Docstoc

AN_Rok._04.xls - Slovalco

Document Sample
AN_Rok._04.xls - Slovalco Powered By Docstoc
					          Ročný protokol emisných hodnôt za :


SPH - 30 min                       SO2        HF
EL                            400        10
CC [%EL]                              5
TC [%EL]                              10

N SPH > 2 EL+TC                         0        2
N PDH > EL+CC                          0        0
mesiace s % < 95%      (%SPH < 1.2EL)

%(F+X) z Nstabil ( Ł5%)
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL     [mg/mn3]       68.72      0.21
množstvo ZL Ł EL                [kg]     25,601        78
Q Spalin Ł EL                 [mn3]  372,526,068   372,483,672
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL     [mg/mn3]         0.     5.67
množstvo ZL > EL                [kg]        0       0
Q Spalin > EL                 [mn3]        0    42,396
HF - EF- limit                 [kg/t]

Počet hodin za rok -chod: 8783.5              Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg*mn-3]
 Stav:  Bez    Ust  Náb        Odst            dodržiavanie EL
 Deň    -    ""  N         Z     SO2      HF     HF- EF-mes
 Jan-04     0. 1488.     0.       0.    59.4      0.155   0.000
 Feb-04     0. 1392.     0.       0.    70.1      0.157   0.000
 Mar-04     0. 1488.     0.       0.    60.3      0.243   0.001
 Apr-04     0. 1440.     0.       0.    79.5      0.213   0.000
 May-04     0. 1488.     0.       0.    53.6      0.204   0.000
 Jun-04     0. 1440.     0.       0.    71.4      0.236   0.001
  Jul-04    0. 1488.     0.       0.    77.6      0.255   0.001
 Aug-04     0. 1488.     0.       0.    77.9      0.250   0.001
 Sep-04     0. 1440.     0.       0.    68.7      0.213   0.000
 Oct-04     0. 1488.     0.       0.    52.4      0.207   0.001
 Nov-04     0. 1439.     0.       0.    31.3      0.161   0.000
 Dec-04     0. 1488.     0.       0.    52.3      0.194   0.000
SUMA       0. 17567.     0.       0.
Priem.                           62.9      0.207   0.000

    Označenie PDH
 žiadne platná hodnota
  F  neplatná hodnota
  G  PDH > EL
           2004
 hodnoty [mg*mn-3]
e EL
        vyr. Al
        12674.73
        12312.79
        13545.91
        12139.31
        12059.98
        12196.98
        12803.24
        13253.08
        12355.76
        13094.32
        12166.54
        12525.85
         151,128

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:11/10/2013
language:Slovak
pages:2
niuniutinjian niuniutinjian
About