HG nr by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 22

									Alerta Fiscala Nr. 43 din 16.07.2012  Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro             adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139                Fax: 0311 043 869
Monitorul Oficial nr. 0481 din 13.06.2012
HG nr. 670 din 04 Iulie 2012
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor
 metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
 Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
 44/2004
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Alerta de astazi o dedicam HG nr. 670/2012 privind
modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului
fiscal.
 Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal
s-a impus ca urmare a adoptarii OUG nr. 24/2012, ce modifica
cadrul de deducere a costurilor cu autoturismele, deducerea TVA
la costurile cu autoturismele sau deducerea TVA la achizitia
autoturismelor, majorarea plafonului de scutire de TVA.
 Insa normele detaliaza nu numai aceste reglementari ci sunt
mult mai ample, si avem cateva prevederi si pentru impozitul
datorat de nerezidenti, si unele clarificari in zona asigurarilor
sociale.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
     Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 In alerta de astazi analizam:
 a) deducerea la impozitul pe profit in procent de 50% a costurilor
cu autoturismele;
 b) detalierea conceptului de “autoturisme utilizate exclusiv in
activitati economice” cu deducerea integrala a costurilor si TVA;
 c) justificarea deducerii costurilor, foile de parcurs;
 d) deducerea in procent de 50% pentru TVA la costurile cu
autoturismele;
 e) deducerea in procent de 50% a TVA la achizitia, importul,
achizitia intracomunitara sau leasingul de autoturisme;
 d) exceptii cand se permite deducerea integrala a TVA.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
     Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 In alertele din perioada imediat urmatoare vom analiza:
a) detalierea plafonului de scutire de TVA;
b) ajustarea si plata TVA la anularea inregistrarii in scopuri de TVA – 3
cazuri posibile;
c) inregistrarea in scopuri de TVA, modificare obligatiei de inregistrare
pentru persoanele juridice straine ce efectueaza activitati impozabile;
d) inregistrarea “in scopuri speciale de TVA” pentru persoanele juridice
scutite de TVA, ce efectueaza achizitii intracomunitare, plafon scutire
10000 Eur. Comparatie cu achizitiile intracomunitare de servicii sau
prestari de servicii catre clienti din Comunitate;
f) decontul special de TVA, formular 301;
g) cateva precizari privind impozitul pe cladiri datorat la bugetul local;
h) cateva precizari privind asigurarile sociale.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Conform OUG nr. 24/2012, pentru modificarea Codului
fiscal, incepand cu 01.07.2012, costurile cu atutoturismele de
persoane, cu masa pana la 3500 KG, cu pana la 9 pasageri,
ce nu sunt utilizate in mod exclusiv in activitati economice
sunt deductibile in procent de 50%.
 De aici rezulta trei situatii:
 a) costurile cu autoturismele ce sunt utilizate in activitati
exclusiv economice sau in exceptiile prevezute de legiuitor
(agenti vanzari, agenti achizitii, interventii la clienti, paza si
protectie, curierat, servicii cu plata, inchiriere la terti si taxi,
etc) sunt total deductibile, la calculul impozitului pe profit;
 b) cand autoturismul este utilizat si in activitati economice dar si
in alte scopuri, deducerea costurilor, la calculul impozitului pe
profit este in procent de 50%;
 c) cand autoturismele nu sunt utilizate in scopul realizarii de
venituri impozabile, costurile sunt integral nededeductibile.
 HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
   Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 La ce costuri se refera legiuitorul ?
 Legiuitorul a detaliat ca se refera la costurile directe cu
autoturismul cum sunt: combustibili, lubrifianti, piese de
schimb, reparatii, revizii, asigurari, chirii dar si la roviniete,
impozite locale, dobanzi si comisioane, diferente de curs
daca sunt aferente acestor autoturisme.
In costuri intra si partea de TVA nedeductibila aferenta
achizitiilor/costurilor, anterior aplicarii procentului de 50%
deducerea la calulul impozitului pe profit, avand in vedere
prevederi similare de deducere limitata la 50% si pentru TVA.
 Face exceptie de la deducerea la 50% cheltuiala cu
amortizarea autoturismului, ce ramane deductibila conform
reglementarilor generale aplicabile pentru amortizare.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
     Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Ce se intelege prin utilizare in mod exclusiv economic ?
 Legiutorul stabileste ca se va intelege prin folosinta in mod
exclusiv economic, utilizarea la deplasarile catre clienti sau
furnizori in tara si in straintate, deplasari in locatii unde se afla
puncte de lucru ale entitatii economice, deplasari la banca,
vama, autoritati fiscale, deplasarea la posta, utilizarea
autovehiculului de persoane cu atributii de conducere in
exercitarea activitatii, deplasari pentru interventii.
 Deoarece legiutorul a stabilit ca exemplele de mai sus nu sunt
limitative, putem afirma ca utilizarea autovehiculului este in mod
exclusiv economic daca se utilizeaza pentru activitatea
respectivului operator economic, iar in lipsa utilizarii autoturismului
activitatea acestuia fie nu se realizeaza fie este afectata.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

  Cum se justifica utilizarea exclusiv economica ?
Justificarea utilizarii in scopuri economice se face pe baza
 documentelor justificative pentru diferitele tipuri de cheltuieli,
 inregistrate dupa natura acestora, iar pentru costurile cu
 combustibilii, justificarea deducerii se realizeaza prin intomirea
 foilor de parcurs.
  Foile de parcurs trebuie sa contina minim urmatoarele
 informatii:
  categoria de vehicul utilizat;
  scopul si locul deplasarii;
  numarul de kilometri parcursi;
  norma proprie de consum de carburant pe kilometru parcurs.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
     Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Ce act normativ reglementeaza completarea si formatul
foilor de parcurs ?
 Foaia de parcurs nu este reglementata in mod special de
OMFP nr. 3512/2008 privind documentele comune pe economie
utilizate in activitatea finaciar contabila.
 In activitatea practica, foile de parcurs se gasesc tiparite sub
diverse formate la librariile de specialitate, insa acestea trebuie
adaptate pentru a raspunde la informatiile minime solicitate de
norma de aplicare a Codului fiscal. Desigur sunt obligatorii datele
de identificare ale societatii si semnaturile persoanelor implicate.
 Daca doriti sa folositi un formular tipizat, cateva modele de foi
de parcurs sunt adoptate prin Ordin al Ministrului Transporturilor
nr. 1892/2006, privind norme de aprobare a transportului rutier.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

  Ce procedura are cheltuiala cu TVA in cazul deducerii
costurilor si a TVA cu 50% ?
  In cazul in care se deduce TVA in procent de 50%, avand in
vedere si limitarea deducerii la TVA, conform art. 145^1 din Codul
fiscal, partea de TVA devenita nedeductibila, se va regasi in costul
cu respectivul autoturism si apoi se va aplica deducerea limitata la
50% pentru impozitul pe profit.
  Procedura introducerii in costuri, pentru TVA devenit nedeductibil,
prin efectul legii, nu este noua, s-a aplicat si in perioada anterioara,
pentru TVA de la achizitia de autoturisme, insa este prima data
cand este reglementata in mod expres. Legiuitorul precizeaza atat
in textul normativ acest fapt cat si in doua exemple.
  Dupa introducerea TVA in costuri se va aplica deducerea limitata
de 50% a chetuielii la calculul impozitului pe profit.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Exemplu: Se efectueaza o reparatie, la un autoturism de
persoane, in valoare de 1000 lei + TVA (240) lei. Datorita
neutilizarii in mod exlusiv in activitati economice, deducerea atat
la TVA cat si la impozitul pe profit este de 50%.
 Determinam TVA deductibila = 240 x 50% = 120 lei
 Determinam TVA nedeductibila = 240 x 50% = 120 lei
 Cuprinderea in costuri a TVA nedeductibila = 1000 + 120 =
1120 lei
 Determinare cheltuiala deductibila la impozitul pe profit = 1120
x 50% = 560 lei
 Determinare cheltuiala nedeductibila la impozitul pe profit =
1120 x 50% = 560 lei
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Pentru persoanele ce sunt organizate ca PFA, cele ce
desfasoara profesii libere sau alte activitati supuse
contabiliatii in partida simpla, sunt aplicabile deducerile
limitate la 50% pentru impozitul pe venit si TVA?
 Deducerile limitate la costurile cu autoturismele sunt aplicabile
si la aceste categorii de persoane conform Codului fiscal.
Normele de aplicare adoptate stabilesc faptul ca sintagma de
„utilizare exclusiv economica” este identica cu aplicarea pentru
societatile comerciale platitoare de impozit pe profit.
 Si pentru TVA sunt aplicabile aceleasi reglementari, privind
limitarea deducerii in functie de scopul activitatii, avand in vedere
ca acesta taxa nu se aplica in functie de forma organizatorica.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
     Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Daca aceste categorii de persoane se incadreaza la deducerea
integrala a costurilor, se necesita justificarea cheltuielii
deductibile cu documente primare si cu foile de parcurs.
 Mai retinem si faptul ca, daca deducerea se exercita in procent
de 50%, in registrul de incasari si plati se va completa numai
partea deductibila conform OMFP nr 1040/2004, privind
contabilitatea in partida simpla.
 Si pentru aceste persoane este aplicabila prevederea cu
deducerea amortizarii, conform reglementarilor aplicabile
amortizarii, cand autoturismul este utilizat in activitati ce permit
deducerea costurilor la calculul impozitului pe venit in procent de
50%
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
     Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Cum functioneaza limitarea deductibilitatii la 50% pentru
TVA?
 Incepand cu 01.07.2012, ca regula generala, se deduce limitat,
in procent de 50%, TVA aferent costurilor cu autoturismele de
persoane ce nu sunt utilizate in activitati economice sau ce nu se
regasesc enumerate in exceptiile stabilite de legiuitor.
 De asemenea deducerea limitata la 50% pentru TVA se va
aplica si la achizitia, importul, achizitia intracomunitara sau
leasingul de autoturisme de persoane ce nu sunt utilizate in
activitati exclusiv economice, sau nu se regasesc la exceptiile ce
justifica deducerea integrala (vehicule utilizate pentru servicii de
urgenta, paza, protectie, servicii de curierat, autoturisme utilizate
de agentii de vanzari sau achizitii, autovehicule utilizate pentru
transportul de persoane cu plata - inchiriate la terti, taxi, scoli de
soferi, autovehiculele considerate marfuri pentru cele destinate
revanzarii).
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Ca si element de noutate, incepand cu 01.07.2012, se extinde
deducerea limitata la TVA, in procent de 50%, si pentru
autoturismele de persoane, ce nu sunt utilizate in mod exclusiv in
activitati economice, finantate prin contracte de leasing
(avans, rate, valoare reziduala), chiar daca leasingul este
considerat prestare de servicii. [art. 129 alin. (3) din Codul fiscal]
Si pentru TVA sunt posibile 3 situatii, la achizitia de autoturisme:
 a) se deduce integral TVA pentru utilizarea exclusiva a autoturismului
in activitati economice sau in exceptiile mai sus amintite;
 b) se deduce in procent de 50%, cand autoturismul este utilizat in
activitati economice si in alte scopuri decat cele economice;
 c) nu se deduce TVA, daca autoturismul nu este utilizat in activitatea
operatorului economic.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Analiza deducere TVA, limitari valabile cu 01.07.2012.
 Pentru deducerea TVA in procent de 100 % se va analiza
scopul utilizarii autoturismului sau al achizitiei autoturismului.
 Daca autoturismul este utilizat in scopuri exclusiv
economice, conform celor amintite sau in exceptiile mai sus
enumerate deducerea TVA este integrala. Legiutorul stabileste
in mod expres ca deducerea nu este influentata de detinerea in
proprietate a autoturismului sau detinerea in folosinta a
autoturismului.
 Am amintit, intr-o alerta anterioara [AL36/08.06.2012] ca sunt
reformulate si exceptiile fata de legislatia valabila in perioada
precedenta. Sa detaliem cateva aspecte relevante.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
     Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Astfel legiuitorul a reformulat si a stabilit noi conditii cand si in ce
imprejurari un autoturism se va inregistra ca fiind utilizat in
exceptii cu deducere integrala a TVA:
 Vehicule utilizate in servicii de urgenta sunt cele folosite in
interventii de urgenta, cum sunt interventiile la retele de apa, gaz,
energie electrica, canalizare. Observam ca trebuie sa existe un
eveniment imperativ ce justifica utilizarea autoturismului in aceste
activitati. Utilizarea este exclusiva in aceste activitati.
 Vehicule utilizate in servicii de paza si protectie sunt cele
utilizate pentru paza si integritatea obiectivelor, impotriva
activitatilor ilicite si actelor ostile. Aceste servicii sunt reglementate
de legea speciala 333/2003 si practic numai operatorii economici
autorizati astfel pot proceda la deducerea integrala.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Vehicule utilizate in servicii de curierat, presupune ca
autovehiculul sa fie utilizat in mod exclusiv pentru transportul de
colete, pachete, scrisori.
  Vehicule utilizate de agentii de vanzari, sunt vehiculele
utilizate de persoane cu atributii in identificarea de noi clienti, de
mentinerea si derularea vanzarilor, semnarea de contracte,
intocmirea de oferte, prospectarea pietei. Deducerea se
limiteaza la un singur autoturism de persoana.
  Vehicule utilizate de agentii de cumparari, sunt vehiculele
utilizate de persoane cu atributii in efectuarea achizitiilor,
urmarirea cumpararilor, mentinerea bazelor de date cu furnizorii,
etc. Deducerea se limiteaza la un singur autoturism de
persoana.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
     Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

  Vehicule utilizate in servicii cu plata, presupune utilizarea
autovehiculului in relatii cu tertii, de la care se va deconta o suma
supusa TVA. Cel mai uzual exemplu este inchirierea cu TVA, catre
terti, a autoturismului.
 Cum se justifica utilizarea autoturismelor in exceptii, cu
TVA deductibila integral? Justificarea utilizarii autovehiculelor in
aceste exceptii se justifica prin:
 obiectul de activitate al operatorului economic;
 dovada ca operatorul economic are personal angajat cu
calificarile necesare in domeniile aferente exceptiilor;
 foile de parcurs pentru autoturismele utilizate;
 orice alte dovezi ce pot fi furnizate de persoana interesata.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Prezinta interes de analizat si unele situatii punctuale cum
ar fi TVA la costurile cu deplasarea salariatilor la si de la
locul de de la locul de desfasurare a activitatii.
 Pana la 30.06.2012 TVA aferent acestor costuri a fost
considerata o exceptie cu deducere integrala. Prin noile norme
de aplicare s-a stabilit ca se poate acorda deducerea numai daca
sunt dificultati evidente in utilizarea altor mijloace de transport
sau cand sunt decalate orarele de functionare a transportului
public cu orarul de desfasurare a activitatii personalului.
 Practic, daca exista transport public, suprapus peste programul
de desfasurare a activitatii personalului, TVA la costurile cu
transportul acestor persoane nu se deduce. Daca
autoturismul este utilizat si in alte activitati economice nu numai
cu transportul personalului, deducere TVA este de 50%.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012


 Mai retinem si faptul ca norma de aplicare pentru art. 21 alin.
(1) din Codul fiscal, inca mai recunoaste ca deductibile
costurile cu deplasarea personalului la si de la locul de
munca, la calculul impozitului pe profit.
 De asemenea, daca autoturismul este aferent unei exceptii ce
ar fi permis deducerea integrala a TVA, dar se va utiliza in uz
personal de catre un salariat, „fie ocazional fie de o maniera
continua,” se limiteaza deducerea TVA la 50%.
 Cand exercitarea deducerii TVA este in procentul de 50% nu
se necesita intocmirea foilor de parcurs.
  HG nr. 670/2012 – Modificare norme metodologice
    Codul fiscal – aplicare OUG nr. 24/2012

 Cine stabileste procentul de deducere si ce drepturi au
autoritatile fiscale?
 Exercitarea dreptului de deducere si incadrarea utilizarii
autovehiculului la unul din modurile de deducere, atat pentru
TVA cat si pentru calculul impozitului pe profit, este dreptul
operatorului economic.
 In acelasi timp autoritatile fiscale sunt indreptatite sa aprecieze
relevanta starii fiscale reale, ”in limitele atributiilor si
competentelor” si sa procedeze la eventuale ajustari.

								
To top