fpt network giang day by nkinhluan

VIEWS: 635 PAGES: 111

									CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN NPP MỚI

QUY TRÌNH LÀM ViỆC 1. 2. 3. …… …… ……

QUY TRÌNH BÁN HÀNG Tƣ vấn (có tài liệu). Khảo sát (thực tế). Điền thông tin và nộp về counter hay fax 0839302786, luôn theo dõi khảo sát (sau 48h) của cty www.fptnetwork.com.vn (kiemtrachitieu =>xemketquakhaosat => nếu ok thì nhận HĐ tại counter. 4. Ký hợp đồng (nhận giấy chứng minh photo và thu tiền). 5. Nộp HĐ về cho cty và chuyển cho k/h 1 bản. 6. Kêu k/h ghi lại số đt của anh kỹ thuật để sau nầy tiện bảo trì sữa chữa.ok Ghi chú: cty khảo sát ok thì 4 ngày sau lấp đặt, một tháng đc khảo sát sai 3 lần, nếu trên 3 lần thì bị truy thu 40.000đ/1phiếu khảo sát sai. Thƣờng xuyên tới lui trung tâm để xem bản đồ hạ tần để bán hàng. Nếu khu vực không có hạ tần mà k/h có nhu cầu phát sinh > hơn 50 hộ (với khoản cách từ trung tâm tp là < hoặc = 5km) thì sẽ đƣợc lấp đặt. 1. 2. 3.

QUY TRINH KHAO SAT 1. Tiếp nhận thông tin 2. Xác định trên vị trí bản đồ nền (googlemap.com.vn). 3. Xđ tập điểm và pop ( để xem còn port phi không). 4. Kiểm tra xem tập điểm ok hay notok. 5. Lập bản vẽ sơ đồ. 6. Khảo sát thực tế 7. Lập bản vẽ hoàn chỉnh 8. Vào htth: www.cab.vn vào để xem các tập điểm Ghi chú: Tập điểm  là FTTH, tập điểm O là ADSL (màu xanh > 50% port phi, màu vàng < 50% port phi) Cáp quang từ tập điểm vào nhà k/h là 500m, còn cáp đồng vào nhà k/h từ tạp điểm là 300m. NPP tự đo bằng km/h của xe gắn máy.

ƯU THẾ CỦA BẠN TẠI FPT NETWORK

• Niềm tin từ thƣơng hiệu • Sản phẩm không đụng hàng • Khách hàng phân khúc thị trƣờng • Giá chuẩn không nhạy cảm

VAI TRÕ CỦA NHÀ PHÂN PHỐI Ở FPT

• Chia sẻ ( 100% thời gian) • Bán hàng (25% thời gian) • Tuyển dụng (25% thời gian) • Đào tạo (50% thời gian) “Thành công khi đạt đƣợc những gì mình muốn’’ “Muốn ngƣời ta cho mình những gì thì mình phải chi ngƣời ta cái đó”

04 LÝ DO LÀM NGHÀNH HÀNG ĐA CẤP MLM

-

Muốn thay đổi công thức kiếm tiền (từ 1 sale  sale đồng đội) Thay đổi vị trí trong xã hội ( từ làm công  làm chủ) Giá trị và chất lƣợng sống ( về vật chất và tinh thần)

-

-

-

Có cơ hội giúp đỡ ngƣời khác

LÝ DO PHẢI THAY ĐỔI CÔNG ViỆC TRUYỀN THỐNG 1. 2. 3. 4. Vật giá tăng trƣớc lƣơng. Mất việc không có lý do Công việc thăng tiến chậm mức dƣ giả thấp. Không có lƣơng hƣu, mà có cung nhƣ không. ….. …… ….. …..

5. 6. 7. 8.

CẦN THAY ĐỔI KHI LÀM FPT NETWORK • BÊN NGOÀI - Trang phục lịch sự ( trang bị máy ghi âm) Luôn có bộ starter kit (bộ khởi động) • BÊN TRONG - Kiến thức sản phẩm Kỹ năng kinh doanh Tâm lý luôn hƣng phấn ( vì sự thành công yếu tố quyêt định tới 90% là sự hƣng phấn chỉ có 10% là sản phẩm).

-

Danh thiếp, DVD, bảng giá
Danh sách khách hàng Thẻ bán hàng đa cấp ( thẻ nhà phân phối)

PHƯƠNG PHÁP LÀM ViỆC NHÓM Tại sao bạn lại quản lý nhóm của mình? ( để tồn tại và phát triển). Điều nầy rất cần thiết. Tại sao mình phải giỏi nghiệp vụ? (để mọi ngƣời noi gƣơng sao chép). Làm gì để có đội nhóm hiệu quả năng động? ( phƣơng pháp quản lý nhóm 50% đào tạo, 25% bán hàng, 25% tuyển dụng).

-

-

NỘI LỰC CỦA MỘT NHÓM MẠNH

• Văn hóa nhóm • Chƣơng trình đào tạo cho nhóm

• Mối quan hệ của mọi ngƣời trong nhóm

ĐiỀU CỐT LÕI TRONG QUẢN LÝ VÀ TIÊU TRÍ TRONG QUẢN LÝ • Tinh thần luôn luôn vững vàng • Tâm lý ổn định • Không xem tuyến dƣới là công cụ kiếm tiền cho mình • Quản lý MLM là quản lý bằng tình cảm, bằng trái tim, bằng sự chân thành.

09 THAO TÁC QUẢN LÝ NHÓM 1. Tuyến dƣới luôn giao lƣu với tuyến trên. Copy tài liệu cho tuyến dƣới. Theo dõi và cung học tuyến dƣới. Áp dụng ngay bài hƣớng dẫn Cầm tay chỉ việc tuyến dƣời. Phát hiện ra ƣu khuyết điểm để báo thủ lĩnh. Hội tụ kinh nghiệm nhóm Nhăn tin động viên nhóm đƣới. Đúc kết công việc mỗi tuần.

2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.

9.

04 LOẠI NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH

1. 2. 3. 4.

Chiến binh nhàn rổi 40% Bán buôn 25% Tiêu dùng 25% Thủ lĩnh 10%

NPP CHUYÊN NGHIỆP • Luôn gặp tuyến trên để trao đổi công việc và giai quyết những thắc mắc • Biết rõ khách hàng đang cần gì? • Biết là minh đang bán cái gì? • Biết rõ về đối thủ. • Phải biết cƣời mềm nở và biết điểm tốt để khen khách hàng. • Không ngắt lời khách hàng. • Bí quyết của một nhà kinh doanh giỏi là phải xóa bỏ đƣợc: khoản cách, thời gian, tâm lý.

NPP BiẾT LÀM THỰC TẾ Sự thành công của bạn là sự chia sẽ với ngƣời khác. Không nôn nóng tỏ vẽ này nỉ Không nói khách hàng dùng thử Nên tƣơi cƣời và cho thông tin một cách vui vẽ ( tạo ra sự thoải mái). 5. Nên test sản phẩm cho khách hàng xem 6. Khách hàng cho sp là “giá cao” tức là k/h chƣa hiểu rõ về chất lƣợng và công dụng của sp.(tiền nào của nấy). Nếu bạn muốn mua sp tốt xài hiệu quả thì Tôi có còn bạn tìm hàng rẻ thì Tôi không có. 7. Chế độ bảo hành và châm sóc k/h tốt. “ NPP PRO là ngƣời chịu làm chịu học, thành công và chấp nhận thất bại” 1. 2. 3. 4.

05 LÝ DO NPP BỎ CuỘC 1. Không nhận đƣợc thúc đẩy liên tục, cảm thấy lạc lỏng, xa la với công việc và cty. Mơ hồ về quyền lợi cá nhân ( tƣ tƣởng không ổn định, không hiểu chinh sách và quyền lợi của mình). Phƣơng pháp làm không chuẩn. Không hiểu và không sử dụng qua sản phẩm. Chậm chạp (sức ỳ của npp).

2.

3. 4. 5.

04 LOAI THỦ LINH CHINH 1.Thủ lĩnh tốt bụng (không đúng chổ) không tạo ra hiệu quả. 2.Thủ lĩnh tài năng nhƣng tâm không tốt. 3.Thủ lĩnh giả hình ( do mai mắn có cấp dƣới giỏi). 4.Thủ lĩnh xuất sắc ( có khả năng đào tạo đƣôc nhiều ngƣời trở thành thủ lĩnh). “ Vì ngƣời khác là cách giúp mình khôn ngoan nhất” “Trời không sinh ra ngƣời để trên ngƣời, trời cũng không sinh ra ngƣời để dƣới ngƣời mà tất cả đều do sự học tạo ra” I-KI-CHIKA-WA “Một ngƣời không có trách nhiệm với số phận chính mình thì không bao giờ sống có trách nhiệm với ngƣời khác, nhƣ những ngƣời không thƣơng yêu Cha Mẹ họ thì họ chỉ là một ngƣời chẳn ra gì”

“VỊ TRÍ BẠN ĐANG ĐỨNG KHÔNG BẰNG HƯỚNG BẠN ĐANG ĐI” 1. Làm việc thì nhấm vào mục đích chứ không nhấm vào thái độ.

2.
3.

Cấp trên không tranh luận hay mâu thuẩn nhau.
Bắt đầu của mối quan hệ là kết quả của sự giao tiếp, kết thúc của một mối quan hệ là hậu quả của giao tiếp.

4.
5.

Thay đổi cánh nhìn nhận về con người ở điểm ưu.
Tìm được trọng tâm của một con người để đánh bật giá trị của người đó lên. Người thành công là người “biết cách làm” và “làm tới cùng”. Quan tâm tới tin thần của cấp dưới.

6. 7.

PHƯƠNG PHÁP BÁN MỞ RỘNG KHI ĐẠT ĐƢỢC VỊ TRÍ TRƢỞNG BAN KINH DOANH THÌ BẠN THỰC HiỆN CÁC BƢỚC CÔNG ViỆC NHƢ SAU: • 50% ĐÀO TẠO • 25% BẢO TRỢ • 25% BÁN HÀNG

KỸ THUẬT • TẬP ĐiỂM: là điểm cuối đến nhà dân(treo ở cột điện có chữ – tối đa 120 hộ / 1 tập điểm – dây kéo dến nhà dân tối đa là 300m. • TỦ CÁP: chứa từ 25 – 30 tập điểm • Ghi chú: Tập điểm có thể là cáp quang(có ký hiệu chữ OMF) cũng có thể là cáp đồng ( không có ký hiệu).

ĐỐI THỦ ADSL

1. 2.

VNPT VIETTEL - Website tim thông tin: - www.fpt.net , - www.vnpt.com.vn , - www.spt.vn , - www.evntelecom.com.vn , - www.vietteltelecom.com.vn

3.
4.

SPT
EVN

BẢNG SO SÁNH ADSL VỚI ĐỐI THỦ

VNPT Đầu vào 0 đồng

VIETTEL

FPT 1.700.000đ

Phí /1tháng
Phí/1năm Phí/5năm

2.500.000đ
30.000.000đ 150.000.000đ

230.000đ
2.760.000đ 13.800.000đ

Thụ động xem tivi và tôn nhiều Chủ động xem khoản phí rất lớn khác… tv thông minh
“Cái gì cho không là bẩy chuột”

ĐỐI THỦ TRUYỀN HÌNH

1. 2. 3. 4.

SCTV HTVC VTC

VNPT(sấp ra MyTV)

ĐỐI THỦ ĐiỆN THOẠI THÔNG MINH

• KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
• CÔNG TY FPT NETWORK SỐ 68 VÕ VĂN TẦN, F6, Q3, TP HCM 1. TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TẠI LONG XUYÊN SỐ 66 TÔN ĐỨC THẮNG, F MỸ BÌNH, TP LONG XUYÊN ĐT: 0763.602.666 ĐTDĐ:0983.868.624 (GẶP CHỊ TRANG)

2. TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TẠI CẦN THƠ. SỐ ĐT: 07103. ĐTDĐ: 0983.818.039
3. TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TẠI KIÊN GIANG SỐ ĐT:0773. ĐTDĐ:0939.248.999

4. HỔ TRỢ KỸ THUẬT CTY ĐT: 0873013009 – 0873008888 NỘI BỘ 8852 HoẶC 8850 5. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CTY ĐT: 0873023009 - 087308883009 – 0873093009 – 0873008888

6. PHÒNG KINH DOANH CTY ĐT: 0873008888 NỘI BỘ 8851 – MR LIÊN 0873008888 NỘI BÔ 8831 – MS HUYỀN

THANK YOU


								
To top