VILT Imago meting 2012 by malj

VIEWS: 0 PAGES: 49

									     Welkomstwoord
Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT
Imago van de landbouw(er)
   in Vlaanderen
      Imagometing 2012
      in opdracht van VILT
   Prof. Gino Verleye – Gauthier Vervaeke - UGent
        Doelstelling
• Wat is het imago van de landbouw in
 Vlaanderen anno 2012?
 – Uit welke dimensies bestaat het imago?
 – Welke invloed hebben dimensies op imago?
 – Zijn er verschillen te zien binnen de Vlaamse
  bevolking?
 – Wat is de evolutie van het imago sinds 2002 en
  2007?
 – Hoe scoort landbouw op actuele thema’s?
          Methode
• We doen beroep op een survey via Likert-
 attitudeschalen
• Kwalitatief:
 – Analyse van open vragen
   ‘Wat is het eerste waar de Vlaming aan denkt
   bij het horen van ‘landbouw(er)’?’
 – De onderwerpen die het meest voorkomen
  worden gebruikt als dimensies
         Methode
• Kwantitatief
 – Representatief survey-onderzoek (N=809)
 – Attitudes meten van de Vlaming op Likert items
 – Items combineren om betrouwbaarheid te
  verhogen
 – Analyse & rapportage: Drobots.com
 – Vergelijking 2002-2007-2012
Steekproef
Steekproef
Achtergrond
Imago van de landbouw
Imago van de landbouw: drivers
Imago van de landbouw: details
Imago van de landbouw: details
Imago van de landbouw: details
Imago van de landbouw: details
Imago van de landbouw: conclusie
• Globaal heel positief beeld
• Imago is vrij stabiel over socio-demografische
 kenmerken
• Uitgesproken relevantie naar ‘Economie’ en
 het ‘Invullen van levensbehoeften’
• De kernattitude is ‘Respect’
• Lokale productie wordt als ‘Kwalitatief’ en
 ‘Veilig’ beschouwd: imagodrager
Imago van de landbouwer
Imago van de landbouwer
Imago van de landbouwer: details
Imago van de landbouwer: details
Imago van de landbouwer: details
Imago van de landbouwer: details
Imago van de landbouw: conclusies
• Globaal heel positief beeld
• Imago is vrij stabiel over socio-demografische
 kenmerken
• Uitgesproken relevantie van ‘Dierenwelzijn’
 naar imagovorming
• Aandacht voor mogelijke vervreemding:
 blijven communiceren
• Beroep vraagt knowhow op niveau
   Verschuivingen over de tijd
• Aan de hand van statistiek zoeken waar
 significante verschuivingen zijn
• De gemiddelde scores vergelijken van de drie
 studies = evolutie aantonen
• De elementen met het grootste verschil
 worden hieronder weergegeven
 – Aantal thema’s pas in 2012 opgenomen, bvb.
  onderhoud platteland, duurzaamheid
        Verschuivingen over de tijd

   Landbouw is belangrijk, want het zorgt voor      Landbouw is milieuvervuilend.
          onze voeding.          5.0
5.0                         4.5
4.5            4.85       4.7  4.0
4.0   4.38
                          3.5
3.5
3.0                         3.0
2.5                         2.5  2.86               2.72
                                     2.65
2.0                         2.0
     2002       2007       2012     2002      2007       2012
         Verschuivingen over de tijd

   De landbouw produceert de jongste jaren met     De natuur zou onder druk komen te staan als de
      steeds meer respect voor het milieu.         landbouw in Vlaanderen verdwijnt.
5.0                         5.0
4.5                         4.5
4.0                         4.0
3.5            3.84       3.74  3.5
     3.45                                          3.61
3.0                         3.0
                                3.05       3.12
2.5                         2.5
2.0                         2.0
     2002       2007       2012        2002       2007       2012
         Verschuivingen over de tijd

   Voedsel uit de biologische land- en tuinbouw is       Onze land- en tuinbouw moet volledig
     gezonder dan voedsel uit de traditionele       overschakelen op de biologische productiewijze.
             landbouw.           5.0
5.0                           4.5
4.5
                            4.0
4.0
                            3.5
3.5
3.0    3.51                     3.0
               3.34                 3.11
2.5                      3.04   2.5             2.82       2.67
2.0                           2.0
      2002       2007       2012        2002       2007       2012
       Verschuivingen over de tijd

     De kwaliteit van Vlaamse land- en          Vlaams vlees is veilig.
   tuinbouwproducten is beter dan die van
       ingevoerde producten.       5.0

 5                       4.5
4.5                       4.0
 4                       3.5
3.5                                    3.6      3.71
             3.78       3.77  3.0
 3  3.47                      2,45
2.5                       2.5
 2                       2.0
    2002       2007       2012     2002       2007      2012
         Verschuivingen over de tijd

   Ik verkies producten te kopen uit Vlaanderen.     De landbouwer is dag en nacht in de weer voor
5.0                                     zijn dieren.
                           5.0
4.5
                           4.5
4.0
              3.98           4.0
3.5                      3.86                3.97       3.98
      3.6                    3.5    3.86
3.0                          3.0
2.5                          2.5
2.0                          2.0
     2002       2007       2012        2002       2007       2012
         Verschuivingen over de tijd

   Ik heb bewondering voor mensen die vandaag     Landbouwers zijn laaggeschoolde mensen.
         aan landbouw doen.        5.0
5.0                        4.5
4.5
                          4.0
4.0    4.23       4.29               3.35
                      4.14  3.5
3.5
3.0                        3.0
2.5                        2.5                    2.16
                                      2.02
2.0                        2.0
     2002      2007       2012      2002       2007      2012
         Verschuivingen over de tijd

   De landbouwer heeft geen leven: hard werken     Landbouwers klagen altijd, voor hen is het nooit
         en weinig verdienen.                    goed.
5.0                         5.0
4.5                         4.5
4.0                         4.0
3.5                         3.5
3.0                         3.0     3.42       3.37
                      3.22                          3.2
2.5    2.99                   2.5
              2.82
2.0                         2.0
     2002       2007       2012        2002       2007       2012
    Verschuivingen over de tijd:
   globale score voor landbouw(er)
    Algemene houding t.o.v.         Algemene houding t.o.v.
     Vlaamse landbouw             Vlaamse landbouwer
10                    10
 9                    9
         7.12      7.41           7.31      7.51
 8
   6.57                 8  6.86
 7                    7
 6                    6
 5                    5
 4                    4
 3                    3
 2                    2
 1                    1
 0                    0
   2002     2007      2012    2002     2007      2012
   Verschuivingen over de tijd
• Conclusie:
 – Positief: streekgebonden productie & opleiding
 – Negatief: biologische landbouw

 – Algemeen: meestal een lichte terugval t.o.v. 2007
  maar over het algemeen goede scores
 – Houding Vlaming t.o.v. landbouw & landbouwer in
  een positieve stijgende lijn.
     Actuele thema’s: export
Het is niet nodig producten te produceren     De Vlaamse landbouw mag produceren
 die in het buitenland goedkoper zijn.          om te exporteren.
                                0.70%

         6.70%                       3.30%
             12.70%
                                      8.30%
                      HNA
                                            HNA
    20.10%                ENA    34.40%
                                            ENA
                      GM
                                            GM
                      EA
                                            EA
                      HA
                                            HA
    17.40%        43.00%
                                    53.30%
Actuele thema’s: duurzaamheid
De Vlaamse landbouw is de jongste       De landbouw produceert de jongste
  jaren steeds duurzamer gaan        jaren met steeds meer respect voor het
      produceren.                   milieu.
       3.70%  4.70%
                                 1.40%
                            13.00%   6.10%
         1.00%
                                           HNA
                    HNA
                                      22.60%
               30.40%                         ENA
                    ENA
                                           GM
                    GM
                                           EA
                    EA
   60.20%                                      HA
                    HA
                            57.00%
Actuele thema’s: onderhoud platteland
   Er is een belangrijke taak voor de     Landbouwers moeten vergoed worden
 landbouw weggelegd in het onderhoud      voor het onderhoud van het platteland.
       van het platteland.
           2.30%

                                   4.80%
         1.00% 11.00%                12.40%
    26.60%                                16.60%
                     HNA                     HNA
                     ENA                     ENA
                     GM                      GM
                     EA    34.40%               EA
                     HA                      HA
                                       31.90%
           59.10%
Actuele thema’s: voedselverspilling
 Om enkel mooie producten in de       Verse onverkochte producten mogen
 winkel te krijgen, mag er verspild         vernietigd worden.
        worden.
           0.50%                     1.20%

         2.70%                   3.00%

     9.60%                      4.80%           HNA
                    HNA
                                           ENA
               38.80%  ENA
                                           GM
                    GM
                         34.70%               EA
                    EA                  56.20%
                                           HA
                    HA
    48.30%
Actuele thema’s: schaalvergroting
 Land- en tuinbouw moeten           De grootte van de
   kleinschalig blijven.         landbouwbedrijven zal nog
                        verder toenemen.
         5.80%                2.20%
       4.30%
                          4.90% 12.70%
  22.90%             HNA
                                      HNA
             30.00%  ENA
                                      ENA
                  GM
                      44.10%              GM
                  EA
                                36.00%    EA
     37.00%          HA
                                      HA Land- en tuinbouwbedrijven       Landbouw in Vlaanderen moet
 moeten binnen de wettelijke        een familiaal karakter
  grenzen kunnen groeien.            behouden.
          2.00%
                             1.90%
       0.60%                 11.00% 12.40%
    15.80%   17.30%     HNA
                                      HNA
                  ENA
                                      ENA
                  GM
                                  26.70%  GM
                  EA
                                      EA
                       48.10%
                  HA
                                      HA
       64.30%
Actuele thema’s: ondernemerschap
  Om een landbouwbedrijf te leiden,      Landbouw is een zeer
  moet je een goede manager zijn.     kapitaalsintensieve sector.

            3.00%
                              0.70%
        0.70%               13.60%    7.20%
              10.00%
    27.30%             HNA                   HNA
                    ENA                   ENA
                                    32.00%
                    GM                    GM
                    EA                    EA
                    HA                    HA
                       46.50%

          59.00%
Actuele thema’s: prijsvorming
Bij mislukte oogst, crisis of ziekte is het     De landbouwer krijgt een eerlijke prijs
  normaal dat de overheid helpt.             voor zijn producten.
                                  1.90%
           3.80%

     21.30%        11.90%              8.90%    13.00%

                                               HNA
                       HNA
                                               ENA
                  17.40%   ENA
                                               GM
                       GM
                            36.50%                 EA
                       EA                   39.80%
                                               HA
                       HA
       45.60%
    Actuele thema’s: NIMBY*
Ik zou er geen bezwaar tegen hebben     Ik heb geen bezwaar tegen een
 om naast een landbouwbedrijf te      mestverwerkingsbedrijf in mijn
        wonen.              onmiddellijke omgeving.

         4.80%                 3.70%
    20.30%                         17.20%
             15.90%        16.60%
                   HNA
                                       HNA
                   ENA
                                       ENA
                   GM
                                       GM
              18.30%   EA
                                       EA
                   HA   26.70%        35.80%  HA
    40.70%
         *NIMBY = Not In My BackYard
  Actuele thema’s: conclusies

• Vlaming heeft geen probleem met
 exportgerichte landbouw
• Productie wordt steeds duurzamer
• Onderhoud platteland is taak van landbouw,
 extra vergoeding minder vanzelfsprekend
• Voedselverspilling is geen optie
• Schaalvergroting kan, familiaal karakter moet
 behouden blijven
  Actuele thema’s: conclusies

• Landbouwer wordt steeds meer gezien als
 ondernemer
• Prijsvorming wordt in vraag gesteld, hulp door
 overheid moet kunnen
• NIMBY-principe blijft gehandhaafd voor
 mestverwerking, met wonen naast
 landbouwbedrijf heeft Vlaming minder
 problemen
     Algemene conclusies

• Imago zit rond het plafond: steeds beter doen
 is niet mogelijk
• Duidelijke aandachtspunten :
 – Potentieel voor vervreemding
 – Dierenwelzijn is belangrijk (aandachts)punt
 – Essentie is dat we een super belangrijke activiteit
  behandelen die duidelijk respect krijgt
Video
‘Er was eens een landbouwer…’
 Raf Stevens – Corporate storyteller
‘De landbouw in woelige tijden’
Kris Peeters – Vlaams minister-president
       Slotwoord
Josse De Baerdemaeker – voorzitter VILT

								
To top