Docstoc

Proud of you

Document Sample
Proud of you Powered By Docstoc
					Pride in your eye, wai ngo goi se ha buen sang. Mei mook lui, jau dou ngo, sut hei dik, ji surn sum. Choi ming baak, bei oi dik, nang wu duk je yueng yung gum. Wing hang ngaan sun nang tai ngo. Wan seung lui hang loi dim dang. See me fly, I'm proud to fly up high, but yun hei ngaak yiu bai. Ji yun nei yung daai. Believe me can fly, I'm singing in thi sky. Ga si ngo suen sun wah, yun nei chong gang yu faai. Pride in your eye. Wai ngo sim lik jeung jui chor. Wai dook nei, yun seung ngo, bei ngo gang dor. Maai tao jou, yeun hei hor, nang wai ngo giu ngou gang dor. Mou lum yau sao yim hei ngo, tao yup kuek mou yun hor jor. See me fly, I'm proud to fly up high. But yan hei ngaak yiu bai, ji yun nei yung daai. Believe me I can fly, T'm singing the sky. Ga si ngo suen sun wah, yun nei chong gang yu faai. Ngo paan yau yut tin jeung nei pou yup waai. Ngong yin dei dui juek yu jau suet, si je juck nei dik fung. See me fly, I'm proud to fly up high but yun hei ngaak yiu bai, ji yun yau nei yung daai. Believe me I can fly, I'm singing in the sky. Ga si oi yau kei jik, gun nei chong jui yu faai. Ngo gok duk gwong wing yun yau nei yung daai.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:48
posted:9/27/2008
language:English
pages:1