2008_ Gjenvinningsandelser - revidert 2011 by huangyuarong

VIEWS: 0 PAGES: 9

									Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2008
Returselskap: [ Alle Returselskap ] 

                                         Krav


                                         Nivå for
                                         materialgjenv
                                  Gjenvinningsn inning og
                                  ivå(%)    ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                           80    75
   1a. Kuldemøbler                                 80    75
   1b. Andre store husholdningsapparater                      80    75
2. Små husholdningsapparater                            70    50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr              75    65
   3a. Datamonitorer                                75    65
   3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr         75    65
4. Lyd- og bildeutstyr                               75    65
   4a. Fjernsynsapparater                             75    65
   4b. Annet lyd- og bildeutstyr                          75    65
5. Belysningsutstyr                                70    50
6. Lyskilder                                         80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                        70    50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                         70    50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                     70    50
   10a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere            70    50
   10b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter
                                          70    50
11. Salgsautomater                                 80    75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon

Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2008
Returselskap: ELRETUR AS 

                                         Krav


                                         Nivå for
                                         materialgjenv
                                  Gjenvinningsn inning og
                                  ivå(%)    ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                          80     75
   1a. Kuldemøbler                                80     75
   1b. Andre store husholdningsapparater                     80     75
2. Små husholdningsapparater                           70     50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr             75     65
   3a. Datamonitorer                               75     65
   3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr        75     65
4. Lyd- og bildeutstyr                              75     65
   4a. Fjernsynsapparater                             75     65
   4b. Annet lyd- og bildeutstyr                          75    65
5. Belysningsutstyr                                70    50
6. Lyskilder                                         80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                        70    50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                         70    50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                     70    50
   10a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere            70    50
   10b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter
                                          70    50
11. Salgsautomater                                 80    75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon


Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2008
Returselskap: EUROVIRONMENT AS 

                                         Krav


                                         Nivå for
                                         materialgjenv
                                  Gjenvinningsn inning og
                                  ivå(%)    ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                           80    75
   1a. Kuldemøbler                                 80    75
   1b. Andre store husholdningsapparater                      80    75
2. Små husholdningsapparater                            70    50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr              75    65
   3a. Datamonitorer                                75    65
   3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr         75    65
4. Lyd- og bildeutstyr                               75    65
   4a. Fjernsynsapparater                             75    65
   4b. Annet lyd- og bildeutstyr                          75    65
5. Belysningsutstyr                                70    50
6. Lyskilder                                         80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                        70    50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                         70    50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                     70    50
   10a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere            70    50
   10b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter
                                          70    50
11. Salgsautomater                                 80    75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon


Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2008
Returselskap: Ragn-Sells Elektronikkretur AS                                         Krav
                                         Krav
                                         Nivå for
                                         materialgjenvin
                                  Gjenvinningsni ning og
                                  vå(%)     ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                          80      75
   1a. Kuldemøbler                                80      75
   1b. Andre store husholdningsapparater                     80      75
2. Små husholdningsapparater                           70      50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr             75      65
   3a. Datamonitorer                               75      65
   3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr        75      65
4. Lyd- og bildeutstyr                              75      65
   4a. Fjernsynsapparater                             75      65
   4b. Annet lyd- og bildeutstyr                         75      65
5. Belysningsutstyr                                70      50
6. Lyskilder                                          80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                        70      50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                        70      50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                     70      50
   10a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere            70      50
   10b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter
                                         70      50
11. Salgsautomater                                80      75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon


Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2008
Returselskap: RENAS AS                                         Krav
                                         Nivå for
                                         materialgjenvin
                                  Gjenvinningsni ning og
                                  vå(%)     ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                          80     75
   1a. Kuldemøbler                                80     75
   1b. Andre store husholdningsapparater                     80     75
2. Små husholdningsapparater                           70     50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr             75     65
   3a. Datamonitorer                               75     65
   3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr        75     65
4. Lyd- og bildeutstyr                              75     65
   4a. Fjernsynsapparater                             75     65
   4b. Annet lyd- og bildeutstyr                         75     65
5. Belysningsutstyr                                70     50
6. Lyskilder                                         80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                        70     50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                        70     50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                     70     50
   10a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere            70     50
   10b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter
                                         70     50
11. Salgsautomater                                80     75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon
                                  F * 100% =    E * 100 % =
A        B        D        G        (A+B) / (D-G)  (A) / (D-G)
Vekt av     Vekt av     Vekt av EE-
materialfraksj  materialfraksj  avfall som har  Vekt av hele
oner som har   oner som har   gått til     EE-produkter          Nivå for
gått til     gått til     behandling    som har gått          materialgjenv
materialgjenv  energigjenvin  og til ombruk  til ombruk    Gjenvinningsn inning og
inning (tonn)  ning (tonn)   (tonn)      (tonn)      ivå (%)    ombruk (%)
  121 148,51    11 182,28    148 382,30     1 350,20        90       82,4
   38 480,80     1 834,48    46 934,42        0       85,9      81,99
   14 799,41     1 416,08    17 369,47        0      93,36       85,2
   23 681,39      418,4    29 564,95        0      81,51       80,1
   3 683,16      358,06     4 869,78       0,03      82,99      75,63
   15 511,86     3 710,54    21 656,16      450,15      90,65      73,15
   5 668,63      951,3     7 314,15      203,09      93,09      79,72
   9 843,23     2 759,24    14 342,01      247,06      89,41      69,84
   10 876,46     2 730,19    14 638,05       0,02      92,95       74,3
   7 401,13     1 699,53     9 658,92        0      94,22      76,62
   3 475,33     1 030,66     4 979,13       0,02       90,5       69,8
   6 405,15      105,62     6 878,01        0      94,66      93,13
    943,33       9,14     1 000,89        0      95,16      94,25
   12 514,18      222,15    15 319,46       900      88,33      86,79
    447,78      89,22      592,69        0       90,6      75,55
    328,02      102,12      485,02        0      88,69      67,63
   1 928,21      55,84     2 131,37        0      93,09      90,47
     8,61       7,08      20,69        0      75,83      41,61
   1 919,60      48,76     2 110,68        0      93,26      90,95
    109,66      12,04      134,36        0      90,58      81,62
   10 941,73      728,25    12 416,37        0      93,99      88,12
   12 278,21      824,33    13 865,34        0       94,5      88,55
   6 699,96      400,3     7 460,38        0      95,17      89,81
                                  F * 100% =    E * 100 % =
A        B        D        G        (A+B) / (D-G)  (A) / (D-G)
Vekt av     Vekt av     Vekt av EE-
materialfraksj  materialfraksj  avfall som har  Vekt av hele
oner som har   oner som har   gått til     EE-produkter          Nivå for
gått til     gått til     behandling    som har gått          materialgjenv
materialgjenv  energigjenvin  og til ombruk  til ombruk    Gjenvinningsn inning og
inning (tonn)  ning (tonn)   (tonn)      (tonn)      ivå (%)    ombruk (%)
   61 444,21     8 083,83    79 502,72     246,75       87,73      77,53
   35 831,03     1 659,10    43 805,02        0       85,58       81,8
   13 478,43     1 261,03    15 851,08        0       92,99      85,03
   22 352,60      398,07    27 953,94        0       81,39      79,96
   3 245,66      301,87     4 322,18        0       82,08      75,09
   11 444,25     3 241,74    16 494,04     246,75       90,39      70,44
   4 178,93      921,51     5 524,76      36,86       92,94      76,15
   7 265,32     2 320,23    10 969,28     209,89       89,09      67,53
   10 163,34     2 700,49    13 830,18        0       93,01      73,49
   6 982,66     1 688,83     9 197,46        0       94,28      75,92
   3 180,68     1 011,66     4 632,72         0      90,49      68,66
     35,18       0,54      42,25         0      84,54      83,27
     6,68        0       7,33         0      91,13      91,13
     21,91       4,46      27,68         0      95,27      79,15
    239,34      61,54      334,05         0      90,07      71,65
    290,78      100,14      438,08         0      89,23      66,38
     6,84       2,47      10,57         0      88,08      64,71
      0,2       1,04       1,31         0      94,66      15,27
     6,64       1,43       9,26         0      87,15      71,71
     81,29      10,38      101,85         0        90      79,81
     15,94        0      15,94         0       100       100
     17,97       0,32      21,33         0      85,75      84,25
      44       0,78      52,22         0      85,75      84,26
                                   F * 100% =    E * 100 % =
A        B        D        G         (A+B) / (D-G)  (A) / (D-G)
Vekt av     Vekt av     Vekt av EE-
materialfraksj  materialfraksj  avfall som har  Vekt av hele
oner som har   oner som har   gått til     EE-produkter           Nivå for
gått til     gått til     behandling    som har gått           materialgjenv
materialgjenv  energigjenvin  og til ombruk  til ombruk     Gjenvinningsn inning og
inning (tonn)  ning (tonn)   (tonn)      (tonn)       ivå (%)    ombruk (%)
   5 963,32      533,88     7 537,65     203,45        88,59      81,31
   1 544,44        95     1 856,51        0        88,31      83,19
    661,73        95      759,76        0        99,6       87,1
    882,71        0     1 096,75        0        80,48      80,48
    162,82      22,67      206,13      0,03         90        79
   3 162,59      316,04     4 043,89      203,4        90,58      82,35
   1 240,75       15,5     1 513,48     166,23        93,25       92,1
   1 921,84      300,54     2 530,41      37,17        89,14      77,08
    313,15      13,03      349,68      0,02        93,28      89,56
    237,26       3,55      254,81        0        94,51      93,11
     75,89       9,48      94,87      0,02        90,01      80,01
    158,14      19,82      197,78        0        89,98      79,96
     39,93       5,03      58,71        0        76,58      68,01
     52,09       6,5      65,09        0        90,01      80,03
     165,6       20,7       207        0         90        80
     4,49       0,56       5,61        0        90,02      80,04
     6,79       0,74       9,95        0        75,68      68,24
      0,9        0       2,58        0        34,88      34,88
     5,89       0,74       7,37        0        89,96      79,92
      4,2       0,51       5,22        0        90,23      80,46
    121,27        0      242,53        0         50        50
    216,58      31,88      275,52        0        90,18      78,61
     11,23       1,4      14,03        0        90,02      80,04
                                   F * 100% =    E * 100 % =

A        B        D        G
A         B         D         G         (A+B) / (D-G)   (A) / (D-G)

Vekt av      Vekt av      Vekt av EE-
materialfraksjo  materialfraksjo  avfall som har
ner som har    ner som har    gått til     Vekt av hele          Nivå for
gått til     gått til     behandling og   EE-produkter          materialgjenvin
materialgjenvin  energigjenvinni  til ombruk    som har gått til Gjenvinningsni ning og ombruk
ning (tonn)    ng (tonn)     (tonn)      ombruk (tonn) vå (%)      (%)
     4 784        596      7 465        900         82         73
      658        68       747         0         97         88
      491        57       562         0         97         87
      168        11       184         0         97         91
      172        13       191         0         97         90
      639        101       769         0         96         83
      168         0       177         0         95         95
      470        101       592         0         97         79
      331         2       364         0         91         91
      141         0       153         0         92         92
      190         2       211         0         91         90
      217         8       233         0         96         93
       53         4        59         0         97         90
     1 145        89      3 073        900         57         53
       29         2        32         0         97         90
       10         0        14         0         70         70
       77         6        86         0         97         90
       0         0         0         0         0         0
       77         6        86         0         97         90
       10         1        11         0         97         90
      255        13       268         0        100         95
      249        19       276         0         97         90
      940        269      1 343         0         90         70
                                    F * 100% =     E * 100 % =

A         B         D         G         (A+B) / (D-G)   (A) / (D-G)

Vekt av      Vekt av      Vekt av EE-
materialfraksjo  materialfraksjo  avfall som har
ner som har    ner som har    gått til     Vekt av hele          Nivå for
gått til     gått til     behandling og   EE-produkter          materialgjenvin
materialgjenvin  energigjenvinni  til ombruk    som har gått til Gjenvinningsni ning og ombruk
ning (tonn)    ng (tonn)     (tonn)      ombruk (tonn) vå (%)      (%)
    48 957       1 969      53 877         0         95         91
 447   13   526  0  87  85
 169   3   196  0  88  86
 279   9   330  0  87  84
 103   20   151  0  82  68
 266   51   349  0  91  76
  81   14   99  0  96  82
 186   37   251  0  89  74
  69   15   94  0  89  73
  40   7   53  0  88  75
  29   8   40  0  90  71
 5 995  78  6 405  0  95  94
 844   0   876  0  96  96
11 295  122  12 154  0  94  93
  14   5   20  0  96  72
  23   1   27  0  89  84
 1 837  47  2 025  0  93  91
  8   6   17  0  81  45
 1 830  41  2 008  0  93  91
  14   0    16  0  90  88
10 550  715  11 890  0  95  89
11 795  773  13 292  0  95  89
 5 705  130  6 051  0  96  94
-5,9  -6,99

								
To top