Diagnosticky systém CANSCREEN 3 ur_eny pro trh _Data Mining_ by malj

VIEWS: 0 PAGES: 20

									  Diagnostický  systém
CANSCREEN 3 určený pro trh
 “Data Mining” nástrojů ve
   vyspělých státech


       J.Jansa1, M.Cesal2, P.Zubina3
1. 1.Immobiliser Central Europe, s.r.o., Česká republika
      2.2.BIOCONS, Slovenská republika
   3.3.Krajská zdravotní, Ústí n.L., Česká republika
  Historie projektu CANSCREEN

uCANSCREEN 1 – 1986 – 1999
uBio Analyst 1– 2004 – 2010
uCANSCREEN 2 – 2011 – 2013
uBioAnalyst 2 – 2013 -?
uCANSCREEN 3 - 2013 - ?
    Teze profesora Thiery v 2013

 Budoucnost mají nové přístupy, jako je analýza metabolismu
 a především proteinů
 Stále více budou používány přístroje bez chemikálií, jako jsou
 spektrální analyzátory
 Základ vyhodnocování bude víceparametrová analýza a
 metody „data mining“ platformy
 Bio informatika bude zabudována přímo do laboratorních
 přístrojů a omezí subjektivní diagnostické závěry, typické pro
 mladé lékaře
 Medicína, která v současnosti nestačí sledovat technologický
 rozvoj přístrojů a počítačových programů musí projít
 kvalitativní změnou v přístupu k jejich aplikaci
                 
    CANSCREEN 1 v 90tých letech


 Analýza proteinů byla základem řešení projektu CANSCREEN 1 od
 jeho zahájení
 Byly testovány metody jako je automatická elektroforéza a další,
 většinou s minimem reagencií ( suchá chemie fy BOEHRINGER
 MANNHEIM atp.)
 Základ vyhodnocování tvořil produkt na víceparametrovou
 shlukovou analýzu CLUSTEX
 Byly odzkoušeny přístroje firem BOEHRINGER MANNHEIM ,
 OLYMPUS i DYNATECH se zabudovaným software CLUSTEX
 Snaha o tuto změnu byla cílem týmu CANSCREEN 1 v 90.letech a je i
 cílem týmu CANSCREEN 2 v současnosti

 
 
Hlavní prvky projektu CANSCREEN

Sběr biochemických a ostatních laboratorních dat
Tvorba potvrzených diagnostických shluků pro každou
 skupinu nemocí
Simulace virtuálních souborů dat pomocí metody
 Monte Carlo
Optimalizace nezbytného množství parametrů v každé
 skupině
Vyhodnocení dat konkrétního pacienta
Základní myšlenka projektu CANSCREEN
    Cíle projektu CANSCREEN


1. Vyvinout novou matematickou metodu shlukové
  analýzy
2. Zaměřit se na vyhodnocování    standardních
  biochemických parametrů místo drahých
  markerů
3. Odstranit redundantní parametry
4. Vyvinout uživatelsky příjemné software CLUSTEX
Cílem bylo vyvinutí “low – cost” systému pro plošný
  screening populace
     CANSCREEN 1 partneři

1. Ústav sér a očkovacích látek,
  Praha(USOL)
2. Nemocnice Gottwaldov(nyní Zlín)
3. Nemocnice Sokolov
4. Nemocnice Trencianske Teplice
5. Onkologický ústav na Žlutém kopci,
  Brno
6. Karlova univerzita, FN Motol
     Jak bojovat s rakovinou?
Nejdůležitějším prostředkem boje s
 rakovinou je časná detekce této nemoci, a
 to v období bez symptomů.
“Early detection of cancer greatly increases
 the chances for successful treatment. There
 are two major components of early detection
 of cancer: education to promote early
 diagnosis and screening”
         WHO definition
    CANSCREEN 2 partneři

Krajská zdravotní, a.s. Ústí n.L.
CompuGroup Medical Česká republika,
 s.r.o.
MacTech City, spol. s r.o.,
 Použití biomarkerů potřebuje IT přístup
Vývoj biochemických diagnostických metod v
 posledních letech prokázal, že není možno spoléhat na
 idividuální biomarkery, neb žádný nesplňuje
 požadavky na vysokou senzitivitu a specificitu.
 Perspektivním řešením je proto kombinace markeru,
 který dík vysoké senzitivitě zachytí počátek
 nádorového onemocnšění včas, ale má vysokou
 falešnou pozitivitu, s markerem, který má nižší
 senzitivitu, avšak dík vysoké specificitě tuto falešnou
 pozitivitu vyloučí
          CANSCREEN 2
S ohledem na náročnost získávání klinicky ověřených
 laboratorních dat byly zahájeny jen vybrané aplikace.

Screening nádorů prostaty – Data získána ve spolupráci s
 Krajskou zdravotní, Ústí n.L.
Screening melanomu – Spolupráce s Frauenhoferovým
 ústavem, Porto
    Zvolené laboratorní parametry
S ohledem na zkušenosti z prací, prováděných v 90tých
 letech, kdy pozornost byla věnována proteinům akutní
 fázem, především pak glykoproteinům, jako jsou alfa-
 1-antitrypsin, haptoglobin, orosomukoid bylo zahájeno
 testování komplexnějších parametrů, a to
alfa -1, alfa-2, beta a gama globulinů. Tyto parametry
 tak určí první podezření na nádorové onemocnění.
Pro testování onemocnění prostaty byly použity běžné
 parametry, jako PSA, volnéPSA a p., avšak vždy s
 přiřazeným věkem jako kvantitativním parameterem
 pro shlukou analýzu. Tím již bylo možno odlišit 2
 základní diagnózy nemocí prostaty, a to C 61 a N 40.
Screening pomocí globulinů
Varianty screeningu pomocí globulinů
1. Vyhodnotit anamnézový dotazník, jako na př. I-PSS u
  nádoru prostaty, a to kvantitativně pomocí SW CLUSTEX
2. Vyhodnotit základní parametry pomocí SW CLUSTEX,
  na př. jako jsou u nádoru prostaty PSA, fPSA a p. s
  přiřazeným věkem
3. Použít princip “watchful waiting” a opakovat měření i
  vyhodnocení po 3 či 6 měsících
4. Je li pravděpodobnost nádoru určená shlukovou
  analýzou větší než 70% provést biopsii
5. Preferovat imunoterapii před operativním zásahem
6. Je li nezbytný, sledovat dále parametry dle bodu 2
            Závěry

Testování systému CANSCREEN 2 v letech 2012 – 2013
 ukázalo:

 1. Výsedky z 90tých let byly potvrezny
 2. Byl vyporaciván návrh nové diagnostiky rakoviny
   prostaty
 3. Pro potvrzení výsledků jsou nutn= rozsáhlajší
   klinické pokusy
 4. Je nutno nalézt strategické partnery
  Jaké verze našeho DSS připravujeme


I. Vývoj verzí pro různá nádorová i jiná onemocnění
II. Vývoj BioAnalyst verze pro Nemocniční informační
   systémy, založené na platformě “cloud”
III. Vývoj expertního Call centra pro komuniakci se
   smartphony pacientů a zasílání “disease warning
   messages”
     Klony projektu CANSCREEN

I.  BioAnalyst PC - verze biochemického expertního
   systému pro PC
II. BioAnalyst Portal – webová verze s přístupem ze
   smartphonů
III. CarDiab – verze pro kardiaky a diabetiky -TBD
IV. InpresOl –verze pro stanovení rizika předčasného
   porodu –doplněk systému PrenCare firem
   MEDETRON, s.r.o. a COMINFO, a.s. - TBD
Děkuji vám za pozornost

								
To top