Docstoc

Faktori vliqe6ti varhu dvijenieto na CHF

Document Sample
Faktori vliqe6ti varhu dvijenieto na CHF Powered By Docstoc
					Фактори, влияещи върху движението на CHF SNB - Swiss National Bank - Швейцарска национална банка Швейцарската централна банка има максимална свобода за определяне на монетарната политика и насоките на обменния курс на CHF. За поддържане на ликвидността и стабилността на курса банката извършва директни интервенции на пазара като се включва като купувач или продавач на долари за швейцарски франкове. Изказванията на управителите на SNB също оказват директно влияние върху движението на CHF. Основен лихвен процент Швейцарската централна банка използва сконтов процент. При промяна във водената монетарна политика SNB променя лихвения процент и това се отразява пряко върху Швейцарския франк. 3-month Euroswissfranc Deposits -Тримесечни депозити в еврошвейцарски франкове Лихвения процент по депозити в швейцарски франкове държани в банки извън Швейцария, служи като база за определяне на разликите в лихвите, и на тяхна база се изчислява стойността на валутния курс.Един теоретичен пример за съотношението USD/CHF: колкото е по-голяма разликата между лихвите в полза на евродоларовите депозити спрямо тези в еврошвейцарски франкове, толкова по-вероятно е повишението на USD/CHF. Понякога това правило се нарушава от намесата на други фактори. Швейцарският франк като спасително убежище CHF от дълги години има ролята на 'валута-убежище' благодарение на това че: SNB има пълна независимост при запазване на монетарната стабилност, дискретност на банковата система и неутралната политическа позиция на Швейцария. Освен това, относително големят златен резерв на банката също е допринесъл за стабилността на валутата. Дори след по-слабата роля на франка след средата на деветдесетте години (заради засилването на долара и поевтиняването на златото), швейцарската валута остава ценна алтернатива за Forex пазарите. Икономически данни Най-важните икономически данни за Швейцария са: М3 (най-обхватния измерител на количеството на парите в обращение), CPI, равнище на безработицата, платежен баланс, БВП и индустриално поизводство. Влияние на кръстосания курс Съотношението USD/CHF понякога се влияе от движенията на кръстосаните курсове (в които не участва доларът), като например EUR/CHF или GBP/CHF. Пример: повишението при GBP/CHF предизвикано от увеличение на основния лихвен процент във Великобритания може да доведе до поевтиняване на франка спрямо други валути, включително и долара. 3-month Euroswiss Futures Contracts -Тримесечни фючърсни контракти в еврошвейцарски франкове Tози контракт отразява пазарните очаквания по тримесечните депозити в еврошвейцарски франкове. Разликата между фючърсните контракти по депозити в

евродолари и еврошвейцарски франкове е основната променлива за определяне на очакванията спрямо USD/CHF. Други фактори Поради близостта на швейцарската икономика до Еврозоната (особено до Германия) швейцарскията франк показва много положително съотношение спрямо еврото. Това взаимоотношение е най-явно при изключително негативното съотношение USD/CHF и EUR/USD. Например: внезапното движение при EUR/USD (породено от фундаментален фактор) най-вероятно ще предизвика също толкова рязко движение при USD/CHF в обратната посока. Взаимовръзката между тези две валутни двойки е една от най-силните на валутните пазари.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:522
posted:10/30/2007
language:Bulgarian
pages:2
detoxbg detoxbg
About