development of educational games for special needs education

Document Sample
development of educational games for special needs education Powered By Docstoc
					   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА                           МИНИСТЕРСТВО НА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  Договор № BG051PO001-3.3.06-0052   ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И
                                        НАУКАТА
         Технологиите в помощ на
         децата със специални нужди                                 Теменужка Зафирова
                                   Катедра Информационни
                                Факултет по Математика и
                                      “Св. Климент Охри
                                     СУ        ”


          Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
  Децата със специални нужди
                     Детска церебрална
                       парализа


Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
           Съвременни тенденции
         Деца със
       специални нужди
Интеграция         Технологии (компютри)   Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
                         Достъпност

               Подпомагащи
               технологии
               ДОСТЪПНОСТ
  Деца със
специални нужди                      Компютър
       Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
              Нужди на преподавателите
 ü Запознаване с
   компютърната система
 ü  Управление на
   компютърната система
 ü  Работа с текст    Чет
               ири                 на     Игрите
 ü  Работа в Интернет                   ане
                 ета
                   па       ег рир      Естествен начин на
                         Инт грите          учене
                            и
             Ясни педагогически подходи
            Подходящ образователен софтуер
                          Компютърно обучение на
Преподаватели                     деца със специални
                              нужди
       Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
         Умения за работа с компютър              Необходимо условие
Компютърно обучение на                  Умения за
деца със специални нужди                  работа с
                             компютър
       Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
 Компютърът като цел на обучението         Средств
             а


Умения за
 работа с
компютър               Основни цели
   Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
                    Игрова основа
Г-н Мишок    Г-жа Книжкова   Г-н Сметалко   Г-н Моливко
    Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
   Обучение на преподаватели
     Информационните технологии в обучението на деца със
             специални образователни потребности
     Изборен курс за специалност Математика и Информатика,
                редовно и задочно обучение, ФМИ

  Технологии в обучението на деца със специални образователни
                 потребности – основни аспекти
  Модул към курса Аудио-визуални и информационни технологии в
      обучението, задължителен за специалност Математика и
                       Информатика, ФМИ


        Технологиите в обучението на деца със специални
                   образователни потребности
    СДК курс, Софийски университет – Център по образователни
                           технологии
Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Договор № BG051PO001-3.3.06-0052

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
         Благодаря за вниманието!

                       Теменужка Зафирова-Малчева
                         СУ “Св. Климент Охридски”
                       e-mail: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg
          Ден на младият учен математик и информатик във ФМИ * 4 декемвр

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/11/2013
language:Unknown
pages:10