Lillehammer 2012

Document Sample
Lillehammer 2012 Powered By Docstoc
					   Eksamen
Treningslære 2
  våren2012
Innhold
 Oppgavehistorikk
 Rammer for eksamen og sensur
 Årets oppgave
 Statistikk
 Hvordan underviser vi i treningslære?
 «Satsingsområder fram mot eksamen»
Rammer for eksamen
 5 t med alle hjelpemidler
 Vår: 3000 – 3400 elever
 Høst: 150 – 200 elever
 Sensorer: 35 – 50
 Sensorskolering: 1 dag i Oslo2-3 dager etter eksamen
Oppgaven

Du skal ta utgangspunkt i en valgt idrett når du besvarer oppgaven.

En idrettsutøvers prestasjonsevne avhenger av mange faktorer.
•    Gjør rede for de to viktigste fysiske egenskapene i valgt
    idrett.
Når en utøver skal planlegge et treningsår, er det mange forhold å ta
hensyn til. Det er vanlig å dele året inn i perioder. Som regel vil
treningsmengden og treningsinnholdet variere i de ulike
periodene.
•    Forklar og begrunn hvordan en utøver i valgt idrett bør
    variere treningsmengden gjennom et treningsår.
•    Gjør rede for hvordan en utøver i valgt idrett kan forberede
    seg de siste 1 – 2 ukene før en viktig konkurranse.
Statistikk
Karakter 1  7,7%
Karakter 2  25,2%
Karakter 3  34,0%      Gjennomsnitt: 3,0
Karakter 4  23,2%
Karakter 5  8,5%
Karakter 6   1,3%

Gjennomsnittskarakter: 3,0
«Fakta» om treningslære 2
 Elevene har gjort et omfattende arbeid i
  treningsplanlegging i treningslære 1.
  Elevene bruker en del tid til basistrening.
  Mange av elevene gjør en del av treningslærejobben i
  bredde / topp.
  Det er relativt få kompetansemål.
  Noen kompetansemål er lite relevante for eksamen.

    ELEVENE HAR RIMELIG GOD TID TIL
    TRENINGSLÆRE 2!
Hva skal denne tiden brukes til?
 Mer trening på å:
   -bruke kunnskapen fra boka på å «bearbeide»
    valgt idrett?
   -mer basistrening bevisst knyttet til valgt idrett?
   -mer bruk av eksterne kilder?
   -mer trening på eksamensoppgaver?
   -se mer tilbake på treningslære 1 (psyk.) for å
    bruke dette stoffet i valgt idrett?
Eksamensforberedelser
 Elevene må hele tiden ha valgt idrett i bakhodet! Dette
  trenger de hjelp til!
  Elevene må kjenne til kompetansemålene, og vite hva
  de betyr!
  Elevene må finne gode kilder, og lagre disse!
  Elevene må klare å være konkrete!
  Elevene må klare å velge ut (begrense)!
  Elevene må trene på oppgaver med alle hjelpemidler!
  Elevene må ha et kjennskap til taksonomi!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:6/18/2013
language:Norwegian
pages:8