Docstoc

Jan Thiesschool 2012-2013 - OBS Jan Thies

Document Sample
Jan Thiesschool 2012-2013 - OBS Jan Thies Powered By Docstoc
					Jan Thiesschool 2012-2013
    de Jan Thiesschool werkt in 2012-2013 aan


•  nieuwe opzet zorgstructuur
•  schoolzorgprofiel maken
•  AtlanThies
•  beleid meergroep
•  gebruik nieuwe versie llvs OgO – Horeb
  (groep 1-2)
• leerlingvolgsysteem Kanjertraining
  de Jan Thiesschool werkt in 2012-2013 aan


• de invoering nieuwe methode Engels
 Groove.me (groep 7 + 8)
• keuze nieuwe methode begrijpend
 lezen (groep 4-8)
• keuze nieuwe rekenmethode (groep 3-8)
   de Jan Thiesschool werkt in 2012-2013 aan

• teamscholing:
 -  schoolzorgprofiel
 -  Activerende Directe Instructie Model
 -  coöperatieve werkvormen
 -  groepsplannen OgO (groep 1-2)
 -  groepsplannen spelling (groep 3-8)
 -  Kanjertraining
• collegiale consultatie
   de Jan Thiesschool werkt in 2012-2013 aan

• meer en nieuwe computers
• digitale schoolborden
• Eduscreens (blijven we gebruiken)
       -----------------
   de kwaliteit van ons onderwijs
        ----------------
     we leren elke dag!
         en verder

• Kinderboekenweek . fietscontrole .
 lampionnenshow . schoolschaatsen .
 Sinterklaas . Kerst . Pasen . sportdag .
 sportactiviteiten . verkeersexamen .
 ANWB Streetwise . schoolreizen .
 meester/juffen dag . slotfeest . musical
 groep 8 . digitale schoolkrant . Kunstmenu
 . (culturele) excursies . LOT-controle .
 overblijven. ?????? . ????? . ?????
         en verder
•  Medezeggenschapsraad (beleid)
•  Oudervereniging (activiteiten)
•  Overblijfcommissie
•  Verkeersouders
      tenslotte
Grote dank voor uw bijdrage!

  Na afloop als dank
 een hapje en een drankje!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:6/17/2013
language:
pages:8