TEST DE EVALUARE - Didactic

Document Sample
TEST DE EVALUARE - Didactic Powered By Docstoc
					TEST DE EVALUARE
 REACŢII CHIMICE
    Alcătuit de prof. Florin Viu
  Sc. cu clasele I – VIII Valea Glodului
   Sc. cu clasele I – VIII Giurgeşti
        UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
          REACŢII CHIMICE       TEST DE EVALUARE LA CHIMIE
           Clasa a VII - a

  Testul conţine opt întrebări, cu câte trei variante
  de răspuns;
  fiecare răspuns corect este notat cu un punct;
  Doar o singură variantă este cea corectă!
  Timp de rezolvare efectivă: 5 minute.
  Nu uita să-ţi notezi numărul total de răspunsuri
  corecte!

         MULT SUCCES!
ÎNTREBAREA 1:

Care este forma generală a ecuaţiilor reacţiilor de substituţie?


       Variante de răspuns:

1.   A + BC = AC + B
2.   A + B = AB
3.   AB + CD = AC + BD

            Dă click pe varianta corectă
ÎNTREBAREA 1:

Care este forma generală a ecuaţiilor reacţiilor de substituţie?
        RĂSPUNS CORECT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 1:

Care este forma generală a ecuaţiilor reacţiilor de substituţie?
         RĂSPUNS GREŞIT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 2:

De ce tip este reacţia de neutralizare?


       Variante de răspuns:

1.   De substituţie
2.   De schimb
3.   De combinare


           Dă click pe varianta corectă
ÎNTREBAREA 2:

De ce tip este reacţia de neutralizare?
        RĂSPUNS CORECT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 2:

De ce tip este reacţia de neutralizare?
       RĂSPUNS GREŞIT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 3:

Reacţia de stingere a varului este redată de următoarea ecuaţie:


       Variante de răspuns:

1.  CaO + H2O = Ca(OH)2
2.  Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
3.  Ca2C + H2O = Ca(OH)2 + C2H2

           Dă click pe varianta corectă
ÎNTREBAREA 3:

Reacţia de stingere a varului este redată de următoarea ecuaţie:
        RĂSPUNS CORECT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 3:

Reacţia de stingere a varului este redată de următoarea ecuaţie:
        RĂSPUNS GREŞIT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 4:

Ce produşi de reacţie se obţin din reacţia acidului sulfuric cu bazele?


       Variante de răspuns:

1.   Sulfuri şi apă
2.   Sulfiţi şi apă
3.   Sulfaţi şi apă

           Dă click pe varianta corectă
ÎNTREBAREA 4:

Ce produşi de reacţie se obţin din reacţia acidului sulfuric cu bazele?
        RĂSPUNS CORECT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 4:

Ce produşi de reacţie se obţin din reacţia acidului sulfuric cu bazele?
         RĂSPUNS GREŞIT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 5:

Pe ce cale se poate descompune apa mai uşor?


       Variante de răspuns:

1.  Pe cale termică
2.  Pe cale electrolitică
3.  Pe alte căi

          Dă click pe varianta corectă
ÎNTREBAREA 5:

Pe ce cale se poate descompune apa mai uşor?
        RĂSPUNS CORECT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 5:

Pe ce cale se poate descompune apa mai uşor?
        RĂSPUNS GREŞIT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 6:

Alege ecuaţia reacţiei de substituţie:


       Variante de răspuns:

1.   Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
2.   2Ca + O2 = 2CaO
3.   CaO + H2O = Ca(OH)2

           Dă click pe varianta corectă
ÎNTREBAREA 6:

Alege ecuaţia reacţiei de substituţie:
        RĂSPUNS CORECT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 6:

Alege ecuaţia reacţiei de substituţie:
        RĂSPUNS GREŞIT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 7:

Cele mai rapide reacţii sunt:


       Variante de răspuns:

1.   Coroziunea metalelor
2.   Fermentaţia glucozei
3.   Exploziile

           Dă click pe varianta corectă
ÎNTREBAREA 7:

Cele mai rapide reacţii sunt:
        RĂSPUNS CORECT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 7:

Cele mai rapide reacţii sunt:
         RĂSPUNS GREŞIT!
 Dă click aici pentru a merge la întrebarea următoare.
ÎNTREBAREA 8:

Reacţia exotermă este:


     Variante de răspuns:
1.  Reacţia chimică ce are loc
   cu absorbţie de căldură
2.  Reacţia chimică ce are loc
   cu degajare de căldură
3.  Reacţia chimică ce are loc în
   prezenţa catalizatorilor

          Dă click pe varianta corectă
ÎNTREBAREA 8:

Reacţia exotermă este:
        RĂSPUNS CORECT!
             Ai terminat testul.
    Dă click aici pentru a merge mai departe.
ÎNTREBAREA 8:

Reacţia exotermă este:
        RĂSPUNS GREŞIT!
             Ai terminat testul.
    Dă click aici pentru a merge mai departe.
ŞI ACUM SĂ VEDEM NOTA
  … dacă ţi-ai notat câte răspunsuri corecte ai.


Dacă ai:
 RĂSPUNSURI CORECTE   FACEŢI CLIC PE PUNCT PENTRU
                AFLAREA NOTEI

      8             O
      7             O
      6             O
      5             O
      4             O
      3             O
      2             O
      1             O
      0             O
TEST DE EVALUARE  FELICITĂRI!!!
 Aţi obţinut nota
   10( zece )
TEST DE EVALUARE  FELICITĂRI!!!
 Aţi obţinut nota
   9 ( nouă)
TEST DE EVALUARE  FELICITĂRI!!!
 Aţi obţinut nota
   8 ( opt )
TEST DE EVALUARE
 Aţi obţinut nota
   7 ( şapte )
TEST DE EVALUARE
 Aţi obţinut nota
   6 ( şase )
TEST DE EVALUARE
 Aţi obţinut nota
   5 ( cinci)
TEST DE EVALUARE NE PARE RĂU!!!
 Aţi obţinut nota
   4 ( patru )
TEST DE EVALUARE NE PARE RĂU!!!
 Aţi obţinut nota
    3 ( trei)
TEST DE EVALUARE NE PARE RĂU!!!
 Aţi obţinut nota
    2 ( doi )
    TEST DE EVALUARE

  Dacă aţi obţinut între 2 şi 4 sper
  ca data viitoare să fiţi mai
  pregătiţi;
  Dacă aţi obţinut între 5 şi 7 să
  ştiţi că se putea şi mai bine;
  Dacă aţi obţinut 8 sau 9 nu a
  fost rău deloc.
  Dacă aţi obţinut 10 vă felicit!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:6/28/2013
language:
pages:37