Docstoc

tren

Document Sample
tren Powered By Docstoc
					Tren pamięci ofiar Hiroszimy
Biografia
 Penderecki Krzysztof (ur.
 1933), polski kompozytor i
 dyrygent. Studiował
 kompozycję prywatnie w
 Krakowie, a następnie w
 krakowskiej PWSM.
W 1959 na Konkursie Młodych Związku
Kompozytorów Polskich otrzymał 3 pierwsze
nagrody za Strofy, Psalmy Dawida i Emanacje,
w 1961 wyróżniony na Międzynarodowej
Trybunie Kompozytorów UNESCO za Tren
ofiarom Hiroszimy. W 1963 utworzył klasę
kompozycji w krakowskiej PWSM (dzisiejszej
Akademii Muzycznej). Obecnie jest profesorem
tej uczelni, 1972-1987 piastował godność jej
rektora.
Penderecki należy do szczupłego grona
współczesnych kompozytorów, którzy tworzą
własny styl twórczości oparty na materiale
dźwiękowym. Szczególnie interesująco
rozszerza i wykorzystuje możliwości
techniczne instrumentów smyczkowych,
dętych, perkusyjnych i głosu ludzkiego.
Instrumenty
 smyczkowe
       Instrumenty
        perkusyjneInstrumenty
  dęte
Tren pamięci ofiar Hiroszimy

Został napisany w 1960r. Utwór
wykonywany jest przez 52 instrumenty
smyczkowe W utworze tym kompozytor
wykorzystał nowe możliwości
brzmieniowe instrumentów smyczkowych
oraz nowe techniki wydobycia dźwięków
Kompozytor w utworze przeciwstawia
fragmenty o różnym natężeniu
dynamicznym.
Pod koniec II Wojny
Światowej Amerykanie
chcąc przyspieszyć jej
zakończenie wykorzystali
najtragiczniejszą w
dziejach ludzkości broń
masowej zagłady– broń
jądrową, zrzucając
bomby na dwa japońskie
miasta– Hiroszimę i
Nagasaki.
Do dziś widoczne są
następstwa tej tragedii,
które wyrażają się w
trwałym kalectwie kolejnych
pokoleń. K. Penderecki
solidaryzując się z
ogólnoświatowym protestem
przeciwko użyciu broni
masowej zagłady napisał
utwór, ukazujący gamę
uczuć.
Na początku prezentowanego utworu
możemy wyobrazić sobie głosy syren
alarmowych zwiastujące alarm lotniczy,
lecące obce samoloty.
 Dalej usłyszycie kroki ludzi uciekających
  chowających się do schronu, słychać
będzie płacz dzieci, po czym ponownie głos
      syren alarmowych.
  Tłum cichnie, słychać
 tylko świst samolotów,
których głosy nakładają się
  z sygnałami syren, po
 chwili usłyszycie głośny
wybuch, będzie to wybuch
bomby, zacznie ulatniać się
 gaz, palić się, za moment
 drugi wybuch bomby, po
   czym gwizd syren,
 dzwonów alarmujących o
    nieszczęściu.
Następnie kompozytor przedstawił obraz po
 wybuchu, i jęki, okrzyki bólu, rozpaczy,
      wołanie o ratunek.
Za utwór „Tren pamięci ofiar Hiroszimy“
K. Penderecki otrzymał II nagrodę na
Konkursie Kompozytorskim im. S. Fitelberga
oraz w 1961r. wyróżnienie UNESCO w Paryżu.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/29/2013
language:Polish
pages:15
xiaocuisanmin xiaocuisanmin
About