Docstoc

Tips til � bli en god privatl�rer

Document Sample
Tips til � bli en god privatl�rer Powered By Docstoc
					Tips til å bli en god privatlærer
Undervisning er et av verdens viktigste og mest givende yrker. Undervisning er det eneste yrke
hvor kunnskapen og kompetansen til individetdu samspiller med konstant vil øke. Menneskene
som er involvert i undervisningsyrket går under mange navn deriblant lærer, professor,
foredragsholder, privatlærer etc. Privatlærer er en person som gir privatundervisning, til en
eller flere elever, og som kan undervise i et eller flere fag. I tradisjonell sammenheng skal ikke
en privatundervisning engelsk den ordinære undervisningen på skole, men heller fungere som et
supplement.

Det er ganske normalt over store deler av verden å ta i bruk privatundervisning for å styrke
elevens faglige nivå og kompetanse. De fagene flest elever over hele verden tar
privatundervisning i er matte og engelsk. Vi i har i Norge et veldig godt utdanningssystem
sammenlignet med en del andre land, men har f. eks mange elever som dropper ut i fra
videregående skole årlig. På den andre siden krever samfunnet vårt at man har en høyere form
for utdannelse og mange har de siste årene begynt å ta i bruk privatundervisning innen ulike
fag, deriblant matte, engelsk og tunge realfag. I dag er det flere seriøse og useriøse aktører på
det norske markedet som tilbyr Privatundervisning Norge i samtlige fag for elever fra barneskole
og opp til videregående skole rundt om i hele landet.

Hvem som helst kan dog ikke være en privatlærer/coach, og det er ikke nok at du bare har gode
karakterer å vise til fra de fagene du selv skal undervise i. I tillegg til grunnleggende egenskaper,
erfaring og utdanning bør en privatlærer ha en «coachende» undervisningsstil og samtidig være
veldig presis for å ikke miste elevens oppmerksomhet. Her er noen tips:

Finn ut hvilken nytte du kan tilføre dine elever:

Ungdommen i dag er en generasjon som tiltrekker og sprer all type informasjon over digitale
medier, både dårlige og gode nyheter. Derfor er undervisningsøkten og erfaringen de sitter
igjen med utrolig viktig. Du må derfor beherske stoffet ganske godt og samtidig ha en
læringsplan på plass slik at både du og eleven har en visuell plan å forholde dere til.
Læringsplanen skal blant annet klart skissere hvilke utfordringer eleven har og hvordan du skal
tilføre eleven den kompetansen han/hun mangler for å mestre det. Ved å følge læringsplanen
kan du la eleven bygge et sterkt fundament, for så å bygge videre på denne plattformen slik at
eleven får mest mulig nytte ut av undervisningen. Om du gjør dette riktig vil eleven sitte igjen
med et godt inntrykk av undervisningen, noe som vil gagne deg når vedkommende sprer dette i
digitale medier.Følg læringsplanen:
Lag en god og solid læringsplan med klart definerte mål og delmål. Når denne er blitt laget er
det ganske viktig at du under privatundervisningstimene følger denne planen. Dette skaper en
forutsigbarhet for eleven og er en ganske effektiv læringsmetode, i tillegg til at det vil ose noe
form for profesjonalitet som vil imponere eleven. Privatlæreren som ikke er i stand til å
forholde seg til denne planen og som stadig hopper frem og tilbake vil bli oppfattet som
uprofesjonell/usikker på seg, og vil før eller siden miste elevens interesse og respekt. Det er
selvfølgelig rom for fleksibilitet og at man noen ganger kan gå litt ut i fra planen, men det skal
ikke bli en vane.Skaff hjelp når det er nødvendig:

Intet menneske i verden er perfekt og behersker alt, og du vil oppleve at du får et spørsmål du
ikke kan svare på. Når det skjer skal du ikke være redd for å be om hjelp eller notere ned
spørsmålet, og fortelle eleven at du kommer tilbake med svar til neste privattime.

Ha det gøy:

En av de største feilene en privatlærer begår er og ikke ville gi pause til eleven når det er
fortjent. Dette bør absolutt unngås og eleven bør få noen minutter pause til å kunne tenke på
noe helt annet, eller gjøre noen morsomme aktiviteter med privatlærer for å oppfriske hjernen.

For flere tips i forhold til hvordan bli en bedre privatlærer kan du ta en titt på
http://www.goldenacademy.no/.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3
posted:11/8/2013
language:
pages:2