SME Finance in Moldova Analysis and Policy Recommendations by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 20

									Atragerea ISD în Moldova: Fapte, Potenţial 
       şi Recomandări


   Dr. Ricardo Giucci & Jörg Radeke
   Echipa Economică Germană Moldova


      Chişinău, iunie 21, 2012
        German Economic Team Moldova
           Structura

1. Introducere

2. ISD în Moldova: Fapte

3. Cum sporim fluxul de ISD : Recomandări

4. Concluzii
          German Economic Team Moldova  2
2. ISD în Moldova: Fapte
   German Economic Team Moldova  3
        ISD: Recuperare lentă după criza
             economică
Fluxuri nete de investiţii directe 
     800
     700
     600
     500
     400
USD m
     300
     200
     100
      -
       00

       01

       02

       03

       04

       05

       06

       07

       08

       09

       10
      20

      20

      20

      20

      20

      20

      20

      20

      20

      20

      20
                                Source: UNCTAD 2012

                 German Economic Team Moldova             4
       ISD Comparaţie la nivel internaţional
Stocul de ISD per capita la sfârşitul lui 2010
       12,000
       10,000
 USD/person
        8,000

        6,000
        4,000

        2,000
         0
                Romani
            Moldov
                           Poland
                                               Russia
                                Latvia


                                     Estonia
                      Ukraine
                                          Belarus
             a


                 a
                                    Source: IMF Data Warehouse, Eurostat

                     German Economic Team Moldova                     5
         ISD dominate de servicii
Poziţiille ISD în sectoare in 2010

        Transport      Altele6%    Energie, 
          &                gaz şi 
       comunicaţii             apă8%
                                   Industrie 
         9%                         prelucrătoa
                                    re18%

        Bunuri 
       imobile18
         %
                                  Comerţ cu 
                                  ridicata şi 
              Finanţe22               amănuntul
                                Source: Moldovan Investment and Export
                                Promotion Organisation (MIEPO) (2010)
                %                   19%
                German Economic Team Moldova                   6
     Cât de competitivă este Moldova?
Măsuri selective ale competitivităţii Moldovei

                    Productivitate Cheltuieli pentru 
          Salariul lunar în 
                    (PIB/persoană    educaţie
            producere
                     angajată)   % în GDP
           (USD/FTE)
 Ţara
Moldova          249           11,807     9.1
România          470           11,019     4.3
Ucraina          237           9,564      5.3
Belarus          335           28,465     4.5
Polonia          899           25,873     5.1
Germania         3,008           43,050     4.6

Întrebare: De ce Moldova nu reuşeşte să atragă investiţii 
                         Source: IMF, Eurostat
străine? 
                German Economic Team Moldova         7
3. Cum pot fi majorate ISD: 
    Recomandări
    German Economic Team Moldova  8
  Cum putem atrage investitorii străini

• Problema modului în care pot fi majorate fluxurile de ISD 
 în ţară a fost discutată pe larg
• Procedura standard este revizuirea legislaţiei, care 
 ulterior este comparată cu cele mai bune practici 
 internaţionale
• Deşi, legislaţia este importantă, există alte probleme 
 care afectează deciziile investiţionale - ne vom 
 concentra pe:
• Bariere legislative selectate - terenuri şi legislaţia muncii
• Relaţia dintre stat şi mediul de afaceri
• Abordare personalizată vs instituţională în vederea 
 atragerii investiţiilor straine directe 
           German Economic Team Moldova      9
      1. Bariere legislative selectate
•  Forţa de muncă şi terenurile sunt doi factori-cheie de producţie, în 
  orice economie
•  În Republica Moldova, ambii factori se confruntă cu bariere 
  legislative severe care inhibă rentabilitatea reală sau percepută şi 
  investiţiile străine directe
•  Resurse umane
•  Cheltuielile ridicate în domeniul educaţiei din Republica Moldova şi 
  o forţă de muncă bine educată poziţionează ţara ca o locaţie pentru 
  investiţii
•  Cu toate acestea, investitorii străini deseori se plâng pe dificultăţile 
  cu care se ciocnesc la identificarea personalului calificat
•  Doi factori problematici asociaţi: 
   – Sistemul educaţional curent
   – Reglementarea pieţei muncii


              German Economic Team Moldova          10
 Sistem educaţional depăşit- investitorii sunt
    reticenţi să investească în instruire
• Sistemul învăţământului vocaţional este depăşit – utilizarea 
 manualelor, curriculei şi tehnologiilor vechi
• Soluţie posibilă : companiile investesc în şcolarizarea  
 ulterioară
• Cu toate acestea, fluctuaţia mare şi lipsa opţiunilor de a reţine 
 personalul instruit în companie reduce semnificativ 
 stimulentele de a investi în şcolarizarea ulterioară
Recomandarea1: Reforma legislaţiei muncii pentru oferirea 
stimulentelor companiilor străine să investească în educaţia ulterioară

Recomandarea 2: Revizuirea sistemului educaţional pentru a satisface 
economia bazată pe cunoştinţe. Utilizarea proiectelor pilot pentru a 
testa idei şi a se consulta cu mediul de afaceri

             German Economic Team Moldova          11
 Interzicerea procurării terenurilor adaugă
  costuri şi riscuri enorme investitorilor
•  Problemă: Pe hârtie investitorii străini nu pot procura terenuri
•  Deşi, această interdicţie poate, într-o anumită măsură, să fie eludată
•  Dar acest lucru este costisitor şi riscant, astfel descurajând 
  investiţiile noi
•  Interdicţia de achiziţionare a terenurilor îi afectează, în special 
  afacerile noi şi IMM-urile
•  Având în vedere mai multe modalităţi de ocolire a normelor, 
  ajustarea legislaţiei ar putea avea un efect practic imediat  fără nici 
  un cost Recomandarea 3: Permiterea investitorilor străini să procure terenuri 
(sau arendă pe termen lung)

              German Economic Team Moldova          12
  2. Relaţii problematice între guvern şi
       agenţii economici
• Problema 1: Nivel înalt al caracterului arbitrar al 
 administraţiei de stat atunci când abordează mediul de 
 afaceri, şi  
• Discrepanţă mare dintre legislaţia pe hârtie şi punerea în 
 aplicare a acesteia
• Majorează costurile şi riscurile afacerilor
Recomandarea 4: Trebuie pusă în aplicare legislaţia îmbunătăţilă – în 
special autorităţile fiscale 

             German Economic Team Moldova          13
  Lipsa consultărilor majorează riscul
       pentru investitori
• Problema 2: Mediul de afaceri este rareori consultat, iar 
 unele regulamente intră în vigoare, cu puţin timp după  
 adoptare sau chiar retroactiv
• Evitatarea lobby-ului nu ar trebui să excludă consultarea 
 ex-ante cu mediul de afaceri 
• Sursă majoră de risc pentru (străini), investitoriRecomandare 5: Consultarea părţilor interesate, inclusiv mediul de 
afaceri la elaborarea noii legislaţii relevante


             German Economic Team Moldova         14
   3. De la o abordare personalizată spre o
 abordare instituţionalizată de atragere a ISD
• Problemă: Factorii de decizie preferă să facă 
 aranjamente directe cu investitorii străini (în loc de a 
 delega agenţiilor, cum ar fi MIEPO) 
• În timp ce acest lucru este benefic pentru investitor pe 
 termen scurt – există un risc imens pentru agentul 
 economic în cazul în care pierde sprijinul politic (de 
 exemplu, schimbarea guvernului)
Recomandarea 6: Adoptarea unei abordări instituţionale în ce priveşte 
atragerea ISD conform celor mai bune practici

• Pentru ca acest lucru să funcţioneze, este important ca 
 structura instituţională şi financiară să reflecte cea mai 
 bună practică internaţională 
             German Economic Team Moldova        15
3. Concluzii
German Economic Team Moldova  16
  Pentru investitori sunt importante profiturile
                       Investiţii în 
                       Moldova?

                  Profituri aşteptate
                                                 


                    Risc         Interdicţie               Costuri
Implementar
                           de 
 ea arbitrară                                          Legi 
         •  Relaţie stat-mediu     procurare a     •  Capital
 a legislaţiei                                       nefavorabile 
                         terenurilor
           de afaceri                                care 
 Modificări                             •  Forţa de muncă  reglementează 
neaşteptate                   Plăţi oficiale 
         •  Stab. politică/                             relaţiile de 
a legislaţiei                  şi neoficiale
                                  •  Terenuri       muncă 
  fără       previzibilitate
 consultare
         • Atragerea investiţ                •  Taxe, Plăţi
 Abordare 
personalizat   iilor
   ă

                    German Economic Team Moldova              17
 Privire generală asupra recomandărilor
Recomandare 1: Reforma legislaţiei muncii pentru a acorda stimulente 
investitorilor cu scopul de a investi în educaţia ulterioară

Recomandare 2: Revizuirea sistemului educaţional pentru a ţine cont 
de economia bazată pe cunoştinţe. Utilizarea exerciţiilor pilot pentru a 
testa idei şi a se consulta îndeaproape cu mediul de afaceri

Recomandare 3: Permiterea achiziţiei terenurilor (sau arendă pe 
termen lung) pentru investitorii străini

Recomandare 4: Legislaţia îmbunătăţită trebuie să se reflecte în 
punere în aplicare şi comportamentul organelor de stat – în special 
autorităţile fiscale 
             German Economic Team Moldova           18
 Privire generală asupra recomandărilor
        (continuare)
Recomandarea 5: Consultarea cu părţile interesate, inclusiv agenţii 
economici la elaborarea legislaţiei relevante noi


Recomandarea 6: Adoptarea abordării instituţionale în vederea 
atragerii ISD conform celei mai bune practici
Recomandare generală: 
Realinierea reglementărilor învechite cu realitatea va îmbunătăţi în 
mod semnificativ mediul de afaceri cu costuri scăzute             German Economic Team Moldova         19
          Contacte

Dr. Ricardo Giucci
giucci@berlin-economics.com

Jörg Radeke
radeke@berlin-economics.com


German Economic Team Moldova
c/o BE Berlin Economics GmbH
Schillerstr. 59, D-10627 Berlin
Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0 
Fax: +49 30 / 20 61 34 64 9 
E-mail: info@get-moldova.de 
www.get-moldova.de

         German Economic Team Moldova  20

								
To top