Lithuanian Cultural Field and Cultural Policy - Kultura 2007 by pptfiles

VIEWS: 1 PAGES: 15

									Numatoma Europos ekonominės
 erdvės (EEE) parama Lietuvos
   kultūros sektoriui


       2012 m. sausio 27 d.
  Eglė Mečinskaitė, LR Kultūros ministerija
          Turinys
1) Pagrindiniai faktai apie EEE paramą
2) EEE parama Lietuvai
3) EEE paramai Lietuvos kultūros sektoriui: svarbiausios datos
  ir administravimas
4) Kultūros sektoriaus paramos programos:
  4.1 Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
    programa
  4.2 Programa remianti kūrybinės koprodukcijos ir kultūrinio
    bendradarbiavimo projektus
 Faktai apie EEE paramą 2009-
     2014 metams
• Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija skiria 1.79 milijardus eurų
 vystymosi ir bendradarbiavimo paramos programoms Centrinėje
 ir Rytų Europoje.
• Parama bus teikiama iki 2014 metų, o projektai gali būti
 įgyvendinami iki 2016 metų.
• 135 paramos programos, 15 šalių – paramos gavėjų.
• 32 programinės sritys, apie 10 programų kiekvienoje šalyje -
 paramos gavėjoje.
• Svarbiausios paramos sritys: aplinkos apsauga ir klimato kaita,
 tyrimai ir stipendijos, pilietinė visuomenė, sveikata ir vaikai, lyčių
 lygybė, teisinės sistemos stiprinimas, kultūros paveldas.
  2009-2014 metų EEE parama
       Lietuvai
•  35.5 milijono eurų, 7 paramos sritys
•  Paramą administruoja Finansų ministerija, Aplinkos
   ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
   Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija
•  Kultūros ministerijos administruojamos paramos sritys:
  1) LT06 “Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir
    atgaivinimas” (EEE parama 9 mln. eurų)
  2) LT07 “Europos kultūros paveldo kultūros ir menų
    įvairovės skatinimas” (EEE parama 1 mln. eurų)
   Parama kultūros sektoriui:
     svarbiausios datos
•  2011 m. gegužės 18 d. pasirašytas susitarimo
  Memorandumas tarp Lietuvos ir Islandijos, Lichtenšteino
  bei Norvegijos.
•  2012 m. sausio 18 d. Lietuvai aktualių programinių sričių
  programų paraiškos pateiktos vertinti EEE Finansinio
  mechanizmo komitetui (FMO) Briuselyje
•  2012 m. antrajame ketvirtyje numatomas programų
  sutarčių pasirašymas tarp Lietuvos ir FMO
•  2012 m. ketvirtajame ketvirtyje numatomi pirmieji
  kvietimai projektų paraiškoms
•  2013 m. pirmajame – antrajame ketvirtyje numatoma
  projektų įgyvendinimo pradžia
•  Iki 2016 m. balandžio 30 d. – visų projektų pabaiga
   Parama kultūros sektoriui:
   paramos administravimas
•  Kultūros ministerija rengia paramos programas ir
  gaires paraiškų teikėjams, skelbs programų
  kvietimus, vykdys informacinę kampaniją apie
  programų galimybes ir rezultatus, priims galutinį
  sprendimą dėl finansuotinų projektų, tenkins
  paramos gavėjų mokėjimo prašymus.
•  Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) priims
  projektų paraiškas, organizuos ekspertinį projektų
  vertinimą, vykdys atrinktų projektų stebėseną ir
  auditą.
 Lietuvos nekilnojamojo kultūros
  paveldo apsaugos programa

Trys paramos kryptys
  1) Medinių kultūros paveldo statinių tvarkybos
    darbai su meistrų ir bendruomenių mokymais
  2) Nemedinių kultūros paveldo statinių
    restauravimo darbų užbaigimas su edukacine
    veikla
  3) Kompleksinių kultūros paveldo tyrimų centrų
    įsteigimas arba vystymas paveldo objektuose
    regionuose
  Lietuvos nekilnojamojo kultūros
   paveldo apsaugos programa

•  Programos kvietimas planuojamas 2012 m. spalio
   mėnesį
•  Visa programos suma: 9.317.647 mln. eurų (85%
   EEE lėšos + 15% nacionalinis kofinansavimas)
•  Projektui gali būti skirta nuo 200.000 eurų iki
   700.000 eurų
•  Paramos intensyvumas: 90%
•  Projekto trukmė iki 36 mėnesių
 Lietuvos nekilnojamojo kultūros
  paveldo apsaugos programa
Pagrindiniai reikalavimai paraiškų teikėjams:
  –  Paraišką gali teikti tik juridinis asmuo;
  –  Paraiškos teikėjas turi būti registruotas Lietuvoje;
  –  Paveldo objektas, dėl kurio teikiama paraiška, privalo
    būti įrašytas Kultūros vertybių registre.


Paramos skyrimo prioritetas:
  –  Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-ais) iš
    Islandijos, Lichtenšteino ir / arba Norvegijos.
Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
 ir kultūrinio bendradarbiavimo projektusDvi paramos kryptys
1) Tarptautinės kūrybinės koprodukcijos projektai
2) Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektai
Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
 ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus

Tarptautinės kūrybinės koprodukcijos projektai:
• Programos krypties kvietimas planuojamas 2012
  m. spalio mėnesį
• Visa programos krypčiai skirta suma: 800.000 eurų
  (85% EEE lėšos + 15% nacionalinis kofinansavimas)
• Projektui gali būti skirta nuo 25.000 eurų iki
  150.000 eurų
• Paramos intensyvumas: 85%
• Projekto trukmė iki 30 mėnesių
  Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
   ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus
    Reikalavimai Tarptautinės kūrybinės koprodukcijos
    projektams:
•   Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys
•   Projektas turi turėti bent vieną partnerį iš Islandijos, Lichtenšteino ir /
    arba Norvegijos
•   Projekto metu privalo būti sukurtas aukštos meninės vertės kūrybinis
    produktas
•   Galutinis projekto produktas turi būti pristatytas bent dviejuose
    Lietuvos regionuose ir bent vieną kartą būti pristatytas šalyje –
    partnerėje

Prioritetas: Projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos regionų
Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
 ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus

Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektai:
• Programos krypties kvietimai planuojami 2012 m.
  spalio mėnesį ir 2013 m. spalio mėnesį
• Visa programos krypčiai skirta suma: 117.647 eurų
  (85% EEE lėšos + 15% nacionalinis kofinansavimas)
• Projektui gali būti skirta nuo 6.000 eurų iki 25.000
  eurų
• Paramos intensyvumas: 85%
• Projekto trukmė iki 12 mėnesių
 Programa remianti kūrybinės koprodukcijos
 ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus
   Reikalavimai Tarptautinio kultūrinio
   bendradarbiavimo projektams:
•  Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys
•  Projektas turi turėti bent vieną partnerį iš Islandijos,
   Lichtenšteino ir / arba Norvegijos
•  Bent viena projekto veikla suorganizuota kiekvienoje
   projekte dalyvaujančioje šalyje

Prioritetas: Projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos regionų
  Fondai dvišaliams santykiams
•  Abiejose finansavimo programose 1.5% lėšų numatyta
  dvišaliams santykiams tarp Lietuvos ir EEE valstybių-donorių
  plėtoti
•  Lėšos partnerių paieškai ir ryšių su jais plėtojimui, taip pat
  Lietuvos kultūros paveldo specialistų tobulinimuisi šalyse-
  donorėse
•  Galima gauti papildomų lėšų susitikimų su būsimais /
  esamais partneriais išlaidoms padengti
•  Galima parama stažuotėms, studijų vizitams

								
To top