Docstoc

01

Document Sample
01 Powered By Docstoc
					1 november
België 01.11.*MvU =Allerheiligen (chr, hoogfeest, sinds 835 op 01.11., ervoor 13.5. sinds 609) ;Note=indien 01.11. tijdens weekend vrije dag op maandag {d} België-Staatsdienst Rel. Chistelijk NL 01.11. =Allerheiligen (chr, hoogfeest, sinds 835 op 01.11., ervoor 13.5. sinds 609) ;Note={d} sinds 835**** ?834** ?844**-- ?837*** >> 835 meest waarschijnlijk jaar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet alleen martelaren, maar ook alle heiligen, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden sindsdien herdacht. Nog later (in 835) verplaatste paus Gregorius IV dit feest naar 1 november. In 844 besloot paus Gregorius IV het feest van Allerheiligen, dat doorgaans op 13 mei werd gevierd, voortaan te vieren op 1 november (begindag van de winterperiode volgens de regel van Benedictus). Paus Gregorius IV was paus van 827 tot 844. Hij riep in 837 de gedenkdag uit voor alle heiligen en martelaren. Het werd een algemene en officiële Rooms-Katholieke gedenkdag: Allerheiligen. Hij stelde de datum vast op 1 november. Allerheiligen verplaatst naar 1 november. Het was de paus Gregorius IV (827-844) die in 835 daarvoor tekende en het was Lodewijk de Vrome (814-20.6.840) die er wat later een verplichte rustdag van maakte. Allerheiligen is een roomskatholieke feestdag en valt op 1 november. Ook de Orthodoxe kerk kent het feest, maar niet op die datum. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Het is aannemelijk dat men tijdens de kerstening van Europa, het feest van Allerheiligen is beginnen vieren rond de periode dat voordien een heidens feest ter nagedachtenis van de doden werd gehouden. In 837 riep Paus Gregorius IV 1 november uit als de officiële RoomsKatholieke gedenkdag. http://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen All Saint´s Day - November 1 - Earliest Observance: Fourth Century - Demographic Practice: Catholics All Saints' Day is first mentioned in the fourth century to honor Christian martyrs. In the early 600's AD, Pope Boniface IV dedicated the Pantheon to the Virgin Mary and to Martyrs thus creating a holiday with the same venue. For several hundred years, All Saints' Day was celebrated on May 13, the day of the Pantheon dedication. In 835 AD, Pope Gregory IV changed the date to November 1 probably for the purpose of Christianizing the superstitious pagan festival of the same time. http://www.holidayorigins.com/html/all_saint_s_day.html Op 1 november wordt in de christelijke kerk - sinds de negende eeuw- Allerheiligen gevierd. Het was de bedoeling dat in de herfst van het kerkelijke jaar de heiligen, die geen eigen plek op de kerkelijke kalender hadden, op een dag aanbeden werden. Het feest heeft waarschijnlijk zijn voorganger in de collectieve martelaarsfeesten. In het begin van de zevende eeuw werd het jaarlijkse feest voor alle martelaren gevierd op 13 mei. In de achtste eeuw veranderde Paus Gregorius III de feestdag voor alle martelaren in een feestdag voor alle heiligen. In 844 verplaatste paus Gregorius IV de dag naar 1 november. http://members.lycos.nl/teniespiers/index-3.html All Saints - Feast - November 1 This feast originated in the fourth century as the Eastern Feast of all Martyrs and was attested to by St. Ephrem.

1 november
In 835 A.D., Pope Gregory IV established the commemoration for all Roman Churches. It was celebrated on Easter Friday and eventually came to be held in Rome on May 13th. The feast was transferred to November 1st in the ninth century where it countered the Celtic pagan feast of the Druids in Ireland. http://www.thesacredheart.com/feastgen.htm ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN (1 en 2 november) Net als in vele landen gingen Vlamingen op deze dagen bidden aan het graf van overleden verwanten – iets dat nu trouwens nog steeds gedaan wordt. Maar vooral baden mensen thuis aan een kruisbeeld. In Schellebelle en Nevele liep men bovendien biddend de kerk in en uit, wat „petsonkelen‟ genoemd werd. De gewoonte van het plaatsen van bloemen op de graven dateert pas van na de Tweede Wereldoorlog. In Deinze werden er vroeger in de plaats daarvan talrijke kaarsjes aangestoken en op de graven gezet. Op Allerheiligen en Allerzielen had (en heeft) er ook in elke parochiekerk een plechtige dienst voor de overleden zielen plaats. Het hoogtepunt van Allerheiligendag in Nevele was de kruisweg die ‟s avonds georganiseerd werd. Op Allerzielendag werden er „zieltjeskoeken‟ gebakken, een zoete lekkernij. Hoe meer zieltjeskoeken je opat, hoe meer zieltjes er zouden verlost worden uit het vagevuur. Over het eten van zieltjeskoeken heb ik geen specifieke informatie voor mijn onderzoeksgebied gevonden, maar aangezien het over heel Vlaanderen (en verder) zeer algemeen was kunnen we veronderstellen dat ze hier ook gebakken werden. De Cock en Celis zien wel een sterke achteruitgang vanaf het midden van de negentiende eeuw, maar het gebruik was toch nog redelijk algemeen in het begin van de twintigste eeuw. http://www.ethesis.net/volkscultuur/volkscultuur_deel_3_hfst_6_tot_10.htm Aller(martelaren)heiligen in het Westen verschijnt vanaf de 7de eeuw, onder paus Bonifacius (608 - 615), die het Pantheon, hem door keizer Phocas (602 - 610) geschonken, op 13 mei 609 (dat in dat jaar op de eerste zondag na Pinksteren viel) ter ere van Maria en alle martelaren inwijdde. Toen Gregorius III (731 - 741) circa 750 in de Sint-Pieter te Rome een kapel toewijdde aan de Verlosser, diens moeder, alle apostelen, martelaren en alle rechtvaardigen, werd het feest van 13 mei enigszinds een echt feest van alle heiligen en veranderde 'Allermartelarendag' in Allerheiligen. Gregorius IV (827 - 844) ging in 834 nog een stap verder. Hij stelde het allerheiligenfeest vast voor heel de westerse kerk op 1 november. Voor heel het rijk werd het bijgevolg verplaatst van 13 mei naar 1 november, omdat het boven de Alpen reeds als een eigen feest werd gevierd bij het begin van het winterseizoen. Het was Lodewijk de Vrome (814 - 840) die er in 835 een verplichte rustdag van maakte, waardoor Allerheiligen zich verspreidde over de toenmalige christelijke wereld. Tijdens de synode van Reispach in 798 werd Allerheiligen bij de grote feesten gerangschikt. Vanaf de 12de eeuw ontstond zelfs een octaaf van Allerheiligen. Pas in 1484 werd het door paus Sixtus IV (1471 - 1484) voor heel de kerk ingevoerd. Niettemin werd het bij de liturgiehervorming van 1955 weer afgevoerd. Boek: Een Jaar Vol Feesten - Bart Lauvrijs - ISBN 90-5814-009-1 - wettelijk depot D/2004/0034/11, blz. 245-246 Allerheiligen werd aanvankelijk op verschillende data gevierd, al naargelang de streek. Een veel voorkomende datum was 13 mei. Maar onder invloed van vooral de Ierse kerk werd Allerheiligen verplaatst naar 1 november. Het was paus Gregorius IV (827 - 844) die hiervoor tekende. En het was

1 november
Lodewijk de Vrome (814 - 840) die er wat later een verplichte rustdag van maakte. Boek: Een Jaar Vol Feesten - Bart Lauvrijs - ISBN 90-5814-009-1 - wettelijk depot D/2004/0034/11, blz. 227 Sinds 610 werden de martelaren in het Pantheon in Rome herdacht op Allermartelaren, op 13 mei. Later ontstond de behoefte ook heiligen te eren die niet de marteldood gestorven waren en in 835 stelde paus Gregorius IV het feest van Allerheiligen in. Dat dit feest op 1 november werd gezet gebeurde volgens Louis Janssen 'onder invloed van de Ierse kerk'... mogelijk mede bedoeld om de heidense praktijk van 'Samhain' te doen vergeten. Boek: De acht Jaarfeesten - Joke & Ko Lankester - ISBN 90-325-0623-4, blz. 49 1 november Allerheiligen - In 835 werd het feest door paus Gregorius IV verplaatst naar 1 november en uitgebreid tot alle heiligen. Deze datum is het begin van de winterperiode, volgens de regel van Benedictus en, als zodanig, tegenhanger van het Paasfeest. http://www.heiligen.net/nov/0111.htm All Saints Day is when the Church commemorates all saints, known and unknown. The eve of All Saints is known as All Hallows Eve, or Halloween. All Saints Day is November 1. Time of Year: November 1 (in the East, the Sunday after Pentecost) The Feast of All Saints is a holy day of the Church honoring all saints, known and unknown. Christians have been honoring their saints and martyrs since at least the second century AD. The Martyrdom of Polycarp, probably written near the middle of the second century, attests to this reality. The first reference to a general feast celebrating all saints occurs in St Ephrem the Syrian (d. AD 373). St. John Chrysostom (d. AD 407) assigned a day to the feast, the first Sunday after Pentecost, where in the Eastern Churches the feast is celebrated to this day. In the West, this date was probably originally used, and then the feast was moved to May 13th. The current observance (November 1) probably originates from the time of Pope Gregory III (d. AD 741), and was likely first observed on November 1st in Germany. http://www.churchyear.net/allsaints.html 1er novembre - Une fête en l'honneur de tous les saints et particulièrement de tous les martyrs existait déjà au quatrième siècle dans l'église orientale. Elle passa bientôt dans l'église occidentale, mais se célébrait d'abord le dimanche après la Pentecôte comme les Grecs le font encore de nos jours. Lorsque, en 607, le pape Boniface IV obtint de l'empereur Phocas le Panthéon des Romains, qu'on nomme aujourd'hui Notre-Dame de la Rotonde, il le dédia à la Vierge et à tous les martyrs et y fit transporter toutes les reliques qu'on avait déterrées aux alentours de Rome. C'est du jour de cette dédicace que Grégoire III fixa la fête de tous les saints au 1er novembre, et Grégoire IV ordonna, en 834, que toute l'Église catholique célébrerait ce jour une fête commune en l'honneur de tous les saints. Boek: Traditions et légendes de la Belgique, Tome second (Juillet-Décembre), 1870, Le Baron de Reinsberg-Düringsfeld November 1, All Saints Day: (also known as All Hallows Day or Hallowmas): Seen as a Catholic holiday around the world, this day (originally setup in May) celebrates all the saints in the Christian church. http://www.associatedcontent.com/article/434392/holidays_on_earth_today_november_ 1.html November 1, All Saints Day - This day honors all the saints who don't have a special feast day. It was first celebrated in 835. Also known as All Hallows Day. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html

1 november
Rooted in the Christian 'All Souls Day' are two other events that are more cultural. Halloween: Halloween originally meant 'all hallows eve,' or the evening before All Souls Day. On this evening, people dressed up and made 'fun' of death. In the lesbian and gay communities, this is the time for a great celebration, with many participants 'crossdressing.' With the exception of Christmas, more money is spent at Halloween than at any other time of the year than Christmas. Another day more cultural is Dia de los Muertos (Day of the Dead): This day coincides with 'All Saints Day' and is especially celebrated in Mexico and among Mexican Americans. It is a day in which some families will go to the grave sites of departed relatives, where they eat the favorite food of the relatives, and have a celebration. This is a day which both 'mocks' death and honors departed family members. http://cort_bol.tripod.com/HolyDays.html Christianity: Many Christians celebrate All Souls (Saints) Day on November first. On this day, many Christians honor and celebrate the lives of those who have died, including 'saints.' Some congregations will have special services in which the names of those who have died during the year will be acknowledged. Flowers may be placed on the altar or communion table in commemoration of those who have died, or candles may be lit in memory of the departed. http://cort_bol.tripod.com/HolyDays.html Cal. Era-begindata 01.11. =dag 1 Poundian jaartelling #1921 jaar geleden (1 Hephaistos 1 psU) ;Note=1921 {d} Rel. Wicca-Northern Hemisphere 01.11. =Wicca - daylight period: Samhain (All Hallow' - Wiccan New Year 01 / 11 - Cross-quater day: Samhain, Festival of the Dead, Third Station of the Year; The third station of the year, awakening, is a time of letting go, when the seed falls to Earth. Samhain is the beginning of winter in the natural year. Boek: The Pagan Book of Days - Nigel Pennick - ISBN 0-89281-867-0 Wiccan/Pagan: Halloween had its beginnings in an ancient, pre-Christian Celtic festival of the dead. The Celtic peoples, who were once found all over Europe, divided the year by four major holidays. According to their calendar, the year began on a day corresponding to November 1st on our present calendar. The festival observed at this time was called Samhain (pronounced Sah-ween). To Wiccans and many other modern Pagans, Samhain (also called Hallows) is one of the biggest and most significant holidays of the year, one on which when the 'veil' between the living and the dead is the thinnest...a time to honor the beloved dead. Feasts, various forms of divination (tarot, crystal or tealeaf readings) and all-night vigils are used to mark the occasion. http://cort_bol.tripod.com/HolyDays.html Rel. Wicca-Southern Hemisphere 01.11. =Wicca - daylight period: Beltane (All Hallow) ;Note=Celebrate the beauty & fertility of the earth Cal. Thai solar 01.11. =1 Prues-sajigaa-yon #-0543 BE (Thai solar calendar, m11, 30d) Cal. Jamahiriya solar 01.11. =1 Al-Harth (Jamahiriya, m11, 30d)

1 november
Cal. Macedonian-Syrian solar 01.11. =1 Tishrin II (Macedonian-Syrian, m2, 30d) Cal. Assyrian 01.11. =1 Tishrin treyana/Tishrin II #-4750 AY (Assyrian, m8, 30d) Cal. Worldsday 01.11. =Wednesday 1 November #0000 (Worldsday Calendar m11, 30d) Cal. Poundian 01.11. =Poundian Calendar New Year (1 Hephaistos #1920 psU) 01.11. =1 Hephaistos #1920 psU (Poundian Calendar, m1, 30d) Cal. Aristean 01.11. =Thursday 1 November #0000 AD (Aristean Calendar, m11, 30d) Cal. Other Calendars 01.11. =Celtic New Year* ;Note={d} In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. http://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween Cal. Romeins-OS 01.11. =(OS) Kalendae November #-0753 AUC (oude 9e maand) 01 / 11 - Kalends of November Boek: The Pagan Book of Days - Nigel Pennick - ISBN 0-89281-867-0 Kon. Fam. Spanje 01.11. =Spanje - aank. verloving Kroonprins Felipe & Letizia Ortiz Rocasolano #2003 jaar geleden ;Note=2003 {d} His Royal Highness Felipe, Prince of Asturias (Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia), styled HRH The Prince of Asturias (born January 30, 1968), is the third child of King Juan Carlos of Spain and Queen Sofía. As heir apparent, he is first in the line of succession to the Spanish throne. he was born in Madrid. Heir to the throne since the proclamation of his father as King in 1975, in 1977 Prince Felipe became Prince of Asturias, the Spanish equivalent to being called Prince of Wales. On November 1, 2003 his engagement to Letizia Ortiz Rocasolano, an award-winning television journalist formerly of CNN, was announced. The couple married on the morning of May 22, 2004 in the Almudena Cathedral in Madrid, Spain http://en.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Borbon%2C_Prince_of_Asturias België-gekende personen 01.11. =geb. Salvatore Adamo #1943 jaar geleden (zanger) ;Note=Comisi, Sicilië, 1943 {d} Salvatore Adamo (° 1 november 1943 te Comiso, Sicilië) is een Belgisch-Italiaans zanger met als artiestennaam Adamo. http://nl.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Adamo

1 november
NL muziek-uitvoerders 01.11. =geb. Anthony Kiedis #1962 jaar geleden (Red Hot Chili Peppers) ;Note=Grand Rapids, Michigan, VS, 1962 {d} Anthony Kiedis is the lead singer of the Red Hot Chili Peppers. He and bassist Flea founded the California-based funk - rock group in 1983. He was born on November 1, 1962 in Grand Rapids, Michigan. http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Kiedis NL Intern. instellingen 01.11. =Wenen - opr. Intern. Vakverbond #2006 jaar geleden* ;Note=2006, samengaan Intern. Verbond van Vrije Vakverenigingen & Wereldverbond van de Arbeid {d} Het Internationaal Vakverbond (Engels: International Trade Union Confederation (ITUC)) is 's werelds grootste vereniging van vakbonden. Het Internationaal Vakverbond werd opgericht op 1 november 2006 op een congres in Wenen en is een feitelijke samensmelting van het socialistische Internationaal Verbond Van Vrije Vakverenigingen en het christelijke Wereldverbond van de Arbeid. Naast de vakbewegingen van het IVVV en het WVA traden er nog acht nieuwe vakbonden toe. http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Vakverbond The International Trade Union Confederation (ITUC) is the world's largest trade union federation. It was formed on 1 November 2006 out of the merger of the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) and the World Confederation of Labour (WCL). The Founding Congress of the ITUC was held in Vienna and was preceded by the dissolution congresses of both the ICFTU and the WCL. The founding, and first congress of the ITUC was held November 1 - 3, 2006 in Vienna. The first day of the congress saw the formal creation of the ITUC. http://en.wikipedia.org/wiki/International_Trade_Union_Confederation NL Europa-datums 01.11. =Benelux Economische Unie in werking #1960 jaar geleden ;Note=1960, ondert. 03.2.1958 {d} 1958, Feb. 3 - A 50-year treaty, signed in The Hague, united Belgium, the Netherlands, and Luxembourg in a Benelux Economic Union. The union came into force Nov. 1, 1960. http://www.bartleby.com/67/2719.html Belgium, 1960, Nov. 1 - The Benelux Economic Union Treaty, signed Feb. 3, 1958, came into force. http://www.bartleby.com/67/2821.html Op 01.11.1960 ging het Benelux-verdrag van start http://195.0.110.36/detailpagina.cfm?id=479&programma=memo 1960, Nov. 1 - The Benelux Economic Union Treaty, signed Feb. 3, 1958, came into force. http://www.bartleby.com/67/2821.html Bijna tien jaar na de inwerkingtreding van de douaneovereenkomst, op 3 februari 1958, ondertekenen België, Luxemburg en Nederland het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, het Verdrag is op 1 november 1960 in werking getreden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Benelux 1960, November 1 Benelux treaty goes into effect. Ken Polsson, 2008 October 16, Chronology of World History (2008 October 19) http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/

1 november
NL Europa-datums 01.11. =Europese Unie (EU) vervangt Europese Gemeenschap (EG) #1993 jaar geleden ;Note=1993 {d} 1 november 1993, het Verdrag van Maastricht treedt in werking. Boek: de geïllustreerde geschiedenis van de 20e eeuw - ISBN 90-366-1260-8, blz. 542 Verdrag van Maastricht - Het verdrag betreffende de Europese Unie, op 7 februari 1992 ondertekend te Maastricht en op 1 november 1993 in werking getreden, voert met name de Economische en Monetaire Unie in drie fasen in. De derde fase (invoering van de gemeenschappelijke munt) is op 1 januari 1999 ingegaan. http://www.bnb.be/pub/Glossary.htm?letter=V&t=ho&l=nl 1993 - het Verdrag van Maastricht treedt met ingang van 1 november in werking na door alle twaalf lidstaten te zijn geratificeerd. http://www.ecb.int/ecb/history/ec/html/index.nl.html De eerste fase van de EMU Op basis van het Delors-rapport besloot de Europese Raad in juni 1989 dat de eerste fase van de realisatie van de economische en monetaire unie op 1 juli 1990 zou moeten beginnen. Op deze datum werden in beginsel alle beperkingen op het vrije verkeer van kapitaal tussen lidstaten afgeschaft. De onderhandelingen resulteerden in het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat in december 1991 werd overeengekomen en op 7 februari 1992 in Maastricht werd ondertekend. Door vertragingen bij de ratificatie trad het Verdrag (dat een amendement vormt op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - waarbij de naam is veranderd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap - en waarbij onder andere het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank en het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Monetair Instituut werden toegevoegd) echter pas op 1 november 1993 in werking. http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.nl.html#stage1 1 november 1993 - Inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht. http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/12/txt_nl.htm De Europese Gemeenschap werd vanaf 1 november 1993 de Europese Unie. Boek: Politieke geschiedenis van België, van 1830 tot heden - ISBN 90-02-20639-9 wettelijk depot D/1997/0034/614, blz. 399 Op 01.11.1993 ontstond de Europese Unie officieel. http://195.0.110.36/detailpagina.cfm?id=479&programma=memo 1993, November 1 - Alle bekrachtigingsprocedures zijn voltooid; het Verdrag betreffende de Europese Unie treedt in werking. http://europa.eu/abc/history/1990-1999/1993/index_nl.htm 1993, November 1 The Maastricht Treaty takes effect, formally establishing the European Union. Ken Polsson, 2008 October 16, Chronology of World History (2008 October 19) http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/ NL Europa-datums 01.11. =Verdrag van Schengen in werking #1993 jaar geleden ;Note=1993 {d} 1993, Nov. 1 - The Maastricht Treaty of European Union entered into force. http://www.bartleby.com/67/2751.html

1 november
NL Intern. dagen 01.11. =#2003e Werelddag Veganisme (#1944e verjaardag 'Vegan Society')** ;Note=1 e: 2004 =60e verjaardag 'Vegan Society' {d} ENGELSE VEGAN SOCIETY 50 JAAR 1 NOVEMBER (2004): 1E WERELDDAG VOOR VEGANISME In november 1944 werd de Engelse Vegan Society opgericht. Sinds die tijd is er een gestage groei geweest van de belangstelling voor en aanhang van het veganisme. In Engeland èn internationaal. In dit kader heeft het bestuur van de Vegan Society 1 november uitgeroepen tot Werelddag van het Veganisme; een moment om het veganisme extra in belangstelling te zetten! http://www.veganisme.non-profit.nl/gi/g28/g28_p04.htm World Vegan Day is November 1st each year to celebrate the creation of The Vegan Society and the 2004 event marks the 60th birthday. World Vegan Day is celebrated by vegans around the world. http://en.wikipedia.org/wiki/World_Vegan_Day November 1 - World Vegan Day http://www.people4peace.net/calendar/november.htm België-Vlaamse dagen 01.11.+1Dy-1Mo-3Dy =1e dag #2004e Spellenweek (10d) ;Note=dag voor begin herfstvakantie {d-11-01} 01.11.+1Dy-1Mo+6Dy =10e & laatste dag #2004e Spellenweek ;Note=einde herfstvakantie {d-11-01} De tweede editie van de Spellenweek loopt van (vr) 27 oktober tot en met (zo) 5 november 2006. http://www.famidoo.be/xml/doc__nl-IDD-15107-.html 'Spellenweek' die loopt van 28 oktober tot en met 4 november (2005) 29/10/05 19u47 - De "Spellenweek", die loopt van 28 oktober tot en met 4 november http://www.hln.be/hln/alg/pag/hln_index.jsp?p_page=nieuws&p_cat=belgie&p_scherm= 1&p_artid=136065&p_lijst=2 >>waarschijnlijk herfstvakantie België-Vlaamse dagen 01.11.+1Dy-1Mo-3Dy =#2006e Vlaamse Knuffeldag* ;Note=1e 2007, vrijdag voor herfstvakantie, intern. zaterdag na 30.6. {d-11-01} Een nationale (Vlaamse) knuffeldag, waarin knuffelen/free hugs zoveel mogelijk aandacht krijgt in de media, mensen aangezet worden om elkaar een knuffel te geven op het werk, in de klas, op straat… Tijdstip: Vrijdag 26 oktober [2007], de laatste werkdag voor de herfstvakantie. Op zo‟n laatste dag is er een lossere sfeer op bedrijven en scholen… http://www.freehugscampaign.be/viewtopic.php?t=111 Vlamingen roepen 24 oktober [2008] uit tot nationale knuffeldag 24 oktober is officieel uitgeroepen tot knuffeldag. Die vrijdag mag je dus je baas, collega of vriend eens stevig vastpakken, want zo vertellen de organisators "we kunnen er allemaal af en toe eentje gebruiken". http://www.gva.be/She/jij_en_je_gezin/article.asp?art=%7B6B4432C0-2BAA-42368775-C5D1A34D0BFF%7D Vlaanderen houdt op 24 oktober [2008] een eerste knuffeldag. 'Pak je naasten eens goed vast, en als het kan liefst ook een paar onbekenden', luidt de boodschap. Gratis knuffels of 'free hugs' uitdelen is een internationaal fenomeen. Het ontstond in Australië

1 november
toen ene Juan Mann voor het eerst met een 'free hugs' bordje de straat introk. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20102008_068&ref=nieuwso verzicht http://www.vlaanderenknuffelt.be/ België-Vl. schoolvakanties 01.11.+1Dy-1Mo-2Dy =Vlaanderen - 1e dag herfstvakantie (school, 9d) ;Note={d-11-01} 01.11.+1Dy-1Mo+6Dy =Vlaanderen - 9e & laatste dag herfstvakantie (school) ;Note={d11-01} de herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november. http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/default.htm België-datums 01.11. =Oostenrijkse Zuidelijke Nederlanden - verbod begraving in kerken & bewoonde kernen van kracht #1784 jaar geleden* ;Note=1784, Jozef II, besluit 26.6.1784 {d} Uit hygiënische overwegingen had Jozef II op 26 juni 1784 beslist dat vanaf 1 november niet meer mocht begraven worden in kerken en op kerkhoven gelegen in bewoonde kernen. Boek: De 18de eeuwse bloeiperiode van Oostende - wettelijk depot D/1998/0342/2, blz. 231 België-datums 01.11. =België - Kamer stemt Verdrag 24 Artikelen #1831 jaar geleden* ;Note=1831 {d} Op 14 oktober 1831 legde de Conferentie van Londen België een Verdrag van XXIV artikelen op waarover niet meer de onderhandelen viel. Lijdzaam stemde de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 1 november 1831 de voorwaarden die door de Conferentie van Londen waren opgelegd. De Senaat deed hetzelfde op 3 november 1831. Op 15 november 1831 ondertekenden de Belgische onderhandelaar Sylvain Van de Weyer en de gevolmachtigden van de vijf staten te Londen de definitieve versie van het Verdrag van de XXIV artikelen. Boek: België en zijn Koningen - Algemeen Rijksarchief - wettelijk depot D/1990/0531/21, blz. 16-18 België-datums 01.11. =België - 1e gesproken dagblad (journal parlé) #1926 jaar geleden** ;Note=1926, Radio Belgique, Théo Fleischman {d} Op 1 november 1926 brengt "Radio Belgique" het eerste "gesproken dagblad" ("journal parlé") in de ether. Maar Radio Belgique, beducht voor de reactie van de dagbladen, stelt voorzichtig en handig: "Il ne s'agit en aucune façon de se substituer à la presse écrite. Mais de réaliser un type de journal strictement adapté aux possibilités de la Radiophonie. Ce journal doit avoir et aura une attitude toute spéciale. Il s'adresse à tous. Il gardera toujours un caractère d'absolue neutralité, passant en revue les événements de la journée, donnant tous les renseignements utiles et permettant aux personnalités diverses de prendre contact directement avec le public u sujet de toute question d'intérêt général." (Guery, A., 1949:140) (ook gedeeltelijk geciteerd door Ugeux, 1980: 44). Deze terughoudendheid (geen substituut voor de geschreven pers en neutraliteit) van de omroep was ingegeven door de bekommernis om de politici en de dagbladuitgevers

1 november
niet voor de voeten te lopen. http://www.mers.be/ 1 november 1926 - Radio - Op 1 november 1926 roept Théo Fleischman op "Radio Belgique" de eerste "journal parlé" (gesproken nieuwsbulletin) in het leven. "Al het nieuws van de wereld en van de dag in 30 minuten". Op 15 maart 1926 ziet Radio Schaerbeek het daglicht, gevolgd in 1929 door de eerste Nederlandstalige omroep, NV Radio. http://www.175-25.be/NL/homepage/belgie/blik_in_verleden/1101 Schrijver-journalist Théo Fleischman startte met een echt radiojournaal in 1926: hij is dus de "vader" van het radionieuws. http://www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_geschiedenis_voor1930/index.shtml 1 november 1926 - Theo Fleischman leest het eerste 'gesproken dagblad' op Radio Belgique. Boek: De Geschiedenis van België in Woord en Beeld - Marc Reynebeau - Lannoo ISBN 90-209-6224-8 - wettelijk depot D/45/2006/42, blz. 162 1 november 1926, journalist Theo Fleischman leest voor Radio België het eerste 'gesproken dagblad'. Boek: Bij leven en welzijn - Marie-Anne Wilssens - ISBN 90-209-3925-4 - wettelijk depot D/1999/45/332, blz. 52 België-Vlaanderen datums 01.11. =Vlaanderen - start VRT verkeersredactie #1979 jaar geleden ;Note=1979 NL spoorweg-Intern. 01.11. =Londen - 1e krantenkiosk in een station #1848 jaar geleden* ;Note=Euston Station, door W.H. Smith {d} 1848, November 1 - First railway bookstall is opened at Euston station, London by W H Smith. http://www.terramedia.co.uk/Chronomedia/years/1845-1849.htm NL spoorweg-Intern. 01.11. =Rusland - vertrek 1e reizigerstrein Sint-Peterburg>Moskou #1851 jaar geleden* ;Note=1851, vertrek 11:15, aank. 02.11.1851 09:00 {d} The Moscow to Saint Petersburg Railway is a 649.7 km railway running between the two largest Russian cities of Moscow and Saint Petersburg. The railway is the second oldest in the country, after a short line connecting St. Petersburg and Tsarskoe Selo. Nicholas I of Russia, after whom the railway and the termini were named until 1923, issued an ukase ordering its construction on 1 February 1842. It was built by serfs at a cost of heavy loss of life, a fact bemoaned by Nikolai Nekrasov in his well-known poem The Railway. The line was finally opened after almost 10 years of construction and a great deal of financial machinations, on 1 November 1851. The first passenger train left St Petersburg at 11.15 and arrived in Moscow at 9pm the next day - 21 hours and 45 minutes later. http://en.wikipedia.org/wiki/Moscow-Saint_Petersburg_Railway

1 november
NL spoorweg-Intern. 01.11. =VS - 1e spoortransport petroleum in tankwagen #1865 jaar geleden* ;Note=1865, uit Titusville, 2 houten tanks {d} November 1, 1865 First Shipment of petroleum in a tank car -- a flat car fitted with two wooden tanks resembling inverted tubs--originated at Titusville, Maryland. http://www.railfanclub.org/archives/newsletters/nov05/ThisMonth.htm De eerste ketelwagen die speciaal voor het vervoer van olie werd gebouwd ging op 1 november 1865 in Titusville, Pennsylvanië in dienst. Boek: Het Groot Guinness Treinen Boek (bijgewerkt tot 1982) - ISBN 90-245-0751-0, blz 178 ?? 01.9.1865 ?? NL spoorweg-Intern. 01.11. =Verenigd Koninkrijk - 1e restaurantrijtuig in regelmatige dienst #1879 jaar geleden ;Note=Leeds>King's Cross, Pullman 'Princess of Wales', 1879 {d} The first British dining-car service left Leeds for London King' Cross on 1 November 1879. This was provided by the Pullman Car 'Princess of Wales' which accommodated only 10 first-class passengers. A supplement of two shillings and sixpence was charged and the carriage included a gentlemen's smoking room and a ladies dressing room. http://www.glias.org.uk/news/217news.html First dining car introduced on former G.N.R. between London and Leeds on November 1st, 1879. The first sleeping car to be introduced in Great Britain was on the former North British Railway in 1873. http://freespace.virgin.net/neil.worthington/jx/1943.htm The Great Northern Railway (GNR) was a British railway company, founded by the London & York Railway Act of 1846. The GNR's trains were improved and expanded from the late 1870s, notably with the introduction of the first regular restaurant car service in 1879 and the fitting of continuous vacuum braking by 1881. http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Northern_Railway_(Great_Britain) Saturday November 1st 1879 and Pullman Dining Car PRINCE OF WALES entered service on the 10.00am (Up) Leeds Central - Kings Cross 2.00pm, returning 5.30pm (Down) Kings Cross - Leeds 10.10pm(1). The new service was regarded as an experiment until early 1880 when it became a permanent operation. The catering was contracted out by the Pullman Company for the service. (1) DINNER IN THE DINER - The Diner The history of railway Catering. Author Neil Wooler. 1987. ISBN 0 - 7153 - 8796 - 0. http://www.semg.org.uk/coach/coupe/coupe021.doc Het eerste restaurantrijtuig in Engeland reed op 1 november 1879 tussen Leeds en Londen. Boek: Het Groot Guinness Treinen Boek (bijgewerkt tot 1982) - ISBN 90-245-0751-0, blz 143 Het eerste restaurantrijtuig in Engeland was een Pullman met de naam 'Prince of Wales' die op 1 november 1879 ging rijden tussen Londen King's Cross en Leeds over de lijnen van de Great Northern Railway. Boek: Het Groot Guinness Treinen Boek (bijgewerkt tot 1982) - ISBN 90-245-0751-0, blz 146 First dining car introduced on former G.N.R. between London and Leeds on November 1st, 1879. http://freespace.virgin.net/neil.worthington/jx/1943.htm

1 november
Ein Speisewagen ist ein Eisenbahnwagen, der eine Restauranteinrichtung und eine Küche enthält. Neben Vollspeisewagen gibt es Halbspeisewagen, die außerdem normale Sitzplätze enthalten. Der weltweit erste Speisewagen wurde 1868 auf der Chicago & Dalton Railroad eingerichtet. Der erste europäische Speisewagen fuhr am 1. November 1879 auf der Great Northern Railway zwischen London und Leeds. Der erste deutsche Speisewagen fuhr am 1. Juli 1880 zwischen Berlin und Bebra. Die Preußische Staatsbahn setzte seit dem 15. Mai 1879 einen Schnellzug zwischen Berlin und Bebra ein, der auf der neuerbauten Strecke über Güsten und Sangerhausen Bebra 15 Minuten schneller erreichte als der Schnellzug der Thüringer EisenbahnGesellschaft über Halle und Erfurt. Zum Ausgleich wollte die Thüringer EisenbahnGesellschaft ihren Kunden mit dem ersten deutschen Speisewagen einen besonderen Service bieten. Erst nach der Einführung von D-Zügen, bei denen die Fahrgäste während der Fahrt den Wagen wechseln konnten, lohnte sich der Einsatz von Speisewagen. Als am 1. Mai 1892 der erste D-Zug von Berlin nach Köln fuhr, durfte Gustav Riffelmann auch den Speisewagen dieses Zuges betreiben. http://de.wikipedia.org/wiki/Speisewagen Une voiture-restaurant (on dit aussi wagon-restaurant) est une voiture de chemin de fer incorporée généralement dans un train de voyageurs de grand parcours à bord de laquelle sont servis des repas à la place comme dans un restaurant. La première voiture-restaurant au monde a été mise en service en 1868 sur le Chicago & Alton Railroad aux États-Unis, tandis que la première voiture-restaurant européenne a circulé le 1er novembre 1879 sur le Great Northern Railway entre Londres et Leeds au Royaume-Uni. http://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture-restaurant 125 years of “On Board Catering” - November 1st 1879. In 1878 a private party chartered a special train which included Pullman cars for a return trip from London St.Pancras to Wick in Scotland. The party slept in the Pullman cars, and hot meals were served from a luggage van fitted out as a kitchen. A second luggage vehicle was fitted out as a bathroom, complete with bath. This was the first meal to be both cooked and served on a British train(1). (1) DINNER IN THE DINER - The Diner The history of railway Catering. Author Neil Wooler. 1987. ISBN 0 - 7153 - 8796 - 0. http://www.semg.org.uk/coach/coupe/coupe021.doc In 1979 British Rail's catering division Travellers Fare produced a limited number of commemorative medallions celebrating 100 years of train catering. The medallion depicts a Victorian train dining scene and the inscription 'The first restaurant car service - Leeds to London Kings Coss in 1879'. The tail depicts the Travellers Fare logo and the inscription '100 Years of Refreshment 1879 - 1979'. The medallion weighs 25 grams and is 39mm in diameter. Ebay, Item number: 120003375357 Nederland-datums 01.11. =off. open. Noordzeekanaal #1876 jaar geleden (Amsterdam<>Noordzee)* ;Note=1876, Koning Willem III {d} 1 november 1876 - Het Noordzeekanaal wordt officieel geopend door koning Willem III. http://nl.wikipedia.org/wiki/1_november Het Noordzeekanaal is een kanaal in Nederland dat loopt van de stad Amsterdam (het IJ) naar IJmuiden, waar het uiteindelijk uitmondt in de Noordzee. De graafwerkzaamheden begonnen op 8 maart 1865 in de duinen van de Breesaap en duurden tot 1876. Het kanaal is met de hand gegraven.

1 november
Op 1 november 1876 werd het kanaal officieel geopend door koning Willem III. http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzeekanaal NL Verenigd Koninkrijk-dagen 01.11. =GB-Wales - Calan Gaeaf ;Note=1st day of winter in Wales {d} United Kingdom-days 01.11. =Wales, Calan Gaeaf ;Note=1st day of winter in Wales {d} ;English=begin winter Calan Gaeaf is the name of the first day of winter in Wales, observed on 1 November. The night before is Nos Calan Gaeaf or Ysbrydnos, when spirits are abroad. People avoid churchyards, stiles, and crossroads, since spirits are thought to gather there. http://en.wikipedia.org/wiki/Calan_Gaeaf Ook in Wales werd 1 november als begin van de winter gezien. In het Welsh heet deze datum 'Calan Gaeaf', wat 'begin van de winter' betekent. Boek: De acht Jaarfeesten - Joke & Ko Lankester - ISBN 90-325-0623-4, blz. 44 NL Ierland 01.11. =Ierland-Thurles - opr. Gaelic Athletic Association (Cumann Luthchleas Gael, GAA) #1884 jaar geleden* ;Note=1884 {d} 1 november 1884 - Oprichting van de Gaelic Athletic Association in Thurles, Ierland. http://nl.wikipedia.org/wiki/1_november De Gaelic Athletic Association (Cumann Luthchleas Gael), of GAA, is een organisatie die als doel heeft Ierse sport te promoten. Voornamelijk gaat het dan om gaelic football, hurling, camogie en rounders, alhoewel het ook Ierse muziek, dans en taal promoot. De man die direct betrokken was bij de oprichting van de GAA was Michael Cusack, een man uit county Clare. Hij werd geboren in 1847, en was leraar in het Blackrock College. In 1877 zette hij zijn eigen school op, de Civil Service Academy, om studenten voor te bereiden op examens voor de Britse ambtenarij. De school stond bekend als Cusack's academy, en de studenten waren erg succesvol, met als resultaat dat hij steeds meer en meer studenten kreeg. Studenten werden aangemoedigd allerlei fysieke oefeningen te doen, en omdat Cusack ontevreden was over de lage standaard in specifiek de Ierse sporten (en ook de Ierse taal), zette hij op 1 november 1884 in Thurles, Tipperary een club op om dit tegen te gaan. Dit werd de GAA. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gaelic_Athletic_Association The Gaelic Athletic Association (GAA) (Irish: Cumann Lúthchleas Gael) is an organisation which is mostly focused on promoting Gaelic Games - traditional Irish sports, such as hurling, camogie, Gaelic football, handball, and rounders. The organisation also promotes Irish music and dance, and the Irish language. The GAA was founded by Michael Cusack from County Clare. Pupils at the Academy he founded were encouraged to get involved in all forms of physical exercise. Cusack, a native Irish speaker, was troubled by declining participation in specifically Irish games. To remedy this situation and to re-establish hurling as the national pastime, Cusack met with several other enthusiasts, most notably Maurice Davin and the Gaelic Athletic Association was established on Saturday, November 1, 1884 in Hayes' Hotel, Thurles, County Tipperary. The seven founder members were Michael Cusack, Maurice Davin (who presided) John Wyse Power, John McKay, J. K. Bracken, Joseph O'Ryan and Thomas St. George McCarthy. http://en.wikipedia.org/wiki/Gaelic_Athletic_Association

1 november
NL Duitsland 01.11. =Koninkrijk Beieren - 1e postzegel in gebruik #1849 jaar geleden* ;Note=1849 {d} Die erste deutsche Briefmarke war der Schwarze Einser, der am 1. November 1849 vom Königreich Bayern herausgegeben wurde. http://de.wikipedia.org/wiki/Briefmarke 1849, Erste deutsche Briefmarke (Schwarzer Einser) wird per 1.November herausgegeben vom Königreich Bayern .. http://www.uni-giessen.de/~g41007/chronik.html NL Vaticaanstad 01.11. =Vaticaan - onth. plafondschildering Sixtijnse kapel #1512 jaar geleden (Michelangelo) ;Note=1512, Paus Julius II {d} The Sistine Chapel was built between 1475 and 1480 and by 1483 the decoration of the walls, entrusted to Perugino, was complete. The three popes (1848 - 1503) who succeeded Sixtus IV made no alteration to the chapel, but Julius II decided to have the ceiling frescos by Michelangelo. The artist did no received the commission with any great pleasure, but nonetheless began work in May 1508. By September 1510 half the work was done, and on 14 August 1511 the Pope insisted that it should be unveiled. By October of the following year the work was finished, and an All Saint's Day Julius II inaugurated it with a solemn mass. Twenty-one years later, in 1533, Clement VII called Michelangelo back to Rome to paint the Last Judgement on the wall behind the altar, and, in 1534, Paul III confirmed this commission. Once again the artist was very reluctant about the commission and waited two years before beginning the work. In order to make space for Michelangelo's fresco, Perugino's work had to be destroyed. On 31 October 1541, the scaffolding was removed and Paul III celebrated vespers beneath the monumental work, which filled Rome with "wonder and amazement". http://www.pellegrinocattolico.com/ctv/sistine.htm Op 01.11.1512 werden de schilderingen van Michelangelo op het plafond van de Sixtijnse Kapel voor het eerst aan het publiek getoond http://195.0.110.36/detailpagina.cfm?id=479&programma=memo November 1, In 1512, Michelangelo's paintings on the Sistine Chapel ceiling were first exhibited for public viewing. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html NL Verenigde Staten 01.11. =Washington DC - Executive Mansion in gebruik #1800 jaar geleden (>Witte Huis 1818/12.10.1901) ;Note=1800, 1e bewoner President John Adams {d} USA-District of Columbia (Washington D.C.) 01.11. =US Executive Mansion in use #1800 years ago (>White House) ;Note=1800, President John Adams {d} The White House is the official residence and principal workplace of the President of the United States Construction began with the laying of the cornerstone on October 13, 1792. The building he designed was modelled on the first and second floors of Leinster House, a ducal palace in Dublin, Ireland that is now the seat of the Irish Parliament. Construction was completed on November 1, 1800. John Adams became the first president to take residence in the building on November 1, 1800. http://en.wikipedia.org/wiki/White_House White House - The building of an executive mansion to house the president's family and staff was approved when Congress established the District of Columbia as the

1 november
permanent capital of the United States on 1790 July 16. The architect was chosen in a milad competition, which received nine proposals. James Hoban, an Irishman, was awarded the honor and construction began with the laying of the cornerstone on 1792 October 13. Construction of the White House was was begun on October 13, 1792. John Adams became the first president to take residence in the building on November 1, 1800 (it wasn't "completed" for nearly 25 more years). http://www.whitehousemuseum.org/overview.htm November 1, 1800 - U.S. President John Adams is the first President to live in the White House, then known as the Executive Mansion and sixteen days later, the United States Congress holds its first session in Washington, D.C. http://americasbesthistory.home.att.net/abhtimeline1800.html Op 01.11.1800 ging John Adams als eerste Amerikaanse president wonen in het Witte Huis http://195.0.110.36/detailpagina.cfm?id=479&programma=memo November 1, John and Abigail Adams moved into the White House in 1800 as the first presidential couple to occupy the new President's House. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html 1800, November 1 First President to live in the white house (John Adams). Ken Polsson, 2008 October 16, Chronology of World History (2008 October 19) http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/ NL luchtvaart 01.11. =1e uitwerping bommen uit een vliegtuig #1911 jaar geleden* ;Note=Luitenant Gavotti, 1911 {d} Op 1 november [1911] werd opnieuw geschiedenis gemaakt toen Luitenant Gavotti vier zelfgemaakte bommen uit zijn Etrich Taube op een Turks kampement liet vallen. Boek: de geschiedenis van de Luchtvaart - Christopher Chant - ISBN 90-6113-181-2, blz. 68 November 1, 1911 - The first dropping of a bomb from an airplane in combat, during the Italo-Turkish War. http://en.wikipedia.org/wiki/November_1 La guerre italo-turque est le théâtre de la première utilisation militaire de l'aviation : le 23 octobre 1911, un aviateur italien (le capitaine Carlo Piazza) survole les lignes turques pour une mission de reconnaissance et, le 1er novembre, la première bombe lancée de l'air par un avion tombe sur les troupes turques en Libye. Le 10 septembre 1912, un monoplan Nieuport est le premier avion abattu au combat, descendu par une batterie de mitrailleuses. Il faut attendre le 5 octobre 1914 pour enregistrer le premier combat aérien entre un avion français et un avion allemand, près de Reims. http://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_militaire NL luchtvaart 01.11. =1e rond-de-wereld vlucht Concorde #1986 jaar geleden ;Note=charter, 31u51min, 1986 NL ruimtevaart 01.11. =USSR - lancering 1e ruimtetuig >Mars #1962 jaar geleden ;Note='Mars 1', 1962, contact verloren 21.3.1963 {d} Mars 1 (1962 Beta Nu 1) was an automatic interplanetary station launched in the direction of Mars on November 1, 1962, the first of the Soviet Mars probe program, with the

1 november
intent of flying by the planet at a distance of about 11,000 km. On 21 March 1963, when the spacecraft was at a distance of 106,760,000 km from Earth on its way to Mars, communications ceased, probably due to failure of the spacecraft's antenna orientation system. Mars 1 closest approach to Mars occurred on June 19, 1963 at a distance of approximately 193,000 km, after which the spacecraft entered a heliocentric orbit. http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_1 NL jaarl. meteoor regens 01.11. =Taurids meteoor regen (sterrenbeeld Taurus, ±15/uur, 7/16d) België-Vlaanderen evenem 01.11. =Antwerpen - #1936e Boekenbeurs Vlaanderen (10>18:00, donderdag >22:00, 1 e dag mogelijk 29.10.>01.11.)* ;Note=Bouwcentrum {x} België-Vlaanderen evenem 01.11. =Diest - jaarmarkt & allerheiligenbegankenis (trad. 14e eeuw)* ;Note=genezing afsmeken voor kwaaltjes {d} Diest - 1 november - jaarmarkt & allerheiligenbegankenis (traditie uit de 14e eeuw waarbij wassen ex-voto's in een kapel worden geofferd om genezing af te smeken voor allerlei kwaaltjes. TeVeBlad 29.10-4.11.

afzonderlijke bestanden USA-District of Columbia (Washington D.C.) 01.11. =open. Library of Congress Building #1897 years ago* ;Note=1897, June 13, 1980 >Thomas Jefferson Building {d} November 1, The new Library of Congress building opened in 1897. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html The oldest of the three United States Library of Congress buildings, the Thomas Jefferson Building was built between 1890 and 1897. The Library of Congress Building as it was at first known, is located on First Street SE, between Independence Avenue and East Capitol Street in Washington, DC. After Congress approved construction of the building in 1886, it took eleven years to complete. The building opened to the public on November 1, 1897, met with wide approval and was immediately seen as a national monument. Originally called simply the "Library of Congress Building," its name was changed on June 13, 1980 to honor former U.S. President Thomas Jefferson, who had been a key figure in the establishment of the Library in 1800. http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson_Building USA-California CA 01.11. =San Juan Capistrano Mission (2nd) founding #1776 years ago* ;Note=1776, 1st Oct. 30, 1775 {d} March 19, Swallows Day, Suan Juan Capistrano, California - Las golondrinas: The Swallows of Capistrano. Today marks one of the natural wonders of the world, though by no means unique as marvels of migration of insects and birds are around us every day, whether we notice or not. Having left on October 23 (traditional date), the swallows traditionally return to San Juan Capistrano Mission (founded November 1, 1776),

1 november
Suan Juan Capistrano, California, USA, from Goya, Corrientes province, Argentina, on or around St Joseph's Day (March 19) each year, greeted by large numbers of locals and visitors from all over the world. It is one of the planet's best-known equinox (or near-equinox) events. http://www.wilsonsalmanac.com/book/mar19.html Two factors were essential to Franciscan Missionaries in placing the California missions. First, a site with ample fresh water and arable land, and second, a native population of prospective converts to do the work of the church and eventually become Spanish citizens. The Capistrano Valley offered both and so on November 1, 1776, Mission San Juan Capistrano became the seventh mission in the California chain, beginning the Spanish Era in San Juan. http://www.sanjuancapistrano.org/Index.aspx?page=329 Father Junipero Serra establishes Mission San Juan Capistrano. Originally founded by Father Fermin Lasuen on October 30, 1775, San Juan Capistrano has the unique distinction of being twice founded. Eight days after the first occasion news of an impending Indian attack forced Fr. Lasuen and his party to bury the bells of the mission and returned to San Diego. One year later Father Junipero Serra was the head of the founding party as he and his men arrived at the former site to find the cross still standing. Soon the bells of the Mission were recovered and the date of the second founding is November 1, 1776. http://www.sanjuancapistrano.org/Index.aspx?page=459 Mission San Juan Capistrano - "The Jewel of the Missions" has been the center of Orange County since its founding by Padre Junipero Serra on November 1, 1776. http://www.sanjuancapistrano.org/Index.aspx?page=225 1776, November 1 Mission San Juan Capistrano founded in California. Ken Polsson, 2008 October 16, Chronology of World History (2008 October 19) http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/ NL Merkeldagen 01.11. =Merkeldag (volksgeloof)* ;Note=dag belangrijk voor lot mens of weer {d} Merkeldag (ook wel: lotdag) is de aanduiding van een dag die in het volksgeloof bijzonder belangrijk is voor het lot van de mens of het weer. Het weer op een merkeldag is in dat geval bepalend voor de rest van de periode. Bij merkeldagen horen dan ook één of meerdere weerspreuken. Deze vermelden veelal ook de heilige die volgens de Heiligenkalender van de RoomsKatholieke Kerk zijn of haar naamdag heeft op de betreffende dag. Enkele merkeldagen zijn: 14 februari, Sint-Valentijn; 20 juli, Sint-Margriet; 1 november, Allerheiligen; 2 november, Allerzielen; 11 november, Sint-Martinus; 25 november, SintCatharina; 30 november, Sint-Andreas http://nl.wikipedia.org/wiki/Merkeldagen 01 / 11 - All Saints' Day is the first day of the two-day Christian commemoration of the dead elevated to sainthood. Boek: The Pagan Book of Days - Nigel Pennick - ISBN 0-89281-867-0

1 november
??? November 1, Recreation Day, a holiday in northern Tasmania, one of the federated states of the Commonwealth of Australia. Boek: Anniversaries and Holidays (Fourth Edition, 1983) - ISBN 0-8389-0389-4, blz. 140 >01.11.+1Mo =Recreation Day ;Note=Northern Tasmania only 01 / 11 - As a continuation of Samhain, the Eve of All Soul's Day begins at sunset when it is customary to light the bonfires known as 'tinley' fires (teanlas or tindles). Boek: The Pagan Book of Days - Nigel Pennick - ISBN 0-89281-867-0 01 / 11 - Isia; the ancient Egyptian festival if Isis, the Isia, which reenacted the dismemberment and restoration of Osiris, was held from 1-3 November, coinciding with the Samhain of northern Europe. Boek: The Pagan Book of Days - Nigel Pennick - ISBN 0-89281-867-0 ??? In 01.11.'79 werd Pompei bedolven na een uitbarsting van de Vesuvius. http://195.0.110.36/detailpagina.cfm?id=479&programma=memo Pompeii is a ruined and partially buried Roman town-city near modern Naples and Caserta in the Italian region of Campania, in the territory of the comune of Pompei. Along with Herculaneum, its sister city, Pompeii was destroyed, and completely buried, during a long catastrophic eruption of the volcano Mount Vesuvius spanning two days on 24 August, AD 79. The eruption was documented by contemporary historians and is universally accepted as having started on August 24th, 79 (A.D.)[1]. However the archeological excavations of Pompeii suggest that it was buried 2 months later. People buried in the ash appear to be wearing warmer clothing than the light summer clothes that would be expected in August. The fresh fruit and vegetables in the shops are typical of October, and conversely the summer fruit that would have been typical of August was already being sold in dried, or conserved form. Wine fermenting jars had been sealed over, and this would have happened around the end of October. The coins found in the purse of a woman buried in the Ash include a commemorative coin that should have been minted at the end of September. So far there is no definitive theory as to why there should be such an apparent discrepancy. [1] The 24 August is the traditional day for the eruption, based on a version of the letter by Pliny the Younger; recent scholarity, however, support another version of the letter, which reports another day, at the end of October/beginning of November (Stefani, Grete, "La vera data dell'eruzione", Archeo, October 2006, pp. 10-14. http://en.wikipedia.org/wiki/Pompeii 79, November 1 Pompei buried by Mount Vesuvius. Ken Polsson, 2008 October 16, Chronology of World History (2008 October 19) http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/ De Allerheiligenvloed van 1170 was een grote overstroming die ontstond toen de Noordzee tussen het huidige Huisduinen en Texel door de duinenrij brak. De beek Marsdiep kreeg een verbinding met de Noordzee en werd een zeegat. Het Creiler Woud, dat tussen Texel, Medemblik lag, werd verzwolgen door de zee. Texel en Wieringen werden eilanden. Datum: 1 op 2 november 1170 http://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenvloed_(1170)

1 november
(1e) Allerheiligenvloed (1170) - Datum: 1 november 1170 - Regio: Noord-west Nederland De Allerheiligenvloed van 1170 was een grote overstroming die ontstond toen de Noordzee tussen het huidige Huisduinen en Texel door de duinenrij brak. De beek Marsdiep kreeg een verbinding met de Noordzee en werd een zeegat. Het land tussen Texel, Medemblik en Stavoren werd overstroomd, en Texel en Wieringen werden eilanden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenvloed_%281170%29 Nov 1, 1290 - King Edward expels all Jews from England The expulsion of English Jewry. All the Jews in England had to leave the country by this date under a proclamation of the king. Edward I of England (1239 - 1307), on his sickbed, made a vow to God that if he recovered his health, he would undertake another crusade against the 'infidels'. Some of the Jewish people of England had prospered as financiers when the country had squandered its wealth on the invasions of Palestine (the Crusades). Edward‟s proclamation, on August 31, gave all Jews just two months to leave the country, under penalty of death. They were permitted to take with them a small portion of their movable possessions, and only sufficient money to pay their travelling expenses ... wilsonsalmanac@yahoogroups.com ??? 01.9.1406 - 01.11.1406 - 01.12.1406 ??? Joanna, Duchess of Brabant (June 24, 1322 - November 1, 1406), was the heiress of Duke John III, who died in Brussels, December 5, 1355. On Joanna's death, by agreement the Duchy passed to her great-nephew Antoine de Valois, the second son of her sister's daughter Margaret de Dampierre, Countess of Flanders, who had married Philip II, Duke of Burgundy. http://en.wikipedia.org/wiki/Joanna,_Duchess_of_Brabant Jeanne de Brabant, née le 24 juin 1322, morte à Bruxelles le 1er novembre 1406, fut duchesse de Brabant et de Limbourg de 1355 à 1406. http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Brabant Johanna (* 24. Juni 1322; + 1. November 1406 in Brüssel) war Herzogin von Brabant und Limburg von 1355 bis 1406. http://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_(Brabant) Johanna van Brabant - Johanna (?, 24 juni 1322 - Brussel, 1 september 1406) was hertogin van Brabant en Limburg van 1355 tot aan haar dood. Zij was de oudste dochter van Jan III van Brabant, en was twee maal gehuwd. In 1336 huwde zij met Willem IV, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, aan wie zij reeds van bij haar geboorte uitgehuwelijkt was. Na het overlijden (1345) van haar eerste gemaal hertrouwde zij in 1354 met Wenceslaus I van Luxemburg. Omdat haar vader bij zijn overlijden in 1355 geen mannelijke erfgenamen meer achterliet, volgde zij hem in Brabant en Limburg op en moest bij die gelegenheid de Blijde Inkomst verlenen. Filips de Stoute, hertog van Bourgondië liet in 1390 zijn vrouw Margaretha van Male (dochter van Johanna's jongere zus) als haar erfgenaam erkennen, maar slaagde er pas in 1404 in om zijn tweede zoon Antoon van Bourgondië als ruwaard in Brabant te doen aanvaarden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Brabant Hertogdom Brabant, sinds 1 december 1406 binnen de Bourgondische invloedssfeer, erfopvolging door Filips de Goede op 4 augustus 1430. Boek: van Boudewijn tot Boudewijn, 10 eeuwen Vlaanderen - ISBN 90-5466-751-6 wettelijk depot D/2002/5166/47, blz. 336

1 november
1 december 1406 - Met de dood van hertogin Johanna, de laatste uit het Huis van Leuven, wordt Brabant opgenomen in de Bourgondische invloedssfeer. http://www.uitinbrabant.nl/uib/brabant900/site/Page/historiebrabant.html The Strait of Magellan (rarely referred to as the Magellanic Strait) comprises a navigable sea route immediately south of mainland Chile and north of Isla Grande de Tierra del Fuego. The waterway is the most important natural passage between the Pacific and the Atlantic oceans. Ferdinand Magellan (the original name, in Portuguese, Fernão de Magalhães), a Portuguese sailor in service to the Spanish King, became the first European to navigate the strait in 1520, during his global circumnavigation voyage. Because Magellan's ships entered it on November 1, All Saints' Day, it was originally named Estrecho de Todos los Santos (Strait of All Saints). Later the Spanish king changed the name to Estrecho de Magallanes in honor of Magellan. Chile took possession of the channel on May 23, 1843. Until the Panama Canal was finished in 1914, the Strait of Magellan was the main route for steam ships traveling from the Atlantic Ocean to the Pacific, it was often considered the only safe way to move between the Atlantic and Pacific Oceans. http://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Magellan Op 1 november 1570 worden de Nederlandse en Belgische Kust geteisterd door een watersnood, de Allerheiligenvloed. Getroffen steden en dorpen zijn onder andere Egmond, Bergen op Zoom en Saeftinghe. De Domeinraad in Bergen op Zoom heeft op 1 november 1570 "aanmerckende dat die groote stormen van winde ghisteren begonst" aan de dijkgraven van het Zuid- en Noordkwartier een waarschuwing gegeven door "seer uytnemende hooghe vloet". http://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenvloed_(1570) (3e) Allerheiligenvloed (1570) - Datum: 1 november 1570 - Regio: Nederland en Vlaanderen - Doden: ruim 20.000 Op 1 november 1570 wordt de Nederlandse en Vlaamse kust geteisterd door een watersnood, de Allerheiligenvloed. Getroffen steden en dorpen zijn onder andere Egmond, Bergen op Zoom en Saeftinghe. http://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenvloed_%281570%29 Allerheiligenvloed = stormvloed op 1 november 1570 waarbij grote delen van Friesland, Noord-Holland en bijna alle Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden overstroomden. http://dollybay.com/historischesprokkelingenzuidholland.htm November 1, 1683 - The British crown colony of New York is subdivided into 12 counties. http://en.wikipedia.org/wiki/November_1 The Province of New York (1664-1776) (Dutch: Provincie New York) resulted from the capture of the Dutch Republic colony of Provincie Nieuw-Nederland by the Kingdom of England, and included most of the present U.S. state of New York. The territory originally included the current states of New Jersey, Delaware and Vermont, along with inland portions of Connecticut, Massachusetts, and Maine. The province was renamed for James, Duke of York, brother to Charles II of England in 1664, when the colony was won from the Dutch. New Netherland was captured from the Dutch on August 27, 1664. The capture was confirmed by the Treaty of Breda in July, 1667. In 1665, New Jersey was split off from New York to become a separate province, but the final border was not finalized until 1765 (see New York-New Jersey Line War). In 1667, the western half of Connecticut was split off to join the rest of Connecticut. In July 1673, a Dutch fleet recaptured New York and held it until it was traded to the English by the Treaty of

1 november
Westminster for Suriname in February 1674. The second grant was obtained by the Duke of York in July 1674 to perfect his title. A colonial Assembly was created in October, 1683. New York was the last of the English colonies to have an assembly. The assembly passed the Province of New York constitution on October 30, 1683, the first of its kind in the colonies. This constitution gave New Yorkers more rights than any other group of colonists including the protection from taxation without representation. On November 1, 1683, the government was reorganized, and the state was divided into twelve counties, each of which was subdivided into towns. New York became a royal province in February, 1685 when the Duke of York was crowned King James II of England. James II did not approve the New York constitution and declared it void in October, 1685. The charter assembly did not meet after 1685. In May, 1688 the province was made of part of the Dominion of New England. New York's charter and constitution was re-enacted in 1691 and was the constitution of the province until the creation of the State of New York. http://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_New_York November 1, In 1765, the Stamp Act, the first direct tax levied on the American colonies, went into effect. This taxation without representation was one of the major causes of the American Revolution. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html The Stamp Act of 1765 (short title Duties in American Colonies Act 1765; 5 George III, c. 12) was the fourth Stamp Act to be passed by the Parliament of Great Britain but the first attempt to impose such a direct tax on its American colonies. The Stamp Act was passed by a large majority on March 22, 1765, and went into effect later that year on November 1. Opposition to the Stamp Act was not limited to the colonies. British merchants and manufacturers, whose exports to the colonies were threatened by colonial economic problems exacerbated by the tax, also pressured Parliament. The Act was repealed on March 18, 1766 as a matter of expedience, but Parliament affirmed its power to tax the colonies “in all cases whatsoever” by also passing the Declaratory Act. This incident increased the colonists' concerns about the intent of the British Parliament and added fuel to the growing movement that became the American Revolution. http://en.wikipedia.org/wiki/Stamp_Act_1765 The Articles of Confederation were first adopted by the Second Continental Congress on November 1, 1777, and were given final ratification on March 1, 1781. The Second Continental Congress became the Congress of the Confederation. This government was then in effect from 1781 until 1788. In 1783, the Americans secured their independence from England with the Treaty of Paris (1783). http://www.ohiohistorycentral.org/entry.php?rec=2327&nm=Confederation-Congress THE FIRST Bank chartered by Congress was the Bank of North America in Philadelphia, Pa., which was organized on November 1, 1781. It commenced business on January 7, 1782 with a total capital of $400,000 of which amount the government subscribed $250,000. Thomas Willing was elected president and Tench Francis, cashier. Later it entered the National Banking System. (Laurence Lewis A History of the Batik of North America, the First Bank Chartered in the U.S.) Famous First Facts By Joseph Nathan Kane http://www.archive.org/details/famousfirstfacts008805mbp

1 november
November 1, 1788 - The old Congress, operating under the Articles of Confederation, adjourns. The U.S. is temporarily without a central government. http://www.historyplace.com/unitedstates/revolution/rev-nation.htm At the same time as Chappe, the Swedish inventor Abraham Niclas Edelcrantz experimented with the optical telegraph in Sweden. In 1794 he inaugurated his telegraph with a poem dedicated to the Swedish King on his birthday. The message went from the Palace in Stockholm to the King at Drottningholm. http://en.wikipedia.org/wiki/Semaphore_line Gustav IV Adolf (1 November 1778 - 7 February 1837), was King of Sweden from 1792 until his abdication in 1809. http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_IV_Adolf_of_Sweden 1814, November 1, Opening of the Congress of Vienna. http://www.diplomatie.gouv.fr/archives.gb/dossiers/140ministres.gb/consulat/index.html The Congress of Vienna was a conference of ambassadors of the major powers of Europe, chaired by the Austrian statesman Clemens Wenzel von Metternich and held in Vienna from November 1, 1814, to June 8, 1815. http://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_Vienna Op 1 november 1830 werden de eerste maatregelen genomen om de vrijkorpsen officieel te erkennen. Boek: Geschiedenis van het Belgisch leger, deel 1 van 1830 tot 1919 - wettelijk depot D/1982/2916/10, blz. 33 Op 01.11.1834 werd voor het eerst melding gemaakt van het spelletje poker. http://195.0.110.36/detailpagina.cfm?id=479&programma=memo Vanaf 1 november 1863 voerden de staatsspoorwegen een belangrijke maatregel in voor het vervoer van verse zeevis. Vanuit Oostende kon men, tegen de prijs van kleine snelheid, vis verzenden met de trein van 18 uur, zodat deze vis 's anderendaags 's morgens tussen 5 en 7 uur te Luik, Verviers, Bergen, Namen, ... aankwam. Boek: Sporend door Noordwest-Vlaanderen - Frans Waeyaert - ISBN 90-6966-033-4 wettelijk depot D/1988/2995/4, blz. 52 Meer dan dertig jaar maakte een bescheiden stationnetje te Namen de dienst uit. op 1 november 1864 werd een nieuw Naams station in gebruik genomen. Boek: Stationsarchitectuur in België, deel I, 1835-1914 - Hugo De Bot - ISBN 90-5622048-9 - wettelijk depot D/2002/0095/97, blz. 39 November 1, In 1864, the post office introduced the first money orders. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html THE FIRST Money order system was established on November 1, 1864, in order to promote public convenience and insure safety in the transfer by mail of small sums of money. Foreign service was authorized July 27, 1868. The first agreement was made with Switzerland effective September 1, 1869. Service was extended to Great Britain on October 2, 1871 and to Germany on October 1, 1872. (US. Official Postal GuidePost Office Dept.) Famous First Facts By Joseph Nathan Kane http://www.archive.org/details/famousfirstfacts008805mbp

1 november
Oostende, de Smet de Naeyerlaan: neogotische Onze-Lieve-Vrouwkerk (Hazegraskerk) (gesloopt). De plannen werden goedgekeurd op 24 september 1862. De aanbesteding was op 3 juli 1862 (advertentie in “La Feuille d‟Ostende”, juni 1862). Op Allerheiligen 1864 kon de kerk ingewijd worden. Het kerkje is steeds een zorgenkind geweest : de slechte funderingen waren er de schuld van dat de kerk langzaam in de bodem zakte (tot 60 cm!) terwijl de toren scheef trok. In 1879 werden herstellingswerken uitgevoerd. Toen men het straatniveau verhoogde om de helling naar de de Smet de Naeyerbruggen toe mogelijk te maken, kwamen daar nog eens 30cm bij, zodat de kerk op den duur een kleine meter onder het straatniveau lag en met een trap omlaag bereikt moest worden. http://www.familielauwereins.com/forum/viewtopic.php?t=2123&sid=4bdc330999d15eb 1d67bc61fd3fb6681 November 1, 1870 - In the United States, the Weather Bureau (later renamed the National Weather Service) makes its first official meteorological forecast. http://en.wikipedia.org/wiki/November_1 THE BEGINNING OF THE NATIONAL WEATHER SERVICE It was in this environment that a Joint Resolution was unceremoniously passed on February 2, 1870, and signed by President Grant on February 9th, authorizing "the Secretary of War to take observations at military stations and to warn of storms on the Great Lakes and on the Atlantic and Gulf Coasts. Brigadier General Albert J. Myer organized the United States weather service as part of the Signal Corps. The first systematic simultaneous weather observations were collected under his direction by telegraph from 24 stations at 7:45 a.m. November 1, 1870. At 7:35 a.m. on November 1, 1870, the first systematized and synchronous meteorological reports were taken by observer-sergeants at 24 stations in the new agency. These observations, which were transmitted by telegraph to the central office in Washington, D.C., commenced the beginning of the new division of the Signal Service. http://www.nws.noaa.gov/pa/history/signal.php November 1, In 1870, the U.S. Weather Bureau issued its first weather reports. To issue the reports, they used material gathered by telegraph from 24 locations. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html 1870, November 1 US Weather Bureau begins operations (24 locations). Ken Polsson, 2008 October 16, Chronology of World History (2008 October 19) http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/ 1878 - The first trial of long-distance telephony in Great Britain as a commercial proposition was held on 1 November with a call between Cannon Street in London, and Norwich - a distance of 115 miles - using an Edison transmitter on a telegraph wire. http://www.btplc.com/Thegroup/BTsHistory/1851to1880/1878.htm 1884 Nov 1 - Greenwich Mean Time (GMT) is Greenwich Mean Time (GMT) is adopted universally by the International Meridian Conference in Washington, DC, USA. The International Date Line is drawn up and 25 integer time zones (Zone 0 GMT, plus 24 zones each covering 15 degrees of longitude measured East and West from the Prime Meridian at Greenwich) are created (Greenwich 2000 Network 1999). http://www.ciolek.com/GLOBAL/1800.html

1 november
November 1, 1884. Prime Meridian Set. Delegates from 25 nations met in October at Washington, DC, at the International Meridian Conference to set up time zones for the world. On this day the treaty adopted by the conference took effect, making Greenwich, England, the Prime Meridian (i.e. zero degrees longitude) and setting the International Date Line at 180 degrees longitude in the Pacific. Every 15 degrees longitude equals one hour and there are 24 meridians. While some countries do not strickly observe this system (for example, while China stretches over five time zones, it is the same time everywhere in China), this system has brought predictability and logic to time throughout the world. Boek: On This Date ... - ISBN 0-07-139827-9, Blz. 281 1 november 1902, Frans-Italiaanse entente. Boek: de geïllustreerde geschiedenis van de 20e eeuw - ISBN 90-366-1260-8, blz. 36 ??? November 1, New York debutante Mary Jacob invented the modern lightweight bra in 1914. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html Mary Phelps Jacob (April 30, 1891, New Rochelle, New York - January 24, 1970, Rome) was a New York socialite, who in 1910 invented the first modern brassiere to receive a patent and gain wide acceptance. On November 3, 1914, the U.S. Patent Office issued a patent to Mary P. Jacob for the 'Backless Brassiere'. Jacob's patent was the first to be filed in the new category "Brassiere", derived from the old French word for 'upper arm'. Polly's design was lightweight, soft, and naturally separated the breasts (or more accurately, did not force them together). http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Phelps_Jacob November 1, Collapse of Empires Day - In 1918, Austria-Hungary dissolved the Hapsburg monarchy and separted into two countries, with Vienna the capital of Austria and Budapest the capital of Hungary. And in 1922, Turkey became a republic as the Ottoman Empire collapsed. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html The Ottoman Empire (1293 - 1922), was a Turkish state. The state was known as the Turkish Empire or Turkey by its contemporaries. (See the other names of the Ottoman State.) It was succeeded by the Republic of Turkey, which was officially proclaimed on October 29, 1923. The occupation of Constantinople along with the occupation of Smyrna mobilized the establishment of the Turkish national movement, which won the Turkish War of Independence (1919 - 1922) under the leadership of Mustafa Kemal Pasha. The Sultanate was abolished on November 1, 1922, and the last sultan, Mehmed VI Vahdettin (reigned 1918 - 1922), left the country on November 17, 1922. The new independent Grand National Assembly of Turkey (GNA) was internationally recognized with the Treaty of Lausanne on July 24, 1923. The GNA officially declared the Republic of Turkey on October 29, 1923. The Caliphate was constitutionally abolished several months later, on March 3, 1924. The Sultan and his family were declared persona non grata of Turkey and exiled. http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire 1922, November 1 Ottoman Empire abolished. Ken Polsson, 2008 October 16, Chronology of World History (2008 October 19) http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/

1 november
1928, November 1 First celebration of Author's Day. Ken Polsson, 2008 October 16, Chronology of World History (2008 October 19) http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/ Op 1 november 1940 werd Winterhulp opgericht met de bedoeling de behoeftigen hulp in natura te geven. De hulp was niet gratis en de verkrijgbare producten waren geen aanvulling op het rantsoen. Boek: Bij leven en welzijn - Marie-Anne Wilssens - ISBN 90-209-3925-4 - wettelijk depot D/1999/45/332, blz. 82 1 november 1941, onthulling van Mount Rushmore. Boek: de geïllustreerde geschiedenis van de 20e eeuw - ISBN 90-366-1260-8, blz. 252 1941, Mount Rushmore wordt onthuld. De granieten gezichten van de presidenten Lincoln, Washington, Jefferson en Theodore Roosevelt kijken uit over de Black Hills in Dakota. Beeldhouwer Gutzon Borglum was vijftien jaar eerder met het werk begonnen, maar heeft de voltooiing van zijn meesterwerk niet mogen beleven. Boek: de geïllustreerde geschiedenis van de 20e eeuw - ISBN 90-366-1260-8, blz. 255 afgewerkt 31.10.1941 On 1 November 1942 the French government in Vichy starts Radio Révolution via three shortwave and one medium wave transmitter. The programmes consist of propaganda and try to ridiculise the enemy and its allies. http://www.hermanboel.eu/radiohistory/countries-france.htm The Basketball Association of America (BAA) was founded in 1946. The league was founded in New York City, on June 6, 1946 as the Basketball Association of America (BAA). The league adopted the name National Basketball Association (NBA) in the autumn of 1949 after merging with the rival National Basketball League (NBL). On November 1, 1946, in Toronto, Ontario, the Toronto Huskies hosted the New York Knickerbockers which the NBA now regards as the first game played in the league's history. On August 3, 1949, the BAA agreed to merge with the NBL, expanding the National Basketball Association to seventeen franchises located in a mix of large and small cities, as well as large arenas and smaller gymnasiums and armories. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association The National Basketball Association also has origins in Canada. The NBA's first game was played in Toronto over fifty years ago, on November 1, 1946 when the New York Knickerbockers defeated the Toronto Huskies 68-66 at Maple Leaf Gardens. The teams were part of the Basketball Association of America, the forerunner to the NBA. http://www.nba.com/canada/History_of_Basketball_in_Canad-Canada_Generic_Article18023.html ?? 01.1.1948 Belgium, 1947, Nov. 1 - A customs union with Holland and Luxembourg (Benelux) became effective. http://www.bartleby.com/67/2818.html

1 november
??? 1948 - 1949 ??? De vierde Vuurtoren. De nieuwe 'Lange Nele' werkte voor het eerst op 1 november 1949. Boek: Ostendiana I (1972) - Jaarboek Vlaamse Vereniging Familiekunde OostendeKuststreek, blz. 121 De Lange Nelle is de vuurtoren van Oostende. In Oostende zijn al sinds 1366 op één of andere manier bakens ingericht. De toren van 1860 werd zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. De huidige vuurtoren is sinds 1 november 1948 in gebruik en werd blauw-wit geschilderd in 1998. http://nl.wikipedia.org/wiki/Lange_Nelle De "Lange Nelle" is de 4de vuurtoren uit de geschiedenis van Oostende en de derde op die plaats. De huidige vuurtoren is sinds 1 november 1948 in gebruik. http://users.telenet.be/vuurtorenwijk-oostende/DenOpex_Trekpleisters_LangeNelle.htm Vuurtoren "Lange Nelle" - Deze vuurtoren, in de volksmond gekend als "Lange Nelle" is de vierde vuurtoren in de geschiedenis van Oostende en de derde op die locatie. De vuurtoren is 65 meter hoog, telt 324 treden en leidt sinds 1949 de vissers veilig de haven binnen. http://www.toerisme-oostende.be/modules/page.phtml?pageid=283 The Vatican, 1950, Nov. 1 - As climax of the twenty-fifth Holy Year, Pope Pius XII pronounced the dogma of the corporeal Assumption of the Virgin Mary. http://www.bartleby.com/67/2953.html 1 november 1950 - Dogma-verklaring door Paus Pius XII betreffende de Tenhemelopneming van Maria. http://nl.wikipedia.org/wiki/1_november November 1, 1950 - Pope Pius XII claims Papal Infallibility when he formally defines the dogma of the Assumption of Mary. http://en.wikipedia.org/wiki/November_1 The Roman Catholic Church teaches as dogma that the Virgin Mary, "having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory." This means that Mary was transported into Heaven with her body and soul united. The feast day recognizing Mary's passage into Heaven is celebrated as The Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary by Roman Catholics. This doctrine was dogmatically and infallibly defined by Pope Pius XII on 1 November 1950 in his Apostolic Constitution Munificentissimus Deus. In those denominations that observe it, the Assumption is commonly celebrated on August 15, a Holy Day of Obligation in Roman Catholicism. http://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_of_the_Virgin_Mary November 1, 1952 - At Eniwetok Atoll in the Pacific Ocean, the first hydrogen bomb, named Mike, is exploded. On January 7, President Harry S. Truman announces the development of the H-Bomb. http://americasbesthistory.home.att.net/abhtimeline1950.html Ivy Mike was the codename given to the first US test of a fusion device where a major part of the explosive yield came from fusion. It was detonated on November 1, 1952 by the United States at on Enewetak, an atoll in the Pacific Ocean, as part of Operation Ivy. sign (the Teller-Ulam design), usually considered the world's first hydrogen bomb test. http://en.wikipedia.org/wiki/Ivy_Mike

1 november
Enewetak (or Eniwetok) is an atoll in the Marshall Islands of the central Pacific Ocean. Its land consists of about 40 small islets totaling less than 6 km², surrounding a lagoon, 80 km (50 mi) in circumference. Technically a Spanish colony, Enewetak was not known to Europeans until visited in 1794 by the British merchant sloop Walpole, who called it "Brown's Range" (thus the Japanese name "Brown Atoll"). It was visited by only a dozen or so ships before the establishment of the German colony of the Marshall Islands in 1885. Along with the rest of the Marshalls, Enewetak was captured by Japan in 1914 and mandated to them by the League of Nations in 1920. The February 1944 invasion by the US captured all the islets in a week. After the war, the residents were evacuated, often involuntarily, and the atoll was used for nuclear testing as part of the U.S. Pacific Proving Grounds. Some 43 nuclear tests were fired at Enewetak from 1948 to 1958. The first hydrogen bomb test, code-named Ivy Mike, was in late 1952 as part of Operation Ivy, and vaporized the island of Elugelab. http://en.wikipedia.org/wiki/Enewetak On November 1, 1953 allied radio programmes were merged to a national Austrian Radio. Two nationwide programmes were to be formed with the best possible use of existing transmitting equipment – a complicated and long-winding matter. http://www.hermanboel.eu/radiohistory/profile_aut_mw-in-wien.htm ??? La télévision allemande débute un peu plus tardivement, le 25 décembre 1952. La première chaîne du pays, l‟ARD, débute ses émissions le 1er novembre 1954. la seconde chaîne ZDF est lancée le 1er avril 1963. http://www.candiulb.be/myfiles/get.php?file=Information%20et%20Communication/note s_histmed_rillette_281203.doc Seit dem 31. Oktober 1954 sendet die ARD das später als Erstes Deutsches Fernsehen und heute offiziell als Das Erste bezeichnete Fernsehprogramm als Gemeinschaftsproduktion der einzelnen Landesrundfunkanstalten. http://de.wikipedia.org/wiki/ARD November 1, Algeria Revolution Day - A national holiday in Algeria, this day celebrates 1954 beginning of the Algerian revolt against French rule. More than a million Algerians were killed in the fight for independence, which ended in 1962. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html The Algerian War (French: Guerre d'Algérie; 1954-1962), also known as Algerian War of Independence, led to Algeria's independence from France. In the early morning hours of November 1, 1954, FLN maquisards - (guerrillas), or "terrorists" as they were called by the French - launched attacks in various parts of Algeria against military and civilian targets, in what became known as the Toussaint Rouge. http://en.wikipedia.org/wiki/Algerian_War_of_Independence Soviet Union, 1963, Nov. 1 - The government announced the launching and successful performance of Polyot I, the first maneuverable unmanned satellite. http://www.bartleby.com/67/3277.html spaceflights launched in 1963 .. Launch Date/Time: November 1, 08:52 GMT - Rocket: 11A59 I1 - Launch Site: Baikonur - Launch Contractor: USSR - Payload: Polyot 1 Operator: USSR - Orbit: LEO - Mission/Function: Spacecraft engineering - ReEntry/Destruction: N/A - Outcome: Successful http://en.wikipedia.org/wiki/1963_in_spaceflight

1 november
The Arecibo Observatory is a very sensitive radio telescope located approximately 9 miles (14 km) south-southwest from the town of Arecibo in Puerto Rico. It is operated by Cornell University under cooperative agreement with the National Science Foundation. The observatory works as the National Astronomy and Ionosphere Center (NAIC) although both names are officially used to refer to it. Construction began in the summer of 1960, with the official opening on November 1, 1963. http://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_Observatory November 1, Antigua and Barbuda Independence Day - The South American islands of Antigua and Barbuda gained their independence from Great Britain on November 1, 1981. http://www.celebratetoday.com/ctbook.html Antigua and Barbuda (Spanish for "Ancient" and "Bearded") is an island nation located on the eastern boundary of the Caribbean Sea with the Atlantic Ocean. Independence from the United Kingdom: November 1, 1981 http://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_and_Barbuda Op 1 november 1981 verscheen TikTak voor de eerste keer op het scherm. Boek: Blijven kijken, vijftig jaar televisie in Vlaanderen - ISBN 90-209-52749 - wettelijk depot 2003/45/332, blz. 83 The European Court of Human Rights (ECtHR), often referred to informally as the "Strasbourg Court", was created to systematise the hearing of human rights complaints against States Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by the Council of Europe in 1950 (at present, all member states of the Council of Europe are also parties to the Convention, but there is no necessary connection between the two). The Court's mission is to enforce the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, by ruling over complaints against human rights violations committed by States Parties, and brought to the Court either by other States Parties or by individuals subject to the jurisdiction of a State Party. The current incarnation of the court was instituted on November 1, 1998, replacing the then existing enforcement mechanisms, which included the European Commission of Human Rights (created in 1954) and the previous, limited Court of Human Rights, which was created in 1950. The new court was the result of the ratification of Protocol 11, an amendment to the Convention, which was ratified in November 1998. Judges were subsequently elected by the Council of Europe, and the court was opened approximately one year later. http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights Het Wereldverbond van de Arbeid (WVA) was een internationale vereniging van vakbonden die bestond uit 144 leden uit 116 landen (oktober 2001). Het WVA was gevestigd in Brussel, België. Op 1 november 2006 smeltte het WVA samen met het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen tot het Internationaal Vakverbond, 's werelds grootste vereniging van vakbewegingen. Het WVA werd opgericht in 1920 in Den Haag, Nederland als International Federation of Christian Trade Unions. De internationale benamingen van het WVA waren: WCL (World Confederation of Labour), CMT (Confédération Mondiale du Travail) of CMT (Confederación Mundial del Trabajo). Leden uit Nederland en België waren: CNV en ACV. http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldverbond_van_de_Arbeid

1 november


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:368
posted:11/16/2009
language:Dutch
pages:29