Docstoc

AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE_ O. P. S

Document Sample
AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE_ O. P. S Powered By Docstoc
					 AGENTURA ROZVOJOVÉ A
  HUMANITÁRNÍ POMOCI
OLOMOUCKÉHO KRAJE, O. P. S.
     Bc. Kristýna Tillová
     Mgr. Petra Dostálová
KDO JSME?

  Nevládní nezisková organizace založená roku
  2004 Olomouckým krajem a Univerzitou
  Palackého.

NAŠÍM POSLÁNÍM JE …
  …prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání
  (GRV) a osvěty zvyšovat povědomí žáků, studentů,
  učitelů i široké veřejnosti o aktuálních globálních
  tématech a tím přispět k rozvoji občanské společnosti
  v ČR i zahraničí.
  Lidé v této společnosti se zajímají o dění kolem sebe
  a aktivně se do něj zapojují, rozumí souvislostem,
  kriticky přijímají informace, jsou si vědomi možností
  volby a chovají se dle toho.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 ředitelka: Mgr. Ing. Lenka Dudková
 + 9 zaměstnanců

 + dobrovolníci a praktikanti
 ARPOK je členem Českého fóra pro rozvojovou
 spolupráci (FoRS).
 Spolupracujeme s více než 60 školami, převážně
 v Olomouckém kraji.
GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ…
  … je celoživotní vzdělávací proces, který
  přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi
  životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích
  a usnadňuje porozumění ekonomickým,
  sociálním, politickým, environmentálním a
  kulturním procesům, které je ovlivňují.

  … rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a
  postoje tak, aby lidé byli schopni a ochotni
  aktivně se podílet na řešení lokálních a
  globálních problémů.
  MEZI NAŠE AKTIVITY PATŘÍ
  Výukové programy pro žáky
    Lidé lidem
      zaměřeno na aktuální otázky světa
      délka trvání 90 minut
    Ø  Globální vesnice
    Ø  Jiný kraj, jiný mrav
    Ø  Neviditelná ruka trhu
    Ø  Pevnost Evropa
    Ø  Vzdálená chudoba?
    Ø  Dětská/lidská práva
    Ø  Ekologická stopa
    Ø  Outdoorové a zážitkové hry
    Ø  ANYANA – děti a svět
    Ø  Džbán plný kultur
MEZI NAŠE AKTIVITY PATŘÍ
  Besedy o rozvojových zemích
   •  promítání fotografií s výkladem a s využitím pracovních
     listů (45 min.)
   •  Kostarika, Keňa, Zambie, Benin, Vietnam, Čína,
     Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Izrael a Palestina,
     Rumunsko – Banát, Podkarpatská Ukrajina, Srbsko,
     Gruzie, Jihoafrická republika
MEZI NAŠE AKTIVITY PATŘÍ

        Semináře pro učitele
          aktuální nabídka – seminář:

          Na STOPĚ začleňování
          globálních témat do výuky

           6. listopadu, Horka nad Moravou
           7. listopadu, Olomouc

           20. listopadu, Pardubice

           20. listopadu, Šumperk

           21. listopadu, Český Těšín

           22. listopadu, Uherské Hradiště
MEZI NAŠE AKTIVITY PATŘÍ
  Výstavy
•  Multi Kulti. Menšiny v ČR
•  Stejné radosti, jiné starosti.
  Zahraniční rozvojová spolupráce
  České republiky
•  Globální problémy – aktuální
  výzvy dneška
•  Rodina
•  Kukátko do Mongolska
MEZI NAŠE AKTIVITY PATŘÍ
  Vydávání metodických materiálů
  Knihovna
    materiály týkající se GRV od metodických materiálů přes
    odbornou tematickou literaturu až po beletrii (např. cestopisy z
    rozvojových zemí)
    sídlo: prostory ARPOKu

  Rozvojové večery
    besedy s odborníky na rozvojová témata
    otevřeny široké veřejnosti
    27.11. v Divadle hudby (Olomouc):

  Pomoc a prevence zrakově postiženým v rozvojových
             zemích.

                               Filip Zoubek
             Výkonný ředitel nevládní organizace Světlo pro svět
JSME ZAPOJENI V PROJEKTECH

  Svět v jednom dni          Jsme partnery v projektech
    Vytváření projektových dnů       Fotbal pro rozvoj (INEX-SDA)
    k významným dnům            kampaň Česko proti chudobě

  The Global Curriculum
                         Letní škola rozvojového
  Project                   vzdělávání
  SMOK – síť                   Projekt Katedry rozvojových
  multikulturních                studií UP
  otevřených klubů                LŠ pro středoškoláky
                          LŠ pro vysokoškoláky
    neformální vzdělávání
    scházení se mladých lidí         Skauti pro rozvoj
    kreativní dílny, besedy           Projekt Katedry rozvojových
                           studií UP
DĚKUJEME
ZA
POZORNOST
kristyna.tillova@arpok.cz
petra.dostalova@arpok.cz
Agentura rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o. p. s.
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
tel. 581 111 907
www.arpok.cz

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:7/5/2013
language:
pages:11