VIRTUAL LIBRARY OF SERBIA - COBISS by malj

VIEWS: 1 PAGES: 26

									 ORGANIZACIJA 
CENTRA VIRTUELNA 
BIBLIOTEKA SRBIJE 


   Vesna Stevanović
   vesnas@nb.rs
 Narodna biblioteka Srbije
      Šta sve VBS sistem objedinjuje?

l projekat VBS
l VBS sektor Narodne biblioteke Srbije
l sistem uzajamne katalogizacije na COBISS 
 platformi
l sistem biblioteka članica VBS
l sveobuhvatna virtuelna biblioteka bez zidova
  Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  2
      projekat VBS - istorijat VBS Centra

l  preduslovi za uspešnan početak rada VBS 
  Centra:
  -  korišćenje stare verzije COBISS/ATLASSa na VAX-u 
   od 1989. g.
  -  ujednačene verzije programske opreme za  
   COBISSNBS, COBISSBMS, COBISSUBSM  
   COBISSYUBIN do 2003. g.
  - NBS, BMS, UMSM – biblioteke osnivači , okupljaju 
   iskusne COBISS katalogizatore  
  -  uzajamni katalog COBIB.SR formiran 2003. g.

  Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  3
           VBS Centar - sektor NBS

l Centar formiran odmah po formiranju 
 uzajamnog kataloga 
l organigram VBS Centra:
                 
              VBS Centar


   Redakcija                 Održavanje 
 uzajamnog kataloga     Help desk
                         sistema
           Matična    Obrazovni
            služba     centar

 Maribor, 11.-12.11.2009.    COBISS Konferencija     4
    ogranizaciona struktura VBS Centra

                  UPRAVA NBS
                                  IZUM
                Matično odeljenje

                   COBISS jezgro
           VBS-NBS      -rukovodilac   VBS-NBS
                  -redakcija COBIB.SR
                    HELP DESK
                  -održavanje sistema


                 Obrazovni centarMaribor, 11.-12.11.2009.    COBISS Konferencija          5
            kadrovska struktura VBSa
   
odeljenja                           br. zaposlenih 

  rukovodilac                          1
  redakcija kataloga               2 
  održavanje sistema              2
  help desk                               1 
  obrazovni centar                  2 
  matično odeljenje                 4 
  _________________________
ukupno                                  12
  Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  6
          kadrovska struktura VBSal poslovi oko uzajamne katalogizacije 
  obavljaju 6 zaposlenih:
            3 - tehničke struke, 
            2 - bibliotečke struke
            1 - tehničke i bibliotečke strukeMaribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  7
    Odeljenje redakcije uzajamnog kataloga

l  redakcija uzajamnog elektronskog kataloga
 
l  učešće u stručnoj obuci bibliotekara 

l  organizacija nadgradnje uzajamnog kataloga: izrada 
  bibliografija, normativne kontrole, razne konverzije...

l  nadzor nad stručnim radom katalogizatora
 
l  praćenje i proučavanje standarda i propisa 

l  analitičko–statistička obrada podataka o COBISS bazama   

   Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija      8
          Odeljenje održavanja sistema


l održavanje računarske opreme 
l pomoć oko instalacje računarske opreme u 
 bibliotekama
l pomoć u vezi projekata lokalnih računarskih 
 mreža 
l  izbor računarske opreme za biblioteke 
l analiza konzistentnosti baza 
l periodične izrade sigurnosnih kopija baza

  Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  9
              HELP DESK

l   pružanje hitne stručne pomoći bibliotekama 
   članicama VBSa
l   održavanje centralnih šifrarnika za VBS
l   kreiranje i održavanju korisničkih naloga, 
   dodeljivanje privilegija, zaštita od nelegalnih 
   pristupa u VBS
l   mail adresa za hitne intervencije 
   vbsugent@vbs.rs
l   mail adresa za obične intervencije 
   vbsservis@vbs.rs


Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija     10
                Matično odeljenje

l  stručni nazor nad radom biblioteka u Srbiji 
l  mere za unapređenje delatnosti
l  izrada izveštaja, analize, predloga 
l  prati standarde u bibliotečkoj praksi
l  konsultacije u cilju unapređenja bibliotečko-
  informacione delatnosti
l  vođenje centralnog registra biblioteka
l  formiranje održavanje i baze Mreža biblioteka Srbije  


  Maribor, 11.-12.11.2009.    COBISS Konferencija  11
               Obrazovni centar

l bibliotečki stručni ispit (2 puta godišnje) 
l COBISS kursevi (oko 20 godišnje) 
l evaluacija edukacije 
l razni vidovi obuke stručnjaka i korisnika 
l saradnja sa institucijama u zemlji i inostranstvu 
 na planu profesionalnog usavršavanja  


 Maribor, 11.-12.11.2009.    COBISS Konferencija  12
   VBS – sistem uzajamne katalogizacije

                      UPRAVA NBS        Uređivački odbori
         Redaktorski timovi
                                   za bibliografijePredavči na COBISS
   kursevima                                     IZUM
                    Matično odeljenje

                       COBISS jezgro
 Komisija za                 -rukovodilac
              VBS-NBS               VBS-NBS
 dodelu licenci              -redakcija COBIB.SR
                       HELP DESK
                      -održavanje sistema
                                         mailing liste
                                        UZAJAMNA, TEL
  Radne grupe
                    Obrazovni centar  Maribor, 11.-12.11.2009.      COBISS Konferencija                13
   VBS – povezivanje članica sistema

l svaka biblioteka bitna – bez obzira na tip 
 i veličinu
l uvažavamo specifičnosti svake biblioteke, 
 ukoliko ne ruše primenu bib. standarda
l uslovi rada u bibliotekama različiti, 
 uglavnom loše finansiranje, neadekvatan 
 prostor,  prostor, kadar promenljivo 
 okruženje

Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  14
   broj biblioteka članica po tipovima
Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  15
      tempo uključivanja biblioteka u 
           COBISS.SR

2003.             15 ustanova
2004.            17 ustanova
2005.            12 ustanova 
2006.            17 ustanova
2007.            16 ustanova
2008.            22 ustanova 
2009.            15 ustanova
__________________
ukupno     114 ustanova - 2 
    isključene = 112 
         


Maribor, 11.-12.11.2009.     COBISS Konferencija  16
        broj licenciraih katalogizatora
• 700 licenci ukupno
• osnivači – 250 licenci  (BMS-81, NBS-122, UBSM-47)


broj ustanova
  Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija   17
        VBS - biblioteka bez zidova 
l  osnovne smernice u radu
       
       -  inventivnost prema VBS članicama 
       -  lojalnost prema korisnicima sistema
       -  održavanje kvaliteta sistema
       -  optimizacija HW i SW  
       -  širenje sistema (povećanje baza,   
          zadržavanje starih i pridobijanje     
          novih korisnika) 

 Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  18
  bibliotečki poslovi nad  VBS bazama

l  COBISS baze su osnova za ključne poslove:
             -  bibliografije
             -  stručna obuka bibliotekara
             -  normativne kontrole 
             -  TEL
             -  izveštaji
             -  analize
             -  statistike 
             -  evaluacija u bibliotekama
                    
Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  19
     priliv građe u uzajamnom katalogu
                   

 
Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  20
 online uzajamni katalog COBIB.SR-
     - 2.070.000 zapisa 
Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  21
               
    procenat kreiranih zapisa po tipovima 
           biblioteka 

   tip biblioteke                                                            % samostalno 
                                                                                       kreiranih zapisa
l Narodna biblioteka Srbije, 
     Biblioteka Matice srpske                                                   88% 
l Univerzitetske biblioteke                                          30%-56 %
l Fakultetske, specijalne  biblioteke                           23%-68%
l javne biblioteke                                                            3% - 5%
   Maribor, 11.-12.11.2009.      COBISS Konferencija                 22
        statistika korišćenja sistema 
            COBISS.SR
Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  23
   VBS i korisnici bibliotečkih usluga

l svaki korisnik nam je važan
l prihvatamo opravdane sugestije
l ljubazno odgovaramo na zlonamerne
 opaske
l pružamo tražene informacije
 ODMAH, ako su u našem domenu
 rada

Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  24
        rad na poboljšanju sistema


l normativne kontrole (principi ćirilica -
 latinica, etimologija - fonetika)
l sistemske rutine 
l konverzije (promena koda za srpski 
 jezik, prebacivanje zapisa u COBISS...)
l obrazovni portal


Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija  25
   planovi za naredni period – COBISS3
l  planovi su nepopularni kod nas zbog finansijske 
  nestabilnosti u okruženju

l  očekivana poboljšanja u COBISS3:
        - elegantnije rešenje rada s kodnim tabelama 
        - web aplikacija zamenjuje terminalsku
        - mogućnost zamene winwows-a linux-om, 
        - lakše podešavanje parametara za ispise 
        - lakše administriranje  Maribor, 11.-12.11.2009.  COBISS Konferencija   26

								
To top