Web Programa Dillerine Genel Bak__ - DamaSistem

Document Sample
Web Programa Dillerine Genel Bak__ - DamaSistem Powered By Docstoc
					Web Programa Dillerine Genel 
     Bakış
      Web Programlama
• İnternet ya da intranet için Web sitesi 
 geliştirme;
  – Web tasarım,
  – Web içerik geliştirme,
  – İstemci ile irtibat,
  – Sunucu/İstemci tarafı kodlama,
  – Web sunucusu,
  – Ağ güvenliği
İşlerini kapsar
           Sunucu


               Veritabanı

     İnternetİstemci
     İstemci tarafı kodlama:
•  AJAX
•  FLASH
•  JavaScript
•  Ms Silverligth
•  HTML5 ve CSS3
     Sunucu tarafı kodlama:
•  ASP
•  CGI / Perl 
•  Pyhton
•  .NET (Asp.NET, C#.NET)
•  JSP
•  PHP
              ASP
• <% asp code goes here %>
• Bir ASP dosyasının içinde, özel nesneler ve VBS, JS, SQL 
 kodları bulunur, bu sayfalar istemci tarafından istendiğinde 
 sunucu öncelikle ASP içindeki kodları icra ederek, istemciye 
 göndereceği bilgiyi oluşturur ve gönderir. Gönderilen bilgi 
 genellikle HTML (ya da SGML) şeklindedir. Fakat sadece 
 bunlarla sınırlı değildir, aynı şekilde bir grafik dosyasıda 
 oluşturulup, istemciye gönderilebilinir.
• ASP sayfaları HTML kodlarının içine gömülü şekilde 
 oluşturulduğu halde bir kez server tarafından 
 yorumlandığında saf HTML olarak döner. Kaynak kodlara 
 bakıldığında ASP kodları görülmez. Bu kodlamacıların 
 kaynaklarını saklamalarını kolaylaştırır.
           CGI / Perl 
• Common Gateway Interface, bir Web sunucusundan 
 harici yazılımla dinamik içerik almaya yarıyan protokol 
 standardı (dosyaların uzantısı .cgi'dir) 
• Perl, bir dil bilimci olup NASA'da sistem yöneticisi 
 olarak çalışan Larry Wall tarafından geliştirilmiş bir 
 programlama dilidir. Yoğun şekilde metin işleme ve 
 görüntü tanıma söz konusu olduğunda kullanılabilecek 
 en güçlü ve pratik programlama dilidir. 22 yıldır 
 geliştirilen ve özgür yazılım çerçevesinde kaynak kodu 
 açık olarak sunulan Perl programlama dili hemen 
 hemen tüm işletim sistemlerinde çalışmaktadır.
               Python
• Python, nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve 
 etkileşimli bir programlama dilidir.
• Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda 
 kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit 
 yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma 
 özelliği kazandırır.
• Modüler yapıyı, sınıf dizgesini (sistem) ve her türlü veri alanı girişini 
 destekler. Hemen hemen her türlü platformda çalışabilir. (Unix , 
 Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian). Python ile sistem 
 programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, 
 uygulama ve veritabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda 
 yazılım geliştirebilirsiniz. Büyük yazılımların hızlı bir şekilde 
 prototiplerinin üretilmesi ve denenmesi gerektiği durumlarda da C 
 ya da C++ gibi dillere tercih edilir.
• Python ile hemen hemen arzu ettiğiniz her konuda 
 program yazabilirsiniz. Windows için,Linux için,cep 
 telefonunuz için,liste uzar gider..Hatta Python ile web 
 programlamada yapabilirsiniz ki Python'un bunun için 
 yapılmış olan framework'u(altyapısı) Django mevcuttur.
• Django, Zope uygulama sunucuları, YouTube ve orijinal 
 BitTorrent istemcisi, Pardus Linux dağıtımı Python 
 kullanan önemli projelerden bazılarıdır. Ayrıca Google, 
 NASA ve CERN gibi büyük kurumlar da Python 
 kullanmaktadır.
• Ayrıca OpenOffice.org, GIMP, Inkscape, Blender, 
 Scribus ve Paint Shop Pro gibi bazı programlarda betik 
 dili olarak kullanılır.
• Pek çok Linux dağıtımında Python öntanımlı bir bileşen 
 olarak gelir.
          ASP.NET
• Script dilleri
  – Asp.NET
  – C#.NET
• Kütüphaneler,
              JSP
• JSP, bir Java kodunun HTML kodu içerisinde 
 gömülmesini sağlayan yapıdır. JSP sayfası statik bir 
 HTML sayfası gibidir sadece belli yerlerde Java kodu 
 bulunur. (ASP ve PHP gibi.)
• JSP farklı web-sunucularda çalışabilen ve dinamik 
 içerikli web sayfaları oluşturabilmemize olanak tanıyan 
 bir Java teknolojisidir. 
• JSP’nin aynen ASP’de olduğu gibi normal HTML 
 sayfalarını baz alan bir yapısı vardır. Yani JSP sayfaları 
 aslında içerisinde JSP script kodları (ki bunlar genelde 
 Java ile yazılırlar) barındıran .jsp uzantılı HTML 
 sayfalarıdır. 
            PHP
• PHP, ilk olarak 1990’lı yılların ortalarında Rasmus
 Lerdorf tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. 
 Lerdorf’un amacı kişisel bilgilerini internet
 üzerinden yayınlamaktı. O tarihteki teknolojide, 
 günümüzdeki gibi gelişmiş web tasarım 
 yazılımlarının bulunmamasından dolayı, kişisel 
 web sayfası yapmak çok daha zordu. 
• Buradan yola çıkarak, kişisel web sayfası yapmak 
 için bir yazılım hazırladı ve adına Personal Home
 Page (PHP) adını verdi. 
• PHP, Perl dili üzerine kurulu bir dil olarak 
 geliştirilmeye başlanmıştır. PHP’nin çok tutulması 
 üzerine web tasarımcılarının çok ihtiyacı olan, 
 yani form yoluyla ziyaretçiden gelen bilgileri 
 işlemeyi sağlayan eklemeler yapılarak adına 
 PHP/FI (Form Interpreter) adını aldı. 
• Kimileri tarafından programın bu versiyonu PHP2 
 olarak adlandırıldı. 1995 yılının ortalarında PHP 
 Lerdorf’un kurmuş olduğu bir grup tarafından 
 daha da geliştirildi. Bu sefer Perl dilindeki 
 fonksiyonlardan tamamen arındırılmış ve Object 
 Oriented (Nesneye Dayalı) bir dil haline getirildi.
• Günümüzde PHP4 versiyonu ardından çok 
 daha güçlü ve çok daha çok özellikli halde 
 PHP5 versiyonu geliştirilmiş durumdadır. PHP
 dili Linux gibi Açık Kaynak Kodlu bir dildir ve
 ücretsiz olarak dağıtılmaktadır ve
 geliştirilmektedir. Linux, Unix, Windows
 tabanlı işletim sistemlerinde çalışabilen
 versiyonları mevcuttur.
 Platformdan bağımsız (Windows,Linux, Etc.) 
 çalışabilen sunucu taraflı, Html’e gömülü betik 
 dilidir. 
• Perl, C/C++ tipinde script dilidir. Bu dillere aşina 
 olanlar ve herhangi bir programlama dilini 
 bilenler PHP’yi fazla vakit kaybetmeden 
 öğrenebilirler. 
 Oracle, Adabas D, Sybase, FilePro, mSQL, Velocis, 
 mySQL, Informix, Solid,dBase, ODBD Unix dbm ve 
 PostgreSQL veritabanlarıyla güvenli iletişim
 kurabilir ve IMAP, SNMP, NNTP , POP3 , HTTP 
 servislerine bağlantı kurabilmektedir.
 Platform olarak "Linux & Apache & mySQL" 
 kullanılması en yaygın ve önerilendir. 
• Windows için WAMP
• Web sunucuya php betiği ile ilgili bir istem geldiğinde, web 
 sunucunu bunu disk üzerinden kütük yönetim sistemini kullanarak 
 alıp apache sunucunun mod_php modülünü kullanarak php betiği 
 yorumlanır ve çıktısı web tarayıcıya geri gönderilir. 
        PHP Kod Yapısı
• PHP'nin kod yapısı C Diline, Perl Diline ve Java 
 Diline benzer. PHP, 21. yüzyılda ünlenmeye 
 başlamış bir dildir. HTML gömülüdür, yani HTML 
 kodları içerisinde kullanılabilir. Bunun için <?php 
 açma etiketini ve  ?> kapama etiketini kullanır.
        Açılış Etiketi
• PHP dili ile kod yazmaya başlamak için onu 
 belirtmek zorundasınız. Yoksa PHP derleyicileri 
 PHP ile yazdığınızı anlamaz. Bunu:
   <?php

   ?>

• Yazarak yapabilirsiniz. <?php PHP ile yazmayı 
 başlatır,  ?> ise bitirir. Eğer herhangi bir kod 
  ?> dışında kalırsa o kod geçersiz sayılır ve PHP 
 derlemez.
              Yorumlar
• Yorumlar çok karışık kodları düzenler; ancak bir 
 yorum çıktı vermez. Örnek:
   <?php // Bu bir tek satırlık PHP yorumudur
   /* <- Başladı
   Bu
   çok satırlı
   PHP yorumu
   Bitti -> */
    ?>

• Burada herhangi bir çıktı yoktur. Yorumlar 
 karmaşık kodları düzenlemek ve yerlerini kolayca 
 bulmak için yazılabilirler. Bu yazımı hızlandırır ve 
 kod anlaşırlığı sağlar.
                   Çıktı
• PHP'de yazı yazmak için bazı ifadeler kullanılır. Bunlardan en çok 
 kullanılanı echo anahtar sözcüğüdür. Bu sözcük PHP'nin çıktı 
 vermesi için kullanılır gösterim için kullanılır. Çıktı, dillerin 
 derlendikten sonra verdiği yazı, görüntü, im, sayı ya da ifadelerdir. 
 PHP ile bu işlem şöyle yapılır:
       <?php
       echo "Merhaba Dünya";
       ?>

   Çıktı:
       Merhaba Dünya

PHP, echo anahtar sözcüğünden sonraki veriyi ekrana yansıtır. Bu işlem  ; 
imleçi ile bitirilinceye kadar sürer ve bu imleçişlemi bitirir. Bu imleç dilbilgisi 
için önemlidir; çünkü bu imleç ile işlem sonlanmazsa diğer satırda, PHP, Parser
Eror yani dilbilgisi yanılgısı (hatası) verir. Yukarıdaki kod gibi yazılacak veri 
string ise " " tırnak imleci içerisine alınmalıdır; ancak basılacak veri integer ise 
buna gerek yoktur.
               Çıktı
     <?php
     echo 5;
     ?>

Çıktı:
     5
   Görüldüğü gibi PHP bir sayıyı direkt anlayarak " " 
   ifadelerine ihtiyaç duymadı. Aynı şekilde değişken 
   kullanırken de " " ihtiyacı yoktur.
           Veri Tipleri
 PHP veri tipleri içerir. PHP'deki kod yapısına göre her türlü 
 veriyi sadece bir kez deklare etmek ile kodun her yerinde 
 kullanabilirsiniz. Veri tipleri ana olarak 8 tanedir:
1. Boolean: En basit türdür. Bir mantıksal ifadenin sonucu 
  TRUE veya FALSE olan bir doğruluk değeridir. Örneğin 0, 
  "FALSE", 0.0, "Elemansız Dize", "Boş", "NULL" 
  FALSE(yanlış) verir.
2. Integer (int): Tam sayılardır. - sonsuzluktan, + sonsuzluğa 
  kadar olan her tam sayı yani ondalıksız sayı bir integerdir. 
  Sayı oldukları için " ",' ',´ ´ içerisine konulmaları gerekmez. 
  Örneğin -312, -1, 0, 4511, 2, 636626213 gibi...
3. Float: Tüm Reel sayılar yani Gerçek Sayılar Float türüne 
  mensuptur. - sonsuzluktan + sonsuzluğa kadar olan 
  ondalık sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayıları içerir. 
  Sayı oldukları için " ",' ', ´ ´ içine yazılmaları gerekmez. 
  Örneğin -54233.3, -523.13125415, 0.0, 31.1, 4242.442, 
  2.222 gibidir.
4. String (str): Tüm yazı cinslerini içerir. PHP'de string 
  belirlerken mutlaka ama mutlaka " ", ' ', ´ ´ işaretlerinden 
  herhangi birinin içine koymak gerekir. Örnek olarak 
  "Merhaba", "Nasılsın?", 'PHP yazısıdır', ´Bu bir string´ 
  gibidir.
5. Array: Dizidir. Yani birden çok değer barındır. PHP'de 
  değerleri belirtirken $ad ifadesini kullanırız. Buna göre 
  $ad[1], $ad[2] gibi ifadeler olabilir.
6. Object (obj): Nesnelerdir. Class yani sınıf yazarken nesne 
  tabanlı kullanılır.
7. Resource: Kaynak tipidir. Veri tabanından gelen bilgilerin 
  değişken olmasından kaynaklı bu tip ile kaydedilir.
8. NULL: Tanımsız, deklare edilmemiş, Yok, Belirsiz, Geçersiz 
  ifadelerdir. Eğer bir değişken " ", ' ', ´ ´ ya da empty ise 
  NULL değildir çünkü boş bir string olur. NULL ise hiç 
  tanımlanmamış şeylerdir.
           Değişken Oluşturma
• PHP her türlü değişkeni her an, her yerde kullanmak üzere 
 yaratabilir, hatta onu özel komutlar ile değiştirebilir. Fakat PHP'de 
 atama değer yoktur. Yani kodun her yerinde değişkenin ismini ve 
 değerini oluşturabilir, bunu isterseniz değiştirebilirsiniz, fakat her 
 kod için yeni atamalar yapmanız gerekmez. En kolay değişken 
 yaratma metodu aşağıdaki örnek gibidir, burada değişkenin değeri 
• Merhabalar:
<?php $yazi = "Merhabalar"; //İşte burada değişken oluşuyor.
//Değişkenin adı $'dan sonra ve değer ='den sonra.
echo $yazi . ", Bu benim ilk yazım";//Burada $yazi değerini " " içine almadık. //İstersek alabiliriz.
?>
 Çıktı
Merhabalar, Bu benim ilk yazım

Basit bir "echo" komutu ile çıkan yazı bu sefer tek başına değil. Burada önceden 
verdiğimiz yazi değeri de var. PHP'de değişken adının önüne "$" konularak değişken 
oluşturulabilir. Ayrıca bu değişkenin değeri Merhaba Yani $yazi yazdığınız her yerde bu 
yazı görülür. Unutmayın yazılar " " içine alınır. Değişkenin ismini verirken önemli olan, 
değişkenin Türkçe karakter içermemesi; ama değişken $deneme, $aabb, $1234deneme, 
$elma gibi şeyler olabilir.
              Başka bir örnek:
<?php
$sayi = 3;//Görüldüğü gibi sayı adlı değişken oluştu. 3'ü " " içine almak gerekmez.
echo "PHP, $sayi adet harf içerir.";
?>

 Çıktı:

PHP, 3 adet harf içerir.


Burada daha önceden belirlediğimiz $sayi değeri, 3 olarak belirlendik. 
Bir kod içerisinde her yerde $sayi yazarsak PHP onun 3 olduğunu anlar. 
Bunun yerine istenilen basamakta, istenilen sayı yazılır. Sayılar " " içine 
alınmaz. Bir önceki kodda değişkeni " " içine almamıştık ve . ile ayırmıştık.
Burada ise " " içine aldık.
        Operatörler
• PHP'de her programlama gibi operatörler içerir. 
• Asla bir kodu uzun uzun anlatamazsınız; çünkü 
 dilin uyulması gereken kuralları vardır. 
 Örneğin "ve", "ayrıca", "topla", "çıkar", 
 "yanlış" gibi ifadeleri nasıl söyleyeceğiz? Tabii 
 ki operatörler ile. 
• Başlangıç için öğrenilmesi gereken çok önemli 
 operatörler vardır.
      1-Matematik Operatörleri
Operatör       Tanım             Örnek        Sonuç
  +      Toplama Operatörü     <?php echo 7 + 2; ?>       9
  -      Çıkarma Operatörü     <?php echo 9 - 4; ?>       5
  *      Çarpma Operatörü      <?php echo 3 * 5; ?>       15
  /       Bölme Operatörü      <?php echo 5 / 5; ?>       1
      Kalan Operatörü (Bölüp kalan 
  %       değeri döndürür)     <?php echo 9 % 2; ?>       1
 Bunlar matematik operatörleri idi; fakat bunları deklare etmek için de 
 kullanabiliriz. Önceki bölümde hep = ile değişken oluşturduk. Aşağıda 
 atama operatörlerini bulabilirsiniz.
    Atama Operatörleri
Operatör   Örnek  Aynı Sonucu Verir
  =      x=y     x=y
 +=      x+=y     x=x+y
 *=      x*=y     x=x*y
 -=      x-=y     x=x-y
 /=      x/=y     x=x/y
 .=      x.=y     x=x.y
       Karşılaştırma Operatörleri
• Aşağıdaki operatörler PHP'de en çok kullanılan operatörlerdir. Bunlara 
 karşılaştırma operatörleri denir ve iki değeri karşılaştırır.IF ifadesi 
 kodlama yapar iken bunlar çok önemli olur. Her biri PHP'deki veri 
 tiplerini döndürür. Yani doğru (true) ya da yanlış (false) değer 
 döndürürler. Aşağıadaki karşılaştırma operatörler örnekleri ile doğru 
 (true) ve yanlış (false) döndürüyorlar.

 Operatör      Tanım      Örnek       Değer
                             Anlamı
   ==        Eşittir     5 == 8      5, 8'e eşittir
                           Yanlış (false) olur
   !=      Eşit Değildir    5 != 8     Doğru (true) olur
                           5, 8'e eşit değildir
   >       Büyüktür      5 > 8     Yanlış (false) olur
                           5, 8'den büyüktür
   <       Küçüktür      5 < 8     Doğru (true) olur
                           5, 8'den küçüktür
                           Doğru (true) olur
                         5, 8'den büyüktür veya 
   <>    Büyüktür veya Küçüktür  5 <> 8       küçüktür.
   <=    Eşittir veya küçüktür  5 <= 8     Doğru (true) olur
                        5, 8'e eşittir veya küçüktür
   >=    Eşittir veya büyüktür  5 >= 8    Yanlış (false) olur
                        5, 8'e eşittir veya büyüktür
      Mantıksal Operatörler
Operatör Tanım      Örnek         Anlamı        Değer
                     5 eşittir 20 ve 10    Yanlış (false) 
 &&   Ve    (5== 20 && 10 ==10)    eşittir 10       olur
                     5 eşittir 4 veya 10   Yanlış (false) 
 ||   Veya    (5== 4 || 10 ==7)     eşittir 7       olur
                                 Doğru (true) 
  !  Değildir     !(5==4)     5 eşittir 4, değildir    olur
           PHP ile Matematik
<?php
$x = 3;
$y = 5;
$z = 2;
$sonuc = $x + $y * $z;//Sonucun cevabı sonuc değişkenine aktarıldı
echo $sonuc;//PHP bu işlemin sonucunu hesaplamıştı ve sonuc değişkeninin gösterdi
?>


 Çıktı:

13


 Burada değerlerini verdiğimiz x,y ve z değişkenleri üzerinde minik bir toplama ve 
 çarpma işlemi yaptık. Burada önemli olan echo komutu " " ile verilmemesi. Eğer " " 
 içerisine yazsaydık PHP direkt bize 3 + 5 * 2 çıktısı verirdi. Fakat işlem ( ) içerisine de 
 yazılabilir. Burada değer bir değişkene atanmış.
<?php
$x = 3;
$y = 5;
$z = 2;
$i = (($y * $z)/10) + $x; //Cevap 4 => 10 bölü 10 artı 3
echo $i;//Şimdi i'yi gösterecek
?>


Ve görülecek sonuç:

 4

 Burada işlemin sonucunu da bir değişken yaptık. Bir işlem verdik ve dedik ki, sonucu 
 da i değişkenidir. echo komutu ile de bunu gösterdik.
   Daha ileri bir matematik işlemi,

 <?php
 $x = 1;
 $y = 2;
 $z = 3;
 $n = 4;
 echo(($x + $y + $z + $n)+($x + $y + $z + $n)/2);
 ?>

  Ve görülecek sonuç:

 10

Burada iki işlemi parantez ( ) içerisine alıp birbiriyle topladık. Sonuç ise
echo komutu ile gözüktü. Fakat dikkat edin echo'nun da parantezi var.

echo( (1. işlem) + (2.işlem) );

şeklinde bir işlem var. PHP bu iki işlemi önce hesaplar ve daha sonra 
parantezleri açarak işlemi bitirir (Güncel matematik kanunları ve işlem önceliği) 
daha sonra çıkan sonucu ekran çıktısı ile yayınlar.
6-Olasılık ve Denetim İfadeleri
             1-If, Elseif, Else
• Php dili her dildeki gibi "if" deyimine sahiptir. Bu çok 
 sade olarak bildiğimiz "eğer" demektir. Yani "eğer" bir 
 şey olur ise, şunu yap ve şunu yapma ayrıca bu olur ise 
 şunu yap ya da yapma demeye yarar. Aslında daha 
 önceden bilinen "Boolean" veri tipleri için kullanılır En 
 basit örnek:
<?php
$x = 1;
$y = 2;
if ($x == $y) //Eğer bu TRUE(doğru) ise...
   echo "İki sayı birbirine eşittir.";//Bunu yap.
Else //Eğer FALSE(yanlış) ise...
echo "İki sayı birbirine eşit değildir.";//Bunu yap.
?>
• Sorulan soruya PHP anında cevap verir:
  İki sayı birbirine eşit değildir.Burada PHP ye sorduk x ve y eşit midir ? : "eğer" x ve y eşit ise 
"İki sayı birbirine eşit" de, ama eğer değil ise "İki sayı birbirine 
eşit değil." de. Yani demek oluyor ki "if", "eğer" demek bunu 
söyledikten sonra "else" diyerek eğer buna uymaz ise yapacağı 
şeyi söyleriz. Unutmayın PHP sadece echo'dan ibaret değildir. 
İleride "eğer" x, y'ye eşitse, bir işlem yap, "uymuyorsa" başka bir 
şey yap! PHP bunun için özellikle yapılmış bir dil. 
ÇOK ÖNEMLİ:Eğer yukarıdaki gibi tek iş veriyorsanız her bir if, 
elseif veya else'yi { } ile kapatmanıza gerek yok.
Aşağıdaki örnek gibi 1'den fazla iş veriyorsanız { } ile kapatmalısınız!

                          Burada print komutu
                          semboliktir. Yani bu komut
                          yerine echo verilebilir.
                          Kısaca print komutu "Bir
                          yazıyı insanların
                          görebileceği hale
                          getirmektir."Şeklinde
                          anlatılır. Aynı zamanda
                          burada şuna dikkat edilmeli,
                          if'e 1'den fazla görev
                          verildiği için program { }
                          içine alındı.
Önceden atanan 10, 15 ve 20
değerli x, y ve z bilinmeyenleri var.
Bizde PHP'ye bazı sorular sorduk.
Bunun cevabını PHP bize yazdı.
Dikkat! Bir if'den sonra gelecek, ona
bağlı ifler mutlaka elseif ile
yazılmalıdır ve bu bağıntı else ile
bitmelidir. Aksi taktirde, PHP hata
vermez fakat program performans
ve doğruluk bakımından sapar. Yani
yanlış sonuçlar verebilir.
PHP aynı zamanda durum
operatörünü (Ternary Operation) de
destekler.
  Yukarıdaki kod parçasının durum operatörü (Ternary Operation) 
  ile yazılmış hali aşağıda görüldüğü şekildedir:
IF karar kontrol mekanizmasına hiçbir karşılaştırma kriteri verilmese bile, kendisi 
boolean yani Doğru/Yanlış (true/false) şeklinde bir denetim gerçekleştirebilmektedir. 
Yukarıdaki işlemin sayılar üzerindeki çözümünü hesaplar ve IF karar kontrol 
mekanizmasının işleyişine göre yorumlarsak doğru (True) çıktığını ve bu nedenle ilk 
kod bloğunun çalıştırıldığını görebilirsiniz.
• &&(AND) -> Bitsel karşılaştırma operatörlerindendir. 
 VE(AND) anlamına gelir. Sağında ve solundaki iki 
 tarafında doğru(True) dönmesi sonucu karar kontrol 
 mekanizmasına doğru(True) döner. Aksi taktirde her 
 koşulda yanlış (False) dönmektedir.
• Şimdi işlemimizin sayısal ifade edilişi ile inceleyelim.
 (15 > 7) AND (7 > (15 - 9))


İlk sol taraftaki işlemi yapalım ve sonucu işleme 
ekleyerek tekrar inceleyelim. (15 > 7) ifadesi ile 15'in 
7'den büyük olup olmadığı sorgulanmaktadır.
15, 7'den küçük olmadığından karar kontrol 
mekanizmasının ilk bölümü doğru(True) dönecektir.
• Sağ tarafta ise önce (15 - 9) ve arından çıkan 
 sayının 7'den büyük olup olmadığı 
 karşılaştırılmasıdır. Burada gittiğim işlem sırası 
 matemateki işlem sırası ile bire bir aynıdır. PHP 
 yorumlayıcısı da bu kurallara uymaktadır.
• 15 - 9 = 6'dır. 7, 6'dan büyük olduğundan bu 
 karşılaştırmada doğru(True) dönecektir.
• Daha önce belirtildiği üzere AND (&&) operatörü 
 kullanarak IF karar kontrol mekanizması üzerinde 
 bir mantıksal karşılaştırma yaparken ancak her iki 
 tarafında doğru (True) dönmesi sonucu ilk kod 
 blogu çalıştırılmaktaydı. Buradaki işlem 
 sonucunda da her iki tarafta doğru(True) 
 döndüğünden ekran çıktısı olarak Hesaplama 
 Başarılı Oldu. metnini vermektedir.
          Switch
• PHP ile kodlama yaparken sadece if kullanarak 
 olasılıksal ifade yapmayız. Bazı işlemler switch 
 ifadesi kullanarak yapılır. Yani verilen değeri 
 değiştirerek bir sonuç elde eder. Bunu basit 
 bir örnekte gösterebiliriz:
Bu şu şekilde oluyor. 5
değerini x'e atadık. switch
komutunu x'e uyguladık ve
sorular sorduk. PHP her
soruya case ifadesi ile başlar.
Sizin elde etmek istediğiniz
sonuçlar case ifadesinden
sonra gelmeli. Burada dikkat
edilmesi gerekilen başka bir
şey ise her olasılık ifadesinin
break ifadesi ile bitmesi.
Eğer değer hiçbir ifadeye
uymazsa tıpkı else gibi
default ifadesi vardır ve bu
değer yapılır.
Burada görülüyor ki case
mutlaka sayı olması
gerekmiyor." " arasına
istenilen yazı yazılabiliyor. Bu
alıştırmaları iyici anladıktan
sonra aşağıdaki alıştırmaya
bakınız. Bu hem PHP'de
matematik hem de olasılığın
birleştirilmesidir. Lütfen ilk
önce t bilinmeyeninini
hesaplamayın. İlk önce kod
işleyişine bakın.
     İç İçe geçmiş İfadeler
• PHP'de tekbir if, tek bir switch ifadesi her şeye 
 yetmez. Aşağıdaki örnek gibi ifleri, switchleri iç 
 içe geçirebilirsiniz. Aşağıdaki örnek bir 
 matematik kodunun bir kısmıdır. Bu kodu 
 inceler iken iflerin ve switchlerin yerine iyi 
 bakın.
         Fonksiyonlar
• PHP fonksiyonel bir dildir ve daha önce yapılmış 
 scriptlerdeki fonksiyon ağırlığı %80'i geçiyor. Yani 
 en basitinden en zoruna scriptler 
 yazarken %80'den fazlasını fonksiyon olarak 
 yazıyoruz. PHP'de bini aşmış fonksiyon vardır 
 hatta her yapılan sürüm atlamasından dolayı 
 binleri bile geçmiştir. Fakat, ne PHP ne de başka 
 bir dilde bir kullanıcının her işini yapacak 
 fonksiyonlar bulunmaz. Siz kendi fonksiyonlarınızı 
 yaparsınız. Yani tıpkı PHP'deki hazır fonksiyonlar 
 gibi siz de fonksiyon yapabilirsiniz. Örnek:
           Yazım
• PHP'nin söz dizimi C dillerinden gelmektedir. 
 Yani PHP C'den esinlenmi bir dildir. PHP'nin 
 asıl söz dizimi kaynağı Perl olmuştur. Aynı 
 şekilde PHP de Falcon, Delphi gibi bir çok dilin 
 esin kaynağı olmuştur; çünkü diller arasında 
 sürekli bir söz dizimi alış verişi vardır. Bunlara 
 "söz dizimi" ya da İngilizce anılımı ile "syntax" 
 denilir. Syntaxlar yazımı denetler ve ayırırlar.
PHP her zaman derlenerek HTML diline 
çevrlir, bu da tarayıcı tarafından anlaşılır. 
        Case Sensitive
• Case Sensitive, harflerin büyük küçük 
 olduğunu ayırt eder. 

• Örneğin; array() ile Array() çok farklı şeylerdir. 
 PHP böyle bir dildir; "a" ile "A" farklıdır. 
• Ancak örneğin SQL böyle bir dil değildir.
        White Sensitive
• White sensitive, boşlukları eder. 3 adet boşluk 
 vardır. "space" bir adet boşluk bıraktırır, "enter" 
 bir satır atlatır ve "tab" belli bir aralık bırakır. 
• Örneğin böyle dillere göre 
• if x=5 ile 
• if 
• x=5 
• farklıdır. PHP böyle bir dil değildir. Yani boşlukları 
 yok sayar.
Bu kod düzenli yazılmış, yani okunması kolay şekilde, bu kodu PHP 
şüphesiz çok kolay anlar. Bir şu kod var:
Bu kod oldukça az anlaşılır. 
Hatta bu kodu görünce 
anlamak oldukça zor; 
ancak PHP bu kodu da işler 
yani anlar. Sadece
performans kaybı denilen
olay gerçekleşir. PHP 
boşlukları ayırt ederken mikro 
saniyelik gecikmeler yaşar. 
Eğer çok büyük bir sistem 
çalışıyorsa bu mili saniyelere 
hatta saniyelik gecikmelere 
yol açar. Ama yine de PHP 
bunu işleyebilecek yapıdadır.
Bu şekilde yazım da PHP tarafından anlaşılacaktır, ancak tavsiye 
edilmemektedir. Bununla beraber, $x il $X aynı şeyler değildir, 
zira değişken isimleri case sensitive'dir.
  Nesne Yönelimli Programlama
• PHP 5 sürümünden itibaren nesne yönelimli 
 programlamaya tamamen uygun hale 
 getirilmiştir. Görünürlük, Sınıf Soyutlama, final 
 Anahtar Sözcüğü, Sihirli Yöntemler, Nesne 
 Arayüzleri, Nesne Kopyalama ve Tür Dayatma 
 gibi özellikler geliştirilmiştir. Bunlarından 
 yanında isim alanları ve tasarım 
 desenlerininde PHP dili için uygulanması, 
 kurumsal uygulamalarda PHP'nin kullanımı 
 arttırmıştır.
PHP'de nesne yönelimli programlama mantığı en basit şekilde aşağıdaki gibidir.
PHP'de İsim Alanları (Name Space)
•  PHP, 5.3.x versiyonundan itibaren NameSpace ‘i desteklemeye başlamıştı. 

  PHP 6.x ile OOP adına bir çok şeyin yerine oturması beklenmektedir ve 

  PHP 6′ı ile OOP yapısının tamamiyle oturmuş olması beklenmektedir.

•  Öncelikle NameSpace’ler hakkında kısa bir bilgi verelim ve hemen 

  örneklere geçelim. NameSpace yani İsim Alanları PHP’de benzer isimdeki 

  class,constant ve function’ları aynı sayfa/proje içerisinde kullanmamızı 

  sağlar ve daha okunabilir ve anlamlı object mimarileri kurmamızı sağlar. 

  Windows File System olarak kafanızda canlandırabilirsiniz.
• X:\ sürücü altına bir klasör oluşturup herşeyi bunun içine 
  koyduğunuzu düşünün. İçindeki dosya sayısı 1.000′i geçtiğinde veya 
  yaklaştığında, artık içinde bir şey bulmanız zorlaşacaktır. 
  NameSpace’leri PC’ye uyarlarsak. A0023.jpg diye bir dosyanızın 
  olduğunu varsayalım. Bu dosyayı X:\ sürücüsünün içindeki 10,000 
  dosya içerisinde aramak mı daha kolay? Yoksa X:\ sürüsünün altına 
  X:\Photos\Summer\2009\A0023.jpg diye bir path’te bulmak mı? 
  NameSpace’ler de bu şekilde kodlarımızı ayırmamızı sağlar. Yine 
  WFS(Windows File System)’de olduğu gibi X:\Photos\Summer dizini 
  altına foo.txt diye bir dosya oluşturabileceğiniz gibi 
  X:\Photos\Summer\2009 dizini altınada aynı isimde bir dosya 
  oluşturanız WFS size karışmayacaktır.
• Aynısını NameSpace’e göre açıklarsak; 
 fooPage.php içerisinde namespace spaceOne { 
 const fooC = 9; } ve namespace spaceTwo{ 
 const fooC = 7; } diye yazdığımızda ikitane aynı 
 isimde constant olmasına PHP kızmayacaktır. 
 Çünkü farklı namespace’ler de bulunmaktalar. 
 WFS’e göre farklı dizinler diye düşünebilirsiniz.
• PHP ile NameSpace kullanımı anlatan OOP 
 standartlarında örnek bir kod;
•  Örnekten de anlaşılacağı üzere namespace’ler namespace <nameSpace Adi> 
  şeklinde tanımlanır. Peki, en altta isimsiz bir namespace var? O global 
  namespace’dir. İçerisinde hem diğer namespace’leri çağırabilirsiniz hem de normal 
  PHP kodlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. En üstteki declare() metodu object’in 
  encoding’ini belirtmek için kullanılmaktadır. enconding haricindeki Diğer 
  property’leri namespace kullanılan sayfalarda kullanılamaz!

•  Bir de childSpace’de use secondSpace ile seconSpace’i çağırdık ve as ss ile 
  secondSpace ismini ss keyword’ne atadık. Değişken tanımlamak gibi düşünürsek 
  $ss = “secondSpace”; dir. Bundan dolayıda artık secondSpace’i ss temsil edecektir. 
  Bu nedenle $conn_open variable’ın da secondSpace\conn_open yerine 
  ss\conn_open kullanılmıştır.

•  NOT: namespace tanımı üzerinde declare(); metodu hariç hiçbir kod olamaz, aksi 
  taktirde PHP Compiler ERROR dönecektir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/3/2013
language:Turkish
pages:70