Luty - Miasto Kolno by xiaocuisanmin

VIEWS: 0 PAGES: 28

									          LUTY
       2013/2 (156)
                             ISSN 1640-257X
 KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL


                Wszystkiego
                najlepszego
                  z okazji
                  Dnia Kobiet
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013             1
                            GALA SPORTU 2012

                                   na dystansie 600 m.
Laury dla sportowców                         Nadzieją Sportu okrzyknięto młodziutką zawodniczkę Joannę

W   sali kinowo-widowiskowej KOKiS-u 28 lutego podczas
   Gali Sportu 2012 podsumowano osiągnięcia sportowe
kolneńskich zawodników oraz wyłoniono osoby, które wniosły
                                   Sokołowską. Asia podczas pierwszej gali zdradziła, że jej
                                   marzeniem jest zostanie pierwszą „młodziczką” w Polsce i po
                                   dotychczasowych osiągnięciach można powiedzieć, że jej plany
największy wkład w krzewienie kultury fizycznej. Impreza była    powoli się ziszczają. Wiele rozegranych przez nią meczów kończy
okazją do wręczenia nagród najlepszym sportowcom i trenerom     się miejscem na podium, co plasuje ją w czołówce tenisistek
minionego roku, a tym samym ukoronowaniem ich osiągnięć       stołowych w województwie podlaskim. Do nagrody nominowana
oraz motywacją do dalszej pracy. Laury przyznano w siedmiu      była za zajęcie III. miejsca    w Ogólnopolskim Turnieju
kategoriach: Najlepszy Sportowiec Kolna 2012 Roku, Wzorowy      Kwalifikacyjnym w kategorii młodziczek.
Sportowiec Roku, Trener Roku, Drużyna Roku, Nadzieja         Docenieniem całorocznej pracy dla Krzysztofa Grabowskiego –
Sportu, Impreza Roku i Sponsor Roku 2012.              prezesa UKS „Olimpia” i nauczyciela wychowania fizycznego
                                   było zdobycie tytułu Trenera Roku. Dziękuję, że kapituła doceniła
                                   moją pracę i wynikające z niej efekty. To wyróżnienie jeszcze
                                   bardziej będzie mnie motywowało do coraz lepszej pracy –
                                   podsumował trener.
                                   Drużyną Roku 2012 został zespół ze Szkoły Podstawowej nr
                                   2 w Kolnie. Drużyna sportowa (Klaudia Zabielska, Zuzanna
                                   Szymanowska i Paulina Pieloch) w ubiegłym roku zajęła III.
                                   miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk w Tenisie Stołowym.
                                   Kapituła zdecydowała, że tytuł Imprezy Roku 2012 przypadnie
                                   II. Ogólnopolskiemu Wyścigowi Przełajowemu w Kolarstwie o
                                   Puchar Wójta Gminy Turośl.
                                   Najlepszym mecenasem i sponsorem 2012 roku został zaś Bank
                                   Spółdzielczy w Kolnie.
                                   Pamiątkowe puchary otrzymali również zwycięzcy Plebiscytu
                                   na Sportowca Roku, których wybrali czytelnicy Miesięcznika
Była to już druga, tak uroczysta edycja plebiscytu sportowego,
                                   Kolneńskiego. Kategorię Osoba uprawiająca sport indywidualnie
która zgromadziła nie tylko sportowców z Kolna ale również z
                                   również wygrał Łukasz Piłat, a zwyciężczynią Działań na rzecz
powiatu kolneńskiego. Jest to wydarzenie podsumowujące i
                                   krzewienia kultury fizycznej w mieście Kolno została Renata
promujące sport w Kolnie i okolicach – podkreślała Beata Orzołek
                                   Pogorzelska.
dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, który wspólnie
                                   Na zakończenie gali zgromadzeni wysłuchali akustycznych
z Urzędem Miasta zorganizował galę.
                                   impresji i standardów muzyki pop i rock wykonanych przez
Przed rozdaniem wyróżnionym nagród, kolneńskiej publiczności
                                   zambrowski zespół „Bill-bord”.
swoje umiejętności taneczne zaprezentowała grupa Marka Kisiela
                                   Wszystkim nominowanym i zwycięzcom tegorocznej Gali Sportu
B.K. Step z Łomży.
                                   serdecznie gratulujemy!
Zwycięzców tegorocznej Gali Sportu wyłoniła Kapituła Gali, w                             Andrzej Konopka
składzie której znaleźli się: przewodniczący kapituły – Mieczysław
Śniadach (Przewodniczący Rady Miasta Kolno), Mirosław
Bajorek (Sekretarz Miasta Kolno), Paweł Sielawa (Radny Rady
Miasta Kolno), Jarosław Bajno (Prezes Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego) i Alicja Szymańska (Kierownik Działu
Sportu w KOKiS). Nagrodzeni otrzymali statuetki i życzenia
dalszej owocnej pracy. Gratulacje zwycięzcom złożył również
Burmistrz Kolna Andrzej Duda. Promocja miasta przez sport
jest niezwykle ważna. Mamy wielu utytułowanych sportowców w
zawodach rangi wojewódzkiej, a niejednokrotnie ogólnopolskiej i
tą imprezą chcemy podkreślić osiągnięcia naszej młodzieży i ich
trenerów. Mamy nadzieję, że takie imprezy zachęcą młodzież do
uprawiania sportu zarówno rekreacyjnego jak i wyczynowego –
przekonywał burmistrz.
Powód do ogromnej satysfakcji miał w tym roku Łukasz Piłat,
który otrzymał tytuł Najlepszego Sportowca Kolna 2012 Roku.
Zawodnik zdobył i obronił I. miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitnes. Mimo tych
osiągnięć po otrzymaniu statuetki nie krył zaskoczenia. Dla mnie
jest to miła niespodzianka i wyróżnienie, i przyznam się ,że nie
spodziewałem się tej nagrody. Sport, który uprawiam wymaga
ciężkich treningów i radykalnego przestrzegania odpowiednio
skomponowanej diety. Na co dzień nie widać mojej żmudnej pracy
i tym bardziej cieszy, że ktoś to docenił.
Kategorię Wzorowy Sportowiec Roku (nominowani byli do niej
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum) wygrał Karol Grala,
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie zdobywca I. miejsca na
                                                           Zespół ,,Bill-bord”
Igrzyskach Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce w biegu

                                                         MIESIĘCZNIK
 2                                                        KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                                   GALA SPORTU 2012
       Burmistrz Kolna Andrzej Duda wręcza statuetkę Karolowi Grali     Od lewej: Sekretarz Miasta Mirosław Bajorek i Krzysztof Grabowski
           Od lewej: dyrektor KOKiS Beata Orzołek i Krzysztof Kajko                         Zwycięska drużyna z SP2
                                              Od lewej: Krzysztof Kajko, Sławomir Milewski i Piotr Niedbała
                Renata Pogorzelska – zwyciężczyni Plebiscytu MK                           (wójt gminy Turośl)
             Starosta Kolneński Henryk Duda i Joanna Sokołowska        Od lewej: Andrzej Duda, Łukasz Piłat i Waldemar Kosowski
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                              3
                               MIASTO
                    Drodzy Mieszkańcy Kolna
      Przeżywając pamiątkę Wielkiej Nocy, która na nowo odradza nadzieję i pokój,
              wszystkim Mieszkańcom Kolna i Ziemi Kolneńskiej
   życzymy samych pięknych i wzruszających chwil przy rodzinnym, ciepłym, domowym stole.
   Oby Światło i Siła, jakie płyną z tego święta, zechciały pozostać przy nas trwale na co dzień
            i napełniły wiarą i ufnością wszystkie nadchodzące dni,
         a radość paschalna przenikała nasze życie w każdym jego wymiarze.
          Przewodniczący Rady Miasta Kolno                 Burmistrz Miasta Kolno
             Mieczysław Śniadach                      Andrzej Duda
           wraz z Radnymi Rady Miasta
           Wielu chwil niosących radość, szczęście, pokój i zrozumienie
               z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych
                         życzy
                 redakcja Miesięcznika Kolneńskiego


Prestiżowa nagroda
A  grocentrum z Kolna znalazło się na 117. miejscu na
   najnowszej liście Diamentów Forbesa wśród firm
osiągających przychody powyżej 250 mln. Również wysoką, bo
                                   od 5 do 50 mln. O prestiżowy tytuł w tej edycji rankingu ubiegało
                                   się łącznie 1931 kandydatów z całej Polski. Wszystkie firmy,
                                   które znalazły się w tegorocznym rankingu, mogą posługiwać się
trzecią pozycję osiągnęło na liście regionalnej województwa     tytułem Diament Forbesa 2013.
podlaskiego.
Diamenty Forbesa wybiera wywiadownia gospodarcza Dun &
Bradstreet Polska. Na listę Diamentów trafiły w całej Polsce firmy
duże, średnie i małe najszybciej zwiększające swoją wartość.
Kolneńskie Agrocentrum Sp. z o.o. jest jednym z wiodących
producentów pasz w kraju, działającym w północno-wschodniej
Polsce w oparciu o wyłącznie polski kapitał. Firma posiada
nowoczesny zakład produkcyjny w Kałęczynie koło Pisza i
rozwiniętą sieć sprzedaży.
Na liście Diamentów Forbesa 2013 są jeszcze dwie „firmy”
łomżyńskie oraz po jednej z Grajewa i Zambrowa. One
klasyfikowane są wśród przedsiębiorstw małych - o obrocie

   Diamenty Forbesa 2013 (województwo podlaskie) – przychody powyżej 250 mln PLN
                                                         MIESIĘCZNIK
 4                                                        KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                          INFORMACJA - REKLAMA


                              PROJEKT
                 Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych
Od 1 grudnia 2012 roku Burmistrz Miasta Kolno wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Ośrodkiem Wspierania
Organizacji Pozarządowych i Starostwem Powiatowym w Łomży otworzył Punkt Informacyjno Konsultacyjny. Konsultantem
w Kolnie i w powiecie kolneńskim jest p. Dorota Łynko. Punkt znajduje się na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Kolno (pokój
110), czynny od poniedziałku do piątku.
 Można tu uzyskać informacje o ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Celem OWES jest wsparcie merytoryczne
 istniejących organizacji pozarządowych, tj. stowarzyszeń, fundacji, a także spółdzielni socjalnych, pomoc w nawiązaniu partnerstw,
 udzielanie informacji osobom zainteresowanym ekonomią społeczną.
 Do zadań konsultanta w Kolnie będzie między innymi należało przeprowadzenie rozpoznania klienta w zakresie zapotrzebowania na
 działania związane z Ekonomią Społeczną.
 Konsultant będzie pośredniczył w rekrutacji osób lub podmiotów chcących skorzystać z usług Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości,
 na przykład z usług prawnych, księgowych, marketingowych i doradczych.
 Ponadto zapewni pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi Podmiotami Ekonomii Społecznej, czyli z organizacjami pozarządowymi
 oraz spółdzielniami socjalnymi z terenu działania OWES.
 W ramach projektu będzie można uzyskać środki finansowe na założenie spółdzielni socjalnej w wysokości 20 tys. zł na osobę – nie
 więcej niż 200 tys. zł na spółdzielnię. Można będzie również otrzymać wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu funkcjonowania
 spółdzielni socjalnych dla 50 osób, wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu
 przyznanych środków. Spółdzielnie socjalne objęte będą pomocą facilitatora (menedżera spółdzielni), osoby zakładające spółdzielnie
 socjalną będą mogły skorzystać z doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, marketingu, rozliczania wsparcia, jak również prawnego
 na etapie zatrudniania w spółdzielni.
 Punkt działa w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion łomżyński” współfinansowany ze środków
 unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w
 Białymstoku jako Lidera projektu oraz Starostwo Powiatowe w Łomży i Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
 jako partnerów projektu.
 Punkt stanie się istotną częścią struktury Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, która doprowadzi do szerokiej dostępności usług/
 oferty OWES. Podobne punkty zostały utworzone również w kilku innych powiatach.
                                                 Serdecznie zapraszamy do współpracy.
                                   „                              „
 MIESIĘCZNIK
 KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                  5
                               KONKURS                                    2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace –
   zaprasza wszystkich mieszkańców naszego                zdjęcia współczesne lub archiwalne, w formacie 15cm ×
                                      21cm.
       Powiatu do wzięcia udziału                3. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie
             w                        miękkim ołówkiem lub żelopisem – tytuł/nazwa zabawy/,
                                      rok wykonania, miejsce wykonania, imię i nazwisko
    VII POWIATOWYM KONKURSIE                      autora, kategoria wiekowa, adres oraz numer telefonu
        FOTOGRAFICZNYM                       kontaktowego,
                                    4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. W
    pt. „ŚWIAT DZIECIĘCEJ ZABAWY”                   przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla
                                      pocztowego.
       PATRONAT MEDIALNY
      MIESIĘCZNIK KOLNEŃSKI                  V Finał konkursu odbędzie się w drugiej dekadzie czerwca
                                  2013 r. Dokładna data i miejsce będą podane na stronie Starostwa
                                  Powiatowego w Kolnie.
ORGANIZATOR:                            VI Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody
                                  rzeczowe.
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 3                       VII Prace fotograficzne przechodzą na własność organizatorów
18-500 Kolno
tel. (086) 278-24-33                        VIII  Najlepsze zdjęcia zostaną wyeksponowane na
                                  WYSTAWIE POKONKURSOWEJ w Powiatowej Bibliotece
                                  Pedagogicznej w Kolnie

                                  Szczegółowych informacji udziela organizator pod numerem
                                  telefonu  (086) 278-24-33
                                                         Organizator
CELE KONKURSU :

   •	 rozwijanie zainteresowań fotograficznych dzieci i
     młodzieży oraz dorosłych,
   •	 upowszechnianie dziedzictwa lokalnej kultury,
   •	 upowszechnianie i popularyzacja fotografii
   •	 kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
   •	 ukazanie dzieci w naturalnych czynnościach życiowych
     za pomocą fotograficznych środków wyrazu i pełnej
     dowolności interpretacyjnej.

            REGULAMIN

I Uczestnicy
Mieszkańcy powiatu kolneńskiego

II  Tematyka prac
   	 dziecięce zabawy

III Termin dostarczania prac
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby
organizatora /Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, ul.
Wojska Polskiego 3,
18-500 Kolno/, w kopercie z dopiskiem „VII Powiatowy Konkurs
Fotograficzny” do 31 maja 2013 r.

IV Zasady konkursu                                               (przy marketach)
  1. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych :
       1. fotografie uczniów szkół podstawowych
         powiatu kolneńskiego,
       2. fotografie uczniów gimnazjów powiatu
         kolneńskiego
       3. fotografie uczniów szkół
         ponadgimnazjalnych powiatu kolneńskiego
         i osób dorosłych-mieszkańców powiatu
         kolneńskiego.
                                                         MIESIĘCZNIK
 6                                                        KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                               SZKOŁY

Konkurs fotograficzny
,,Matematyka wokół nas
W   dniu 7 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie
    został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny ,,Matematyka
wokół nas”. Ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
średnich do organizatora wpłynęło ponad 70 zdjęć ukazujących
zagadnienia matematyczne lub obiekt matematyczny. Nie łatwo
też było wyłonić zwycięzców – zgodnie przyznało Jury konkursu.
Poziom prac był bardzo wysoki. Nagrody i dyplomy zwycięzcom
i wyróżnionym wręczył burmistrz miasta Andrzej Duda.
Prace oceniało Jury w składzie:
1. Kazimierz Koter - przewodniczący
2. Bożena Kowalewska – członek
3. Jan Żubrowski - członek
4. Andrzej Powichrowski- członek
5. Elżbieta Nodzewska - sekretarz

Wyłoniono najlepsze prace w poszczególnych kategoriach
wiekowych, które spełniały kryteria zawarte w Regulaminie
konkursu. Wyniki są następujące:

W kategorii wiekowej uczniów szkół podstawowych:
I miejsce - Rutkowska Weronika kl. V c, Szkoła Podstawowa
       nr 1Kolno -,,W środku bryły geometrycznej”.
II miejsce - Weronika Sadło kl. IV b, Szkoła Podstawowa nr 14
       Ruda Śląska - ,, Złudzenie optyczne”.
III miejsce - Magdalena Tomaszuk klasa VI c, Szkoła Podstawowa
       nr 28 w Białymstoku- ,,Ludziki na dyskotece”.

Ponadto wyróżnione zostały prace następujących uczniów:
1. Maria Buczyńska kl. VI a, Szkoła Podstawowa nr 14 Ruda
  Śląska ,,Choinka ostrosłup i jej odbicie symetryczne”.
2. Jakub Wylężek kl. VI a, Szkoła Podstawowa nr 14 Ruda Śląska
  ,, Kulinaria”.

W kategorii wiekowej gimnazjum:
I miejsce - Krzysztof Kozikowski kl. III b, Gimnazjum w Glinkach
      ,,Zimowe fraktale”
II miejsce - Michalina Banasik kl. I, Gimnazjum nr 8 Integracyjne
       Siemianowice Śląskie ,,Trapez czy prostokąt?”
III miejsce - Paulina Chutkowska kl. III b, Gimnazjum im. Jana
       Pawła II w Kolnie ,,Ptasie radio”.

W kategorii wiekowej szkół średnich:
I miejsce - Aleksandra Borowik kl. III c, XI LO im. Rotmistrza
      Witolda Pileckiego w Białymstoku ,,Przedziały otwarte”.
II miejsce - Monika Magdalena Kujawska kl. III f, LO w
       Białymstoku ul. Wierzbowa 7 ,,Czas”.
III miejsce - Patrycja Olga Konopka kl. II h, VII LO Białystok
       ,,Plaster miodu- pszczoły matematyczki”.
                     Wszystkim gratulujemy.
  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                    7
                           POWIAT KOLNEŃSKI
Powiat kolneński w finale konkursu Modernizacja Roku 2012
“Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych       Konkurs składa się z kilku etapów, które wymagają od powiatu
i Pracowni Kształcenia Praktycznego w Kolnie”, “Modernizacja   kolneńskiego   przedstawienia  szczegółowych  informacji
drogi powiatowej nr 2644B ul. Sobieskiego” oraz “Modernizacja   i dokumentacji z przebiegu ich odnowy jak również wizytacji
mostu na rzece Cetna, Chludnie, gm. Mały Płock” - te inwestycje  komisji konkursowej, która będzie oceniała wygląd, stan
przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu Kolneńskiego      techniczny oraz zakres wykonanych prac modernizacyjnych.
i zrealizowane przez powiat kolneński zostały docenione przez   Obiekty do konkursu zgłosił dyrektor PZD w Kolnie Robert
Komisję XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja     Nadara.
Roku 2012 i są zakwalifikowane do udziału w finale.
     Zadaj pytanie powiatowemu rzecznikowi konsumenta
                 Sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji? Chcesz podpisać umowę z deweloperem, ale nie wiesz,
                 czy na tym nie stracisz? Zamiast czterogwiazdkowego hotelu przy plaży był dwugwiazdkowy
                 30 kilometrów od morza? Konsumencie, szukasz porady i pomocy? Pomoże ci powiatowy rzecznik
                 konsumentów. Zapraszamy do zadawania pytań rzecznikowi za pośrednictwem naszej strony
                 internetowej www.powiatkolno.pl. Rzecznik przyjmuje interesantów również w siedzibie Starostwa
                 Powiatowego w Kolnie.
                                                       MIESIĘCZNIK
 8                                                      KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                              POWIAT KOLNEŃSKI

Spotkanie z Wojewodą Podlaskim
W   izyta Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno w powiecie
    kolneńskim była doskonałą okazją do wymiany poglądów
oraz podzielenia się lokalnymi problemami między nim,
a przedstawicielami samorządów ziemi kolneńskiej.
14 lutego br. w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich  krajowych i wojewódzkich w regionie. Ważne miejsce w dyskusji
samorządów gminnych naszego powiatu oraz Henryk Duda –        zajął także temat „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
Starosta Kolneński, Adam Wojciech Sekściński – Wicestarosta      w gminach”. Andrzej Duda -Burmistrz Miasta Kolno podjął
Kolneński, Marian Niesłuchowski – Przewodniczący Rady Powiatu     temat złego stanu technicznego drogi krajowej 63 oraz planów
Kolneńskiego, członkowie Zarządu Powiatu, przedstawiciele       jej remontu i finansowania naprawy. Wojewoda Podlaski - na
służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatu.     prośbę Starosty Kolneńskiego oraz Burmistrza Miasta Kolno -
Tematem, który zdominował spotkanie, były kwestie stanu dróg     zadeklarował pomoc w staraniach o remont tej drogi.
                                                                 M.S.

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
                                    Po kilkudziesięciu latach zapomnienia ich bohaterska i
                                    niezłomna postawa zostaje uświadamiana współczesnym
                                    Polakom. Ideą przewodnią tego państwowego święta jest
                                    uświadamianie rodakom prawdy o roli, jaką ci niezłomni
                                    żołnierze, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli
                                    broni, ale podjęli opór przeciwko komunistycznemu reżimowi,
                                    odegrali w naszej powojennej historii. Niemal we wszystkich
                                    miastach Polski od Szczecina i Gdańska, przez Poznań, Warszawę,
                                    Kraków aż po Rzeszów organizowane są uroczyste obchody
                                    Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

                                Powiat Kolneński również uczcił pamięć walczących, Starosta
                                Kolneński p. Henryk Duda, Sekretarz Powiatu p. Piotr
                                Glinka oraz prezes Stowarzyszenia im. Podlaskiej Brygady
                                Kawalerii w Kolnie p. Andrzej Szymański złożyli kwiaty pod
1 marca 2013 r. po raz trzeci obchodziliśmy Narodowy Dzień pomnikiem poświęconym między innymi walczącym z reżimem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To szczególny dzień, w którym cała komunistycznym żołnierzom podziemia. Pomnik znajduje się na
Polska przywraca pamięć o uczestnikach polskiego podziemia cmentarzu parafialnym w Lachowie.
niepodległościowego walczących po 1944 roku z reżimem
komunistycznym.
Realizujecie albo planujecie ciekawe działania na wsi? Znacie     Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2013 roku o godz. 10.00
potrzeby swojej społeczności i potraficie je wspólnie zaspokoić?   w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, ulica
W twórczy sposób rozwiązujecie wiejskie problemy? Macie        11 Listopada 1. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 86 278 4797
okazję podzielić się tym z innymi i otrzymać środki na kolejne    Wojewódzka „Olimpiada aktywności wiejskiej” to roczny konkurs
przedsięwzięcia. Włączcie się do konkursu „Olimpiada         skierowany do organizacji, grup formalnych, nieformalnych,
aktywności wiejskiej”! Z tej okazji Starostwo Powiatowe w       sołectw oraz liderów środowisk lokalnych, prowadzących
Kolnie oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych       działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub
w Białymstoku zapraszają na spotkanie informacyjne.          planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność.

                 Zapraszamy na naszą stronę internetową www.powiatkolno.pl
  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                  9
                                MAŁY PŁOCK

Szanowni Mieszkańcy!                           Częstotliwość odbioru:
                                     •	 odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu,
                W najbliższych miesiącach musimy     •	 odpady zbierane selektywnie – jeden raz w miesiącu.
                wspólnie zmierzyć się z zadaniami,
                które wyznaczają nam nowe zasady     Stawki opłat:
                gospodarki    odpadami.    Pragnę  Nieruchomości zamieszkałe - stawka od gospodarstwa domowego
                przypomnieć, że to dyrektywy unijne    z podziałem na:
                oraz ustawy przyjęte przez parlament   małe, średnie i duże gospodarstwa domowe i tak:
                – a nie wójt czy rada gminy – stoją
                                     Odpady zbierane selektywnie:
                u   podstaw   zmian   narzuconych
                                     •	 gospodarstwa małe (do 2 osób) – 12 zł
                wszystkim samorządom w Polsce.
                                     •	 gospodarstwa średnie (od 3 do 5 osób) - 25 zł
                Główne zasady, które będą obowiązywać
                                     •	 gospodarstwa duże (od 6 osób) – 38 zł.
                od lipca 2013 r. są następujące:
•	    gmina musi zebrać opłaty od mieszkańców i z tych opłat
                                     Odpady zmieszane:
     sfinansować odbiór, segregację i składowanie odpadów,
                                     •	 gospodarstwa małe (do 2 osób) – 33 zł
•	    mieszkańcy, którzy odpowiednio posegregują śmieci, zapłacą
                                     •	 gospodarstwa średnie (od 3 do 5 osób) - 62 zł
     mniej niż ci, którzy będą oddawać odpady zmieszane,
                                     •	 gospodarstwa duże (od 6 osób) – 80 zł.
•	    całość kwoty zebranej od mieszkańców musi być przeznaczona
     (i rozliczona) wyłącznie na gospodarkę odpadową (nie można   Nieruchomości niezamieszkałe - (instytucje, szkoły, biblioteki,
     z tych nowych opłat finansować np. zadań drogowych czy     świetlice, remizy, sklepy, zakłady usługowe)
     szkolnych),                           – stawka od pojemnika, górne stawki opłat wynoszą:
•	    firmy, które będą odbierały śmieci od mieszkańców, będą
     wyłonione przez gminę w przetargach,              Odpady zbierane selektywnie:
•	    Mieszkańcy naszej gminy powinni wypowiedzieć do końca      •	 pojemnik 120 l – 25 zł + VAT
     czerwca dotychczas obowiązujące umowy, żeby uniknąć       •	 pojemnik 240 l – 35 zł + VAT
     ponoszenia podwójnej opłaty.                  •	 pojemnik 1100 l – 50 zł +VAT
                        Serdecznie pozdrawiam
                            Józef Dymerski
                                     Odpady zmieszane:
                        Wójt Gminy Mały Płock   •	 pojemnik 120 l – 35 zł + VAT
                                     •	 pojemnik 240 l – 50 zł + VAT
Przypominamy również, że ostatni dzień marca 2013 r. to          •	 pojemnik 1100 l – 65 zł + VAT
ostateczny termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości        •	 kontenery o pojemności od 5 do 10 m3
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz           – w wysokości 100 zł + VAT za każdy 1 m3 nieczystości
deklaracji dostępny jest u sołtysa danej miejscowości jak         Inne informacje:
również w siedzibie urzędu gminy. Można go także pobrać          Pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i selektywnych
ze strony internetowej urzędu - www.malyplock.pl. Miejsce         zapewnia właściciel nieruchomości. Do selektywnego zbierania
złożenia deklaracji – Urząd Gminy w Małym Płocku, ul.           odpadów można stosować również odpowiednie worki foliowe.
J. Kochanowskiego 15.                           Na terenie miejscowości Mały Płock zostanie uruchomiony
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie dopełnił      punkt selektywnego zbierania odpadów, gdzie będzie można
tego obowiązku zgodnie z ustawą, to urząd gminy, w drodze         oddać: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie a także
decyzji administracyjnej, określi wysokość należnej opłaty, a w      akumulatory, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przypadku uchylania się od niej będzie prowadzona jej windykacja.     meble i odpady wielkogabarytowe.
                                                                 Foto KOKiS
                                                            MIESIĘCZNIK
   10                                                         KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                                       GRABOWO

Zapusty z kabaretem i śpiewem
W   ostatni dzień karnawału, 12 lutego Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie zorganizował dla nieco starszej młodzieży imprezę
   “Ostatki po 50-tce” z udziałem kabaretu “Kolneńskie Dziewczyny” i zespołu “Grabowianie”.
Obie grupy humorem i śpiewem wprowadziły prawdziwie zapustny klimat, porywając do wspólnego śpiewu i tańca uczestników
spotkania. GOK w Grabowie dziękuje piekarni Państwa Heleny i Szczepana Mieńkowskich za słodki poczęstunek dla ostatkowych gości.
                                                           Barwni „Grabowianie” w zapustnych kostiumach
                                                Ostatkowe tańce przy muzyce na żywo, granej przez Pawła Podeszwika na
      Bardzo ciepło przyjęte „Kolneńskie Dziewczyny” w popisowym charlestonie       akordeonie i Darka Wróblewskiego na skrzypcach.


Na zwiększonych obrotach
P  oczątek roku nie był, niestety dla nas, łaskawy pod względem
  pogody. Bardzo duże opady śniegu cieszyły chyba tylko
dzieci. Dla kierowców oraz służb gminnych odpowiedzialnych za
                                           się utrzymać przejezdność dróg, musieli pracować na zwiększonych
                                           obrotach, maksymalnie wykorzystując posiadany sprzęt. Niestety,
                                           systematyczne odśnieżanie pociąga za sobą spore koszty, m.in.
infrastrukturę drogową zima to ciężki czas.                      paliwa i części zamiennych. Władze samorządowe mają nadzieję,
W ostatnim czasie opady były tak intensywne, że pracownicy              że zima w kolejnych tygodniach „odpuści” i wydatki na ten cel nie
zajmujący się odśnieżaniem na terenie gminy Grabowo, starając             będą już rosły.
  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                                   11
                              TUROŚL


       „Herody” i „Kolędnicy z gwiazdą” z GOK w Turośli
          pierwsi w województwie podlaskim
3 lutego odbył się Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych
Województwa Podlaskiego 2013. Pierwsze spotkanie zorganizował
Zygmunt Ciesielski w Białymstoku już w roku 1973. Obecnie
przegląd odbywa się w Hajnówce przy ścisłej współpracy
z pracownikami tamtejszego domu kultury. Celem przeglądów
jest kontynuowanie tradycyjnego kolędowania osadzonego
w tradycji lokalnej oraz ocena aktualnego stanu i artystycznego
poziomu zespołów kolędniczych zgodnie z tradycją.
                                 pani Grażyny Rolki i „Kolędnicy z gwiazdą” - pod kierunkiem
                                 pana Józefa Zawalicha, wyłonione na Przeglądzie Zespołów
                                 Obrzędowych w Kolnie. Ocenie komisji podlegała zgodność
                                 z tradycją, rekwizyty i przebrania, maniera wykonawcza oraz
                                 poziom i ogólny wyraz artystyczny. Obie grupy wywalczyły
                                 I miejsca.
                                 Komisja oceniła spotkania zespołów kolędniczych wysoko pod
                                 względem poziomu artystycznego i organizacji. Zwróciła uwagę
                                 na ciekawy repertuar sięgający do pastorałek i form życzeniowych,
                                 zwłaszcza gospodarskich, świadczących o zrozumieniu tradycji.
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli oraz powiat kolneński      Daje to dobrą perspektywę do zachowania tradycyjnych form
godnie reprezentowały dwie grupy: „Herody” - pod kierunkiem    kolędowania.


                                 Bal karnawałowy seniorów
          Wszystkim mieszkańcom
        Gminy Turośl oraz Czytelnikom
                                 T  radycją stało się już, że Gminny Ośrodek Kultury w Turośli
                                    organizuje dużo imprez zarówno dla dzieci i młodzieży, jak
                                 też dla osób starszych z terenu naszej gminy. Pracownicy ośrodka
     zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,         o seniorach nie zapomnieli również w tym roku.
        pełnych wiary, nadziei i miłości,         W środowe popołudnie i wieczór 6 lutego licznie przybyli
       radosnego, wiosennego nastroju,           seniorzy naszej gminy bawili się na balu karnawałowym w sali
     serdecznych spotkań w gronie rodzinnym
                                 widowiskowej GOK. Uczestnicy imprezy tańczyli i śpiewali przy
     i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”
                                 staropolskich dźwiękach kapeli kurpiowskiej Jana Kani. Miło
               życzy
                                 spędzony czas na długo pozostanie w ich pamięci, a do wspomnień
           Wójt Gminy Turośl
            Piotr Niedbała              z balu powrócą zapewne nie raz, o czym świadczyły radosne
                                 i ciepłe uśmiechy na twarzach wychodzących gości.
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
       W związku z wdrażaniem „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
      informujemy mieszkańców naszej gminy o konieczności złożenia deklaracji w terminie
      do dnia 31 marca 2013r. Formularze należy składać w Urzędzie Gminy Turośl pokój nr
                     10 lub pocztą na adres:
             Urząd Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl
                                                        MIESIĘCZNIK
 12                                                      KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                                ŻYCZENIA
                              Z ŻYCIA SŁUŻB

Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich – reakcja odpowiednich
        Umiłowani
służb i skuteczne działanie Bracia i Siostry!
K Radosne	bicie	dzwonów	w	naszych	kościołach	obwieściło	zbawienną	wieść:	
 	
   olneńscy policjanci zorganizowali konferencję pn.
   „Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich
 Po	dniach	cierpienia,	męki	i	śmierci	na	krzyżu,	po	dniach	złożenia	w	grobie,	Chrystus	
– reakcja odpowiednich służb i skuteczne działanie”. Celem
przedsięwzięcia było podsumowanie dotychczasowej pracy oraz
  powstał,	jaśniejący	blaskiem	chwały.	„Zwyciężył	płacz	i	cierpienie,	pokruszył	piekła	
wypracowanie wspólnych procedur na rzecz bezpieczeństwa
  kajdany.”	(z	Hymnu	Jutrzni	Niedzieli	Wielkanocnej).
dzieci i młodzieży.
  	    Przekonali	się	o	tym	świadkowie:	niewiasty,	które	pierwsze	ujrzały	odsunięty	
6 lutego kolneńscy policjanci zorganizowali konferencję,
  od	 grobu	 kamień;	 Piotr,	 który	 wszedł	 do	 wnętrza	 i	 zobaczył	 leżące	 płótna	 oraz	
w której udział wzięli pedagodzy szkół gimnazjalnych i
  chustę;		Apostołowie	zgromadzeni	w	Wieczerniku;	uczniowie,	ci	w	drodze	do	Emaus,	jak	i	ci	nad	Jeziorem	
ponadgimnazjalnych, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej
  Tyberiadzkim.
Policji w Białymstoku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kolnie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
  	    Przekonujemy	się	o	tym	i	my	za	każdym	razem,	kiedy	we	wspólnocie	braterskiej,		jako	Jego	Kościół,	
kuratorzy sądowi oraz kadra Hufca Pracy w Kolnie. Głównym
  gromadzimy	się	na	sprawowanie	Eucharystii.	Odnajdujemy	w	Nim	bowiem	dziś	Tę	samą,	żywą	Miłość,	
tematem spotkania było omówienie zjawiska demoralizacji i
  która	dwa	tysiące	lat	temu	otworzyła	grób	i	rozerwała	pieczecie,	która	wybiegła	na	świat,	by	głosić	nowe	
przestępczości nieletnich, a także podsumowanie dotychczasowej
  życie.	
współpracy i wypracowanie wspólnych procedur postępowania
       Ten	 sam	 Kościół	 przez	 o istniejące przepisy
w 	określonych sytuacjach w oparciu wieki	 miotany	 rozmaitymi	 wichrami,	 uderzany	 deszczami	 i	 wezbranymi	
prawne. Policjanci zajmującymi się przestępczością nieletnich działań podejmowanych w celu wykrywania, a także zapobiegania
  potokami	(por.	Mt	7,	25)	trwa	nieprzerwanie	i	głosi	niezmiennie,	że	jesteśmy	odkupieni	drogocenną	Krwią	
i prewencją kryminalną przedstawili skalę zagrożenia tymi przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Na zakończenie spotkania
  Jego	Założyciela	i	powołani	do	nowego	życia.
problemami na terenie powiatu kolneńskiego oraz sposoby podkreślono, że świadomość prawna oraz właściwe zastosowanie
radzenia z nimi. Szczególną uwagę zwrócono na stworzenie procedury pozwalają na szybsze i skuteczniejsze działania ze
       Wraz	 z	 Księżmi	 Biskupami	 życzę	 Wam	 –	 strony policji i szkoły.       asp. Zmartwychwstały	
jak 	najlepszych warunków do wymiany wiedzy, doświadczenia moi	 umiłowani	 Diecezjanie	 –	 aby	sztab. Joanna Makarewicz
  Chrystus	wniósł	w	rozmaite	sytuacje,	które	Was	spotykają	w	życiu:	radość	i	pokój	oraz	pewność,	że	On	jest	
oraz znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące skuteczności                         Oficer prasowy
   jedyną	nadzieją	człowieka.
Ruszyła VI edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi+ Janusz Stepnowski
                                pomógł”
                                                         Wasz Biskup
K  onkurs służy wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy
   domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2013 roku. Konkurs odbywa się pod
patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
“Razem Bezpieczniej”.             Drodzy Mieszkańcy Kolna!
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza
znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą (“Niebieska Linia”, ul.
Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa)
                     Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim,
     aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu rozświetlił wszelkie mroki codzienności,
                   Życzę Państwu ciepłych, pełnych radosnej nadziei
                   a wiara w nowe życie napełniła serca radością i pokojem.
                               Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
                  Niech święta Wielkiej Nocy pozwolą zatrzymać się na chwilę,
                                  a także serdecznych spotkań
                                    naszego istnienia.
                     by dostrzec prawdziwe piękno w rodzinnym gronie
                                   miłością, życzymy również
                   Dzieląc się paschalną nadzieją ioraz wszelkiej pomyślności.
           serdecznych spotkań w gronie rodzinnym, obfitości smaków na stole
                                      Wesołego Alleluja!
                       i spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

                                Komendant Powiatowy Policji w Kolnie
      Przewodniczący Rady Miasta Kolno                   Burmistrz Miasta Kolno
         Mieczysław Śniadach                mł. insp. Robert Marciniak
                                            Andrzej Duda
        wraz z Radnymi Rady Miasta
                              wraz z policjantami i pracownikami cywilnymi
                                                         MIESIĘCZNIK
   MIESIĘCZNIK
 2  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013
                                                         KOLNEŃSKI nr. 3(145)2012
                                                                   13
                             Z ŻYCIA SŁUŻB

    Zlikwidowana             Policjanci natychmiast pojechali na      straże. To cieszy - jak powiedział.
    uprawa konopi            miejsce. Tam wstępnie ustalili, że 25-letni  Wśród    obecnej   załogi  Jednostki
                       kierowca mercedesa najprawdopodobniej     Ratowniczo-Gaśniczej    i  Komendy
Kolneńscy    policjanci  zatrzymali   potrącił poruszającą się po jezdni kobietę.  Powiatowej PSP znaleźli się: st.bryg.
mężczyznę nielegalnie uprawiającego     W wyniku zdarzenia 47-latka zginęła na    Antoni Ostrowski – Podlaski Komendant
konopie indyjskie. Zabezpieczonych      miejscu. Badanie alkomatem wykazało, że    Wojewódzki PSP, Henryk Duda - Starosta
zostało także 64, metrowych krzaków tej   mężczyzna był trzeźwy. Teraz przyczyny    Kolneński, Andrzej Duda - Burmistrz
rośliny oraz urządzenia do jej hodowli.   i dokładne okoliczności wypadku ustalają   Miasta Kolno, Piotr Niedbała - Wójt
Teraz postępowaniem 50-latka zajmie się   policjanci z Kolna.              Gminy Turośl, Józef Dymerski - Wójt
sąd.                                            Gminy Mały Płock.
                          Podsumowanie
                          działalności PSP w             „ARiMR” to nie
                          Kolnie za 2012r.            „ARMiR”. To oszustwo!
                       W dniu 8 lutego 2013r. o godz. 1100 na    Wolniejsze niż w latach poprzednich
                       świetlicy Komendy odbyło się spotkanie,    wypłaty dopłat bezpośrednich dla
                       którego celem było podsumowanie        rolników stały się okazją do nieuczciwego
                       działalności KP PSP Kolno za rok 2012r.    zarobku oszustów.
                                              Rolnicy z różnych regionów Polski
                                              otrzymują pisma, opatrzone logotypem
27.02.2013r około godziny 6.30, w
                                              łudząco podobnym do logotypu ARiMR,
wyniku intensywnej pracy operacyjnej,
                                              w których anonimowy autor zachęca do
policjanci Wydziału Kryminalnego z
                                              wpłacania pieniędzy (około 250 zł) na
Kolna, zatrzymali 50-latka trudniącego
                                              podany numer konta bankowego, w celu
się nielegalną hodowlą marihuany.
                                              otrzymania dopłat bezpośrednich.
W   pomieszczeniach   mieszkalnych
mężczyzny    ujawniono  64  rośliny                         Agencja oświadcza, że nie ma z tym
konopi indyjskich. Dodatkowo, oprócz                            pismem nic wspólnego i że może to
                       Komendant Powiatowy st.kpt. Lech
zabezpieczonych   około   metrowych                          być oszustwo zaplanowane na szeroką
                       Kowalczyk przedstawił prezentację
krzaków,   policjanci  zabezpieczyli                         skalę. ARiMR nie prowadzi bowiem
                       multimedialną.
całą linie do ich hodowli, tj. lampy,                           odpłatnej działalności polegającej na
                       Podsumował w niej liczbę i zegar zdarzeń,
wentylatory, nawozy sztuczne, sterowniki                          przygotowaniu wniosków o przyznanie
                       w rozbiciu na poszczególne gminy,
elektryczne. Po badaniach narkotesterem                          dopłat bezpośrednich czy jakiegokolwiek
                       scharakteryzował przedsięwzięcia i
okazało się, że są to rośliny konopi                            innego rodzaju wsparcia finansowego.
                       cele Krajowego Systemy Ratowniczo-
indyjskich, z których można było uzyskać   Gaśniczego   na   terenie  powiatu
około 4 kg gotowego środka odurzającego   kolneńskiego, a także wyposażenie i
o czarnorynkowej wartości około 160     sprzęt, którym dysponują jednostki JRG
tysięcy złotych. 50-latek przyznał się do  i OSP KSRG. Podkreślił szczególnie, że
nielegalnej hodowli narkotyków. Teraz    do końca 2013 roku wszystkie jednostki
postępowaniem mieszkańca gminy Kolno     Ochotniczej Straży Pożarnej, włączone
zajmie się sąd.               do KSRG, muszą posiadać sprzęt,
                       określony w odpowiednich wytycznych.
 Śmiertelne potrącenie           Wskazywał braki, a jednocześnie próbę
25-letni kierowca mercedesa na prostym    współpracy z samorządami w ich
odcinku   drogi  najprawdopodobniej   niwelowaniu.
potrącił 47-letnią kobietę. W wyniku     Wg    Podlaskiego    Komendanta
zdarzenia piesza zginęła na miejscu.     Wojewódzkiego, st.bryg. Antoniego
Szczegółowe okoliczności i przyczyny     Ostrowskiego, powiat kolneński, zwraca
tragicznego   wypadku   wyjaśniają   na siebie szczególną uwagę ze względu
kolneńscy policjanci.            na współpracę samej Państwowej Straży
                       Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
                       Prawie 70% to zdarzenia, w których
                       uczestniczą zawodowe i ochotnicze


                       Straż Miejska Podsumowała 2012 rok
                       W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Straż Miejska w Kolnie:
                       •	 ujawniła   - 3203 wykroczeń, 2766 - fotoradar, - 437 – inne,
                       •	 zastosowała - 374 pouczeń,
27.02.2013r około godziny 22.00 dyżurny   •	 skierowała - 576 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Łomży VII
kolneńskiej Policji poinformowany został
o tragicznym w skutkach potrąceniu       zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie,
osoby pieszej. Do zdarzenia doszło w     •	 wystawiła - 2255 wniosków na kwotę – 330750,00 zł
miejscowości Lachowo w gminie Kolno.     •	 ściągalność mandatów karnych wyniosła 97,48%.
                                                         MIESIĘCZNIK
 14                                                        KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                                SZKOŁY


Zanieśliśmy dzieciom uśmiech
11 lutego został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II
Światowym Dniem Chorego. To święto ma przypomnieć nam, że
w sytuacji cierpienia nie wystarczy jedynie odpowiednia terapia,
ale potrzebne jest ludzkie ciepło.
Gimnazjum Jana Pawła II jako szkoła papieska dobrze to rozumie
i jest wrażliwa na słowa swojego patrona. Z tej okazji w dniu
7 lutego (tłusty czwartek) nasi wolontariusze zorganizowali szkolną
akcję sprzedaży pączków, z której dochód został przeznaczony na
upominki dla chorych dzieci z oddziału dziecięcego szpitala w
Kolnie. Z gorącymi sercami, uśmiechem na twarzach i prezentami
dla dzieci wolontariusze zawitali do szpitala. Równie gorąco
przywitał nas personel szpitala jak i dzieciaczki. Korzyści były
obopólne: radość u małych pacjentów z otrzymanych prezentów      Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję Szkolnego Koła
oraz lekcja współczucia dla młodych wolontariuszy.          Wolontariatu.               Gimnazjum JP II

Walentynki
D  zień św. Walentego w naszej szkole obchodziliśmy pod
   hasłem: „Miłość przez wieki”. Przygotowaliśmy konkurs
piosenki, wzorując się na programie rozrywkowym „Szansa na
sukces”. Myślimy, że sukces odnieśliśmy wszyscy, świetnie się
bawiąc przy słuchaniu „Białego misia” czy „Dumki na dwa
serca”.
                                   Barwne stroje i pomysłowa aranżacja występów nagrodzona była
                                   gromkimi brawami. A my ciągle śpiewamy: „…do zakochania
                                   jeden krok…”
                                             Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Kolnie
W   dniu 28.02.2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w
   Jabłoni Kościelnej rozegrane zostały finały Mistrzostw
Grupy Zachodniej w piłce ręcznej dziewcząt w ramach
                                   Zarówno w eliminacjach jak i w finale zespoły grały ze sobą
                                   systemem ‘’każdy z każdym’’, a do finału awansowały po dwie
                                   najlepsze drużyny z eliminacji obu grup. Zawody w Jabłoni
IGRZYSK, w których grały cztery najlepsze drużyny wyłonione      Kościelnej zakończyły się sukcesem kolneńskich szczypiornistek.
w eliminacjach rozegranych w Kolnie w hali sportowej KOKiS-u     Dziewczęta zdobyły bowiem pierwsze miejsce w finałach.
w dniu 24.02.br. oraz w Jabłoni Kościelnej w dniu 23.02 w hali
Zespołu Szkół.                            K LA S Y F I K A C J A K O Ń C O W A
                                   1) SP 2 Kolno - 45 pkt. opiekun Agnieszka Serowik
                                   2) SP Jabłoń Kościelna - 39 pkt. opiekun Tomasz Gosk
                                   3) SP 1 Kolno - 34 pkt. opiekun Zbigniew Bohuszko
                                   4) SP Nowe Piekuty - 30 pkt. opiekun Grzegorz Grabowski
                                   5-6) SP Zbójna - 26 pkt. opiekun Milena Parzych
                                   SP 4 Łomża - 26 pkt. opiekun Marcin Piotrowski
                                   7-8) SP Szczuczyn - 23,5 pkt. opiekun Artur Dobrzycki
                                   SP Stare Zakrzewo - 23,5 pkt. opiekun Ryszard Kamiński
                                   Awans do finału wojewódzkiego wywalczyły pierwsze dwa
                                   zespoły.

                                   Skład zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie:
                                   Szymanowska Zuzanna, Powichrowska Patrycja, Zabielska
                                   Klaudia, Kuliś Gabriela, Dziekońska Wiktoria (B), Rainko Ewelina
                                   (B), Piekarska Paulina, Pędzich Dobrawa, Bazydło Dominika,
                                   Wszeborowska Patrycja, Niebrzydowska Anna, Remiszewska
                                   Monika, Witkowska Daria, Nadolna Wiktoria.
                                                          Agnieszka Serowik

  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                  15
                               KOKiS


Koncert No Life
15 lutego 2013r. w sali widowiskowo - kinowej Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu, zagrała dla młodzieży kolneńska
kapela No Life.
Chłopaki już od kilku lat działają z powodzeniem w murach
naszej placówki. Tym razem widzowie mogli posłuchać mocnego
rockowego brzmienia zespołu. Koncert został dobrze odebrany
przez licznie przybyłą tego dnia widownię.
Przegląd Form Tanecznych Seniorów pt. „Trzymam rytm”
2 lutego 2013 r. w sali widowiskowo-kinowej Kolneńskiego      nam z pełnym wdziękiem charlestona. Po każdej prezentacji jury
Ośrodka Kultury i Sportu odbył się pierwszy Przegląd Form     przeglądu w składzie: państwo Maria i Jan Bućkowie i pani Alicja
Tanecznych Seniorów pt. „Trzymam rytm”. W tej formie        Szymańska - oceniało wykonawców biorących udział w tanecznej
aktywacji seniorów zaprezentowały się trzy zespoły i jeden duet.  zabawie. Wszyscy prezentujący się w tym dniu na scenie otrzymali
 Gościliśmy na naszej scenie państwa Halinę i Czesława Calików   pamiątkowe dyplomy i ufundowane przez KOKiS statuetki, które
z MOPS Łomża, którzy zatańczyli do utworu W. Gąsowskiego      wręczali: dyrektor KOKiS pani Beata Orzołek, państwo Maria i
„Gdzie się podziały tamte prywatki”. Na uwagę zasługuje      Jan Bućkowie oraz pani Alicja Szymańska.
fakt, że państwo Halina i Czesław to małżeństwo z 45-letnim    Miłą niespodzianką dla uczestników tanecznego spotkania był
stażem. Zapoznali się na zabawie tanecznej i od młodzieńczych   występ młodego artysty z Wąsosza - Damiana Zyskowskiego. Jest
lat kochają taniec. Następnie zaprezentował nam się zespół     to uzdolniony akordeonista, który w styczniu 2013 r. otrzymał
„ Senior- Dance” - MOPS Łomża w tańcu nowoczesnym do        stypendium marszałka województwa. Damian to laureat licznych
utworu „Żono moja” grupy Masters. Natomiast kolejny zespół     konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Zajął I miejsce
- „Piszanie” z PDK Pisz - w barwnych strojach przybliżył      na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Ascoltate”
widzom folklor cygański. Tańcząc do tak skocznej muzyki      w Kownie na Litwie, III miejsce na III Makroregionalnym
seniorzy z Pisza „rozgrzali” osoby znajdujące się w sali. Na    Konkursie Akordeonowym w Suwałkach oraz wyróżnienia na IX
zakończenie przeglądu swój popis taneczny dały gospodynie,     i X Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Olsztynie.
czyli „Kolneńskie Dziewczyny”- KOKiS Kolno, a wytańczyły
                                                        MIESIĘCZNIK
 16                                                      KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                           KOKiS - PRZEDSZKOLE


Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci
3 lutego 2013 r. w kawiarni Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu bawili się najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Bal
przebierańców dla dzieci organizowany jest wspólnie przez
Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną w Kolnie.
                                  reprezentowane wróżki, ale można też było spotkać pirata,
                                  muszkietera, pszczółkę czy muchomorka. Jednym słowem - było
                                  kolorowo. Zabawę i konkursy prowadziły, oczywiście w strojach
                                  z innej epoki, panie pracujące w Bibliotece Publicznej w Kolnie i
                                  instruktorzy działu kultury KOKiS. Bal przebierańców to impreza
W tym roku, jak zwykle na balu, można było spotkać postacie     cykliczna, organizowana zawsze na koniec ferii zimowych
ze znanych bajek i baśni. Były księżniczki, dość licznie      z myślą o dzieciach.
                                                      Zapraszamy do galerii zdjęć.


Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci 5-letnich i 6- letnich

P rzedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie wspólnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną prowadzić będzie działania w zakresie
  wspierania rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat.
Zapraszamy rodziców do korzystania z porad psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 14 i 28 marca w godzinach: od 8.00- 11.30
             Miejsce spotkań: sala polisensoryczna w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kolnie


Zbieramy nakrętki dla Wiktorii
                      Przedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie przyłączyło się do akcji pomocy dla Wiktorii. Czteroletnia
                      Wiktoria Gawrych urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo- rdzeniową,
                      wodogłowiem, porażeniem kończyn dolnych i stopą końsko - szpotawą. Ma neurologiczny
                      pęcherz, chore nerki i bakterie w moczu. Zebrane nakrętki będą zamienione na sprzęt
                      pionizujący dla Wiktorii.


Kolejny sukces Asi
W rozegranych w dniu 23.02.2013 r.      Mistrzostwach
Województwa Podlaskiego seniorek brązowy medal w grze
podwójnej, w parze z Katarzyną Skibniewską - MLUKS
Dwójka Grajewo, wywalczyła Joanna Sokołowska. Nasza
tenisistka stołowa dobrze zaprezentowała się również w grze
pojedynczej, zajmując ostatecznie miejsce w przedziale 5-8.


Dodatkowe środki na staże
W ramach programu skierowanego do osób bezrobotnych do 30. roku życia zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie co najmniej 6 miesięcy finansowanego z dodatkowych środków
Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację wyżej
wymienionego programu ogłasza nabór wniosków na niżej wymienioną formę aktywizacji osób bezrobotnych:
ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy - o zorganizowanie stażu
         Wnioski od organizatorów będą przyjmowane w terminie od 11.03.2013 r.-22.03.2013 r.
  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                   17
                  OHP
   Program IV Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy
 1000 - 1015 - Uroczyste otwarcie IV Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy
 1015 - 1035 - Wystąpienia gości
 1035 - 1045 - Prezentacja multimedialna PowiatowegoUrzędu Pracy w Kolnie
 1045 - 1130 - Część artystyczna
  •	 Wystąpienie zespołu muzycznego Zespołu Szkół Technicznych
    oraz młodzieży I Liceum Ogólnokształcacego w Kolnie.
  •	 Kabaret ,, Dyktando” przygotowany przez młodzież Zasadniczej
    Szkoły Zawodowej w Kolnie.

 1130 - 1400 - Zwiedzanie stoisk oraz zapoznanie się z ofertami
       edukacyjnymi uczelni wyższych, ofertami pracodawców i
       instytucji rynku pracy.
 1400 -Zakończenie IV Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy

                                 MIESIĘCZNIK
18                                KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                               MIASTO

Odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno.
W   piątek, 22 lutego o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej
   Urzędu Miasta odbyła się XXIV zwyczajna sesja
Rady Miasta Kolno. Na wstępie posiedzenia zapoznano się z
                                   •	
                                     Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za 2012 rok;
                                     z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
                                     Narkomanii w mieście Kolno w 2012 roku;
porządkiem obrad i przyjęto protokół z poprzedniego spotkania    •	  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
oraz wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z pracy          poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
między sesjami.                              prowadzonych przez miasto Kolno w 2012 roku;
                                   •	  z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2012
                                     roku.

                                   W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze brali udział w
                                   zabezpieczeniu 4 meczów piłki nożnej na miejskim stadionie,
                                   w kontroli punktów spożywczych na terenie miasta wspólnie z
                                   PSSE w Kolnie w ramach akcji „Czystość”, kontroli przyłączy
                                   wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych wspólnie z
                                   pracownikami PECiGWŚ oraz akcji „Znicz”. Strażnicy miejscy
                                   przygotowali też pogadankę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
                                   nt. „Wykroczenia i ich skutki prawne” (spotkanie z młodzieżą
                                   20.11.2012 r.). W dniu 13 grudnia 2012 r. funkcjonariusze
                                   zabezpieczali miejsca poboru wody z beczkowozów straży
                                   pożarnej podczas awarii magistrali wodociągowej. W IV kwartale
                                   ubiegłego roku ujawniono 309 wykroczeń (229 – fotoradar, 80
Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
                                   – inne) oraz skierowano 159 wniosków do Sądu Rejonowego i
•	 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
                                   zastosowano 31 pouczeń. Łącznie wystawiono 331 mandatów na
  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
                                   kwotę 48 400 zł.
  przez miasto Kolno. Od 1 września 2013 r. wszystkie zerówki i
  oddziały przedszkolne 5-latków (przebywających w placówce
  do 5 godzin) zostaną przeniesione z Przedszkola nr 4 do Szkół
  Podstawowych nr 1 i nr 2. Taki kierunek polityki edukacyjnej
  wymusza na samorządzie ustawa o systemie oświaty, która
  od 1 września 2014 r. nakłada obowiązek rozpoczęcia nauki
  wszystkich sześciolatków w I klasie – tłumaczy burmistrz
  Andrzej Duda. – Większość istotnych wydatków została już
  poniesiona, gdyż obecnie w obu szkołach podstawowych
  funkcjonują oddziały przedszkolne (w SP2 – trzy oddziały i w
  SP1 – jeden). Placówki są przystosowane do nauki i zabawy
  5- i 6-latków, a przy szkołach urządzono nowoczesne i
  bezpieczne place zabaw. W tym roku planujemy dostosowanie
  i wydzielenie łazienek oraz wyodrębnienie specjalnych stref
  dla najmłodszych. Dla dzieci stworzymy też możliwość zajęć
  w świetlicach szkolnych do godziny 16. – dodaje burmistrz.
  Dzięki tym zmianom również w miejskim przedszkolu
  zwiększy się liczba miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat, co  Na zakończenie sesji Burmistrz Kolna udzielił odpowiedzi na
  w obecnej, wyżowej sytuacji demograficznej i przepełnieniu    wcześniejsze interpelacje i zapytania. Radni pytali m.in. o możliwość
  przedszkola jest bardzo istotne;                 zbiorowego podłączenia mieszkańców Osiedla 1000-lecia do
•	 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego          sieci ciepłowniczej w odniesieniu do planowanej w najbliższym
  wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w     czasie   modernizacji   przedsiębiorstwa.   Samorządowców
  art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w  interesowała też kwestia zabezpieczenia środków dla szkół na
  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o     przystosowanie pomieszczeń dla najmłodszych w związku z
  różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;         wejściem w życie reformy oświatowej. Zwracano również uwagę
•	 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru     na nieodśnieżane chodniki w obrębie ulicy Dębowej, co utrudnia
  żłobków i klubów dziecięcych (ustalona opłata wyniesie 10 zł);  aktywny wypoczynek amatorom nordic walking. Na sesji radni
•	 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na      podziękowali też dyrektorowi SP2 Dariuszowi Łosiewskiemu za
  terenie miasta Kolno;                       przygotowanie i obsługę lodowiska dla młodzieży i mieszkańców
•	 w   sprawie   rozpatrzenia  skargi  na   działalność  miasta w czasie ferii zimowych.
  Burmistrza Miasta Kolno i kierownika MOPS;
  specjalnie powołana komisja do rozpatrzenia skarg, w obu     W sesji, oprócz Burmistrza Kolna i miejskich radnych,
  przypadkach uznała skargi za bezzasadne.             uczestniczyli m.in.: kierownicy Urzędu Miasta, dyrektorzy i
•	 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady       prezesi jednostek podległych miastu, mieszkańcy Kolna oraz
  Miasta Kolno na 2013 rok.                     przedstawiciele mediów.
•	                                                           Andrzej Konopka
W dniu obrad przyjęto również następujące sprawozdania:
•	 z prac Komisji Rady Miasta Kolno za okres od 12 marca 2012 r.
  do 19 grudnia 2012 r.
•	 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                    19
                       PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 Wyklęci – wierni przysiędze i Polsce
                       żołnierze sowieccy z posterunku łączności  Brzeziński, Kazimierz Skorodziński,
                       w Kolnie zatrzymali członków AKO       Czesław Gromadzki, Marian Konopko,
                       Zdzisława Tybińkowskiego i Władysława    Zygfryd Gromadzki, Zygmunt Szabłowski
                       Szulca. Podjęta niemal natychmiast      „On”, Stanisław Olszak, Władysław
                       przez podziemie próba ich uwolnienia     Olszak, Marianna Cieplińska, Zdzisław
                       zakończyła się niepowodzeniem, a po     Setto, Wacław Stanisławski, Czesław
                       kilku dniach okazało się, że zostali     Konopko i wzięty jako zakładnik Bolesław
                       oni rozstrzelani w pobliżu bunkra.      Ciepliński.   Zatrzymany     wówczas
                       Zamordowanym urządzono uroczysty       Antoni Ruszczyk ze wsi Gromadzyn
                       pogrzeb, w którym uczestniczył oddział    Stary, gm. Czerwone zeznał, że w jego
                       partyzancki. W odwecie 14 maja oddział    mieszkaniu mieściła się redakcja prasy
                       AKO rozbił pod wsią Borkowo samochód     podziemnej NSZ „Głos znad Narwi”.
                       z żołnierzami sowieckimi, zabijając     Sporządzała ją Krystyna Chętnik z Kolna,
                       siedmiu z nich. I właśnie ta część sprawy  przyjeżdżająca raz na tydzień w sobotę, a
                       szczególnie interesowała funkcjonariuszy   rozpowszechnianiem kierował Szczepan
                       UB.                     Filipkowski „Orzeł”. W podsumowaniu
                       Natomiast 4 lipca PUBP w Łomży        tego sprawozdania odnotowano także, iż
Wraz z wkraczaniem na przedwojenne      aresztował   kolejną  osobę,   tym  od początku istnienia urzędu do tej pory
tereny II Rzeczypospolitej wojsk       razem mieszkańca Stawisk Wacława       aresztowano 832 żołnierzy AK, 247 NSZ
sowieckich umacniający się komuniści     Szymborskiego,    członka   uznającej  i 61 innych osób. Natomiast 13 grudnia
za głównych swych przeciwników        zwierzchnictwo AK organizacji Polska     grupa licząca trzydziestu żołnierzy z por.
uznali     członków    organizacji  Niepodległa. Podczas śledztwa dokładnie   Orłowem, a kierowana przez referenta
niepodległościowych, w tym Armii       opisał on jej funkcjonowanie od momentu,   UB, przeprowadziła operację w Kolnie,
Krajowej. Tych samych, którzy przez     w którym do niej wstąpił. W wyniku jego   zatrzymując należących do WiN Bogdana
pięć lat z narażeniem życia swojego     zeznań pięć dni później UB, wyłącznie    Terleckiego „Rocha” i Antoniego Miłoska
i swoich bliskich prowadzili walkę z     swoimi siłami, przeprowadziło akcję     „Jagiełłę” oraz we wsi Jankowo gm.
okupantem sowieckim i niemieckim o      mającą na celu aresztowanie należącego    Miastkowo należącego do NZW Wacława
niepodległą i wolną Polskę. Większość    do AK Piotra Gogolewskiego.         Sierzputowskiego.
z nich stanowili chłopi, mimo wielu     Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa    Do większych akcji przeprowadzonych
zastrzeżeń, opowiadający się za       odpowiedzialni byli za zatrzymanie      w październiku 1946 r. przez aparat
państwem, w którym żyli przed        przy wykorzystaniu batalionu wojsk      bezpieczeństwa     zaliczyć    można
wybuchem wojny. Teraz ze względu na     wewnętrznych NKWD, członków AK w       aresztowanie czternastu osób na terenie
to właśnie oni, ich przyjaciele i dowódcy  Kolnie oraz zorganizowanie zasadzki w    Kolna, podejrzanych o zaatakowanie
stali się żołnierzami wyklętymi.       mieszkaniu Franciszka Olszaka we wsi     8 maja 1945 r. obsadzonego przez
Stosunek miejscowej ludności do MO jako   Czerwone. Planowano też zatrzymanie     sowieckich telefonistów bunkra oraz
obrońcy narzuconej siłą przez Sowietów    Stanisława Marchewki „Ryby” (jego      ostrzelanie 24 maja tego samego roku na
władzy był wrogi, szczególnie w rejonie   miejsce zamieszkania znał kpr. Zygmunt    trasie Borkowo – Mały Płock samochodu
Małego Płocka, Drozdowa, Stawisk,      Pieńkowski) i uzyskanie od niego       Armii Czerwonej. Spośród zatrzymanych
Jedwabnego i Kolna, co, jak uważano,     informacji, co do miejsca przebywania    do winy przyznali się Wacław Szymański,
spowodowała agitacja AK i NSZ.        inspektora łomżyńskiego AKO Jana       Ignacy Wiśniewski i Tadeusz Listowski,
Charakterystycznym zjawiskiem było też    Tabortowskiego „Bruzdy”, a także serię    którzy podali nazwiska 32 innych
częste rozbijanie posterunków MO przez    aresztowań w gm. Drozdowo (tym miał     członków nielegalnych organizacji      z
podziemie. Taki los spotkał placówkę w    się zająć przy pomocy swojego zastępcy    tego terenu. Pozostali poddani zostali
Kolnie, która po rozbrojeniu w kwietniu   kierownik PUBP w Łomży Włodzimierz      dalszemu śledztwu, co niemal z pewnością
1945 r. nie istniała aż do czerwca tego   Szarało).                  oznaczało bicie i znęcanie się nad nimi
roku.                    Celem aparatu bezpieczeństwa byli      przez funkcjonariuszy PUBP w trakcie
Członkowie    podziemia   z   pow.  wszyscy przeciwstawiający się terrorowi   przesłuchań.
łomżyńskiego (do 1948 r. obejmował      komunistycznemu i wierzący w powrót     Pomimo upływu ponad roku od amnestii,
ziemię    kolneńską,  łomżyńską   i  do Polski ustroju demokratycznego. Dalej   PUBP dalej     przeprowadzał    akcje
zambrowską) bardzo szybko przekonali     też w tym okresie prowadzono na szeroką   mające na celu nie tylko poszukiwanie
się o prawdziwym obliczu nowej władzy.    skalę akcję aresztowań osób podejrzanych   ukrywanej broni, ale też aresztowanie
Działania represyjne przeciw pozostającym  o przynależność lub współpracę z       nieujawnionych członków podziemia
w   podziemiu   żołnierzom  podjęło  podziemiem antykomunistycznym. I tak 15   i osób, których nazwiska pojawiały
zarówno NKWD, jak i funkcjonariusze     września 1945 r. została przeprowadzona   się w trakcie przesłuchań. W okresie
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa      przez PUBP operacja w Kolnie, w której    tym grupy operacyjne składające się z
Publicznego. Wśród przeprowadzonych     brało udział m.in. dwóch referentów     funkcjonariuszy UB, MO i żołnierzy KBW
na tym terenie przez UB akcji można     Wydziału Walki z Bandytyzmem WUBP      przeprowadziły m.in. akcje w rejonie wsi
wymienić chociażby starcia oddziału Armii  w Białymstoku. Podczas niej aresztowani   Podgórze gm. Łomża, Śledzie i Ćwikły
Krajowej Obywatelskiej z 40-osobowym     zostali Antoni Ruszczyk, Rajmund       gm. Długobórz, Ptaki gm. Czerwone i w
oddziałem szturmowym z 7/8 kwietnia     Wszeborowski,    Edward   Sarnacki,  Kolnie. W ich wyniku zatrzymano łącznie
1945 r. w okolicach Małego Płocka.      Stanisław Adamek (były komendant       34 osoby, wśród których byli zarówno
PUBP w Łomży zajęło się też sprawą      MO Stawiski), Józef Haberek, Stanisław    członkowie NZW, jak i WiN. U większości
zapoczątkowaną 8 maja 1945 r., kiedy to   Ruchało (dezerter z WP), Władysław      z nich znaleziono nielegalnie posiadaną broń.
                                                         MIESIĘCZNIK
 20                                                        KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                          PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Za szansę powrotu do normalnego          pow. Pisz. W tym okresie grupą kierował   22 kwietnia 1948 r., z datą wsteczną od
życia uznali oni uchwalenie 22 lutego       Bronisław Chrzanowski „Łysy” (został    1 stycznia tego roku powołano do życia
1947 r. przez Sejm ustawy o amnestii,       on zabity w lipcu 1949 r. w trakcie akcji  pow. kolneński. W jego skład weszły
która poważnie przyczyniła się do         zorganizowanej przez UB, KBW i MO),     wówczas gminy Kolno, Stawiski,
rozbicia konspiracji niepodległościowej.     który w październiku 1948 r. zrzekł     Czerwone i Mały Płock oraz fragment
Momentem przełomowym była bez           się dobrowolnie dowództwa na rzecz     pow. szczuczyńskiego (grajewskiego)
wątpienia ustawa o amnestii dla członków     Rogińskiego.                z gm. Grabowo i Lachowo, a także trzy
konspiracji niepodległościowej uchwalona                           gminy pow. ostrołęckiego (Gawrychy,
przez Sejm 22 lutego 1947 r. Tylko na                             Łyse i Turośl). Pierwszym starostą w tym
terenie pow. Łomża (obejmującego                               powiecie był Mikołaj Kowal, pełniący swą
wówczas Kolno i Zambrów) do 25 kwietnia                            funkcję od początku czerwca 1948 r. W
ujawniło się 3147 ludzi, z czego 2227 z                            związku z powstaniem pow. kolneńskiego
WiN i 920 z NZW. Stanowiło to ponad 1/3                            nastąpiła też reorganizacja struktur aparatu
wszystkich ujawnionych członków WiN                              bezpieczeństwa. W jej wyniku został
na terenie woj. białostockiego.                                utworzony PUBP w Kolnie, na czele
Niestety nadzieje te okazały się niemożliwe                          którego stanął Wacław Szataniak. Akcja
do realizacji w istniejącej wówczas                              represyjna trwała dalej.
rzeczywistości. UB nadal prowadziła                  Pomnik w Wykowie     dr Krzysztof Sychowicz IPN w Białymstoku
masowe aresztowania członków AK. W
ramach prowadzonych we wrześniu 1947
r. działań funkcjonariusze PUBP w Łomży
brali również udział w grupie pościgowej
podążającej za pięcioosobowym patrolem
Bronisława Chrzanowskiego „Chrzana”,
„Orła” po rekwizycji dokonanej przez
niego w spółdzielni, w miejscowości
Poryte, gm. Stawiski.
W 1948 r. oddziały NZW zaczęły
praktycznie działać na własną rękę.
Większość z ich członków zdecydowała
się nadal pozostać w konspiracji. Taką
grupą był m.in. oddział Hieronima
Rogińskiego „Roga” (od jesieni 1945
r. do 1946 r. dowódca I batalionu NZW
Okręgu Mazowsze na gminy Turośl,
Zbójna i Łyse), działający na terenie
pow. Kolno, częściowo pow. Łomża i


                 POSZUKIWANE RODZINY ZASTĘPCZE
„… dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym,
w atmosferze miłości, szczęścia i zrozumienia.”
                                         (z Konwencji o Prawach Dziecka)

            Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, by wychowywać się w rodzinie biologicznej.
   Dzieciom, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo i miłość w swoich rodzinach, pragniemy znaleźć środowisko zastępcze.
  Poszukujemy osób, które zapewnią osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede
                       wszystkim stworzą im prawdziwy dom.

   Rodzice zastępczy dają miłość i opiekę. Otrzymują uśmiechy, uściski i dziecięce serca. Dzięki osobom, które decydują się
  zaopiekować maluchami niemogącymi wychowywać się w biologicznych rodzinach, dzieci mają szansę na normalne życie.
  Nie wolne od trosk i kłopotów czy codziennych drobnych sprzeczek, ale z poczuciem bezpieczeństwa, ciepła i przynależności.

              Zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem rodzin zastępczych do nawiązania kontaktu
                       z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
                    ul. Wojska Polskiego 69, tel. 86 278 13 34, www.pcprkolno.pl      karn          iatop.p
                     l
                        DRUKARNIA TOP DRUK
 w ww.dru                  życzy Wesołych Świąt Wielkanocnych
  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                    21
                               MIASTO              Kolno miastem zielonej energii
           Miliony z RPO na projekty z wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
     Prawie jedna czwarta dotacji w województwie podlaskim trafi na projekty realizowane w Kolnie
We wtorek, 5 lutego 2013 roku,        O inwestycji w kolneńskiej ciepłowni     biomasą składającą się ze zrębków
Zarząd Województwa podjął decyzję o      rozmawialiśmy z burmistrzem Kolna       drewna. Mamy już podpisane wstępne
dofinansowaniu najlepszych projektów,     Andrzejem Dudą.                umowy z okolicznymi nadleśnictwami.
zgłoszonych w trzech konkursach                               Nie powinno być problemów z tego typu
w ramach Regionalnego Programu                               biomasą, gdyż Kolno leży w sąsiedztwie
Operacyjnego                                        dużych kompleksów leśnych. Nowy
Spośród projektów, które zakładały                             kocioł może być również opalany wierzbą
inwestycje w odnawialne źródła energii                           energetyczną, którą mogliby uprawiać
(działanie 5.2), Zarząd Województwa                             okoliczni rolnicy.
wybrał do realizacji aż piętnaście, o
łącznej wartości prawie 134 mln zł, z                            Red.: To bardzo duża inwestycja jak na
czego wartość dofinansowania to 60,5                            warunki 11 - tysięcznego miasta. Kiedy
mln zł. Prawie ¼ tej kwoty przeznaczona                           się zwróci?
zostanie na projekty realizowane w
Kolnie.                                           A.D.: Po pierwsze stara instalacja
                                              pracuje już od 30 lat i jest bardzo
Miasto   Kolno   i  Przedsiębiorstwo                         wysłużona. Jej modernizacja była
Energetyki Cieplnej i Gospodarki                              więc koniecznością wymuszoną przez
Wodno – Ściekowej Sp. z o. o. otrzymało                           jej wiek. Samorządu nie byłoby stać
dofinansowanie w ramach Regionalnego                            na samodzielne przeprowadzenie tak
Programu Województwa Podlaskiego na      Red.: Jaki będzie zakres modernizacji     kosztownej   modernizacji,   dlatego
realizację projektu pn. ,,Modernizacja    kolneńskiej ciepłowni ?            postaraliśmy się o dofinansowanie unijne.
i rozbudowa systemu ciepłowniczego                             Projekt został oceniony bardzo wysoko,
Miasta Kolno poprzez montaż układu      A.D.: Modernizacja polegać będzie na     a wartość dofinansowania wyniesie
kogeneracyjnego wytwarzającego energię    zastąpieniu wyeksploatowanego kotła      prawie połowę wartości inwestycji. Po
elektryczną i cieplną z paliw odnawialnych  węglowego pracującego nieprzerwanie      drugie jak już wspominałem nadwyżka
i termomodernizacja budynku ciepłowni.    od 1983 roku. Zastąpi go nowoczesny      energii elektrycznej będzie sprzedawana.
Projekt na 33 rozpatrywanych wniosków     kocioł z kogeneracją o mocy cieplnej     Uzyskane w ten sposób ,,zielone” i być
został bardzo wysoko oceniony na 75%     2600kW oraz 300kW energii elektrycznej.    może „żółte” certyfikaty w przyszłości
punktów, co sklasyfikowało go na 6      Zostaną także wybudowane nowe obiekty     poprawią kondycję finansową spółki.
miejscu. Wartość inwestycji wynosi      ciepłowni. Zrealizowana zostanie również   Trudno mówić o obniżkach cen, ponieważ
12 299 345,89 zł brutto, zaś dofinansowanie  przebudowa i termomodernizacja obecnie    we współczesnym świecie ceny nośników
4 867 374,15 zł.               wykorzystywanych obiektów.          energii będą chyba rosły nieprzerwanie,
Modernizacja    polegać   będzie  na                         ale pozwoli nam to uchronić mieszkańców
zastąpieniu starego kotła węglowego      Red.: Na czym polega owa kogeneracja?     przed podwyżkami cen ciepła w
WR2,5 na nowoczesną jednostkę tj. kocioł                          przyszłości. Inwestycja powinna się
z kogeneracją o mocy cieplnej 2 600      A.D.: Kogeneracja jest wytwarzaniem      zwrócić w przeciągu 5 - 6 lat.
kW oraz 300 kW energii elektrycznej.     ciepła i energii elektrycznej w najbardziej
Inwestycja pozwoli na zwiększenie       efektywny sposób, czyli w jednym procesie   Red.: Coraz więcej mieszkańców
udziału odnawialnych źródeł energii      technologicznym,    tzw.  skojarzeniu  zgłasza się do Miesięcznika z pytaniem
w produkcji energii elektrycznej i      i właśnie w takim systemie będzie       czy możliwe będzie po tej modernizacji
cieplnej w Kolnie, rozpoczęcie produkcji   pracował nasz kocioł. W Unii Europejskiej   naszej ciepłowni podłączenie domów
energii cieplnej i energii elektrycznej w   kogeneracja jest promowana z uwagi na jej   jednorodzinnych do miejskiej sieci
kogeneracji, zagospodarowanie biomasy     efektywność energetyczną, lecz również    ciepłowniczej.
na cele produkcji energii w Kolnie i     związane z nią znaczne ograniczenie emisji
zmniejszenie zużycia energii ze źródeł    dwutlenku węgla i innych szkodliwych     A.D.:   Stabilne ceny za ogrzewanie
pierwotnych. Ciepłownia miejska stanie    związków chemicznych.             powinny zachęcić większą liczbę
się elektrociepłownią. Dzięki tym                              mieszkańców do podłączenia się do
rezultatom w perspektywie długofalowej    Red.: Czyli kolneńska ciepłownia stanie    miejskiej sieci. Takie ciepło z sieci jest na
poprzez efekt skali nastąpi spadek      się w pewnej części elektrociepłownią     ogół tańsze, niż wygenerowane z pieca,
zanieczyszczeń powietrza w powiecie                             który jest zainstalowany w domu. Dochodzi
kolneńskim przekładający się na ogólne    A.D.: Tak. Kocioł będzie opalany       do tego komfort, bo nie trzeba takiego
polepszenie stanu wszystkich elementów    biomasą i będzie produkował energię      ogrzewania obsługiwać. Teraz około
środowiska naturalnego, w tym ochrony     cieplną na potrzeby grzewcze systemu     30% mieszkańców nie jest podłączonych
zdrowia ludzi i ekosystemów – informuje    ciepłowniczego miasta Kolno oraz ciepło    do miejskiej sieci, ale mam nadzieję, że
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI          do wytwarzania energii elektrycznej      te argumenty skłonią ich w przyszłości
CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-         na potrzeby ciepłowni, a nadwyżka       do podłączenia swoich domów do sieci.
ŚCIEKOWEJ w Kolnie.              jej będzie sprzedawana do sieci        Ta wymagała będzie jednak znacznej
                       energetycznej. Kocioł będzie opalany     rozbudowy. To gigantyczne zadanie
                                                          MIESIĘCZNIK
 22                                                         KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                               MIASTO

jak na miasto tej wielkości. Jego zakres   słonecznych. To sprawia, że prawie      Red.: Jakie będą korzyści z tej inwestycji
przekracza swą skalą nawet największą     jedna czwarta pieniędzy z RPO        dla miasta?
inwestycję   kolneńskiego   samorządu  województwa podlaskiego trafi na
czyli kompleksową kanalizację miasta.     projekty realizowane w Kolnie.        A.D.: Oprócz wspomnianego czynszu za
Będzie to inwestycja, która pochłonie                           dzierżawę terenu, dojdą jeszcze podatki
bardzo duże środki finansowe, ale mam     A.D.: Dotacje na dwa projekty        od nieruchomości. Inwestor z Warszawy
już pomysły skąd zdobyć dofinansowanie,    realizowane w Kolnie otrzymała również    przystał również na moją propozycję
żeby nie nadwyrężać miejskich finansów.    Amber Energia Wytwarzanie Sp. z o.o.     zarejestrowania firmy w Kolnie. Z tego
Czwarte miejsce w Polsce wśród miast     Oba projekty dotyczą budowy elektrowni    powodu dojdą jeszcze wpływy z podatku
powiatowych w zdobywaniu pieniędzy      słonecznych. W sumie dotacja wyniesie    CIT i PIT. Zatrudnienie przy obsłudze
unijnych z perspektywy finansowej 2007-    ponad 9,3 mln, natomiast całkowita      technicznej   elektrowni   słonecznej
2013 świadczy najlepiej, że wiemy jak     wartość projektu oceniana jest na prawie   znajdzie 5 osób. Nie jest to duża liczba, ale
zdobywać fundusze na miejskie inwestycje.   24 mln. Podpisaliśmy w ubiegłym roku     tego typu inwestycje opierają się głównie
Rozbudowa sieci ciepłowniczej sprawi,     umowę na dzierżawę dwóch działek       na automatyzacji. W regionie o dużej
że miasto będzie miało już kompletną,     miejskich położonych za wysypiskiem     stopie bezrobocia cieszy jednak każde
nowoczesną infrastrukturę. Zabezpieczy    śmieci czyli w mało atrakcyjnym terenie.   nowe miejsce pracy.
mieszkańcom kompleksowy dostęp do       Działki oddawane są w dzierżawę na
ciepła w przystępnej cenie i zapewni czyste  podstawie Uchwały Rady Miasta Kolno     Red.: Czy proces technologiczny takiej
powietrze. To wielkie wyzwanie, ale małe   w celu wzniesienia i eksploatacji obiektu  elektrowni może być w jakiś sposób
miasta również powinny stawiać sobie     do wytwarzania energii elektrycznej     uciążliwy dla otoczenia.
wielkie cele. Kompleksowa rozbudowa      (elektrowni słonecznej tzw. farmy
miejskiej sieci ciepłowniczej to ogromny   fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą    A.D.: Nie bez znaczenia dla popularności
projekt i trudno będzie go zrealizować    towarzyszącą).  Umowa    przewiduje   akurat tej formy zielonej energii jest to, że
jednorazowo. Tak wielka inwestycja      prowadzenie wyłącznie jednej działalności.  w przeciwieństwie np. do biogazowni, panele
realizowana będzie przez ładnych kilka    Udało się nam wynegocjować dobrą       nie wiążą się z żadnymi uciążliwościami
lat. Prace inżynieryjno - budowlane trzeba  umowę Wartość czynszu jest wyższa od tej   dla mieszkańców. Nie ma problemu
będzie podzielić na kilka etapów i później  jaką zaproponował inwestor na sesji Rady   hałasu, nieprzyjemnych zapachów, czy
sukcesywnie przyłączać do sieci kolejne    Miasta Kolno. Dobrze zabezpieczone      niebezpiecznych odpadów z produkcji.
części miasta.                są również interesy miasta w przypadku    Energia słoneczna wydaje się być
                       niezrealizowania inwestycji. Elektrownia   najbardziej  przyjazna.    Elektrownia
Red.: Czystość powietrza w Kolnie       musi powstać maksymalnie w przeciągu     słoneczna jest w pełni ekologiczna, gdyż
zimą rzeczywiście pozostawia wiele do     5 lat. Powstaną dwie tzw. farmy solarne   produkuje „czystą” energię tj. nie wytwarza
życzenia.                   Kolno I i Kolno II, o mocy 1 MW i 1,7    zanieczyszczeń. A to oznacza brak
                       MW czyli razem 2,7 MW. Tymczasem       ewentualnych protestów i niepotrzebnych
A.D.: Kolno nie jest tutaj wyjątkiem i    pierwsza elektrownia słoneczna w Polsce,   podziałów wśród mieszkańców.
podobne problemy mają mieszkańcy       która powstała w gminie Wierzchosławice,
innych miast w całej Polsce. Trudny w     ma moc 1 MW. Byłaby to największa      Elektrownia słoneczna będzie również
praktyce do zwalczania proceder palenia    elektrownia słoneczna w województwie i    doskonałą formą promocji Kolna jako
w piecach plastikowych butelek i innych    jedna z największych w całej Polsce.     miasta wykorzystującego innowacyjne
odpadów emitujących groźne dla zdrowia                           i przyjazne środowisku ekologiczne
substancje skończy się po podłączeniu     Red.:  Jak działa taka elektrownia?     technologie.
wszystkich domów do sieci ciepłowniczej.
Potrwa to zapewne kilka lat, ale efekt    A.D.: Elektrownia działa na zasadzie
ekologiczny zauważymy czy raczej       konwersji   energii   promieniowania           Dziękuję za rozmowę
poczujemy w powietrzu natychmiast.      słonecznego na energię elektryczną.           Rozmawia: Andrzej Konopka
                       Spływa ona z paneli do przetwornic
Red.: Kolno ma szansę stać się        zamieniających prąd stały na prąd zmienny,
liderem w produkcji zielonej energii.     który następnie przez transformator
Przypomnijmy, że oprócz modernizacji     przesyłany jest do sieci energetycznej.
ciepłowni warszawska firma otrzymała     Poszczególne panele zamontowane są na
dofinansowanie na budowę elektrowni      konstrukcji stalowej.

                 „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko”
     Od marca do października 2013 r. w Hufcu Pracy w Kolnie będzie realizowany projekt Podlaskiej Wojewódzkiej
     Komendy Ochotniczych Hufców Pracy pod nazwą „Edukacja proekologiczna młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Głównym celem przedsięwzięcia jest przyswojenie przez beneficjentów świadomości działań proekologicznych. Działaniami objęta
zostanie 20-osobowa grupa uczącej się młodzieży z hufca. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie zorganizowanie dni sprzątania
środowiska i akcja sadzenia roślin (drzew i krzewów) w przestrzeni publicznej. Szkoleniowcy ds. ekologii poprowadzą też warsztaty.
Ponadto młodzież odwiedzi m.in. parki i rezerwaty przyrody oraz miejsca, gdzie pozyskuje się energię w sposób ekologiczny.

  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                   23
                                 MIASTO


Rajd ,,Winter Trap Kolno”
34 auta i 2 guady wzięły udział w jednodniowym rajdzie „Winter
Trap Kolno” zorganizowanym przez miłośników rajdów off-
roadowych Kolno 4x4. Rajd podzielony na klasy Turystyk i
Wyczyn wystartował około godziny 9:00.
                                                           Fot: Sylwester Nicewicz
                                    rajdów off-roadowych zaliczyli dzień do niezwykle udanych.
                                    W klasie Wyczyn wygrała załoga z Lelisa (Konrad plus Pilot
                       Fot: Sylwester Nicewicz  jadący „Wiertarą”), a klasę Turystyk drużyna z Łomży (Danboz
Na zlot przybyli uczestnicy z Białegostoku, Suwałk, Łomży,       plus Pilot - Suzuki Vitara). Nagroda fair play powędrowała do
Wysokiego Mazowieckiego, Olecka, Lelisa, Grajewa, Hajnówki       Olecka (Przemek plus Pilot - Jeep XJ).
i Gródka. Klasa Turystyk miała do pokonania około 60 km (z       Kolno 4x4 składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu
fotopunktami do zdobycia) i ukierunkowana była na zwiedzanie      imprezy Burmistrzowi Miasta Kolno, właścicielom Dworu
okolicznych bunkrów. Urozmaicona naturalnymi wzniesieniami i      Rogiński i właścicielom gruntów, przez które przebiegała trasa
zjazdami oraz bardzo śliska trasa, ze względu na błoto pośniegowe,   rajdu, a uczestnikom zlotu za bezpieczną i koleżeńską rywalizację.
dostarczyła uczestnikom rajdu dużą dawkę adrenaliny. Nie obyło
się też bez drobnych awarii i małych wywrotek ale miłośnicy                                     Redakcja


         Poduszkowcowy Klub Sportowy “Paweł z Kolna”
         sprzedał swój pierwszy poduszkowiec PRH-04
M   aszyna została wykonana według własnego projektu.
   Poduszkowiec, zaprojektowany głównie z myślą o
wykonywaniu zadań ratowniczo-patrolowych, jest ekonomiczny
                                    Fot: Paweł Rogowskii prosty w eksploatacji i charakteryzuje się niskim poziomem
hałasu. Pojazd jest niezatapialny, posiada wbudowane cztery
komory wypornościowe, niepołączone ze sobą.
                                    ambitniejszych zadań. Władze tej turystycznej i obleganej
                                    miejscowości chcą wypożyczać poduszkowiec od jego właściciela
                                    dla ratowania życia w szczególnych sytuacjach.
                                    - Trzy lata temu był moment, że trzech ludzi zginęło w wyniku
                                    wychłodzenia z tego względu, że strażacy nie mogli szybko udzielić
                                    tej pomocy, więc Ci ludzie nie utonęli ale umarli z wychłodzenia –
                                    mówi Zbigniew Opalach, burmistrz Rucianego-Nidy. Prawie 40%
                       Fot: Paweł Rogowski   gminy stanowią akweny wodne. W tej chwili nie stać nas na zakup
Paweł Rogowski – kolneński konstruktor, mechanik i pilot        tego typu sprzętu choć doskonale, nauczeni doświadczeniem
poduszkowców posiadający licencję pilota poduszkowców         poprzednich lat wiemy, że ta inwestycja się opłaci.
F1, uczestnik krajowych i międzynarodowych zawodów           Poduszkowce są niezawodne zarówno na lądzie jak i na wodzie
poduszkowcowych i wicemistrz Europy prototyp budował          i bardzo szybko docierają nawet do bardzo niedostępnych miejsc.
przez osiem miesięcy. Maszyna trafiła do gminy Ruciane-Nida.      Wielokrotnie w Polsce były wykorzystywane w trudnych akcjach
Latem pojazd będzie wykorzystywany do celów turystycznych,       ratowniczych, np. w przypadku załamania lodu czy powodziach.
a w sytuacjach zagrożenia, głównie zimą, będzie służył do       Pawłowi gratulujemy i życzymy kolejnych udanych projektów.
                                                             Andrzej Konopka

                             OGŁOSZENIE
   Burmistrz Miasta Kolno przypomina, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy wnosić bez wezwania
                        w terminie do 31 marca 2013 roku.
   Opłata pozostaje w wysokości z roku ubiegłego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego należy wnosić na konto
                    Urzędu Miasta nr 988754 0004 0000 8341 2000 0020
                                                           MIESIĘCZNIK
 24                                                         KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                                   MIASTO

Spotkania ze społecznymi inspektorami pracy
W   dniu 08 lutego br. w biurze NSZZ Solidarność Region
   Mazowsze Oddział Kolno ul. Wojska Polskiego 8 odbyło się
spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy i przedstawicielami
                                      a więc urodzone najpóźniej 31 grudnia 1952 r.
                                      Dla pozostałych kobiet wydłużono wiek emerytalny, tak jak dla
                                      wszystkich mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
związku zawodowego w Kolnie. Podczas spotkania została           Wydłużanie będzie stopniowe (o 1 miesiąc za każdy późniejszy
skierowana prośba do Państwowej Inspekcji Pracy o przesłanie        kwartał urodzenia). Docelowo wiek ten wyniesie 67 lat dla obu
do Związku Zawodowego w Kolnie informacji dotyczących zmian         płci, co nastąpi:
w prawie pracy w 2013 r.                          – po 30 września 2040 r. w przypadku kobiet urodzonych po 30
                                      września 1973 r.,
                                      – po 30 września 2020 r. w przypadku mężczyzn urodzonych po
                                      30 września 1953 r.

                                      Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 6 czerwca 2012 r. Poz.
                                      637, Dziennik Ustaw z 23 listopada 2012 r. Poz. 1544.

                                      Z dniem 17 stycznia 2013 r. został uchylony art. 209 kodeksu pracy.
                                      Przepis nakazywał pracodawcom rozpoczynającym działalność
                                      gospodarczą, na piśmie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
                                      działalności powiadomić właściwego okręgowego inspektora
                                      pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o
                                      miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.
                                      Równocześnie został uchylony przepis art. 283 § 2 pkt. 1 kodeksu
                                      pracy dot. wykroczenia za nie informowanie Inspekcji Pracy i
Poniżej redakcja zamieszcza najważniejsze zmiany w prawie          Inspekcji Sanitarnej o rozpoczętej działalności gospodarczej.
pracy w 2013 r. wraz z opublikowanymi aktami prawnymi w           Również został skrócony termin wydania nr NIP do 3 dni o ile
Dzienniku Ustaw.                              dokonano poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje wyższa kwota minimalnego          urzędu skarbowego.
wynagrodzenia za pracę w 2013 r., która wynosi 1.600 zł brutto.
                                      Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2 stycznia 2013 r. Poz. 2
Podstawa prawna: Dziennik Ustawa z 17 września 2012 r.
Poz. 1026                                                         Młodszy Specjalista
                                                              Krzysztof Jutrzenka
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje stopniowe wydłużanie wieku
emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.
Wszystkie kobiety urodzone przed 1 stycznia 1949 r. oraz
wszyscy mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1948 r. uzyskają
emeryturę z tytułu ukończenia wieku emerytalnego wynoszącego
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (wiek ten ukończyli bowiem
do 31 grudnia 2012 r.).
Powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych
w 1948 r. podwyższono i wynosi:
– 65 lat i 1 miesiąc dla urodzonych od 1 stycznia do 31 marca,
– 65 lat i 2 miesiące dla urodzonych od 1 kwietnia do 30 czerwca,
– 65 lat i 3 miesiące dla urodzonych od 1 lipca do 30 września,
– 65 lat i 4 miesiące dla urodzonych od 1 października do 31
grudnia. Z tytułu ukończenia 60 lat na emeryturę mogą przejść
wyłącznie kobiety, które wiek ten osiągnęły do 31 grudnia 2012 r.,

                              GIMNAZJALISTO
                 Zawsze jest trudno podjąć decyzję co do swojej przyszłości.
        Na pewno myślimy, by być kimś w swoim środowisku, wyobrażamy sobie wiele intratnych zawodów.
    w Łomży     Osiągnięcie ich to wielki trud i wysiłek włożony w naukę. Wszystko przed Tobą,
                                dlatego
                      zapraszamy Cię do nauki w czteroletnim
                     TECHNIKUM PUBLICZNYM w KOLNIE
                      Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży
                       18 – 500 KOLNO ul. Plac Wolności 15
                              w zawodach:
               TECHNIK EKONOMISTA specjalność: finanse i rachunkowość
                       TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
                         Nauka jest B E Z P Ł A T N A.
                  Możesz uzyskać certyfikat w języku angielskim dający możliwość pracy za granicą.
               Przyjęcia bez egzaminów. Ostateczny termin składania podań upływa 20 sierpnia 2013 r.
                Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły – plac Wolności 15, tel./fax. 86 278 23 75
  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                      25
                                     KRZYŻÓWKA - INFORMACJE

 KRZYŻÓWKA NR 2/2013                                      Odszukaj miejsca wpisania wyrazów
                                                Określenia poszczególnych wyrazów podano w przypadkowej
                                                kolejności. Do diagramu wpisano litery E, które mają ułatwić
                                                odszukanie miejsc wpisania odgadniętych wyrazów. Litery w
                                                ponumerowanych polach, uszeregowane w kolejności, utworzą
                                                ostateczne rozwiązanie.
                                                - Robert, aktor amerykański, grał w filmach „Trzy dni Kondora” i
                                                „Niemoralna propozycja”
                                                - hazardowa gra w karty
                                                - koszenie trawy lub zboża
                                                - wybieg mający na celu zmylenie kogoś, fortel
                                                - II... piłkarska
                                                - jedna z pracowniczek szpitala, przychodni
                                                - spotkanie sportowe
                                                - ruch obrotowy jakiegoś ciała dookoła jego osi
                                                - szeroki brzeg kapelusza
                                                - odżywianie się głównie trawą
                                                - szlak komunikacyjny
                                                - amator kawy
                                                - kolor różowoczerwony z odcieniem fioletowym
                                                - bieg w wyścigach konnych
                                                - orszak pogrzebowy
Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe rozwiązanie                 - ... osobisty to dokument stwierdzający tożsamość danej osoby
(wyłącznie na kartach pocztowych) do Urzędu Miasta, ul. Wojska                 - imię Lipińskiego, karykaturzysty
Polskiego 20 (pokój 103) zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie              - aptekarska jednostka wagowa
książka dla dzieci ,,O JANKU Z KOLNA KTÓRY ODKRYŁ AMERYKĘ”.                  - dziecko chodzące do przedszkola.
Termin nadsyłania odpowiedzi - 27.03.2013 r.


      Krzyżówkę panoramiczną nr 1/2013 prawidłowo rozwiązał i nagrodę wylosował Feliks Demiańczuk z Kolna.
          Hasło brzmiało: „Mundial”. Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.

                     W tym miesiącu Vitalmed oferuje zabiegi fizykoterapeutyczne oraz zestawy
                     ćwiczeń dostosowanych indywidualnie do potrzeb pacjenta po przebytym urazie.
                     Sezon zimowy sprzyja częstym urazom, głównie: skręceniom i złamaniom
                     kończyn, wypadkom komunikacyjnym oraz urazom kręgosłupa (wypadnięcie,
                     przemieszczenie krążka stawowego kręgosłupa – dyskopatia) itp.

Rehabilitacja pourazowa to kompleksowe działanie w odniesieniu                 być zwrócona na poprawność wykonania, to znaczy na przyjęcie i
do osób dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną, które ma na celu               utrzymywanie w czasie ćwiczenia pozycji skorygowanej. Poprawność
przywrócenie pełnej lub możliwie pełnej do osiągnięcia sprawności                wykonania ćwiczenia jest czynnikiem kształtującym również nawyk
fizycznej lub psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania                  poprawnej postawy.
oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.                  Prowadząc zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne staram się mobilizować
Rehabilitacja pourazowa skupia się na powrocie pełnej ruchomości                ćwiczących do wysiłku, odpowiednio uatrakcyjniać zajęcia przez
stawów,    powrocie siły mięśniowej, powrocie czucia głębokiego               stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów, wprowadzanie
i utrzymaniu pełnej samodzielności w czynnościach życia społecznego.              elementów rywalizacji oraz gier i zabaw korekcyjnych oraz współpracować
Otrzymacie Państwo nie tylko fachową pomoc, ale również wskazówki                z rodzicami.
profilaktyczne np.: rehabilitację uszkodzonego stawu kolanowego                 Kompleksowa pomoc w schorzeniach ortopedycznych: skolioza,
najlepiej rozpocząć w domu, jeszcze podczas unieruchomienia nogi.                uciski kostne tkanek miękkich (np. bolesny bark, łokieć tenisisty),
Najlepsze efekty dają proste ćwiczenia izometryczne, które polegają na             choroby stawowe itp. i stanach pooperacyjnych (endoprotezoplastyka
napinaniu mięśnia czworogłowego uda, itp.                            stawu biodrowego, amputacja, implantacja kostna, stawowa, osteotomia,
Oferuję również ćwiczenia korekcyjne przeznaczone dla dzieci                  przykurcze stawowe i mięśniowe, rekonstrukcje więzadeł kolanowych
i młodzieży.                                          (ACL, PCL), operacje łąkotek).
Główna uwaga podczas wykonywania ćwiczeń korekcyjnych powinna                                                 Zapraszam


            - miesięcznik regionalny. Adres: 18 – 500 Kolno, ul. Konopnickiej 4,
            tel. 86 278 94 40, e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl,                     Kino  Wrzos

            adres: www.umkolno.pl Wydawca: Burmistrz Miasta Kolno.
 Redakcja: Andrzej Konopka (redaktor naczelny)
 Współpraca: Juliusz Jakimowicz, Wiesław Boć (korekta), Krzysztof Koliński (foto)                  Informacja w sprawie projekcji filmowych:
 Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
 ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża . Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 28.02.2013
                                                                 tel. 86 278 22 21
 Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, w nadesłanych
 zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.

                                                                         MIESIĘCZNIK
 26                                                                        KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013
                          URODZENI LUTY 2013 - INFORMACJA
         Mamo już jestem!


 Cendrowska Maja,ur.12.02.2013r. godz. 8:00     Balukiewicz Oliwia,ur.14.02.2013r. godz. 13:00     Krysiak Szymon, ur.18.02.2013r. godz.5:00
 Ciołkowski Dawid, ur.21.02.2013r. godz.21:00     Dymek Anna, ur.25.02.2013r. godz. 11:00      Milewska Maja Ewelina, ur.26.02.2013r. godz.11:00
                           Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom, życząc szczęścia, radości
                                       i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
                                                    pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie
 Długozima Paweł,ur.28.02.2013r. godz.15:00
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie informuje, że w dniach od 1 marca do 15 kwietnia 2013 r. prowadzone są zapisy dzieci na rok
szkolny 2013/2014.
              Do przedszkola można zapisywać dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
              na grupy z pobytem 9-godzinnym i całodziennym wyżywieniem.

                  Zapisy dzieci 5-letnich i 6-letnich z pobytem pięciogodzinnym prowadzą szkoły podstawowe.

                  Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w
                  Kolnie celem pobrania tzw. karty zgłoszenia lub pobrać ją ze strony internetowej przedszkola
                  (pm4kolno.edupage.org), którą po wypełnieniu należy złożyć w sekretariacie przedszkola. Ze względu
                  na konieczność przygotowania arkusza organizacyjnego przedszkola prosimy o zapisy dzieci w podanym
                  terminie.
                                                             Dyrektor
                                                      Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie
                             Dzień Kobiet
                    Mocy najpiękniejszych wrażeń i samych radosnych dni
                       dających poczucie spełnienia i satysfakcji,
               sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz ziszczenia marzeń i planów
                             wszystkim Paniom
                       Mieszkankom Kolna i Ziemi Kolneńskiej
                              w Dniu Kobiet
                                życzy
                          Burmistrz Kolna Andrzej Duda
  MIESIĘCZNIK
  KOLNEŃSKI   nr. 2(156)2013                                                              27
   MIESIĘCZNIK
28  KOLNEŃSKI nr. 2(156)2013

								
To top