Docstoc

The Basics of Cost-Volume-Profit _CVP_ Analysis - Ticaret Sicili

Document Sample
The Basics of Cost-Volume-Profit _CVP_ Analysis - Ticaret Sicili Powered By Docstoc
					Maliyet-Hacim-Kar (MHK) Analizi
                    KM, Toplam ya da
                    Birim olabilir.
           RÜZGAR LTD. ŞTİ.
        Gelir Tablosu (Katkı Marjı Formatı)
          01.01.-30.06 2004 Dönemi
                   Toplam   Birim
Satışlar (500 adet)          250.000   500
( - ) Değişken Giderler        150.000   300
Katkı Marjı              100.000 200

       Katkı Marjı (KM), Satışlarla
     Değişken Giderler arasıdaki farktır.

 KM oranı, Katkı Marjının (birim ya da toplam) Satışlara
   (birim ya da toplam) bölünmesi ile bulunur.
  200 ÷ 500 = % 40 ya da 100.000 ÷ 250.000 = % 40
Maliyet-Hacim-Kar (MHK) Analizi

          RÜZGAR LTD. ŞTİ.
        Gelir Tablosu (Katkı Marjı Formatı)
          01.01.-30.06 2004 Dönemi
                   Toplam   Birim
Satışlar (500 adet)          250.000   500
( - ) Değişken Giderler        150.000   300
Katkı Marjı             100.000   200
( - ) Sabit giderler          80.000
Net Kar                20.000

    Sabit giderler karşılandıktan sonraki her
     katkı marjı tutarı kadar net kar artır.
Başabaş Noktası
  İşletmenin sabit giderleri 80.000 YTL dir.
Eğer işletme bir ay içerisinde 400 adet satarsa,
   toplam 80.000 YTL KM elde edecektir
     (200 YTL KM/adet x 400 adet).
İşletme, başabaş noktasına ulaşmış olacaktır.


            RÜZGAR LTD. ŞTİ.
          Gelir Tablosu (Katkı Marjı Formatı)
            01.01.-30.06 2004 Dönemi
                    Toplam   Birim
 Satışlar (400 adet)           200.000   500
 ( - ) Değişken Giderler         120.000   300
 Katkı Marjı               80.000   200
 ( - ) Sabit giderler           80.000
 Net Kar                    0
Ek Birim Satışlar
   Ek bir birim (yani 401 bisiklet) satılırsa,
   işletmenin net karı 200 YTL olacaktır.

           RÜZGAR LTD. ŞTİ.
         Gelir Tablosu (Katkı Marjı Formatı)
           01.01.-30.06 2004 Dönemi

                 Toplam   Birim
Satışlar (401 adet)        200.500   500
( - ) Değişken Giderler      120.300   300
Katkı Marjı             80.200   200
( - ) Sabit giderler        80.000
Net Kar                200
   Net kar her ek bir birim satış için 200 YTL
      (birim katkı marjı) artacaktır.
Katkı yaklaşımı
       Başabaş noktası :
   Toplam katkı marjının, toplam sabit
  maliyetlere eşit olduğu satış noktası.
   Toplam satış gelirlerinin, toplam
  giderlere (sabit ve değişken) eşit
  olduğu satış noktası.


Başabaş analizi iki şekilde ele alınabilir
   - katkı marjı yöntemi
   - eşitlik yöntemi
Başabaş Analizi
Toplam sabit giderler (maliyetler) 80.000 YTL. Satış
 Fiyatı 500 YTL. Birim değişken giderler 300 YTL.
      KM = 500 - 300 = 200 YTL/birim
      KM Oranı = 200 ÷ 500 = % 40

 Başabaş noktası     Sabit Maliyetler
         =
 (satış miktarı)    Birim katkı marjı
 Başabaş noktası    80.000
         =        = 400 birim
 (satış miktarı)    200

  Başabaş noktası      Sabit mal.
   (satış tutarı)   =
               KM oranı
 Başabaş noktası      80.000
            =      = 200.000 YTL
 (satış tutarı)       %40
 MHK İlişkilerinin Grafikle Gösterilmesi
       MHK ilişkilerini grafik halinde görmek,
       yöneticilere başka hiçbir şekilde elde
       edemeyecekleri bir bakış açısı sağlar.

  Rüzgar işletmesine ilişkin aşağıdaki bilgileri ele alalım:
                300 birim  400 birim  500 birim
Satışlar            150.000   200.000   250.000
(-) Değişken Giderler       90.000   120.000   150.000
Katkı Marjı            60.000   80.000   100.000
(-) Sabit Giderler        80.000   80.000    80.000
Net Kar (Zarar)         (20.000)      -    20.000
MHK Grafiği
 450,000

 400,000

 350,000
               Toplam Satışlar

 300,000
        Toplam Giderler
 250,000

 200,000

 150,000
                        Başabaş Noktası
 100,000

 50,000
                        Sabit Giderler
   -
      -   100  200   300  400   500   600  700  800
                       Miktar (adet)
Hedef Kar Analizi
Toplam sabit maliyet 80.000 YTL. Bisiklet birim satış
  fiyatı 500 YTL, birim değişken giderler 300 YTL.
Vergi sonrası hedef kar 45.000 YTL, vergi oranı %25.
      KM = 500 – 300 = 200 YTL/adet
       KM Oranı = 200 ÷ 500 = %40
  Vergi öncesi kar = 45.000 ÷ (1 – 0,25) = 60.000
     Vergi = 60.000 – 45.000 = 15.000 YTL


                Sabit   Vergi Sonrası  Gelir
Vergi sonrası hedef kar    maliyet +  Hedef Kar + Vergisi
  için Satış miktarı   =      Birim Katkı Marjı

80.000 + 45.000 + 15.000       140.000
     200          =   200   = 700 adet
Hedef Kar Analizi
Toplam sabit maliyet 80.000 YTL. Bisiklet birim satış
  fiyatı 500 YTL, birim değişken giderler 300 YTL.
Vergi sonrası hedef kar 45.000 YTL, vergi oranı %25.
      KM = 500 – 300 = 200 YTL/adet
       KM Oranı = 200 ÷ 500 = %40
  Vergi öncesi kar = 45.000 ÷ (1 – 0,25) = 60.000
     Vergi = 60.000 – 45.000 = 15.000 YTL


                Sabit   Vergi Sonrası Gelir
Vergi sonrası hedef kar    maliyet +  Hedef Kar + Vergisi
  için Satış tutarı   =     Katkı Marjı Oranı

80.000 + 45.000 + 15.000       140.000
     %40          =  %40    = 350.000 YTL

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:6/28/2013
language:Unknown
pages:10