Study Skills for International Students

Document Sample
Study Skills for International Students Powered By Docstoc
					Læringsstøttesenter - kurs


  Notatskriving, Tankekart
     Emma Arthur     1
Dagens program
1 Repetisjon
2 Notatskriving
3 Tankekart i forbindelse med notatskriving
                       2
                                                     Del dine mål og
                                                   tidsfrister med andre.
                        Sett opp retningslinjer
                         og hold deg til dem.
  Ha et ’ikke for-      Kjenn dine                   Lær å prioritere
  styr’ skilt og        styrker                    oppgaver.
  lære å si nei.      og svakheter.
                                                        Use weekly andog
                                                        Bruk en ukentlig
                                                           semester
                                                        semester planning
                                                        planleggingsverktøy.
                                                        tools

 Gjør de vanskeligste
    oppgave                 Gylne regler for
når du er mest opplagt.
                        tidsplanlegging
                                                          Ikke la deg styre
                                                          av andre. Bestem
                                                          selv hva som er
                                                           viktig for deg.

   Spør andre
   om hjelp.
                                                       Husk at stress er
                                           Bruk ventetiden –    forårsaket av
               Ikke utsett    Gi deg selv
                                 Bruk huskelapper  skriv ned stikkord      tanken
              viktige saker    belønning
  Ha en rutine.                          og tankekart.    slik at du kan    på alle de tingene
                som er    når du er ferdig
               ubehagelige.  med vanskelige
                        oppgaver.
                                     .
                                 Kryss av elementer
                                  etterhvert som
                                            lese dem mens
                                             du venter.
                                                       du får ikke gjort.

                                   de er ferdig.                        3
Kilde: University of Hull
Ansvar for egen læring
Hva betyr dette?

•  Man må planlegge egen tid.
•  Man må selv legge opp studiet i forhold til de gitte
  mål i studieplanen.
•  Man må lære seg å bruke kilder, biblioteket, hvordan
  løse forskjellige typer oppgaver, og vite hvordan
  resultatene skal presenteres, osv.
•  Man må kunne samarbeide med andre og ha innsikt i
  sin egen lærestil.Kilde: ’Effektiv Læring’, Wilhemsen, L. og Manger, T. (2005)

                                4
  Det vi kan huske fra en
  læresituasjon

•  Forelesning 5 %
•  Lesing 10 %
•  Audio-visuelt 20 %
•  Demonstrasjoner 30 %
•  Diskusjon i grupper 50 %
•  Praktisere ved å handle 75 %
•  Lære opp andre/ta kunnskap i bruk 80%
                           5
  Male hus med kakepensel – Studentskipnaden UiB
Repetisjon for å oppnå dybdelæring
(repetisjon etter 1 døgn, 1 uke, 4 uker, 3 mnd,
6 mnd)
                         6
Notatskriving - hvorfor ta notater?

•  For  å hjelpe deg med skriving av oppgaver.
•  For  å hjelpe deg å huske.
•  For  å hjelpe deg å forberede deg til eksamen.
•  For  reformulering av ideer.
                           7
 Forskning


 • Studentene mister konsentrasjonen hvert 20
  minutt.
 • Hjernen er programmert til å slappe av etter det.

 Hva gjør du da?
Kilde:www.utdanningsmagasinet.no/Studietiden/Studieteknikk/Har-du-proevd-aa-lage-tankekart
                                             8
 Notatskriving
 Hva skal du ikke gjøre?

   ’Først: Det dummeste du kan gjøre er å kopiere
   alle punktene på lysarket eller alt som
   foreleseren skriver på tavla. Ren kopiering gir
   liten læring, og mange har så mange punkter at
   du kan få skrivekrampe.’
Kilde:www.utdanningsmagasinet.no/Studietiden/Studieteknikk/Har-du-proevd-aa-lage-tankekart
                                             9
Notatskriving
 Det er tre trinn knyttet til notatskriving i
 forbindelse med forelesninger for å få mest mulig
 ut av dem.


 - før forelesninger
 - i forelesninger
 - etter forelesninger
                         10
Før forelesninger
 Diskutere med en partner hva du kan gjøre før
 undervisningen for å være mer effektiv.
                         11
Før forelesninger
•  Få tak i notater / støttearkene noen dager på forhånd
  hvis de er tilgjengelige. (spør hvis ikke)
•  Les kapitlet som henger sammen med forelesningen.
•  Gå gjennom notater til forelesningen og formuler
  spørsmål før undervisningen.
•  Sørg for at du vet meningen av vanskelige ord før
  forelesningen. Lær nye ord med å lage en liste.
•  Tenk over hva du allerede vet om et emne, da dette
  utvikler din evne til å forstå nytt materiale.
•  Kom inn i forelesningssalen tidlig og få en god plass.
  Vanligvis blir de viktigste punktene presentert i løpet
  av de første minuttene, sammen med en oversikt over
  forelesningen (diktafon bruk).
•  Forbered notatene med: Forelesningens emne, fag,
  foreleser, og dato. Legg handouts sammen med dine
  forelesnings-notater.
•  Vær organisert
                             12
Bruk av notatene fra forelesere
 Ofte ikke nok plass. Hva gjør du?
 Spør etter fil og skriv ut med 2 istedenfor 3 på
 hver side.
                          13
I forelesninger
Hva kan du gjøre i forelesninger?

Diskuter.
                  14
I forelesninger
Delta på alle forelesninger.

•  Bruk en diktafon.
•  Sitt i den magiske trekanten.
•  Bruk en notatmetode som fungerer for deg.
•  Bruk notatskrivings symboler og forkortelser for rask
  skriving. For eksempel: p.g.a. på grunn av
  p.t. for tiden (pro tempore), resp. respektive
  Lag din egen notater.
•  Legg merke til foreleserens bruk av språket for å
  hjelpe deg til å strukturere notatene.
•  Spør hvis du er usikker eller har andre spørsmål

                            15
Etter forelesninger
• Hva skal du gjøre med notatene etter undervisningen?

 Diskuter.
                          16
Etter forelesninger
OSS metoden

• Oversikt – Sammenlign dine notater med noen andres
 notater om du er usikker.
• Supplere notatene. Lag et tankekart (innen 24 timer)
 Hvis forelesningsnotater er ufullstendige kan du prøve
 å fylle hullene med notater fra lærebøker.
 Hvis det er for mye ukjent stoff - lag en liste over
 spørsmål og søk svar fra foreleseren, andre studenter
 eller studentassistent.
• Selvhøring – Prøv å gjengi hva er i forelesningen.
 Kan du hovedpunktene. Du kan gjøre det med andre
 også.

                           17
Etter forelesninger - konsolider
• Gå gjennom notater regelmessig.
                  18
Ingen notater fra foreleseren?
Bruk Cornell Metoden

        Husk å skrive tittel og dato.


Nøkkelord
og                       Skriv notatene her.
viktig punker
                                19
Albert Einstein (1879 - 1955) er en av de
største fysikere gjennom tidene. Han var
dyslektiker og strøk i matematikk på skolen.
Metoden hans var å tenke i bilder.
                         20
Male hus med kakepensel – Studentskipnaden UiB
Hvorfor er det slik?
Du lærer best der du
bruker både høyre og
venstre hjernehalvdel.
                         21
Male hus med kakepensel – Studentskipnaden UiB
Hva er et tankekart?
 Et tankekart er et slags kart over de viktigste
 punktene i et tema, der du skal lage forbindelser
 mellom punktene.
                           22
Hvorfor bruke et tankekart i
forbindelse med notatskriving?


• Ved å bruke tankekart kan du få bedre orden på
 tankene dine.
• Det forsterker hukommelsen din. Tankekart baserer
 seg på at vi tenker og husker lettere i bilder.
• Tankekartet kan gi deg økt forståelse og innsikt, og
 dermed sparer du tid og blir mer effektiv med studier.
• Det er ofte best å lage tankekart som repetisjon og til
 ’brainstorming’.
                            23
                               24
Kilde: www.brite.ac.uk/resources/dyslexia/studies_menu.html

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/10/2013
language:Norwegian
pages:24