Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

STATISTIKA – tai mokslas apie duomenų rinkimą_ klasifikavimą_ pateikimą_ interpretavimą

VIEWS: 18 PAGES: 20

									STATISTIKA – tai mokslas apie
duomenų rinkimą, klasifikavimą,
pateikimą, interpretavimą

BIOSTATISTIKA – statistikos
taikymo sritis gamtos
moksluose, konkrečiu atveju kai
sprendžiamos biomedicininės ir
visuomenės sveikatos
problemos.
      Aušra Beržanskytė
Statistika reiškia, kad niekada negali būti visiškai
tikras
           Aušra Beržanskytė
Aušra Beržanskytė
Aušra Beržanskytė
Gapminder.org
  Aušra Beržanskytė
     Kodėl reikia statistikos?
      (kiekybiniai tyrimai)
u  Tiriamos didelės populiacijos, bet dažnai
  ne visos, nes
  - surinkti informaciją apie visą populiaciją labai
   brangu;
  - informacijai rinkti reiktų daug laiko;
  - neįmanoma išvardinti visų populiacijos
   elementų (pvz., narkomanų populiacija visą
   laiką kinta).
u  Atsitiktinė imtis leis sutaupyti laiko bei
  pinigų ir gauti efektyvius atsakymus į
  dominančius klausimus.

            Aušra Beržanskytė
Ryšys su įvairiais mokslais
     Aušra Beržanskytė
    Epidemiologija
Mokslas apie su sveikata susijusių
būklių populiacijoje ir juos veikiančių
veiksnių (priežasčių) paplitimą ir
dažnumą bei praktinį pritaikymą,
sprendžiant sveikatos problemas.

 John Last, Epidemiologijos žodynas,
                1983

        Aušra Beržanskytė
         Sveikata
Visiška fizin ė, psichin ė ir socialin ė
 gerov ė (Pasaulin ė sveikatos organizacija)
u  Ligos šaknys visuomen ėje
           Aušra Beržanskytė
   Sveikatą įtakoja:

      aplinka
       20%
genetika            medicina
 20%   SVEIKATA       8-10%
      gyvenimo
      būdas
       50%


      Aušra Beržanskytė
“Genai užtaiso ginklą.
Gyvenimo būdas paspaudžia
gaiduką”
               Dr. Elliot Joslin
     Aušra Beržanskytė
        Mirtingumas nuo tuberkuliozės JAV 1860-1960.
        Iš JAV Gyventojų surašymo biuro, JAV Istorinės
        Statistikos.
        Pastaba: Duomenys nuo 1860 iki 1900 m. tik
        Masačiusetso valstijos.
  Koch
  atrado
tuberkuliozės
  bacilą
                     Įdiegtas
                   streptomicinas
                         Prieinama
                         vakcinacija
  Lietuvos ir pasaulinė statistika
u Higienos instituto sveikatos informacijos
 centras
 http://www.hi.lt/content/sveik_stat_skyrius.ht
 ml
u Statistikos departamentas

u PSO http://data.euro.who.int/hfadb/

u Europos komisijos eurostat
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_exp
 lained/index.php/Healthcare_statistics

          Aušra Beržanskytė
Pagrindinės statistikos dalys:
u Aprašomoji  (deskriptyvinė) statistika
 (descriptive)
u Išvadų (analitinė) statistika
 (inferential)
         Aušra Beržanskytė
        Sąvokos
u Populiacija (generalinė aibė, visuma)
 - visi tiriami objektai.
u Imtis - populiacijos dalis, naudojama
 tyrime.
Pvz.
u Populiacija - visi MF besimokantys
 studentai.
u Imtis - šios grupės studentai.
 Ideali imtis yra reprezentatyvi (ne taip,
 kaip pavyzdyje).

         Aušra Beržanskytė
            Sąvokos
u  Parametras – populiacijos charakteristika.
  • Pvz. vidutinė kintamojo reikšmė, t.y. vidurkis
  • Vidutinis MF besimokančių studentų ūgis
  yra 178,63 cm.
  • Parametrai žymimi graikiškomis raidėmis (pvz. μ, σ).
u  Statistika - imties charakteristika.
  • Galime rasti šios grupės vidutinį ūgį (imties vidurkį).
  • Statistikos žymimos lotyniškomis raidėmis (pvz. x,
   s).
u  Įvertis – konkretus rezultatas.

             Aušra Beržanskytė
        Sąvokos
     (variables) – požymiai,
u Kintamieji
 duomenys apie respondentą.
        Aušra Beržanskytė
  Kintamųjų (duomenų) tipai

u KATEGORINIAI  (kokybiniai)

u SKAITMENINIAI  (kiekybiniai)

 – SUDĖTINIAI (MAIŠYTI)
       Aušra Beržanskytė
                 Kintamieji
                           Kategoriniai
     Skaitmeniniai
                      Nominalūs       Ordinalūs
Tolydūs        Diskretūs
                      (pavadinimų)     (eilės, sekos)
                             Dvinariai
                           Daugianariai


               Aušra Beržanskytė
web.vu.lt/mf/a.berzanskyte/
        Aušra Beržanskytė

								
To top