Docstoc

Intuitivní marketing

Document Sample
Intuitivní marketing Powered By Docstoc
					Intuitivní marketing

 Podle Miloše Tomana
          Víra
l Předpokladem zdaru vašeho podnikání je 
 víra v úspěch a ve vlastní schopnosti.
l Nestačí, aby víra jen doutnala. Musí ve vás 
 plápolat jako plameny ohně.
l Překonáváním překážek se blížíte k cíli. 
 Jejich obcházením ničeho nedosáhnete.
        Upřímnost
l Základem vašeho úspěchu je upřímná 
 služba zákazníkovi.
l Není-li vaše snaha upřímná, zákazník to 
 dříve nebo později odhalí.
l Na světě není hradba, která by odolala 
 vaší snaze pomoci druhým. 
        Kdo je zákazník?
l  Zákazník je nejdůležitější osobou této budovy a je jedno, 
  jestli se dostaví osobně, napíše nebo zatelefonuje. 
l  Zákazník není zavislý na nás, ale my na něm. 
l  Zákazník nás nikdy neruší v práci! Neděláme mu 
  laskavost tím, že mu sloužíme, ale on ji dělá nám tím, že 
  nám dává příležitost. 
l  Zákazník není někdo, s kým je nutno bojovat. Ještě 
  nikdo nad svým zákazníkem nezvítězil. 
l  Zákazník je někdo, kdo k nám přichází se svými přáními. 
  Naši snahou je toto přání splnit - otimálně jak pro něho, 
  tak pro nás. 
l  Je lehčí si zákazníka udržet, než-li jej znovu získat. 
  Řešení zákazníkova problému 
l Chcete-li získat nového zákazníka, ptejte 
 se sami sebe: Jak mu mohu prospět?
l Naučte se naslouchat. Přímo se zákazníka 
 ptejte, získáte tak informace.
l To co nabízíte nemůže být propagací 
 vlastního produktu, ale řešením 
 zákazníkova problému.
     Signály zákazníka
l Chcete-li umět komunikovat se 
 zákazníkem, musíte se naučit poznat, kdy 
 chce vystoupit z anonymity - stát se 
 příjemcem vaší péče – vyšle signál.
l Každý zákazník považuje sám sebe za 
 významného a váženého člověka a chce i 
 slyšet své jméno.
 Na prvním místě péče – ne zisk
l Postavíte-li na první místo zisk, bude vás 
 to svádět k podceňování péče o zákazníka 
 a svého cíle nedosáhnete.
l Myslete na své zákazníky. Jsou to jen oni, 
 kdo vám může zisk přinést. 
l Nebuďte netrpěliví a nesklízejte své zisky 
 dříve, než uzraje čas. 
    Nespokojený zákazník
l Reklamace není nepřátelský útok, ale 
 podnět ke zlepšení vašich služeb.
l Snažte se vždy zjistit všechny důvody, 
 které zákazníka k reklamaci vedly. Hrot 
 nepřátelských postojů otupíte tím, že 
 zákazníka zapojíte do řešení jeho 
 reklamace.
l Čím větší je problém, tím více o něm se 
 zákazníkem mluvte. 
 Jak udržet své postavení – platí nejen 
  pro zákazníka, ale i obchodního 
        partnera

l Nikdo nevydrží být dlouho jen příjemcem 
 vší péče a bude se snažit vám ji oplatit.
l Dobré vztahy se zákazníky mají podstatný 
 vliv na trvalost smluv.  
        Být znalý 
l Zákazník rád přijme vaše rady, pokud 
 bude vidět, že svému oboru rozumíte.
l Abyste mohli řešit zákazníkovy problémy, 
 musíte mít vědomosti v oboru, ve kterém 
 produkt či službu poskytujete.
l Zákazníka přimějete ke změně postoje jen 
 tehdy, bude-li přesvědčen, že jste k tomu 
 kompetentní.
        Reklama
l Pokud neznáte potřeby zákazníka, žádná 
 reklama vám nepomůže.
l Nevěrohodná nebo nepravdivá reklama je 
 horší než žádná reklama. 
       Být pozitivní
l Pokud očekáváte od zákazníka pozitivní 
 odpověď, musíte i vy působit pozitivním 
 dojmem.
l Klaďte zákazníkovi takové otázky, na které 
 může odpovědět „ano“. 
l Důstojnost a úctu nezískáte přehnanou 
 vážností, ale silou své pozitivní osobnosti.
         Kvalita
l Není-li vaše podnikání bezchybné, 
 neodkládejte jeho zdokonalení ani o den.
l Kvalita vašeho produktu musí odpovídat 
 tomu, co jste schopni pro ni obětovat, 
 nikoliv co jste ochotni udělat. 
l Prověřujte neustále kvalitu své firmy a 
 neschovávejte se před problémy.
         Problém
l Problém není trestem, ale výzvou. Pokud 
 ho budete takto chápat, najdete jeho 
 řešení.
l Hledejte skutečné příčiny problémů, nikoliv 
 to, co se první nabízí.
l Jediným správným nástrojem pro řešení 
 problémů je váš mozek.
         Intuice
l Vyčleňte si ve svém pracovním dni chvíli, 
 kdy můžete v naprostém klidu přemýšlet.
l Připravte mysl na vnímání potřeb druhých. 
l Intuici musíte neustále dodávat podklady a 
 trénovat ji.
l Nehledejte okamžitá řešení, ale nechte 
 myšlenky dozrát.
        Inovace
l Zákazník očekává, že ho budete 
 překvapovat. Pokud zaspíte, odejde jinam.
l Nedělejte to, co dělají ostatní. Není to 
 žádné překvapení.
l Navazujte se svými zákazníky osobní a 
 neformální vztahy.
 Důvěra s obchodními partnery
l Buďte individualisty v přístupu 
 k zákazníkovi, ale ne ve svém působení na 
 trhu.
l Neúnavně hledejte možnosti spolupráce 
 všude tam, kde je to výhodné.
l Zásada „já se zmíním o tobě a ty zase o 
 mně“ 
l S uzavíráním spojenectví nečekejte na zlé 
 časy. Pak už vám většinou nikdo 
 nepomůže.
    Doporučení zákazníka
l Nejlepší reklamou je doporučení vašeho 
 spokojeného zákazníka.
l Pokud je vaše péče o zákazníka dobrá, 
 nemusíte se bát požádat ho o doporučení.
l Věnujte pozornost tomu, jaká je skladba 
 vašich zákazníků. Ta bývá sama o sobě 
 dobrým doporučením.
       Konkurence
l Učte se od své konkurence a berte si 
 poučení z jejích chyb. 
l Chvalte konkurenci tak, abyste současně 
 chválili i sebe.
l Nesmíte konkurenci hanit.
l Chcete-li před konkurencí utajit důležité 
 informace, zveřejněte všechny ostatní.
        Udržitelnost
l Zákazník je velice citlivý na to, jak s ním 
 jednáte. Neodpustí vám povýšené chování.
l Vydělat peníze je menším problémem než 
 je udržet.
l I bohatý musí sloužit zákazníkovi, nechce-
 li o své bohatství přijít.
  Kreativita nahrazuje peníze 
       nápadem
l Každý člověk může používat tvůrčí 
 možnosti své mysli. Nikdo není z této 
 možnosti předem vyloučen.
l Používejte vizuální metody, abyste 
 podpořili kreativní myšlenkové procesy.
l Množství dobrých nápadů není ničím 
 omezeno. Je nekonečné.
        Vzdělávání 
l Organizujte lépe svůj čas, abyste ho mohli 
 investovat do vzdělávání.
l Každý zdroj, že kterého se můžete něco 
 dozvědět, je vhodný.
l Použijte své vzdělání k ještě lepší službě 
 zákazníkovi.
Učení jako proti proudu plavání – 
   přestaneš-li na chvíli, 
     vrátíš se o míli.

      Staré čínské přísloví

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/6/2013
language:Czech
pages:23