1991

548 474 473 472 544 471 470 542 541 540 467 467 467 467 537 464 534 462 462 530 459 458 458 528 457 457 457 526

Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7028021 SANTOSH SHARANBASSAPA KANNOLI 23/07/1992 Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7028335 DIGAMBARSURESH K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272568 Pradnya K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RASHMI CM S.S.C. 7309201 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RASHMI CM S.S.C. 7309201

Manikrao Patil DILIP DILIP AHER AHER

Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]DHANASHREE CM S.S.C. 7119322 SANTOSH KOPARDE

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CM of Technology,Pravaranagar [030]JUGALKISHORE 7240340 NAVIN SHARMA K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]BHAGYASHREE CM S.S.C. 7309309 CHANDRAKANT CHAVAN K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PALLAVI CM S.S.C. 7309621 Terana Polytechnic, New Mumbai [055] CM S.S.C. 7028139 Pallavi K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SNEHAL CM S.S.C. 7309588 GOVIND SABLE

Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]PRADEEP JAYWANT BHOSALE 25/12/1989 CM S.S.C. 7119171

BramhadeoLamkane ASOKKUMAR PATIL SHINGI

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]VARSHALI AJIT CM S.S.C. 7309701

Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] BANTHIYA BHUSHAN ANILKUMAR CM S.S.C. 7276253 14/01/1991 Shree H.H.J.B. Polytechnic,Chandwad [079] JAIN CM S.S.C. 7276441 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Pallavi CM S.S.C. 7309597 Om Polytechnic [700] S.S.C. CM MAYURI DEELIPCHAND 21/09/1991 2/7/1990

Tryambakrao Pawar

7516681 dharmindaranantram anantram 21/06/1991 sampath more 13/01/1991

K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272414 sagar

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRIYANKA PARASHARAM CM S.S.C. 7309739 SONAWANE 13/02/2008 Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]Shahista CM S.S.C. 7119153 Shabbir Bhaldar 1/1/1992 ########

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SANCHITA CHANDRAKANT CM S.S.C. 7309612 SABALE

Government Polytechnic, Pen [129] 7045416 SHEKHAR NARAYAN KHAMKAR ######## CM S.S.C. K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272076 Sharad S.N.College CMDiploma S.S.C. [853] of Courses 7081216 gunjan K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CM S.S.C. 7272405 Nikhil K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SUPRIYA CM S.S.C. 7309775 Madhukar Dhumal vinod Arun VILAS devgania More WAGH Tawar 28/02/1990 15/11/1991 24/12/1991 25/02/1992 25/06/1990

Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] CM S.S.C. 7016989 Priya Subhash

Out of 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 599 574 572 562 559 554.67 553 553 552 549 548 548 548 547 547 547 546 546 546 546.00 544 543.40 543 541 540 539 536 534 534 534 533 533.00 532 528 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 92.15 88.31 88.00 86.46 86.00 85.33 85.08 85.08 84.92 84.46 84.31 84.31 84.31 84.15 84.15 84.15 84.00 84.00 84.00 84.00 83.69 83.60 83.54 83.23 83.08 82.92 82.46 82.15 82.15 82.15 82.00 82.00 81.85 81.23

33000 NO 42000 NO 15000 NO 95000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 65000 NO 95000 NO 45000 NO 95000 NO 55000 NO 90000 NO 25000 NO 85000 NO 70000 NO 98560 NO 90000 NO 24000 NO 15000 NO 15000 NO 36000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 24000 NO 90000 NO 20000 NO 50000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO

650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 750 650 750 650 750 750 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 750 650 650

80000 NO 84000 NO 20000 NO 100000 NO 15000 NO 98000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 90000 NO 15000 NO 58000 NO 62000 NO 95000 NO 20000 NO 85000 NO 25000 NO 75000 NO 45000 NO 80000 NO 97890 NO 22000 NO 15000 NO 47000 NO 90000 NO 26000 NO 98128 NO 100000 NO 24800 NO 75000 NO 90000 NO

528 528 527 527 526.07 523 521 521 521 521 520.87 520 520.00 519 517.40 515.67 515 515 515 515 513.07 510 507 507 505 505 505 504 504 502.67 502 502 500.07 500 498

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

81.23 81.23 81.08 81.08 80.93 80.46 80.15 80.15 80.15 80.15 80.13 80.00 80.00 79.85 79.60 79.33 79.23 79.23 79.23 79.23 78.93 78.46 78.00 78.00 77.69 77.69 77.69 77.54 77.54 77.33 77.23 77.23 76.93 76.92 76.62

650 650 650 650 650 650 650 750 750 650 650 650 750 650 650 650 650 750 650 500 650 650 650 750 650 650 650 650 750 650 750 650 750 750 650

90000 NO 20000 NO 50000 NO 73000 NO 95000 NO 75000 NO 45000 NO 80000 NO 15000 NO 55000 NO 70000 NO 60000 NO 15000 NO 97000 NO 22500 NO 48000 NO 95000 NO 21300 NO 60000 NO 60000 NO 58000 NO 54000 NO 98000 NO 40000 NO 87408 NO 25000 NO 50000 NO 70000 NO 85000 NO 55000 NO 90000 NO 80000 NO 95000 NO 85000 NO 75000 NO

498 498 498 497 496 495 494 494.00 492.27 492 491 491 490.53 490 490 489 488 487.93 487 486.20 486 486 486 485.33 485 484 484 484 483.60 482 478.40 476 475.80 475.80 475

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

76.62 76.62 76.62 76.46 76.31 76.15 76.00 76.00 75.73 75.69 75.54 75.54 75.47 75.38 75.38 75.23 75.08 75.07 74.92 74.80 74.77 74.77 74.77 74.67 74.62 74.46 74.46 74.46 74.40 74.15 73.60 73.23 73.20 73.20 73.08

750 650 650 650 750 650 650 750 750 750 650 650 650 650 750 650 750 650 650 750 650 650 650 750 650 650 650 750

21000 NO 40000 NO 36000 NO 98652 NO 40000 NO 100000 NO 95000 NO 50000 NO 100000 NO 36000 NO 98000 NO 85000 NO 30000 NO 90000 NO 25000 NO 21000 NO 90000 NO 100000 NO 100000 NO 90000 NO 30000 NO 45000 NO 22500 NO 81000 NO 95000 NO 45000 NO 96000 NO 50000 NO

474.93 474 473 472 471.47 471 470 469.73 468.87 468.00 467 467 467 467 465.40 464 462.80 462 462 459.33 459 458 458 457.60 457 457 457 455.87

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

73.07 72.92 72.77 72.62 72.53 72.46 72.31 72.27 72.13 72.00 71.85 71.85 71.85 71.85 71.60 71.38 71.20 71.08 71.08 70.67 70.62 70.46 70.46 70.40 70.31 70.31 70.31 70.13

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB

Obtnd Mks 588 489 535 498 492 455 414 462 433 432 430 422 421 416 415 414 411 382 408 379 406 397 397 395 386 379 377 376 375 375 369 369 337 337

M.K.S.S.S.Shri M.N.Vocational Training Instt for Women [590] DM S.S.C. 7210378 SAPANA PRAKASH PALIWAL

26/05/1988

M.K.S.S.S.Shri M.N.Vocational Training Instt for Women [590] DM S.S.C. 7210322 MADHURI TUKARAM KUMBHAR 16/10/1991 Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] laxman DM S.S.C. 7521510 shravan Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] rajpal DM S.S.C. 7521501 shilpa Agnihotri Hub of Technical Education [689] manisha DM S.S.C. 7513572 Agnihotri Hub of Technical Education [689] jyoti DM S.S.C. 7513868 Agnihotri Hub of Technical Education [689] jyoti DM S.S.C. 7513760 pande pakhale 2/9/1985 24/08/1987 ######## 7/9/1979 ######## 17/12/1985 23/05/1983 25/04/1990 16/01/1988 ######## 2/7/1987 13/05/1988 28/11/1985

madhukar bakde dinesh premdas meshram katkar lohakare lohakare kamble

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] dilip DM S.S.C. 7521402 prachi Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] dilip DM S.S.C. 7521396 dipti Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] hiraman DM S.S.C. 7521313 asmita

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] chandrabhan DM S.S.C. 7521261 chaitanya hatekar Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ashok DM S.S.C. 7521304 sanjay kale

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] madhukar ramteke DM S.S.C. 7521529 subodh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramesh DM S.S.C. 7521378 charushila Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] diwakar DM S.S.C. 7521331 prashant kolhe kamble

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] mudhukar taksande 30/09/1987 DM S.S.C. 7521592 jaymala Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] vikram DM S.S.C. 7521322 praful kamble 1/7/1984 14/06/1968

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] sukhadeo sahare DM S.S.C. 7521556 manda

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] marotrao sakharkar 16/06/1986 DM S.S.C. 7521565 mamta Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramdas DM S.S.C. 7521369 priya khandalkar 17/07/1976 1/5/1989 13/08/1986 5/2/1986 19/01/1988 1/5/1988 16/06/1979 27/01/1986 ######## 14/01/1983 ######## 19/10/1986 20/06/1986 8/6/1978

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] manohar tikhe DM S.S.C. 7521654 suchita Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] balakrishnasurkar DM S.S.C. 7521583 sarita Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] madhukar taksande DM S.S.C. 7521618 sunita Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] shantaramjifokmare DM S.S.C. 7521224 smeeta Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] shankar DM S.S.C. 7521421 praful Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] hiraman DM S.S.C. 7521270 ranjana Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bhimrao DM S.S.C. 7521251 madhuri Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramesh DM S.S.C. 7521233 sapna mankar jinde hadke gawai

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] dnyaneshwar DM S.S.C. 7521494 varsha nagtode Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] uttamrao nagrale DM S.S.C. 7521485 vishal Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] devidas DM S.S.C. 7521126 nilesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ashok DM S.S.C. 7521298 priti bawane kale

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] kanchanraowasnik DM S.S.C. 7521707 arvind

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] vitthalrao taksande 26/02/1978 DM S.S.C. 7521609 ravi

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramaji DM S.S.C. 7521681 sandhya Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] kawduji DM S.S.C. 7521387 ganesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] dadarao DM S.S.C. 7521574 buddhiraja Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] gajanan DM S.S.C. 7521449 vaishali

waghmare 4/1/1982 7/6/1984 6/9/1986 ######## 3/6/1981 kubale sonpitale mendhe

360 353 350 324 346 342 337 310 308 328 326 322 321 320 313 313 311 306 285 305 304 302 299 299 293 285

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramchandra DM S.S.C. 7521411 raju lokhande

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] uttamrao chambhare 6/7/1987 DM S.S.C. 7521153 wanmala Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] vijay DM S.S.C. 7521538 prashant Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] gulab DM S.S.C. 7521341 pushpamala Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bharat DM S.S.C. 7521144 sachinkumar Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bhavik DM S.S.C. 7521289 amol Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] kawduji DM S.S.C. 7521206 rajendra Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ashok DM S.S.C. 7521672 rupali raut kamble bhalerao jiwane dhobale ugale 21/08/1983 ######## 18/08/1966 4/7/1986 6/8/1985 3/8/1986 23/08/1987 20/06/1981

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] marotrao charbhe DM S.S.C. 7521162 surekha

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] dnyaneshwar DM S.S.C. 7521181 arvind dangare Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] vitthal DM S.S.C. 7521350 kavita Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] shriram DM S.S.C. 7521476 sudam

karamore 29/10/1985 moon 29/06/1980 26/06/1989

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] buddheshwar DM S.S.C. 7521467 siddharth moon Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramhari DM S.S.C. 7521171 sachin Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] devidas DM S.S.C. 7521458 manjusha Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] natthuji DM S.S.C. 7521627 rupeshana Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] dadarao DM S.S.C. 7521190 ritesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] babrao DM S.S.C. 7521242 subash Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramesh DM S.S.C. 7521636 anil Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bhimrao DM S.S.C. 7521716 ranjana Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] pralhad DM S.S.C. 7521215 shubhangi Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] hiraman DM S.S.C. 7521645 minakshi

dambhare 22/10/1979 moon telang dhale gawai thete wasnik dongare thool 14/07/1978 ######## 17/12/1984 5/3/1982 15/02/1985 2/4/1984 ######## 6/2/1985

Out of 750 650 750 750 750 700 650 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 700 750 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 700 700

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 509.60 489.00 463.67 431.60 426.40 422.50 414.00 400.40 375.27 374.40 372.67 365.73 364.87 360.53 359.67 358.80 356.20 354.71 353.60 351.93 351.87 344.07 344.07 342.33 334.53 328.47 326.73 325.87 325.00 325.00 319.80 319.80 312.93 312.93 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 78.40 75.23 71.33 66.40 65.60 65.00 63.69 61.60 57.73 57.60 57.33 56.27 56.13 55.47 55.33 55.20 54.80 54.57 54.40 54.14 54.13 52.93 52.93 52.67 51.47 50.53 50.27 50.13 50.00 50.00 49.20 49.20 48.14 48.14

84000 NO 80000 NO 25000 NO 18000 NO 30000 NO 20000 NO 36000 NO 22000 NO 23000 NO 17000 NO 15000 NO 30000 NO 20000 NO 20000 NO 38000 NO 35000 NO 18000 NO 15000 NO 23000 NO 29000 NO 25000 NO 19000 NO 21000 NO 35000 NO 18000 NO 30000 NO 25000 NO 30000 NO 30000 NO 21000 NO 19000 NO 30000 NO 36000 NO 22000 NO

750 750 750 700 750 750 750 700 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 700 750 750 750 750 750 750 750

30000 NO 20000 NO 19000 NO 28000 NO 25000 NO 20000 NO 18000 NO 30000 NO 20000 NO 20000 NO 30000 NO 30000 NO 25000 NO 20000 NO 35000 NO 30000 NO 20000 NO 22000 NO 36000 NO 30000 NO 30000 NO 30000 NO 25000 NO 30000 NO 20000 NO 20000 NO

312.00 305.93 303.33 300.86 299.87 296.40 292.07 287.86 286.00 284.27 282.53 279.07 278.20 277.33 271.27 271.27 269.53 265.20 264.64 264.33 263.47 261.73 259.13 259.13 253.93 247.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

48.00 47.07 46.67 46.29 46.13 45.60 44.93 44.29 44.00 43.73 43.47 42.93 42.80 42.67 41.73 41.73 41.47 40.80 40.71 40.67 40.53 40.27 39.87 39.87 39.07 38.00

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname Deole

DOB 7/7/1991

Obtnd Mks 536 530 530 529 610 528 527 527 608 608 526 526 605 524 524 523 523 523 521 521 521 520 599 518 514 514 394 509.6 587 508 508 503 502 501

Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7352776 Dnyandip Ankosh

Government Polytechnic, Osmanabad [118] HANUMANT AE S.S.C. 7292801 RAMESHWAR GUND Government Polytechnic, Osmanabad [118] KASHAPPA ANAPPA AE S.S.C. 7292794 Government Polytechnic, Osmanabad [118] Umesh AE S.S.C. 7292696

18/04/1992

GHURGHURE 20/03/1992 25/05/1990

Mallinath Dulange

Government Polytechnic, Osmanabad [118] AKSHAYKUMAR AE S.S.C. 7292892 VASHISHTHKACHARE 15/09/1988 Government Polytechnic, Osmanabad [118] Yogesh AE S.S.C. 7292650 Government Polytechnic, Osmanabad [118] Vishnu AE S.S.C. 7292749 Government Polytechnic, Osmanabad [118] dinesh AE S.S.C. 7293030 Government Polytechnic, Osmanabad [118] UDAY AE S.S.C. 7292847 Government Polytechnic, Osmanabad [118] AKSHAY AE S.S.C. 7292542 Balasaheb Doke Udhavrao Gaikwad shivaji MOHAN PRADIP mule JADHAV 15/03/1992 ######## 1/6/1991 21/01/1991 3/6/1989

Government Polytechnic, Osmanabad [118] SHRADDHADATTATRAYA AE S.S.C. 7293002 MOHITE

BHINGADE 30/08/1992 gajare suresh ######## 9/2/1989 9/9/1991 20/05/1991

Government Polytechnic, Osmanabad [118] mangesh ashok AE S.S.C. 7292758 Government Polytechnic, Osmanabad [118] Awad AE S.S.C. 7292515 Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7349627 ANIL Shrikant

BHAGWAN MAGAR LONDHE

Government Polytechnic, Osmanabad [118] RAVINDRA KISAN AE S.S.C. 7292972 Government Polytechnic, Osmanabad [118] NIKHIL AE S.S.C. 7292963

NANDKUMAR KULKARNI 24/01/1991

Government Polytechnic, Osmanabad [118] SUDARSHAN AE S.S.C. 7293174 MAHADEV SALUNKE 22/02/1992 Government Polytechnic, Osmanabad [118] UJVAL AE S.S.C. 7292598 Government Polytechnic, Osmanabad [118] KALE AE S.S.C. 7292918 Government Polytechnic, Osmanabad [118] Mohit AE S.S.C. 7293352 Government Polytechnic, Osmanabad [118] TODKARI AE S.S.C. 7293325 Government Polytechnic, Osmanabad [118] VIKAS AE S.S.C. 7293272 Government Polytechnic, Osmanabad [118] NAGESH AE S.S.C. 7292838 Government Polytechnic, Osmanabad [118] Mandar AE S.S.C. 7292874 ANANDRAOBIRAJDAR MARUTI LAXMAN 6/8/1991 13/07/1991 21/06/1992 4/5/1991 31/05/1992 28/08/1988 27/02/1992 2/5/1992 15/01/1991

Madhukarrao Nirantar LAXMIKANTGANESH DATTATRAYSONNE SHIRISH JADHAV

Manohar Joshi Dinesh

Government Polytechnic, Dhule [017] 72028 Raghuwanshi AE S.S.C. Amarish Government Polytechnic, Osmanabad [118] SWATI AE S.S.C. 7293218 Government Polytechnic, Osmanabad [118] RANJEET AE S.S.C. 7292927 Government Polytechnic, Osmanabad [118] PATIL AE S.S.C. 7293094 Government Polytechnic, Osmanabad [118] SUPRIYA AE S.S.C. 7292810 Government Polytechnic, Osmanabad [118] BUSHRA AE S.S.C. 7293067 Government Polytechnic, Osmanabad [118] VEER AE S.S.C. 7293343 Government Polytechnic, Osmanabad [118] NILIMA AE S.S.C. 7292604

NAGNATH SATHE

BHALCHANDRA KARHADE 22/02/1990 POONAM NILKANTH 30/03/1990 SUDHAKAR GUNJAL IBRAR PATHAN 23/05/1990 5/6/1991

PRIYANKA ANANTRAO19/01/1991 26/01/1992 3/2/1992 23/06/1991 BANSI BITKE

Government Polytechnic, Osmanabad [118] SULAKSHANA AE S.S.C. 7293254 DNYANDEVSHINDE Government Polytechnic, Osmanabad [118] SHUBHANGI IJAYKUMAR AE S.S.C. 7292991 V MALGE

Government Polytechnic, Osmanabad [118] KULKARNI KALYANI AE S.S.C. 7292954 Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7349298 Gopal Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7349814 Suraj

NISHIKANT 23/10/1992 25/05/1991 15/07/1992 27/01/1990 ######## 1/9/1991

497 495 494 570 493 493 493 492 490 490 490 563 487 561 483 482 476 545 544 466 532 528

NandkishorAgrawal Sudhakar Wainkar

Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7349261 Abdul Kaleem Abdul Haquebdul A Government Polytechnic, Osmanabad [118] ASHOK AE S.S.C. 7292622 Gourishankar Ploytechnic [849] AE S.S.C. 7488068 KISHOR RAMESHWAR DALVI ASHOKKUMAR HAWALE

Government Polytechnic, Osmanabad [118] SAMBHAJI SHIVAJI AE S.S.C. 7292561 Government Polytechnic, Dhule [017] AE S.S.C. 7228480 KADAM Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7349618 Pramod Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7349734 Stawan PANKAJ

BHOSALE 19/04/1992 SURESH ######## 4/6/1990 29/12/1991 26/07/1990 2/3/1987

Prataprao Kute Sanjay Sane SHINDE

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. AE of Technology,Pravaranagar [030]BABASAHEB 7238548 RAHUL GADAKH

Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7349761 VINODKUMAR KESHAV Government Polytechnic, Osmanabad [118] ZORI AE S.S.C. 7293380 Gourishankar Ploytechnic [849] AE S.S.C. 7487991 VIKAS YOGESH BHARAT Kajusing

GURURAJ 19/10/1991 DESHMUKH24/09/1988 Adey ######## 5/3/1992

Government Polytechnic , Washim [031] AE S.S.C. 7349270 Durgesh

Government Polytechnic, Osmanabad [118] SHUBHANGI ASANTRAO AE S.S.C. 7292883 V JOSHI Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069]SABU AE S.S.C. 7267835 SURAJ

SATYNARAYAN 14/06/1992 Wagh 27/02/1989

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. AE of Technology,Pravaranagar [030]Shridhar 7238931 Nitin Gourishankar Ploytechnic [849] AE S.S.C. 7487937 VARDHMAN BHAUSO Shivaji

BANKAPURE 18/06/1990 Davkare 25/01/1992 24/03/1990

Government Polytechnic, Osmanabad [118] Rahul AE S.S.C. 7292631 Gourishankar Ploytechnic [849] AE S.S.C.

7488139 JEETENDRADATTATRAYA KADAM

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. AE of Technology,Pravaranagar [030]VENUNATHSARBANDE ######## 7239376 PRAKASH

Out of 650 650 650 650 750 650 650 650 750 750 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 500 650 750 650 650 650 650 650

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 536 530 530 529 528.67 528 527 527 526.93 526.93 526 526 524.33 524 524 523 523 523 521 521 521 520 519.13 518 514 514 512.20 509 508.73 508 508 503 502 501 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 82.46 81.54 81.54 81.38 81.33 81.23 81.08 81.08 81.07 81.07 80.92 80.92 80.67 80.62 80.62 80.46 80.46 80.46 80.15 80.15 80.15 80.00 79.87 79.69 79.08 79.08 78.80 78.31 78.27 78.15 78.15 77.38 77.23 77.08

15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 14000 NO 15000 NO 15000 NO 80000 NO 15000 NO 15000 NO 18000 NO 15000 NO 20000 NO 15000 NO 45000 NO 15000 NO 14000 NO 15000 NO 60000 NO 50000 NO 15000 NO 14000 NO 15000 NO 92655 NO 15000 NO 50000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 90000 NO 15000 NO

650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 750 650 750 650 650 650 750 750 650 750 750

15000 NO 20000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 35666 NO 15000 NO 20000 NO 47000 NO 25000 NO 15000 NO 20000 NO 50000 NO 40500 NO 50000 NO 15000 NO 50000 NO 15000 NO 15000 NO 18000 NO 25000 NO 15000 NO

497 495 494 494.00 493 493 493 492 490 490 490 487.93 487 486.20 483 482 476 472.33 471.47 466 461.07 457.60

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

76.46 76.15 76.00 76.00 75.85 75.85 75.85 75.69 75.38 75.38 75.38 75.07 74.92 74.80 74.31 74.15 73.23 72.67 72.53 71.69 70.93 70.40

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB 6/9/1991 17/09/1991 8/7/1984 17/02/1991 29/06/1991

Obtnd Mks 540 489 544 502 474 336

Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] ANUSHRI RAMCHANDRA EX S.S.C. 7504878 DEOPUJARI Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] EX S.S.C. 7089223 AZHARALI UMARALI SHAIKH Terana Polytechnic, New Mumbai [055] EX S.S.C. 7029833 MANOJ SUBHASH PATIL

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] EX S.S.C. 7089072 IRRANUZZAMAN MD.QUAMRUZZAMAN 12/2/1991 SHAIKH Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] ASHWANI CHANDRA AASHU EX S.S.C. 7504742 Nagpur Polytechnic, Nagpur [075] EX S.S.C. 7358377 sourabh mahendra ganjre

Out of 650 650 750 700 700 500

Income

Sch recvdConvrtd mks Out of 540 489 471.47 466.14 440.1429 436.80 650 650 650 650 650 650

% 83.08 75.23 72.53 71.71 67.71 67.20

95000 NO 84000 NO 25000 NO 60000 NO 39000 NO 48000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname VIJAY Satish ASHOK LODHA Boob LUNKAD

DOB

Obtnd Mks 555 504 566 466 526 455 501 434 496 483 475 411 410 473 408 468 460 450 446 443 437 373 423 422 420 364 418 414 386 357 356 354 353 404

Shri V.B.Patil Trust s Appasaheb Birnale College of Architecture [687] deshpande 2/5/1977 ID S.S.C. 7581151 aparna vijay K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]NEHA ID S.S.C. 7310542 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Archana ID S.S.C. 7310328 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]ANJALEE ID S.S.C. 7310551 24/06/1991 17/01/1989 13/02/1991 ######## 15/11/1990 29/03/1991 ######## 20/07/1989

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SANDHYA ASHOKRAOLAHARE ID S.S.C. 7310533 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]CHITRA ID S.S.C. 7310444 MURLIDHARAN IYER

Shri V.B.Patil Trust s Appasaheb Birnale College of Architecture [687] naik ID S.S.C. 7581231 harsh prabhat K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRIYANKA DATTATRAYGAJBHAR ID S.S.C. 7310417 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SHEETAL ID S.S.C. 7310669 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]TRUPTI ID S.S.C. 7310426 ASHOK PATOLE

PRABHAKAR GANGURDE18/04/1987 NIGAL ########

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SUVARNA VISHNU ID S.S.C. 7310622 Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. ID of Technology,Pravaranagar [030]babaji 7241178 vishal K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]prajakta ID S.S.C. 7310435 anil

choudhari 21/11/1990 gite madavi 23/06/1992 8/3/1986

Agnihotri Hub of Technical Education [689] anandrao ramdas ID S.S.C. 7428300 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]URVASHI ID S.S.C. 7310570 Agnihotri Hub of Technical Education [689] tejasvita ID S.S.C. 7428112 JAGDISH rajendra

MAWANI 21/11/1991 bhagat KHAIRE 7/8/1984 1/6/1991

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RUCHIRA KAILAS ID S.S.C. 7310481 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SONALI ID S.S.C. 7310696 VIJAY

SANCHETI 26/01/1989 KHANDVE 18/01/1987 jadhav 22/02/1988 ######## 1/1/1992

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RADHIKA YOGESH ID S.S.C. 7310506 Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. ID of Technology,Pravaranagar [030]vilas 7241221 parag K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]ANUJA ID S.S.C. 7310767 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]HITIKA ID S.S.C. 7310687 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]VARSHA ID S.S.C. 7310490 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]MITTAL ID S.S.C. 7310758 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]GAURI ID S.S.C. 7310284 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RAJANI ID S.S.C. 7310462

NIVRUTTI KEDAR KISHORE SAMNANI

SAHEBRAO KHAIRNAR 21/09/1986 RAJESH VORA ######## 17/09/1988 2/2/1992 ########

RAAMESH BAJAJ SHARVANLAL JANGID PAWAR

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]POONAM LAXMAN ID S.S.C. 7310678 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SNEHAL ID S.S.C. 7310319 DILIP

BHAWSAR 7/2/1988 4/2/1991 ########

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PARTHAVI BHARATKUMAR ID S.S.C. 7310702 SODAGAR K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]deepali ID S.S.C. 7310408 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]NAYANA ID S.S.C. 7310598 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SUCHITA ID S.S.C. 7310391 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Pallavi ID S.S.C. 7310711 narayan DADAJI gajare

MUNDAWARE 23/10/1991 14/11/1991 7/5/1992 BORADE

RAJENDRA DUSANE Shankar

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRANJALI DEVIDAS ID S.S.C. 7310337

Sonawane 16/07/1989

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]RAJESHWARI ID S.S.C. 7310721 RAJENDRA SURYAVANSHI 18/08/1988 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]NILAMBARISUDHIR ID S.S.C. 7310375 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]NILAM ID S.S.C. 7310631 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]DEVIKA ID S.S.C. 7310382 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]APARNA ID S.S.C. 7310561 ASHOK AHIRRAO 24/07/1987 PAGAR 31/07/1991

399 397 382 381 328 364 361 357 343 343

VIJAYKUMAR DESHPANDE 1/5/1987 SUBHASH MARATHE 13/05/1992 THAKUR ######## 4/6/1990 22/10/1986 13/08/1989 5/3/1988

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]ARPEETA VIJAY ID S.S.C. 7310749

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRADNYA YASHWANTDEORE ID S.S.C. 7310364 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]VIDYA ID S.S.C. 7310515 SURESH KOLHE PATIL K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]BHAGAVATIARUN ID S.S.C. 7310641

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. ID of Technology,Pravaranagar [030]bhausaheb dange 7241187 sunil

Out of 700 650 750 650 750 650 750 650 750 750 750 650 650 750 650 750 750 750 750 750 750 650 750 750 750 650 750 750 700 650 650 650 650 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 515.3571 504 490.53 466 455.87 455 434.20 434 429.87 418.60 411.67 411 410 409.93 408 405.60 398.67 390.00 386.53 383.93 378.73 373 366.60 365.73 364.00 364 362.27 358.80 358.43 357 356 354 353 350.13 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 79.29 77.54 75.47 71.69 70.13 70.00 66.80 66.77 66.13 64.40 63.33 63.23 63.08 63.07 62.77 62.40 61.33 60.00 59.47 59.07 58.27 57.38 56.40 56.27 56.00 56.00 55.73 55.20 55.14 54.92 54.77 54.46 54.31 53.87

100000 NO 100000 NO 100000 NO 100000 NO 16000 NO 80000 NO 90000 NO 50000 NO 50000 NO 21000 NO 100000 NO 43000 NO 90000 NO 26000 NO 100000 NO 34000 NO 100000 NO 60000 NO 100000 NO 36000 NO 100000 NO 100000 NO 51000 NO 100000 NO 100000 NO 50000 NO 70000 NO 80000 NO 10000 NO 80000 NO 58000 NO 100000 NO 100000 NO 60000 NO

750 750 750 750 650 750 750 750 750 750

80000 NO 100000 NO 100000 NO 60000 NO 80000 NO 100000 NO 80000 NO 100000 NO 55000 NO 27000 NO

345.80 344.07 331.07 330.20 328 315.47 312.87 309.40 297.27 297.27

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

53.20 52.93 50.93 50.80 50.46 48.53 48.13 47.60 45.73 45.73

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname Sunil Shaha

DOB ########

Obtnd Mks 589 580 579 576 543 527 518 516 511 505 504 499 485 485 483 482 552 477 545 544 502 461 529

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] IE S.S.C. 7096971 Manali

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] IE S.S.C. 7096667 DIGVIJAY VASANTRAO CHAVAN Walchand College Of Engineering , Sangli [009] IE S.S.C. 7097010 sushant Walchand College Of Engineering , Sangli [009] IE S.S.C. 7096694 pooja subhash tapkire

20/01/1991 ######## 19/11/1991

mahadeo gaud

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] IE S.S.C. 7096809 RUSHIKESHRAMESH Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042479 Manjiri IE Airoli Vidya Prasarak Mandals Polytechnic,7013842 Rucha IE S.S.C. Thane [007] ChandrapurIE Polytechic,S.S.C. Chandrapur [109] 7377882 DEEPAK Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042101 Sanket IE Airoli

KUMBHOJE30/07/1992 21/10/1991 23/10/1991 28/03/1992 1/2/1992 6/9/1991 27/05/1991 20/04/1991 18/01/1992 9/2/1991 7/9/1991 15/08/1991 30/08/1989 16/05/1992 ######## ######## 25/06/1988 5/6/1992

Balkrishna Surange Atmaram Kulkarni RAMKRISHAN KUKARA Suresh Gavhane barbade CHIKANE PAUL

Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042174 BHANUBHARAT IE Airoli LOKMAN JOSHI

Satara Education Society s Satara Polytechnic,tejashri [042] IE S.S.C. 7128617 Satara pratap Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042030 KAUSTUBH ASHOK IE Airoli Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042192 K IE Airoli Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042380 Swapnil IE Airoli Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042094 Rahul IE Airoli Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042156 Satish IE Airoli Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7042512 Hemant IE Airoli Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7041981 Aniket IE Airoli ChandrapurIE Polytechic,S.S.C. Chandrapur [109] 7378146 JAIDEEP ChandrapurIE Polytechic,S.S.C. Chandrapur [109] 7377677 IMAM DINNY

Dattatraya Sajekar Ravindranath Gaikwad Shivaji Ganpat Dagadu JEROMI NASAR Jadhav Yewale Barve TIRKEY BEG

ChandrapurIE Polytechic,S.S.C. Chandrapur [109] 7378020 PRASHANT VIJAYSINGHKUMAR Bharati Vidyapeeth Inst.of Technology, New Mumbai [027] IE S.S.C. 7017977 Yogesh Sadashiv ChandrapurIE Polytechic,S.S.C. Chandrapur [109] 7378164 DIGAMBARBABAN Kadam

WANDHARE 27/11/1987

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 750 750 700 650 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 589 580 579 576 543 527 518 516 511 505 504 499 485 485 483 482 478.40 477 472.33 471.47 466.14 461 458.47 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 90.62 89.23 89.08 88.62 83.54 81.08 79.69 79.38 78.62 77.69 77.54 76.77 74.62 74.62 74.31 74.15 73.60 73.38 72.67 72.53 71.71 70.92 70.53

13000 NO 92000 NO 25000 NO 100000 NO 63000 NO 75000 NO 48000 NO 45000 NO 96000 NO 65000 NO 95000 NO 96000 NO 60000 NO 36000 NO 70000 NO 48000 NO 60000 NO 72000 NO 60000 NO 15000 NO 18000 NO 48000 NO 35000 NO

Institute Course Qualifn., Enrll no First namemiddle name Surname DOB Obtnd Mks Mahadeo Ananda Patil B. Sc. With Chemistry/ Microbiology / Life Science/ Zoology /Botany/ B. Sc.1339 LT PGDMLT College [617] nutan 7211722 jayavant patil 25/06/1987 Agriculture OR Bachelor of

Out of 2500

Income Sch recvd 63000 NO

Convrtd mks Out of 348.14 650

% 53.56

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname DEOKAR Parasaram Jadhav SHUBAN

DOB 6/2/1991 1/6/1991

Obtnd Mks 593 485 481 481 480 553 541 458

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CH of Technology,Pravaranagar [030]KUNDLIK 7239643 ARVIND K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CH S.S.C. 7271678 Vikas Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7040321 ABDUL CH Airoli Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7030290 Nayesh CH S.S.C.

ABDUL SUKUR 16/06/1991 ######## 15/10/1990 1/9/1988 3/8/1991 MORE SHAIKH

Narasayya Karnal

Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7021432 MAYURESHGANESH CH S.S.C. Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. CH of Technology,Pravaranagar [030]GULAB 7239840 SALLAUDDIN K.K.Wagh Polytechnic, Panchawati, Nasik [078] CH S.S.C. 7271140 YOGESH Shreeram Polytechnic, S.S.C. [124] 7040376 ANITA CH Airoli

GANGADHAR BHAGWAT 22/08/1988 FULCHAND BIND

Out of 750 650 650 650 650 750 750 650

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 513.93 485 481 481 480 479.27 468.87 458 650 650 650 650 650 650 650 650

% 79.07 74.62 74.00 74.00 73.85 73.73 72.13 70.46

20000 NO 89717 NO 24000 NO 80000 NO 45000 NO 60000 NO 35000 NO 50000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname sharad ABASAHEB ANAGAL Ashok SURESH Balaram Kurde MANE Shinde

DOB

Obtnd Mks 661 572 566 564 559 558 556 555 553 550 634 549 549 633 548 548 548 547 546 546 545 545 545 544 544 540 623 622 539 539 538 538 538 620

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096498 shradda Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096003 JYOTI Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096184 Vaibhav Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096237 GAYATRI Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096504 Vinayak Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096390 vaibhav Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096587 RASIKA Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096021 vikrant

shanbhag 31/12/1990 19/09/1991 ######## 25/02/1992 25/11/1990 ######## ######## 2/8/1992

dhondiram patil ANIL vaman Patil KARWA

WATHARKAR 26/07/1992 bhatkhande13/06/1991

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096353 Dharmaraj Baburao Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235573 SHRUTIKA ANIL Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235831 CHETAN Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096335 Amrut

RAJARAM SURKUTALAWAR 4/9/1989 Vitthal Patil 28/09/1990

Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235359 chandrakant avnathraobharsawde 1/7/1990 n Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235921 VARSHA Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096148 avinash HANMANTRAO PATIO balaso koli 19/06/1990 25/12/1991

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096059 PRANOTI PRASANNA CHINGALE ######## Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159589 SUSHANT SARJERAO PATIL Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096068 ABHISHEK BALASAHEBDHADAS Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099373 KISHOR Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159373 mahesh Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099248 ASHISH Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099364 KIRAN 21/06/1991 30/09/1991

SHRIKRISHNA MARDHEKAR 25/11/1991 dadu VITTHAL ASHOK patil JADHAV MANE VANJOLE NAKATE 13/06/1991 24/07/1992 7/8/1991 24/08/1990 17/04/1991

Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159524 RATNADEEP LAXMAN Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099391 AMIT KRISHNA

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096406 KRUSHNAT MAHADEV PAYAMAL 13/08/1990 Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235761 ANKITA Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099079 sandeep BHAGWANRAO ROKADE sampat balip Jadhav 2/8/1992 16/02/1990 25/07/1989 ######## 25/11/1991 1/4/1991 6/2/1991 22/10/1989

Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099257 Samadhan Prakash Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099131 ANMOL

DADASAHEB BHOSALE PAWAR

Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099515 VAIBHAV SHARAD Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159481 AMOL

MALAGONDA SHIVAI

Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235340 DARSHAN BHAGWAT BATKULWAR0/09/1991 3 Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099570 dattatray dhondiram sawant Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235500 JAYASHRI BHIMRAO KAKADE

Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235911 Nikhil Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235401 gajanan Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099186 Ranjeet

Bhaskarrao Wakade Mohan

########

537 536 536 536 618 535 535 534 534 616 533 614 610 524 522 519 594 514 593 512 589 588 509 503 503 577 576 498 496 496 572 572 495 494 494

krushnaraochintalwar ######## Deshmukh 15/10/1991

Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235644 SWAPNIL SHIVANANDAPPA MOTAPHALE ######## Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235822 SANTOSH NILKANTHRAO SUBHEDAR 2/8/1990 Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235608 ASHWINI ASHOKRAOLASINKAR Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099168 SUHEL Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096219 AKASH Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096451 ROHIT DHANAJI ANIL CHAVAN 9/1/1992 19/12/1991

MAHINDRAKAR 13/09/1991 26/07/1990 7/5/1991

JAGANNATH SALUNKE 24/05/1992

Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096344 AMRUTA MAHAVIR PATIL Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235528 chandrashilaishanrao kalhalikar k Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096193 ROHIT GANPAT

KURNEKAR 4/8/1989 RAJMANE 21/07/1990 26/06/1990 17/05/1991 17/12/1991 30/06/1990

Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099542 MANDAR DILIP Govt. Polytechnic, Yavatmal [022] 7343409 PRANLI EE S.S.C.

OMPRAKARBAGDI

Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099471 RUSHIKESHSAYAJIRAO PATIL Government Polytechnic, Ratnagiri 7107331 kishor EE S.S.C. [013] Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096522 Anurag prakash Ashok shinde Sutar

Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235466 SANDESH BHAGWAT GUDMEWAR0/02/1992 2 Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131345 JAIDEEP Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096120 Rohit Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159121 PARESH Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7553934 SACHIN Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131640 NEHA Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350664 Nikhil SHAMRAO CHOUGULE14/09/1989 Manohar Kamble MADHUKAR GAWADE DATTATRAYA SASTE SANJAY PATIL ######## ######## 5/7/1987 27/09/1991

Chandrakantappa Chikankar 16/11/1991 DESHMANE13/07/2008 KUTWADE 18/10/1989 gujare nawale khante 9/1/1987 27/11/1991 ######## 16/04/1991 1/2/1990 4/6/1991 6/7/1992 ######## 31/05/1991

Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350717 SADANANDRAMESH Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131499 SARFARAJ SADAT S.N.D.College of Polytechnic Yeola [583] EE S.S.C. 7318095 santosh Guru Gobind Singh Polytechnic [369]7539069 akshay EE S.S.C. G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] EE S.S.C. 7371941 megha Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350762 SHYAM Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131579 SUNITA Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350815 SWAPNA Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131800 VISHAL shankar balu suresh

MAHADEO GAHULE BHUPAL NADE

ASHOKRAOGULHANE SHRIDHAR WADKAR gawande

Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350771 omprakash gajanan

Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350744 PRIYANKA GAJANANRAO DOD

Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7351081 Vijay Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350950 Suyash Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159293 AKSHAY Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096541 siddhesh Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350637 SHITAL Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350726 Anurag

Bhaskarrao Tharkar RamkrishnaPande PRAKASH NATU

29/09/1991 17/08/1991 6/2/1992 ######## 30/09/1991

494 492 492 565 489 489 561 485 559 484 484 484 483 482 482 482 481 549 475 474 364 546 472 468 467 467 466.27 466 537 537 465 535 534 462 532

Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131828 PRADNYA BASAVRAJ WALE

Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131612 BAHUBALI MAHAVIR PATIL

chandrakant hanakade 19/08/1991 v UTTAM Diliprao BORKAR Bonde 28/11/1989 30/10/1989

Deshmukh 28/11/1991

Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350619 Mangesh Vijayrao Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350898 Sumit Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235850 SUSHIL Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350987 PRAVIN Sudhkar

Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235555 ABDULKARIM AHAMAD KARLEKAR 4/7/1991 Khandalkar 2/5/1991 5/6/1991

KASHINATHSURWASE TEJRAO

GHONGATE16/02/1992 2/7/1992 17/07/1992 ######## 30/03/1992 ######## 13/05/1991 16/07/1991 28/07/1987

Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]AVINASH NARYANRAOHARAT EE S.S.C. 7119780 K Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131695 GURAV Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Kanchan EE S.S.C. 7394551 Government Polytechnic, Ratnagiri 7107288 SAGAR EE S.S.C. [013] Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131739 SACHIN Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235582 GANESH Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159570 ANURAG Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350904 Vinod Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131416 VARSHA Government polytechnic, Nanded [020] EE S.S.C. 7235368 AMOL Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]Sujit EE S.S.C. 7119940 DILIPKUMARUJARI P ManmohanPandey PRADIP BALU PATIL SAWANT

DATTATRAYA KATKULE BHASKAR KADAM BHikaji MARUTI Khillare

KAMBALE ########

OMPRAKASHHUSEWAR ######## B Sanjay Sarkale 14/05/1992 28/12/1991 25/08/1991 21/02/1989 5/6/1991

G.H. Raisoni Polytechnic, Nagpur [107] EE S.S.C. 7372106 HARSHITA VIRENDRA SINGH Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096086 Krushna Raghunath Choure

Shri. M. Education Society Institute of Tech. Polytechnic Nasik [530] DHANDE EE S.S.C. 7313876 BHARAT CHANDRAKANT Walchand College Of Engineering , Sangli [009] EE S.S.C. 7096461 mahadev bhagwan sankpal Latthe Education Societys Polytechnic, Sangli [043] EE S.S.C. 7131354 KUBER Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159005 samita Government Polytechnic , Washim [031] EE S.S.C. 7350646 ANUP BABASO sunil

CHOUGULE21/04/1988 salunkhe 7/8/1990

MADHUSUDAN CHANDAK ########

Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]PURUSHOTTAM EE S.S.C. 7119654 SAMBHAJIRAO DESHMUKH23/05/1990 Government Polytechnic, Karad [010] EE S.S.C. 7099524 VINOD SATISH PHALAKE 30/03/1992 4/1/1992 21/11/1989 Shri. M. Education Society Institute of Tech. Polytechnic Nasik [530] VADJE EE S.S.C. 7314309 ASHWINI BALSAHEB Government Polytechnic, Malvan. [117] EE S.S.C. 7159319 MANDAR MADHUKAR PARAB

Out of 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 650 650 650 650 650 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 572.87 572 566 564 559 558 556 555 553 550 549.47 549 549 548.60 548 548 548 547 546 546 545 545 545 544 544 540 539.93 539.07 539 539 538 538 538 537.33 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 88.13 88.00 87.08 86.77 86.00 85.85 85.54 85.38 85.08 84.62 84.53 84.46 84.46 84.40 84.31 84.31 84.31 84.15 84.00 84.00 83.85 83.85 83.85 83.69 83.69 83.08 83.07 82.93 82.92 82.92 82.77 82.77 82.77 82.67

16000 NO 70000 NO 15000 NO 40000 NO 51000 NO 51000 NO 75000 NO 40000 NO 14500 NO 20000 NO 18000 NO 15000 NO 25000 NO 58000 NO 18000 NO 70000 NO 15000 NO 35235 NO 72000 NO 15000 NO 14000 NO 50000 NO 15000 NO 14000 NO 30000 NO 22000 NO 14000 NO 14000 NO 13000 NO 40 NO 15000 NO 60000 NO 14000 NO 48000 NO

650 650 650 650 750 650 650 650 650 750 650 750 750 650 650 650 750 650 750 650 750 750 650 650 650 750 750 650 650 650 750 750 650 650 650

100000 NO 23000 NO 15000 NO 28000 NO 18000 NO 50000 NO 14000 NO 15000 NO 20000 NO 14000 NO 18000 NO 25000 NO 15000 NO 14000 NO 18000 NO 24000 NO 65000 NO 25000 NO 40000 NO 75500 NO 21000 NO 23000 NO 30000 NO 13000 NO 35000 NO 45000 NO 20000 NO 25000 NO 55000 NO 20000 NO 33500 NO 100000 NO 40000 NO 45000 NO 16000 NO

537 536 536 536 535.60 535 535 534 534 533.87 533 532.13 528.67 524 522 519 514.80 514 513.93 512 510.47 509.60 509 503 503 500.07 499.20 498 496 496 495.73 495.73 495 494 494

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

82.62 82.46 82.46 82.46 82.40 82.31 82.31 82.15 82.15 82.13 82.00 81.87 81.33 80.62 80.31 79.85 79.20 79.08 79.07 78.77 78.53 78.40 78.31 77.38 77.38 76.93 76.80 76.62 76.31 76.31 76.27 76.27 76.15 76.00 76.00

650 650 650 750 650 650 750 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 500 750 650 650 650 650 650 650 750 750 650 750 750 650 750

95000 NO 100000 NO 15000 NO 18000 NO 34000 NO 45000 NO 15000 NO 15000 NO 20000 NO 15000 NO 12000 NO 17000 NO 15000 NO 40000 NO 100000 NO 25000 NO 30000 NO 100000 NO 22000 NO 19600 NO 20000 NO 60000 NO 19000 NO 48000 NO 50000 NO 27000 NO 24000 NO 25000 NO 25000 NO 35000 NO 20000 NO 60000 NO 36000 NO 30000 NO 30000 NO

494 492 492 489.67 489 489 486.20 485 484.47 484 484 484 483 482 482 482 481 475.80 475 474 473.20 473.20 472 468 467 467 466 466 465.40 465.40 465 463.67 462.80 462 461.07

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

76.00 75.69 75.69 75.33 75.23 75.23 74.80 74.62 74.53 74.46 74.46 74.46 74.31 74.15 74.15 74.15 74.00 73.20 73.08 72.92 72.80 72.80 72.62 72.00 71.85 71.85 71.69 71.69 71.60 71.60 71.54 71.33 71.20 71.08 70.93

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname 7009081 Adwait pawar

DOB

Obtnd Mks 583 625 580 580 571 571 519 560 560 559 557 549 548 546 543 543 626 541 538 537 537 537 537 536 534 534 533 533 532 612 529 529 529 610

V.E.S. Polytechnic,Mumbai [004] ET S.S.C.

Purushottam Chandorkar26/01/1992 15/10/1991 9/9/1990 7/2/1992 24/10/1991 24/10/1991 3/8/1989 21/02/1991 28/12/1991 21/05/1992 3/2/1992

B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] dhanshree bapurao ET S.S.C. 7291071 Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351779 GAYATRI V.E.S. Polytechnic,Mumbai [004] ET S.S.C.

KESHAVRAO SAPKAL

7009518 Swapnesh Sadanand Sawant

Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245542 RhushikeshUttamrao Shinde Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245542 Rushikesh Uttamrao Shinde Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245131 pankaj Government Polytechnic, Arvi [132] 7598730 Lokesh ET S.S.C. anil dahiwal Dakhole Gharat Jagtap Suryaprakash Chandak

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] Ganesh ET S.S.C. 7398425 Pooja Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245239 RhushikeshSadashiv Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245284 Nitin Government Polytechnic, Ratnagiri 7107537 VISHAYA ET S.S.C. [013] Government Polytechnic, Ratnagiri 7107967 Rutuja ET S.S.C. [013] Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245382 Atul Arunrao VILAS Vijay Bhagwat

CHANDORKAR 25/09/1991 sawant Korde ######## 28/08/1992 28/06/1991 25/05/1992 23/11/1990

Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245435 DATTATRAYSANDIPAN MASKE Guru Gobind Singh Polytechnic [369]7539668 MAYURI ET S.S.C. Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244714 SARITA SUBASH VISHNU PALDE MASKE

Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351714 PARSHURAM SATISH Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244831 shailesh Government Polytechnic, Ratnagiri 7107528 EKTA ET S.S.C. [013] Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351616 PALLAVI Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244939 Rahul Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244939 sitapati

MALPANI 29/09/1991 18/03/1990 27/08/1990 6/1/1992 17/01/1992

maharudhra sangale SUBHASH CHANDE VILAS KHADKE

Laxmanrao Sitapati rahul

laxmanrao 17/01/1992 badade SUTAR 25/06/1991 ######## 9/2/1992 7/6/1992 27/10/1990 21/04/1992 6/3/1990 2/6/1991 18/03/1990 2/2/1991 ########

Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244456 harishchandra nagoraw Government Polytechnic, Karad [010]719378 EKTA ET S.S.C. ARUN

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] SUDHAKAR WADIKAR ET S.S.C. 7398891 SHRADHA Government Polytechnic, Arvi [132] 7598972 Mayur ET S.S.C. Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351545 Rajas Jasaraj Panpaliya

Ashokrao Hambir

Government Polytechnic, Osmanabad [118] VIJAYKUMAR ET S.S.C. 7294743 ARUNKUMAR BANGAD Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7243619 Imran Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245613 Nitin Government Polytechnic, Ratnagiri 7107564 Pravin ET S.S.C. [013] Afser Nagnath Shaikh Thalkari

Gangaram Davade

Government Polytechnic, Ratnagiri 7107546 RUSHIKESHRAJENDRA CHAVAN ET S.S.C. [013] Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] BALKRISHNA ET S.S.C. 7398748 PRIYANKA SALEDAR

Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245551 shrikant Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244643 Jagtap Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244643 Vinod

ashok vinod

shinde

15/05/1990 18/05/1990 29/08/1990 8/2/1992 29/08/1990

528 609 609 527 527 527 527 526 526 526 526 606 525 524 524 523 523 523 522 521 521 518 518 517 517 516 515 515 514 592 513 508 507 507 585

chhandarrao8/05/1990 1

Chhandarrao Jagtap

Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351625 KHAN SHAHZAD NEIMAT KHAN KHAN Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244680 Reshma Ramesh Kulkarni Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351625 Shahzed Khan Neimat Khanhan K Government Polytechnic, Malvan. [117] ET S.S.C. 7160113 TANUJA Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244527 bhosale Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244984 DEVIDAS Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244527 mahesh Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244877 satale Government Polytechnic, Jintur [094] ET S.S.C. 7288209 Sandip Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Amruta ET S.S.C. 7503727 Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244463 Gitanjali Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244732 Mondhe Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244760 bipin

TATYASAHEBHIRHATTI 20/07/1992 S mahesh HARIDAS mohanrao 5/8/1991 TAPKIRE ######## 5/8/1991

mohanrao bhosale

nareshkumar maharudra 31/08/1989 Uttamrao Suryawanshi ####### # Anand Deshmukh 8/7/1991

ShankarraoDeshmukh 4/9/1991 Gajanan shrirang Babanrao 23/02/1990 munde 31/10/1991

Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351581 PRASHANT KISHOR

KADUKAR 23/05/1991 ######## 20/05/1989 19/06/1991 ######## 19/05/1991 26/12/1991 31/07/1991 29/11/1991 4/1/1992

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] vishvjitrao shirurkar ET S.S.C. 7398793 sayali Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244911 BALASAHEBKESHAV Government Polytechnic, Malvan. [117] ET S.S.C. 7160061 Prajakta Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244741 RAHUL Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245140 NITIN Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244797 Sneha Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245346 anil Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244572 Dhavane Kisan SHINDE Redkar

ASHOKRAOMORE BABURAO DAKE Ankush mohan Vaibhav Patange kate Prakash gaikwad

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] sadashiv ET S.S.C. 7398471 yogita Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351671 Kute Suraj

Bhanudas ######## GANJEGAONKAR 21/03/1992 Datal Baburao 20/05/1991 13/09/1988 14/02/1991 5/1/1991 18/01/1992 ######## 2/3/1987

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] RAJESH ET S.S.C. 7398499 MONA Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244492 Pravin Balaji

Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351591 KandharkarYogesh Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351831 shrikant Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244591 vishal Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351732 Vrushali Government Polytechnic, Malvan. [117] ET S.S.C. 7160006 Jotiba

digambar tayde shivaji Gajanan Maruti gaikawad BORKAR Padole Patil

Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351410 VAISHALI DILIP

Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351877 VAISHALI BANDU Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245159 Pankaj Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244948 PRADIP Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351723 SHRIPAD Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244536 Laximan Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244895 Shinde B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] CHETAN ET S.S.C. 7291053 Government Polytechnic, Arvi [132] 7598801 Gaurav ET S.S.C. Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245631 Pramod Guru Gobind Singh Polytechnic [369]7539461 SONALI ET S.S.C.

ZARKAR

6/1/1992 25/05/1990 5/1/1992 20/12/1990 26/04/1991 9/4/1992 6/6/1991 14/03/1991 18/06/1989 ######## 13/09/1991 ######## 26/12/1991

506 505 505 504 500 499 499 498 498 496 494 494 493 492 491 566 565 489 489 488 487 560 560 485 483 482 482 481 481 479 479 551 551 440 476

Bhimashankar Deshpande ######## ARUNRAO SONAR MOHAN NIRKHI

Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] MOHITKUMAR ET S.S.C. 7503880 MURARILALGUPTA Annasaheb Chatap Abhishek Prakash SANJIV Vilasrao PATIL Varpe Rajendraprasad Dubey BABURAO GODSE

Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351840 VAISHALI MADHUKAR TAYADE Shri. Datta Meghe Polytechnic, Nagpur [127] Ketaki ET S.S.C. 7503709 Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088244 SAAD Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244779 MUTHE Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245168 Santosh Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088530 AMOL Prashant Deo

ANWAR ALIANSARI ARJUN

APPASAHEB########

Atmaram Dhondge 25/06/1988 DADASO MANE 13/05/1990 30/11/1989 9/8/1991

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] RAMESHRAOALSE ET S.S.C. 7398588 PRIYANKA K Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244993 Taware Government Polytechnic, Malvan. [117] ET S.S.C. 7159874 swati Kalpana gajanan Ramesh

manjarekar29/04/1991 RAUT 16/11/1991

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] ET S.S.C. 7398720 SHRADDHAMILIND B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] ASHWINI SUNIL ET S.S.C. 7290969 Government Polytechnic, Malvan. [117] ET S.S.C. 7159650 Dattaray Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351429 Rohan B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] AMIT ET S.S.C. 7290870

KHAROTE 24/07/1992

Sambhaji Gaykwad 22/03/1989 Rajiv SUKLAL Chatarkar 26/07/1991 DEORE 1/9/1991 27/07/1991 25/06/1991 8/3/1991 29/04/1990 30/10/1991 21/03/1993 24/10/1990 20/12/1991 17/07/1990 9/9/1991

B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] ARCHANA PRABHAKAR ET S.S.C. 7291142 SHIRUDE Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088647 TAUHEED SHABBIR Shankarrao ET Dhawad Polytechnic, Nagpur [139] S.S.C. 7600702 aditi ravindra MULLA pohankar

Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7357358 ASHWINI MORESHWAR AUTKAR Government Polytechnic, Malvan. [117] ET S.S.C. 7160098 namrin B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] RESHMI ET S.S.C. 7290914 B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] GAYATRI ET S.S.C. 7290781 B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] VEENA ET S.S.C. 7290913 latif shaikh

SHIVRAM JOSHI RAMBHAU BAGUL VIJAY JAPE Utikar

Government Polytechnic, Jintur [094] ET S.S.C. 7288325 Abhishek Vjay

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] GAUTAM GAJBHIYE ET S.S.C. 7398480 PRIYA

Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7244545 angad Government Polytechnic, Ratnagiri 7107500 DEEPAK ET S.S.C. [013] Guru Gobind Singh Polytechnic [369]7539695 APPA ET S.S.C.

ashruba BABAJI

chate

15/05/1991 18/08/1991 6/1/1990 9/7/1992

475 544 470 542 469 468 536 464 464 461 460 460 530 527 456 525

BAVADHANE7/05/1989 1

MADHUKAR PATIL

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088253 MUDASSIR ABDUL GANI ANTULE Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088496 KOTWADEKAR IMRAN B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] RUCHA ET S.S.C. 7291081 Government Polytechnic, Beed [032] ET S.S.C. 7245097 AMBIKA B.H.S.S. Trust s Polytechnic, Malegaon [099] GAURI ET S.S.C. 7290833 PRAMOD PAWAR SHIVHAR ASHOK

ABDUL KARIM ########

BHATAMBRE1/6/1989 DEORE KAZI 20/06/1992 ######## 15/08/1991 30/03/1992 9/5/1991 17/02/1989

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088404 SHEHZAD YUNUS Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088469 NAZIM Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088361 SOHAIL Gramin Polytechnic Vishnupuri, Nanded [069]Ajay ET S.S.C. 7632519

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088333 MUDASSARMURTUZA DALVI NASEER AHMED KHAN SHABBIR INAMDAR

Ashokrao Biradar

Abdul Razzaq Kalsekar Polytechnic [569] ET S.S.C. 7088610 MUKHTAR KHAN MUNAWWAR KHAN SAKHARKAR######## Government Polytechnic , Washim [031] ET S.S.C. 7351705 Rashmi Anil Mali madavi ######## ########

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] husen ET S.S.C. 7398781 neha

Out of 650 700 650 650 650 650 600 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 583 580.3571 580 580 571 571 562.25 560 560 559 557 549 548 546 543 543 542.53 541 538 537 537 537 537 536 534 534 533 533 532 530.40 529 529 529 528.67 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 89.69 89.29 89.23 89.23 87.85 87.85 86.50 86.15 86.15 86.00 85.69 84.46 84.31 84.00 83.54 83.54 83.47 83.23 82.77 82.62 82.62 82.62 82.62 82.46 82.15 82.15 82.00 82.00 81.85 81.60 81.38 81.38 81.38 81.33

42000 NO 70000 NO 12000 NO 45000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 100000 NO 15000 NO 15000 NO 84000 NO 75000 NO 15000 NO 15000 NO 45000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 36000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 50000 NO 90000 NO 11000 NO 45000 NO 14000 NO 15000 NO 15000 NO 22500 NO 14500 NO 100000 NO

650 750 750 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 650 650 650 650 750

15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 40000 NO 15000 NO 15000 NO 23000 NO 15000 NO 18000 NO 60000 NO 15000 NO 18000 NO 37000 NO 18000 NO 55000 NO 15000 NO 97262 NO 26000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 75000 NO 50000 NO 40000 NO 15000 NO 15000 NO 25000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 20000 NO

528 527.80 527.80 527 527 527 527 526 526 526 526 525.20 525 524 524 523 523 523 522 521 521 518 518 517 517 516 515 515 514 513.07 513 508 507 507 507.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

81.23 81.20 81.20 81.08 81.08 81.08 81.08 80.92 80.92 80.92 80.92 80.80 80.77 80.62 80.62 80.46 80.46 80.46 80.31 80.15 80.15 79.69 79.69 79.54 79.54 79.38 79.23 79.23 79.08 78.93 78.92 78.15 78.00 78.00 78.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 650 650 650 650 750 750 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 600 650

20000 NO 15000 NO 15000 NO 100000 NO 90000 NO 15000 NO 50000 NO 84000 NO 14000 NO 15000 NO 45000 NO 15000 NO 45000 NO 100000 NO 15000 NO 15000 NO 55000 NO 80000 NO 15000 NO 14000 NO 15000 NO 60000 NO 15000 NO 30000 NO 16000 NO 60000 NO 60000 NO 96000 NO 50000 NO 12600 NO 16000 NO 18000 NO 16000 NO 25000 NO 15000 NO

506 505 505 504 500 499 499 498 498 496 494 494 493 492 491 490.53 489.67 489 489 488 487 485.33 485.33 485 483 482 482 481 481 479 479 477.53 477.53 476.67 476

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

77.85 77.69 77.69 77.54 76.92 76.77 76.77 76.62 76.62 76.31 76.00 76.00 75.85 75.69 75.54 75.47 75.33 75.23 75.23 75.08 74.92 74.67 74.67 74.62 74.31 74.15 74.15 74.00 74.00 73.69 73.69 73.47 73.47 73.33 73.23

650 750 650 750 650 650 750 650 650 650 650 650 750 750 650 750

15000 NO 1800 NO 35000 NO 96000 NO 20400 NO 50000 NO 15000 NO 26000 NO 75000 NO 85000 NO 100000 NO 75000 NO 98000 NO 90000 NO 20000 NO 75000 NO

475 471.47 470 469.73 469 468 464.53 464 464 461 460 460 459.33 456.73 456 455.00

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

73.08 72.53 72.31 72.27 72.15 72.00 71.47 71.38 71.38 70.92 70.77 70.77 70.67 70.27 70.15 70.00

Institute Course Qualifn., Enrll no Agnihotri Hub of Technical Education [689] FR H.S.C. 7616159 Agnihotri Hub of Technical Education [689] FR H.S.C. 7615779 Agnihotri Hub of Technical Education [689] FR H.S.C. 7615812

First namemiddle name Surname DOB Obtnd Mks mahesh ashok sakhare 4/9/1987 411 sudhir vinayak gandlewar 8/2/1991 405 prakash bharat yawade 1/3/1986 381

Out of 600 600 600

Income 20000 30000 28000

Sch recvd NO NO NO

Convrtd mks Out of 445.25 650 438.75 650 412.75 650

% 68.50 67.50 63.50

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname ASHOK NAIGADE Babasaheb Patil

DOB ######## ########

Obtnd Mks 560 550 522 515 515 514 513 513 551 420

Government Polytechnic, Karad [010] IS S.S.C. 7100572 VISHAL Government Polytechnic, Karad [010] IS S.S.C. 7100607 Vaishali

Government Polytechnic, Karad [010] IS S.S.C. 7100447 SWAPNIL SHARAD Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] Girish IS S.S.C. 7399001 Madhura Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] Vijay IS S.S.C. 7399182 Suchita

DUDHANDE30/06/1991 Dabhadkar 26/02/1991 Singhaniya 16/02/1991

Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] SANTUKRAO IS S.S.C. 7398953 POOJA ANDELWAD27/10/1991 Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] RAMESH IS S.S.C. 7399191 ASHWINI Govt. Polytechnic, Yavatmal [022] 7399173 PARVEEN BABU IS S.S.C. Government Polytechnic, Jintur [094] IS S.S.C. 7288961 Yogesh Shamrao WARGANTIWAR 7/7/1992 SHEKH 1/1/1989 4/1/1990

Government Polytechnic, Jintur [094] IS S.S.C. 7288601 SHRIHARI ANKUSHRAOARHALE K

Sadegaonkar ####### #

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 750 600

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 560 550 522 515 515 514 513 513 477.53 455.00 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 86.15 84.62 80.31 79.23 79.23 79.08 78.92 78.92 73.47 70.00

15000 NO 14000 NO 15000 NO 70000 NO 75000 NO 75000 NO 15000 NO 18000 NO 18000 NO 30000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname SANJAYSINGH PARDESHI RAJKUMARGHANTE KHAN

DOB 2/5/1990

Obtnd Mks 406 482 555 514 319 535 504 528 481 501 362 390 526 386 614 436 498 509 465 465 599 520

Out of 500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks

Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237596 SUSHIL Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237362 CHANNI Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237461 MAHESH Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237630 RAMDAS

22000 NO 23500 NO 25000 NO 18000 NO 10000 NO 18000 NO 18000 NO 18000 NO 30000 NO 78823 NO 32000 NO 36000 NO 35000 NO 27000 NO 18000 NO 25500 NO 26000 NO 24000 NO 45000 NO 32000 NO 40000 NO 25000 NO

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]VishwanathSansare 7243127 Abhijeet

15/04/1992 17/06/1991 1/1/1984 15/01/1992 13/10/1991 20/12/1990 27/12/1989 ######## 4/9/1989 29/06/1986 18/09/1989 ######## 20/06/1989

VISHWAMBHAR KARLEKAR 29/12/1991 GANPAT SURYAWANSHI 27/04/1991

Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237381 MOHAMMED IMRAN

Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237415 SAMBHAJI MADHAVARAO JADHAV Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237424 SANTOSH ASHOKRAOJOSHI Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237611 shaikh afroz Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]DHONDIBHAU 7242943 SHARAD HANDE Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]Gajanan 7243038 Yogita Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]BALU 7242961 AVINASH Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]Nagesh 7243074 Ganesh More KANASE Pinagle

shaikh umar########

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]Balasaheb Dongare 7242925 Kailas Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237291 PRASHANT BALWANTRAO AMRATE Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]Balasaheb Dighe 7242916 Sachin Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]Shantaram Landge 7243001 Satish

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]Nawnath pansambal 27/02/1990 7243056 sonali Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]ASHOK 7243065 SUNITA PAWAR ######## 2/6/1989

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]TUKARAM THORAVE 7243172 SWATI

Dr. Vikhe Patil InstituteS.S.C. MU of Technology,Pravaranagar [030]Babasaheb Lokhande 18/12/1988 7243010 Vikas Government polytechnic, Nanded [020] MU S.S.C. 7237676 YERAWAD SHRIRAM MAHAJAN 1/5/1989

Convrtd mks Out of 527.80 482 555 514 319 535 504 528 481 501 362 338.00 455.87 334.53 532.13 377.87 431.60 441.13 403.00 403.00 519.13 450.67 469 360 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 81.200 74.154 85.385 79.077 49.077 82.308 77.538 81.231 74.000 77.077 55.692 52.000 70.133 51.467 81.867 58.133 66.400 67.867 62.000 62.000 79.867 69.333 72.154 55.385

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB

Obtnd Mks 427 463 540 569 548 551

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SHRADHA RAVINDRA DESHMUKH17/01/1992 FC S.S.C. 7310186 Government Polytechnic, Malvan. [117] FC S.S.C. 7160258 SURAJ Government Polytechnic, Malvan. [117] FC S.S.C. 7160347 DAULAT K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]MONIKA FC S.S.C. 7310211 BALKRISHAN CHAVAN SUBHASH PATIL NANDKISHOR JOSHI 30/04/1991 5/6/1989 17/04/1989 16/12/1988

Government Polytechnic, Malvan. [117] FC S.S.C. 7160418 ANTHONY JOHN

SEQUEIRA 23/09/1989

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRATIKSHA MAHADEV HOLAY FC S.S.C. 7310201

Out of 650 650 750 750 750 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 427 463 468.00 493.13 474.93 477.53 650 650 650 650 650 650

% 65.69 71.23 72.00 75.87 73.07 73.47

100000 NO 15000 NO 60000 NO 15000 NO 80000 NO 60000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname Shankar Naik

DOB ########

Obtnd Mks 511

Government Polytechnic, Pen [129] 7123456 Kavita IC S.S.C.

Out of 650

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 511 650

% 78.62

40000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB ########

Obtnd Mks 582

Agnel Polytechnic, Vashi, Navi Mumbai [423] MOHD ZAID IU S.S.C. 7066391 ABDUL AZIZSHAIKH

Out of 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 504.40 650

% 77.60

60000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB

Obtnd Mks 509

Dr. Vikhe Patil InstituteAny Graduate/ Diploma in Engg. & Bhanudas Khilari AM of Technology,Pravaranagar [030] Technology of MSBTE Or Equivalent. 7238673 Snehal 29/04/1989

Out of 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 441.13 650

% 67.87

40000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname YAD RAKESH RAM SHARMA

DOB ######## 3/6/1991

Obtnd Mks 488 445 509 538 534

Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]ANAND AA S.S.C. 7118700 Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]RAHUL AA S.S.C. 7118961 Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]SUJATA AA S.S.C. 7119037 Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]AMOL AA S.S.C. 7119055 Smt.PremalataiChavanPolytechnic,Karad [039]YOJANA AA S.S.C. 7118737

SADANANDVELASKAR 16/03/1969 SUBHASH WAGH 1/2/1988 NANASAHEB BHOSALE 21/07/1990

Out of 600 600 700 750 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 528.67 482.08 472.64 466.27 462.80 650 650 650 650 650

% 81.33 74.17 72.71 71.73 71.20

60000 NO 60000 NO 60000 NO 36000 NO 50000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB ######## 8/4/1992 1/5/1992

Obtnd Mks 379 395 331 380 442 390 400 478 405 376 401 423 369 364 444 410 441 509 477 429 356 473 441 409

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Gurpreet Bhupindersingh DD S.S.C. 7310005 Matharu K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Kanchan DD S.S.C. 7309926 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Neelam DD S.S.C. 7309962 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Prajakta DD S.S.C. 7309891 Sanjay Ashok Shivaji Kale Deokar Patil kHande MADAN

Lahamage 22/11/1990 29/04/1991 ######## 20/08/1989 28/10/1991 20/06/1990

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Rajeshwari Pradeep DD S.S.C. 7310103 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Renuka DD S.S.C. 7309944 Nana

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Sarabjeet Jeetsingh Pande DD S.S.C. 7310079 Govt. Women s Residential Polytechnic, Yavatmal [135] ASHOK DD S.S.C. 7398069 SHARAYU K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Usha DD S.S.C. 7310088 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]YOGITA DD S.S.C. 7310060 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Amruta DD S.S.C. 7310014 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Bhavana DD S.S.C. 7309982 Purushottam Patel

PANDURANGAILKWAR 30/05/1991 P Annasaheb More Kishor Mahajan 29/06/1992 3/2/1989

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]DARSHANADATTATRAYA DD S.S.C. 7310159 SURYAWANSHI 8/4/1988 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Dhanashree DD S.S.C. 7309855 Shivajirao Aher K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Jyoti DD S.S.C. 7310023 Vijay More ######## 29/04/1986

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]KANCHAN SOMANATH DD S.S.C. 7309882 CHAUDHARI######## K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Mina DD S.S.C. 7310097 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]NAYANA DD S.S.C. 7309990 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PALLAVI DD S.S.C. 7309953 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]PRIYA DD S.S.C. 7310112 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Sayali DD S.S.C. 7310121 Suresh Eknath Patil Mahajan 22/08/1987 28/11/1989

VISHWANATH KOTHAWADE####### # DILIP Sunil PATIL Sali 13/02/1990 24/08/1991 17/10/1989 14/05/1989 20/04/1990

K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]SHABNAMNAAZ DD S.S.C. 7310041 RAHIMODDIN MUNSHI K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]Sonali DD S.S.C. 7309873 K.K.Wagh Women s Polytechnic, Nashik. [502]VEENA DD S.S.C. 7310032 Sudhakar Bhalerao DNYANASHWAR MORE

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 379 395 331 380 442 390 400 478 405 376 347.53 366.60 319.80 315.47 384.80 355.33 382.20 441.13 413.40 371.80 308.53 409.93 382.20 354.47 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 58.308 60.769 50.923 58.462 68.000 60.000 61.538 73.538 62.308 57.846 53.467 56.400 49.200 48.533 59.200 54.667 58.800 67.867 63.600 57.200 47.467 63.067 58.800 54.533

75000 NO 90000 NO 90000 NO 80000 NO 90000 NO 60000 NO 90000 NO 3000 NO 70000 NO 36000 NO 90000 NO 85600 NO 100000 NO 90000 NO 90000 NO 40000 NO 80000 NO 45000 NO 80000 NO 60000 NO 86000 NO 95000 NO 90000 NO 50000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB

Obtnd Mks 569 502 511 529 550 544 581

R.S.SansthaDE s K.B.P. College of Engg. 7126425 NakulSataraBajarang S.S.C. & Polytechnic, [041] Satara Education Society s Satara Polytechnic,POOJA [042] DE S.S.C. 7129015 Satara SURESH R.S.SansthaDE s K.B.P. College of Engg. 7126551 Prashant Suresh S.S.C. & Polytechnic, Satara [041] R.S.SansthaDE s K.B.P. College of Engg. 7126158 Swapnil S.S.C. & Polytechnic, SataraPrakash [041] Satara Education Society s Satara Polytechnic,Amit [042] DE S.S.C. 7129721 Satara Lahu

Nalawade 27/12/1991 MORE Shinde Ghatge Ghorpade 30/09/1991 18/06/1991 ######## 2/3/1990 23/05/1988 18/07/1989

Satara Education Society s Satara Polytechnic,KULDIP [042] DE S.S.C. 7130132 Satara HANMANT SHINDE R.S.SansthaDE s K.B.P. College of Engg. 7126229 Vishwajit Vikas S.S.C. & Polytechnic, Satara [041] Jadhav

Out of 650 650 650 650 750 750 750

Income

Sch recvd 569 502 511 529 476.67 471.47 503.53 650 650 650 650 650 650 650 87.538 77.231 78.615 81.385 73.333 72.533 77.467

25000 NO 35000 NO 38940 NO 84000 NO 35000 NO 60000 NO 35000 NO

Institute Course Qualifn., Enrll no First namemiddle name Surname DOB Obtnd Mks Indira Instt of Advance H.S.C. DT Technology [671] 7418967 Sachin Vamanrao Kapse ######## 416

Out of 600

Income Sch recvd 35000 NO

Convrtd mks Out of 450.67 650

% 69.333

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname chauhan

DOB

Obtnd Mks 289 337 306 295 282 343 318 327 291 511 353 325 411 468 340 338 390 494 387 353 361 385 426 276 298 467 388 553 373 331 368 332 427

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bhaskar IO S.S.C. 7521799 abhilesh

25/10/1979 15/06/1979 20/08/1978 14/05/1980 18/01/1975

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] vishwanathmoon IO S.S.C. 7522071 prashant Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] sukhadeo mirge IO S.S.C. 7522052 ravidas Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] shankar IO S.S.C. 7522034 ravindra Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramesh IO S.S.C. 7521805 sachin madavi chauhan

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] balasaheb kotambakar######## IO S.S.C. 7521986 sachin Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] laxman IO S.S.C. 7521931 ujwala Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] arvind IO S.S.C. 7522025 ujwal kamble lambat 13/05/1973 22/03/1981 14/06/1981

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] chandrashekhar IO S.S.C. 7522240 vivek talwekar

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bhauraoji dehankar 28/12/1982 IO S.S.C. 7521814 vivek Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] subash IO S.S.C. 7521879 yogita Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bhikaji IO S.S.C. 7522231 ajay Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] shankar IO S.S.C. 7522301 akash Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ratnakar IO S.S.C. 7522295 amit Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramesh IO S.S.C. 7521851 anoop Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] sudhir IO S.S.C. 7522320 anurodh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] rajendra IO S.S.C. 7521903 ashish gosewade 26/07/1985 tayade 23/08/1976

waghmare 2/3/1991 vaidya gawai wasu jawade 31/03/1987 17/11/1987 15/01/1986 21/09/1989 22/01/1989

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] tarachand dhepe IO S.S.C. 7521823 ashwini Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bhimrao IO S.S.C. 7522203 bhushan Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramesh IO S.S.C. 7521860 binni Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] anant IO S.S.C. 7521968 dashrat Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] govind IO S.S.C. 7522061 jaya Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] govind IO S.S.C. 7521897 kishor Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] shankar IO S.S.C. 7522160 kishor

taksande 21/04/1989 gawai khairkar moon janwe sahare ######## 3/7/1979 19/12/1984 7/3/1986 26/01/1987 2/9/1984 18/05/1983 13/12/1983 29/12/1985 18/06/1989 20/02/1987 28/06/1988 28/05/1980 15/12/1985

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] jannardhanbalbudhe IO S.S.C. 7521761 kailas

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] dnyaneshwar IO S.S.C. 7521841 manjusha gaikwad Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] mahadeo borikar IO S.S.C. 7521771 manoj Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] kashirao IO S.S.C. 7522114 naresh neware

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] omprakash khadse IO S.S.C. 7521959 nilesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ambadas IO S.S.C. 7521912 nilesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] namdeo IO S.S.C. 7522123 nitesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] sharad IO S.S.C. 7521743 pankaj jugnake patil ankar

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] pandurangjinehare IO S.S.C. 7522099 pankaj

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] prabhakar alankar IO S.S.C. 7521734 praful Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] madhukar ramteke IO S.S.C. 7522132 praful Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] pradip IO S.S.C. 7522080 pravin Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] hiraman IO S.S.C. 7522286 pritesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] suresh IO S.S.C. 7521780 priti Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] arun IO S.S.C. 7521832 priti Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] vijay IO S.S.C. 7521752 pushpak Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] bapurao IO S.S.C. 7521940 rakesh nagrale uike borkar dhepe

26/10/1988 ######## 21/11/1987 3/6/1986 7/9/1987 13/06/1987

349 446 319 314 547 458 323 360 303 458 389 491 348 369 310 359 344 404 351 391 388 515 515 312 304 411

aundhakar ######## kamdi 15/07/1988 14/06/1987

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] shivshankarkuttarmare 6/5/1985 IO S.S.C. 7521995 rajesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] sudhakar raut IO S.S.C. 7522151 ramesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] santosh IO S.S.C. 7522007 ritesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] sukhdeo IO S.S.C. 7522179 rupali

kuttarmare ######## sakhare ######## 14/09/1981 1/2/1983 8/7/1982 15/02/1984 14/08/1984 24/03/1986 ########

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ganpatrao metkar IO S.S.C. 7522043 rupesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ajabrao IO S.S.C. 7521921 rupesh Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] ramesh IO S.S.C. 7522277 sachin kadu ugale

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] pandurang nehare IO S.S.C. 7522105 samir Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] gautam IO S.S.C. 7522197 sandip shende

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] namdeoraothool IO S.S.C. 7522259 sangadeep Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] sriram IO S.S.C. 7522016 satish lambat

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] vasantrao taksande 29/08/1986 IO S.S.C. 7522212 satish Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] shuddhodhan IO S.S.C. 7522311 shraddha walde Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] manohar tikhe IO S.S.C. 7522268 shubhangi Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] chandansingh IO S.S.C. 7522141 shyam rana Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] wasudeo IO S.S.C. 7522188 sonu sakhare ######## 4/4/1987 18/07/1986 21/08/1984

Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] vitthobaji taksande 16/07/1982 IO S.S.C. 7522221 subash Sureshrao Deshmukh Instt of Technical Education [886] govindrao kharabe IO S.S.C. 7521977 tushar 23/09/1988

Out of 700 700 700 700 700 700 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 268.3571 312.93 284.14 273.93 261.86 318.50 295.29 283.40 252.20 442.87 305.93 281.67 356.20 405.60 294.67 292.93 338.00 428.13 335.40 305.93 312.87 333.67 369.20 239.20 258.27 404.73 336.27 479.27 323.27 286.87 318.93 287.73 370.07 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 41.286 48.143 43.714 42.143 40.286 49.000 45.429 43.600 38.800 68.133 47.067 43.333 54.800 62.400 45.333 45.067 52.000 65.867 51.600 47.067 48.133 51.333 56.800 36.800 39.733 62.267 51.733 73.733 49.733 44.133 49.067 44.267 56.933

25000 NO 25000 NO 17000 NO 18000 NO 35000 NO 30000 NO 15000 NO 40000 NO 45000 NO 40000 NO 30000 NO 25000 NO 14500 NO 40000 NO 25000 NO 25000 NO 25000 NO 20000 NO 22000 NO 25000 NO 20000 NO 20000 NO 24000 NO 28000 NO 25000 NO 25000 NO 30000 NO 25000 NO 30000 NO 21000 NO 36000 NO 45000 NO 30000 NO

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

30000 NO 20000 NO 20000 NO 15000 NO 25000 NO 25000 NO 28000 NO 19000 NO 29000 NO 35000 NO 20000 NO 30000 NO 40000 NO 30000 NO 25000 NO 25000 NO 30000 NO 18000 NO 50000 NO 30000 NO 19000 NO 25000 NO 25000 NO 30000 NO 30000 NO 52000 NO

302.47 386.53 276.47 272.13 474.07 396.93 279.93 312.00 262.60 396.93 337.13 425.53 301.60 319.80 268.67 311.13 298.13 350.13 304.20 338.87 336.27 446.33 446.33 270.40 263.47 356.20

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

46.533 59.467 42.533 41.867 72.933 61.067 43.067 48.000 40.400 61.067 51.867 65.467 46.400 49.200 41.333 47.867 45.867 53.867 46.800 52.133 51.733 68.667 68.667 41.600 40.533 54.800

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB

Obtnd Mks 532 531 523 506 529 488 527 529 498 562 524 507 562 531 523 499 523 504 502 515 507 586 614 577 588 599 587 534

Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245963 ANANT Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245749 Dongre Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7246076 Jagtap Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245810 joshi Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245829 kakde Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245838 Kamble Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245856 Khadke Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245865 Kulkarni

MAHARUDRA SADEGAONKAR 29/05/1991 pravin Sandeep Mahesh Sachin Uddhav Dipalee Navanath 13/12/1991 Chhandrrao 1/9/1991 ######## 1/8/1990 22/04/1991 ######## 28/11/1991 Madhukar ######## Baburao Vitthal jagtep

dattatray anantrao

Dattatraya 3/5/1991

Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245801 laxmikant baliram

Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245945 mangesh mohanrao pandav Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245918 Moghe Sushil

Jagannathrao####### # Digmberrao 6/6/1991

Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245936 NaiknawareAbhijeet Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245945 Pandav Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245749 pravin Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7246076 Sandeep Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245972 Sasane

Mangesh Mohanrao 28/11/1991 navanath dongre ChhandrraoJagtap Rahul ######## 1/9/1991

Sundarrao 5/6/1991

Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245981 SHEKADE VAIBHAV BHASKAR 21/01/1992 Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245730 shivaji Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7246002 Talekar jagannath datar Trupti Tukaram ANURATH 1/6/1990 22/02/1992 8/5/1991

Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7246011 TAMBADE SURAJ Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7246030 Tangde Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245721 ARKADE Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245927 Madhuri Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245954 Sahin Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245847 swati Deepak PUSHPA

Dnyaneshwar 23/05/1991 MAHADEV 1/9/1987 1/1/1990

Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7245186 DUDHATE NARAYAN DNYANOBA16/09/1988 Bapusaheb Mote

Maharudra Sadegaonkar 16/04/1989 tukaram kedar 18/08/1990

Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7246021 TANDALE SUSHIL Government Polytechnic, Beed [032] PN S.S.C. 7246058 VIBHUTE GOVIND

HIRAMAN 22/12/1987 ANANTRAO22/07/1989

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750 750 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 532 531 523 506 529 488 527 529 498 562 524 507 562 531 523 499 523 504 502 515 507 507.87 532.13 500.07 509.60 519.13 508.73 462.80 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 81.846 81.692 80.462 77.846 81.385 75.077 81.077 81.385 76.615 86.462 80.615 78.000 86.462 81.692 80.462 76.769 80.462 77.538 77.231 79.231 78.000 78.133 81.867 76.933 78.400 79.867 78.267 71.200

15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 22000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 56000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 15000 NO 18000 NO 15000 NO 25000 NO 15000 NO 24000 NO

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname

DOB

Obtnd Mks 542 525 498 485 536 519 520 542 413 542 485 500 520 533 508 522 542 537 523 525 527 539 535 495 525 496 619 619 609 606 603 565

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238163 Anil

Digambarraoimpaldare 7/8/1991 P 9/9/1992 15/04/1991 23/11/1991

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238332 ASHWINI SHYAMRAOZUNJARE Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237792 BorgaonkarShekhar Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237827 DHAMAI Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238225 Harshad Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237971 KALYANI Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238145 KAPIL Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237961 Kazi Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238109 KIRAN Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237836 kiran Anilrao MANISHKUMAR CHIMAN Satarkar

Shivprakash 6/6/1991

BALWANTRAO KULKARNI 31/12/1991 DATTATRAYPAWAR Razaul Aarefeen BHASKARRAO PANDE vijayrao dhawale DHAMAI 26/03/1992 ######## 6/6/1991 2/7/1992 15/04/1991 ########

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237827 MANISHKUMAR CHIMAN

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237916 MANJUSHAVITTHALRAO JOSHI Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238145 PAWAR KAPIL

DATTATRAY26/03/1992

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238136 PRIYANKA SUBHASH PANDILWAR 14/08/1991 Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238074 rahul Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237980 RAHUL Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238243 ROHSAN raju panchal 9/4/1991

RATNAKARRAO KULKARNI ######## NASSARODEEN SHAIKH ZAMRE 20/01/1991 22/05/1992 18/05/1992 23/03/1991 ########

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238230 SANDEEP SANJAY

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238216 SANJIVANI PRAKASH SARPATE Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238261 SANKET Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238207 sarfraz Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237765 SATISH SHIVAJI ali SHINDE quadri

RAVSAHEB BASVADE 21/06/1991 5/5/1991 4/8/1991 25/05/1992

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238154 shyamsunder mohanrao pawar Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238314 SWATI MAROTI WANJE PANDE

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238127 VAIBHAV DEVIDAS Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238092 VIDYA Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238234 Alim Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237999 AMAR Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238001 BABLU

PANDURANGANCHAL 16/07/1991 P mustafa shaikh 1/3/1988 ########

DILIPRAO LADE BALAJI

MISALWAD 6/4/1989 29/04/1990 27/08/1986

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238118 MAKARAND MUKUND PANDE Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238047 NUTAN BALAJIRAO MULE

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237943 PRIYANKA GANGADHAR KANDHARE15/02/1989

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238271 RAVIRAJ

DIGAMBARRAO TUMWAD ######## HIRVE JOJARE Sarjerao 4/6/1990 25/02/1990 28/08/1989 ########

619 539 585 512 520

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237881 SANDEEP EKNATH Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7237901 SNEHAL Institute of PG Paramedical Science,PGDMLTCollege [678] S.S.C. 7326112 Vavre RAJAN Chhaya

Government polytechnic, Nanded [020] PG S.S.C. 7238029 SOMNATH BAPURAO MORE

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 542 525 498 485 536 519 520 542 413 542 485 500 520 533 508 522 542 537 523 525 527 539 535 495 525 496 536.47 536.47 527.80 525.20 522.60 489.67 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 83.385 80.769 76.615 74.615 82.462 79.846 80.000 83.385 63.538 83.385 74.615 76.923 80.000 82.000 78.154 80.308 83.385 82.615 80.462 80.769 81.077 82.923 82.308 76.154 80.769 76.308 82.533 82.533 81.200 80.800 80.400 75.333

20000 NO 18000 NO 15000 NO 18000 NO 40000 NO 18000 NO 18000 NO 15000 NO 50000 NO 22000 NO 18000 NO 18000 NO 18000 NO 18000 NO 21000 NO 15000 NO 20000 NO 15000 NO 18000 NO 18000 NO 50000 NO 15000 NO 15000 NO 18000 NO 18000 NO 18000 NO 15000 NO 15000 NO 18000 NO 18000 NO 18000 NO 18000 NO

750 750 750 750 750

19000 NO 18000 NO 18000 NO 18000 NO 18000 NO

536.47 467.13 507.00 443.73 450.67

650 650 650 650 650

82.533 71.867 78.000 68.267 69.333

Institute Course Qualifn., Enrll no First namemiddle name Surname Khopoli Polytechnic, Khopoli [036] 7023348 AMIT EP S.S.C. ANIL UTEKAR

DOB Obtnd Mks 4/7/1989 469

Out of 650

Income Sch recvd 18000 NO

Institute Course Qualifn., Enrll no First namemiddle name Surname DOB Obtnd Mks Shri Sai Paramedical Institute [371] 7510893 Sheetal ML S.S.C. RanvirsinghCharag 13/06/1991 360

Out of 650

Income Sch recvd 35000 NO

Institute Course Qualifn., Enrll no First namemiddle name Surname DOB Obtnd Mks Government Polytechnic, Miraj [131] PS S.S.C. 7169281 KIRAN GULAB KARANDE 16/04/1990 529 Government Polytechnic, Miraj [131] PS S.S.C. 7169229 swapnil rajendra mane 15/02/2008 529

Out of 650 650

Income Sch recvd 32000 NO 25000 NO

529 529

650 650

81.385 81.385

Institute

Course

Qualifn.,

Enrll no First namemiddle name Surname bhimrao Suresh Eknath Ananda pradhan Desai Desai Kamate

DOB 1/1/1991

Obtnd Mks 523 509 524 544 528 559 562 500 551 558 523 554 557 516 503 542 509 482 521 537 506 552 512 563 553 639 613

Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103117 abhay Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102755 Ajit Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102746 Ajit Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102862 Ashram Civil S.S.C.

25/12/1991 4/5/1992 8/2/1991

Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102817 Dattatray Ramdas Civil S.S.C.

Dhondphode 27/11/1990 23/07/1991 29/10/1991 27/09/1992 26/06/1991 19/05/1991 1/1/1991 13/04/1991 ######## 22/10/1991 5/3/1991 23/12/1991 16/05/1992 7/5/1991 15/01/1992 ######## 28/07/1990 1/2/1992 17/12/1991 18/07/1989 28/04/1988 20/02/1990

Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102648 dhanashri vishwanathasabe Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102675 Gaurav Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7109127 madhuri Civil S.S.C. Ganapat sattapa Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102998 Kaustubh Chandrakant Civil S.S.C. Mungale dhekale Sutar arekar Ranmale toraskar Patil Vhanale chavan varake Ligade

Bhandigare28/07/1991

Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103153 Mahadev Satappa Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102639 nandu Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103126 Nitesh Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103190 pravin Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103046 Pravin Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103215 Pritam Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102693 rutuja Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103206 Sagar Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102942 Sandip Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103064 santosh Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102719 sapana Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102764 Seema Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103082 Vishal Civil S.S.C. balu Balwant kundlik Namdev Babaso hemant Dagadu Krishna

banderao patil jaypal Prakash chougale Nikam Desai

Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103019 Satvashila Shahaji Civil S.S.C.

Shashikant Patil bote Patil

Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102684 vishwanathganpati Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103073 Sharad Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7102700 umatai Civil S.S.C. Institute Of CR & Rural Engg, [012] 7103224 Umesh Civil S.S.C. Kisan

narendra chougale Dattatraya Yesade

Out of 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 750 750 750

Income

Sch recvd

Convrtd mks Out of 523 509 524 544 528 559 562 500 551 558 523 554 557 516 503 542 509 482 521 537 506 552 512 563 479.27 553.80 531.27 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

% 80.462 78.308 80.615 83.692 81.231 86.000 86.462 76.923 84.769 85.846 80.462 85.231 85.692 79.385 77.385 83.385 78.308 74.154 80.154 82.615 77.846 84.923 78.769 86.615 73.733 85.200 81.733

23000 NO 50000 NO 23000 NO 45000 NO 19000 NO 23000 NO 38712 NO 77000 NO 14000 NO 18000 NO 32000 NO 63072 NO 39000 NO 28833 NO 28000 NO 42500 NO 14800 NO 23000 NO 95000 NO 24000 NO 49072 NO 35000 NO 14400 NO 18000 NO 14500 NO 49000 NO 25000 NO


								
To top