SWIBREG – dagen 2012 by hcj

VIEWS: 1 PAGES: 12

									SWIBREG – dagen 2012

 Styrgruppen för SWIBREG
               Ekonomi

• Finansiering 2012
  – SKL             1 000 000 SEK
  – SOIBD              30 000 SEK
• Omkostnader
  – Uppdatering och licens     930 000 SEK
  – Styrgrupp och utbildning    70 000 SEK
• Framtid
  – SKL? Äskat 2 200 000 SEK (Inkl ytterligare utveckling av systemet)
  – Behov av klinikavgift? I sådana fall avhängigt antalet patienter samt per
   sjukhus (inte per klinik)
               Anslutning

• Kontakt via
   – Pär Myrelid         par.myrelid@lio.se
   – Anna Lindhoff-Larsson    anna.lindhoff.larsson@lio.se
   – Funktionsbrevlåda      swibreg@lio.se
•  Avtal
•  Lokal administratör
   – Kan lägga in nya lokala användare
   – Uppgifter
     • Namn
     • Personnummer
     • E-post
     • Yrkesroll
              Hemsidan

• Under uppbyggnad
• Tacksam synpunkter på innehåll
  – T ex kontaktuppgifter (e-post) lokala administratörer?
• Genomgång av hur det ser ut idag           www.lio.se/swibreg
 swibreg@lio.se

www.lio.se/swibreg

								
To top