Docstoc

TEST AKTIVACE BAZOFIL_ - InterImun

Document Sample
TEST AKTIVACE BAZOFIL_ - InterImun Powered By Docstoc
					  Tomáš Sýkora
Interimun Pardubice
              BAT
 Základy položeny v začátku 80tých let 20.století
 (Nakagawa, Stadler, De Weck)    Allergy 1981; 36: 39-4

 Aktivace příslušným antigenem
 Kvantifikace průtokovou cytometrií
 (CD69 nebo CD203c)
 Stanovení mezí pozitivity a negativity
BAT
        BAT
KLIDOVÁ FÁZE   AKTIVOVNÝ BAZOFIL
BAT
        Krevní vzorek
  Plná krev
  Izolované leukocyty
  Odběrové (transportní ) medium
  Teplota 4st C
  Doba životnosti bazofilů (EDTA>heparin)
             BAT
•  Rozšíření laboratorních možností v alergologii.
•  Možnost rychlého výsledku
•  Žádné riziko pro pacienta
•  Poměrně vysoká specifita
•  Reprodukovatelnost testu
•  Není dostačující senzitivita
•  Nedostatek zkušeností v běžné klinické praxi
•  Vyšší náklady
        BAT výhody
• Diagnostiky alergických i pseudoalergických reakcí
 neprokazatelných sérologickými technikami.
• Reprodukovatelnost testu.
• Rychlost testu.
• Možnost vyšetřit více antigenů z malého vzorku
• Někdy umožní vyhnout se rizikovým expozičním
 testům
       BAT-nevýhody
 Nedává 100% prediktivní jistotu, že in vivo nedojde
 k reakci
 Omezený výběru alergenů při metodikách
 standardizovaných .
 Riziko nespecifické aktivace bazofilů při metodikách
 „home made“
 Vzorek je třeba rychle zpracovat.
        BAT-indikace.
  Lékové alergie
  Alergie na bodnutí blanokřídlým hmyzem
  Potravinové alergie
  Ostatní – vývoj indikací
BAT-úskalí
      Negativní kontrola
  Přirozená expozice alergenu in vivo
  Plná krev obsahující specifická IgG
  Během imunoterapie alergeny hmyzího jedu
  Trvalá expozice potravinovému alergenu
  Kontaminace:
  pyrogeny,endotoxinem,konzervanty,destičkami,
  reagenciemi
     Pozitivní kontrola.
 Cca 3 % (15%) populace nereaguje na anti IgE
 protilátku proti Fc receptoru.
 Test je nehodnotitelný
   BAT-hodnocení výsledků
ABSOLUTNÍ HODNOTA  POMĚRNÁ HODNOTA

 Počet bazofilů.   Procento aktivovaných
  (nad 200)     bazofilů alergenem
           Procento aktivovaných
           bazofilů negativní a
           pozitivní kontrolou
           Stimulační index
      BAT-kriteria pozitivity
ALERGENY      POZITIVITA  STIMULAČNÍ INDEX
INHALAČNÍ         >15%
POTRAVINY         >15%
LATEX           >10%
JED BLANOKŘÍDLÝCH     >10%
β- LACTAMY         >5%      >2
METAMIZOL          >5%      >5
ASA             >5%      >2
NSA             >5%      >2

      NEGATIVNÍ KONTROLA   <5
               BAT-NSA
         SENZITIVITA  SPECIFITA  POZITIVNÍ  NEGATIVNÍ
                      PM     PM

ASA         43,3%     100%    100%    99,4%

Paracetamol(p)    11,7%     100%    100%    100%


Metamizol(m)     15%      100%    100%    99,1%

Diclofenac(d)    43,3%     93,3%    6,1%    99,3%

Naproxen(n)     54,8%     74,1%    2%     99,3%

ASA+p+m+d      66,3%     93,3%    8,7%    99,6%
          BAT-β-lactamy
       SENZITIVITA SPECIFITA  POZITIVNÍ  NEGATIVNÍ
                   PM     PM
Penicillin  20%     93%     8,48%    97,41%
Ampicillin  22%     93%     9,34%    97,48%
Amoxycillin  33%     97%     23,63%   97,91%
PPL      15%     95,5%    9,39%    97,32%
MDM      17%     95,5%    10,17%   97,37%
celkově    51%     93%     6,4%    97.7%
           BAT
SKUPINA     SENZITIVITA   SPECIFITA
CENTR.        36-91,7%     93-100%
MYORELAXANCIA
β- LACTAMY       15-33%      93-97%
ASA , NSA       43-54%     74-100%
PARACETAMOL      11,7%      100%
PYRAZOLONY       42%       100%
Amoxycillin senzitivní, SPT negat.
Gamboa PM,Garcia-AvilesMC, Urrutia I, EsparzaR.Sanz MI Basofil activtation and sulfidoleukotriene production in patient with
immediate allergy to betlactam antibiotics and negative skin tests. J Investig Alergol Clin Immunol 2004; 14: 278-283
60,9%/ 70%
Závěr.
 BAT je obohacením laboratorní diagnostiky v
 alergologii
 BAT je doplňkové vyšetření
 Využitelný v diagnosticky problematických oblastech
 Reprodukovatelný
 Stále hledání zkušeností a nových možností testu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:6/28/2013
language:
pages:21