Docstoc

Agentie bone

Document Sample
Agentie bone Powered By Docstoc
					ProBona – Alege bona potrivită pentru copilul tău
                         Ajută-ţi copilul să crească
                       frumos. Alege-i bona potrivită!
Procedura de evaluare și selecție ProBona

Alegerea bonei solicită decizii bine fundamentate, informații complete și
interpretări aprofundate ale fiecărui detaliu. De aceea, ProBona a dezvoltat o
procedură riguroasă de evaluare și selecție a bonelor, prin care încercăm să
surprindem caracteristicile fiecărei persoane pe care o evaluăm și să îți oferim
elementele de care ai nevoie pentru a lua o decizie potrivită.           2
                                          Page
www.probona.ro
ProBona – Alege bona potrivită pentru copilul tău
Obiectivele selecției ProBona:
  ü să surprindem cât mai multe informații despre persoanele pe care le
   evaluăm;
  ü să surprindem datele relevante și nu doar pe cele care avantajează
   persoana evaluată;
  ü să interpretăm cât mai bine datele pe care le colectăm și să extragem
   concluziile potrivite pentru a oferi o bună fundamentare a deciziilor;
  ü să identificăm și să selectăm persoanele potrivite nevoilor fiecărui copil.
Avantajele selecției ProBona

  ü folosim metode de evaluare pe care nu le găsești la nici o altă agenție;
  ü facem evaluări complexe și surprindem detalii care pot face diferența;
  ü colectăm un număr impresionant de informații, ca să formăm o imagine
   completă despre trăsăturile fiecărei persoane pe care o evaluăm;
  ü punem cap la cap, fără să ignorăm nimic, informațiile pe care le colectăm
   și le interpretăm sistematic pentru a ajunge la concluziile potrivite;Etapele procesului de selecție ProBona
  ü pentru început evaluăm candidatele din perspectiva experienței,
   atitudinii și a altor criterii impuse de client;

  ü În următoarea fază are loc administrarea chestionarelor și aplicațiilor
   pentru evaluarea trăsăturilor, atitudinilor, motivației și caracteristicilor
   personale. Procedura de administrare a testelor durează aproximativ
   2-3 ore pentru fiecare persoană pe care o evaluăm, timp în care sunt
                                          4
                                          Page
www.probona.ro
ProBona – Alege bona potrivită pentru copilul tău


    completate 10 formulare. Așa ne asigurăm că dispunem de suficiente
    date pentru a fundamenta concluziile potrivite în privința fiecărei
    persoane.

  ü Fiecare chestionar și rezultat este apoi analizat și raportat la criteriile de
   selecție. Acordăm cel puțin o oră pentru analiza fiecărui profil, pentru a
   ne asigura că nu scăpăm nici un detaliu atunci când emitem concluziile;

  ü Pe baza rezultatelor obținute la chestionare, întocmim o listă de aspecte
   pe care le abordăm suplimentar în cadrul interviului;

  ü Realizăm interviul cu candidatul. Interviul durează aproximativ o oră. În
   cadrul interviului sunt abordate: experiența anterioară a candidatului,
   motivația pentru care dorește să lucreze ca bonă, atitudinea față de
   copii, calitățile și defectele pe care consideră că le are, activitățile care îi
   pot pune în evidență deprinderile, problemele și dificultățile cu care s-
   a confruntat de-a lungul vieții, relațiile cu cei din jur, precum și modul în
   care își explică anumite rezultate din cadrul testării.

  ü Întocmim profilul de personalitate al persoanei evaluate. Profilul este
   întocmit cu ajutorul unei tehnici analitice de interpretare a datelor pe
   care am dezvoltat-o special pentru evaluarea bonelor. În cadrul tehnicii
   folosim sistematic fiecare aspect și îl coroborăm cu toate celelalte pentu
   a extrage concluziile potrivite. Este o manieră sistematică de a interpreta
   toate datele dar și de a identifica acele aspecte care sunt mai puțin
   evidente pe baza simplei observații.

  ü Prezentarea profilului persoanelor evaluate. Profilele și alte date
   relevante sunt trimise pe e-mail.

  ü Întocmim împreună cu clientul o listă scurtă de persoane selecționate.
   De regulă sunt selecționate 2-3 persoane;

  ü Realizăm medierea dintre persoanele selectate și familie. În cadrul
   medierii familia se întâlnește cu fiecare persoană selecționată și sunt
   purtate discuții de cunoaștere și aprofundare;
                                            4
                                            Page
www.probona.ro
ProBona – Alege bona potrivită pentru copilul tău


  ü stabilim termenii și condițiile colaborării dintre familie și bonă și
   întocmim documentele necesare pentru finalizarea înțelegerii.
Metodele de evaluare în procesul de selecție
ProBona
Evaluarea tendințelor atitudinale și comportamentale
Echipa ProBona a dezvoltat o aplicație unicat pentru evaluarea bonelor, pe care
nu o găsești la nici o altă agenție. Aplicația se bazează pe descoperiri recente și
studii de specialitate.

Cu aplicația dezvoltată de ProBona, se măsoară viteza de reacție la apariția
unor cuvinte cheie pe monitor. Viteza de reacție este un indicator al gradului
de reprezentativitate al cuvâtului pentru persoana evaluată. Potrivit literaturii
de specialitate, cu cât viteza de reacție este mai mică cu atât cuvântul cheie
descrie mai bine persoana în cauză.

Avantajul aplicației constă în faptul că se bazează pe răspunsuri automate ce
nu pot fi controlate conștient, fiind astfel o metodă mult mai bună pentru
identificarea unor aspecte pe care persoana evaluată este mai puțin dispusă să
le dezvăluie despre ea.

Testul este administrat pe calculator și rezultatele sunt înregistrate cu o foarte
bună fidelitate;

Aplicația identifică mult mai bine anumite atitudini și tendințe
comportamentale decât metodele tradiționale la care persoana evaluată poate
controla răspunsul pe care îl oferă;

Cuvintele cheie ale aplicației sunt alese de specialiști pentru a identifica
tendințele comportamentale și atitudinile persoanei în raport cu copii, dar și
pentru a descoperi eventualele aspecte disfuncționale;
                                           5
                                           Page
www.probona.ro
ProBona – Alege bona potrivită pentru copilul tău
Completarea propozițiilor întrerupte
Completarea propozițiilor întrerupte este una dintre cele mai folosite metode
de evaluare pentru că poate surprinde informații mult mai specifice în legătură
cu anumite atitudini ale persoanelor evaluate, decât tehnicile bazate pe
răspunsuri forțate, în care trebuie aleasă doar o anumită variantă de răspuns.
Chestionarul permite evaluarea persoanei dincolo de aspectele de conținut
pe care le furnizează, lucru care nu se poate realiza cu metodele clasice de
evaluare. Această formă permite analize mult mai fine și pe baza ei se pot
insera o serie de caracteristici pornind și de la forma în care este furnizat
conținutul de persoana evaluată. Am ales o astefel de metodă pentru că,
potrivit studiilor de specialitate, peste 90% din informațiile pe care le transmite
o persoană despre ea sunt transmiste prin forma mesajului și doar 10% de
conținutul lui.

Chestionarul se bazează pe asocierea semantică dintre elementele evaluate și
conținutul pe care îl furnizează cel care completează chestionarul.

Chestionarul pe care echipa ProBona l-a construit cuprinde 80 de conținuturi
semantice și vizează evaluarea următoarelor categorii de trăsături: rezistența
la efort, capacitate de realționare, motivația, atitudinea în raport cu copii,
toleranța la frustrare, preferința pentru anumite activități, responsabilitatea,
conștiinciozitatea, echilibrul emoțional, capacitate de exprimare, capacitatea
creativă, capacitate de conexare a informațiilor etc. Conținutul furnizat de
persoana evaluată se pretează la o interpretare analitică cu ajutorul tehnicii
dezvoltate de echipa Probona, expusă mai jos.Testul de inteligență

Testul de inteligență surprinde operațiile gândirii și profunzimea lor. Oferă
informații cu privire la capacitatea persoanei evaluate de a înțelege și de a
decide corect în fața problemelor cu care se confruntă. Testul are un nivel
                                           6
                                           Page
www.probona.ro
ProBona – Alege bona potrivită pentru copilul tău


de dificultate corespunzător raportat la solicitările cognitive pe care le poate
implica interacțiunea cu un copil.
Testul de cultură generală

Testul de cultură surprinde nivelul cunoștințelor pe care persoana evaluată le
deține despre o gamă diversificată de situații. Cunoștințele evaluate sunt cele
care pot să apară cel mai frevent în dialogul cu copilul. Astfel testul de cultură
generală poate să anticipeze măsura în care bona îi va putea răspunde adecvat
la întrebările pe care i le pune copilul.Anamneza
Este un formular care oferă o perspectivă sintetică asupra parcursului școlar,
profesional, preocupărilor de timp liber, a relațiilor din familie, a dificultăților
cu care se confruntă. Formularul servește ca prezentare a candidatei dar și ca
element de ghidare a interviului de selecție.Interviul de evaluare
Interviul de evaluare este o metodă clasică și omniprezentă pentru
identificarea trăsăturilor persoanelor evaluate. Elementele de noutate pe care
le aducem în cadrul interviului sunt date de faptul că folosim o grilă pe baza
căreia punctăm aspectele esențiale despre persoanele pe care le evaluăm. Mai
mult decât atât valorificăm datele obținute la teste pe care le administrăm
pentru a sonda mai aprofundat anumite aspecte. Interviul durează aproximativ
o oră cu fiecare persoană pe care o evaluăm.
                                            7
                                            Page
www.probona.ro
ProBona – Alege bona potrivită pentru copilul tău
Grila de observație


Grila de observație este folosită pentru evaluarea persoanei după criterii
punctuale, în fiecare etapă a procesului. Cuprinde o listă de 15 criterii la
care fiecare persoană este evaluată și acoperă dimensiunile relevante ale
comportamentului, cum ar fi: rezistența la efort, dinamismul, capacitatea
de relaționare, capacitatea de înțelegere și soluționare a solicitărilor care
îi sunt adresate, abilitatea de a negocia, echilibrul emoțional, maturitatea,
responsabilitatea, capacitatea de a învăța și de a se perfecționa etc. Fiecare
indicator este evaluat prin punctaj de la 1 la 10 și oferă baza pentru analiza
integrată a persoanei evaluate și întocmirea profilului acesteia.Analiza integrată
De obicei chiar și experții tind mai degrabă să încadreze informațiile pe care le
dețin într-un anumit tipar și pe baza lui extrag concluzii. De cele mai multe ori
filtrează informațiile și le ignoră pe cele care nu se potrivesc cu imaginea pe
care o au deja în minte. Astfel, unele dintre concluzii pot să nu se potrivească
cu realitatea. Pentru a elimina aceste neajunsuri, am pus la punct metoda de
analiză integrată. Este o metodă prin care, pornind de la datele și rezultatele
pe care persoana evaluată le obține pe parcursul selecției, sunt derivate
semnificații și sunt indentificate caractersticile acesteia. În felul acesta obordăm
de pe picior de egalitate fiecare informație pe care o deținem despre persoana
pe care o evaluăm și le putem integra într-un tot unitar. Este o procedură
care ne permite să ajungem la cocluzia finală din aproape în aproape, luând în
considerare toate detaliile.Profilul persoanei evaluate
                                            8
                                            Page
www.probona.ro
ProBona – Alege bona potrivită pentru copilul tău


Toate concluziile pe care le extragem din datele și rezultatele persoanelor
pe care le evaluăm le integrăm într-o manieră clară, ușor de folosit în decizii.
Profilul este compus din 15 dimensiuni și fiecare dimensiune primește un
calificativ. Mai mult fiecare dimensiune este operaționalizată astfel încât să ai
o imagine exată a ceea ce poate și nu poate persoana evaluată. Mai jos ai un
exemplu de prezentare a profilului:
   1. Capacitatea de efort, de rezistență la suprasolicitări
    Nota personală:        5,5
 1    2    3     4      5     6     7     8    9         10
Obosește    Are nevoie de o motivație    Activă, rezistentă,     Hiper activă, simte nevoia
repede;     pentru a face unele activități  implicată;         să fie antrenată mereu în
Face puține   mai dificile sau suplimentare;  Are resurse adecvate    activități. Cei din jur țin mai
activități;                   pentru a face față la    greu pasul cu ea.
Comoditate;                   solicitări îndelungate și
Renunță ușor;                  compexe
    Echipa

    ProBona
                                                        8
                                                        Page
www.probona.ro

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Agentie, bone, caut, bona
Stats:
views:50
posted:10/13/2013
language:
pages:8