Docstoc

Thủ thuật cải thiện tốc độ shutdown hệ thống

Document Sample
Thủ thuật cải thiện tốc độ shutdown hệ thống Powered By Docstoc
					Thủ thuật cải thiện tốc độ shutdown hệ thống
Trong quá trình sử dụng Windows, đôi khi bạn nhận ra rằng phải mất 1 khoản thời gian không nhỏ để hệ thống có thể shutdown hoàn toàn. Nếu thời gian sử dụng Windows càng lâu, tốc độ shutdown của hệ thống sẽ càng chậm. Có những lúc đang làm việc với máy tính, bạn có việc phải đi gấp. Tuy nhiên, để tắt máy tính, bạn phải mất 1 khoản thời gian không nhỏ đề chờ hệ thống kết thúc các tiến trình và đóng tất cả chương trình. Tuy nhiên, với thủ thuật dưới đây, thời gian chờ của bạn sẽ được rút ngắn đáng kể. Trong Windows Xp, khoản thời gian được hệ thống sử dụng để kết thúc một chương trình trước khi shutdown được lưu giá trị trong các khóa Registry. Do vậy, chỉ cần can thiệp và sửa lại những thông số này là thời gian shutdown hệ thống của bạn sẽ được cải thiện. Sau đây la cac bươc tiến hành: ̀ ́ ́ 1. Đầu tiên, click Start, chọn Run, điền regedit vào hộp thoại mà nhấn Enter. 2. Tại cửa sổ Registry Editor, tìm đến theo đường dẫn ‘HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\’. Trong muc nay, bạn sẽ thấy một khóa registry mang tên ̣ ̀ WaitToKillAppTimeout ở cửa sổ bên phải, với giá trị mặc định là 20000.

3. Kích đôi chuôt vao đo va đăt cho nó giá trị mới khoản 1000. Giá trị này là đơn vị thời ̣ ̀ ́ ̀ ̣ gian đươc tí nh băng miligiây (1/1000 giây), là thời gian mà hệ thống sử dụng để kết thúc ̣ ̀ các quá trình khi các ứng dụng được đóng. Với thiệt lập 1000 như trên, các ứng dụng đang chạy sẽ kết thúc trong vòng 1 giây. Ngoài ra quá trình shutdown hệ thống đôi khi bị ảnh hưởng do gặp phải 1 chương trình bị lỗi không thể tự kết thúc, những lúc này, người dùng sẽ phải tự tay kết thúc tiến trình đó (thay vì hệ thống tự thực hiện). Việc này cũng sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian shutdown của hệ thống. Để thiết lập cho Windows tự động kết thúc các tiến trình lỗi khi hệ thống đang shutdown, bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Tại cửa sổ Registry Editor ở trên, bạn tìm đến theo đường dẫn ‘HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop’ 2. Kích đôi chuột vào chía khóa registry ‘AutoEndTasks’ ở cửa sổ bên phải va thiêt lâp ̀ ́ ̣ giá trị mới cho nó là 1

Bây giờ, vấn đề của bạn đã được giải quyết. Tạo shortcut để shutdown nhanh hệ thống Tuy nhiên, nêu cảm thấy răng việc chỉnh sưa registry dương như rât kho khăn , nếu có 1 ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ sai sót nhỏ có thể làm ảnh hưởng cả hệ thống thì để đơn giản hơn, bạn có thể tạo 1 shortcut giúp bạn shutdown hệ thống nhanh chóng ngay trên desktop. 1. Tại màn hình desktop, click chuôt phai va chon New sau đo chon Shortcut. ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ 2. Copy và dán lệnh dươi đây vao bang shortcut: %windir%\System32\shutdown.exe -s ́ ̀ ̉ f -t 00

3. Đặt tên cho shortcut này ở bước tiếp theo và cuối cùng click Finish. Bây giờ, mỗi khi cần shutdown hệ thống, bạn chỉ việc click vào shortcut vừa được tạo ra trên desktop, lập tức hệ thống se dưng tât ca công viêc ban đang thưc hiên va đong tât ca ̃ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉

các chương trình ngay lập tức để shutdown máy. Chú ý rằng: Đê đam bao chăc chăn ban nên lưu cac công viêc chưa thưc hiên xong trươc ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ khi ban shutdown theo nhưng meo nho nay, bơi vì no co thê lam mât cac chương trì nh ̣ ̃ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ trên may ma ban chưa lưu. ́ ̀ ̣ Với thủ thuật nhỏ này, bạn sẽ nhanh chóng shutdown hệ thống mà không cần phải chờ quá lâu để tắt các chương trình trước khi thực hiện công việc đó


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:155
posted:9/28/2008
language:Vietnamese
pages:3