VI MOT NGUOI by anhminh2112

VIEWS: 104 PAGES: 1

									v

ì Moät Ngöôøi
Vì sao em nói với a một câu mai chúng ta không gặp Vì sao e cứ đánh thức một con tim đang mộng mơ Vì sao con tim a đây một lần nữa cố chấp như vậy Vì sao con tim a đây vẫn yêu e dẫu biết mai a fải wên Còn trong a mãi những giây phút a nhìn em có khi hay ngồi

cười và vui mình anh Thầm lặng yêu em mà anh chưa từng dám nói Nhìu lần đã hứa chúng ta sẽ không gặp nhau rồi cũng Nhớ nhau lại tìm đến nhau Dẫu biết rằng tình ta sẽ k như mộng a mơ Muốn sống bên e dẫu biết chỉ là mơ Và a vẫn cố chẳng níu kéo nhau dù rằng anh sẽ đau Đừng nói với a rằng chúng ta đến vậy thôi Và xin e chớ nói hết với a dù rằng e sẽ đi Còn trong a mãi những giây phút a nhìn em có khi hay Ngồi cười và vui mình anh Thầm lặng yêu em mà anh chưa từng dám nói Nhìu lần đã hứa chúng ta sẽ không gặp nhau rồi cũng Nhớ nhau lại tìm đến nhau Dẫu biết rằng tình ta sẽ k như mộng a mơ Muốn sống bên e dẫu biết chỉ là mơ Và a vẫn cố chẳng níu kéo nhau dù rằng anh sẽ đau Đừng nói với a rằng chúng ta đến vậy thôi Và xin e chớ nói hết với a dù rằng e sẽ đi Đừng thế nữa a ơi, chẳng đổi thay đc chỉ vì e da có lối e Đi mong anh hỉu cho Vì sao e vẫn cứ nói một câu mai chúng ta không gặp Bởi vì e đã có người iu, a k tin em đã có người iu Vì sao nước mắt a vẫn còn rơi vì một người


								
To top