Docstoc

Renk - Kulez Protez

Document Sample
Renk - Kulez Protez Powered By Docstoc
					IŞIK YOKSA RENK YOKTUR!
n  Cisimler üzerlerine
  düşen ışığı
  yansıttıkları zaman
  onları görür ve
  rengini söyleriz. Eğer
  ışık yoksa renk de
  yoktur
  RENK NEDİR?

  Bir cisimden yansıyan ışınlar
gözümüzün retina tabakasındaki koni
 hücrelerini uyarır. Bu uyarı renk
  olarak algılanır. Renk farkları
 yansıyan ışığın farkından dolayı
        oluşur.
RENK
Bu sunuda size rengin ne olduğunu ve nasıl
  ölçüldüğünü anlatacağız. Bu kavram
anlaşıldıktan sonra ikinci sunumuz olan “Diş
   Rengi, Alınması ve Laboratuvara
 Aktarılması” sunumuza geçilmesi konunun
  daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
      İnsanlar bazı dalga boylarını
      renk olarak algılarlar
        Görünür ışık bir cam prizmadan geçirilirse kırılır ve
Radyo
        farklı dalga boylarında ayrılır. Gözümüz bu farklı dalga
dalgaları   boylarını farklı renkler olarak algılar. Gökkuşağı da
        ışığın yağmur damlaları tarafından kırılması ile oluşur.
Radar
İnfrared
Görünür ışık

       Ultraviole
       X-ışınları
       Gama ışınları
       Kozmik ışınlar
Cisimler üzerlerine düşen ışığın içindeki dalga boylarının
bir kısmını emerken bir kısmını yansıtırlar. Renk olgusu
yansıtılan dalga boyuna göre ortaya çıkar

Örneğin elma 600-700 nm dalga boyundaki ışığı yansıttığı için
kırmızı, limon 500-550 nm dalga boyundaki ışığı yansıttığı için sarı
olarak algılanır. Elma                   Limon
ANCAK BİR DİZİ OLAY RENGİN
FARKLI ALGILANMASINA YOL AÇAR!

   Bunlar:
   Gözlemci farkları,
   Işık kaynağı farkları,
   Cismin büyüklüğündeki farklar,
   Arka fon farklılığı,
   Yönsel farklılıklardır.
   ŞARAP    BAYRAK
   KIRMIZISI  KIRMIZISI   BENCE
                KIRMIZI...
PARLAK
                       ATEŞ
KIRMIZI                   KIRMIZISI
               Gözlemcinin görme
               yetisi, yaşa bağlı
               değişmeler gibi
               etkenler rengin farklı
GÖZLEMCİ FARKI
               tanımlanmasına
               yolaçar.
  Rengi farklı ışık kaynaklarında
  farklı algılarız..
IŞIK KAYNAĞI
FARKI
Büyük cisimlerin rengini daha parlak
algılarız

            Örneğin küçük bir
            parçasını görerek
            seçtiğimiz bir duvar
            kağıdının duvara
            yapıştırıldığı zaman
            daha parlak ve açık
            renkli olduğunu
            görürüz.

            BÜYÜKLÜK
            FARKI
Arka fon açıksa cisim daha mat ve
koyu renkli, koyuysa parlak ve açık
renkli algılanır..
           ARKA FON
           FARKI
Rengi tanımlayabilmek için
tüm bu şartları sabit tutmamız
gerekir
Rengini ölçebilecek bir şey
yok mu?
Rengi ölçebilmek için 3 adet
parametremiz vardır:


n Hue
n Value

n Chroma
  Renk bu 3 parametrenin
  bileşimidir..

n  Hue: Rengin adıdır. Kırmızı,sarı,yeşil,mavi..
n  Value: Rengin parlaklığıdır. Örneğin limon ve
  greyfurtun ikisi de sarıdır ama limon daha
  parlak görünür.
n  Chroma: Rengin canlılığı yada yoğunluğu.
  Örneğin limon armuttan daha sarıdır yani
  daha yoğun bir rengi vardır.
Renk parametreleri birlikte
gösterilirse
    Munsell diagramı
Renk Tanımlamanın Tarihçesi
Rengin parametreleri ilk defa Amerikalı
bir sanatçı Munsell tarafından
tanımlanmıştır. Daha sonra kurulan bir
uluslararası organizasyon (CIE) XYZ ve
L*a*b diye adlandırılan renk tanımlamasını
yapmışlardır. Dünyada artık renk bilgisi
iletişiminde bu sistemler kullanılmaktadır.
Rengin tanımlanmasında colorimetre ve
spektrometre adlı cihazlardan
yararlanılmaktadır.
 Colorimetre
Colorimetre ile eşitlenmiş şartlarda parametreler ölçülür

                  001    X 21.21
                  Y 13.37 Z 9.32


                  001   L 21.21
                  A+13.3 b+ 9.32
     L*a*b* renk alanı
      Bugün en çok kullanılan renk sistemi L*a*b* sistemidir.
                Sarı            Value
Örneğin elmanın
                +b*
rengi ölçüldüğü
zaman parametreleri
belirlenir                   Hue


                         +a*
1    L 43.31  Yeşil            Kırmızı
A+47.63 b+14.12
                Mavi
Renk Uzayı: Renkler ayrı ayrı değil,
akışkandır. Bu bileşimden renk uzayı ortaya
çıkar

          BEYAZ
             SARI
  YEŞİL            KIRMIZI
        YEŞİL
            SİYAH
 Calorimetre ile renk farkları da
 ölçülebilir
      E 5.16   L +4.03
                  İki rengin
      a –3.05  b +1.04   arasındaki fark
                  ölçülebilir. Bu fark
      E 5.16   L +4.03   bir formül ile
      a –2.595 b +1.92    hesaplanırRenk Farkı:
 E=  (   L*)2+(  a*)2+(  b*)2
Renk ölçümünde daha gelişmiş bir araç ise
SPECTROPHOTOMETRE’dir


            Colorimetrede 3 adet renk
            sensorü ile ölçüm
            yapılırken
            spectrophotometrede
            spektral sensor ile çok
            sayıda ölçüm yapılarak
            veriler bir
            mikrokomputere aktarılır.
 Spectrophotometre ile hem L*a*b
 değerleri hem de spektral dağılım eğrisi
 elde edilir


            E 5.16   L +4.03
Yansıma Yüzdesi
            a –3.05   b +1.04
         400      500     600  700
                 Dalga boyu
 Cisimler üzerlerine düşen ışığın içindeki dalga boylarının
 bir kısmını emerken bir kısmını yansıtırlar. Renk olgusu
 yansıtılan dalga boyuna göre ortaya çıkar
Elma                   Limon
    Spektral dağılım eğrileri hangi dalga boyunun ne
    miktarda yansıtıldığını gösterir. Aşağıdaki örneklerde
    görüldüğü gibi kırmızı diye algıladığımız elma her dalga
    boyunu ama özellikle kırmızı olarak algılanan 600-700
    nm dalga boyunu en çok yansıtır.


        L*   43.31
elma      a*   47.63
        b*   14.12

        L*   75.34
limon      a*   4.11
        b*   68.54
Farklı ışık kaynaklarının spektral dağılımı farklıdır
Floresan lambaların spektral dağılımı çok
karmaşıktır.
      Gün ışığında gözlenen elma akkor lamba altında
      gözlenen elmaya göre daha az kırmızı görünür.
           X   Elma      =
           X   Elma      =


Işığın spektral    X  Cismin spektral  =  Algılanan
dağılımı          dağılımı       spektral dağılım
   Metamerism: İki cismin belli bir ışık kaynağı altında
   renkleri aynı iken farklı bir ışık kaynağı altında farklı
   renkte görünmesidir.                          Çantalarımız
Çantalarımız                    şimdi farklı
aynı renk                      renk
Metamerism colorimetre ile anlaşılamaz.
Spectrophotometre ile anlaşılır.


                  Çantaların spektral
                  dağılımları          Çanta A  Çanta B
          L*=50.93  L*=50.93
          A*=4.54  A*=4.54    E*ab=0
          B*=-5.12  B*=-5.12
          Çanta A  Çanta B
          L*=50.94  L*=53.95
                       E*ab=8.7
          A*=3.42  A*=10.80
          B*=-5.60  B*=-2.00
     Spektral dağılım eğrisi

                  En belirgin
Enerji               dalga boyu                     Chroma=   En belirgin dalga boyu
      Value= Çizginin        -En düşük dalga boyu
      altındaki alan

                         En düşük
                         dalga boyu                                 Dalga
     400 nm
     Mor         Hue           700 nm
                            Kırmızı
                                 boyu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:11/24/2013
language:Unknown
pages:30