Docstoc

Transparency International

Document Sample
Transparency International Powered By Docstoc
					 Transparency International


INDEKS PERCEPCIJE KORUPCIJE
      2012
   Indeks percepcije korupcije (IPK)

•  Nova metodologija izračunavanja IPK za 2012.
•  Što je indeks percepcije korupcije - IPK?
•  Ciljevi
•  Metodologija
•  Izvori
•  Rezultati
•  Ključne poruke
  Nova metodologija izračunavanja IPK

• jednostavniji pristup koji je lakše pratiti, i koji bolje
 obuhvaća i prikazuje promjene u percepciji korupcije
 tijekom vremena.
• veći broj i kvaliteta izvora podataka
• najnoviji podaci iz svakog izvora
• mjesto na listi ne utječe na rezultat
• skala od 0 do 100  (0 = apsolutna korupcija, 100 = bez korupcije)     Podaci za 2012. nisu usporedivi s
         prethodnim godinama!
 Što je IPK 2012.?

Kao i prethodnih godina:
• složeni indeks zasnovan na drugim istraživanjima
• mjeri stupanj percepcije korupcije u javnom sektoru i
 među dužnosnicima
  →2012. u 176 zemalja svijeta
• Temelji se na anketama i istraživanjima koje su provele
 neovisne institucije među iskusnim promatračima –
 poslovnim ljudima, analitičarima i lokalnim stručnjacima
 Novo kod IPK 2012.?
• Jednostavnija metoda izračunavanja (ranije: metoda
 sparivanja prema postotku, eng. percentile matching)
• Rezultat ne ovisi o mjestu koje zemlja zauzima na rang listi
 (promjene u broju zemalja obuhvaćenih istraživanjem
 utjecale su na njezin “skok” ili “pad”)
• Izbor izvora podataka: kod istraživanja koja se provode svake
 godine (npr. Izvješće o globalnoj konkurentnosti Svjetskog gospodarskog
 foruma, ili Svjetski godišnjak konkurentnosti Instituta za razvoj
 menadžmenta) IPK je ranije uzimao podatke za obje godine, dok
 IPK 2012. uzima samo najnovije podatke – 13 izvora iz 2011.,
 odnosno 2012. godine
• Nova skala - od 0 do 100
Indeks percepcije korupcije…

• Temelji se na percepciji upućenih stručnjaka o
 prisutnosti korupcije u pojedinoj zemlji, a ne na
 empiričkim podacima.
• Brojčani podaci (npr. broj pokrenutih istraga, sudskih
 slučajeva ili prijavljenih slučajeva primanja mita) ne mogu
 se smatrati definitivnim pokazateljima razine korupcije,
 već ukazuju koliko su mediji, sudstvo ili istražna tijela
 uspješni u razotkrivanju korupcije.
• Mjeri korupciju u javnom sektoru – među dužnosnicima,
 službenicima ili političarima – administrativnu i političku
 korupciju
    Stručnjaci su procjenjivali:


• zlouporabu povjerenih ovlasti
• podmićivanje dužnosnika
• izigravanje postupaka javne nabave
• pronevjeru javnih sredstava
• uspješnost antikorupcijskih mjera u javnom sektoru
•…
 Primjeri pitanja…
• Kolika je vjerojatnost da će javni dužnosnici koji
 zloupotrebljavaju svoj položaj biti pod istragom , odnosno
 kažnjeni?
• U kojoj mjeri se vlasti obračunavaju s korupcijom?
• Postoje li jasne procedure vezane uz raspodjelu javnih
 sredstava?
• Koriste li ministri i javni dužnosnici javna sredstva za
 vlastite ili stranačke svrhe?
• Postoje li fondovi za čije korištenje nitko ne polaže račune?
• Je li uobičajeno plaćati mito kako bi se dobili poslovi ili
 stekle povlastice?
 Ciljevi
• Poticanje usporednog prepoznavanja stupnja korupcije u
 javnom sektoru.
• Podizanje svijesti javnosti o problemu korupcije i poticanje
 na promjene.
• Prikazivanje mišljenja stručnjaka i poslovnih ljudi koji
 donose odluke o poslovnim ulaganjima i trgovini.
• Poticanje znanstvenih istraživanja i komplementarnih
 analiza uzroka i posljedica korupcije na međunarodnoj i
 nacionalnoj razini.
Metodologija

IPK je složeni indeks koji se temelji na neovisnim
istraživanjima
 – 13 istraživanja koje provode neovisne institucije
  (koristeći različito uzorkovanje i metodologije)
 – Svi dokumenti ocjenjuju stupanj korupcije u javnom
  sektoru
 – Zemlja se ocjenjuje na ljestvici od 0 (potpuna korupcija)
  do 100 (bez korupcije)
 – Najmanje tri izvora za svaku zemlju, a objavljeni su
  tijekom 2011. i 2012.
 – Dodatne informacije o metodologiji dostupne su na
  internetskoj stranici www.transparency.org/cpi
       REZULTATI IPK 2012
Zemlje koje se percipiraju kao najmanje korumpirane
Br. Zemlja        Rezultat  Broj istraživanja
1   Danska         90       7
   Finska         90       7
   Novi Zeland       90       7
4   Švedska         88       7
5   Singapur        87       9
Zemlje koje se percipiraju kao najviše korumpirane
Br.  Zemlja       Rezultat   Broj istraživanja
170  Turkmenistan      17        3
171  Uzbekistan       17        6
172  Mijanmar        15        4
173  Sudan          13        6
174  Afganistan        8        3
    Sjeverna Koreja     8        3
    Somalija         8        4
          Izvori za Hrvatsku

• BF BTI: Indeks transformacije, Zaklada Bertelsmann 2012
• EIU: Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings
• FH: Nacije u tranziciji, Freedom House, 2012
• GI: Global Risk Service, IHS Global Insight
• IMD: Svjetski godišnjak konkurentnosti, Institute for
 Management Development, 2012
• ICRG: Political Risk Services International Country Risk Guide
• WEF: Svjetski gospodarski forum, Executive Opinion Survey
 (EOS) 2012
• WJP: World Justice Project Rule of Law Index 2012
 IPK 2012 - Hrvatska
Rezultat: 46

  (na skali od 0 do 100)
IPK 2012 za Hrvatsku po izvorima
 BF  IMD  ICRG  WEF  WJP  EIU  GI  FH
 53  35  41   32  47  54  52  50
Hrvatska i regija 2012.
          Hrvatska i EU 2012.
    Zemlja      Rezultat    Zemlja    Rezultat
    Danska       90     Portugal     63
    Finska       90     Slovenija    61
   Švedska       88      Poljska     58
  Nizozemska       84      Malta     57
  Luksemburg       80     Mađarska     55
   Njemačka       79      Litva     54
    Belgija       75      Latvija     49
Ujedinjeno Kraljevstvo   74    Češka Republika   49
   Francuska       71     Hrvatska     46
    Austrija      69     Slovačka     46
    Irska       69     Rumunjska     44
    Cipar       66      Italija    42
   Španjolska      65     Bugarska     41
    Estonija      64      Grčka      36
Ključne poruke

• Globalno, IPK 2012 odražava nezadovoljstvo političkim
 vodstvom u zemljama pogođenim gospodarskom
 krizom.
• Vlasti trebaju uključiti antikorupcijske mjere u sve
 postupke donošenja odluka i povećati otvorenost i
 odgovornost tijela javne vlasti prema građanima.
• Potrebno je regulirati aktivnosti lobiranja, a javnu
 potrošnju i javno ugovaranje podvrgnuti snažnijoj
 kontroli.
  Važne napomene…

• Rezultat IPK istraživanja pokazuje stupanj percepcije
 korupcije u određenoj zemlji.
• IPK zahtijeva komplementarnu analizu kako bi objasnio
 ZAŠTO je neka država ostvarila određeni rezultat.
• Ovogodišnji rezultati izračunati su prema novoj metodologiji i
 nisu usporedivi s rezultatima prethodnih godina
• Ubuduće će IPK omogućavati precizniju usporedbu promjena
 u nekoj zemlji iz godine u godinu
www.transparency.org/cpi
www.transparency.hr

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:11/4/2013
language:Croatian
pages:19