ခ်စ္ထံုးကေလးမေျပနိုင္ပါ by moesiwood

VIEWS: 2 PAGES: 4

									             ခ်စ္ထံုးကေလးမေျပနိုင္ပါ
    သီးခံေပါင္းလည္းမ်ားလွၿပီဆိုေတာ႔ ဒီတစ္ခါေတာ႔ေျပာခ်လုိက္ေတာ႔မယ္လို႔စိတ္ကူး မိတယ္။
                 ဲ
စကားတစ္ခြန္းေၾကာင္႔ Aိေျႏၵနဲ႔တည္တ႔ခ႔ဲ Aိမ္ေထာင္တစ္ခု AဖုAထစ္ေတြျဖစ္လာရင္လည္းေကာင္း
                         ဲ
ပါ႔မလားဆုိၿပီး ဆင္ျခင္ရင္းနဲ႔ မေျပာျဖစ္မလုပ္ျဖစ္ဘေနခဲ႔တာပါ ။ တစ္ခါတစ္ေလသူ႕ေရွ႕မွာ သူျမင္
ေAာင္လုပ္ျပေနတာကိုလည္းဖာသိဖာသာေနျပန္ေတာ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းကိုမသိဘူး ။ တစ္ခါတစ္
ေလEည္႕သည္ေတြလာရင္ပိုဆိုးတယ္။ မ်က္နွာပ်က္စရာျဖစ္မွာေပါ႔ ။ ဒါေပမဲ႔ ဘယ္သူမွေတာ႔မသိေသး
                 ဲ              ဲ
ပါဘူးေလ ။ သူမ်ားAိမ္မွာလည္းငါ႔လိုဘေနမွာလို႔ေတြးၿပီး ေျဖသိမ္႔ခ႔တာေတြလည္းရွိတယ္။

    ဟိုက္ ….  ……  ငါဒီAိမ္ေဆာက္ထားတာသိပ္မၾကာေသးဘူး ဘဲ ခင္းထားတဲ႔ေၾကြျပားေတြ
               ဲ          ဲ
လည္းAသစ္ေတြပါ ၊ ခုဘယ္လိုလုပ္ကြေနတာလည္း ပန္းရံလုပ္တ႔ဆရာေတြကဘဲ မညွာမတာနဲ႔ လုပ္
သြားတာလားဆိုၿပီးစိတ္ထဲမွာ ေဒါသျဖစ္တယ္။ ေၾကြျပားက ျဖဴျဖဴစင္စင္ေလး ခင္းထားတာ ၊ ဒါေပမဲ႔
    ြဲ
ခုေတာ႔ကေနတဲ႔Aရာက    ထင္းထင္းရွင္းရွင္းႀကီး  က်ေနာ႔သားကဘဲ  Aေဆာ႔ၾကမ္းၿပီး  တစ္ခုခုန႔ဲ
ထုလိုက္ မိတာလားဆိုၿပီး စU္းစားေနတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ ေၾကြျပားေတြက Aျဖဴေရာင္သန္႔သန္႔
ေလး Aက္ရာႀကီးက ထင္းေနတာဘဲ ၊ Aင္း ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္တာလဲေနာ္ ၊ Aနားနားကပ္ၿပီးလက္ညွဳိး
                ဲ
ေလးနဲ႔ ေသခ်ာစမ္းၾကည္႕လိုက္တယ္ ကြေနရင္ လည္း ပံုစံတူေၾကြျပားတစ္ခ်ပ္ထပ္ ၀ယ္ၿပီးAစားထိုး
ရေAာင္လို႔ပါ ၊  ဟာ .. ကြာ    ဲ                ဲ
               လက္န႔ေသခ်ာစမ္းၾကည္႕လိုက္မွေၾကြျပားက ကြတာမဟုတ္ပါဘူး ။
                   ဲ    ဲ ဲ ဲ
လက္ညိွဳးနဲ႔ ေထာက္ၿပီး ဆြဲလိုက္ေတာ႔ ကြရာမဟုတ္ဘဆြတ႔Aတိုင္းတြန္႔လွိမ္ၿပီး ေရြ႕သြားခဲ႔တယ္ ၊
ဆံပင္ေမႊးေလးျဖစ္ေနတယ္။ ေကာက္ၿပီးပစ္လိုက္တယ္။

    စိတ္ထဲမွာ စနိုးစေနာင္႔ေလးျဖစ္တယ္ ၊ ဆံပင္ေမႊးေတြက Aိပ္ယာထဲမွာလဲ ေတြ႕ေတြ႕ေနတတ္
တယ္ Aိပ္ယာခင္းကလည္းAျဖဴမ်ားတယ္ဆိုေတာ႔ မီးေရာင္ေAာက္မွာေပၚတယ္ေလ၊ မေျပာပါဘူး
Aိပ္ယာထဲ မွာတို႔ေခါင္းAံုး ေပၚမွာတို႔ေတာ႔ ရွိပါေစေတာ႔ ခုေတာ႔Eည္႕ခန္းထဲမွာလည္းေတြ႕ေနတတ္
တယ္ ။ Aင္း ……    ေျပာေတာ႔ေျပာရမယ္လို႔စိတ္ကူးမိတယ္ ။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ လမ္း
                                ဲ
ေလွ်ာက္ထြက္ေတာ႔ မင္းဆံပင္ေတြတAားကၽြတ္တယ္ေနာ္ .. .. ဟုတ္လားလို႔ဘေျပာၿပီးစကား ျပတ္
                                ဲ   ဲ
သြားၾကတယ္ ။ လမ္းေလွ်ာက္ရတာက ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္ ေတာ္ရံုမေတြ႕ျဖစ္တ႔သူေတြန႔လည္း
ေတြ႕တယ္။ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုလံုးမွာ မနက္ေစာေစာတက္တက္ၾကြၾကြ နဲ႔သြားလာေနၾကတာျမင္ေတာ႔
ကိုယ္႔မွာလည္း တက္ၾကြလာတယ္ ။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေျပးတယ္ တစ္ခ်ဳိ႕က Aျမန္ေလွ်ာက္တယ္ တစ္ခ်ဳိ႕က
ေတာ႔ ပံုမွန္ေလွ်ာက္ရင္းစကားေျပာၾကတယ္ ။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Aသက္ရွည္ခ်င္ၾကတယ္၊
က်န္းမာခ်င္ၾကတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတယ္ ။ Aင္း ….. .. ဘယ္သူမဆို ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုလိုလားၾကပါ
                        ဲ
လားလို႔ေတြးမိတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းAိမ္ျပန္ေရာက္တ႔ခ်ိန္ထိ သမီးနဲ႔ သားက Aိပ္တုန္းဘဲ ၊ ေကာ္
                               ြ
ဖီပူပူေမႊးေမႊး ေလးတစ္ခြက္လာခ်ေပးေတာ႔ စိတ္ထဲမွာ ေက်းဇူးတင္ မိသားတယ္ ၊ တစ္ေန႔တာAတြက္
လည္း ျပည္႕စံုသြားတယ္လို႔ ထင္မိတယ္။ ေကာ္ဖီေသာက္ စကားစျမည္ေျပာၾကၿပီး ခဏေနေတာ႔
ေရခ်ဳိးခန္းထဲ၀င္ဘို႔ျပင္လိုက္တယ္။

                              ြ
    ဟာကြာ .. … ေရခ်ဳိးခန္းထဲေရာက္ေတာ႔ စိတ္ထဲေထာင္ခနဲျဖစ္သားရျပန္တယ္။ဟုတ္တယ္
                              ဲ
ေလေတြ႕ျပန္ၿပိီေၾကြျပားေပၚမွာ ရုတ္တရက္ၾကည္႕ရင္ေတာ႔ေၾကြျပားကြတယ္ထင္တာဘဲ ၊ ေျခမနဲ႔A
သာေလးတို႔လိုက္တယ္ ၊ ဆံပင္ေတြ ဆံပင္ေတြ ေတြ႕ျပန္ၿပီ ၊ ဒီတစ္ခါေတာ႔ေျပာလိုက္ေတာ႔မယ္လို႔ဘဲ
ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္ ၊ ေရခ်ဳိးရင္းနဲ႔ ခ်ဳိးေရေတြ က်တာ နဲနဲ ေႏွးတယ္ ထင္ရလို႔ ေရထြက္ေပါက္ကို
ဘရပ္ရွ္ ေလးနဲ႔ ျခစ္ၾကည္႕လိုက္တယ္ ဆံပင္ေတြပိတ္ေနလို႔ သိပ္မထြက္နိုင္တာျဖစ္တယ္ ၊ သက္ျပင္း
ခ် ၿပီး ေရဆက္ခ်ဳိးလိုက္တယ္ ၊ ဒီဆံပင္ေတြ ဒီလိုက်ေနရင္ေတာ႔ တုိတိုေလးညွပ္ခိုင္းလိုက္ရင္ေကာင္း
မွာဘဲလို႔ေတြးမိတယ္ ။ ဒါေပမဲ႔ မိန္းမတို႔Aလွ ေကသာက ဆိုသလို ဆံပင္တိုေနရင္ ၾကည္႕ရဆိုးေန
မလားလို႔လည္းေတြးမိတယ္ ဟုတ္တယ္ေလဆံပင္ဆိုတာက မ်က္နွာကို ပိုၿပီး Aလွေပၚေစတဲ႔Aရာ
တစ္ခုဘဲ ၊ ဆံပင္ပံုေျပာင္းသြားလို႔မ်က္ႏွာပံု ေျပာင္းသြားတဲ႔သူေတြAမ်ားႀကီးရွိတယ္။Aင္း ဘယ္လို
လုပ္ရမလဲ ၊ ေရခ်ဳိးခန္းထဲကထြက္မွ မင္းဆံပင္ေတြကို ေသခ်ာထိန္းေနာ္ ငါသည္းညည္းမခံနိုင္ေတာ႔
ဘူး ေနရာတိုင္းမွာ သိပ္ညစ္ပတ္တာဘဲ ၊ Aိပ္ယာထဲမွေတြ႕ေနတာကေတာ႔ ထားပါ ၊ Eည္႕ခန္းထဲမွာ
တစ္ခါတစ္ေလေတြ႕တာေတြကို ငါစိတ္ဆိုးတယ္ ၊ ေရခ်ဳိးခန္းထဲမွာဆိုရင္လည္း ခဏခဏ ဘဲ ၊ ေတာ္
           ဲ                           ြဲ
ထမင္းပန္းကန္ နဲ႔ စားပြေပၚမွာ ေတြ႕လို႔ေတာ႔ ငါသည္းခံ မွာ မဟုတ္ဘူး Aားလံုးရိုက္ခလိုက္ မယ္ၾကား
                                          ိ
လား မင္းၾကပ္ၾကပ္သတိထား မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ၾကားမွာ ေငြေၾကးကိစၥ ဘာကိစၥန႔ဲ မွ ျပႆနာတက္စရာမရွဘူး
ဒီဆံပင္ေတြေၾကာင္႔ဘဲ ျပႆနာတက္ရွိတယ္ ဒါကိုမင္း ဆင္ျခင္ဘို႔ ငါေျပာခ်င္တယ္ ။ ဒီလိုေျပာလိုက္
မယ္လို႔စိတ္ကူးယာU္ၿပီးေရဆက္ခ်ဳိးလိုက္တယ္ ။ က်ေနာ္က စိတ္ကူးယာU္သမားပီပီ ေရခ်ဳိးရင္းနဲ႔
                                 ဲ
ေတာင္ေျမာက္ေတြးေတာ တယ္ Aတ္ိတ္ကိုေရာက္လိုက္ Aနာဂါတ္ကိုေရာက္လိုက္န႔ေပါ႔ ။

    Aဲဒီတုန္းက ရန္ကုန္Aင္းစိန္ လမ္းမႀကီးမွာ ခုေလာက္ကားမမ်ားေသးဘူး မမ်ားဘူးဆိုေပမဲ႔
တစ္မိနစ္ ငါးစီးေလာက္ေတာ႔ျဖတ္မွာေပါ႔ ၊ က်ေနာ္က ၿမိဳ႕ထဲ သြားတဲ႔ ဘက္ျခမ္းကေန ေစာင္႔ေနတယ္ ၊
သူကေတာ႔ ကဒိုးႏြယ္ ၿခံဘက္ ကေလွ်ာက္လာၿပီး လမ္းမေပၚေရာက္ေတာ႔ Aင္းစိန္ သြားတဲ႔ ဘက္
ျခမ္းကေန က်ေနာ္ေစာင္႔ေနတဲ႔ဘက္ ျခမ္းကိုေလွ်ာက္လာမွာေလ ၊ က်ေနာ္ကေတာ႔ မမွိတ္မႆုန္
ေလးၾကည္႕ေနတာေပါ႔ ။ သူ႕ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုေသခ်ာၾကည္႕ေနတယ္ ကားရွင္းလာမွျဖတ္လာ
မယ္ေလ ၊ ကားရွင္းတာနဲ႔ ေရွ႕ကို ဆတ္ခနဲ လွည္႕ ၿပီး ေလွ်ာက္လာေတာ႔တာဘဲ Aဲဒီလိုေခါင္းေလး
ကိုဟိုဘက္ဒီဘက္လွည္႕ ၿပီး ၾကည္႕တိုင္း ၾကည္႕တိုင္း သူ႕ဆံပင္ေလးေတြက ပုခံုးေပၚကေန ၀ဲခနဲ
၀ဲခနဲ ေ၀ွ႕ေနတာေလးေတြကလည္းသိပ္ၾကည္႕ေကာင္းတယ္။                 ဲ
                               သီခ်င္းတစ္ပုဒ္Aဒီတုန္းကေခတ္စား
                  ြ         ဲ
တယ္ `` ညေနခင္းရဲ႕ေလေျပထဲမွာ မင္းဆံႏယ္ေတြေတာင္ပံျဖန္႔တ႔Aခါ ´´ ဟုတ္တယ္ Aဲဒီသီခ်င္း
         ဲ                  ဲ
ေလးက ကုိယ္႔ခ်စ္သူရ႕ဆံပင္ေလးေတြ ေလထဲမွာ ေ၀ွ႕သြားလိုက္တ႔Aလွေၾကာင္႔ ပန္းပြင္႔ေလးေတြ
ေတာင္ ရွက္သြားေလာက္တယ္တဲ႔ ။ တင္စားထားတာေလ          က်ေနာ္လည္းတကယ္ကိုဒီတိုင္းခံစားရ
တယ္ ။ ႏွစ္ေယာက္သားဆံုတဲ႔Aခါ ေစာင္႔ေနတာၾကာၿပီလားတဲ႔ ၊ မၾကာေသးပါဘူးလို႔ေျဖလိုက္ေပမဲ႔
တကယ္တန္း ေတာ႔ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ ကိုယ္ခ်စ္သူကိုေတြ႕ဘို႔ေစာင္႔ရတဲ႔ ေ၀ဒနာက ေတြ႕ဆံုျခင္း
                    ြ
ေတြေၾကာင္႔ Aရသာရွိတဲ႔ခံစားမႈေလးေတြျဖစ္သားတယ္ ။

    ႏွစ္ေယာက္သား တကၠစီ ငွါးၿပီးတက္ၾကတယ္ ၊ Aင္းယားကန္ေဘးမွာ Aေၾကာ္လား ရွမ္း
ေခါက္ဆြဲလား ၊ ၀က္သားဒုတ္ထိုးလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတ ရံုလား ၊ ဆာကူရာထိပ္က AေAးခန္း မွာ
ဘိုစာ စားမလား တစ္ခုခုေပါ႔ေလ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ Aေရးမႀကီးပါဘူး ခ်စ္သူေတြ ေတြ႕ဘို႔
ကAဓိက မဟုတ္လား ၊ ခါတိုင္းလိုဘတ္စ္ကားေတာ႔ မစီး ခ်င္ဘူး လူေတြကျပည္႕ၾကပ္ေနေတာ႔ ကိုယ္႔
                  ြ
ခ်စ္သူကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ပြတ္မိထိမိသားမွာစိုးတယ္ မၾကည္႕ခ်င္ဘူး ၊ ဒါေၾကာင္႔ လြတ္လပ္
                         ဲ
တဲ႔ တကၠစီ ေလးမွာ ေငြကုန္ရက်ဳိးနပ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ထဆိုရင္ တကၠစီ ေရွ႕ခန္းထိုင္ၿပီးကား
                 ဲ
ဆရာနဲ႔ Aာလူးဖုတ္တာမ်ားတယ္ ခ်စ္သူန႔ဆိုေတာ႔ ကားေရွ႕ က Aလႊတ္ႀကီးေပါ႔ ၊ ဘယ္Aတြျဲ ဖစ္ျဖစ္
                             ြ
ဒီတိုင္းပါဘဲ ။ ကားေပၚတက္ၿပိီး မူးမွာစိုးလို႔ မွန္တံခါးေတြဖင္႔ထားတယ္ ၊ Aဲဒီတုန္းက ေလေAးစက္
                         ြ
ဖြင္႔တဲ႔တကၠစီဆိုတာ မရွိသေလာက္ကိုရွားတယ္။ ကားမွန္ဖင္႔ၿပီးစီးတာဆိုေတာ႔ Aေနနီးတဲ႔ခ်စ္သူ ႏွစ္
ေယာက္ၾကားမွာ သူ႕ဆံပင္ေတြေလေ၀ွ႕ၿပီး က်ေနာ႔ပါးကိုလာလာထိတယ္ ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နံ႔ သင္း
သင္း ေလးက ရင္ကိုေAးျမေစတယ္ ၊ ကားထဲကိုေလတိုးရင္း ဆံပင္ေတြေ၀ွ႕လာရင္းနဲ႔ ခဏခဏ
မသိမ္း နိုင္ေတာ႔သူကေမးလာတယ္ ။ `` ဆံပင္ေတြ ေၾကာင္႔စိတ္ရႈတ္ေနသလား ´´ တဲ႔ ။ ဟင္႔Aင္း
လို႔ေျဖရင္း ခ်စ္သူ႕ ဆံႏြယ္ေတြကို ဖြဖြ ေလးခိုးနမ္းလိုက္တယ္။

    တံခါးကို ဒုန္းဒုန္း ဒုန္း လို႔ထုၿပီးေရခ်ဳိးတာ ၾကာတယ္ေဟ႔ ထမင္းစားဘို႔ေစာင္႔ေနတယ္လို႔ေAာ္
သံၾကားေတာ႔ မွ Aေတြးစေတြျဖတ္ၿပီး Aဆံုးသတ္လိုက္ေတာ႔တယ္ ။ ေရခ်ဳိးခန္းထဲက ထြက္လာ
                                 ဲ
ေတာ႔ Aမႈိက္ပံုးရွိတဲ႔ဆီကို သြားေနတဲ႔က်ေနာ႔ကိုသူကၾကည္႕ၿပီး ၊ ဘာေတြလလို႔ေမးတယ္ ၊ ဆံပင္ေတြ
ေဟ႔ ဆံပင္ေတြ မင္းဆံပင္ေတြ ေရခ်ဳိးခန္းထဲ က ေရထြက္ေပါက္မွာပိတ္ေနလို႔ က်ဳံးခဲ႔တာလို႔ေျဖ လိုက္
                              ္ ဲ
တယ္ ၊ သူကဆက္ေမးတယ္ `` ဆံပင္ေတြေၾကာင္႔စိတ္ရႈတ္ေနလား´´ တဲ႔ လြနခ႔တ႔ဲ ဆယ္႔ငါးႏွစ္
                           ဲ
ေလာက္တုန္းကေတာ႔ ဟင္႔Aင္း လို႔ေျဖခဲ႔တာဘဲ ၊ ခုေတာ႔ စိတ္ထရွိတ႔ဲ Aတိုင္းေျပာခ်လိုက္တယ္။
                                    ဲ
`` ဘုရားသခင္က မင္းကိုဖန္ဆင္းတဲ႔Aရာေတြထဲမွာ ဒီဆံပင္ေတြ က ငါ႔Aတြက္ Aခ်စ္ရ႕သက္ေသ
ေတြဘဲ စိတ္မရႈတ္ပါဘူး ၊ ငါျမတ္နိုးပါတယ္ လို႔ ေျဖလိုက္တယ္ ´´ ၊ ဟား ဟား ဟား လို႔ရယ္တ႔ဲ သူ႕
             ဲ                    ြ
Aသံေလးေတြေၾကာင္႔ မိသားစုရ႕ နံနက္ခင္းေလးက ပိုၿပီးလွပသာယာ ျပည္႕စံုသားေတာ႔တယ္။ Aိပ္
ယာ နိုးေနတဲ႔ သမီးနဲ႔ သားကိုဆုေတာင္းေပးၿပီး ကမာၻ႕Aေကာင္းဆံုး နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္လိုက္ပါ
ေတာ႔တယ္။      ။

                              ကိုေကာင္း ( ရတနာေျမ )

                              ၂၈   ေမ    ၂၀၁၃

								
To top