TEST __ZME TEKN_KLER_ VE PARAGRAF by malj

VIEWS: 2 PAGES: 11

									  TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
       VE
PARAGRAF SORULARI HAKKINDA
     İPUÇLARI

Hazırlayan: Yaşar DİLBER
Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen

      Erzurum-2005
ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN BAZI İPUÇLARINI BİLMEKTE FAYDA VAR:
1-Soruyu çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın.
Testi hazırlayan kişinin ne demek istediğini düşünüp
durmayın.Cevabınızı ayrıntıya indirip yanlış yola girme
yin.
2-Ana kelimelerin altını çizin.
3-İki cevap da birbirine benziyorsa,cevap,büyük ihti-
malle ikisi de değildir.
4-İki şık birbirinin zıddıysa, bunlardan biri doğrudur.
5-Yanlış olduğuna emin kesin olmadıkça,ilk tahminde
bulunduğunuzu cevabınızı değiştirmeyin.(bazen çok
zeki olduğunuzdan, kendinizi kandırabilirsiniz.)
6-Negatif sorulara ve sizi yönlendirecek soru sözcükleri-
ne dikkat edin. ”Aşağıdakilerden hangisi olamaz?”gibi.
7-Eğer şıkların içinde “Hepsi”,”Her zaman”,”Hiçbiri”,
veya “Boş” gibi cevaplar varsa genellikle yanlıştırlar.Bu
genelde geçerlidir.
8-“Bazen”,”Çoğunlukla”,”Bazıları” gibi şıklar da
çoğunlukla doğrudurlar.
9-Doğru cevabı bilmiyorsanız yanlışları bulmaya çalışın.
10-Kelimelerin anlamını bilmeden bir seçeneği eleme-
yin.
11-Şıkları okuyun.Aldanmamaya dikkat edin.Akıllı bir
hazırlayıcı,ilk şıkkı neredeyse doğru cevap gibi
gösterip,diğer cevapları okumadan onu işaretlemenizi
sağlayabilir.
12-Standart bir test oluyorsanız,aynı bölümün cevap-
larını cevap kağıdına aynı anda geçirin.Bu,zamandan
kazanmanızı sağlayacaktır.Sadece dikkatli olun,
kaydırmamaya dikkat edin.
13-Eğer size uzun bir paragraf verilmiş ve bunun hakkın-
da sorulan soruların cevaplarının bulunması istenmişse,
ilk önce soruları okuyun.Bu sorular sizin makaleyi hangi
yönden düşünüp okumanız gerektiğini gösterecektir.
   Tarihler soruluyorsa,okurken tarihleri yuvarlak içine
alın.Sonuçlardan çok nedenleri arıyorsanız,okuma
yönünüzü değiştirin.Cevaplara bakmadan önce soruyu
okuyun.Cevabın ne olduğunu siz söyleyin.Cevabınız
şıklarda varsa,kazandınız.
14-Çoğunlukla uzun ve karışık gibi gözüken cevaplar
doğrudur;Çünkü sinsi hazırlayıcımız aklımızı karıştırmak
için aslında çok basit olan cevabı değişik sözcüklerle
veya tamlamalarla anlatır.
15-Özellikle çok basit ve doğru gibi görünen seçenek-
lere şüphe ile yaklaşın.Öğretmeniniz/hazırlayıcınız size
böyle bir kolaylığı neden yapsın? Çok basit!Şaşırtmak
için!
16-Bir soruyu ilk okuduğunuzda zor geliyorsa vazgeçme
ye kalkışmayın.Soruya başka bir açıdan bakın,kendi
kelimelerinizle cümleleri yeniden kurun.
             (Ron FRY,Test Nasıl Çözülür?)
    PARAGRAF SORULARINDA
      AYRINTILAR……
Paragraf sorularının çözümünde dikkat edilmesi gereken
gereken bazı kurallar vardır.Bunları şöyle sıralayabiliriz :

1- Önce soru cümlesini okuyun: Soruların çözümüne
başlandığında önce soru cümlesi anlayarak okunmalı,
sonra parçaya geçilmeli.Böyle yapılamaz ise parçayı
neye dikkat edeceğimizi bilmeden okur,parçaya yeni-
den dönmek zorunda kalabiliriz.Bu da hem zaman kay-
bına hem de zihin yorgunluğuna sebep olabilir.
2-Soruyu paragrafa göre çözün: Soruda,yazarın fikrine
katılıp katılmamanız önemli değildir,önemli olan yazılanı
anlamaktır.Soru hazırlanırken güdülen amaç,okunanı
anlama yeteneğini ölçmektir.Sorular okunurken mantık
bu olmalıdır.
3-Soru cümlesinin olumsuzluğuna dikkat edin: Öğrenci-
ler kimi zaman olumsuz cümleleri olumlu gibi algılamak
tadır.Soruyu hazırlayanlar yanlış anlaşılmaması için
“…çıkarılamaz?” ,”…değinilmemiştir?” ,”…yoktur?” gibi
olumsuz soru köklerinin altını çizmektedir.
4-Kodlama sisteminizi geliştirin ve uygulayın: Paragraf
sorularında seçenekleri oluşturan cümleler uzun olduğu
için,seçeneğe verdiğiniz yargıyı bir sonrakine geçtiğin-
de unutabilirsiniz.Seçenekleri defalarca okumamak için
cevaplama yaparken seçenek üzerinde ”doğru olabilir,
yanlış,kesin doğru,ilgisiz” gibi kodlamalar yapabilirsiniz.
5-Anlamadan geçmeyin ve yapısına dikkat edin:Soruyu
mutlaka anlayın.Paragraf sorularında konular birbirini
destekler özelliktedir.Onun için ana fikir,yardımcı fikir,
anlatım teknikleri gibi soruların çözümünde paragrafın
yapı bilgisini bilmenizde fayda var.
 Paragraf soruları uzun olduğu için zor gibi algılansa da
genelde öğrencilerin kolayca cevaplayabileceği soru-
lardır.Bu yüzden mutlaka üzerinde durulması gerekir.
 Sınav süresi içinde 1 soruya yine 1 dakika gibi bir
zaman düştüğüne göre,belirtilen süre içinde veya daha
kısa bir zaman diliminde bu tip sorulara cevap verebil-
mek için bol bol kitap okumak,hızlı okuma tekniklerini
bilmek ve de bu tip soruların çözüm tekniklerini öğren-
mek lazımdır.
  Eğer bu anlatılanları uygularsanız daha fazla net
çıkarmamanız içten bile değil.
    Hazırlayan:Yaşar DİLBER
Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen

								
To top