ITR-dagen 2012-11-28 by hcj

VIEWS: 12 PAGES: 17

									ITR-dagen 2012-11-28
   Windows 7 - Status
•  Breddinförande sedan april
•  110 verksamheter klara
•  6356 datorer klara (110 restposter)
•  Cirka 200 ”ITR-datorer” (förhandsinstallationer)
   Windows 7 - Status
Centrum             Status
NSC               Klara
NSV               Nästan klara
NSÖ               Nästan klara
NiF               Klara
BKC               Klara
CKOC               Pågår
SC                2013 Q1
HMC               2013 Q1
DC                RTG klara, Lab + MTÖ 2013 Q1-Q2
Aleris LIM            2013 Q1
FTV               2013 Q3-Q4
Stöd och service (övriga)    2013 Q1-Q4
Funktions-PC (medtek, flex mm)  2013 Q1-2014 Q1
Windows 7 - Införandeprocessen
   Windows 7 - Inventeringslistan

• Inventeringslista enligt PE-XXX ex 010-415*
 -  Poster färgmarkeras (klara, utbyte, undantas osv)
 -  Program markeras/dator
 -  Tidpunkt för installation

• Förslag
 - Lägga till kolumn för uttagsnummer – krävs vid
 datorbeställning
 - Utdrag från WSD önskvärt
 - Inventeringsarbetet uppfattas som tidskrävande
   (tidigare 1:a kontakt)
   Windows 7 - Inventeringslistan

• Inventeringslista enligt PE-XXX ex 010-415*
 -  Poster färgmarkeras (klara, utbyte, undantas osv)
 -  Program markeras/dator
 -  Tidpunkt för installation

• Förslag
 - Lägga till kolumn för uttagsnummer – krävs vid
 datorbeställning
 - Utdrag från WSD önskvärt
 - Inventeringsarbetet uppfattas som tidskrävande
   (tidigare 1:a kontakt)
 Windows 7 - Datorer


• Windows 7 på Lisa för godkända modeller

• Datorbeställning är tidskrävande
  -  Kan påbörjas i förtid
  -  Byte direkt till Windows 7 – prata med koordinatorn

• Förinstallerat på datorn
  -  Drivrutiner för godkända skrivare – koppla in och skriv ut
  -  Office fix för 2007/2010-filer
 Windows 7 – Funktionsdatorer• Funktionsdatorer ingår inte
 -  Flex, Info, Enkät, Medtek, Patient,
   Ankomst, Fastighet, Teknik, Internet

• Hanteras senare
  Windows 7 - Införandet

• ITC föreslår vecka – verksamhet styr resten
  - Har möjlighet att styra per timma dygnet runt

• Installation av Windows 7 sker:
  1. via nätverket – ALLT försvinner
  2. genom ny/utbytesbeställning

•  Många program installeras automatiskt
•  Vissa program måste installeras manuellt – kontakta IT-akuten

•  Koordinator på plats

•  ITR bör vara ”friställd” vid införandet
  Windows 7 - Restlista

•  Program/system som inte är certifierade
  -  Klinikspecifika
  -  Flexlab
  -  PAF
  -  Effica
  -  …

•  ”Bortglömda” datorer
  -  Allt hittas (om det är påslaget och på nätverket)

•  Windows 7-projektet ansvarar för restlistan
 Windows 7 - Förhandsinstallation


• Möjlighet för ITR att få Windows 7 i förväg
 -  ITR lär känna och kan visa övriga verksamheten
 -  Datorerna kan användas vid användartest inom
   programcertifiering


• IT-samordnare anmäler ITR
  - ITR lägger sedan upp sitt datornamn i lista
  Windows 7 – System och applikationer

Certifiering
1. Certifieras för att verifiera funktion
2. Dokumentera installationen
3. Pakteteras – automatisk installation (Specops)

•  Över 200 program installeras automatiskt
•  Startas normalt från Startmenyn
•  Sker vid uppstart eller inloggad

WSD
• ALLA standardprogram installeras automatiskt
• Säkerhetsuppdateringar installeras vid avstängning
   Windows 7 - Supportärenden


•  Drygt 900 supportärenden öppnade hittills i år

•  Cirka 70% löses i första eller andra linjens support

•  Resterande 30% hamnar hos tredje linjen för utredning

•  Den höga andelen ärenden för utredning beror till viss del på
  riktlinjer från projektet
  Windows 7 – vanligaste frågorna


•  Justera skärmupplösning

•  Installation av nätverksskrivare

•  Byta ordning på skärmar (2 skärmar)

•  Ljudinställningar i Speechmike

•               )
   Rotera skärm (Alt Gr + ßáâà
 Kom-igång-guide

• En guide med tips för att komma igång med Windows
 7 finns på Lisa

• Uppdateras kontinuerligt baserat
 på vanliga supportärenden

• Förslag på tillägg mottages tacksamt

• Sprid gärna till verksamheten vid införande
Windows 7 - IT-menyn
ITR-dagen 2012-11-28

								
To top