Alerta Fiscala Nr. 63 din 22.07.2010 Cabinet Consultant Fiscal www by malj

VIEWS: 0 PAGES: 12

									     Alerta Fiscala Nr. 89 din 31.12.2011
      Cabinet Consultant Fiscal        www.bentaconsult.ro
     Adrian Benta             office@bentaconsult.ro
      Tel. 021.210.00.04 / 0723.530.139    fax: 021.210.00.0 4In data de 30.12.2011, in monitorul oficial au fost publicate mai
 multe acte normative cu incidenta in domeniu financiar contabil,
 dupa cum urmeaza:
  a) OUG nr 125/2011 privind modificarea Codului fiscal;
  b) OUG nr. 124/2011 privind unele beneficii de ajutoare sociale;
  c) Ordin ANAF nr. 3642/2011 – procedura depunere declaratii
 fiscale;
  d) Ordin ANAF nr. 3729/2011- modificare procedura comletare
 document administrativ electornic, circulatie produse
 accizabile;
  e) Legea nr. 301/2011 pentru aprobarea OUG nr. 6/2011, privind
 infiintarea de microintrerinderi de catre tineri.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal
 Alerta de astazi o dedicam OUG nr. 125/2011, pentru Modificarea
Codului fiscal, urmand ca sa detaliem unele situatii si sa analizam
prvederile introduse si de celelalte acte normative publicate, dupa
01.01.2012.

 Actul normativ are prevederi destul de ample, modifica procedura de
impozitare pentru mare majoritate a impozitelor reglementate de Codul
fiscal.

 Astfel, structuram pe categorii de impozite, reglementarile pe care le
consideram cu efect imediat asupra unui contribuabil.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal
 Impozit pe profit.
Incepand cu 01.01.2012, se permite deducerea in procent de 50% din
cheltuielile cu combustibilii, folositi de autoturismele de persoane,
pentru deplasari in interesul contribuabilului, ce in 2011 nu au fost
deductibile. O prevedere similara se regaseste si la TVA, inclusiv pentru
achizitia de autoturisme de persoane.

Se introduce o noua sectiune dedicata calculului impozitului pe profit de
catre contribuabilii ce aplica standardele internationale de raportare
financiara, cu reglementari punctuale aplicabile sumelor rezultate din
diverse retratari.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal


 Taxa pe valoarea adaugata.
 Nu se considera livrare si implicit nu se colecteaza TVA, pentru
bunurile la care s-a dedus limitat TVA in procent de 50%, iar acestea
sunt utilizate in alte scopuri decat cele economice.

  Se precizeaza mai exact exigibilitatea TVA la data incasarii
avansului, in plus si avansurile incasate pentru activitati de import sunt
supuse TVA la data incasarii. (Inainte erau scutite de TVA si
exigibilitatea TVA a fost la data depunerii DVI)

  In cazul modernizarii/lucrarilor/transformarilor asupra unei cladiri
vechi, daca procentul modernizarii/lucrarilor depaseste 50% din
valoarea de piata, aceasta se va considera o cladire noua si implicit
este in sfera TVA. Noutatea consta in faptul ca valoarea aceasta trebuie
justificata printr-un raport de evaluare.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal
 Se permite deducerea limitata a TVA in procent de 50% la achizitia
de autoturisme de persoane si achizitia de combustibili, cand
autoturismele sunt utilizate in activitatea contribuabilului, ce au fost
nedeductibile in anul 2011 (reformulare art. 145^1 din Codul fiscal).
 Situatia se aplica si pentru avansurile achitate in 2011, iar livrarea
autoturismului intervine dupa 01.01.2012... (mai greu de pus in practica,
aplicare retroactiva).
  La bunurile de capital, se precizeaza mai clar ca durata de utilizare va
fi inteleasa ca durata de amortizare fiscala.
 Daca aceasta perioada este mai mica de 5 ani, aceste active se
exclud din categoria bunurilor de capital pentru care se aplica ajustarea
TVA aferenta bunurilor de capital, in cazul in care acestea nu se mai
utilizeaza in activitati economice.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal Un contribuabil ce in anul precedent a inregistrat o cifra de afaceri mai
mica decat plafonul de scutire de TVA (35000 Eur/119000 lei) si
concomitent in anul in curs, cifra de afaceri realizata este mai mica
decat plafonul amintit, recalculat proportional cu numarul de luni de
activitate deja parcurse, poate sa solicite in interiorul exercitiului,
radierea inregistrarii in scopuri de TVA.

 Cererea se depune pana pe 10 a lunii urmatoare finalizarii perioadei
la care are obligatia depunerii decontului (lunar sau trimestrial).

 In ultimul decont depus se va efectua ajustarea TVA cand aceasta se
impune.

 Facilitate: Daca solicitarea radierii inregistrarii se depune in 2012, nu
se ajusteaza TVA pentru bunurile achizitionate inainte de 30.09.2011.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal
 La inregistrarea unei societati comerciale (SRL) in Registrul
Operatorilor Intracomunitari se va solicita cazierul numai pentru
asociatii ce detin mai mult de 5% din capitalul social.

 Se extinde masura de simplificare a TVA (taxare inversa) la mai multe
categorii de deseuri, in afara de cele existente, dintre care amintim :
rebuturi feroase si neferoase, zgura, cenusa, reziduri industriale,
inclusiv la bunurile rezultate in urma unor operatii de curatare, taiere,
presare, turnare in lingouri a acestor deseuri.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal


 Accize si taxe locale:
 Acciza la motorina se majoreaza de la 358 Eur/tona la 374 Eur/tona,
respectiv 316,03 Eur/1000 litri.

 Se pastreaza accize in acelasi valoare pentru cafea si derivatele la
cafea (cafea solubila, cafea verde).
 Se reactualizeaza in Codul fiscal, taxele pentru mijloacele de
transport, in functie de capacitatea cilindrica, numarul de axe sau
remorci.

 Se pastreaza dreptul autoritatii locale de a majora cu 20% din
procentele de impozitare stabilite de Codul fiscal, obligatiile la bugetul
local, in functie de criterii economice, sociale, geografice sau de alte
necesitati ale bugetului local.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal


Impozit pe venit
 Se permite deducerea cheltuielilor cu combustibilii in procent de 50%
si la PFA ce utilizeaza autoturisme de persoane, pentru desfasurarea
activitatii autorizate.
 Daca o persoane fizica desfasoara o activitate impozitata printr-o
norma de evnit, iar nivelul venitului depaseste 100.000 Eur, intr-un an,
atunci va trece la sistemul de impozitare real, incepand cu anul urmator.
Aceasta persoana are obligatia ca pana pe data de 31 Ianuarie a anului
urmator sa depuna declaratia estimativa de venit.
 Persoanele fizice ce inchiriaza camere din locuinta proprie, pentru 1-5
camere, vor fi supuse impozitului pe venitul din cedarea folosintei
bunurilor, iar sumele se impoziteaza prin transe de venit. Persoana
interesata poate opta pentru sistemul real de impunere.
 Daca sunt inchiriate mai mult de 5 camere se considera desfasurare
de activitati independente, si se impoziteaza in sistem real.
      OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal


Asigurari sociale.
 Ca si modificare structurala, se retine ca in cuprinsul Codului fiscal, au
fost introduse prevederi punctuale aplicabile persoanelor fizice, pentru
diverse venituri realizate, cand se datoreaza asigurari sociale, insa
reglementate de alte legi (Legea 95/2006, privind contributia la
asigurarile de sanatate, Legea 263/2010 privin pensiile)

 In principiu, in situatiile cand se datora o contributie la aceste bugete
(de exemplu contributia la sanatate pentru dividende incasate,
reglementata de art. 257 din Legea 95/2006), aceiasi situatie se va
regasii reglementata de Codul fiscal.

 Impozitarea este transpusa in „oglinda” iar la prima vedere nu am
identificat modificari semnificative.
      OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal


  Ca si modificare structurala, contributiile sociale platite de persoanele
fizice in mod individual, aflate in administrarea Casei de Sanatate sau
Casei de Pensii, acestea vor avea competenta de administrare a
sumelor pana la 30.06.2012, urmand ca ulterior administrarea sa se
faca de catre ANAF.
 Din punctul de vedere al unor prevederi punctuale, modificarile tin
cont de situatii concrete, si trebuie analizate de la caz la caz.
 De exemplu:
 a) se reformuleaza mai exact ca sumele incasate din participarea
salariatilor la profit sau sumele incasate de cenzorii unei societati
comerciale se supun asigurarilor sociale obligatorii.
 b) se reformuleaza mai exact ca nu se datoreaza asigurari sociale
obligatorii pentru tichetele cadou acordate in conditiile legii.
     OUG nr. 125/2011 – Modificare Codul fiscal
 Mai retinem si faptul ca incepand cu 01.07.2012 se abroga prevederile
din OUG nr. 58/2010, privind contributia la asigurarile sociale, pentru
veniturile din conventii civile si drepturi de autor, urmand ca si pentru
aceste sume sa se datoreze contributii sociale, insa sub forma
reglementata de Codul fiscal.

 Vom vedea la momentul respectiv situatia acestor venituri, in functie
de cadrul normativ in vigoare la aceasta data.

								
To top