Understanding Mobility – Understanding Finance .._1_ by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 41

									Welkom: Zorg 2020
Dinsdag 27 november 2012
              1
Zorg 2020
Guy Schulpen
        2
2020


8 jaren in de toekomst
2.920 dagen
1 miljoen mensen overleden
150 miljard sms
2 kabinetsperiodes
               3
Kostenverdeling
         4
Kostenontwikkeling


1975 - 10 miljard
1985 - 20 miljard
1995 - 30 miljard
2000 - 48 miljard
2010 - 88 miljard
           5
Kosten


Zorg en Welzijn 2010 = € 87,6 miljard
BKZ 2009 = € 60 miljard
Ziekenhuis = € 22 miljard
AWBZ = € 23 miljard
GGZ = € 5 miljard
Farma = € 6,2 miljard
Gehandicapten = € 7,9 miljard
Huisarts = € 2,5 miljard
                    6
Kosten


We betalen per norminkomen 25%
Na 2040 + 24% (14% consumptief)
Beaumol effect, technologie
Kubus van de zorg:
  Meer comfort-kwalen (kaalheid)
  Minder ziektelast (verkoudheid)
  Grotere populatie
                   7
2020
    8
Trends


Concentratie en differentiatie
Extramuralisatie
Professionalisatie
Regionalisatie
                 9
Concentratie en differentiatie


Kwaliteitsdrempels
Kwantiteitsdrempels
Regiomaatschappen
Minder ziekenhuizen
                 10
Extramuralisatie


Minder zorg in ziekenhuizen
Minder zorg in verzorgingshuizen (<ZZP 4 thuis)
Minder zorg in GGZ instellingen (tot soms 20%)
                         11
Professionalisatie


Kwaliteitsinstituut
Van ambacht tot professie
Nieuwe tijden, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden
                            12
Regionalisatie


One size fit all?
Beloonverschillen
Experimenten
          Verzekeraars en Overheid                        13
En wat dan nog?


Rol patiënt:
  individu vs collectief
  oud vs jong
  werkend vs nieu werkend
  ziek vs gezond
Technologie
               14
Technologie
Scanadu
       X PRIZE Foundation and Qualcomm Foundation Set
       to Revolutionize Healthcare with Launch of $10
       Million Qualcomm Tricorder X PRIZE
                                15
Wat betekent dit nu?


Regeren is vooruitzien
             16
2020
    17
Tijdlijn


Professional 1 dag(deel)
Verzekeraar 1 jaar
Regering 2 jaar
En nu dus 8 jaar…
              18
De nieuwe eerstelijn


Werkt samen:
 met elkaar
 tussen elkaar
 tussen de lijnen
 tussen de financiering
              19
De nieuwe eerstelijn


Investeert
  kwaliteit
  personeel
  ICT
  ruimte
            20
21
Zorg 2020
Even een korte break…
            22
Zorg 2020
Frans Schoenmakers - ABN AMRO
                23
Wat gebeurt er om ons heen?


Een speelveld dat in snel tempo verandert
Politieke krachten dwingen een andere richting af
Publiek eist een andere richting
Klant verwacht een zorgprofessional
Klant verwacht een ondernemer
Verzekeraars dwingen een andere richting af
Andere partijen om de zorgprofessional heen eisen een professionele
ondernemer als counterpart
Financiële wereld verandert sterk door wet- en regelgeving
Economische tegenwind beperkt financiële mogelijkheden van banken
Fundamentele verschuiving man/vrouw verhouding met een andere houding
                                    24
Wat betekent dit voor u?


Ondernemersmodel van vroeger volstaat niet meer
Uw klant verwacht meer van u
Uw zorgverzekeraar verwacht meer van u
De politiek verwacht meer van u
Uw financiële partner (de bank) verwacht meer van u
Het financieren van investeringen wordt een stuk moeilijker
De praktijkfinanciering wordt strakker en beperkter
Eigen inbreng, aflossen en een financieel plan wordt de norm

Kortom:
Met de mededeling: ik ben medicus en ik wil een financiering komt u niet ver…
                                        25
Wat verwacht uw financiële partner


Een toekomstvisie: het fundament onder uw onderneming
Een onderbouwd marktplan gebaseerd en getoetst op realiteit
Aandacht voor managerial issues
Aandacht voor benchmarking
Een doortimmerde financiële paragraaf voor uw onderneming en uzelf
                                   26
Stelling:
Zonder plan geen toekomst
Frans Schoenmakers - ABN AMRO
                27
Zorg 2020
Willem Strik - Fysio Zuyd
              28
Verandering


Toename comorbiditeit
Toename complexe zorg
Verbeteren kwaliteit van zorg
                29
Aanpassing


Multidisciplinair
Communicatie
Nieuwe technologie
           30
Stelling:
Eerst delen,
dan vermenigvuldigen
Willem Strik - Fysio Zuyd
              31
Zorg 2020
Pascal van der Heijde - Koenen en Co
                    32
Praktijkruimte huren of kopen?
                 33
Vroeger…
      34
Vroeger…


(Bevoorrechte) student
Praktijkervaring opdoen
Bank stond op de stoep
Starten eigen praktijk
Praktijkruimte aan huis
Hard werken, veel diensten
Gezinnetje stichten
Na 35-40 jaar werken verkoop praktijk inclusief onroerende zaak
Genieten van pensioen (en waardestijging)
                                 35
Maar nu…


Instroom van veel vrouwen en part-timers
Studieschuld
Praktijk in samenwerkingsvormen
Veel in- en uittredingen in maatschappen
Financiering veel moeilijker (aflossingen)
Nadruk op zorginnovatie - ketenzorg
Onzekerheid over waardeontwikkeling
Fiscale aspecten
                       36
Nieuwe praktijkruimte realiseren


Vastgoedontwikkeling vak apart
Waar praktijk vestigen? Praktijkscan
Welke disciplines bij elkaar brengen?
Samenwerkingsvormen realiseren
Bouwkundige vertaling: wensen en eisen
Financieringsstructuur opzetten
Bouwbegeleiding - oplevering
Beheer praktijkruimte
                     37
Stelling:
Beter huren dan kopen
Pascal van der Heijde - Koenen en Co
                    38
De stellingenBeter huren dan kopen

Zonder plan geen toekomst

Eerst delen, dan vermenigvuldigen
                  39
Zorg 2020
Dus… morgen: …
         40
Bedankt voor uw aandacht

Tot ziens!
Guy Schulpen
Pascal van der Heijde
Frans Schoenmakers
Willem Strik
              41

								
To top