Text of SB 232 by mcherald

VIEWS: 4 PAGES: 6

									 IL UBR B 3
BL NME:S 22  NOLD
       ERLE
   IL ET
   BL TX

   ASD H EAE ETME 2 03
  PSE TESNT SPEBR1,21
   ASD H SEBY ETME 1 03
  PSE TEASML SPEBR1,21
   MNE N SEBY ETME , 03
  AEDDI ASML SPEBR6 21
   MNE N SEBY ETME , 03
  AEDDI ASML SPEBR3 21

 NRDCD Y SntrMnig
ITOUE B  eao onn
  Catos eaos anla n oh
 (ouhr:Sntr Cnel adRt)
  Catos seby ebr lj n tn)
 (ouhr:Asml MmesAeoadSoe

        ERAY 1 03
       FBUR 1,21

  n c o mn etos 40 41 42 43 44 n 46 f
 A att aedScin 15,15,15,15,15,ad15 o
 h iiay n eeas oe n o mn h ugt c f 03
teMltr adVtrn Cd,adt aedteBde Ato 21
 Catr 0 f h ttts f 03 y eeln tm 950100
(hpe 2 o teSaue o 21)b rpaigIe 85-1-01
 f eto .0 f ht c, eaig o eeas aig n
o Scin20 o ta at rltn t vtrn,mkn a
 prpito hrfr n elrn h rec hro, o ae
aporainteeo,addcaigteugnyteef t tk
 fet meitl.
efc imdaey   EILTV ONE' IET
  LGSAIECUSLSDGS


  B 3, onn. aiona eta os tt eeas eeey
 S 22 Mnig Clfri CnrlCatSaeVtrn Cmtr
 t ot r nomn ud
a Fr OdEdwetFn.
  xsig a rae h aiona eta os tt eeas
 Eitn lwcetsteClfri CnrlCatSaeVtrn
 eeey t ot r nomn ud Edwet ud n h tt
Cmtr a Fr OdEdwetFn (nomn Fn)i teSae
 rauy n eurs oes n h nomn ud o e loae,
Tesr,adrqie mny i teEdwetFn t b alctd
 pn prpito y h eiltr, o h eatet f eeas
uo aporainb teLgsaue t teDprmn o Vtrn
 far o h nul diitaie n vrih ot f h
Afisfrteana amnsrtv adoesgtcsso te
 eeas eeey s pcfe, n o eeae udn hog
vtrn cmtr,a seiid adt gnrt fnigtruh
 neet o h eeas eeey xsig a eurs oes n
itrs frtevtrn cmtr.Eitn lwrqie mny i
 h nomn ud o e netd o eeae non anns o
teEdwetFn t b ivse t gnrt ogigerig t
 oe h siae nul vrih n aneac ot soitd
cvrteetmtdana oesgtadmitnnecssascae
 ih h eeas eeey s rvdd
wt tevtrn cmtr,a poie.
  hs il ol nta eur n oes o e loae o h
 Ti bl wudisedrqieaymny t b alctdt te
 eatet o h oribral ot f ein n osrcin
dprmn frtennemusbecsso dsg adcntuto
 n h nul prtos n aneac ot f h eeas
adteana oeain admitnnecsso tevtrn
 eeey o h et 0 er. hs il ol lo, u o
cmtr frtenx 1 yas Ti bl wudalw btnt
 eur, oes n h ud o e netd o eeae non
rqie mny i tefn t b ivse t gnrt ogig
 anns o fst h siae nul prtos n aneac
erig t ofe teetmtdana oeain admitnne
 ot soitd ih h eeas eeey
cssascae wt tevtrn cmtr.
  xsig a eurs h eatet o eeo n umt
 Eitn lwrqie tedprmn t dvlpadsbi aSaett
 eeas eeey rn rga plcto o h ntd tts
Vtrn Cmtr GatPormapiaint teUie Sae
 eatet f eeas far o h salsmn f
Dprmn o Vtrn Afisfrteetbiheto avtrneeas
 eeey pn h otolrs eemnto ht h nomn ud
cmtr uo teCnrle' dtriainta teEdwetFn
 a dqae rnia o il ufcet netet anns n
hsaeut picplt yedsfiin ivsmn erig i
 ah er o h et 0 er, rm h ae f h eemnto,
ec ya frtenx 1 yas fo tedt o tedtriain
 o ul ud h epcie ers diitaie n vrih
t flyfn tersetv ya' amnsrtv adoesgt
 ot, n o ud h siae ot f eeoig n umtig
css adt fn teetmtdcsso dvlpn adsbitn
 h plcto, s pcfe.
teapiain a seiid
  hs il ol nta eur h eatet o eeo n
 Ti bl wudisedrqietedprmn t dvlpad
 umt n plcto pn h otolrs eemnto ht h
sbi a apiainuo teCnrle' dtriainta te
 nomn ud a dqae mut, n diin o udn h
EdwetFn hsaeut aons i adto t fnigte
 siae ot f eeoig n umtig h plcto, o
etmtdcsso dvlpn adsbitn teapiain t
 ul ud h oribral ot f ein n osrcin n
flyfn tennemusbecsso dsg adcntuto ad
 h prtos n aneac ot o h et 0 er. hs il
teoeain admitnnecssfrtenx 1 yas Ti bl
 ol eur h otolr o osdr h siae eeus rm
wudrqieteCnrle t cnie teetmtdrvne fo
 pcfe es xetd o e eoie no h nomn ud n
seiidfe epce t b dpstdit teEdwetFn i
 aig hs eemnto.
mkn ti dtriain
  hs il ol lo n oes f wre, eevd rm h
 Ti bl wudalwaymny,i aadd rcie fo te
 tt eeas eeey rn rga o e sd o emus h
SaeVtrn Cmtr GatPormt b ue t ribrete
 nomn ud o pcfe loal ot s salse y ht
EdwetFn frseiidalwbecssa etbihdb ta
 rga.
porm
  xsig a uhrzs h ietr f iac o rnfr p o
 Eitn lwatoie teDrco o Fnnet tase u t
 15000 s  on rm h eea ud o h nomn ud n
$,0,0 a ala fo teGnrlFn t teEdwetFn,ad
 eurs h on o e ead ih neet s rvdd
rqie tela t b rpi wt itrs,a poie.
  hs il ol eel ht uhrzto, n nta ae n
 Ti bl wudrpa ta atoiain adisedmk a
 prpito f 10000 rm h eea ud o h nomn
aporaino $,0,0 fo teGnrlFn t teEdwet
 ud o h osrcin f h aiona eta os tt
Fn frtecntuto o teClfri CnrlCatSae
 eeas eeey t ot r. hs il ol eur n mut
Vtrn Cmtr a Fr Od Ti bl wudrqieayaons
 rnfre y h ietr f iac s  on rm h eea
taserdb teDrco o Fnnea ala fo teGnrl
 ud o h nomn ud o e eund o h eea ud
Fn t teEdwetFn t b rtre t teGnrlFn.
  hs il ol ae ehia, ofrig hne o hne h
 Ti bl wudmk tcncl cnomn cagst cag te
 eeecs o amnsrtv n vrih" o oeain n
rfrne t "diitaieadoesgt t "prtosad
 aneac.
mitnne"
  hs il ol elr ht t s o ae fet meitl s
 Ti bl wuddcaeta i i t tk efc imdaeya
 n rec ttt.
a ugnysaue
  prpito: e.
 Aporain ys


 H EPE F H TT F AIONA O NC S OLW:
TEPOL O TESAEO CLFRI D EATA FLOS

  ETO . eto 40 f h iiay n eeas oe s
 SCIN1 Scin15 o teMltr adVtrn Cd i
 mne o ed
aeddt ra:
  40 o upss f hs hpe, h olwn eiiin
  15. Frproe o ti catr tefloigdfntos
 pl:
apy
  a Dprmn" en h eatet f eeas far.
  ()"eatet masteDprmn o Vtrn Afis
  b Edwet ud en h aiona eta os tt
  ()"nomn Fn"masteClfri CnrlCatSae
 eeas eeey t ot r nomn ud
Vtrn Cmtr a Fr OdEdwetFn.
  c Nnemusbe ot f ein n osrcin en h
  ()"oribral csso dsg adcntuto"maste
 ot f lnig ein n osrcin f h aiona eta
csso pann,dsg,adcntuto o teClfri Cnrl
 os tt eeas eeey t ot r ht r o emusbe
CatSaeVtrn Cmtr a Fr Odta aentribral
 rm h oes eevd rm h tt eeas eeey rn
fo temny rcie fo teSaeVtrn Cmtr Gat
 rga s loal ot s salse y h ntd tts
Porma alwbecssa etbihdb teUie Sae
 eatet f eeas far tt eeas eeey rn rga.
Dprmn o Vtrn AfisSaeVtrn Cmtr GatPorm

  d Oeain n aneac ot" en ot nurd y h
  ()"prtosadmitnnecss mascssicre b te
 eatet o h prtos n aneac f h eeas
dprmn frteoeain admitnneo tevtrn
 eeey nldn, u o iie o esne ot, h pnn
cmtr icuig btntlmtdt,pronlcss teoeig
 n lsn f rvs h nemn f ean, omta evc
adcoigo gae,teitreto rmis cmitlsrie
 oriain rud epn, adcpn, eea aneac, n
codnto,gonskeig lnsaig gnrlmitnne ad
 aioil evcs
jntra srie.
  e Oeain ud en h aiona eta os tt
  ()"prtosFn"masteClfri CnrlCatSae
 eeas eeey t ot r prtos ud
Vtrn Cmtr a Fr OdOeain Fn.
  f Pae" en h sa hss f aia uly rjc,
  ()"hss masteuulpae o acptlota poet
 n nlds tde, rlmnr ln, okn rwns nldn
adicue suis peiiaypas wrigdaig,icuig
 ouet eesr o u h osrcin hs u o i, n
dcmnsncsayt pttecntuto paeott bd ad
 osrcin
cntuto.
  g Vtrn eeey en h aiona eta os tt
  ()"eeascmtr"masteClfri CnrlCatSae
 eeas eeey t ot r.
Vtrn Cmtr a Fr Od
  E. . eto 41 f h iiay n eeas oe s mne
 SC 2 Scin15 o teMltr adVtrn Cd i aedd
 o ed
t ra:
  41 a h aiona eta os tt eeas eeey t
  15. ()TeClfri CnrlCatSaeVtrn Cmtr a
 ot r nomn ud s eey rae n h tt rauy
Fr OdEdwetFn i hrb cetdi teSaeTesr.
 oes n h nomn ud hl e loae, pn prpito
Mny i teEdwetFn salb alctd uo aporain
 y h eiltr, o h eatet o h oribral ot
b teLgsaue t tedprmn frtennemusbecss
 f ein n osrcin n h nul prtos n aneac
o dsg adcntuto adteana oeain admitnne
 ot f h eeas eeey o h et 0 er.
csso tevtrn cmtr frtenx 1 yas
  b oes n h ud a e netd o eeae anns o
  ()Mny i tefn myb ivse t gnrt erig t
 fst nul prtos n aneac ot soitd ih h
ofe ana oeain admitnnecssascae wt te
 eeas eeey
vtrn cmtr.
  c 1 h nomn ud a oss f oain rm ulc
  ()()TeEdwetFn mycnito dntosfo pbi
 n rvt niis atesis ewe ulc n rvt
adpiaeette,prnrhp btenpbi adpiae
 niis es ah dacs n rnfr rm h tt eea
ette,fe,cs avne,adtasesfo tesaeGnrl
 ud s a e pcfe y a.
Fn a myb seiidb lw
  2 h eatet a ne no n iaca gemn o
  ()Tedprmn myetrit ayfnnilareett
 eev ah dacs n h nomn ud rvdd ht h
rciecs avne i teEdwetFn,poie ta te
 gemn os o eur h tt o ea r ae amns n
areetde ntrqietesaet rpyo mk pyet o
 ah dacs n h gemn s eiwd n prvd y h
cs avne adteareeti rvee adapoe b te
 eatet f iac.
Dprmn o Fnne
  d o h xet osbe oain ae nkn o h
  ()T teetn psil,dntosmd i-idt te
 nomn ud hl e oeie o s o fst h non
EdwetFn salb mntzds a t ofe teogig
 prtos n aneac ot ne etos 42 n 43
oeain admitnnecssudrScin 15 ad15.
  e anns eeae y h nomn ud hl e eand y
  ()Erig gnrtdb teEdwetFn salb rtie b
 h ud
tefn.
  f oes eoie n h nomn ud r xmt rm h
  ()Mny dpstdi teEdwetFn aeeep fo te
 eurmns f etos 17 hog 17 f h oenet oe
rqieet o Scin 120truh127o teGvrmn Cd.
  g oes n h nomn ud hl e netd y h
  ()Mny i teEdwetFn salb ivse b te
 raue, fe oslain ih h eatet n   anr ht
Tesrr atrcnutto wt tedprmn,i amne ta
 et et h ol f h ud
bs mestegaso tefn.
  h f hog hne n tt r eea a, diinl
  ()I,truhcagsi saeo fdrllw adtoa
 eeus r dniid o h prtos n aneac f h
rvne aeietfe frteoeain admitnneo te
 eeey nldn nrae n eea uil loacs o ht
cmtr,icuigicessi fdrlbra alwne,s ta
 h mut f nul eeu xed h nul prtos n
teaon o ana rvneecesteana oeain ad
 aneac ot, h xes eeus hl e eoie n h
mitnnecss teecs rvne salb dpstdi te
 nomn ud
EdwetFn.
  E. . eto 42 f h iiay n eeas oe s mne
 SC 3 Scin15 o teMltr adVtrn Cd i aedd
 o ed
t ra:
  42 a n r eoe uy , 04 n nuly hratr h
  15. ()O o bfr Jl 1 21,adanal teefe,te
 otolr fe oslain ih h eatet hl eot o
Cnrle,atrcnutto wt tedprmn,salrpr t
 h seby n eae omtes n eeas far, otry
teAsml adSnt Cmite o Vtrn Afis Mnee
 ony h iy f esd, n h ot r es uhrt n h
Cut,teCt o Saie adteFr OdRueAtoiyo te
 tts f h nomn ud h mut f n neet n
sau o teEdwetFn,teaon o ayitrs ad
 netet anns eeae y h nomn ud n h
ivsmn erig gnrtdb teEdwetFn,adte
 siae mut edd ht il ufcety oe h siae
etmtdaon nee ta wl sfiinl cvrteetmtd
 nul prtos n aneac ot.
ana oeain admitnnecss
  b h siae nul prtos n aneac ot hl e
  ()Teetmtdana oeain admitnnecsssalb
 eeoe nuly y h eatet n rvdd o h otolr
dvlpdanal b tedprmn adpoie t teCnrle
 o upss f h eot eurd y udvso a y o ae
frproe o terpr rqie b sbiiin()b n ltr
 hn ue 5 f ah er
ta Jn 1 o ec ya.
  E. . eto 43 f h iiay n eeas oe s mne
 SC 4 Scin15 o teMltr adVtrn Cd i aedd
 o ed
t ra:
  43 a 1 pn h eemnto f h otolr fe
  15. ()()Uo tedtriaino teCnrle,atr
 oslain ih h ertr f eeas far, ht h
cnutto wt teSceayo Vtrn Afis ta te
 nomn ud a dqae mut o ul ud h oribral
EdwetFn hsaeut aonst flyfn tennemusbe
 ot f ein n osrcin n h prtos n aneac
csso dsg adcntuto adteoeain admitnne
 ot o h et 0 er, n o ud h siae ot f
cssfrtenx 1 yas adt fn teetmtdcsso
 eeoig n umtig h tt eeas eeey rn rga
dvlpn adsbitn teSaeVtrn Cmtr GatPorm
 plcto, h eatet hl eeo n umt   tt eeas
apiain tedprmn saldvlpadsbi aSaeVtrn
 eeey rn rga plcto o h ntd tts eatet
Cmtr GatPormapiaint teUie Sae Dprmn
 f eeas far o h salsmn f   eeas eeey h
o Vtrn Afisfrteetbiheto avtrn cmtr.Te
 eatet hl osdr ahlw ed hn rvdn siae o
dprmn salcnie csfo neswe poiigetmtst
 h otolr n aig hs eemnto. h otolr hl
teCnrle i mkn ti dtriain TeCnrle sal
 osdr h siae eeus rm h es ecie n eto
cnie teetmtdrvne fo tefe dsrbdi Scin
 45 xetd o e eoie no h nomn ud n aig hs
15 epce t b dpstdit teEdwetFn i mkn ti
 eemnto.
dtriain
  2 h otolr pn prpito y h eiltr, hl
  ()TeCnrle,uo aporainb teLgsaue sal
 rnfr oes rm h nomn ud o h prtos ud n n
tase mny fo teEdwetFn t teOeain Fn i a
 mut qa o h siae ot f eeoig n umtig h
aon eult teetmtdcsso dvlpn adsbitn te
 tt eeas eeey rn rga plcto o h ntd
SaeVtrn Cmtr GatPormapiaint teUie
 tts eatet f eeas far.
Sae Dprmn o Vtrn Afis
  3 owtsadn aarp 1, h otolr pn
 ()Ntihtnigprgah() teCnrle,uo
 prpito y h eiltr, hl rnfr ud rm h
aporainb teLgsaue saltase fnsfo te
 nomn ud o h prtos ud n n mut t es qa o
EdwetFn t teOeain Fn i a aon a lateult
 h siae ot o opee rlmnr ln n okn
teetmtdcsst cmlt peiiaypasadwrig
 rwns rnfr hl e ae ny hn ufcet ud, s
daig.Tasessalb md ol we sfiin fns a
 eemnd y h ietr f iac, xs o ul copih ah
dtrie b teDrco o Fnne eitt flyacmls ec
 f hs rjc hss
o teepoetpae.
  4 h eatet hl o rce ih detsmn o
 ()Tedprmn salntpoedwt avrieetfr
 osrcin is ni h nomn ud a dqae mut o
cntuto bd utlteEdwetFn hsaeut aonst
 oe nul prtos n aneac ot, n codne ih
cvrana oeain admitnnecss i acrac wt
 aarp 1.
prgah()
  b 1 h ertr f eeas far hl umt h tt
 ()()TeSceayo Vtrn Afissalsbi teSae
 eeas eeey rn rga plcto o h ntd tts
Vtrn Cmtr GatPormapiaint teUie Sae
 eatet f eeas far ihn i ots f h otolrs
Dprmn o Vtrn Afiswti sxmnh o teCnrle'
 eemnto usat o udvso a. h ertr f eeas
dtriainprun t sbiiin() TeSceayo Vtrn
 far s uhrzd o c s h fiil ersnaie f h
Afisi atoie t ata teofca rpeettv o te
 tt n oncin ih h tt eeas eeey rn rga
saei cneto wt teSaeVtrn Cmtr GatPorm
 plcto, nldn rvdn h ntd tts eatet f
apiain icuigpoiigteUie Sae Dprmn o
 eeas far hogot h plcto rcs ih l
Vtrn Afistruhu teapiainpoeswt al
 eesr suacs ht diinl nomto hl e rvdd
ncsayasrne ta adtoa ifrainsalb poie
 hn eurd h ertr f eeas far hl ae ia
we rqie.TeSceayo Vtrn Afissalhv fnl
 prvl f l set f h eeey ein n prto.
apoa o alapcso tecmtr dsg adoeain
  2 pn rnfr f ud usat o aarps 2 n 3 f
 ()Uo tase o fnsprun t prgah ()ad()o
 udvso a, h eatet s uhrzd o rce ih l
sbiiin() tedprmn i atoie t poedwt al
 ciiis eesr o upr h umsin f h tt eeas
atvte ncsayt spottesbiso o teSaeVtrn
 eeey rn rga plcto.
Cmtr GatPormapiain
  3 pn h ntd tts eatet f eeas far'
 ()Uo teUie Sae Dprmn o Vtrn Afis
 etfcto f h rn wr, h eatet s uhrzd o
criiaino tegataad tedprmn i atoie t
 rce ih osrcin n qipn f h eeas eeey
poedwt cntuto adeupigo tevtrn cmtr.
  c 1 f wre, h oes eevd rm h tt eeas
 ()()I aadd temny rcie fo teSaeVtrn
 eeey rn rga hl e sd o emus h nomn ud
Cmtr GatPormsalb ue t ribreteEdwetFn
 o h loal ot s salse y h ntd tts
frtealwbecssa etbihdb teUie Sae
 eatet f eeas far tt eeas eeey rn rga
Dprmn o Vtrn AfisSaeVtrn Cmtr GatPorm
 f eeoig n umtig h tt eeas eeey rn
o dvlpn adsbitn teSaeVtrn Cmtr Gat
 rga plcto o h ntd tts eatet f eeas
Pormapiaint teUie Sae Dprmn o Vtrn
 far n te lgbe ot, n o ud 0 ecn f ot
Afisadohreiil css adt fn 10preto css
 loe y h rn eurmns s el s h tt' hr f
alwdb tegatrqieet,a wl a tesaessaeo
 n te ot o h ein osrcin n qipn f h
ayohrcssfrtedsg,cntuto,adeupigo te
 eeas eeey
vtrn cmtr.
  2 n oes eevd rm h tt eeas eeey rn
 ()Aymny rcie fo teSaeVtrn Cmtr Gat
 rga ht r rnfre o h nomn ud o h
Pormta aetaserdt teEdwetFn frte
 emusmn f h ot pcfe n aarp 1 a e sd y
ribreeto tecssseiidi prgah()myb ue b
 h eatet o emus n ah dacs ae o h nomn
tedprmn t ribreaycs avne md t teEdwet
 ud sd o hs ot o h xet loe y rn
Fn ue frtoecsst teetn alwdb gat
 eurmns ne t s eemnd y h aiona eatet f
rqieet,oc i i dtrie b teClfri Dprmn o
 eeas far n etfe y h otolrs fie ht
Vtrn Afisadcriidb teCnrle' ofc ta
 ufcet ud ean n h nomn ud o oe non
sfiin fnsrmi i teEdwetFn t cvrogig
 prtos n aneac ot.
oeain admitnnecss
  3 A f h ertr f eeas far r h eatet
 ()()I teSceayo Vtrn Afiso tedprmn
 al o umt rn plcto s ecie n aarp 1 f
fist sbi agatapiaina dsrbdi prgah()o
 udvso b o h ntd tts eatet f eeas far
sbiiin()t teUie Sae Dprmn o Vtrn Afis
 tt eeas eeey rn rga, h ntd tts eatet
SaeVtrn Cmtr GatPorm teUie Sae Dprmn
 f eeas far eis h rn plcto, r f h rn
o Vtrn Afisdne tegatapiain o i tegat
 udn usat o h ntd tts eatet f eeas far
fnigprun t teUie Sae Dprmn o Vtrn Afis
 tt eeas eeey rn rga s o eevd o n te
SaeVtrn Cmtr GatPormi ntrcie frayohr
 esn n mut oae o eevd y r eoie o h
rao,ayaonsdntdt,rcie b,o dpstdt te
 nomn ud y h niis ecie n udvso c f
EdwetFn b teette dsrbdi sbiiin()o
 eto 41 hl e eudd y h otolr o hs niis
Scin15 salb rfne b teCnrle t toeette,
 n ht mut s eey prpitd rm ht ud h ups f
adta aon i hrb aporae fo ta fn teproeo
 aig hs eud.
mkn toerfns
  B n mut eann n h nomn ud fe aig h
  ()Ayaonsrmiigi teEdwetFn atrmkn te
 eud ecie n uprgah A, f n, hl e rnfre
rfnsdsrbdi sbaarp () i ay salb taserd
 o h eea ud
t teGnrlFn.
  C h otolr hl ae h eud o h niis
  ()TeCnrle salmk terfnst teette,
 nldn h eta os eeas eeey onain usat o
icuigteCnrlCatVtrn Cmtr Fudto,prun t
 uprgah A ihn i ots rm h ae f h noneet
sbaarp ()wti sxmnh fo tedt o teanucmn
 r eep f h rn udn eil oiiain r n te
o rcito tegatfnigdna ntfcto o ayohr
 qiaet oiiain ht h rjc il e nbe o eue h
euvln ntfcto ta tepoetwl b ual t scr te
 rn ud n rce o osrcin n rnfr o h eea
gatfnsadpoedt cntuto.Aytase t teGnrl
 ud usat o uprgah B hl lo e ae ihn ht i
Fn prun t sbaarp ()salas b md wti ta sx
 ot eid
mnhpro.
  E. . eto 44 f h iiay n eeas oe s mne
 SC 5 Scin15 o teMltr adVtrn Cd i aedd
 o ed
t ra:
  44 a h eta os eeas eeey atr eeomn
  15. ()TeCnrlCatVtrn Cmtr Mse Dvlpet
 ud s eey eae h aiona eta os tt eeas
Fn i hrb rnmdteClfri CnrlCatSaeVtrn
 eeey t ot r prtos ud oes n h prtos ud
Cmtr a Fr OdOeain Fn.Mny i teOeain Fn
 a e rnfre, pn prpito y h eiltr, rm h
myb taserd uo aporainb teLgsaue fo te
 nomn ud o h prtos ud o xedtr y h
EdwetFn t teOeain Fn frepniueb te
 eatet oey o h nul prtos n aneac ot f
dprmn,sll frteana oeain admitnnecsso
 h eeas eeey
tevtrn cmtr.
  b 1 h otolr hl eev n mut o o xed 0
  ()()TeCnrle salrsrea aon,ntt ece 2
 ecn f h mut loae usat o udvso a, n h
preto teaon alctdprun t sbiiin() i te
 prtos ud hc hl e sd oey s  eev o
Oeain Fn,wihsalb ue sll a arsrefr
 noeen prtos n aneac ot.
ufrse oeain admitnnecss
  2 o upss f hs udvso, ufrse prtos n
  ()Frproe o ti sbiiin "noeenoeain ad
 aneac ot" en n ot ht ol o ae en
mitnnecss masaycssta cudnthv be
 esnby niiae y h eatet hn rprn t siae
raoal atcptdb tedprmn we peaigisetmt
 f nul prtos n aneac ot n ht r edd o
o ana oeain admitnnecssadta aenee t
 ar u h upss f hs hpe.
cryotteproe o ti catr
  E. . eto 46 f h iiay n eeas oe s mne
 SC 6 Scin15 o teMltr adVtrn Cd i aedd
 o ed
t ra:
  46 a rpsl o h osrcin lcmn, r oain
  15. ()Pooasfrtecntuto,paeet o dnto
 f ouet r eoil, xldn edtns n te mnte
o mnmnso mmras ecuighasoe,adohraeiis
 o h eeas eeey hl e ujc o eiw y h aiona
t tevtrn cmtr salb sbett rve b teClfri
 eta os eeas eeey dioy omte.
CnrlCatVtrn Cmtr Avsr Cmite
  b l rpsl o h osrcin lcmn, r oain f
  ()Alpooasfrtecntuto,paeet o dnto o
 ouet, eoil, n mnte o h eeas eeey hl e
mnmns mmras adaeiist tevtrn cmtr salb
 ujc o h prvl f h ertr f eeas far.
sbett teapoa o teSceayo Vtrn Afis
  c h eatet hl dp euain o h oiis n
  ()Tedprmn salaotrgltosfrteplce ad
 rcdrs o e olwd ih epc o h ein lcmn, n
poeue t b floe wt rsett tedsg,paeet ad
 prvl f ouet n eoil rpsd o e lcd n eeas
apoa o mnmnsadmmraspooe t b pae o vtrn
 eeey rud.
cmtr gons
  d nomn ud aacs xedn ht eemnd o e
  ()EdwetFn blne eceigta dtrie t b
 ufcet o et nul prtos n aneac ot, s
sfiin t me ana oeain admitnnecss a
 eemnd usat o eto 43 a e xedd pn
dtrie prun t Scin15,myb epne,uo
 prpito y h eiltr, o h ups f salsig
aporainb teLgsaue frteproeo etbihn
 ouet, eoil, n mnte.
mnmns mmras adaeiis
  E. . tm 950100 f eto .0 f h ugt c f
 SC 7 Ie 85-1-01o Scin20 o teBde Ato
 03 s eeld
21 i rpae.
  E. . a h mut f n ilo olr $,0,0) s
 SC 8 ()Teaon o oemlindlas(10000 i
 eey prpitd rm h eea ud o h aiona eta
hrb aporae fo teGnrlFn t teClfri Cnrl
 os tt eeas eeey t ot r nomn ud o h
CatSaeVtrn Cmtr a Fr OdEdwetFn frte
 osrcin f h aiona eta os tt eeas eeey
cntuto o teClfri CnrlCatSaeVtrn Cmtr
 t ot r.
a Fr Od
  b n mut rnfre y h ietr f iac s
  ()Ayaonstaserdb teDrco o Fnnea alaon
 rm h eea ud o h aiona eta os tt eeas
fo teGnrlFn t teClfri CnrlCatSaeVtrn
 eeey t ot r nomn ud usat o tm 950100 f
Cmtr a Fr OdEdwetFn prun t Ie 85-1-01o
 eto .0 f h ugt c f 03 Catr 0 f h ttts
Scin20 o teBde Ato 21 (hpe 2 o teSaue
 f 03 hl e eund o h eea ud
o 21)salb rtre t teGnrlFn.
  c h ertr f eeas far hl eot nuly y
  ()TeSceayo Vtrn Afissalrpr anal,b
 aur 0 f ah er omnig aur 0 05 o h ietr
Jnay1 o ec ya,cmecn Jnay1,21,t teDrco
 f iac, h hipro f h on eiltv ugt
o Fnne teCaresno teJitLgsaieBde
 omte, n h hipros f h icl omtes f ah
Cmite adtecaresn o tefsa cmite o ec
 os f h eiltr n l xedtrs ae usat o
hueo teLgsaueo alepniue md prun t
 udvso a.
sbiiin()
  E. . hs c s n rec ttt eesr o h meit
 SC 9 Ti ati a ugnysauencsayfrteimdae
 rsrain f h ulc ec, elh r aey ihn h
peevto o tepbi pae hat,o sft wti te
 enn f ril V f h osiuin n hl o no meit
maigo AtceI o teCnttto adsalg it imdae
 fet h at osiuig h eest r:
efc.Tefcscntttn tencsiyae
  n re o as eesr ud y coe , 03 o e be
  I odrt riencsayfnsb Otbr1 21,t b al
 o ulf o eev ilos f olr n eea ud o oe
t qaiyt rciemlin o dlasi fdrlfnst cvr
 h ot f ulig h aiona eta os tt eeas
tecs o bidn teClfri CnrlCatSaeVtrn
 eeey t ot r, t s eesr ht hs c ae fet
Cmtr a Fr Od i i ncsayta ti attk efc
 meitl.
imdaey

								
To top