Tratamentul fiscal al reevaluarii imobilizarilor by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 4

									         PRACTICI DE RECUPERARE
           A TVA PENTRU
          ÎMBUNĂTĂȚIREA CASH
            FLOW-ului
         Florentina Șușnea – General Manager
         Mihai Popa    – Senior VAT Consultant
www.finconta.r
         1. Grupul de TVA
         •Legea 571/2003 privind Codul fiscal – art. 127 alin. (8);
         •HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice      de aplicare a
         Codului fiscal – pct. 4 alin. (1).
         •Directiva EC/2006/112 – art. 11;
         •Comunicare a CE - COM/2009/0325.
         Restrângere: Grupul fiscal se poate constitui numai din persoane
         impozabile administrate de către același organ fiscal.
         Principalul avantaj: Membrii grupului care au sold negativ de plată, se
         pot compensa cu TVA de plată a celorlalți membri.


         2. Măsuri de simplificare în interiorul țării
         •Legea 571/2003 privind Codul fiscal (art. 160) + HG 44/2004  pentru
         aprobarea Normelor metodologice - pct. 82 – deșeuri, reziduuri, masă
         lemnoasă, cereale, transferul de certificate de emisii de gaze.


www.finconta.r
         3. Recuperarea TVA platită în alte state membre
         •Legea 571/2003 privind Codul fiscal – art. 1472 ;
         •HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare    a
         Codului fiscal – pct. 491;
         •Directiva CE 2008/9;
         4. TVA aferentă importului
          • TVA aferentă importului se plătește la organul vamal;
          • Exceptii:
          - persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA   care au
          obținut certificat de amânare de la plata, aplică mecanismul de taxare
          inversă - pană la 31.12.2012;
          - Se va aplica mecanismul de taxare inversă de către persoanele
          impozabile înregistrate în scopuri de TVA - de la 01.01.2013.

           5. Măsuri posibile în viitor - TVA      platită la încasarea
          facturii

www.finconta.r
                         PKF FINCONTA
               Str. Albești, nr.8, sector 2, București
            Tel./fax: (+40)21 317 31 90 ç(+40) 21 317 31 96 ç
                    (+40) 372 168 300
                  E-mail: office@finconta.ro
                       www.finconta.ro
         SC PKF Finconta SRL is a member of the PKF International Limited, network of
         legally independent member firms and does not accept any responsibility or
         liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm
         or firms.

www.finconta.r

								
To top