Wat is marketing_ by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 17

									        Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Wat is een organisatie?
   – mensen
   – middelen
   – doelstellingen
        Inleiding organisatiekunde  1 van 17
        Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Indeling organisaties (naar doelen)
   – bedrijven (afhankelijk van klanten)
     • ondernemingen
     • non-profitorganisaties
   – overige organisaties (niet afhankelijk van klanten)
        Inleiding organisatiekunde       2 van 17
        Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Indeling organisaties (naar juridische kenmerken)
   – organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals
    • eenmanszaak
    • vennootschap onder firma
    • commanditaire vennootschap
   – organisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals
    • de naamloze vennootschap (NV)
    • de besloten vennootschap (BV)
        Inleiding organisatiekunde        3 van 17
        Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  De economische omgeving à kringloopmodel
   – input
   – transformatie
   – output
        Inleiding organisatiekunde   4 van 17
      Lenen                Investeren
              Banken
      Sparen                 Sparen

               Goederen
                                Import

                 Geld

Consumenten                      Producenten
                Inkomen


                                Export
             Productiefactoren
               (arbeid e.d.)

     Belastingen              Belastingen
              Overheid
Sociale uitkeringen/              Collectieve
         Inleiding organisatiekunde
overdrachtsuitgaven               bestedingen
         Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Wanneer is sprake van een organisatie-evenwicht?
  als de externe en interne stakeholders gemotiveerd blijven
  deel te nemen aan die organisatie
         Inleiding organisatiekunde           6 van 17
         Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Stakeholders (belanghebbenden)
   – interne
   – externe
         Inleiding organisatiekunde  7 van 17
         Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Doelstellingen
   – organisatiedoelstellingen (hiërarchie)
    • concerndoelstellingen
    • ondernemingsdoelstellingen
    • afdelingsdoelstellingen (marketing, inkoop
     enz.)
   – privédoelstellingen
         Inleiding organisatiekunde      8 van 17
        Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Ontwikkelingen in de
  organisatietheorie
  in de 20ste eeuw (beknopt)
   – eind 19e eeuw – ca. 1935
    (met name klassieke school)
    • scientific management,
     kwantitatieve benadering (Taylor)
        Inleiding organisatiekunde  9 van 17
      Hoofdstuk 1 - Inleiding
– ca. 1935 – ca. 1955
 (met name human relations resp. revisionisme)
  • aanzet door Hawthorne experiments
      Inleiding organisatiekunde       10 van 17
      Hoofdstuk 1 - Inleiding
– ca. 1955 - heden (met name
 systeemtheorie)
  • grote maatschappelijke veranderingen
  • open systemen
  • intensieve internationale samenwerking
      Inleiding organisatiekunde     11 van 17
     Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  contingentiebenadering
•  kennisrevolutie (Peter Drucker)
•  basisconfiguraties (Henry Mintzberg)
•  vijfkrachtenmodel (Michael Porter)
•  meer zelfsturing (Michael Hammer)
     Inleiding organisatiekunde    12 van 17
          Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Trends in de ontwikkeling van organisaties
  (zie schema Bolwijn & Kumpe)
   –  efficiency
   –  kwaliteit
   –  flexibiliteit
   –  innovatie
          Inleiding organisatiekunde  13 van 17
         Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Organisatiekunde heeft een interdisciplinair
  karakter
   – synergie
         Inleiding organisatiekunde    14 van 17
        Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Enkele grote schrijvers in de 20ste eeuw
   – Drucker (kenniseconomie)
   – Mintzberg (basisconfiguraties)
   – Porter (value-chain, generieke
    concurrentiestrategieën, vijfkrachtenmodel)
        Inleiding organisatiekunde      15 van 17
        Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Het managementproces
  – beleidsvorming (analyseren, doelstellingen
   en plannen maken)
  – uitvoering (doen uitvoeren, beheersen en
   bijsturen)
  – structurering (het ontwerpen van een
   organisatiestructuur)
        Inleiding organisatiekunde     16 van 17
          Hoofdstuk 1 - Inleiding
•  Elementen 7S-model
  –  strategy    (grote lijn)
  –  structure    (arbeidsverdeling en coördinatie)
  –  systems     (systemen, procedures en modellen)
  –  staff      (personeelsbeleid)
  –  skills     (kennis en vaardigheden)
  –  style      (stijl van leidinggeven)
  –  shared values  (waarden en normen)
          Inleiding organisatiekunde        17 van 17

								
To top