1966-8-6 Sambutan Ketua Presidium AMPERA Jenderal Soeharto _Munas PELMASI-SOKSI_ by akucyril

VIEWS: 24 PAGES: 3

More Info
									             Menggapai Tinggal Landas
              http://soeharto.co        SAM BUTAN
    KETUA PRESIDIUM AMPERA
PADA MUSYAWARAH NASIONAL II PELMASI/SOKSI
   PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 1966
       Dl JAKARTA
                            o
                          .c
                       rto
               ha
                     •
    ,
           s   oe
         ://
      tp
   ht
            http://twitter.com/HMSoeharto1921      1
      http://www.facebook.com/pages/Soeharto/498550063520843
       Menggapai Tinggal Landas
         http://soeharto.co
                       o
                     .c
               to
          h    ar
     s   oe
   ://
tp
ht
       http://twitter.com/HMSoeharto1921      2
http://www.facebook.com/pages/Soeharto/498550063520843
       Menggapai Tinggal Landas
         http://soeharto.co
                       o
                .c
               to
              ar
          eh
     so
   ://
 tp
ht
               . ,., ,.
       http://twitter.com/HMSoeharto1921      3
http://www.facebook.com/pages/Soeharto/498550063520843

								
To top