lyrics-year by SajuSoman

VIEWS: 1 PAGES: 88

									 ABBA
  -
The Lyrics


 http://www.abbaplaza.com
                                                             1970
        Hej gamle man                          En karusell
Björn      Han står på torget varje dag           Björn      Pröva lyckans hjul, se vad det kan ge
        En vänlig gammal man                       Kanske drar du högsta vinsten, gör succé
        Hans hår är lite grånat                     Nej, vem vet vad livet ger?
        Under mössans röda band                     För du vet ju, det som sker det sker
        Med blanka knappor i sin rock
        Och bössan i sin hand                      En karusell, var är vårt liv?
        Han vet nog ganska väl                      Annat än entt enda stort tivoli?
        Vad vi vill fråga om ibland                   Skäggiga damen
                                         Och dvärgen och clownen
        Hej gamle man                          På scenen passerar
        Kan du visa oss den väg som vi ska gå              Och du grimacherar
        För at få komma dit som vi vill nå                En karusell, du hänger med
        Hej gamle man                          Även om det snurrar, måste du det
        Kanske är det vi som gör något fel ändå             Du håller i dig
        Du har ju allt som vi har svårt att få              Och nån håller om dig
                                         Och runt, runt gär hjulet
        Han verkar kanske trött ibland                  En karusell.
        Vem skulle väl rå med
        Att lysa upp en väg för någon                  Man kan ramla av, man får passa sig
        Som aldrig kunnat se                       Du får vá beredd på törnar, akta dig!
        Men trots att han har stott där nu                Lyckans hjul kan ge en nit
        I alla dessa år                         Karusellen svänger hit och dit
        Så verkar det på honom som har kommit dit igår
                                         En karusell, var är vårt liv?
        Hej gamle man                          Annat än entt enda stort tivoli?
        Kan du visa oss den väg som vi ska gå              Skäggiga damen
        För at få komma dit som vi vill nå                Och dvärgen och clownen
        Hej gamle man                          På scenen passerar
        Kanske är det vi som gör något fel ändå             Och du grimacherar
        Du har ju allt som vi har svårt att få              En karusell, du hänger med
                                         Även om det snurrar, måste du det
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                  Du håller i dig
                                         Och nån håller om dig
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                         Och runt, runt gär hjulet
Year:      1970                               En karusell.
Special info:
                                         En karusell, var är vårt liv?
                                         Annat än entt enda stort tivoli?
                                         Skäggiga damen
                                         Och dvärgen och clownen
                                         På scenen passerar
                                         Och du grimacherar
                                         En karusell, du hänger med
                                         Även om det snurrar, måste du det
                                         Du håller i dig
                                         Och nån håller om dig
                                         Och runt, runt gär hjulet
                                         En karusell.

                                 Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                 Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Year:      1972
                                 Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 1 of 87
                                                               1972
         He is your brother                           I am just a girl
Benny      I was a fighter, always looking for trouble      Agnetha, Frida  I am just a girl
         And my life was so empty, there was nothing to live          One among the others, nothing much to say
         for                                  Plain and simple girl
         But then it happened one night                     Not a special type in any way
         As I got into a fight                         Just one look and you will surely see
         I could hear someone saying                      That the true Miss Nobody is me
         As though he was praying                        It's an evil world
                                            That has only made me a girl
Agnetha, Frida, Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Björn, Benny                                      I am just a girl
                                            Not the kind of woman men would like to meet
         Treat him well, he is your brother                   Just another girl
         You might need his help one day                    No one ever looks at in the street
         We depend one one another                       But today I can't believe it's true
         Love him, that's the only way                     When you smiled and whispered, I love you
                                            Darling I could see
         On the road                              I was meant to be your girl
         That we're going
         We all need                              It's a funny feeling when you get to love someone
         Words of comfort and compassion                    And thinking that he'll never look your way
         Treat him well, he is your brother                   But then he says he loves you and life has just
         Love him, that's the only way                     begun
                                            It's so much more than any words can say
Frida      I was a woman, never thinking of others
         And my life was so lonely, didn't care for anybody           I am just a girl
         But then I happened to meet                      Not the kind of woman men would like to meet
         A begging man in the street                      Just another girl
         As I turned down his praying                      No one ever looks at in the street
         I heard someone saying                         But today I can't believe it's true
                                            When you smiled and whispered, I love you
Agnetha, Frida, Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah                       Darling I could see
Björn, Benny                                      I was meant to be your girl

         Treat him well, he is your brother                   La, la, la, la la ......
         You might need his help one day
         We depend one one another                       But today I can't believe it's true
         Love him, that's the only way                     When you smiled and whispered, I love you
                                            Darling I could see
         On the road                              I was meant to be your girl
         That we're going
         We all need                      Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
         Words of comfort and compassion            Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Treat him well, he is your brother
                                    Year:      1972
         Love him, that's the only way
                                    Special info:
         Treat him well, he is your brother
         You might need his help one day
         We depend one one another
         Love him, that's the only way

         Treat him well, he is your brother
         You might need his help one day
         We depend one one another
         Love him, that's the only way

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1972
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 2 of 87
                                                             1972
        Merry go round                          People need love
Björn      I have tried to make, never had success     Agnetha, Frida, People need hope, people need lovin'
        So it seems my life is nothing but a mess    Björn      People need trust from a fellow man
        I have lost my only friend                   People nee love to make a good livin'
        Now it seems I have to start again               People need faith in a helping hand

        Merry-go-round, where am I bound                Man has alway wanted a woman by his side
        With my love and feelings, merry-go-round            To keep him company
        Who wants to kiss me                      Women always knew that it takes a man to get
        And hug me and miss me                     Matrimony and harmony
        Yes you want to do it                      Everybody knows that a man who's feeling down
        I wish that I knew it                      Wants some female company
        Merry-go-round, wish I had found                Gotta have love to carry on living
        Somebody to care for, where am I bound             Gotta have love 'til eternity
        Life is so lonely
        If life is just only                      People need hope, people need lovin'
        To love with my lovings                     People need trust from a fellow man
        Goes 'round and 'round                     People nee love to make a good livin'
                                        People need faith in a helping hand
        Looking for someone who would want to stay
        I might find her with a bit of luck one day           La la la la, la la la la la
        But who knows, so until then                  La la la la, la la la la la
        I can only try and try again                  La la la la, la la la la la
                                        La la la la, la la la la la
        Merry-go-round, where am I bound
        With my love and feelings, merry-go-round            Flowers in a desert need a drop of rain
        Who wants to kiss me                      Like a woman needs a man
        And hug me and miss me                     If a man's in love and his woman wants the moon
        Yes you want to do it                      Then he'll take it down if he can
        I wish that I knew it                      Somebody who loves you and somebody who cares
        Merry-go-round, wish I had found                Isn't that what you call a friend
        Somebody to care for, where am I bound             Gotta have love to carry on living
        Life is so lonely                        Isn't it easy to understand
        If life is just only
        To love with my lovings                     People need hope, people need lovin'
        Goes 'round and 'round                     People need trust from a fellow man
                                        People nee love to make a good livin'
        Merry-go-round, where am I bound                People need faith in a helping hand
        With my love and feelings, merry-go-round
        Who wants to kiss me                      La la la la, la la la la la
        And hug me and miss me                     La la la la, la la la la la
        Yes you want to do it                      La la la la, la la la la la
        I wish that I knew it                      La la la la, la la la la la
        Merry-go-round, wish I had found
        Somebody to care for, where am I bound             People need hope, people need lovin'
        Life is so lonely                        People need trust from a fellow man
        If life is just only                      People nee love to make a good livin'
        To love with my lovings                     People need faith in a helping hand
        Goes 'round and 'round
                                        La la la la, la la la la la
        Merry, merry, merry, merry, merry-go-round           La la la la, la la la la la
        Merry, merry, merry, merry, merry-go-round           La la la la, la la la la la
        Merry, merry, merry, merry, merry-go-round           La la la la, la la la la la ('til fade)
        Merry, merry, merry, merry, merry-go-round
        Merry, merry, merry, merry, merry-go-round
                                Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
        Merry, merry, merry, merry, merry-go-round
                                Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson  Year:      1972
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson         Special info:
Year:      1972
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 3 of 87
                                                             1972
        Rock'n roll band                          Rock'n roll band
Björn      Sitting in the darkest corner            Björn      Sitting in the darkest corner
        In the candle light I saw her face                 In the candle light I saw her face
        She was looking so sad and lonely                  She was looking so sad and lonely
        "Someone help me, someone save me"                 "Someone help me, someone save me"
        I could see the look she gave me, oh yeah              I could see the look she gave me, oh yeah
        And there was one thing only                    And there was one thing only
        That I knew I could do                       That I knew I could do

        Let's go girl, it's a beautiful place this world          Rock'n roll music makes me dizzy
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Let's go now, let me show you that I know how            Let's go girl, it's a beautiful place this world
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band          Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band          Let's go now, let me show you that I know how
                                          Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        You've been sitting there for hours                 Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Tryin' to hide behind the flowers, now
        Baby we could have fun together                   You've been sitting there for hours
        Come on, cheer up, let's get started                Tryin' to hide behind the flowers, now
        No use, we ain't broken hearted now, oh yeah            Baby we could have fun together
        You're gonna feel much better                    I can see you're broken hearted
        Yes I know that you will                      Come on, cheer up, let's get started, oh yeah
                                          You're gonna feel much better
        Let's go girl, it's a beautiful place this world          Yes I know that you will
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Let's go now, let me show you that I know how            Rock'n roll music makes you happy
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band          Let's go girl, it's a beautiful place this world
                                          Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Let's go girl, it's a beautiful place this world          Let's go now, let me show you that I know how
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band          Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Let's go now, let me show you that I know how            Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
        Come on baby let's dance, to the rock'n roll band          Let's go girl, it's a beautiful place this world
                                          Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson            Let's go now, let me show you that I know how
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                   Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
                                          Come on baby let's dance, to the rock'n roll band
Year:      1972
Special info:
                                  Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                  Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                  Year:      1972
                                  Special info:  Early version by Björn and Benny
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 4 of 87
                                                               1972
        Santa Rosa                               She's my kind of girl
Björn      I'd give anything to be back home in Santa Rosa    Björn, Benny  Look at that face, it's a wonderful face
        How I wish this road would take me home where I            And it means something special to me
        belong                                 Look at the way that she smiles when she sees me
        Cause I have found no other place where I would            How lucky can one fellow be
        stay
        I'm tired and grown, my dreams have failed along            She's just my kind of girl, she makes me feel fine
        the way                                Who could ever believe that she would be mine
                                            She's just my kind of girl, without her I'm blue
        I'd give anything to be back home in Santa Rosa            And if she ever leaves me what could I do
        Though I wonder what my folks would think about
        me now                                 What could I do
        I guess I've changed, like people do when things
        go wrong                                And when I go for a walk in the park
        But in the end, somehow I know, we'll get along            Then she holds me and squeezes my hand
                                            We're go on walking for hours and talking
        Pa-papapa-pa-pa-pa-pa-pa                        About all the things that we planned
        Santa Rosa I'll be back to stay
        Pa-papapa-pa-pa-pa-pa-pa                        She's just my kind of girl, she makes me feel fine
        I'm on my way                             Who could ever believe that she would be mine
        Pa-papapa-pa-pa-pa-pa-pa                        She's just my kind of girl, without her I'm blue
        Santa Rosa I'll be back to stay                    And if she ever leaves me what could I do
        Pa-papapa-pa-pa-pa-pa-pa
                                            What could I do
        I'd give anything to be back home in Santa Rosa
        How I wish to see the old house where I used to live          She's just my kind of girl, she makes me feel fine
        And all my friends, will they be there when I come           Who could ever believe that she would be mine
        home                                  She's just my kind of girl, without her I'm blue
        How I regret the day when I set up to go                And if she ever leaves me what could I do

        Pa-papapa-pa-pa-pa-pa-pa                        She's just my kind of girl, she makes me feel fine
        Santa Rosa I'll be back to stay                    Who could ever believe that she would be mine
        Pa-papapa-pa-pa-pa-pa-pa                        She's just my kind of girl, without her I'm blue
        I'm on my way                             And if she ever leaves me what could I do
        Pa-papapa-pa-pa-pa-pa-pa
        Santa Rosa I'll be back to stay
        Pa-papapa-pa-pa-pa-pa-pa                Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                    Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        I'd give anything to be back home in Santa Rosa    Year:      1972
        (I'd give anything to be back home)          Special info:
        I'd give anything to be back home in Santa Rosa
        (I'd give anything to be back home)
        I'd give anything to be back home in Santa Rosa
        (I'd give anything to be back home)
        I'd give anything to be back home in Santa Rosa
        (I'd give anything to be back home)
        I'd give anything to be back home .......

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1972
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 5 of 87
                                                               1973
         Another town, another train                     Åh vilka tider
Björn       Day is dawning and I must go             Agnetha, Frida, Åh vilka tider, paradiset häg rar
         You're asleep, but still I'm sure you'll know    Björn, Benny  Du far kalla det fantasier
         Why it had to end this way                      Men nog är det en drommen minns
         You and I had a groovy time
         But I told you, somewhere down the line       Björn      Drömde en dröm jag minns
         You would have to find me gone                    Och jag känner
         I just have to move along                      Vaten blev vin och fiender vanner
                                            Ah det var härligt att leva
Agnetha, Frida, Just another town, another train                    Allting var fritt sa vem
Björn      Waiting in the morning rain                      Skulle sakna na gonting da
        Lord, just give my restless soul a little patience           Nej paradisnakna
        Just another town, another train                    Va visom Adam ooh Eva
        Nothing lost and nothing gained
        Guess I will spend my life in railway stations     Agnetha, Frida, Åh vilka tider, underbara dagar
        Guess I will spend my life in railway stations     Björn, Benny  Roarmig kungligt mar som en prins
                                            Njuter allt gott som finns
Björn       When you wake, I know you'll cry                   Åh vilka tider, paradiset häg rar
         And the words I wrote to say goodbye                 Du far kalla det fantasier
         They won't comfort you at all                    Men nog är det en drommen minns
         But in time you will understand
         That the dreams we dreamt were made of sand     Björn      Ingen en var sur ingen var dyster
         For a no good bum like me                      Var och en var en broroch en syster
         To live is to be free                        Ah, vad jag drömde den stunden
                                            Skaten hon gol och göken han skratta
Agnetha, Frida, Just another town, another train                    Ingenting vá som déé kan du fatta
Björn      Waiting in the morning rain                      Viva i paradislunden
        Lord, just give my restless soul a little patience
        Just another town, another train            Agnetha, Frida, Åh vilka tider, underbara dagar
        Nothing lost and nothing gained            Björn, Benny  Roarmig kungligt mar som en prins
        Guess I will spend my life in railway stations             Njuter allt gott som finns
        Guess I will spend my life in railway stations             Åh vilka tider, paradiset häg rar
                                            Du far kalla det fantasier
         Just another town, another train                   Men nog är det en drommen minns
         Waiting in the morning rain                     Du far kalla det fantasier
         Lord, just give my restless soul a little patience          Men nog är det en drommen minns
         Just another town, another train
         Nothing lost and nothing gained           Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Guess I will spend my life in railway stations
                                    Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Guess I will spend my life in railway stations
                                    Year:      1973
Lyrics:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson    Special info:
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:       1973
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                   Page 6 of 87
                                                             1973
        Disillusion                             I saw it in the mirror
Agnetha     Changing, moving in a circle            Björn      I saw it in the mirror
        I can see your face in all of my dreams               I saw it in my face
        Smiling, laughing from the shadows                  That I'm no longer needed
        When I hear your voice, I know what it means             Anyone can take my place
        I know it doesn't matter just how hard I try             I saw it in the mirror
        You're all the reason for my life                  When I looked into my eyes
                                           'Cause something sure is wrong
        Disillusion, disillusion's all you left for me            When this boy cries
        How can I forget you when my world is breaking
        down                        Agnetha, Frida  This boy cries
        You're all I had, you're all I want
        Disillusion, disillusions, now that's all I have  Björn      I saw it in the mirror
                                           My head is hanging low
        Wishing, hoping, chasing shadows                   And it ain't too familiar
        Did I see your face somewhere in the crowd              With the feelings that I show
        Thinking, wond'ring what you're doing                I know you say you love me
        I can't stop myself from crying out loud               But I'm looking through your lies
        They say my wound will heal and only leave a scar          It doesn't really bother you
        But then, they never shared our love                 If this boy cries

        Disillusion, disillusion's all you left for me   Agnetha, Frida  This boy cries
        How can I forget you when my world is breaking
        down                        Agnetha, Frida, I never thought I could cry for you
        You're all I had, you're all I want         Björn      But honey, I will miss you
        Disillusion, disillusions, now that's all I have          'Til the day I die
                                          'Til the day I die
        Disillusion, disillusions, now that's all I have
                                  Björn      I saw it in the mirror
Lyrics:     Björn Ulvaeus                            I saw it in my face
Music:     Agnetha Fältskog                           That I'm no longer needed
                                           Anyone can take my place
Year:      1973
                                           I saw it in the mirror
Special info:                                    When I looked into my eyes
                                           'Cause something sure is wrong
                                           When this boy cries

                                  Agnetha, Frida  This boy cries

                                           This boy cries

                                  Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                  Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                  Year:      1973
                                  Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 7 of 87
                                                              1973
         Love isn't easy (but it sure is                    Me and Bobby and Bobby's
         hard enough)                             brother
Björn      Do you remember the first time            Agnetha, Frida, Well, there was me and Bobby and Bobby's brother
         And all of your sweet, sweet talk           Björn, Benny  Please take me back to that place
         Ain't heard a lot since then, love                  Where I've got all my memories, those were my
                                            happiest days
Agnetha     Now look at that guy
         He's making me cry                  Frida      I remember all the games we used to play
         He leaves every mornig                        I really do
         And he hardly says goodbye                      And I went to see them almost everyday
                                            I wanted to
Björn      But if I would have to choose                     though we quarreled at times and had a few fights
         I wouldn't let you go                         We were the best of friends
         Just give it some more time                      We found a place in the sun
         And you will see your love will grow                 A heaven of fun
         Darling I know
                                    Agnetha, Frida, Well, there was me and Bobby and Bobby's brother
Agnetha, Björn  We gotta have patience, love isn't just a sensation  Björn, Benny  Wildest kids you could see
         Some of the time it gets rough                    We could play together, climbing the apple tree
         Love isn't easy, but it sure is hard enough              Yes, there was me and Bobby and Bobby's brother
         (Sweet, sweet, our love is bittersweet)                Please take me back to that place
         Giving, love is the reason for living                 Where I've got all my memories, those were my
         But a few things can be tough                     happiest days
         Love isn't easy, but it sure is hard enough
         (Sweet, sweet, our love is bittersweet)        Frida      They would take me out for football games and
                                            such
Björn      From the first moment I saw you                    They liked to play
         I've treated you like a queen                     And I guess I didn't like it very much
         I've given you lots of presents                    But anyway
                                            I was happy and proud to be with the boys
Agnetha     Now listen to that                          Being a little girl
         Just look at a cat                          I found a place in the sun
         You'd think he was an angel                      A heaven of fun
         But he's talking through his hat
                                    Agnetha, Frida, Well, there was me and Bobby and Bobby's brother
Björn      But if I would have to choose             Björn, Benny  Wildest kids you could see
         I wouldn't let you go                         We could play together, climbing the apple tree
         Just give it some more time                      Well, there was me and Bobby and Bobby's brother
         And you will see your love will grow                 Please take me back to that place
         Darling I know                            Where I've got all my memories, those were my
                                            happiest days
Agnetha, Björn  We gotta have patience, love isn't just a sensation
         Some of the time it gets rough                    Well, there was me and Bobby and Bobby's brother
         Love isn't easy, but it sure is hard enough              Please take me back to that place
         (Sweet, sweet, our love is bittersweet)                Where I've got all my memories, those were my
         Giving, love is the reason for living                 happiest days
         But a few things can be tough
         Love isn't easy, but it sure is hard enough      Frida, Björn  Got all my memories, those were my happiest days
         (Sweet, sweet, our love is bittersweet)                Where I've got all my memories, those were my
                                            happiest days
         Patience, love isn't just a sensation                 Got all my memories, those were my happiest days
         Some of the time it gets rough                    Where I've got all my memories, those were my
         Love isn't easy, but it sure is hard enough              happiest days
         (Sweet, sweet, our love is bittersweet)                Got all my memories, those were my happiest days
         Giving, love is the reason for living                 Where I've got all my memories, those were my
         But a few things can be tough                     happiest days
         Love isn't easy, but it sure is hard enough
                                    Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson     Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson            Year:      1973
Year:      1973                         Special info:
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                   Page 8 of 87
                                                               1973
         Nina (pretty ballerina)                       Ring ring
Agnetha, Frida  Every day in the morning on her way to the office  Agnetha, Frida  I was sitting by the phone
         You can see her as she catches her train               I was waiting all alone
         Just a face among a million faces                  Baby, by myself I sit and wait and wonder about you
         Just another woman with no name                   It's a dark and dreary night
         Not the girl you'd remember, but she's still             Seems like nothing's going right
         something special                          Won't you tell me honey, how can I go on here
         If you know her, I am sure you'd agree                without you
         'Cause I know she's got a little secret               Yes, I'm down and feeling blue
         Friday evening she turns out to be                  And I don't know what to do

         Nina, pretty ballerina                        Oh, oh, ring ring, why don't you give me a call
         Now she is the queen of the dancing floor              Ring ring, the happiest sound of them all
         This is the moment she's waited for                 Ring ring, I stare at the phone on the wall
         Just like Cinderella (just like Cinderella)             And I sit here alone, impatiently
         Nina, pretty ballerina                        Won't you please understand the need in me
         Who would ever think she could be this way              So, ring ring, why don't you give me a call
         This is the part that she likes to play               So, ring ring, why don't you give me a call
         But she knows the fun would go away
         If she would play it every day                    You were here and now you're gone
                                           Hey did I do something wrong
         So she's back every morning to her work at the            I just can't believe that I could be so badly mistaken
         office                                Was it me or was it you
         And another week to live in a dream                 Tell me are we really through
         And another row of early mornings                  Won't you hear me cry and you will know that my
         In an almost never ending stream                   heart is breakin'
         Doesn't talk very often, kinda shy and uncertain           Please forgive me and forget
         Everybody seems to think she's a bore                Or maybe, darling, better yet
         But they wouldn't know her little secret
         What her Friday night would have in store              Oh, oh, ring ring, why don't you give me a call
                                           Ring ring, the happiest sound of them all
         Nina, pretty ballerina                        Ring ring, I stare at the phone on the wall
         Now she is the queen of the dancing floor              And I sit here alone, impatiently
         This is the moment she's waited for                 Won't you please understand the need in me
         Just like Cinderella (just like Cinderella)             So, ring ring, why don't you give me a call
         Nina, pretty ballerina                        So, ring ring, why don't you give me a call
         Who would ever think she could be this way
         This is the part that she likes to play               Oh, ring ring, why don't you give me a call
         She would like to play it everyday                  So, ring ring, why don't you give me a call
                                           Oh, ring ring, why don't you give me a call
         Nina, pretty ballerina
         Now she is the queen of the dancing floor      Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson,
         This is the moment she's waited for                 Phil Cody, Neil Sedaka
         Just like Cinderella (just like Cinderella)
                                   Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Nina, pretty ballerina
         Who would ever think she could be this way     Year:      1973
         This is the part that she likes to play       Special info:
         She would like to play it everyday

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1973
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 9 of 87
                                                              1973
         Ring ring                               Ring ring
Agnetha, Frida  Ich bin ganz allein zu Haus             Agnetha, Frida  El teléfono está allí
         Sowas hält doch keiner aus                      Y no suena para mí
         Deine Eifersucht, die ist doch blöd und albern und          Pienso, "¿Qué pasó y dónde estarás?", que no
         dumm nur                               llamas
         Baby, treib es nicht zu weit                     Es la noche triste y gris
         Immer wieder machst du Streit                     No me siento muy feliz
         Kannst du mir mal sagen, du, wieso, weshalb und            Y mi amor, ¿qué hago? Yo estoy aquí esperando
         warum nur                               Que me llames y por fin
         Auch bei mir reißt mal der Draht                   ¡Cambia el mundo para mí! Oh...
         Häng dich an den Apparat
                                            ¡Ring Ring! Llámame al fin, por favor
         Oh, oh, ring ring, vierzehn-null-sieben-null-drie           ¡Ring Ring! Es la más bella canción
         Ring ring, telefonier' es ist frei                  ¡Ring Ring! La guardo con emoción
         Ring ring, sonst ist es aus und vorbei                Y estoy junto al teléfono
         Geh doch endlich mal ran ans Telefon                 Sin moverme, ¡estoy mirándolo!
         Sag doch endlich: "Komm an, ich warte schon"             Oh, ¡Ring Ring! Llámame al fin, por favor
         Oh, oh, ring ring, vierzehn-null-sieben-null-drei           Oh, ¡Ring Ring! Llámame al fin, por favor
         Oh, oh, ring ring, sonst ist es aus und vorbei
                                            Yo te tuve y te perdí
         Sag mir nicht, dir fehlt die Zeit                   Pero no lo comprendí
         Oder die Gelegenheit                         Me equivoqué pero, jamás podré saber cómo ha
         Denn es gibt hier doch an jeder Straßenecke eine           sido
         Zelle                                 ¿Cuánto hará que no me ves?
         Sag mir nicht, daß es nicht paßt                   ¿Es un año? ¿Es un mes?
         Weil du keine Groschen hast                      Si llorando estoy, comprende que yo sufra en
         Denn in jeder Post in jeder Bank ist eine               silencio
         Wechselstelle                             Necesito tu perdón
         Auch bei mir reißt mal der Draht                   ¡Escucha a mi corazón! Oh...
         Häng dich an den Apparat
                                            ¡Ring Ring! Llámame al fin, por favor
         Oh, oh, ring ring, vierzehn-null-sieben-null-drie           ¡Ring Ring! Es la más bella canción
         Ring ring, telefonier' es ist frei                  ¡Ring Ring! La guardo con emoción
         Ring ring, sonst ist es aus und vorbei                Y estoy junto al teléfono
         Geh doch endlich mal ran ans Telefon                 Sin moverme, ¡estoy mirándolo!
         Sag doch endlich: "Komm an, ich warte schon"             Oh, ¡Ring Ring! Llámame al fin, por favor
         Oh, oh, ring ring, vierzehn-null-sieben-null-drei           Oh, ¡Ring Ring! Llámame al fin, por favor
         Oh, oh, ring ring, sonst ist es aus und vorbei
                                            Ooh Ooooh, ¡Ring Ring! Llámame al fin, por favor
         Oh, oh, ring ring, vierzehn-null-sieben-null-drei           Oh, ¡Ring Ring! Llámame al fin, por favor
         Oh, oh, ring ring, sonst ist es aus und vorbei            Oh, ¡Ring Ring ...
         Oh, oh, ring ring, vierzehn-null-sieben-null-drei
         Oh, oh, ring ring, sonst ist es aus und vorbei    Lyrics:     Doris Band
         Oh, oh, ....
                                   Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                   Year:      1973
Lyrics:     Peter Lach
                                   Special info:
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1973
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 10 of 87
                                                                1973
         Ring ring                               Ring ring (bara du slog en
                                            signal)
Agnetha, Frida  Tyst och död är telefon
         Står där nästan som ett hån
                                    Agnetha, Frida  Tyst och död är telefon
         Inte ringer du och säger "Älsklig" nu som du gjorde
                                            Står där nästan som ett hån
         Allting är så tyst mot förr
                                            Inte ringer du och säger "Älsklig" nu som du gjorde
         Ingen knackar på min dörr
                                            Allting är så tyst mot förr
         Det som lockat mig frestar inte, nej, som det borde
                                            Ingen knackar på min dörr
         Inget roar mig just nu
                                            Det som lockat mig frestar inte, nej, som det borde
         Ingen annan bara du! åh
                                            Inget roar mig just nu
                                            Ingen annan bara du! åh
         Oh, oh, ring ring, llamame al fin por favor
         Ring ring, es la más bella canción
                                            Ring ring! Bara du slog en signal
         Ring ring, la guardo con emoción
                                            Ring ring! Tystnaden är så total
         Y estoy junto al teléfono
                                            Ring ring! Skingra den oron som mal
         Sin moverme, estoy mirándolo
         Oh, ring ring llamame al fin por favor                 Om jag fick en signal, tog jag ett språng
         Oh, ring ring llamame al fin por favor                 Hjärtat gjorde en volt, ding-dong bing-bong!
                                            Om du ring--ring--ringde en endaste gång!
                                            Om du ring--ring--ringde en endaste gång!
         Yo te tuve y te perdí
         Pero no lo comprendí
                                            Att en telefon kan va'
         Me equivoque pero jamás podré saber cómo ha
                                            Lika tyst varenda dag
         sido
                                            Om det vore så, det var nåt fel ändå, men
         ¿Cuánto hará que no me ves?
         ¿Es un año? ¿Es un mes?                        desvärre...
         Si llorando estoy, comprende que yo sufro en              Om den bara sa ett knyst
                                            Om den inte blott var tyst
         silencio
                                            Om jag fick nån lön för nån enda bön av vå Herre!
         Necesito tu perdón
                                            Inget roar mig just nu
         Escucha a mi corazón
                                            Ingen annan bara du! åh
         Oh, oh, ring ring, vierzehn-null-sieben-null-drie
                                            Ring ring! Bara du slog en signal
         Ring ring, telefonier' es ist frei
                                            Ring ring! Tystnaden är så total
         Ring ring, sonst ist es aus und vorbei
                                            Ring ring! Skingra den oron som mal
         Geh doch endlich mal ran ans Telefon
                                            Om jag fick en signal, tog jag ett språng
         Sag doch endlich: "Komm an, ich warte schon"
         Oh, oh, ring ring, vierzehn-null-sieben-null-drei           Hjärtat gjorde en volt, ding-dong bing-bong!
                                            Om du ring--ring--ringde en endaste gång!
         Oh, oh, ring ring, sonst ist es aus und vorbei
                                            Om du ring--ring--ringde en endaste gång!
         Sag mir nicht, dir fehlt die Zeit
                                            Oh, Ring ring! Bara du slog en signal
         Oder die Gelegenheit
                                            Oh, Ring ring! Bara du slog en signal
         Denn es gibt hier doch an jeder Straßenecke eine
                                            Oh, Ring ring! Bara du slog en signal
         Zelle
         Sag mir nicht, daß es nicht paßt
         Weil du keine Groschen hast              Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
         Denn in jeder Post in jeder Bank ist eine       Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Wechselstelle                     Year:      1973
         Auch bei mir reißt mal der Draht
                                    Special info:
         Häng dich an den Apparat

         Ring ring! Bara du slog en signal
         Ring ring! Tystnaden är så total
         Ring ring! Skingra den oron som mal
         Om jag fick en signal, tog jag ett språng
         Hjärtat gjorde en volt, ding-dong bing-bong!
         Om du ring--ring--ringde en endaste gång!
         Om du ring--ring--ringde en endaste gång!

         Oh, Ring ring! Bara du slog en signal
         Oh, Ring ring! Bara du slog en signal
         Oh, Ring ring! Bara du slog en signal

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Doris Band,
         Peter Lach
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1973
Special info:  1994 mix
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 11 of 87
                                                            1973
        Wer im Wartesaal der Liebe                    Baby
        steht
                                 Agnetha     Baby, you can do magic
                                         Baby, isn't it tragic
Björn      Du und ich hatten uns're Zeit
                                         Maybe you can do something I can't
        Ist es nun am Ende doch soweit
                                         And I can't get enough of it
        Kann es wirklich möglich sein
                                         Baby, you can do wonders
        Unser Himmel war wolkenlos
                                         Maybe you can do something I can't
        War das alles eine Täuschung bloß
                                         So don't stop doing it
        Und du läßt mich nun allein
                                         Don't stop doing it
        Und nun stürzt der Himmel ein
                                         Baby, you can do wonders
Agnetha, Frida, Wer im Wartesaal der Liebe steht
Björn      Weiß daß es um alles geht
        Und man fragt sich nur, wie wird das noch enden  Lyrics:     Björn Ulvaeus
        Wer im Wartesaal der Liebe steht         Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        Hofft es ist noch nicht zu spät          Year:      1974
        Alles wird sich vielleicht zum Guten wenden    Special info:
        Alles wird sich vielleicht zum Guten wenden

Björn      War das etwa die Endstation
        Und ich merkte einfach nichts davon
        Hab' ich mich den so geirrt
        Was zu tun war, hab' ich getan
        Jetzt kommt es auf and're Dinge an
        Niemand weiß was mit uns wird
        Wohin der Weg uns führt

Agnetha, Frida, Wer im Wartesaal der Liebe steht
Björn      Weiß daß es um alles geht
        Und man fragt sich nur, wie wird das noch enden
        Wer im Wartesaal der Liebe steht
        Hofft es ist noch nicht zu spät
        Alles wird sich vielleicht zum Guten wenden
        Alles wird sich vielleicht zum Guten wenden

        Wer im Wartesaal der Liebe steht
        Weiß daß es um alles geht
        Und man fragt sich nur, wie wird das noch enden
        Wer im Wartesaal der Liebe steht
        Hofft es ist noch nicht zu spät
        Alles wird sich vielleicht zum Guten wenden

Lyrics:     Fred Jay
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1973
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                Page 12 of 87
                                                             1974
         Dance (while the music still                    Gonna sing you my lovesong
         goes on)
                                  Frida      You say, she's been mad at you
                                          Then you say you'll be patient
Agnetha     Oh my love it makes me sad
                                          Still I see that she makes you blue
         Why did things turn out so bad
                                          Come on, I'll give you consolation
         Was it just a dream
         Everything we did, everything we had
                                  Agnetha, Frida, Gonna sing you my lovesong, gonna bring you
                                  Björn, Benny  some light
Agnetha, Frida, Baby give me one more
                                          Gonna make you feel happy, everyday of your life
Björn, Benny  Dance, while the music still goes on
                                          Gonna sing you my lovesong, gonna make it alright
        Don't think about tomorrow
        Dance and forget our time is gone
                                  Frida      You're all I ever need my darlin'
        Tonight's a night we borrow
        Let's make it a memory, a night of our own
        A thing to remember, when we're all alone              Just to be where you want to be
        So dance, it's our way to say goodbye                So much we could have then
                                          To be yours for eternity
                                          What a miracle to happen
         Yes all we have to do is
         Dance, while the music still goes on
         This is no time for cryin'             Agnetha, Frida, Gonna sing you my lovesong, gonna sing it for you
         Dance, don't you hear them play our song      Björn, Benny  Gonna give you sweet lovin', gonna give myself too
         God knows that we've been tryin'                  Gonna sing you my lovesong, when I think about
         But we didn't make it, 'cause nothing's the same          you
         We just couldn't help it, nobody's to blame
         Dance, while the music still goes on        Frida      I know she doesn't make it easy
         And let it be our last goodbye                   'Cause you don't please me like you please me

Agnetha     Yet it seems to make me sad                    You're my love, you're my angel
         Why did things turn out so bad                   You're my first, you're my last
         Was it just a dream                        Would she care if you linger
         Everything we did, everything we had                For another night
                                          Wanna hold you tight
Agnetha, Frida, Baby give me one last                        We could make it right
Björn, Benny  Dance, while the music still goes on
        Just like the night I met you            Agnetha, Frida, Gonna sing you my lovesong, gonna bring you
        Dance and believe me when you're gone        Björn, Benny  some light
        You know I won't forget you                     Gonna make you feel happy, everyday of your life
        Our love was a snowbird, it's flying away              Gonna sing you my lovesong, gonna make it alright
        You tell me it's over, what more can I say
        So dance, while the music still goes on       Frida      I know she doesn't make it easy
        It's gonna be our last goodbye
                                  Agnetha, Frida, Gonna sing you my lovesong, gonna sing it for you
         Dance, while the music still goes on        Björn, Benny  Gonna give you sweet lovin', gonna give myself too
         Don't think about tomorrow                     Gonna sing you my lovesong, when I think about
         Dance and forget our time is gone                 you
         Tonight's a night we borrow
         Let's make it a memory, a night of our own     Frida      You're all I ever need my darlin'
         A thing to remember, when we're all alone             And I would like to sing my lovesong for you
         So dance, while the music still goes on
         And let it be our last goodbye           Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                  Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Dance, while the music still goes on
                                  Year:      1974
         This is no time for cryin'
         Dance, don't you hear them play our song      Special info:
         God knows that we've been tryin'
         Dance, while the music still goes on
         Just like the night I met you
         Dance and believe me when you're gone
         You know I won't forget you
         Dance, while the music still goes on .......

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1974
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 13 of 87
                                                            1974
         Hasta mañana                          Here comes Rubie Jamie
Agnetha     Where is the spring and the summer       Benny      Some people long for Berlin and Barcelona
         That once was yours and mine                  They yern for Paris, Madrid and Rome
         Where did it go, I just don't know
         But still my love for you will live forever   Frida      And I know some who prefer Arizona
                                         And some prefer home
Agnetha, Frida  Hasta mañana, 'til we meet again
         Don't know where, don't know when        Benny      There's only me who is dying to see
         Darling our love was much too strong to die
         We'll find a way to face a new tomorrow     Lyrics:     Björn Ulvaeus
         Hasta mañana, say we'll meet agin
         I can't do without you             Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Time to forget, send me a letter        Year:      1974
         Say you forgive, the sooner the better     Special info:
         Hasta mañana, baby
         Hasta mañana, untill then

Agnetha     Where is the dream we were sharing
         And all the nights we shared
         Where did they go, I just don't know
         And I can't tell you just how much I miss you

Agnetha, Frida  Hasta mañana, 'til we meet again
         Don't know where, don't know when
         Darling our love was much too strong to die
         We'll find a way to face a new tomorrow
         Hasta mañana, say we'll meet agin
         I can't do without you
         Time to forget, send me a letter
         Say you forgive, the sooner the better
         Hasta mañana, baby
         Hasta mañana, untill then

         Hasta mañana, say we'll meet agin
         I can't do without you
         Time to forget, send me a letter
         Say you forgive, the sooner the better
         Hasta mañana, baby
         Hasta mañana, untill then

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1974
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                Page 14 of 87
                                                              1974
         Honey honey                             Honey honey
Agnetha, Frida  Honey, honey, how you thrill me, aha honey, honey  Agnetha, Frida  Honey honey, underbara, ah-ha, honey honey
         Honey, honey, nearly kill me, aha honey, honey            Honey honey, söta rara, ah-ha, honey honey
         I heard about you before                       Dom viskar så söta ord
         I wanted to know some more                      Du är deras allt på jord
         And now I know what they mean                    Det där ska du inte tro
         You're a love machine                        Bara ta't med ro
         Oh you make me dizzy                         Sånt är bara smicker

         Honey, honey, let me feel it, aha honey, honey            Honey honey, inte illa, ah-ha, honey honey
         Honey, honey, don't conceal it, aha honey, honey           Honey honey, flicka lilla, ah-ha, honey honey
         The way that you kiss goodnight                   Den kvarnen som mal är tom
         The way that you hold me tight                    Och det är en ynkedom
         I feel like I wanna sing                       Nej, killar som snackar så
         When you do your thing                        Litar ingen på

Björn      I don't wanna hurt you baby             Björn      Det brukar va' dom som sviker
         I don't wanna see you cry                      Som ivrigast hållit med
         So stay on the ground girl                      Men vet man det bara
         You'd better not get to high                     Så kan man nog klara det

Agnetha, Frida  But I'm gonna stick to you boy           Agnetha, Frida  Tro inte på önskesmicker
         You'll never get rid of me                      Och passa dig vad du gör
         There's no other place in this world                 Och håll dig med benen på jorden
         Where I'd rather would be                      Ja, vad du än hör

         Honey, honey, touch me baby, aha honey, honey            Honey honey, viskar alla, ah-ha, honey honey
         Honey, honey, hold me baby, aha honey, honey             Honey honey, lätt att falla, ah-ha, honey honey
         You look like a movie star                      Men tro bara det du vill
         But I know just who you are                     Och lägg inte märke till
         And honey, to say the least                     Det söta du alltid hör
         You're a doggone beast                        Som så många gör

Björn      So stay on the ground girl             Björn      Tro inte på smicker
         You'd better not get too high                    Nej, passa dig vad du gör

Agnetha, Frida  There's no other place in this world        Agnetha, Frida  Ja, håll dig med benen på jorden
         Where I'd rather would be                      Ja, vad du än hör

         Honey, honey, how you thrill me, aha honey, honey          Honey honey, underbara, ah-ha, honey honey
         Honey, honey, nearly kill me, aha honey, honey            Honey honey, söta rara, ah-ha, honey honey
         I heard about you before                       Dom viskar så söta ord
         I wanted to know some more                      Du är deras allt på jord
         And now I know what they mean                    Det där ska du inte tro
         You're a love machine                        Bara ta't med ro
         Oh you make me dizzy                         Sånt är bara smicker

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson    Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson           Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1974                        Year:      1974
Special info:                            Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                   Page 15 of 87
                                                              1974
         I've been waiting for you                     King Kong song
Agnetha     I, I've been in love before            Björn      Well I was looking at a movie on the t.v. last night
         I thought I would no more                     Then I heard a very funny notion, yeah
         Manage to hit the ceiling                     I really had to write a song about it
         Still, strange as it seems to be                  And then I'm gonna sing it with my rock'n roll band
         You brought it back to me                     And I bet that people gonna like it, yeah
         That old feeling                          I know that everybody's gonna shout it

         I, I don't know what you do                    About a dreadful mighty killer
         You make me think that you                     A big black wild gorilla
         Possibly could release me
         I think you'll be able to             Björn, Benny   We do the King Kong song, won't you sing along
         Make all my dreams come true                    Listen to the music and it couldn't go wrong
         And you ease me                          We do the King Kong song, gotta sing along
                                          Can't you hear the bearin' of the monkey tom tom
Agnetha, Frida  You thrill me, you delight me                   Listen to the rhythm of the King Kong song
         You please me, you excite me
         You're something I'd been pleading for      Agnetha, Frida  Now we can make a jungle out of any old place
         I love you, I adore you                      We can make gorilla's out of people, yeah
         I've laid my life before you                    Well who can tell a monkey from a nonkey
         I'll have you want me more and more                So people get together, gonna have a good time
         And finally it seems my lonely days are through          Everybody listen to the music, yeah
         I've been waiting for you                     The song we're gonna sing is kinda funky

Agnetha     I, I'm gonna make you mine            Agnetha, Björn  So let your arms hang down
         You're gonna feel so fine                     And waddle all around
         You'll never want to leave me                   Like a dreadful mighty killer
         I feel you belong to me                      A big black wild gorilla
         Someday you will agree
         Please believe me                 Björn, Benny   We do the King Kong song, won't you sing along
                                          Listen to the music and it couldn't go wrong
Agnetha, Frida  You thrill me, you delight me                   We do the King Kong song, gotta sing along
         You please me, you excite me                    Can't you hear the bearin' of the monkey tom tom
         You're something I'd been pleading for               Listen to the rhythm of the King Kong song
         I love you, I adore you
         I've laid my life before you           Björn      About a dreadful mighty killer
         I'll have you want me more and more                A big black wild gorilla
         And finally it seems my lonely days are through
         I've been waiting for you             Björn, Benny   We do the King Kong song, won't you sing along
                                          Listen to the music and it couldn't go wrong
         Ooh-ooh-ooh, I've been waiting for you               We do the King Kong song, gotta sing along
                                          Can't you hear the bearin' of the monkey tom tom
         Na, na, na, na, na, na, na, na, etcetera              Listen to the rhythm of the King Kong song

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson           We do the King Kong song, won't you sing along
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                   Listen to the music and it can't go wrong
                                          We do the King Kong song, gotta sing along
Year:      1974
                                          Can't you hear the bearin' of the monkey tom tom
Special info:                                    Listen to the rhythm of the King Kong song

                                  Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                  Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                  Year:      1974
                                  Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 16 of 87
                                                             1974
         My mama said                           Rikky rock 'n' roller
Agnetha     Tried to sneak out without saying        Agnetha, Frida  Rikky rock'n roller, now that you're the headline
         With my loudest record playing                  Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa
                                         Rikky rock'n roller, don't it make you feel fine
Agnetha, Frida, Oh, oh, my mama said                       Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa
Björn, Benny  Look at you, you haven't done your bed              Is it true to hear the fans scream
        My mama said                           To stand in the lights is just like a dream
        That's a thing that you should do instead             What a dream to be what you are
                                         A rock'n roll star
Agnetha     Yeah I did what she had told me                 To make such a lot of money
         Dying for my friend to hold me                  Would be funny
                                         Oh I wish I could be like you
Agnetha, Frida, Oh, oh, my mama said                       Rikky rock'n roller
Björn, Benny  Try and get one thing into your head
        My mama said                           Today a new jet plane
        Pa and me, we give you room and bread               Tonight's it's a new hotel
                                         You live in your own world
         How I wanna live my life                     You're under a magic spell
         Wanna live my life
         Li-li-li, li-li-li, life                     Rikky rock'n roller, now that you're the headline
                                         Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa
Agnetha     In the morning she said, Listen                 Rikky rock'n roller, don't it make you feel fine
         Oh I felt like in a prison                    Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa
                                         Is it true to hear the fans scream
                                         To stand in the lights is just like a dream
Agnetha, Frida, Yeah, eah, my mama said
                                         What a dream to be what you are
Björn, Benny  I know you've been out again with Fred
                                         A rock'n roll star
        My mama said
                                         To make such a lot of money
        Don't you lie, your cheeks are blushing red
                                         Would be funny
                                         Oh I wish I could be like you
         How I wanna live my life
                                         Rikky rock'n roller
         Wanna live my life
                                         Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa
         Li-li-li, li-li-li, life
                                         Oh I wish I could be like you
Agnetha     I said, I can't live without him
                                         Rikky rock'n roller
         How I wish you wouldn't doubt him
                                         Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa
                                         Oh I wish I could be like you
Agnetha, Frida, Oh, oh, my mama said                       Rikky rock'n roller
Björn, Benny  If you wanna hurt me go ahead                   Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa
        My mama said
        I suppose you'd rather see me dead
                                 Lyrics:     Björn Ulvaeus
         How I wanna live my life            Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Wanna live my life               Year:      1974
         Li-li-li, li-li-li, life            Special info:
         Li-li-li, li-li-li, life
         Li-li-li, li-li-li, life
         Li-li-li, li-li-li, life
         Li-li-li, li-li-li, life

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1974
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 17 of 87
                                                                1974
         Sitting in the palmtree                       So long
Björn      See me sitting in the palmtree           Agnetha, Frida  You think you're gonna make me softer with your
         Looking down at people passing by                  fancy car, aha
         Sitting here no one can harm me                   But I can tell you, all your tricks ain't gonna get you
         They just stare and wonder why                    far, aha
                                           They say that money's got a magic touch
         No need to bother, I'm gonna stay up here              But not to me, it doesn't mean that much
         Whatever happens, I won't let no one near              You won't have me tonight
         Until you tell me, Ginny, Ginny on my mind              Alright, alright, alright, alright
         Won't you please
         You really love me, Ginny, Ginny on my mind             So long, see you honey
         Yes you are now                           Can't buy me with your money
         And in the evening when the sun goes down              Tracy, Daisy, they may be crazy
         I'll be the bluest of men in this town                But I'll never be your girl
         'Cause I love you, Ginny, Ginny on my mind              So long, see you honey
                                           Can't buy with me your money
         See me sitting in the palmtree                    You know it's not worth trying
         Waiting for those little words from you               So long, so long, so long
         People laugh and point their fingers
         Like I was a monkey at the zoo                    You didn't have to send me flowers like you did
                                           today, aha
         But I will stay here among my coconuts                I wouldn't keep a thing from you, I'd give 'em all
         So you will know dear, you're everything I've got          away, aha
         Why don't you tell me, Ginny, Ginny on my mind            The girls might fall for everything you've got
                                           But I'm not one of them, you know I'm not
Agnetha, Frida  Winds blow, stars glow                        You won't have me tonight
         I see a light in her window                     Alright, alright, alright, alright
         Dark trees, soft breeze
         Carry my message to her please                    So long, see you honey
                                           Can't buy me with your money
Björn      See me sitting in the palmtree                    Tracy, Daisy, they may be crazy
         Getting angry at the silly crowd                   But I'll never be your girl
         No one else but you should call me                  So long, see you honey
         You should know by now I'm far to proud               Can't buy with me your money
                                           You know it's not worth trying
         I need to show you I've got my feelings too             So long, so long, so long
         You shloudn't treat me like you always do
         So won't you tell me, Ginny, Ginny on my mind            So long, see you honey
         Won't you please                           Can't buy with me your money
         You really love me, Ginny, Ginny on my mind             You know it's not worth trying
         Yes you are now                           So long, so long, so long
         And in the evening when the sun goes down
         I'll be the bluest of men in this town                So long, so long, so long
         'Cause I love you, Ginny, Ginny on my mind              So long, so long, so long

Agnetha, Frida, Ginny, Ginny, you're so fine             Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Björn      Ginny, Ginny on my mind               Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        Ginny, Ginny, you're so fine
                                   Year:      1974
        Ginny, Ginny on my mind
        Ginny, Ginny, you're so fine             Special info:
        Ginny, Ginny on my mind

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1974
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 18 of 87
                                                              1974
         Suzy-hang-around                           Watch out
Benny      Suzy was nine and I was ten             Björn      You move me like a flame of fire
         Right at the time when boys like think they're men          Your eyes like a dash of lightning
         She used to follow us to school                    The answer to all desire
         We really thought that she was a little fool             And I'm gonna tame you wild thing
         And one day we said to her
         We don't wanna hurt you girl, but you've better   Agnetha, Frida, You'd better watch out
                                   Björn, Benny  I said, you'd better watch out
Agnetha, Frida, Look for a friend of your own, Suzy-hang-around            Watch out
Björn, Benny  Better come back when you're grown, Suzy-hang-            Anywhere you go, I'll find you
        around                                Watch out
        Nobody wants you around here and that's for sure           I'll be staying close behind you
        So get off our playground and stay away                And I'm tired of waiting
        That's all that we've got to say, Suzy-hang-around          Yes, it's driving me crazy
                                           And my patience is fadin'
Benny      Suzy ran home to mama's arms                     Oh you'd better watch out
         Mama said: "Look, she's never done you no harm            I said, you'd better watch out
         So get off her back and let her be
         Why can't you play together in harmony"       Björn      It's been kinda funny lately
         We really didn't know what to say                   You act like I was a stranger
         But as soon as she went away, we laughed and             I think you begin to hate me
         said                                 But then you're a girl in danger

Agnetha, Frida, Look for a friend of your own, Suzy-hang-around    Agnetha, Frida, You'd better watch out
Björn, Benny  Better come back when you're grown, Suzy-hang-    Björn, Benny  Ooh I said, you'd better watch out
        around                                Watch out
        Nobody wants you around here and that's for sure           Anywhere you go, I'll find you
        So get off our playground and stay away                Watch out
        That's all that we've got to say, Suzy-hang-around          I'll be staying close behind you
        'Cause you've better                         And I'm tired of waiting
                                           Yes, it's driving me crazy
         Look for a friend of your own, Suzy-hang-around           And my patience is fadin'
         Better come back when you're grown, Suzy-hang-            So you'd better watch out
         around                                I said, you'd better watch out
         Nobody wants you around here and that's for sure
         So get off our playground and stay away       Agnetha, Frida  Watch out
         That's all that we've got to say, Suzy-hang-around          Watch out

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson    Agnetha, Frida, And I'm tired of waiting
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson            Björn, Benny  Yes, it's driving me crazy
                                           And my patience is fadin'
Year:      1974                                 I saiud, you'd better watch out
Special info:                                     Oh girl you'd better watch out
                                           Ah, you'd better watch out
                                           Ooh, you'd better watch out

                                   Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                   Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                   Year:      1974
                                   Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 19 of 87
                                                             1974
         Waterloo                             Waterloo
Agnetha, Frida  My, my, at Waterloo Napoleon did surrender   Agnetha, Frida  Déjà, à Waterloo Napoléon a dû se rendre
         Oh yeah, and I have met my destiny in quite a          Et moi, je crois que mon destin prend
         similar way                           Aujourd'hui le même chemin
         The history book on the shelf                  Les livres d'histoire et la vie
         Is always repeating itself                    Racontent la même comédie

         Waterloo, I was defeated, you won the war            Waterloo - tu es vainqueur et je perds la guerre
         Waterloo, promise to love me forever more            Waterloo - je me constitue ta prisionière
         Waterloo, couldn't escape if I wanted to             Waterloo - je ne peux plus fuir et plus t'échapper
         Waterloo, knowing my fate is to be with you           Waterloo - pour la vie je promets de t'aimer
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                   Wa Wa Wa Wa Waterloo
         Finally facing my Waterloo                    Il est arrivé mon Waterloo

         My my, I tried to hold you back, but you were          Pourtant, j'ai bien tenté de résister mais en vain
         stronger                             Alors, je crois qe ma seule chance est
         Oh yeah, and now it seems my only chance is           d'abandonner le combat
         giving up the fight                       Comment faire encore pour y croire
         And how I could ever refuse                   Quand je souhaite ta victoire
         I feel like I win when I lose
                                         Waterloo - tu es vainqueur et je perds la guerre
         Waterloo, I was defeated, you won the war            Waterloo - je me constitue ta prisionière
         Waterloo, promise to love me forever more            Waterloo - je ne peux plus fuir et plus t'échapper
         Waterloo, couldn't escape if I wanted to             Waterloo - pour la vie je promets de t'aimer
         Waterloo, knowing my fate is to be with you           Wa Wa Wa Wa Waterloo
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                   Il est arrivé mon Waterloo
         Finally facing my Waterloo
                                         Comment faire encore pour y croire
         So how could I ever refuse                    Quand je souhaite ta victoire
         I feel like I win when I lose
                                         Waterloo - tu es vainqueur et je perds la guerre
         Waterloo, couldn't escape if I wanted to             Waterloo - je me constitue ta prisionière
         Waterloo, knowing my fate is to be with you           Wa Wa Wa Wa Waterloo
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                   Il est arrivé mon Waterloo
         Finally facing my Waterloo                    Wa Wa Wa Wa Waterloo
         Woo-woo-woo-woo Waterloo                     Il est arrivé mon Waterloo
         Knowing my fate is to be with you                Wa Wa Wa Wa Waterloo
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                   Il est arrivé mon Waterloo
         Finally facing my Waterloo
         Woo-woo-woo-woo Waterloo            Lyrics:     Alain Boublil
         Knowing my fate is ......
                                 Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Year:      1974
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                 Special info:
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1974
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 20 of 87
                                                              1974
         Waterloo                               Waterloo
Agnetha, Frida  Déjà, à Waterloo Napoléon a dû se rendre       Agnetha, Frida  Wie du mich angeseh'n hast, war ich schon
         Et moi, je crois que mon destin prend                 verloren
         Aujourd'hui le même chemin                      Und nun bin ich verliebt bis über meine Ohren und
         Les livres d'histoire et la vie                    ich will
         Racontent la même comédie                       Nur deine Gefangene sein
                                            Ab heute bist du für mich mein
         Waterloo - tu es vainqueur et je perds la guerre
         Waterloo - je me constitue ta prisionière               Waterloo, keiner nahm mich so im Sturm wie du
         Waterloo - je ne peux plus fuir et plus t'échapper          Waterloo, ich kam davon wie Napoleon
         Waterloo - pour la vie je promets de t'aimer             Waterloo, ich gebe auf und ich komm zu dir
         Wa Wa Wa Wa Waterloo                         Waterloo, auch wenn ich dabei mein Herz verlier'
         Il est arrivé mon Waterloo                      Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo
                                            Auch wenn ich dabei mein Herz verlier'
         Jo, jo, man vär jer sej och fäktas i det längsta
         Men men mot känslor kämpar gudarna för gäves             Zuerst hab' ich geglaubt, ich muß dir widerstehen
         har man sagt                             Du hast um mich gekämpft und ich hab'
         Det är som jag hör de en sang                     eingesehen mit der Zeit
         Jag tror det är kärlek pa gang                    Es ist doch viel schöner zu zwein
                                            Als unbedingt Sieger zu sein
         Waterloo, sa här man funnit sin överman
         Waterloo, mäktig och väldig och stark är han             Waterloo, keiner nahm mich so im Sturm wie du
         Waterloo, allting känns rätt, och emin tro              Waterloo, ich kam davon wie Napoleon
         Waterloo, du är mitt öde, mitt Waterloo                Waterloo, nun geb' ich auf und ich komm zu dir
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                     Waterloo, auch wenn ich dabei mein Herz verlier'
         Du är mitt öde, mit Waterloo                     Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo
                                            Auch wenn ich dabei mein Herz verlier'
         Det är som jag hör de en sang
         Jag tror det är kärlek pa gang                    Es ist doch viel schöner zu zwein
                                            Du sollst mein Eroberer sein
         Waterloo, allting känns rätt, och emin trio
         Waterloo, du är mitt öde, mitt Waterloo                Waterloo, nun geb' ich auf und ich komm zu dir
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                     Waterloo, auch wenn ich dabei mein Herz verlier'
         Du är mitt öde, mit Waterloo                     Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo
         Ooh-ooh-ooh-ooh Waterloo                       Auch wenn ich dabei mein Herz verlier'
         Du är mitt öde, mit Waterloo                     Oh-oh-oh-oh Waterloo
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                     Auch wenn ich dabei mein Herz verlier'
         Du är mitt öde, mit Waterloo                     Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo
         Ooh-ooh-ooh-ooh Waterloo                       Auch wenn ich dabei mein Herz verlier'
         Du är mitt öde ....
                                   Lyrics:     Gerd Mueller-Schwanke
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Alain Boublil    Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson            Year:      1974
Year:      1974                         Special info:
Special info:  1994 mix
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 21 of 87
                                                              1974
         Waterloo                              What about Livingstone
Agnetha, Frida  Jo, jo i Waterloo Napoleon fick gesej       Agnetha, Frida  Went to buy me a paper
         Men, men, sitt öde kan man möta pa sa manga skil          At the local news stand
         da sätt                               And then I heard them
         Själv känner jag, sen jag mött dej                 Laugh and say
         Histori en upp repar sej                      Look they're gonna go flyin'
                                           Way up to the moon now
         Waterloo, jag är beseg rad nu ger jag mej              Hey what's it good for
         Waterloo, lovar med nöje att alska dej               Anyway
         Waterloo, allting känns rätt, och emin tro             So I said, fellows
         Waterloo, du är mitt öde, mitt Waterloo               Like to ask you a thing if I may
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo
         Du är mitt öde, mit Waterloo            Agnetha, Frida, What about Livingstone
                                  Björn, Benny  What about all those men
         Jo, jo, man vär jer sej och fäktas i det längsta          Who have sacrificed their lives
         Men men mot känslor kämpar gudarna för gäves            To lead the way
         har man sagt                            Tell me, wasn't it worth the while
         Det är som jag hör de en sang                   Travelin' up the Nile
         Jag tror det är kärlek pa gang                   Putting themselves on test
                                          Didn't that help the rest
         Waterloo, sa här man funnit sin överman              Wasn't it worth it then
         Waterloo, mäktig och väldig och stark är han            What about Livingstone
         Waterloo, allting känns rätt, och emin tro
         Waterloo, du är mitt öde, mitt Waterloo      Agnetha, Frida  And all of these fellows
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                    At the local news stand
         Du är mitt öde, mit Waterloo                    Didn't know what to answer
                                           Or what to say
         Det är som jag hör de en sang                    So I told them about him
         Jag tror det är kärlek pa gang                   That he was just like
                                           One of those spacemen
         Waterloo, allting känns rätt, och emin trio             In his way
         Waterloo, du är mitt öde, mitt Waterloo               And if you laugh at them
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                    Then there's only a thing I can say
         Du är mitt öde, mit Waterloo
         Ooh-ooh-ooh-ooh Waterloo              Agnetha, Frida, What about Livingstone
         Du är mitt öde, mit Waterloo            Björn, Benny  What about all those men
         Wah-wah-wah-wah-wah Waterloo                    Who have sacrificed their lives
         Du är mitt öde, mit Waterloo                    To lead the way
         Ooh-ooh-ooh-ooh Waterloo                      Tell me, wasn't it worth the while
         Du är mitt öde ....                        Travelin' up the Nile
                                          Putting themselves on test
                                          Didn't that help the rest
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                          Wasn't it worth it then
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1974                                What about Livingstone
Special info:                                    What about all those men
                                           Who have sacrificed their lives
                                           To lead the way
                                           Tell me, wasn't it worth the while
                                           Travelin' up the Nile
                                           Putting themselves on test
                                           Didn't that help the rest
                                           Wasn't it worth it then

                                           What about Livingstone
                                           What about all those men
                                           Who have sacrificed their lives
                                           To lead the way
                                           Tell me, wasn't it worth the while
                                           Travelin' up the Nile
                                           Putting themselves on test
                                           Didn't that help the rest
                                           Wasn't it worth it then

                                  Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                  Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                  Year:      1974
                                  Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 22 of 87
                                                                1975
         Bang a boomerang                           Fernando
Agnetha, Frida  Makin' somebody happy is a question of give and    Frida      Varför sörjer du, Fernando
         take                                 Varför klingar din gitarr i moll vad är det som står på
         You can learn how to show it, so come on give             Är det kärleken, Fernando
         yourself a break                           Har don lämnat dej din stora, stora kärlek är det så
         Every smile and every little touch                  Den som älskat och förlorat
         Don't you know that they mean so much                 Vet att sånt kan ändå hända då och då
         Sweet sweet kisses so tender
         Always will return to sender, like a                 Sorgen kan va tung att bära
                                            Men att vänner sviker är nånting man måste lära sej
         Bang-a-boome-boomerang                        Jag har också mist min kära
         Dum-mi dum-dum-mi dum-mi dum-dum                   Vem är du som tror att detta kunde drabba bara dej
         A bang-a-boome-boomerang                       Har du några glada sånger
         Love is a tune you hum-mi hum hum                   Kvar så spela, spela, spela dom för mej
         By givin' away I think you learn
         You get love in return                        Länge, länge leve kärleken
         So bang-a-boome-boomerang is love                   Vår bästa vän, Fernando
         A boome-boomerang is love                       Fyll ditt glas och höj en skål för den
                                            För kärleken, Fernando
         Love is always around and you can look for it             Spela, spela melodien och sjung
         anywhere                               Sången om lyckan
         When you feel that you've found it, my advice is to          Länge, länge leve kärleken
         take care                               Den kärleken, Fernando
         Never use it as a selfish tool                    Länge, länge leve kärleken
         Never ever be such a fool                       Den kärleken, Fernando
         Every feelin' you're showin'
         Is a boomerang you're throwin', yes a                 Ska vi skåla för dom andra
                                            Som fick evig kälek och den tro som bor i varje
         Bang-a-boome-boomerang                        sång
         Dum-mi dum-dum-mi dum-mi dum-dum                   Eller skåla med varandra
         A bang-a-boome-boomerang                       Vill du dricka för den lycka som jag upplevde en
         Love is a tune you hum-mi hum hum                   gång
         By givin' away I think you learn                   De är lika sant som sagt
         You get love in return                        Den vackra sagan den blir aldrig, aldrig lång
         So bang-a-boome-boomerang is love
         A boome-boomerang is love                       Länge, länge leve kärleken
                                            Vår bästa vän, Fernando
         And if you're warm and tender                     Fyll ditt glas och höj en skål för den
         I'll kiss you return to sender                    För kärleken, Fernando
         Please surrender                           Spela, spela melodien och sjung
                                            Sången om lyckan
         Bang-a-boome-boomerang                        Länge, länge leve kärleken
         Dum-mi dum-dum-mi dum-mi dum-dum                   Den kärleken, Fernando
         So bang-a-boome-boomerang is love
         A boome-boomerang is love                       Länge, länge leve kärleken
                                            Vår bästa vän, Fernando
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson             Fyll ditt glas och höj en skål för den
                                            För kärleken, Fernando
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                            Spela, spela melodien och sjung
Year:      1975                                 Sången om lyckan
Special info:                                     Länge, länge leve kärleken
                                            Den kärleken, Fernando

                                            Länge, länge leve kärleken
                                            Vår bästa vän, Fernando
                                            Länge, länge leve kärleken
                                            Vår bästa vän, Fernando

                                    Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Year:      1975
                                    Special info:  Frida
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 23 of 87
                                                                  1975
        Fernando                                  Hey hey Helen
Frida      Varför sörjer du, Fernando                Agnetha, Frida  So at last you're free
        Varför klingar din gitarr i moll vad är det som står på          It's the way you wanted it to be
        Är det kärleken, Fernando                         And the price you pay
        Har don lämnat dej din stora, stora kärlek är det så            To be called a woman of today
        Den som älskat och förlorat                        Is it worth the pain to see the children cry
        Vet att sånt kan ändå hända då och då                   Does it hurt when they ask for daddy

        Sorgen kan va tung att bära                        Hey hey Helen, now you live on your own
        Men att vänner sviker är nånting man måste lära sej            Hey hey Helen, can you make it alone
        Jag har också mist min kära                        (Yes you can)
        Vem är du som tror att detta kunde drabba bara dej
        Har du några glada sånger                         So you're free at last
        Kvar så spela, spela, spela dom för mej                  And beginning to forget the past
                                              Does it make you sad
        Länge, länge leve kärleken                         When you think about the life you had
        Vår bästa vän, Fernando                          But you're right, you had to take a second chance
        Fyll ditt glas och höj en skål för den                   So you fight to find your freedom
        För kärleken, Fernando
        Spela, spela melodien och sjung                      Hey hey Helen, now you live on your own
        Sången om lyckan                              Hey hey Helen, can you make it alone
        Länge, länge leve kärleken                         Hey hey Helen, what's the matter with you
        Den kärleken, Fernando                           Hey hey Helen, don't you know what to do
        Länge, länge leve kärleken                         (Yes you can)
        Den kärleken, Fernando
                                              Hey hey Helen, now you live on your own
        Ska vi skåla för dom andra                         Hey hey Helen, can you make it alone
        Som fick evig kälek och den tro som bor i varje              Hey hey Helen, what's the matter with you
        sång                                    Hey hey Helen, don't you know what to do
        Eller skåla med varandra
        Vill du dricka för den lycka som jag upplevde en     Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
        gång
                                     Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        De är lika sant som sagt
        Den vackra sagan den blir aldrig, aldrig lång       Year:      1975
                                     Special info:
        Länge, länge leve kärleken
        Vår bästa vän, Fernando
        Fyll ditt glas och höj en skål för den
        För kärleken, Fernando
        Spela, spela melodien och sjung
        Sången om lyckan
        Länge, länge leve kärleken
        Den kärleken, Fernando

        Länge, länge leve kärleken
        Vår bästa vän, Fernando
        Fyll ditt glas och höj en skål för den
        För kärleken, Fernando
        Spela, spela melodien och sjung
        Sången om lyckan
        Länge, länge leve kärleken
        Den kärleken, Fernando

        Länge, länge leve kärleken
        Vår bästa vän, Fernando
        Länge, länge leve kärleken
        Vår bästa vän, Fernando

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1975
Special info:  Rehearsel
http://www.abbaplaza.com                                                      Page 24 of 87
                                                             1975
         I do, I do, I do, I do, I do                   Mamma Mia
Agnetha, Frida  Love me or leave me               Agnetha, Frida  I've been cheated by you since I don't know when
         Make your choice, but believe me                 So I made up my mind, it must come to an end
         I love you                            Look at me now, will I ever learn
         I do, I do, I do, I do, I do                   I don't know how, but I suddenly lose control
         I can't conceal it                        There's a fire within my soul
         Don't you see, can't you feel it                 Just a look and I can hear a bell ring
         don't you do                           One more look and I forget everything, oooh
         I do, I do, I do, I do, I do
                                         Mamma Mia, here I go again
         Oh I've been dreaming through my lonely past           My, my, how can I resist you
         Now I just made it, I found you at last             Mamma Mia, does it show again
                                         My, my, just how much I missed you
         So come on now, let's try it                   Yes I've been broken hearted
         I love you, can't deny it                    Blue since the day we parted
         Cause it's true                         Why, why, did I ever let you go
         I do, I do, I do, I do, I do                   Mamma mia, now I really know
                                         My, my, I could never let you go
         Oh, no hard feelings between you and me
         If we can't make it, but just wait and see            I've been angry and sad about things that you do
                                         I can't count all the times that I've told you we're
         So come on now, let's try it                   through
         I love you, can't deny it                    And when you go, when you slam the door
         Cause it's true                         I think you know that you won't be away too long
         I do, I do, I do, I do, I do                   You know that I'm not that strong
         So love me or leave me                      Just one look and I hear a bell ring
         Make your choice, but believe me                 One more look and I forget everything, oooh
         I love you
         I do, I do, I do, I do, I do                   Mamma Mia, here I go again
         I can't conceal it                        My, my, how can I resist you
         Don't you see, can't you feel it                 Mamma Mia, does it show again
         Don't you do                           My, my, just how much I missed you
         I do, I do, I do, I do, I do                   Yes I've been broken hearted
                                         Blue since the day we parted
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson          Why, why, did I ever let you go
                                         Mamma Mia, even if I say
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                  Bye bye, leave me now or never
Year:      1975                               Mamma Mia, it's a game we play
Special info:                                   Bye bye, doesn't mean forever

                                         Mamma Mia, here I go again
                                         My, my, how can I resist you
                                         Mamma Mia, does it show again
                                         My, my, just how much I missed you
                                         Yes I've been broken hearted
                                         Blue since the day we parted
                                         Why, why, did I ever let you go
                                         Mamma mia, now I really know
                                         My, my, I could never let you go

                                 Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                 Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Year:      1975
                                 Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 25 of 87
                                                                1975
         Man in the middle                          Medley
Björn      Did you see that man                Agnetha, Frida, Gonna jump down, spin around, pick a bale of
         In the limousine                  Björn      cotton
         With the pretty blonde                       Gonna jump down, spin around, pick a bale of day
         He is fifty and the girl's only seventeen              Gonna jump down, spin around, pick a bale of
         But she doesn't care                        cotton
         And she never will                         Gonna jump down, spin around, pick a bale a day
         If he's ninety five
         She don't give a damn just as long as he pays the  Agnetha, Frida  Oh Lawdy, pick a bale of cotton
         bill                                 Oh Lawdy, pick a bale of day
                                           Oh Lawdy, pick a bale of cotton
         Did you see that man                         Oh Lawdy, pick a bale of day
         With the fat cigar
         He just left his lunch               Agnetha, Frida, I say me and my buddy gonna pick a bale of cotton
         With a belly full of lobster and caviar       Björn      Now me and my buddy gonna pick a bale of day
         He can choose a wine                        I say me and my buddy gonna pick a bale of cotton
         From a vintage year                         Now me and my buddy gonna pick a bale of day
         He will drink champagne
         In his limousine when the rest of us drink a beer  Agnetha, Frida  Oh Lawdy, pick a bale of cotton
                                           Oh Lawdy, pick a bale a day
Agnetha, Frida, Cause he's the man in the middle, never second            Oh Lawdy, pick a bale of cotton
Björn      fiddle                                Oh Lawdy, pick a bale a day
        Just like a spider in a cobweb
        Hard as a hammer, not the kind of boss        Frida      On top of old Smokey, all covered with snow
        You double cross                           I lost my true lover by courting so slow
        Cause he's the man in the middle, knows the way            For courting's a pleasure and parting is grief
        to diddle                               And a false hearted lover is worse than a thief
        He's never bothered by his conscience                 On top of old Smokey, all covered with snow
        Deals with the devil, cause he wants to be              I lost my true lover by courting to slow
        Man in the middle, the middle, the middle, in the
        middle                        Agnetha     When you wake up in the morning, you hear the
                                           ding dong ring
Björn      But you see, that man                        And you go marching to the table, see the same
         Made a big mistake                          old thing
         Even though he's got                         See the fork on the table, nothing in your pan
         All his servants and a mansion beside a lake             If you say a thing about it, you're in trouble with a
         And the money too                          man
         All that he can spend
         He can buy the most, nearly anything        Agnetha, Frida  Let the midnight special shine a light on me
         But he can't buy an honest friend                  Let the midnight special shine it's everloving light
                                           on me
Agnetha, Frida, Cause he's the man in the middle, never second
Björn      fiddle                        Agnetha     If you ever go to Houston, well you'd better act right
        Just like a spider in a cobweb                    And you'd better not gamble and you'd better not
        Hard as a hammer, not the kind of boss                fight
        You double cross                           For the sherrif will arrest you and he'll take you
        Cause he's the man in the middle, knows the way            down
        to diddle                               And before you understand it, you are prison bound
        He's never bothered by his conscience
        Deals with the devil, cause he wants to be
                                   Agnetha, Frida  Let the midnight special shine a light on me
        Man in the middle, the middle, the middle, in the
                                           Let the midnight special shine it's everloving light
        middle
                                           on me
                                           On me, on me
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson            Let the midnight special shine a light on me
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                    Let the midnight special shine it's everloving light
Year:      1975                                 on me
                                           On me, on me
Special info:
                                           Let the midnight special shine a light on me
                                           Let the midnight special shine it's everloving light
                                           on me
                                           On me, on me
                                           Let the midnight special shine a light on me
                                           Let the midnight special shine it's everloving light
                                           on me
                                           On me, on me

                                   Lyrics:     traditional
                                   Music:      traditional
                                   Year:      1975
                                   Special info:http://www.abbaplaza.com                                                    Page 26 of 87
                                                            1975
         Rock me                             S.O.S.
Björn      Rock me, give me that kick now         Agnetha     Where are those happy days
         Rock me, show me that trick now                 They seem so hard to find
         Roll me, you can do magic baby                  I try to reach for you
         And I can't get enough of it                   But you have closed your mind
         Rock me, gimme that feeling                   Whatever happened to our love
         Rock me, rockin' and reelin' baby                I wish I understood
         So don't stop doin' it                      It used to be so nice
         Don't stop doin' it now                     It used to be so good

Agnetha, Frida  Don't stop the rock, don't stop the rock    Agnetha, Frida  So when you're near me
         I say, Don't stop the rock                    Darling, can't you hear me, S.O.S.
                                         The love you gave me
Björn      Wanna be, wanna be                        Nothing else can save me, S.O.S.
         In my baby's arms                        When you're gone
         Gonna be, gonna be                        How can I even try to go on
         Nice and gentle if you want me too                When you're gone
         Just as long as I'm in love with you               Though I try, how can I carry on
         Yours forever honey, that's what I
         Wanna be, wanna be, wanna be, yeah       Agnetha     You seem so far away
                                         Though you are standing near
Agnetha, Frida, Rock me, give me that kick now                  You made me feel alive
Björn, Benny  Rock me, show me that trick now                  But something died I fear
        Roll me, you can do magic baby                  I really tried to make it out
        And I can't get enough of it                   I wish I understood
        Rock me, gimme that feeling                    What happened to our love
        Rock me, rockin' and reelin' baby                 It used to be so good
        So don't stop doin' it
        Don't stop doin' it now             Agnetha, Frida  So when you're near me
                                         Darling, can't you hear me, S.O.S.
Agnetha, Frida  Don't stop the rock, don't stop the rock             The love you gave me
         I say, Don't stop the rock                    Nothing else can save me, S.O.S.
                                         When you're gone
Björn      Wanna be, wanna be                        How can I even try to go on
         With the one that I love, love, love               When you're gone
         Gonna be, gonna be                        Though I try, how can I carry on
         With you baby every single night
         I can teach you how to rock, alright               So when you're near me
         Your sweet lover honey, that's what I              Darling, can't you hear me, S.O.S.
         Wanna be, wanna be, wanna be, yeah                And the love you gave me
                                         Nothing else can save me, S.O.S.
Agnetha, Frida, Rock me, give me that kick now                  When you're gone
Björn, Benny  Rock me, show me that trick now                  How can I even try to go on
        Roll me, you can do magic baby                  When you're gone
        And I can't get enough of it                   Though I try, how can I carry on
        Rock me, gimme that feeling
        Rock me, rockin' and reelin' baby                 When you're gone
        So don't stop doin' it                      How can I even try to go on
        Don't stop doin' it                        When you're gone
                                         Though I try, how can I carry on
         Rock me, give me that kick now
         Rock me, show me that trick now         Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
         Roll me, you can do magic baby         Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         And I can't get enough of it
                                 Year:      1975
         Rock me, gimme that feeling
         Rock me, rockin' and reelin' baby        Special info:
         So don't stop doin' it
         Don't stop doin' it now

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1975
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                Page 27 of 87
                                                      1975
        S.O.S.                       Tropical loveland
Agnetha     Var är den lycka som        Frida      Come to my loveland, wander along
        Jag en gång frömde om ?               Beautiful gardens full of flowers and songs
        Du har förändrat dej                Come to the sunshine, beaches and sand
        Och är så långt från mej              Listen to blue-birds, won't you come to my land
        Var är dom känslor som du haft
        Hur har det blivit så ?               The grass is mellow and the sky is blue
        Du är en främling nu                My paradise is waiting here for you
        Finns någon hjälp att få ?
                                  Oh, oh, oh, it's a tropical loveland
        Säj vem kan svara                  Oh, oh, oh, I wanna share it with you
        Och vem kan förklara, S.O.S.            Life can be funny, happy and sunny
        Var är min kära                   Oh, oh, oh, in my tropical loveland
        Som var mej så nära, S.O.S.
        Vem är du                      Come to my loveland, wander with me
        Som jag nu inte känner igen             Lie with me darling, in the shade of a tree
        Var är han                     Over the rainbow, under the moon
        Denne man som en gång var min vän          That's where my land is, won't you come to me
                                  soon
        Den stora kärleken
        Vart tog den vägen sen               Just take my hand I'll show you everything
        Hur gick den melodin                The secrets that my paradise can bring
        Som var så spröd och fin
        Fast vi kan gå bredvid varann            Oh, oh, oh, it's a tropical loveland
        Så är du långt från mej               Oh, oh, oh, I wanna share it with you
        Och min känslor dom                 Life can be funny, happy and sunny
        Når inte fram till dej               Oh, oh, oh, in my tropical loveland

        Säj vem kan svara                  Oh, oh, oh, it's a tropical loveland
        Och vem kan förklara, S.O.S.            Oh, oh, oh, I wanna share it with, I wanna share it
        Var är min kära                   with you
        Som var mej så nära, S.O.S.             Oh, oh, oh, it's a tropical loveland
        Vem är du                      Oh, oh, oh, I wanna share it with you
        Som jag nu inte känner igen             Oh, oh, oh, it's a tropical loveland
        Var är han                     Oh, oh, oh, I wanna share it with you
        Denne man som en gång var min vän          Oh, oh, oh, it's a tropical loveland
                                  Oh, oh, oh, I wanna share it with you
        Säj vem kan svara
        Och vem kan förklara, S.O.S.
                          Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
        Var är min kära
        Som var mej så nära, S.O.S.     Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        Vem är du              Year:      1975
        Som jag nu inte känner igen     Special info:
        Var är han
        Denne man som en gång var min vän

        Varför ska
        Du och jag som två främlinger gå
        Var är han
        Denne man som jag älskade så

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1975
Special info:  Agnetha
http://www.abbaplaza.com                                          Page 28 of 87
                                                                1976
        Crazy world                               Dancing queen
Björn      I was out with the morning sun             Agnetha, Frida  You can dance, you can jive
        Couldn't sleep, so I thought I'd take a walk              Having the time of your live
        I was thinking of you and me                      See that girl, watch that scene
        And I went to your house, 'cause I had to talk             Dig in the dancing queen
        I could hardly believe my eyes
        When I saw this guy closing your front door               Friday night and the lights are low
        Had the feeling of emptiness like I never had before          Looking out for a place to go
        And I closed my eyes, will you leave me girl              We're they play the right music, getting in the swing
        Then I realized, it's a crazy world                   You've come to look for a king
                                            Anybody could be that guy
        As he disapeared in his car                       Night is young and the music's high
        I was stunned and I didn't know what to do               With a bit of rock music, everything is fine
        Everything I had ever dreamed                      You're in the mood for a dance
        Everything in my life's part of you                   And when you get the chance
        And I just couldn't move my feet
        So I stood on the pavement as you came out               You are the dancing queen, young and sweet, only
        You acted as you didn't know what it was all about           seventeen
        And I closed my eyes, will you leave me girl              Dancing queen, feel the beat from the tambourine,
        Then I realized, it's a crazy world                   oh yeah
                                            You can dance, you can jive
        Baby, how could you do it                        Having the time of your life
        You just told me lies                          See that girl, watch that scene
        And you meet behind my back                       Dig in the dancing queen
        With other guys
        Baby, how could you tell me                       You're a teaser, you turn 'em on
        There was only me                            Leave 'em burnin and then you're gone
        I was stupid to believe you                       Lookin' out for an other, anyone will do
        I was blind but now I see                        You're in the mood for a dance
                                            And when you get the chance
        Then you smiled and you took my hand
        "There is something", you said, "that you may not            You are the dancing queen, young and sweet, only
        know                                  seventeen
        There's a couple of men in my life                   Dancing queen, feel the beat from the tambourine,
        And one of them is my brother Joe                    oh yeah
        He's been gone for a long, long time                  You can dance, you can jive
        But he's back and I think he's gonna stay                Having the time of your life
        You'll be seeing a lot of him, he's so nice in every          See that girl, watch that scene
        way"                                  Dig in the dancing queen
        Then I closed my eyes, never leave me girl
        Then I realized, it's a crazy world                   Dig in the dancing queen

        So I closed my eyes, never leave me girl        Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
        Then I realized, it's a crazy world
        So I closed my eyes, never leave me girl        Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        Then I realized, it's a crazy world          Year:      1976
                                    Special info:
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1976
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 29 of 87
                                                            1976
         Dum dum diddle                          Fernando
Frida      I can hear how you work, practising hard     Frida      Can you hear the drums, Fernando
         Playing night and day, wo-oh                   I remember long ago, another starry night like this
         And it sounds better now, yes you improve            In the firelight, Fernando
         Everytime you play, wo-oh                    You were humming to yourself and softly
         But it's bad                           strumming your guitar
         You're so sad                          I could hear the distant drums
         And you're only smiling                     And sounds of bugle calls were coming from the far
         When you play your violin
                                         They were closer now, Fernando
Agnetha, Frida  Dum dum diddle, to be your fiddle                Every hour, every minute seemed to last eternally
         To be so near you and not just hear you             I was so afraid, Fernando
         Dum dum diddle, to be your fiddle                We were young and full of life and none of us
         I think then maybe you'd see me, baby              prepared to die
         You'd be mine                          And I'm not ashamed to say
         And we'd be together all the time                The roar of guns and cannons almost made me cry
         Wish I was dum dum diddle, your darling fiddle
                                 Agnetha, Frida, There was something in the air tonight
Frida      But I think, you don't know that I exist     Björn, Benny  The stars were bright, Fernando
         I'm the quiet kind, wo-oh                    They were shining there for you and me
         From the day when I first listened to you            For liberty, Fernando
         You've been on my mind, wo-oh                  Though we never thought that we could lose
         You don't care                          There's no regret
         It's not fair                          If I had to so the same again
         And you're only smiling                     I would my friend, Fernando
         When you play your violin                    If I had to do the same again
                                         I would my friend, Fernando
Agnetha, Frida  Dum dum diddle, to be your fiddle
         To be so near you and not just hear you     Frida      Now we're old and grey, Fernando
         Dum dum diddle, to be your fiddle                Since many years I haven't seen a rifle in your hand
         I think then maybe you'd see me, baby              Can you hear the drums, Fernando
         You'd be mine                          Do you still recall the faithful night we crossed the
         And we'd be together all the time                Rio Grande
                                         I can see it in your eyes
         Dum dum diddle, to be your fiddle                How proud you were to fight for freedom in this land
         To be so near you and not just hear you
         Dum dum diddle, to be your fiddle        Agnetha, Frida, There was something in the air tonight
         I think then maybe you'd see me, baby      Björn, Benny  The stars were bright, Fernando
         You'd be mine                          They were shining there for you and me
         And we'd be together all the time                For liberty, Fernando
         Wish I was dum dum diddle, your darling fiddle          Though we never thought that we could lose
                                         There's no regret
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson          If I had to so the same again
                                         I would my friend, Fernando
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1976
                                         There was something in the air tonight
Special info:                                   The stars were bright, Fernando
                                         They were shining there for you and me
                                         For liberty, Fernando
                                         Though we never thought that we could lose
                                         There's no regret
                                         If I had to so the same again
                                         I would my friend, Fernando

                                         Yes, if I had to do the same again
                                         I would my friend, Fernando
                                         If I had to do the same again
                                         I would my friend ......

                                 Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                 Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Year:      1976
                                 Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 30 of 87
                                                           1976
         Get on the carroussel                    I'm an A
Agnetha, Frida  Get on the carousel             Frida      I am Frida, hello
         Get on the carousel                     I'm the star of the show
         Get on
         The roundabout is just beginning      Agnetha     That's the way she thinks anyway
         Get on
         It's fun to see the world a'spinning    Frida      And I like to perform
         Get on the carousel                     Benny says I am warm
          (indistinguishable)
         Get on the carousel             Benny      Well, hot is the least you can say
          (indistinguishable)
         Get on
                               Frida      Independent and free
         Your happiness is waiting for you
                                       And ambitious that's me
          (it's only making me stay)
                                       Fighting for fame and success
         Get on
                                       And I'm thought too you see
         Be famous, let the world adore you
          (And I don’t really care)
                               Benny      No, she's not, just ask me!
         Get on the carousel
          (Well all I really wanna do is get off)
         Get on the carousel             Frida      Well singing and dancing
          (Oh, I really wanna know)                 Is what I like best

Agnetha     I feel so dizzy I wanna go         Agnetha, Frida  I am an A
         Listen
         Now I don't think I can take much more   Björn, Benny   I'm a B

Frida      So can't you tell 'em to make it slow    Agnetha, Frida, Singing together in harmony
         Listen                   Björn, Benny
         I want the speed that I had before
                               Agnetha, Frida  He's a B
Agnetha     I'm feeling sick and I wanna stop
         Spinning                  Björn, Benny   She's a bird
         So won't you let me get off this thing
                               Agnetha, Frida  Fiddle-dee-dee
Frida      I got a feeling I reached the top
         Spinning                  Björn, Benny   Yes you heard
         I only wanted to dance and sing
                               Agnetha, Frida, We are simply a four letter word:
Agnetha, Frida  Get on the carousel             Björn, Benny  A-B-B-A
         Get on the carousel
         Get on                   Björn      I am Björn
         The roundabout is just beginning               I'm the guy who is careful and shy
         Get on                            Don't like to spend every dime
         It's fun to see the world a'spinning             But I have my guitar
         Get on the carousel                     And I drive in my car
          (indistinguishable)
         Get on the carousel             Agnetha     Scares me to death every time
          (indistinguishable)
         Get on                   Björn      And I don't like to shave
         Your happiness is waiting for you
          (it's only making me stay)
                               Agnetha     You should live in a cave!
         Get on
         Be famous, let the world adore you
          (And I don’t really care)         Björn      No, I feel more at home on the stage
         Get on the carousel                     When I sing and I play
          (Well all I really wanna do is get off)          With my my group it's o.k.
         Get on the carousel
          (Oh, I really wanna know)         Agnetha, Frida, Your group? You're kidding!
                               Benny      Or is it your age?
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                               Agnetha, Frida, Two and two makes four
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson       Björn, Benny  Every song opens a door
Year:      1976                            I am an A, I am a B
Special info:  From "The girl with the golden hair"            I am a B, I am an A

                               Agnetha     I'm Agnetha, hello
                                       I'm the young one, you know

                               Frida      And she never lets me forget
http://www.abbaplaza.com                                               Page 31 of 87
                                                           1976
Agnetha     I am gentle and mild
        Underneath it I'm wild
                                         I'm an A

Björn      Craziest woman I've met             Frida      I am Frida, hello
                                         I like clothes, yes I do
Agnetha     I'm romantic they say                      And I like wine and champagne
        But it's not quite that way                   I don't save, no I don't
        Down to earth, yes indeed                    And I know what I want
        And I like early nights
        So I turn of the lights             Benny      That's why she's driving me nearly insane

Björn      And I never get any chances ... to read     Frida      Many times as you know
                                         It's along way to go
Benny      I am Benny at last                        Fighting for stardom and fame
        And I'm living quite fast                    But I'm tough, yeah, you see
        I like to travel and see.
        I can play day and night            Benny      No she's not, just ask me
        It's the feeling allright
                                Frida      Singing and dancing
Frida      And that's sometimes a problem for me              I do love the game

Benny      I can play "In the mood"            Björn, Benny   She is an A
        I like wine, I like food
                                Agnetha, Frida  He is a B
Björn      No, that's something he just can't deny
                                Björn, Benny   She is OK
Benny      But I'm the talented one
        With a place in the sun             Agnetha, Frida  So is he

Agnetha, Frida, And when he's not bragging           Agnetha, Frida, We are together all of the time
Björn      He's quite a nice guy              Björn, Benny  All the time

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson  Björn      Hey, I'm Björn, I'm the guy
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                  Who is careful and shy
                                         Don't like to spend every dime
Year:      1976
                                         But I love my guitar
Special info:  From 1977 world tour                       And to drive in my car

                                Agnetha     Scares me to death every time

                                Björn      I don't shave when I write

                                Agnetha     That I feel in the night

                                Björn      And I like home before stage
                                         But to sing and to play
                                         With my group is OK

                                Agnetha, Frida, Your group? You're kidding
                                Benny      Or is it your age?

                                Björn, Benny   She is an A

                                Agnetha, Frida  He is a B

                                Björn, Benny   She is OK

                                Agnetha, Frida  So is he

                                Agnetha, Frida, We are together all of the time
                                Björn, Benny  All of the time

                                Agnetha     I am Anna, hello
                                         And I think it does show
                                         music is part of my life
                                         And I like to dress
                                         I've got temper, oh yes

                                Björn      Yeah, I agree she's my wife
http://www.abbaplaza.com                                               Page 32 of 87
                                                            1976
Agnetha     I'm romantic they say
        But I think Björn says "nej"
                                         Knowing me, knowing you
        You ought to listen to him
        No good cooker you see             Frida      No more carefree laughter
        Björn is cooking for me                     Silence ever after
                                         Walking through an empty house
Björn      Since I can't either                       Tears in my eyes
        That's why I am slim                       This is where the story ends
                                         This is goodbye
Benny      I am Benny, at last
        I'm living quite fast              Agnetha, Frida  Knowing me, knowing you, aha
        I like travel and see                      There is nothing I can do
        I can play day and night                     Knowing me, knowing you, aha
        Day and night - am I right?                   We just have to face it, this time we're through
                                         Breakin' up is never easy, I know, but I have to go
Frida      Right, that's why we disagree                  Knowing me, knowing you
                                         It's the best I can do
Benny      I like wine, I like food
        I can play "In the mood"            Frida      Mem'ries, good days, bad days
        And in summer I sail                       They'll be with me always
        It's a pleasure to be                      In these old familiar rooms
        In this show here for me                     Children would play
                                         Now there's only emptiness
Agnetha, Frida, That's why before you look                    Nothing to say
Björn      Nervous and pale
                                Agnetha, Frida  Knowing me, knowing you, aha
                                         There is nothing I can do
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                         Knowing me, knowing you, aha
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                  We just have to face it, this time we're through
Year:      1976                               Breakin' up is never easy, I know, but I have to go
Special info:  Studio version                          Knowing me, knowing you
                                         It's the best I can do

                                         Knowing me, knowing you, aha
                                         There is nothing I can do
                                         Knowing me, knowing you, aha
                                         We just have to face it, this time we're through
                                         Breakin' up is never easy, I know, but I have to go
                                         Knowing me, knowing you
                                         It's the best I can do

                                Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                Year:      1976
                                Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                Page 33 of 87
                                                             1976
         Money, money, money                       My love, my life
Frida      I work all night, I work all day        Agnetha     I've seen it on your face
         To pay the bills I have to pay                  Tells me more than any worn out old phrase
         Ain't it sad                           So now we'll go seperate ways
         And still there never seems to be                Never again we two
         A single penny left for me                    Never again, nothing I can do
         That's too bad
         In my dreams I have a plan           Agnetha, Frida  Like an image passing by, my love, my life
         If I got me a wealthy man                    In the mirror of your eyes, my love, my life
         I wouldn't have to work at all                  I can see it all so clearly
         I'd fool around and have a ball                 Answer me sincerely
                                         Was it a dream, a lie
Agnetha, Frida  Money, money, money                       Like reflections of your mind, my love, my life
         Must be funny                          Are the words you try to find, my love, my life
         In the rich man's world                     But I know I don't posses you
         Money, money, money                       So go away, God bless you
         Always sunny                           You are still my love and my life
         In the rich man's world                     Still my one and only
         Aha, aha
         All the things I could do            Agnetha     I've watched you look away
         If I had a little money                     Tell me is it really so hard to say
         It's a rich man's world                     Oh, this has been my longest day
                                         Sitting here close to you
         It's a rich man's world                     Knowing that maybe tonight we're trough

Frida      A man like that is hard to find         Agnetha, Frida  Like an image passing by, my love, my life
         But I can't get him off my mind                 In the mirror of your eyes, my love, my life
         Ain't it sad                           I can see it all so clearly
         And if he happens to be free                   Answer me sincerely
         I bet he wouldn't fancy me                    Was it a dream, a lie
         That's too bad                          Like reflections of your mind, my love, my life
         So I must leave, I'll have to go                 Are the words you try to find, my love, my life
         To Las Vegas or Monaco                      But I know I don't posses you
         And win a fortune in a game                   So go away, God bless you
         My life will never be the same                  You are still my love and my life

Agnetha, Frida  Money, money, money                       Yes, I know I don't posses you
         Must be funny                          So go away, God bless you
         In the rich man's world                     You are still my love and my life
         Money, money, money                       Still my one and only
         Always sunny
         In the rich man's world             Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
         Aha, aha
                                 Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         All the things I could do
         If I had a little money             Year:      1976
         It's a rich man's world             Special info:

         Money, money, money
         Must be funny
         In the rich man's world
         Money, money, money
         Always sunny
         In the rich man's world
         Aha, aha
         All the things I could do
         If I had a little money
         It's a rich man's world

         It's a rich man's world

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1976
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 34 of 87
                                                             1976
         That's me                            Tiger
Agnetha, Frida  Are you sure you wanna hear more        Agnetha, Frida  The city is a jungle, you'd better take care
         What if I ain't worth the while                 Never walk alone after midnight
         Not the style you'de be looking for               If you don't believe it, you'd better beware of me
         If I'm sweet tonight
         Things look different in the morning light            I am behind you, I always find you
         I'm jealous and I'm proud                    I am the tiger
         If you hurt my feelings, I'll cry out loud            People who fear me, never go near me
         I'm Carrie, not-the-kind-of-girl-you'd-marry           I am the tiger
         That's me
                                         The city is a nightmare, a horrible dream
         Are you sure you wanna hear more                 Some of us will dream it forever
         Would I be the one you seek                   Look around the corner and try not to scream, it's
         Mild and meek, like the girl next door              me
         Don't you realize
         I maybe an angel in disguise                   I am behind you, I always find you
         It's lonely to be free                      I am the tiger
         But I'm not a man's toy, I'll never be              People who fear me, never go near me
         I'm Carrie, not-the-kind-of-girl-you'd-marry           I am the tiger
         That's me
                                         Yellow eyes are glowing like the neon lights
         I don't believe in fairy tales                  Yellow eyes, the spotlights of the city nights
         Sweet nothings in my ear
         But I do believe in sympathy                   I am behind you, I always find you
         That's me, you see                        I am the tiger
                                         People who fear me, never go near me
         Are you sure you wanna hear more                 I am the tiger
         Won't you have a drink with me
         Just to see you're not really sore                The city is a prison you never escape
         I can't help my ways                       You're for ever trapped in the alleys
         I'm just not the girl to hide my face              Look into the shadows and you'll see the shape of
         I'm Carrie, not-the-kind-of-girl-you'd-marry           me
         That's me
                                         I am behind you, I always find you
         I'm Carrie, not-the-kind-of-girl-you'd-marry           I am the tiger
         That's me                            People who fear me, never go near me
                                         I am the tiger
         There's a special love
         Like an eagle flying with a dove                 Yellow eyes are glowing like the neon lights
         I'll find it in the end                     Yellow eyes, the spotlights of the city nights
         If I keep on searchin', but until then
         I'm Carrie, not-the-kind-of-girl-you'd-marry           I am behind you, I always find you
         That's me
                                         I am the tiger
                                         People who fear me, never go near me
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson          I am the tiger
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1976                               And if I meat you what if I eat you
Special info:                                   I am the tiger
                                         I am behind you, I always find you
                                         I am the tiger, tiger, tiger, tiger

                                 Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                 Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Year:      1976
                                 Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 35 of 87
                                                               1976
         When I kissed the teacher                       Why did it have to be me
Agnetha     Everybody screemed when I kissed the teacher     Björn      When you were lonely, you needed a man
         And they must have thought they dreamed, when I            Someone to lean on, well I understand
         kissed the teacher
         All my friends at school               Agnetha, Frida, That's only natural, but why did it have to be me
         They had never seen the teacher blush        Björn, Benny
         He looked like a fool
         Nearly petrified 'cause he was            Björn      Nights can be empty and nights can be cold
                                            So you were looking for someone to hold
Agnetha, Frida  Taken by surprise, when I kissed the teacher
         Couldn't quite believe his eyes, when I kissed the  Agnetha, Frida, That's only natural, but why did it have to be me
         teacher                       Björn, Benny
         My hole class went wild
         As I held my breath, the world stood still      Agnetha, Frida  I was so lonesome, I was blue
         But then he just smiled                        I couldn't help it, it had to be you
         I was in the seventh heaven when I kissed the             And I always thought you knew the reason why
         teacher                                I only wanted a little love affair
                                            Now I can see you are beginning to care
Agnetha     One of these days                           But baby, believe me
         Gonna tell him, I dream of him every night              It's better to forget me
         One of these days
         Gonna show him I care, gonna teach him a lesson   Björn      Men are the toys in the game that you play
         alright                                When you got tired, you throw them away

Agnetha, Frida  I was in trance, when I kissed the teacher      Agnetha, Frida, That's only natural, but why did it have to be me
         Suddenly I took the chance, when I kissed the    Björn, Benny
         teacher
         Leaning over me                   Björn      Falling in love with a woman like you
         He was trying to explain the laws of geometry             Happens so quickly, there's nothing to do
         And I couldn't help it
         I just had to kiss the teacher
                                   Agnetha, Frida, That's only natural, but why did it have to be me
                                   Björn, Benny
Agnetha     One of these days
         Gonna tell him, I dream of him every night
                                   Agnetha, Frida  I was so lonesome, I was blue
         One of these days
                                            I couldn't help it, it had to be you
         Gonna show him I care, gonna teach him a lesson
                                            And I always thought you knew the reason why
         alright
                                            I only wanted a little love affair
                                            Now I can see you are beginning to care
Agnetha, Frida  What a crazy day, when I kissed the teacher              But baby, believe me
         All my sense has flown away, when I kissed the            It's better to forget me
         teacher
         My whole class went wild
         As I held my breath, the world stood still      Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
         But then he just smiled               Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         I was in the seventh heaven when I kissed the    Year:      1976
         teacher                       Special info:

         When I kissed the teacher
         When I kissed the teacher
         When I kissed the teacher
         When I kissed the teacher

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1976
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                   Page 36 of 87
                                                             1977
         Eagle                              Happy Hawaii
Agnetha, Frida  They came flyin' from far away         Agnetha, Frida  Early this morning I drove in the rain
         Now I'm under their spell                    Out to the airport to get on the plain
         I love hearing the stories that they tell            Hey Honolulu, I'm going to happy Hawaii
         They've seen places beyond my land                Alice has been there, she said it was fun
         And they've found new horizons                  Swimming and surfing, enjoying the sun
         They speak strangely but I understand              Hey Honolulu, I'm going to happy Hawaii

         And I dream I'm an eagle                     After all I had to go through, I'm making no plans
         And I dream I can spread my wings                But I, but I believe love gives me a second chance

         Flying high, high, I'm a bird in the sky             Guess I've been working a little to hard
         I'm an eagle that rides on the breeze              Need a vacation, I'll send you a card
         High, high, what a feeling to fly                From Honolulu, a greeting from happy Hawaii
         Over mountains and forests and seas
         And to go anywhere that I please                 It's so exciting, why should I pretend
                                         In a few hours the plane will descend
         As all good friends we talk all night              Hey Honolulu, I'm going to happy Hawaii
         And we fly wing to wing                     I can imagine the beach and the sand
         I have questions and they know everything            Walking with someone and holding his hand
         There's no limit to what I feel                 Hey Honolulu, I'm going to happy Hawaii
         We climb higher and higher
         Am I dreamin' or is it real                   After all I had to go through, I'm making no plans
                                         But I, but I believe love gives me a second chance
         Is it true, I'm an eagle
         Is it true, I can spread my wings                I've got a feeling, the dream will come true
                                         Someone is waiting and I forget you
         Flying high, high, I'm a bird in the sky             Hey Honolulu, I'm going to happy Hawaii
         I'm an eagle that rides on the breeze
         High, high, what a feeling to fly        Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Over mountains and forests and seas
                                 Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         And to go anywhere that I please
                                 Year:      1977
         And I dream I'm an eagle            Special info:
         And I dream I can spread my wings

         Flyin' high, high, I'm a bird in the sky
         I'm an eagle that rides on the breeze
         High, high, what a feeling to fly
         Over mountains and forests and seas
         High, high, I'm a bird in the sky
         I'm an eagle that rides on the breeze
         High, high, What a feeling to fly
         Over mountains ans forests and seas
         And to go anywhere that I please

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1977
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 37 of 87
                                                               1977
         Hole in your soul                          I wonder (departure)
Agnetha, Frida  You feel bad, let me tell you            Frida      This park and these houses
         We all get the blues                         Old streets I have walked
         Sometimes live is a burden                      Everything dear
         Way down in your shoes                        Will it be here
         When it's bad, worse, worst                     One day when I am returning
         And you think you're cursed
         Well if there's one thing for the better               My friends will get married
         That can turn you loose                       Have children and homes
                                           It sounds so nice
Agnetha, Frida, There's gotta be rock'n roll                     Well planned and wise
Björn      To fill the hole in your soul                     Never expecting surprises
        There's gotta be rock'n roll
        To fill the hole in your soul                     I wonder, it's frightening
                                           Leaving now, is that the right thing
Agnetha, Frida  My friend Sam is a chauffeur                     I wonder, it scares me
         Annie goes to school                         But who the hell am I if I don't even try
         Jerry works at the office                      I'm not a coward
         Sue lies by the pool                         Oh no, I'll be strong
         But on all week ends                         One chance in a lifetime
         When I meet my friends                        Yes, I will take it, It can't go wrong
         And we're looking 'round for the action
         We sure play it cool                         My friends and my family
                                           This dull little town
Agnetha, Frida, There's gotta be rock'n roll                     Busses I've missed
Björn      To fill the hole in your soul                     Boys that I've kissed
        There's gotta be rock'n roll                     Everything old and familiar
        To fill the hole in your soul
                                           I wonder, it's frightening
Agnetha, Frida  Aha, you paint your world and use all colours            Leaving now, it's that the right thing
         Aha, and then you find it all comes out too bright          I wonder, it scares me
         You know it's only a lie                       But who the hell am I if I don't even try
         Aha, the songs you sing are too romantic               I'm not a coward
         Aha, and when you want the truth                   Oh no, I'll be strong
         They only spit in your eye                      One chance in a lifetime
         Oh yeah, they're only tellin' you lies                Yes, I will take it
         Oh yeah, there's gotta be rock'n roll                Yes, I will take it, it can't go wrong
         To fill the hole in your soul
                                   Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
         You feel bad, let me tell you            Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         We all get the blues
         Sometimes live is a burden              Year:      1977
         Way down in your shoes                Special info:
         When it's bad, worse, worst
         And you think you're cursed
         Well if there's one thing for the better
         That can turn you loose

Agnetha, Frida, There's gotta be rock'n roll
Björn      To fill the hole in your soul
        There's gotta be rock'n roll
        To fill the hole in your soul
        There's gotta be rock'n roll
        To fill the hole in your soul
        There's gotta be rock'n roll
        To fill the hole in your soul
        There's gotta be rock'n roll
        To fill the hole in your soul
        There's gotta be rock'n roll
        To fill the hole in your soul
        There's gotta be rock'n roll
        To fill the hole in your soul
        There's gotta be rock'n roll
        To fill the hole in your soul

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1977
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                     Page 38 of 87
                                                            1977
         I'm a marionette                         Move on
Agnetha, Frida  You're so free                 Björn      They say a restless body
         That's what everybody's tellin' me                Can hide a peacefull soul
         Yet I feel like I'm an outward bound               A voyager and a settler
         Pushed around refuge                       They both have a distant goal
                                         If I explore the heavens
         Something's wrong                        Or if I search inside
         Got a feeling that I don't belong                Well, it really doesn't matter
         As if I have come from out of space               As long as I can tell myself
         Out of place, like King Kong                   I've always tried

         I'm a marionette, just a marionette       Agnetha, Frida, Like a roller in the ocean
         Pull the string                 Björn      Life a motion, move on
         I'm a marionette, everybody's pet                Like a wind that's always blowin'
         Just as long as I sing                     Life is flowing, move on
         I'm a marionette, see my pirouette               Like the sunrise in the morning
         'Round and 'round                        Life is dawning, move on
         I'm a marionette, I'm a marionette               How I treasure every minute
         Just a silly old clown                     Being part of it, being in it
                                         With the urge to move on
         Like a doll
         Like a puppet with no will at all        Agnetha     I've travelled every country
         And somebody taught me how to talk                I've travelled in my mind
         How to walk, how to fall                     It seems we're on a journey
                                         A trip through space and time
         Can't complain                          And somewhere lies the answer
         I got no one but myself to blame                 To all the questions why
         Something's happening, I can't control              What really makes the difference
         Lost my hold, it's insane                    Between all dead and living things
                                         The will to stay alive
         I'm a marionette, just a marionette
         Pull the string                 Agnetha, Frida, Like a roller in the ocean
         I'm a marionette, everybody's pet        Björn      Life a motion, move on
         Just as long as I sing                     Like a wind that's always blowin'
         I'm a marionette, see my pirouette               Life is flowing, move on
         'Round and 'round                        Like the sunrise in the morning
         I'm a marionette, I'm a marionette               Life is dawning, move on
         Just a silly old clown                     How I treasure every minute
                                         Being part of it, being in it
         Look this way                          With the urge to move on
         Just a little smile is what they say
         You'll look better on the photograph      Agnetha     The morning breeze that ripples
         If you laugh, that's o.k.!!                   The surface of the see
                                         The crying of the seagulls
         I'm a marionette, just a marionette               That hover over me
         Pull the string                         I see it and I hear it
         I'm a marionette, everybody's pet                But how can I explain
         Just as long as I sing                      The wonder of the moment
         I'm a marionette, see my pirouette                To be alive, to feel the sun
         'Round and 'round                        That follows every rain
         I'm a marionette, I'm a marionette
         Just a silly old clown             Agnetha, Frida, Like a roller in the ocean
                                 Björn      Life a motion, move on
         You're so free                         Like a wind that's always blowin'
         That's what everybody's tellin' me               Life is flowing, move on
         Yet I feel like I'm an outward bound              Like the sunrise in the morning
         Pushed around refugee                      Life is dawning, move on
                                         How I treasure every minute
                                         Being part of it, being in it
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                         With the urge to move on
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1977                               Like a wind that's always blowin'
Special info:                                   Life is flowing, move on
                                         Like the sunrise in the morning
                                         Life is dawning, move on
                                         How I treasure every minute
                                         Being part of it, being in it
                                         With the urge to move on

                                         Like a wind that's always blowin'
                                         Life is flowing, move onhttp://www.abbaplaza.com                                                Page 39 of 87
                                                            1977
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                         One man, one woman
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1977
                                Frida      No smiles, not a single word at the breakfast table
Special info:                                  Though I would have liked to begin
                                         So much that I wanna say, but I feel unable
                                         You leave and you slam the door
                                         Like you've done many times before
                                         And I cry and I feel so helpless

                                Agnetha, Frida  One man, one woman
                                         Two friends and two true lovers
                                         Somehow we'll help each other through the hard
                                         times
                                         One man, one woman
                                         One life to live together
                                         One chance to take that never comes back again
                                         You and me 'till the end

                                Frida      Outside I can see the sun trough the open window
                                         Inside everything feel so cold
                                         What's wrong, what is happening, where did all our
                                         love go
                                         Somethimes when I just can't cope
                                         I cling to a desperate hope
                                         And I cry and I feel like dying

                                Agnetha, Frida  One man, one woman
                                         Two friends and two true lovers
                                         Somehow we'll help each other through the hard
                                         times
                                         One man, one woman
                                         One life to live together
                                         One chance to take that never comes back again
                                         You and me 'till the end

                                Frida      Daydreams of a better life, but I have to wake up
                                         The sound of a key in the door
                                         You smile and I realize that we need a shake up
                                         Our love is a precious theing
                                         Worth the pain and the suffering
                                         And it's never too late for changin'

                                Agnetha, Frida  One man, one woman
                                         Two friends and two true lovers
                                         Somehow we'll help each other through the hard
                                         times
                                         One man, one woman
                                         One life to live together
                                         One chance to take that never comes back again
                                         You and me 'till the end

                                Frida      You and me till' the end

                                Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                Year:      1977
                                Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                Page 40 of 87
                                                                  1977
         Take a chance on me                            Thank you for the music
Agnetha, Frida  If you change your mind, I'm the first in line      Agnetha     I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore
         Honey, I'm still free, take a chance on me                If I tell a joke, you've probably heard it before
         If you need me, let me know, gonna be around               But I have a talent, a wonderful thing
         If you got no place to go, when you're feeling down            'Cause everyone listens when I start to sing
         If you're all alone, when the pretty birds have flown           I'm so grateful and proud
         Honey I'm still free, take a chance on me                 All I want is to sing it out loud
         Gonna do my very best and it ain't no lie
         If you put me to the test, If you let me try       Agnetha, Frida  So I say
         Take a chance on me, take a chance on me                 Thank you for the music, the songs I'm singing
                                              Thanks for all the joy they're bringing
         We can go dancing, we can go walking                   Who can live without it, I ask in all honesty
         As long as we're together                         What would live be, whithout a song or a dance,
         Listen to some music, maybe just talking                 what are we
         You'd get to know me better                        So I say, thank you for the music, for giving it to me
         'Cause you know I've got so much that I wanna do
         When I dream I'm alone with you, it's magic       Agnetha     Mother says I was a dancer before I could walk
         You want me to leave it there, afraid of a love affair          Mm-mm, she says I began to sing long before I
         But I think you know, that I can't let go                 could talk
                                              And I've often wondered, how did it all start
         If you change your mind, I'm the first in line              Who found out that nothing can capture a heart
         Honey, I'm still free, take a chance on me                like a melody can
         If you need me, let me know, gonna be around               Well whoever it was, I'm a fan
         If you got no place to go, when you're feeling down
         If you're all alone, when the pretty birds have flown  Agnetha, Frida  So I say
         Honey I'm still free, take a chance on me                 Thank you for the music, the songs I'm singing
         Gonna do my very best and it ain't no lie                 Thanks for all the joy they're bringing
         If you put me to the test, If you let me try               Who can live without it, I ask in all honesty
         Take a chance on me, take a chance on me                 What would live be, whithout a song or a dance,
                                              what are we
         Oh, you can take your time, baby, I'm in no hurry             So I say, thank you for the music, for giving it to me
         I know I'm gonna get you
         You don't wanna hurt me, baby don't worry        Agnetha     I've been so lucky, I am the girl with the golden hair
         I ain't gonna let you                           I wanna sing it out to everybody
         Let me tell you now, my love is strong enough               What a joy, what a life, what a chance
         To last when things are rough, it's magic
         You say that I waste my time, But I can't get you off  Agnetha, Frida  Thank you for the music, the songs I'm singing
         my mind                                  Thanks for all the joy they're bringing
         No I can't let go, 'cause I love you so                  Who can live without it, I ask in all honesty
                                              What would live be, whithout a song or a dance,
         If you change your mind, I'm the first in line              what are we
         Honey, I'm still free, take a chance on me                So I say, thank you for the music, for giving it to me
         If you need me, let me know, gonna be around
         If you got no place to go, when you're feeling down   Agnetha     So I say, thank you for the music, for giving it to me
         If you're all alone, when the pretty birds have flown
         Honey, I'm still free, take a chance on me
                                     Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
         Gonna do my very best, baby can't you see
         Gotta put me to the test, take a chance on me      Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                     Year:      1977
         Pa-pa-pa-pa-pow, pa-pa-pa-pa-pow             Special info:
         Honey, I'm still free, take a chance on me
         Gonna do my very best, baby can't you see
         Gotta put me to the test, take a chance on me

         Pa-pa-pa-pa-pow, pa-pa-pa-pa-pow-pow-pow
         Honey, I'm still free, take a chance on me
         Gonna do my very best, baby can't you see
         Gotta put me to the test, take a chance on me

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1977
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                       Page 41 of 87
                                                                 1977
         Thank you for the music                          The name of the game
Agnetha     I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore     Agnetha     I've seen you twice in a short time, only a week
         If I tell a joke, you've probably heard it before             since we started
         But I have a talent, a wonderful thing                  It seems to me for every time, I'm getting more
         'Cause everyone listens when I start to sing               openhearted
         I'm so grateful and proud                         I was an impossible case, no one ever could reach
         All I want is to sing it out loud                     me
                                              But I think I can see in your face, there's a lot you
Agnetha, Frida  So I say                                 can teach me
         Thank you for the music, the songs I'm singing              So I wanna know
         Thanks for all the joy they're bringing
         Who can live without it, I ask in all honesty      Agnetha, Frida  What's the name of the game, does it mean
         What would live be, whithout a song or a dance,              anything to you
         what are we                                What's the name of the game, can you feel it the
         So I say, thank you for the music, for giving it to me          way I do

Agnetha     Mother says I was a dancer before I could walk              Tell me please, 'cause I have to know
         Mm-mm, she says I began to sing long before I               I'm a bashful child, beginning to grow
         could talk                                And you make me talk and you make me feel
         And I've often wondered, how did it all start               And you make me show what I'm trying to conceal
         Who found out that nothing can capture a heart              If I trust in you, would you let me down
         like a melody can                             Would you laugh at me if I said I care for you
         Well whoever it was, I'm a fan                      Could you feel the same way too

Agnetha, Frida  So I say                         Agnetha     I wanna know, the name of the game
         Thank you for the music, the songs I'm singing
         Thanks for all the joy they're bringing                  I have no friends, no one to see and I am never
         Who can live without it, I ask in all honesty               invited
         What would live be, whithout a song or a dance,              Now I am here, talking to you, no wonder I get
         what are we                                excited
         So I say, thank you for the music, for giving it to me          Your smile and the sound of your voice and the
                                              way you see through me
Agnetha     I've been so lucky, I am the girl with the golden hair          Got a feeling you gimme no choice, but it means a
         I wanna sing it out to everybody                     lot to me
         What a joy, what a life, what a chance                  So I wanna know

Agnetha, Frida  Thank you for the music, the songs I'm singing      Agnetha, Frida  What's the name of the game
         Thanks for all the joy they're bringing                  ( Your smile and the sound of your voice )
         Who can live without it, I ask in all honesty               Does it mean anything to you
         What would live be, whithout a song or a dance,              ( Got a feeling you gimme no choice
         what are we                                 But it means a lot )
         So I say, thank you for the music, for giving it to me          What's the name of the game
                                              ( Your smile and the sound of your voice )
Agnetha     So I say, thank you for the music, for giving it to me          Can you feel it the way I do

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson               Tell me please, 'cause I have to know
                                              I'm a bashful child, beginning to grow
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                              And you make me talk and you make me feel
Year:      1977                                   And you make me show what I'm trying to conceal
Special info:  Doris Day version                             If I trust in you, would you let me down
                                              Would you laugh at me if I said I care for you
                                              Could you feel the same way too

                                     Agnetha     I wanna know, oh yes I wanna know
http://www.abbaplaza.com                                                      Page 42 of 87
                                                             1977
Agnetha, Frida  The name of the game
         ( I was an impossible case )
                                         The name of the game
         Does it mean anything to you
         ( But I think I can see in your face      Agnetha     I've seen you twice in a short time, only a week
          And it means a lot )                      since we started
         What's the name of the game                   It seems to me for every time, I'm getting more
         ( Your smile and the sound of your voice )            openhearted
         Can you feel it the way I do                   I was an impossible case, no one ever could reach
         ( Got a feeling you give me no choice              me
          But it means a lot )                      But I think I can see in your face, there's a lot you
         What's the name of the game                   can teach me
         ( I was an impossible case )                   So I wanna know
         Does it mean anything to you
         ( But I think I can see in your face      Agnetha, Frida  What's the name of the game, does it mean
          And it means a lot )                      anything to you
         What's the name of the game                   What's the name of the game, can you feel it the
         ( Your smile and the sound of your voice )            way I do
         Can you feel it the way I do
                                         Tell me please, 'cause I have to know
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson          I'm a bashful child, beginning to grow
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                  And you make me talk and you make me feel
                                         And you make me show what I'm trying to conceal
Year:      1977
                                         If I trust in you, would you let me down
Special info:                                   Would you laugh at me if I said I care for you
                                         Could you feel the same way too

                                 Agnetha     I wanna know

                                 Agnetha, Frida  The name of the game
                                         ( Your smile and the sound of your voice )
                                         Does it mean anything to you
                                         ( Got a feeling you gimme no choice
                                          But it means a lot )
                                         What's the name of the game
                                         ( Your smile and the sound of your voice )
                                         Can you feel it the way I do

                                         Tell me please, 'cause I have to know
                                         I'm a bashful child, beginning to grow
                                         And you make me talk and you make me feel
                                         And you make me show what I'm trying to conceal
                                         If I trust in you, would you let me down
                                         Would you laugh at me if I said I care for you
                                         Could you feel the same way too

                                 Agnetha     I wanna know, oh yes I wanna know

                                 Agnetha, Frida  The name of the game
                                         ( I was an impossible case )
                                         Does it mean anything to you
                                         ( But I think I can see in your face
                                          And it means a lot )
                                         What's the name of the game
                                         ( Your smile and the sound of your voice )
                                         Can you feel it the way I do
                                         ( Got a feeling you give me no choice
                                          But it means a lot )
                                         What's the name of the game
                                         ( I was an impossible case )
                                         Does it mean anything to you
                                         ( But I think I can see in your face
                                          And it means a lot )
                                         What's the name of the game
                                         ( Your smile and the sound of your voice )
                                         Can you feel it the way I do

                                 Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                 Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Year:      1977
                                 Special info:  Edit
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 43 of 87
                                                               1978
        Crying over you                             Dream world
Björn      Waiting for you baby, I'm sitting all alone      Agnetha     We're not the stars of a Hollywood movie
        I feel so cold without you, it chills me to the bone          So what's the use to pretend
        I never thought you'd leave me, but now I know it's           I'm not so charming and you're not so groovy
        true                                  You've got to face it my friend
        Oh Lord I'm blue, I'm crying over you
                                    Agnetha, Frida  Dreamworld, you've been living in a dreamworld
        Waiting for you baby, I'm sitting all alone               Trust me, you just can't escape from reality
        I feel so cold without you, it chills me to the bone          Boy meets girl, doesn't mean they're in a
        I never thought you'd leave me, but now I know it's           dreamworld
        true                                  Here I am, here you are,
        Oh Lord I'm blue, I'm crying over you                  We're gonna make it together
                                            And within, it's a fuss
        Crying over you, I'm crying over you                  So we can only get better
        Crying over little memories of things we used to do
        Oh Lord I'm blue, I'm crying over you         Agnetha     When you reach up and you say to me
        Oh Lord I'm blue, I'm crying over you                  How I love you, girl
        Oh Lord I'm blue, I'm crying over you                  When I hold you, baby, can't you see
                                            That's the way we whirl
Lyrics:     Björn Ulvaeus
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                     You had your hopes and your high expectations
                                            Somehow it doesn't seem right
Year:      1978
                                            I'm getting fed-up with your acquisitions
Special info:                                      I'm not your angel in white

                                    Agnetha, Frida  Dreamworld, you've been living in a dreamworld
                                            Trust me, you just can't escape from reality
                                            Boy meets girl, doesn't mean they're in a
                                            dreamworld
                                            Here I am, here you are,
                                            We're gonna make it together
                                            And within, it's a fuss
                                            So we can only get better

                                    Agnetha     When you reach up and you say to me
                                            How I love you, girl
                                            When I hold you, baby, can't you see
                                            That's the way we whirl

                                    Agnetha, Frida  Dreamworld, you've been living in a dreamworld
                                            Trust me, you just can't escape from reality
                                            Boy meets girl, doesn't mean they're in a
                                            dreamworld
                                            Here I am, here you are,
                                            We're gonna make it together
                                            And within, it's a fuss
                                            So we can only get better

                                    Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Year:      1978
                                    Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                   Page 44 of 87
                                                               1978
        Free as a bumble bee                          Hamlet III Parts 1 & 2
Björn      I'm down and I feel depressed             Agnetha, Frida  When the autumn leaves are falling to the ground
        Sitting here just waiting for the next bus traveling          When the air gets cold and I think of us of you and I
        Down town, it's a crying shame                     And it almost makes me cry
        Isn't it beautiful weather                       So sad and kind of bitter sweet
        If I could have it my way                        And the mem'ries filled with tears
        Well I would not be working                       And I fear my heart will break
        One more day like this                         Guess it all was my mistake
        I know what I'd like to be
                                            Autumn's chilling winds were blowing through the
        As free as a bumble bee                         trees
        Take a zip of every flower                       And rain fell soflty on your face
        Free as a bumble bee                          Oh I remember every little thing about that day
        What a way each lazy hour                        I remember every place
                                            Grey skies you were laughing at the clouds
        What a good life, lying laid back                    And rain fell softly on your face
        Like an old railroad bum by the track                  The memories of our time together cannot be
        What a good life, living outdoors                    replaced
        Lie in the grass and chew on a straw                  I never loved you more than on those happy
                                            autumn days
Lyrics:     Björn Ulvaeus
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson             Lyrics:     Björn Ulvaeus
Year:      1978                          Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Special info:                             Year:      1978
                                    Special info:  Part 2
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 45 of 87
                                                               1978
         Summer night city                          Summer night city
Agnetha, Frida  Summer night city                  Agnetha, Frida, In the night when new day dawning
         Summer night city                  Björn      And the first birds start to sing
                                           In the pale light of the morning
Agnetha, Frida, Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark           Nothin's worth remembering
Björn      Summer night city                          It's a dream, it's out of reach
        Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark          Scattered driftwood on the beach
        Summer night city
                                   Agnetha, Frida  Summer night city
Frida      In the sun I feel like sleepin'                   Summer night city
         I can't take it for too long
         My impatience slowly creepin'            Agnetha, Frida, Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
         Up my spine and growin' strong           Björn      Summer night city
                                           Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
Frida, Björn   I know what's waiting there for me                 Summer night city
         Tonight I'm loose and fancy free
                                   Frida      In the sun I feel like sleepin'
Agnetha, Frida, When the night comes with the action                 I can't take it for too long
Björn      I just know it's time to go                      My impatience slowly creepin'
        Can't resist the strange attraction                  Up my spine and growin' strong
        From that giant dynamo
        Lots to take and lots to give            Frida, Björn   I know what's waiting there for me
        Time to breath and time to live                    Tonight I'm loose and fancy free

         Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark  Agnetha, Frida, When the night comes with the action
         Summer night city                  Björn      I just know it's time to go
         Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark          Can't resist the strange attraction
         Summer night city                          From that giant dynamo
                                           Lots to take and lots to give
Frida      It's elusive, call it glitter                    Time to breath and time to live
         Somehow, something turns me on
         Some folks only see the litter                    Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
         We don't miss them when they're gone                 Summer night city
                                           Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
Frida, Björn   I love the feeling in the air                    Summer night city
         My kind of people everywhere
                                   Frida      It's elusive, call it glitter
Agnetha, Frida, When the night comes with the action                 Somehow, something turns me on
Björn      I just know it's time to go                      Some folks only see the litter
        Can't resist the strange attraction                  We don't miss them when they're gone
        From that giant dynamo
                                   Frida, Björn   I love the feeling in the air
         And tomorrow when it's dawning                    My kind of people everywhere
         And the first birds start to sing
         In the pale light of the morning          Agnetha, Frida, When the night comes with the action
         Nothin's worth remembering             Björn      I just know it's time to go
         It's a dream, it's out of reach                   Can't resist the strange attraction
         Scattered driftwood on the beach                  From that giant dynamo

         Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark           And tomorrow when it's dawning
         Summer night city                          And the first birds start to sing
         Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark          In the pale light of the morning
         Summer night city                          Nothin's worth remembering
         Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark           It's a dream, it's out of reach
         Summer night city                          Scattered driftwood on the beach
         Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
         Summer night city                          Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
         Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark           Summer night city
         Summer night city                          Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
         Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark          Summer night city
         Summer night city                          Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
                                           Summer night city
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson            Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                    Summer night city
                                           Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
Year:      1978                                 Summer night city
Special info:                                     Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
                                           Summer night city
http://www.abbaplaza.com                                                   Page 46 of 87
                                                            1978
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                         Summer night city
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1978
                                Agnetha, Frida  Summer night city
Special info:  Full version                           Summer night city

                                Agnetha, Frida, Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
                                Björn      Summer night city
                                        Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
                                        Summer night city

                                Frida      In the sun I feel like sleepin'
                                         I can't take it for too long
                                         My impatience slowly creepin'
                                         Up my spine and growin' strong

                                Frida, Björn   I know what's waiting there for me
                                         Tonight I'm loose and fancy free

                                Agnetha, Frida, When the night comes with the action
                                Björn      I just know it's time to go
                                        Can't resist the strange attraction
                                        From that giant dynamo
                                        Lots to take and lots to give
                                        Time to breath and time to live

                                         Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
                                         Summer night city
                                         Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
                                         Summer night city

                                Frida      It's elusive, call it glitter
                                         Somehow, something turns me on
                                         Some folks only see the litter
                                         We don't miss them when they're gone

                                Frida, Björn   I love the feeling in the air
                                         My kind of people everywhere

                                Agnetha, Frida, When the night comes with the action
                                Björn      I just know it's time to go
                                        Can't resist the strange attraction
                                        From that giant dynamo

                                         And tomorrow when it's dawning
                                         And the first birds start to sing
                                         In the pale light of the morning
                                         Nothin's worth remembering
                                         It's a dream, it's out of reach
                                         Scattered driftwood on the beach

                                         Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
                                         Summer night city
                                         Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
                                         Summer night city
                                         Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
                                         Summer night city
                                         Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
                                         Summer night city
                                         Waitin' for the sunrise, souldancin' in the dark
                                         Summer night city
                                         Walkin' in the moonlight, love makin' in the dark
                                         Summer night city

                                Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                Year:      1978
                                Special info:  Rehearsel
http://www.abbaplaza.com                                                Page 47 of 87
                                                                 1979
         Angeleyes                                 As good as new
Agnetha, Frida  Last night I was taking a walk along the river      Agnetha     I'll never know
         And I saw him together with a young girl                 Why I had to go
         And the look that he gave her, made me shiver               Why I had to put up such a lousy rotten show
         Cause he always used to look at me that way                Boy, I was tough
         And I thought, maybe I should walk right up to her            Packing all my stuff
         and say                                  Saying I don't need you anymore, I've had enough
         It's a game he likes to play                       And now, look at me standing here again
                                              'Cause I found out that ma-ma-ma-ma ......
         Look into his angeleyes                          My live is here
         One look and you're hypnotized                      Gotta have you near
         He'll take your heart and you must pay the price
         Look into his angeleyes                 Agnetha, Frida  As good as new
         You'll think you're in paradise                      My love for you
         And one day you'll find out he wears a disguise              And keeping it that way is my intention
         Don't look to deep into those angeleyes                  As good as new
                                              And growing too
         Oh, no, no, no, no                            Yes I think it's takin' on a new dimension
                                              It's as good as new
         Keep thinking 'bout his angeleyes                     My love for you
         I keep thinking, aha                           Just like it used to be and even better
                                              As good as new
         Sometimes when I'm lonely, I sit and think about             Thank God it's true
         him                                    Darling we were always meant to stay together
         And it hurts to remember all the good times
         When I thought, I could never live without him      Agnetha     Feel like a creep
         And I wonder, does it have to be the same                 Never felt so cheap
         Every time when I see him, will it bring back all the           Never had a notion that my love could be so deep
         pain                                   How could I make
         How can I forget that name                        Such a dumb mistake
                                              Now I know I'm not entitled to another break
         Look into his angeleyes                          But please, baby, I beg you to forgive
         One look and you're hypnotized                      'Cause I found out that ma-ma-ma-ma ......
         He'll take your heart and you must pay the price             My live is here
         Look into his angeleyes                          Gotta have you near
         You'll think you're in paradise
         And one day you'll find out he wears a disguise     Agnetha, Frida  As good as new
         Don't look to deep into those angeleyes                  My love for you
         Crazy 'bout his angeleyes, angeleyes                   And keeping it that way is my intention
         He took my heart and now I pay the price                 As good as new
                                              And growing too
         Look into his angeleyes                          Yes I think it's takin' on a new dimension
         You'll think you're in paradise                      It's as good as new
         And one day you'll find out he wears a disguise              My love for you
         Don't look to deep into those angeleyes                  Just like it used to be and even better
                                              As good as new
                                              Thank God it's true
         Oh, no, no, no, no
                                              Darling we were always meant to stay together
         I keep thinking, I keep thinking 'bout his angeleyes
                                     Agnetha     I thought that our love was at an end, but here I am
         I keep thinking, I keep thinking I have to pay the
                                              again
         price
         I keep thinking, keep thinking about his angeleyes
         I keep thinking, keep thinking I have to pay the price  Agnetha, Frida  As good as new
         I keep thinking                              My love for you
                                              And keeping it that way is my intention
                                              As good as new
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                      And growing too
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                      Yes I think it's takin' on a new dimension
Year:      1979                                   It's as good as new
Special info:                                       My love for you
                                              Just like it used to be and even better
                                              As good as new
                                              Thank God it's true
                                              Darling we were always meant to stay together

                                              Yes, the love I have for you
                                              Feels as good as new
                                              Darling we were always meant to stay together
http://www.abbaplaza.com                                                     Page 48 of 87
                                                     1979
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Chiquitita
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1979
                         Agnetha     Chiquitita, tell me what's wrong
Special info:                           You're enchained by your own sorrow
                                 In your eyes there's no hope for tomorrow
                                 How I hate to see you like this
                                 There's no way you can deny it
                                 I can see that you're oh so sad, so quiet

                         Agnetha, Frida  Chiquitita, tell me the truth
                                 I'm a shoulder you can cry on
                                 Your best friend, I'm the one you must rely on
                                 You were always sure of yourself
                                 Now I see you've broken a feather
                                 I hope we can patch it up together

                                 Chiquitita, you and I know
                                 How the heartaches come and they go and the
                                 scars they're leavin'
                                 You'll be dancing once again and the pain will end
                                 You will have no time for grievin'

                                 Chiquitia you and I cry
                                 But the sun is still in the sky and shining above you
                                 Let me hear you sing once more like you did before
                                 Sing a new song Chiquitita
                                 Try once more like you did before
                                 Sing a new song Chiquitita

                                 So the walls came tumblin' down
                                 And your love's a blown out candle
                                 All is gone and it seems too hard to handle
                                 Chiquitita tell me the truth
                                 There's no way you can deny it
                                 I see that you're oh so sad, so quiet

                                 Chiquitita, you and I know
                                 How the heartaches come and they go and the
                                 scars they're leavin'
                                 You'll be dancing once again and the pain will end
                                 You will have no time for grievin'

                                 Chiquitia you and I cry
                                 But the sun is still in the sky and shining above you
                                 Let me hear you sing once more like you did before
                                 Sing a new song Chiquitita
                                 Try once more like you did before
                                 Sing a new song Chiquitita

                                 Try once more like you did before
                                 Sing a new song Chiquitita

                         Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                         Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                         Year:      1979
                         Special info:
http://www.abbaplaza.com                                         Page 49 of 87
                                                              1979
         Chiquitita                               Dame! Dame! Dame!
Agnetha     Chiquitita dime por qué                Agnetha     El reloj
         Tu dolor hoy te encadena                        Ya marcó medianoche y otra vez encontré
         En tus ojos hay una sombra de gran pena                Que tan sólo me acompaña la TV
         No quisiera verte así                         El soplar
         Aunque quieras disimularlo                       De ese viento afuera vive la desolación
         Si es que tan triste estás para qué quires callarlo          Me oprime con angustia el corazón

Agnetha, Frida  Chiquitita dimelo tú                          No hay más que soledad
         En mi hombro, aquí llorando                      Nadie ni por piedad
         Cuenta conmigo ya para así seguir andando
         Tan segura te conocí                 Agnetha, Frida  Dame, dame, dame amor esta noche
         Y ahora tu ala quebrada                        Alquin que me ayude a las sombras borrar
         Déjamela arreglar yo la quiero ver curada               Dame, dame, dame amor esta noche
                                            Hasta que amanezca ver el día aclarar
         Chiquitita, sabes muy bien
         Que las penas vienen y van y desaparecen       Agnetha     Tantos hay
         Otra vez vas a bailar y serás feliz                  Con gran suerte y fortuna todo pueden conseguir
         Como flores que florecen                        Tan distinto a lo que tengo que vivir
                                            Aburrida
         Chiquitita no hay que llorar                      Me encuentro esta noche y la gran oscuridad
         Las estrellas brillan por ti allá en lo alto              Es mi siempre obligada amistad
         Queiro verte sonreir para compartir
         Tu alegria, Chiquitita                         No hay más que soledad
         Otra vez quiero compartir                       Nadie ni por piedad
         Tu alegria, Chiquitita
                                    Agnetha, Frida  Dame, dame, dame amor esta noche
         Chiquitita dime por qué                        Alquin que me ayude a las sombras borrar
         Tu dolor hoy te encadena                        Dame, dame, dame amor esta noche
         En tus ojos hay una sombra de gran pena                Hasta que amanezca ver el día aclarar
         No quisiera verte así
         Aunque quieras disimularlo                       Dame, dame, dame amor esta noche
         Si es que tan triste estás para qué quires callarlo          Dame, dame, dame amor esta noche

         Chiquitita, sabes muy bien              Agnetha     No hay más que soledad
         Que las penas vienen y van y desaparecen                Nadie ni por piedad
         Otra vez vas a bailar y serás feliz
         Como flores que florecen               Agnetha, Frida  Dame, dame, dame amor esta noche
                                            Alquin que me ayude a las sombras borrar
         Chiquitita no hay que llorar                      Dame, dame, dame amor esta noche
         Las estrellas brillan por ti allá en lo alto              Hasta que amanezca ver el día aclarar
         Queiro verte sonreir para compartir
         Tu alegria, Chiquitita                         Dame, dame, dame amor esta noche
         Otra vez quiero compartir                       Alquin que me ayude a las sombras borrar
         Tu alegria, Chiquitita                         Dame, dame, dame amor esta noche
                                            Hasta que amanezca ver el día aclarar
         Otra vez quiero compartir
         Tu alegria, Chiquitita
                                    Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey
                                    Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey
                                    Year:      1979
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Special info:
Year:      1979
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 50 of 87
                                                         1979
        Does your mother know                      Estoy soñando
Björn      You're so hot, teasing me           Frida       Yo lo soñé y el corazon
        So you're blue, but I can't take the chance           Me habló de amor con emoción
        On a chick like you                       Si vives la magia
        There's that look in your eyes                 De hadas que hacen bien
        I can read in your face that your feelings           Verás que el futuro
        Are driving you wild                      Sonríe también
        Ah but girl, you're only a child                Creo en angelitos
                                        Que me cuidan siempre de caer
Agnetha, Frida, Well I could dance with you honey                Creo en angelitos
Björn      If you think it's funny                     Que la vida linda me hacen ver
        But does your mother know that you're out            Y llegaré
        And I could chat with you baby                 Yo lo soñé
        Flirt a little maybe
        But does your mother know that you're out   Agnetha, Frida  Yo lo soñé no fue ilusión
                                        Y me ayudó en mi aflicción
        Take it easy, better slow down girl               Y la fantasía
        That's no way to go                       A la oscuridad
        Does your mother know                      La transforma en día
        Take it easy, try to cool it girl                En una verdad
        Play it nice and slow                      Creo en angelitos
        Does your mother know                      Que me cuidan siempre de caer
                                        Creo en angelitos
Björn      I can see what you want                     Que la vida linda me hacen ver
        But you seem pretty young to be searching            Y llegaré
        For that kind of fun                      Yo lo soñé
        So maybe I'm not the one
        Now you're so cute, I like your style              Y llegaré
        And I now what you mean when you give me            Yo lo soñé
        A flash of that smile
        But girl you're only a child         Agnetha, Frida,  Yo lo soñé y el corazon
                               International   Me habló de amor con emoción
Agnetha, Frida, Well I could dance with you honey       School of     Si vives la magia
Björn      If you think it's funny            Stockholm     De hadas que hacen bien
        But does your mother know that you're out   Choir       Verás que el futuro
        And I could chat with you baby                 Sonríe también
        Flirt a little maybe                      Creo en angelitos
        But does your mother know that you're out            Que me cuidan siempre de caer
                                        Creo en angelitos
        Take it easy, better slow down girl               Que la vida linda me hacen ver
        That's no way to go                       Y llegaré
        Does your mother know                      Yo lo soñé
        Take it easy, try to cool it girl
        Play it nice and slow                      Y llegaré
        Does your mother know                      Yo lo soñé

        Well I could dance with you honey       Lyrics:      Buddy McCluskey, Mary McCluskey
        If you think it's funny            Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        But does your mother know that you're out
                               Year:       1979
        And I could chat with you baby
        Flirt a little maybe             Special info:
        But does your mother know that you're out

        Well I could dance with you honey
        If you think it's funny
        But does your mother know that you're out
        And I could chat with you baby
        Flirt a little maybe
        But does your mother know that you're out

        Well I could dance with you honey
        If you think it's funny
        But does your mother know that you're out
        And I could chat with you baby
        Flirt a little maybe ....

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1979
Special info:http://www.abbaplaza.com                                             Page 51 of 87
                                                                1979
         Gimme! Gimme! Gimme! (a                         I have a dream
         man after midnight)
                                    Frida       I have a dream, a song to sing
                                             To help me cope with anything
Agnetha     Half past twelve
                                             If you see the wonder
         And I'm watching the late show in my flat all alone
                                             Of a fairy tale
         How I hate to spend the evening on my own
                                             You can take the future
         Autumn winds
                                             Even if you fail
         Blowin' outside my window as I look around the
                                             I believe in angels
         room
                                             Something good in everything I see
         And it makes me so depressed to see the gloom
                                             If believe in angels
                                             When I know the time is right for me
         There's not a soul out there                      I'll cross the stream
         No one to hear my prayer                        I have a dream

Agnetha, Frida  Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight       Agnetha, Frida  I have a dream, a fantasy
         Won't somebody help me chase the shadows away              To help me trough reality
         Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight                And my destination
         Take me through the darkness to the break of the            Makes it worth the while
         day                                   Pushing through the darkness
                                             Still another mile
Agnetha     Movie stars                               I believe in angels
         Find the end of the rainbow with a fortune to win            Something good in everything I see
         It's so different from the world I'm livin' in             I believe in angels
         Tired of t.v.                              When I know the time is right for me
         I open the window and I gaze into the night               I'll cross the stream
         But there's nothing there to see, no one in sight            I have a dream

         There's not a soul out there                      I'll cross the stream
         No one to hear my prayer                        I have a dream

Agnetha, Frida  Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight       Agnetha, Frida,  I have a dream, a song to sing
         Won't somebody help me chase the shadows away     International   To help me cope with anything
         Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight       School of     If you see the wonder
         Take me through the darkness to the break of the   Stockholm     Of a fairy tale
         day                          Choir       You can take the future
                                             Even if you fail
         Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight                I believe in angels
         Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight                Something good in everything I see
                                             If believe in angels
Agnetha     There's not a soul out there                      When I know the time is right for me
         No one to hear my prayer                        I'll cross the stream
                                             I have a dream
Agnetha, Frida  Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight
         Won't somebody help me chase the shadows away              I'll cross the stream
         Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight                I have a dream
         Take me through the darkness to the break of the
         day                          Lyrics:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight
         Won't somebody help me chase the shadows away     Year:       1979
         Gimme! Gimme! Gimme! a man after midnight       Special info:
         Take me through the darkness to the break of the
         day

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1979
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 52 of 87
                                                                1979
        I'm still alive                           If it wasn't for the nights
Agnetha     I was a loser then                 Agnetha, Frida  I got appointments, work I have to do
        But I'm a winner now                         Keepin' me so busy all the day through
        I'd do it all again                         They're the things that keep me from thinkin' of you
        Cause now I know how                         Oh baby, I miss you so, I know I never gonna make
        How everything in life comes down to this at last          it
        Survivin' and livin'                         Oh I'm so restless, I don't care what I say
        Determined not to give in                      And I lose my temper, ten times a day
        And                                 Still it's even worse when the night's on it's way
                                           It's bad, oh so bad
        I'm still alive
        My life is rollin' on                        Somehow I'd be doin' alright if it wasn't for the
        Gently from day to day                        nights
        Memories will fade away, yes                     (If it wasn't for the nights I think that I could make it)
        I'm still alive                           I'd have courage left to fight if it wasn't for the
        The agony has gone                          nights
        And my mind is slowly wakin'                     (If it wasn't for the nights I think that I could take it)
        And my heart has ceased its achin'                  How I fear the time when shadows start to fall
        I'm still alive                           Sittin' here alone and starin' at the wall
                                           Even I could see a light if it wasn't for the nights
        I took so many blows                         (Even I could see a light I think that I can make it)
        I cried a sea of tears                        Somehow I'd be doin' alright if it wasn't for the
        And only heaven knows                        nights
        How could I stand the fears                     (If it wasn't for the nights I think that I could take it)
        I think of all the nights I lay alone and scared
        All shattered and cryin'                       No one turn to you, you know how it is
        And thinkin' I was dyin'                       I was not prepared for something like this
        But                                 Now I see them clearly the things that I miss
                                           Oh baby, I feel so bad, I know I'm never gonna
        I'm still alive                           make it
        My life is rollin' on                        I got my business to help me through the day
        Gently from day to day                        People I must write to, bills I must pay
        Memories will fade away, yes                     But everything's so different when night's on it's
        I'm still alive                           way
        The agony has gone                          It's so bad, oh so bad
        And my mind is slowly wakin'
        And my heart has ceased its achin'                  Somehow I'd be doin' alright if it wasn't for the
        I'm still alive                           nights
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could make it)
Lyrics:     Björn Ulvaeus                            I'd have courage left to fight if it wasn't for the
                                           nights
Music:     Agnetha Fältskog
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could take it)
Year:      1979                                 How I fear the time when shadows start to fall
Special info:  From 1979 world tour                         Sittin' here alone and starin' at the wall
                                           Even I could see a light if it wasn't for the nights
                                           (Even I could see a light I think that I can make it)
                                           Guess my future would look bright if it wasn't for
                                           the nights
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could make it)

                                           If it wasn't for the nights
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could take it)
                                           If it wasn't for the nights
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could make it)

                                           Even I could see a light if it wasn't for the nights
                                           (Even I could see a light I think that I could make it)
                                           Guess my future would look bright if it wasn't for
                                           the nights
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could take it)

                                           If it wasn't for the nights
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could make it)
                                           If it wasn't for the nights
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could take it)

                                           Even I could see a light if it wasn't for the nights
                                           (Even I could see a light I think that I could make it)
                                           Guess my future would look bright if it wasn't for
                                           the nights
                                           (If it wasn't for the nights I think that I could take it)http://www.abbaplaza.com                                                    Page 53 of 87
                                                    1979
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Kisses of fire
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1979
                         Agnetha     Lay your head on my chest, so you hear every beat
Special info:                          of my heart
                                 Now there's nothing at all that can keep us apart
                                 Touch my lips, close your eyes and see with your
                                 fingertips
                                 Things that you do and you know I'm crazy 'bout
                                 you

                         Agnetha, Frida, Kisses of fire, burning, burning
                         Björn      I'm at the point of no returning
                                 Kisses of fire, no devotions
                                 Caught in a landslide of emotions
                                 I've had my share of love affairs
                                 And they were nothing compared to this
                                 Ooh, I'm riding higher than the sky
                                 And there is fire in every kiss
                                 Kisses of fire
                                 Kisses of fire

                                 When you sleep by my side, I feel safe and I know
                                 I belong
                                 Still it's making me scared that my love is so strong
                                 Losing you, it's a nightmare, baby, and to me it's
                                 true
                                 Never before did you see me begging for more

                                 Kisses of fire, burning, burning
                                 I'm at the point of no returning
                                 Kisses of fire, no devotions
                                 Caught in a landslide of emotions
                                 I've had my share of love affairs
                                 And they were nothing compared to this
                                 Ooh, I'm riding higher than the sky
                                 And there is fire in every kiss
                                 Kisses of fire
                                 Kisses of fire

                                 Kisses of fire, burning, burning
                                 I'm at the point of no returning
                                 Kisses of fire, sweet devotions
                                 Caught in a landslide of emotions
                                 (Kisses of fire, burning, burning
                                 I'm at the point of no returning)
                                 I'm riding higher than the sky
                                 And there is fire in every kiss

                                 Kisses of fire, burning, burning
                                 I'm at the point of no returning
                                 Kisses of fire, sweet devotions
                                 Caught in a landslide of emotions
                                 Kisses of fire, ......

                         Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                         Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                         Year:      1979
                         Special info:
http://www.abbaplaza.com                                        Page 54 of 87
                                                               1979
                                          Everything around you is lovelight
         Lovelight                             Let it glow and let it be bright
                                          I don't wanna lose you lovelight
Agnetha, Frida  I've always hated my room, it's so gloomy and           You're shining like a star in the night
         dreary
         Always to dark for the windows just face the    Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         backyard
                                  Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         So I can't understand how it's happened, how
         everything's changing               Year:      1979
                                  Special info:
Agnetha     This old dirty ceiling seems a little whiter
         When you walked into the room it all got so much
         brighter

Agnetha, Frida  You must have a lovelight
         Everything around you is lovelight
         And I can feel your love anywhere
         Baby even when you're not there
         You got lovelight
         Everything around you is lovelight
         You're shining like a star in the night
         I won't let you out of my sight
         I don't wanna lose you
         I don't wanna lose your lovelight

         How I remember the first time we went to a movie
         We had decided to meet on a corner downtown
         And I waited there when you came up from behind
         and you kissed me

Agnetha     And the traffic seemed to get a little lighter
         When you came into my life it all got so much
         brighter

Agnetha, Frida  You must have a lovelight
         Everything around you is lovelight
         And I can feel your love anywhere
         Baby even when you're not there
         You got lovelight
         Everything around you is lovelight
         You're shining like a star in the night
         I won't let you out of my sight
         I don't wanna lose you
         I don't wanna lose your lovelight

         And I feel so good
         And I feel so fine
         And I know that

         You must have a lovelight
         Everything around you is lovelight
         And I can feel your love anywhere
         Baby even when you're not there
         You got lovelight
         Everything around you is lovelight
         You're shining like a star in the night
         I won't let you out of my sight
         I don't wanna lose you
         I don't wanna lose your lovelight

         You got lovelight
         Cause I can feel your love anywhere
         Baby even when you're not there
         You got lovelight
         Everything around you is lovelight
         You're shining like a star in the night
         I won't let you out of my sight
         I don't wanna lose you
         I don't wanna lose your lovelight
http://www.abbaplaza.com                                                   Page 55 of 87
                                                               1979
         Lovelight                              Lovers (live a little longer)
Agnetha, Frida  I've always hated my room, it's so gloomy and   Frida      Sit down and listen, 'cause I got good news for you
         dreary                               T'was in the papers today
         Always to dark for the windows just face the            Some physician had made a discovery
         backyard                              This is what she had to say
         So I can't understand how it's happened, how
         everything's changing               Agnetha, Frida  I don't care if they're watchin', 'cause listen
                                           We've got a reason for each we're kissin', 'cause
Agnetha     This old dirty ceiling seems a little whiter
         When you walked into the room it all got so much  Agnetha     Lovers live a little longer, baby
         brighter                              You and me, we got a chance to live twice
                                           Lovers live a little longer, ain't that nice
Agnetha, Frida  You must have a lovelight                      Lovers live a little longer, baby
         Everything around you is lovelight                 What a feeling when I hold you thight
         And I can feel your love anywhere                  Lovers live a little longer, yeah
         Baby even when you're not there
         You got lovelight                 Frida      I can imagine, I see in my fantasy
         Everything around you is lovelight                 I'll enjoy every day
         You're shining like a star in the night               Makin' love is a dynamite drug, baby
         I won't let you out of my sight                   So why don't we start right away
         I don't wanna lose you
         I don't wanna lose your lovelight         Agnetha, Frida  I don't care if they're watchin', 'cause listen
                                           We've got a reason for each we're kissin', 'cause
         How I remember the first time we went to a movie
         We had decided to meet on a corner downtown    Agnetha     Lovers live a little longer, baby
         And I waited there when you came up from behind           You and me, we got a chance to live twice
         and you kissed me                          Lovers live a little longer, ain't that nice
                                           Lovers live a little longer, baby
Agnetha     And the traffic seemed to get a little lighter           What a feeling when I hold you thight
         When you came into my life it all got so much            Lovers live a little longer, yeah
         brighter
                                  Agnetha, Frida  I just don't care if they're watchin', 'cause listen
Agnetha, Frida  You must have a lovelight                      We've got a reason for each we're kissin', 'cause
         Everything around you is lovelight
         And I can feel your love anywhere         Agnetha     Lovers live a little longer, baby
         Baby even when you're not there                   You and me, we got a chance to live twice
         You got lovelight                          Lovers live a little longer, ain't that nice
         Everything around you is lovelight                 Lovers live a little longer, baby
         You're shining like a star in the night               What a feeling when I hold you thight
         I won't let you out of my sight                   Lovers live a little longer, yeah
         I don't wanna lose you
         I don't wanna lose your lovelight                  Lovers live a little longer, baby
                                           You and me, we got a chance to live twice
         And I feel so good                         Lovers live a little longer, yeah
         And I feel so fine
         And I know that
                                  Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                  Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         You must have a lovelight
                                  Year:      1979
         You got lovelight                 Special info:
         Cause I can feel your love anywhere
         Baby even when you're not there
         You got lovelight
         Everything around you is lovelight
         You're shining like a star in the night
         I won't let you out of my sight

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1979
Special info:  Edit
http://www.abbaplaza.com                                                   Page 56 of 87
                                                             1979
         Rubber ball man                            Sång till Görel
Agnetha, Frida  A pop star on the wall of a dear friend       Agnetha, Frida  Från Skultorp Görel seglade
         I wish there was a way that I could show you             Till Sweden och Polar
         How your songs set me free                      Hon kom, hon sågs, hon segrade
         The hero of them all, you're a legend                 Och därjör är hon kvar
         I guess I never get a chance to know you               Nu sitter hon som direktör
         Still you're close as can be                     Och Stikkans stora tröst
                                            Där ska hon sitta tills hon dör
         Make a band stand to a dream land rubber ball man           Och höra Stikkans röst
         Clapping your hand and your feet dance rubber ball
         man                         Agnetha, Frida, Var är Görel, säg
         When you're jumping up and down nobody's       Björn, Benny,  Var ä Görel, hej
         standing still                    Stig      Jag klara inget utan dig
         Some of us screaming                         Var är Görel, säg
         Some of us dreaming                         Var ä Görel, hej
         Look at your fans, how we love you rubber ball man          Kan någon svara mig

         Look at your fans, how we love you rubber ball man  Stig       Det svåraste det klarar hon
         Look at your fans, how we love you rubber ball man          En stjärna har vi fått
                                            Och ringer du så svarar hon
Lyrics:     Björn Ulvaeus                             Att :This is Sweden's aut.."
                                            Agnetha, Frida, allihop
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                            Och Björn och Benny me'
Year:      1979                                 Dom stressar henne med små rop
Special info:                                     Ja, vem gör inte de'

                                   Agnetha, Frida, Var är Görel, säg
                                   Björn, Benny,  Var ä Görel, hej
                                   Stig      Jag klara inget utan dig
                                           Var är Görel, säg
                                           Var ä Görel, hej
                                           Kan någon svara mig

                                   Björn, Benny   I sommarnåttens skeende
                                            I höstens regn och dis
                                            Hon talar alltid leende
                                            Med sina licensees
                                            Dom ringer från Brasilien
                                            Från Japan och Irak
                                            Och håller samma stil igen
                                            Och frågar smama sak

                                   Agnetha, Frida, Var är Görel, säg
                                   Björn, Benny,  Var ä Görel, hej
                                   Stig      Jag klara inget utan dig
                                           Var är Görel, säg
                                           Var ä Görel, hej
                                           Kan någon svara mig

                                   Agnetha, Frida  Ja överallt är Görel me'
                                            Och kollar vad som sker
                                            Hon har sin lilla hand i de'
                                            Och mycket, mycket mer
                                            Och nu så är det ännu en
                                            Som ska ha liten hand
                                            När hennes Anders ringer se'n
                                            Så hör vi nog ibland

                                   Agnetha, Frida, Var är Görel, säg
                                   Björn, Benny,  Var ä Görel, hej
                                   Stig      Jag klara inget utan dig
                                           Var är Görel, säg
                                           Var ä Görel, hej
                                           Kan någon svara mig

                                            Var är Görel, säg
                                            Var ä Görel, hej
                                            Jag klara inget utan dig
                                            Var är Görel, säg
                                            Var ä Görel, hej
                                            Kan någon svara mighttp://www.abbaplaza.com                                                 Page 57 of 87
                                                         1979
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                         The king has lost his crown
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1979
                                Frida      I believe
Special info:                                  Your new girl turned you down
                                         And they say
                                         She's pushin' you around

                                Agnetha, Frida  How does it feel
                                         I guess it hurts your pride
                                         Tell me, my friend
                                         How many nights you've cried

                                         Disaster and disgrace
                                         The king has lost his crown
                                         Suddenly
                                         He's clumsy like a clown
                                         The world is upside down
                                         The king has lost his crown

                                Frida      Was it hard
                                         To step down from your thrown
                                         And to know
                                         Tonight you're all alone

                                Agnetha, Frida  Oh what a shame
                                         You really want that girl
                                         She doesn't care
                                         Still you dream of her

                                         Disaster and disgrace
                                         The king has lost his crown
                                         Suddenly
                                         He's clumsy like a clown
                                         The world is upside down
                                         The king has lost his crown

                                         Disaster and disgrace
                                         The world is all around
                                         Suddenly
                                         He's clumsy like a clown
                                         The world is upside down
                                         The king has lost his crown

                                         Disaster and disgrace
                                         The world is all around

                                Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                Year:      1979
                                Special info:
http://www.abbaplaza.com                                             Page 58 of 87
                                                                   1979
                                     Agnetha, Frida  The name of the game
         The name of the game / Eagle                       ( I was an impossible case )
                                             Does it mean anything to you
Agnetha     I've seen you twice in a short time, only a week             ( But I think I can see in your face
         since we started                              And it means a lot )
         It seems to me for every time, I'm getting more             What's the name of the game
         openhearted                               ( Your smile and the sound of your voice )
         I was an impossible case, no one ever could reach            Can you feel it the way I do
         me                                    ( Got a feeling you give me no choice
         But I think I can see in your face, there's a lot you           But it means a lot )
         can teach me                               What's the name of the game
         So I wanna know                             ( I was an impossible case )
                                             Does it mean anything to you
Agnetha, Frida  What's the name of the game, does it mean                ( But I think I can see in your face
         anything to you                              And it means a lot )
         What's the name of the game, can you feel it the             What's the name of the game
         way I do                                 ( Your smile and the sound of your voice )
                                             Can you feel it the way I do
         Tell me please, 'cause I have to know
         I'm a bashful child, beginning to grow                  They came flyin' from far away
         And you make me talk and you make me feel                Now I'm under their spell
         And you make me show what I'm trying to conceal             I love hearing the stories that they tell
         If I trust in you, would you let me down                 They've seen places beyond my land
         Would you laugh at me if I said I care for you              And they've found new horizons
         Could you feel the same way too                     They speak strangely but I understand

Agnetha     I wanna know, the name of the game                    And I dream I'm an eagle
                                             And I dream I can spread my wings
         I have no friends, no one to see and I am never
         invited                                 Flying high, high, I'm a bird in the sky
         Now I am here, talking to you, no wonder I get              I'm an eagle that rides on the breeze
         excited                                 High, high, what a feeling to fly
         Your smile and the sound of your voice and the              Over mountains and forests and seas
         way you see through me                          And to go anywhere that I please
         Got a feeling you gimme no choice, but it means a
         lot to me                                As all good friends we talk all night
         So I wanna know                             And we fly wing to wing
                                             I have questions and they know everything
Agnetha, Frida  What's the name of the game                       There's no limit to what I feel
         ( Your smile and the sound of your voice )                We climb higher and higher
         Does it mean anything to you                       Am I dreamin' or is it real
         ( Got a feeling you gimme no choice
          But it means a lot )                          Is it true, I'm an eagle
         What's the name of the game                       Is it true, I can spread my wings
         ( Your smile and the sound of your voice )
         Can you feel it the way I do                       Flying high, high, I'm a bird in the sky
                                             I'm an eagle that rides on the breeze
         Tell me please, 'cause I have to know                  High, high, what a feeling to fly
         I'm a bashful child, beginning to grow                  Over mountains and forests and seas
         And you make me talk and you make me feel                And to go anywhere that I please
         And you make me show what I'm trying to conceal
         If I trust in you, would you let me down                 And I dream I'm an eagle
         Would you laugh at me if I said I care for you              And I dream I can spread my wings
         Could you feel the same way too
                                             Flyin' high, high, I'm a bird in the sky
Agnetha     I wanna know, oh yes I wanna know                    I'm an eagle that rides on the breeze
                                             High, high, what a feeling to fly
                                             Over mountains and forests and seas
                                             High, high, I'm a bird in the sky
                                             I'm an eagle that rides on the breeze
                                             High, high, What a feeling to fly
                                             Over mountains ans forests and seas
                                             And to go anywhere that I please

                                     Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Stig Anderson
                                     Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                     Year:      1979
                                     Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                       Page 59 of 87
                                                        1979
        The way old friends do                  Under my sun
Frida      You and I can share the silence     Agnetha, Frida  I lead my love alone
        Finding comfort together                 I don't hide it
        The way old friends do                  Sometimes I am an open steamy fire
                                     That the water can't swell
Agnetha     And after fights and words of violence          Now everything is cold
        We make up with each other                You can't hide it
        The way old friends do                  Now let your body slowly take you higher
                                     Let your dreams be fulfilled
Agnetha, Frida, Times of joy and times of sorrow
Björn, Benny  We will always see it through               You are the one
        Oh, I don't care what comes tomorrow           You're the new star
        We can face it together                  Under my sun
        The way old friends do                  Second to none
                                     You're the true star
        You and I can share the silence              Under my sun
        Finding comfort together                 There is no way I will let this moment pass me by
        The way old friends do                  Listen to me now
        And after fights and words of violence          Set yourself free now
        We make up with each other                You are the one
        The way old friends do                  You're the one star
        Times of joy and times of sorrow             Under my sun
        We will always see it through
        Oh, I don't care what comes tomorrow           I lead my life alone
        We can face it together                  I don't hide it
        The way old friends do                  Because I am open steamy fire
                                     That the water can't swell
        We can face it together                  You're in the danger zone
        The way old friends do                  You can't hide it
                                     Now, let your body slowly take you higher
                                     Let your dreams be fulfilled
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                     You are the one
Year:      1979                           You're the new star
Special info:                               Under my sun
                                     Second to none
                                     You're the true star
                                     Under my sun
                                     There is no way I will let this moment pass me by
                                     Listen to me now
                                     Set yourself free now
                                     You are the one
                                     You're the new star
                                     You are the one
                                     You're the one star

                                     You are the one
                                     You're the true star
                                     Under my sun
                                     Second to none
                                     You're the true star
                                     Under my sun
                                     There is no way I will let this moment pass me by
                                     Listen to me now
                                     Set yourself free now
                                     You are the one
                                     You're the one star
                                     Under my sun

                                     You are the one
                                     You're the one star
                                     Under my sun

                                     Higher
                                     Higher higher

                             Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                             Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                             Year:      1979
                             Special info:  Early Rubber ball manhttp://www.abbaplaza.com                                            Page 60 of 87
                                                            1979
                                           Voulez-vous
         Voulez-Vous                             Take it now or leave it
                                           Now is all we get
Agnetha, Frida  People everywhere                          Nothing promised no regrets
         A sense of expectation hangin' in the air              Voulez-vous
         Givin' out a spark                          Ain't no big decision
         Across the room your eyes are glowin' in the dark          You know what to do
         And here we go again                         La question c'est voulez-vous
         We know the start, we know the end
         Masters of the scene                         Voulez-vous
         We've done it all before                       Take it now or leave it
         And now we're back to get some more                 Now is all we get
         You know what I mean                         Nothing promised no regrets
                                           Voulez-vous
         Voulez-vous                             Ain't no big decision
         Take it now or leave it                       You know what to do
         Now is all we get                          La question c'est voulez-vous
         Nothing promised no regrets
         Voulez-vous                     Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Ain't no big decision
                                   Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         You know what to do
         La question c'est voulez-vous            Year:      1979
         Voulez-vous                     Special info:

         I know what you think
         The girl means business, so I'll offer her a drink
         Lookin' mighty proud
         I see you leave me your table, pushin' through the
         crowd
         I'm really glad you came
         You know the rules, you know the game
         Master of the scene
         We've done it all before
         And now we're back to get some more
         You know what I mean

         Voulez-vous
         Take it now or leave it
         Now is all we get
         Nothing promised no regrets
         Voulez-vous
         Ain't no big decision
         You know what to do
         La question c'est voulez-vous
         Voulez-vous

         And here we go again
         We know the start, we know the end
         Masters of the scene
         We've done it all before
         And now we're back to get some more
         You know what I mean

         Voulez-vous
         Take it now or leave it
         Now is all we get
         Nothing promised no regrets
         Voulez-vous
         Ain't no big decision
         You know what to do
         La question c'est voulez-vous
         Voulez-vous

         Voulez-vous, aha, aha, aha
         Voulez-vous, aha, aha, aha
         Voulez-vous, aha, aha, aha
         Voulez-vous, aha, aha, aha
http://www.abbaplaza.com                                                Page 61 of 87
                                                 1980
                                Como el viento y su corrida,
         Al andar                   Va la vida al andar
                                Como el sol a la mañana,
Agnetha     Se dice que el ansioso             Que reclama al andar
        Esconde un alma en paz             Atesoro el momento,
        Viajero y misionero              Vivo y siento
        Va lejos mucho más               Es mi invento
        Si miro hasta el cielo,            Y lo hago al andar
        O dentro mío, no sé
        Ya nada importa mucho,             Como el viento y su corrida,
        Si puedo, con sinceridad,           Va la vida al andar
        Saber que lo intenté              Como el sol a la mañana

Agnetha, Frida, Como el mar y su creciente,  Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey
Björn      Va la gente al andar
                        Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        Como el viento y su corrida,
        Va la vida al andar      Year:      1980
        Como el sol a la mañana,    Special info:
        Que reclama el andar
        Atesoro el momento
        Vivo y siento
        Es mi intento
        Y lo hago al andar

Agnetha     Viajé por tantos lados
        En la imaginación
        Estamos siempre andando
        Sin tiempo ni razón
        ¿Quién sabe las respuestas?
        ¿Quién puede elegir?
        Si existen diferencias,
        Sabemos que hay, en cada ser
        Deseos de vivir

Agnetha, Frida, Como el mar y su creciente,
Björn      Va la gente al andar
        Como el viento y su corrida,
        Va la vida al andar
        Como el sol a la mañana,
        Que reclama el andar
        Atesoro el momento
        Vivo y siento
        Es mi intento
        Y lo hago al andar

Agnetha     La brisa que acaricia
        Con suavidad el mar
        Y todas las gaviotas
        Que vuelan sin cesar
        Lo veo y lo siento,
        Y no lo sé explicar
        Espléndido momento,
        Sentir llover,
        El sol nacer,
        Vivir y disfrutar

Agnetha, Frida, Como el mar y su creciente,
Björn      Va la gente al andar
        Como el viento y su corrida,
        Va la vida al andar
        Como el sol a la mañana,
        Que reclama el andar
        Atesoro el momento
        Vivo y siento
        Es mi intento
        Y lo hago al andar
http://www.abbaplaza.com                                     Page 62 of 87
                                                            1980
         Andante, andante                         Andante, andante
Frida      Take it easy with me please           Frida      Despacito por favor
         Touch me gently like a summer evening breeze           Suavemente como brisa dame amor
         Take your time, make it slow                   Sin apuro ven a mí
         Andante, andante, just let the feeling grow            Andante, andante, sentir que nace así

         Make your fingers soft and light                 Tus caricias avidez
         Let your body be the velvet of the night             Terciopelo en la noche calidez
         Touch my soul, make it slow                    Me complaces sabes bien
         Andante, andante, go slowly with me now              Andante, andante, sin prisa tú también

Agnetha, Frida  I'm your music, I'm your song          Agnetha, Frida  Soy tu vida, tu canción
         Play me time and time again and make me strong          Toda tuya sé que soy sin condición
         Make me sing, make me sound                    Soy tu canto, tu placer
         Andante, andante, tread lightly on my ground           Andante, andante, despacio en tu querer
         Andante, andante, oh please, don't let me down          Andante, andante, hay tanto que perder

Frida      There's a shimmer in your eyes          Frida      Cuando miras hay por ti
         Like the feeling of a thousand butterflies            Sensaciones que estremecen todo en mí
         Please don't talk, go on play                   En silencio ámame
         Andante, andante and let me float away              Andante, andante un sueño viviré

Agnetha, Frida  I'm your music, I'm your song          Agnetha, Frida  Soy tu vida, tu canción
         Play me time and time again and make me strong          Toda tuya sé que soy sin condición
         Make me sing, make me sound                    Soy tu canto, tu placer
         Andante, andante, tread lightly on my ground           Andante, andante, despacio en tu querer
         Andante, andante, oh please, don't let me down          Andante, andante, hay tanto que perder

         Make me sing, make me sound                    Soy tu canto, tu placer
         Andante, andante, tread lightly on my ground           Andante, andante, despacio en tu querer
         Andante, andante, oh please, don't let me down          Andante, andante, hay tanto que perder
         Andante, andante, oh please, don't let me down          Andante, andante, hay tanto que perder

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson          Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson          Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1980                       Year:      1980
Special info:                           Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 63 of 87
                                                             1980
         Conociendome, conociendote                    Elaine
Frida      Ya no hay más sonrisa              Agnetha, Frida  You hate, you scream, you swear
         Todo finaliza                           And still you never reach them
         Nuestra casa hoy vacía                      You curse, you try to scare
         Me hace llorar                          But you can never teach them
         Y la historia aquí termina
         Hay que olvidar                          It's a dead end street
                                          They've tied your hands and tied your feet
Agnetha, Frida  Solo tú, sola yo, aha                       And the street is narrow
         Poco y nada se logró                       A nowhere lane, a nowhere train for Elaine, Elaine,
         Solo tú, sola yo, aha                       Elaine
         Nuestro amor quién puede negar, pasó
         Separarse es tan difícil lo sé, pero yo me iré          Elaine, Elaine, Elaine, you know they're gonna get
         Conociéndome a mí                         you
         Conociéndote a ti                         You try to break away, but they will never let you

Frida      Bueno, malo, tanto                        It's a dead end street
         Guardo risas, llanto                       They've tied your hands and tied your feet
         En los cuartos donde vimos                    And the street is narrow
         Niños jugar                            The nowhere lane, the nowhere train for Elaine,
         Hoy hay sólo un gran silenzio                   Elaine, Elaine
         En el lugar                            You're like a goldfish in a bowl, Elaine, Elaine,
                                          Elaine
Agnetha, Frida  Solo tú, sola yo, aha                       They have your mind, they'll take your soul
         Poco y nada se logró
         Solo tú, sola yo, aha                       You come, you stay, you go, it really doesn't matter
         Nuestro amor quién puede negar, pasó               You've done it all before, by now they know the
         Separarse es tan difícil lo sé, pero yo me iré          pattern
         Conociéndome a mí
         Conociéndote a ti                         It's a dead end street
                                          They've tied your hands and tied your feet
         Solo tú, sola yo, aha                       And the street is narrow
         Poco y nada se logró                       The nowhere lane, the nowhere train for Elaine,
         Solo tú, sola yo, aha                       Elaine, Elaine
         Nuestro amor quién puede negar, pasó               You're like a goldfish in a bowl, Elaine, Elaine,
         Separarse es tan difícil lo sé, pero yo me iré          Elaine
         Conociéndome a mí                         They have your mind, they'll take your soul
         Conociéndote a ti
                                 Björn      Know that you go, you know they're gonna get you
Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey                  Know that you go, you know they'll never let you
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1980                       Agnetha, Frida  It's a dead end street
                                          They've tied your hands and tied your feet
Special info:
                                          And the street is narrow
                                          The nowhere lane, the nowhere train for Elaine,
                                          Elaine, Elaine
                                          You're like a goldfish in a bowl, Elaine, Elaine,
                                          Elaine
                                          They have your mind, they'll take your soul

                                 Björn      Know that you go, you know they're gonna get you
                                          Know that you go, you know they'll never let you
                                          Know that you go, you know they're gonna get you

                                 Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Year:      1980
                                 Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 64 of 87
                                                            1980
         Felicidad                            Fernando
Agnetha     No más champagne, la bengala se apagó      Frida      ¿Puedes escuchar, Fernando?
         Solo tú, sola yo, el festejo ya pasó               Me recuerda tiempo atrás,
         Es el fin de la fiesta y hay ungris amanecer           Estrellas y una noche allá
         ¿Dónde está ese ayer que debemos proponer?            En la lumbre azul, Fernando,
                                         Tarareabas tu canción
Agnetha, Frida  Felicidad, felicidad                       Con ese suave guitarrear
         Al brindar les deseamos de ahora en más             Yo podía escuchar
         Paz, amor en donde reine la amistad               Esos tambores con un sordo redoblar
         Felicidad, felicidad
         Al rogar esperanza de cambiar                  Se acercaban más, Fernando
         Sin dejar al desaliento dominar                 Y el momento que pasaba parecía eternidad
         Y triunfar                            Y sentí temor, Fernando
                                         Por la vida y juventud nadie pensaba en morir
Agnetha     Y cuando veo ese mundo que vendrá                Y no siento hoy verguenza al
         Nuevo al fin llegará de cenizas surgirá             Confesar que tuve ganas de llorar
         Gente equivocada que pretende estar muy bien
         Se los ve arrastrar pies de barro y caminar   Agnetha, Frida, Algo había alrededor, quizá,
         Sin saber por donde andar            Björn, Benny  De claridad, Fernando,
                                         Que brillaba por nosotros dos
Agnetha, Frida  Felicidad, felicidad                      En protección, Fernando
         Al brindar les deseamos de ahora en más             No pensábamos jamás perder,
         Paz, amor en donde reine la amistad               Ni echar atrás
         Felicidad, felicidad                      Si tuviera que volverlo a hacer,
         Al rogar esperanza de cambiar                  Lo haría ya, Fernando
         Sin dejar al desaliento dominar                 Si tuviera que volverlo a hacer,
         Y así triunfar                         Lo haría ya, Fernando

Agnetha     Creo entender que los sueños son infiel     Frida      La vejez llegó, Fernando
         Al morir no son más que confites y papel             Y con ella una paz
         Es el tiempo pasado y en los años que vendrán          Que hoy logramos disfrutar
         ¿Quien podrá predecir que depara el porvenir           Se durmió el tambor, Fernando
         Que nos falta por vivir?                     Pareciera que fué ayer
                                         Que lo vivimos tú y yo,
Agnetha, Frida  Felicidad, felicidad                       Y en tus ojos veo aún
         Al brindar les deseamos de ahora en más             Aquel orgullo que refleja tu valor
         Paz, amor en donde reine la amistad
         Felicidad, felicidad              Agnetha, Frida, Algo había alrededor, quizá,
         Al rogar esperanza de cambiar          Björn, Benny  De claridad, Fernando,
         Sin dejar al desaliento dominar                 Que brillaba por nosotros dos,
         Y así, triunfar                         En protección, Fernando
                                         No pensábamos jamás perder,
Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey                 Ni echar atrás
                                         Si tuviera que volverlo a hacer,
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                 Lo haría ya, Fernando
Year:      1980
Special info:                                   Algo había alrededor, quizá,
                                         De claridad, Fernando,
                                         Que brillaba por nosotros dos,
                                         En protección, Fernando
                                         No pensábamos jamás perder,
                                         Ni echar atrás
                                         Si tuviera que volverlo a hacer,
                                         Lo haría ya, Fernando

                                         Y si tuviera que volverlo a hacer,
                                         Lo haría ya Fernando
                                         Si tuviera que

                                 Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey
                                 Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Year:      1980
                                 Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                Page 65 of 87
                                                            1980
         Gracias por la musica                     Happy new year
Agnetha     Soy muy sencilla               Agnetha     No more champagne and the fireworks are through
         Y algo aburrida tal vez                    Here we are, me and you, feeling lost and feeling
         Las bromas que sé, me salen seguro al revés          blue
         Pero hay un talento, en mí singular,              It's the end of the party and the morning seems so
         Y es que la gente me escucha al cantar,            grey
         Y me hace feliz,                        So unlike yesterday, now's the time for us to say
         Orgullosa lo puedo anunciar, por eso
                                Agnetha, Frida  Happy new year, happy new year
Agnetha, Frida  Quiero dar las gracias                     May we all have a vision now and then
         A las canciones                        Of a world where every neighbour is a friend
         Que transmiten emociones                    Happy new year, happy new year
         Quiero dar las gracias                     May we all have our hopes, our will to try
         Por lo que me hacen sentir, debo admitir            If we don't, we might as well lay down and die
         Que con la música vale vivir                  You and I
         Por eso quiero dar las gracias,
         Por este don en mí              Agnetha     Sometimes I see how the brave new world arrives
                                        And I see how it thrives in the ashes of our lives
Agnetha     Todos decían que fuí una niña precoz              Oh yes, man is a fool and he thinks he'll be o.k.
         Bailé y canté, sobresalí por mi voz              Dragging on, feet of clay, never knowing he's astray
         Y hoy me pregunto cual es la razón               Keeps on going anyway
         ¿Por que siempre gana la gran atención,
         una simple canción?              Agnetha, Frida  Happy new year, happy new year
         Si he hace con el corazón, por eso               May we all have a vision now and then
                                        Of a world where every neighbour is a friend
Agnetha, Frida  Quiero dar las gracias                     Happy new year, happy new year
         A las canciones                        May we all have our hopes, our will to try
         Que transmiten emociones                    If we don't, we might as well lay down and die
         Quiero dar las gracias                     You and I
         Por lo que me hacen sentir, debo admitir
         Que con la música vale vivir         Agnetha     Seems to me now that the dreams we had before
         Por eso quiero dar las gracias,                Are all dead, nothing more than confetti on the floor
         Por este don en mí                       It's the end of a decade in another ten year's time
                                        Who can say what we'll find, what lies waiting
Agnetha     ¡Que suerte tuve!                       down the line
         Soy tan dichosa al cantar                   In the end of eighty nine
         Quiero que todos disfrutemos juntos
         ¡Que feliz! ¡Que placer! Exclamar       Agnetha, Frida  Happy new year, happy new year
                                        May we all have a vision now and then
Agnetha, Frida  Quiero dar las gracias                     Of a world where every neighbour is a friend
         A las canciones                        Happy new year, happy new year
         Que transmiten emociones                    May we all have our hopes, our will to try
         Quiero dar las gracias                     If we don't, we might as well lay down and die
         Por lo que me hacen sentir, debo admitir            You and I
         Que con la música vale vivir
         Por eso quiero dar las gracias,        Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Por este don en mí
                                Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                Year:      1980
Agnetha     Por eso quiero dar las gracias,
         Por este don en mí              Special info:

Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1980
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                Page 66 of 87
                                                         1980
         Hasta mañana                       Lay all your love on me
Agnetha     ¿Dónde quedó el verano?         Agnetha     I wasn't jealous before we met
         Aquél que nos unió                    Now every woman I see, is a potential threat
         ¿Dónde se fue?                      And I'm possessive, it isn't nice
         Yo no lo sé                       You've heard me saying that smoking was my only
         Si aún mi amor                      vice
         Sigue por ti viviendo                  But now it isn't true
                                     Now everything is new
Agnetha, Frida  Hasta mañana te sabré esperar              And all I've learned
         Dime tú, el lugar                    Has overturned
         Es que la fuerza de un amor así             I beg of you
         Sabe triunfar siempre a pesar de todo
         Hasta mañana te sabré esperar      Agnetha, Frida  Don't go wasting your motion
         Junto a ti quiero estar                 Lay all your love on me
         Escríbeme, y te lo explico
         Perdóname, te lo suplico        Agnetha     It was like shooting a sitting duck
         Hasta mañana dime                    A little smalltalk, a smile and baby I was stuck
         Hasta mañana mi amor                   I still don't know what you've done with me
                                     A grown up woman should never fall so easily
Agnetha     ¿Dónde quedó nuestro sueño?               I feel a kind of fear
         aquél que se escapó                   When I don't have you near
         ¿Dónde se fue?                      Unsatisfied
         Yo no lo sé                       I skip my pride
         Si aún mi amor                      I beg you dear
         Sigue por ti viviendo
                             Agnetha, Frida  Don't go wasting your emotion
Agnetha, Frida  Hasta mañana te sabré esperar              Lay all your love on me
         Dime tú, el lugar                    Don't go sharing your devotion
         Es que la fuerza de un amor así             Lay all your love on me
         Sabe triunfar siempre a pesar de todo
         Hasta mañana te sabré esperar      Agnetha     I've had a few little love affairs
         Junto a ti quiero estar                 They didn't last very long and they've been pretty
         Escríbeme, y te lo explico                scarce
         Perdóname, te lo suplico                 I used to think that was sensible
         Hasta mañana dime                    It makes the truth even more incomprehensible
         Hasta mañana mi amor                   'Cause everything is new
                                     And everything is you
         Hasta mañana te sabré esperar              And all I've learned
         Junto a tí quiero estar                 Has overturned
         Escríbeme, y te lo explico                What can I do
         Perdóname, te lo suplico
         Hasta mañana dime            Agnetha, Frida  Don't go wasting your emotion
         Hasta mañana mi amor                   Lay all your love on me
                                     Don't go sharing your devotion
Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey             Lay all your love on me
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson              Don't go wasting your emotion
                                     Lay all your love on me
Year:      1980                           Don't go sharing your devotion
Special info:                               Lay all your love on me
                                     Don't go wasting your emotion
                                     Lay ...

                             Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                             Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                             Year:      1980
                             Special info:
http://www.abbaplaza.com                                             Page 67 of 87
                                                           1980
         Mamma Mia                           Me and I
Agnetha, Frida  Yo por tí me angañé, hace tiempo lo sé    Frida      Sometimes when I'm mad
         Y ya lo decidí, ahora te dejaré                There's a part of me that seems to be a little sad
         Mírame bien, ¿cuando aprenderé?                Sometimes when I scream
         No sé por que, vivo tanto esta gran pasión          There's a voice in me that says: "You shouldn't be
         Que me quema el corazón                    so mean"
         Si me miras siento tanto placer                Oh no, oh no
         Si te acrecas creo desvanecer, oh, oh             Part of me is acting while the other stands beside
                                        'Cause I am to myself what Jekyll must have been
         Mamma Mía, una y otra vez                   to Hyde
         No sé, cómo resistirte
         Mamma Mía, quiero y tú lo ves        Agnetha, Frida, We're like sun and rainy weather
         No sé, cómo evadirte             Björn, Benny  Sometimes we're a hit togheter
         Tú que me has provocado                   Me and I
         Luego me has rechazado                    Gloomy moods and inspiration
         ¿Por qué te sigo queriendo así?               We're a funny combination
         Mamma Mía, ya lo decidí                   Me and I
         Porque, no peudo vivir sin ti                I don't think I'm different
                                       Or in any way unique
         Tú me has hecho enojar con tu mode de ser          Think about yourself for a minute
         Y quisiera olvidar tantas cosas de ayer           And you'll find the answer in it
         Mírame bien, ¿cuándo aprenderé?               Everyone's a freak
         No sé por que, vivo tanto esta gran pasión
         Que me quema el corazón           Frida      Sometimes I have toyed
         Si me miras siento tanto placer                With ideas that I got from good old Dr. Freud
         Si te acrecas creo desvanecer, oh, oh             Nothing new of course
                                        It may seem to you I try to break through open
         Mamma Mía, una y otra vez                   doors
         No sé, cómo resistirte                    Oh no, oh no
         Mamma Mía, quiero y tú lo ves                 I just wanna say, a lot of that applies to me
         No sé, cómo evadirte                     'Cause it's an explanation to my split identity
         Tú que me has provocado
         Luego me has rechazado            Agnetha, Frida, We're like sun and rainy weather
         ¿Por qué te sigo queriendo así?       Björn, Benny  Sometimes we're a hit togheter
                                       Me and I
         Mamma Mía, una y otra vez                  Gloomy moods and inspiration
         No sé, cómo resistirte                    We're a funny combination
         Mamma Mía, quiero y tú lo ves                Me and I
         No sé, cómo evadirte                     I don't think I'm different
                                       Or in any way unique
         Mamma Mía, una y otra vez                  Think about yourself for a minute
         No sé, cómo resistirte                    And you'll find the answer in it
         Mamma Mía, quiero y tú lo ves                Everyone's a freak
         No sé, cómo evadirte
         Tú que me has provocado           Agnetha, Frida  Me and I
         Luego me has rechazado
         ¿Por qué te sigo queriendo así?       Agnetha, Frida, We're like sun and rainy weather
         Mamma Mía, ya lo decidí           Björn, Benny  Sometimes we're a hit togheter
         Porque, no peudo vivir sin ti                Me and I
                                       Gloomy moods and inspiration
Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey               We're a funny combination
                                       Me and I
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                       I don't think I'm different
Year:      1980                             Or in any way unique
Special info:                                 Think about yourself for a minute
                                       And you'll find the answer in it
                                       Everyone's a freak

                                        We're like sun and rainy weather
                                        Sometimes we're a hit togheter
                                        Me and I
                                        Gloomy moods and inspiration
                                        We're a funny combination
                                        Me and I

                               Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                               Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                               Year:      1980
                               Special info:
http://www.abbaplaza.com                                               Page 68 of 87
                                                                  1980
         On and on and on                              On and on and on
Agnetha, Frida  I was at a party and this feller said to me:       Agnetha, Frida  I was at a party and this feller said to me:
         "Something bad is happening, I'm sure you do                "Something bad is happening, I'm sure you do
         agree                                   agree
         People care for nothing, no respect for human               People care for nothing, no respect for human
         rights                                   rights
         Evil times are coming, we are in for darker nights"            Evil times are coming, we are in for darker nights"
         I said: "Who are you to talk about impending doom"             I said: "Who are you to talk about impending doom"
         He got kinda wary as he looked around the room               He got kinda wary as he looked around the room
         He said: "I'm a minister, a big shot in the state"             He said: "I'm a minister, a big shot in the state"
         I said: "I just can't believe, boy, I think it's great           I said: "I just can't believe, boy, I think it's great
         Brother can you tell me what is right and what is             Brother can you tell me what is right and what is
         wrong"                                   wrong"
         He said: "Keep on rocking baby 'till the night is             He said: "Keep on rocking baby 'till the night is
         gone"                                   gone"

         On and on and on                              On and on and on
         Keep on rocking baby 'till the night is gone                Keep on rocking baby 'till the night is gone
         On and on and on                              On and on and on
         'Till the night is gone                          'Till the night is gone
         On and on and on                              On and on and on
         Keep on rocking baby 'till the night is gone                Keep on rocking baby 'till the night is gone
         On and on and on                              On and on and on
         'Till the night is gone                          'Till the night is gone

         Over in the corner I could see this other guy               Over in the corner I could see this other guy
         He was kinda flirty, he was giving me the eye               He was kinda flirty, he was giving me the eye
         So I took advantage of the fact that I'm a star              So I took advantage of the fact that I'm a star
         Shook my hair and took a casual stroll up to the bar            Shook my hair and took a casual stroll up to the bar
         And as sure as hell this guy was coming up to me              And as sure as hell this guy was coming up to me
         He said: "Who am I and who are you and who are               He said: "Who am I and who are you and who are
         we                                     we
         What's our situation, do we have some time for us"             What's our situation, do we have some time for us"
         I said; "I was not exactly waiting for the bus"              I said; "I was not exactly waiting for the bus"
         He said: "If you're going somewhere, can I come              He said: "If you're going somewhere, can I come
         along"                                   along"
         I said: "Keep on rocking baby, 'till the night is gone"          I said: "Keep on rocking baby, 'till the night is gone"

         On and on and on                              On and on and on
         Keep on rocking baby 'till the night is gone                Keep on rocking baby 'till the night is gone
         On and on and on                              On and on and on
         'Till the night is gone                          'Till the night is gone
         On and on and on                              On and on and on
         Keep on rocking baby 'till the night is gone                Keep on rocking baby 'till the night is gone
         On and on and on                              On and on and on
         'Till the night is gone                          'Till the night is gone

         On and on and on                              Standing up is scary if you think you're gonna fall
         Keep on rocking baby 'till the night is gone                like a Humpty Dumpty, 'fraid of falling off the wall
         On and on and on                              I say if you ever wanna know what's going on,
         'Till the night is gone                          gotta keep on rocking baby 'til the night is gone
         On and on and on
         Keep on rocking baby 'till the night is gone                On and on and on
         On and on and on                              Keep on rocking baby 'till the night is gone
         'Till the night is gone                          On and on and on
                                              'Till the night is gone
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                       On and on and on
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                       Keep on rocking baby 'till the night is gone
                                              On and on and on
Year:      1980                                    'Till the night is gone
Special info:
                                      Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                      Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                      Year:      1980
                                      Special info:  Video only, extra verse
http://www.abbaplaza.com                                                       Page 69 of 87
                                                                 1980
         Our last summer                             Put on your white sombrero
Frida      The summer air was soft and warm, the feeling     Frida      Put on your white sombrero
         right, the Paris night                         Saddle your horse my dear
         Did it's best to please us                       And ride off into the sunset
         And strolling down the Elysee                      You better go
         We had a drink in each cafe, and you                  For there is no
         You talked of politics, philosophy and I smiled like          Place for you hear
         Mona Lisa
         We had our chance                            Like an old fashioned hero
         It was a fine and true romance                     You stand before me
                                             Oooh, Oh you think our life is a movie
Agnetha, Frida  I can still recall our last summer                   My world is real
         I still see it all                           I live and feel
         Walks along the Seine, laughing in the rain               And I can do
         Our last summer, memories that remain                  Without you

Frida      We made our way along the river and we sat down             Put on your white sombrero
         in the grass                              Your red bandanna too
         By the Eiffel Tower                           Think of this day as a showdown
         I was so happy we had met                        Goodbye my friend
         It was the age of no regret, oh yes                   This is the end
         Those crazy years that was the time of the flower            For me and you
         power
         But underneath we had a fear of flying                 Now we are both aquerdo
         Of getting old, a fear of slowly dying                 Don't show your feelings
         We took the chance                           I, I'll cry while you're disappearing
         Like we were dancing our last dance                   Into the night
                                             All dressed in white
Agnetha, Frida  I can still recall our last summer                   Unchained and free
         I still see it all                           Without me
         In the tourist jam, round the Notre Dame
         Our last summer, walking hand in hand         Agnetha, Frida  Put on your white sombrero
         Paris restaurants, our last summer                   Like all the cowboys do
         Morning croissants                           Go find a sweet señorita
         Living for the day, worries far away                  Somebody meek
         Our last summer, we could laugh and play                Who'll never speak
                                             Harshly to you
Frida      And now you're working in a bank, a family man, a
         football fan                              You're such a caballero
         And your name is Harry                         Oh never bending
         How dull it seems, yet you're the hero of my dreams           I, I want someone who will take me
                                             Just as I am
Agnetha, Frida  I can still recall our last summer                   I need a man
         I still see it all                           Who is in rhyme
         Walks along the Seine, laughing in the rain               With this time
         Our last summer, memories that remain
         I can still recall our last summer                   Oh you'd never take me
         I still see it all                           Just as I am
         In the tourist jam, round the Notre Dame                I need a man
         Our last summer, walking hand in hand                  Who is in rhyme
         Paris restaurants, our last summer                   With this time
         Morning croissants
         We were living for the day, worries far away      Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Our last ......
                                    Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Year:      1980
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Special info:
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1980
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                     Page 70 of 87
                                                     1980
         Reina danzate                   Super trouper
Agnetha, Frida  Al bailar, al girar,       Agnetha, Frida  Super trouper beams are gonna blind you
         sabes reír y gritar                But I won't feel blue
         Miren bien, allí va                Like I always do
         como una reina ya                 'Cause somewhere in the crowd there's you

         Viernes noche y adónde ir     Frida      I was sick and tired of everything
         Todo listo para salir               When I called you last night from Glasgow
         Luces por todas partes               All I do is eat and sleep and sing
         Busquen un lugar,                 Wishing every show was the last show
         Música y a bailar                 So imagine, I was glad to hear you're coming
         Uno y todos a disfrutar              Suddenly I feel alright
         Hay un ritmo sensacional              And it's gonna be so different when I'm on the
         Con un rock muy violento,             stage tonight
         Largas a bailar
         Nadie te va a parar        Agnetha, Frida  Tonight the super trouper lights are gonna find me
                                  Shining like the sun
         Y en la multitud,                 Smiling, having fun
         Brillas con plenitud                Feeling like a number one
         Reina al fin, toda juventud            Tonight the super trouper beams are gonna blind
         Tu inquietud                    me
         Reina al fin, toda juventud            But I won't feel blue
         Al bailar, al girar                Like I always do
         Sabes reír y gritar                'Cause somewhere in the crowd there's you
         Miren bien, allí va,
         Como una reina ya         Frida      Facing twenty thousand of your friends
                                  How can anyone be so lonely
         Y aunque sabes coquetear,             Part of a success that never ends
         Le interesa sólo bailar              Still I'm thinking about you only
         Con quien ya no te importa,            There are moments when I think I'm going crazy
         Sola te dará igual                 But it's gonna be alright
         Nadie te va a parar                Everything will be so different when I'm on the
         Uno y todos a disfrutar,              stage tonight
         Hay un ritmo sensacional
         Con un rock muy violento,     Agnetha, Frida  Tonight the super trouper lights are gonna find me
         Largas a bailar                  Shining like the sun
         Nadie te va a parar                Smiling, having fun
                                  Feeling like a number one
         Y en la multitud,                 Tonight the super trouper beams are gonna blind
         Brillas con plenitud                me
         Reina al fin, toda juventud            But I won't feel blue
         Tu inquietud                    Like I always do
         Reina al fin, toda juventud            'Cause somewhere in the crowd there's you
         Al bailar, al girar,
         Sabes reír y gritar        Frida      So I'll be there when you arrive
         Miren bien allí va                 The sight of you will prove to me I'm still alive
         Como una reina ya                 And when you take me in your arms and hold me
                                  tight
         Como una reina ya                 I know it's gonna mean so much tonight
         Como una reina ya
                          Agnetha, Frida  Tonight the super trouper lights are gonna find me
Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey          Shining like the sun
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson           Smiling, having fun
                                  Feeling like a number one
Year:      1980
                                  Tonight the super trouper beams are gonna blind
Special info:                            me
                                  But I won't feel blue
                                  Like I always do
                                  'Cause somewhere in the crowd there's you

                                  Super trouper lights are gonna find me
                                  Shining like the sun
                                  Smiling, having fun
                                  Feeling like a number one
                                  Tonight the super trouper beams are gonna blind
                                  me
                                  But I won't feel blue
                                  Like I always ...
http://www.abbaplaza.com                                         Page 71 of 87
                                                    1980
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 The piper
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1980
                         Frida      They came from the hills
Special info:                           And they came from the valleys and the plains
                                 They struggled in the cold
                                 In the heat and the snow and in the rain
                                 Came to hear him play
                                 Play their minds away

                         Agnetha, Frida  We're all following a strange melody
                                 We're all summoned by a tune
                                 We're following the piper
                                 And we dance beneath the moon
                                 We're following the piper
                                 And we dance beneath the moon for him
                                 And we dance beneath the moon

                                 Sub luna saltamus

                         Frida      They came from the south
                                 From the west and the north and from the east
                                 They waited for the man
                                 Like a parish is waiting for the priest
                                 Longed to hear him play
                                 Play their minds away

                         Agnetha, Frida  We're all following a strange melody
                                 We're all summoned by a tune
                                 We're following the piper
                                 And we dance beneath the moon
                                 We're following the piper
                                 And we dance beneath the moon for him
                                 And we dance beneath the moon

                                 Sub luna saltamus

                         Frida      He gave them a dream
                                 He seduced everybody in the land
                                 The fire in his eyes
                                 And the fear was a weapon in his hand
                                 So they let him play
                                 Play their minds away

                         Agnetha, Frida  We're all following a strange melody
                                 We're all summoned by a tune
                                 We're following the piper
                                 And we dance beneath the moon
                                 We're following the piper
                                 And we dance beneath the moon for him
                                 And we dance beneath the moon

                                 And we dance beneath the moon

                         Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                         Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                         Year:      1980
                         Special info:
http://www.abbaplaza.com                                        Page 72 of 87
                                                              1980
         The winner takes it all                       Givin' a little bit more
Agnetha     I don't wanna talk about things we've gone through  Björn      There's a gentleness to everything you do
         Though it's hurting me, now it's history               And it's rubbing off on me, I feel it too
         I've played all my cards and that's what you've           I'm a victim of my loneliness I guess
         done too                               When you call me on the phone
         Nothing more to say, no more ace to play               And I'm feeling so alone
                                           When you ask me to come over baby
         The winner takes it all, the loser standing small          You know I will
         Beside the victory, that's her destiny
                                           I could never stay on my own
         I was in your arms, thinking I belonged there
         I figured it made sense, building me a fence             Giving it all I got to give
         Building me a home, thinking I'd be strong there           I've never done that before
         But I was a fool, playing by the rules                I'm always giving a little more
                                           When I'm with you
         The gods may throw a dice, their minds as cold as          Giving it all I got to give
         ice                                 I've never done that before
         And someone way down here, loses someone dear            I'm always giving a little more
         The winner takes it all, the loser has to fall            When I'm with you
         It's simple and it's plain, why should I complain          I'm always giving a little more
                                           When I'm with you
         But tell me does she kiss, like I used to kiss you
         Does it feel the same, when she calls your name           Giving it all I got to give
         Somewhere deep inside you must know I miss you            I've never done that before
         But what can I say, rules must be obeyed               I'm always giving a little more
                                           When I'm with you
         The judges will decide, the likes of me abide            Giving it all I got to give
         Spectators of the show, always staying low              I've never done that before
         The game is on again, a lover or a friend              I'm always giving a little more
         A big thing or a small, the winner takes it all
                                   Lyrics:     Björn Ulvaeus
         I don't wanna talk if it makes you feel sad     Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         And I understand, you've come to shake my hand    Year:      1981
         I apologize if it makes you feel bad
         Seeing me so tense, no self-confidence        Special info:
         But you see

         The winner takes it all
         The winner takes it all

Agnetha, Frida  So the winner takes it all
         And the loser has to fall
         Throw a dice, cold as ice
         Way down here, someone dear
         Takes it all, has to fall
         Yes it's plain, ......

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1980
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 73 of 87
                                                              1981
         Head over heels                            Hovas vittne
Agnetha     I have a very good friend              Agnetha, Frida, Från Hova kom
         The kind of girl who likes to follow a trend     Björn, Benny  Det en bonnläpp det svängde om
         She has a personal style                       Släpa' och slet och snodde
         Some people like it, others tend to go wild             Och se'n så småningom
         You hear her voice everywhere                    På dur och moll
         Taking the chair                           Blev han rikare än ett troll
         She's a leading lady                         Nu är hans dagar fyllda utav tunga beslut
         And with no trace of hesitation she keeps going           Lukas ska ut
                                           Backen ska saltas
Agnetha, Frida  Head over heels, breaking her way                  Korven ska kokas
         Pushing through unknown jungles everyday               Lukas ska ut
         She's a girl
         With a taste for the world                      Hovas vittne
         (The world is like a playing ground where she goes          Knallarnas röst
         rushing)                               Västergötlands stämma på jorden
         Head over heels, setting the pace                   Sångarhjärtat klappar i ditt bröst
         Running the gauntlet in a whirl of lace                Pennan glöder
         She's extreme                             Upp flyga orden
         If you know what I mean                        Raska klackar slå ännu
                                            Som ett jehu är du
Agnetha     Her man is one I admire                        Hovas vittne ger aldrig upp
         He's so courageous, but he's constantly tired             Hovas vittne
         Each time when she speaks his mind                  Full fart framåt, flagan i topp
         She pats his hat and says: "That's all very fine
         Exert that will of your own                      Hos dig på fest
         When you're alone                           När man sitter och trivs som mest
         Now we'd better hurry"                        Hör man nå'nting som surrar
         And with no trace of hesitation she keeps going            Din dammsugare-protest
                                            Från dinn parnass
Agnetha, Frida  Head over heels, breaking her way                   Tar du flyget i fösta klass
         Pushing through unknown jungles everyday               Djurgården - Honolulu
         She's a girl                             Och om du kommer fram
         With a taste for the world                      Enligt program
         (The world is like a playing ground where she goes          Är ditt bagage i Rom och Gudrun i Amsterdam
         rushing)
         Head over heels, setting the pace                   Hovas vittne
         Running the gauntlet in a whirl of lace                Knallarnas röst
         She's extreme                             Västergötlands stämma på jorden
         If you know what I mean                        Sångarhjärtat klappar i ditt bröst
                                            Pennan glöder
Agnetha     You hear her voice everywhere                     Upp flyga orden
         Taking the chair                           Raska klackar slå ännu
         She's a leading lady                         Som ett jehu är du
         And with no trace of hesitation she keeps going
                                            Vi och du är långhalm och ler
Agnetha, Frida  Head over heels, breaking her way                   Full fart bakåt
         Pushing through unknown jungles everyday               Hovas vittne, vad som än sker
         She's a girl                             Sticket Stikkan
         With a taste for the world                      Det är befogat denna gång
         (The world is like a playing ground where she goes          Trots att du tycker att låten
         rushing)                               Blir för lång
         Head over heels, setting the pace                   Sticket Stikkan
         Running the gauntlet in a whirl of lace                Det har vi skrivit i den tron
         She's extreme                             Att du blir glad om vi höjer
         If you know what I mean                        En halv ton

Agnetha     (It's just one of girls who always likes to do)            Hovas vittne
         Whatever she feels                          Knallarnas röst
         And she goes                             Västergötlands stämma på jorden
         Head over heels                            Sångarhjärtat klappar i ditt bröst
                                            Pennan glöder
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                    Upp flyga orden
                                            Raska klackar slå ännu
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                            Som ett jehu är du
Year:      1981                                 Hovas vittne ger aldrig upp
Special info:                                     Hovas vittne
                                            Full fart framåt, flagan i topp

                                            Hurra !
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 74 of 87
                                                            1981
Lyrics:     Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn
        Ulvaeus, Benny Andersson, Michael B. Tretow,
                                        I let the music speak
        Rune Söderqvist
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson         Frida      I'm hearing images, I'm seeing songs
                                        No poet has ever painted
Year:      1981
                                        Voices call out to me, straight to my heart
Special info:                                  So strange, yet we're so well acquainted
                                        I let the music speak with no restrains
                                        I let my feelings take over
                                        Carry my soul away, into the world
                                        Where beauty meets the darkness of the day

                                        Where my mind is like an open window
                                        Where the high and healing winds blow
                                        From my shallow sleep the sounds awake me
                                        I let them take me

                                Agnetha, Frida  Let it be a joke, let it be a smile
                                        Let it be a farce, if it makes me laugh for a little
                                        while
                                        Let it be a tear, let it be a sigh
                                        Coming from a heart, speaking to a heart, let it be a
                                        cry

                                Frida      Some streets are emptiness, dry leaves of autumn
                                        Rustling down an old alley
                                        And in the dead of night, I find myself a blind man
                                        In some ancient valley
                                        I let the music speak, leading me gently
                                        Urging me like a lover
                                        Leading me all the way, into a place
                                        Where beauty will defeat the darkest day

                                        Where I'm one with every grand illusion
                                        No disturbance, no intrusion
                                        Where I let the wistful sounds seduce me
                                        I let them use me

                                Agnetha, Frida  Let it be a joke, let it be a smile
                                        Let it be a farce, if it makes me laugh for a little
                                        while
                                        Let it be a tear, let it be a sigh
                                        Coming from a heart, speaking to a heart, let it be a
                                        cry

                                        Let it be a tear, let it be a sigh
                                        Coming from a heart, speaking to a heart, let it be a
                                        cry

                                        Let it be the joy of each new sunrise
                                        Or the moment when a day dies
                                        I surrender without reservation
                                        No explanation, no questions why
                                        I take it to me and let it flow through me
                                        Yes, I let the music speak
                                        I let the music speak

                                Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                Year:      1981
                                Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                Page 75 of 87
                                                             1981
         Just a notion                             Like an angel passing
                                            through my room
Agnetha, Frida, Just a notion, that's all
Björn      Just a feeling that you're watching me
                                    Frida      Long awaited darkness falls
        Aah, every move I'm making
                                            Casting shadows on the walls
        Am I reading your mind
                                            In the twilight hour I am alone
        Guess it's almost like you're touching me
                                            Sitting near the fireplace
        Aah, there is no mistaking
                                            Dying embers warm my face
                                            In this peaceful solitude
Agnetha, Frida  Just a notion
                                            All the outside world subdued
         That you'll be walking up to me in a while
                                            Everything comes back to me again
         And you smile and say: "Hello" and
                                            In the gloom
         We'd be dancing through the night
                                            Like an angel passing through my room
         Knowing everything from then on must be right
                                            Half awake and half in dreams
         Just a notion
                                            Seeing long forgotten scenes
         But somehow I know I'm not wrong
                                            So the present runs into the past
         If it's our destiny there's nothing we can do
                                            Now and then become entwined
         And tonight it's very special it's the night for me
                                            Playing games within my mind
         and you
                                            Like the embers as they die
                                            Love was one prolonged goodbye
         Aahaah                                And it all comes back to me tonight
                                            In the gloom
Lyrics:     Björn Ulvaeus                             Like an angel passing through my room
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1981                                 I close my eyes
                                            And my twilight images go by
Special info:
                                            All too soon
                                            Like an angel passing through my room

                                    Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Year:      1981
                                    Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                 Page 76 of 87
                                                      1981
         No hay a quien culpar               One of us
Frida      Por los dos, brindo aquí     Agnetha     They passed me by
         La cuenta se saldó                 All of those great romances
         Lo que fué calidez,                You were, I felt, robbing me
         El frio invadió                  Of my rightful chances
         Aves al pasar, tú y yo               My picture clear
         Migramos con el sol                Everything seemed so easy
                                  And so I dealt you the blow
Agnetha, Frida  Hacia un verano nuevo               One of us had to go
         Sin oscuridad                   Now it's different
         Hoy que todo terminó,               I want you to know
         No hay a quien culpar
                          Agnetha, Frida  One of us is crying, one of us is lying
Frida      Somos dos, que ayer                In her lonely bed
         Vivimos soledad                  Staring at the ceiling
         Nuesra unión se quebró               Wishing she was somewhere else instead
         Con toda dignidad                 One of us is lonely, one of us is only
         Aún buscamos cielo azul              Waiting for a call
         En nuesro caminar                 Sorry for herself, feeling stupid, feeling small
                                  Wishing she had never left at all
Agnetha, Frida  Gracias por un gran amor
         Y la felicidad          Agnetha     I saw myself
         Hoy que todo terminó,               As a concealed attraction
         No hay a quien culpar               I felt you kept me away
                                  From the heat and the action
Frida      Bien se da que al caer,              Just like a child
         Hay posibilidad                  Stubborn and misconceiving
         De surgir otra vez                 That's how I started the show
         Y ver la realidad                 One of us had to go
         Todo claro al final,                Now I've changed and I want you to know
         No hay nada por probar
                          Agnetha, Frida  One of us is crying, one of us is lying
Agnetha, Frida  En el cruce del camino               In her lonely bed
         Sólo un nuevo andar                Staring at the ceiling
         Hoy que todo terminó,               Wishing she was somewhere else instead
         No hay a quien culpar               One of us is lonely, one of us is only
                                  Waiting for a call
         En el cruce del camino               Sorry for herself, feeling stupid, feeling small
         Sólo un nuevo andar                Wishing she had never left at all
         Hoy que todo terminó,
         No hay a quien culpar       Agnetha     Never left at all

Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey  Agnetha, Frida  Staring at the ceiling
                                  Wishing she was somewhere else instead
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                  One of us is lonely, one of us is only
Year:      1981                        Waiting for a call
Special info:                            Sorry for herself, feeling stupid, feeling small

                          Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                          Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                          Year:      1981
                          Special info:
http://www.abbaplaza.com                                           Page 77 of 87
                                                           1981
         Se me está escapando                     Should I laugh or cry
Agnetha     Ella se va tan feliz a la escual ahora    Frida      He stands
         Diciendo adiós con ausente sonreir              Towering over me beside my bed
         Allí se va y en mi siento una tristeza            Losing his head
         Algo que me hace percibir                   Tells me
         Aún me pertenece pero menos                  I must take him seriously
         En ese mundo de su candidez                  Droning on the usual way
         Feliz de compartir aún sa risa                He's such a clever guy
         Y toda su niñez                        And I wonder
                                        Should I laugh or cry
Agnetha, Frida  Se me está escapando al crecer
         ¿Cómo lograr que se detengan                 He's dressed
         Hoy los minutos?                       In the striped pyamas that I bought
         Se me está escapando al crecer                Trousers too short
         Su gran fantasía cuidaré                   Gives me
         Y cuando la voy descubriendo                 On his small philosophy
         Sigue creciendo                        Carries on the way he does
         Se me está escapando ya lo sé                 And me I get so tired
                                        And I wonder
Agnetha     Hay en las dos ella y yo sueño al desayuno          Should I laugh or cry
         Y, sin querer, dejo el tiempo transcurrir
         Cuando se va siento en mí la melancolía   Agnetha, Frida  High and mighty, his banner flies
         Cierta culpa que no sé fingir                 A fool's pride in his eyes
         ¿Por dónde están aquellas aventuras?             Standing there on his toes
         ¿Y los lugares que íbamos a ver?               To grow in size
         Algunas pocas cosas disfrutamos                All I see is a big balloon
         Hay tanto por hacer                      Halfway up to the moon
                                        He's wrapped up in the warm
Agnetha, Frida  Se me está escapando al crecer                And save cocoon
         ¿Cómo lograr que se detengan                 Of an eternal lie
         Hoy los minutos?                       So should I laugh or cry
         Se me está escapando al crecer
         Su gran fantasía cuidaré           Frida      Strange how
         Y cuando la voy descubriendo                 Dangerously indifferent I have grown
         Sigue creciendo                        Cold as a stone
         Se me está escapando ya lo sé                 No more
                                        Pain as there was pain before
Agnetha     Si yo pudiera congelar la imagen               Far away he rambles on
         Guardar el tiempo y su capricho en mí             I feel my throat go dry
         Se me está escapando                     And I wonder
                                        Should I laugh or cry
Agnetha, Frida  Se me está escapando ya lo se
                               Agnetha, Frida  High and mighty, his banner flies
Agnetha     Ella se va tan feliz a la escual ahora            A fool's pride in his eyes
         Diciendo adiós con ausente sonreir              Standing there on his toes
                                        To grow in size
                                        All I see is a big balloon
Lyrics:     Buddy McCluskey, Mary McCluskey
                                        Halfway up to the moon
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson                He's wrapped up in the warm
Year:      1981                             And save cocoon
Special info:                                 Of an eternal lie
                                        So should I laugh or cry

                               Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                               Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                               Year:      1981
                               Special info:
http://www.abbaplaza.com                                               Page 78 of 87
                                                                 1981
         Slipping through my fingers                       Soldiers
Agnetha     Schoolbag in hand, she leaves home in the early    Agnetha     Do I hear what I think I'm hearing
         morning                                 Do I see the signs I think I see
         Waving goodbye with an absent-minded smile               Or is this just a fantasy
         I watch her go with a surge of that well known             Is it true that the beast is waking
         sadness                                 Stirring in his restless sleep tonight
         And I have to sit down for a while                   In the pale moonlight
         The feeling that I'm losing her forever                 In the grip of this cold December
         And without really entering her world                  You and I have reason to remember
         I'm glad whenever I can share her laughter
         That funny little girl                 Agnetha, Frida  Soldiers write the songs that soldiers sing
                                             The songs that you and I don't sing
Agnetha, Frida  Slipping through my fingers all the time                They blow their horns and march along
         I try to capture every minute                      They drum their drums and look so strong
         The feeling in it                            You'd think that nothing in the world was wrong
         Slipping through my fingers all the time                Soldiers write the songs that soldiers sing
         Do I really see what's in her mind                   The songs that you and I won't sing
         Each time I think I'm close to knowing                 Let's not look the other way
         She keeps on growing                          Taking a chance
         Slipping through my fingers all the time                Cause if the bugler starts to play
                                             We too must dance
Agnetha     Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table
         Barely awake I let precious time go by         Agnetha     What's that sound, what's that dreadful rumble
         Then when she's gone, there's that odd                 Won't somebody tell me what I hear
         melancholy feeling                           In the distance, but drawing near
         Ans a sense of guilt I can't deny                    Is it only a storm approaching
         What happened to the wonderful adventures                All that thunder and the blinding light
         The places I had planned for us to go                  In the winter night
         Well, some of that we did, but most we didn't              In the grip of this cold December
         And why, I just don't know                       You and I have reason to remember

Agnetha, Frida  Slipping through my fingers all the time        Agnetha, Frida  Soldiers write the songs that soldiers sing
         I try to capture every minute                      The songs that you and I don't sing
         The feeling in it                            They blow their horns and march along
         Slipping through my fingers all the time                They drum their drums and look so strong
         Do I really see what's in her mind                   You'd think that nothing in the world was wrong
         Each time I think I'm close to knowing                 Soldiers write the songs that soldiers sing
         She keeps on growing                          The songs that you and I won't sing
         Slipping through my fingers all the time                Let's not look the other way
                                             Taking a chance
Agnetha     Sometimes I wish that I could freeze the picture            Cause if the bugler starts to play
         And save it from the funny tricks of time                We too must dance
         (Slipping through my fingers)
                                             Soldiers write the songs that soldiers sing
Agnetha, Frida  Slipping through my fingers all the time                The songs that you and I won't sing
                                             Let's not look the other way
Agnetha     Schoolbag in hand, she leaves home in the early             Taking a chance
         morning                                 Cause if the bugler starts to play
         Waving goodbye with an absent-minded smile               We too must dance

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson             Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson             Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1981                          Year:      1981
Special info:                              Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                     Page 79 of 87
                                                        1981
                                       Now I hear them moving, muffled noices
        The visitors (crackin' up)                  Coming through the door, I feel I'm
                                       Crackin' up
Frida      I hear the door bell ring                  Voices growing louder, irritation
        And suddenly the panic takes me               Building and I'm close to fainting
        The sound so ominously                    Crackin' up
        Tearing through the silence                 They must know by now, I'm in here
        I cannot move, I'm standing                 Trembling in a terror evergrowing
        Numb and frozen                       Crackin' up
        Among the things I love so dearly              My whole world is falling, going crazy
        The books, the paintings and the furniture          There is no escaping now, I'm
        Help me                           Crackin' up
                                       Now I hear them moving, muffled noices
        The signal's sounding once again               Coming through the door, I feel I'm
        And someone tries the door knob               Crackin' up
        None of my friends would be                 Voices growing louder, irritation
        So stupidly impatient                    Building and I'm close to fainting
        And they don't dare to come here               Crackin' up
        Anymore now                         They must know by now, I'm in here
        But how I loved our secret meetings             Trembling in a terror evergrowing
        We talked and talked in quiet voices             Crackin' up
        Smiling
                               Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Agnetha, Frida, Now I hear them moving, muffled noices    Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Björn, Benny  Coming through the door, I feel I'm
                               Year:      1981
        Crackin' up
        Voices growing louder, irritation      Special info:
        Building and I'm close to fainting
        Crackin' up
        They must know by now, I'm in here
        Trembling in a terror evergrowing
        Crackin' up
        My whole world is falling, going crazy
        There is no escaping now, I'm
        Crackin' up

Frida      These walls have witnessed
        All the anguish of humiliation
        And seen the hope of freedom
        Glow in shining faces
        And now they've come to take me
        Come to break me
        And yet it isn't unexpected
        I have been waiting for these visitors
        Help me

Agnetha, Frida, Now I hear them moving, muffled noices
Björn, Benny  Coming through the door, I feel I'm
        Crackin' up
        Voices growing louder, irritation
        Building and I'm close to fainting
        Crackin' up
        They must know by now, I'm in here
        Trembling in a terror evergrowing
        Crackin' up
        My whole world is falling, going crazy
        There is no escaping now, I'm
        Crackin' up
http://www.abbaplaza.com                                             Page 80 of 87
                                                        1981
                           Lyrics:     Stig Anderson
         Tivedshambo
                           Music:     Stig Anderson
                           Year:      1981
Agnetha, Frida, Vi skriver lördagskväll
Björn      Och tivedsflikan säll         Special info:  For Stig's "This is your life" tv show
        Har vandrat ut från mörka skogen
        Åt alla hörn och håll
        Det gått som en paroll:
        På lördag är det dans på logen
        Och med en tacksam smäll
        Att det är lördagskväll
        Slår kolaren igen sin koja
        För när som det är dans
        I trakten någonstans
        Då vill han vara med och skoja

         Där vi i skog och dal
         Sällan skådar kvinnlig fägring
         Där uti kojan sval
         Hamo låter som en hägring
         Mennu uti vi chansen har
         Att å minnen med tillbaka
         Bra att ad vid långa gråa dar
         Som tröst för det vi får försaka

         Hör raska klackar slår
         När tivedshambo går.
         Har Fridas Verner blivit galen
         Här sprätter tivedsbor
         I hambodansens klor,
         Och Verner jagar landsfiskalen
         Jag blir det gräl och kiv
         Så avgörs det med kniv
         För här är rena Vilda Västern
         Till vardag och till fest
         Är rapesnuset bäst.
         Kom hit så bär vi bort orkestern

Agnetha, Frida  Kvinnor, vin öch sång,
         vi slåss på samma gång
         och river sönder våra kläder
         Och har man inga kvar
         Man år med rumpan bar
         Och tror på fortsatt vackert väder
         Vi kastar inte pil,
         Vi har en anna stil
         Som mera lutar åt det vilda
         Jag her väl ändå rätt
         Att slåss på min biljett
         När dom ger ögonkast åt Hilda

Agnetha, Frida, Då kan det hända att
Björn      Tivedsblodet svallar över
        Då åker rock hatt
        Utifall ni stryk behöver
        Vana vid släp och slit
        Kojarliv och tivedskogar
        Står vårt mod och våran fasta lit
        Till styrkan och till våra knogar

         Hör raska klackar slår
         När tivedshambo går.
         Har Fridas Verner blivit galen
         Här sprätter tivedsbor
         I hambodansens klor,
         Och Verner jagar landsfiskalen
         Jag blir det gräl och kiv
         Så avgörs det med kniv
         För här är rena Vilda Västern
         Till vardag och till fest
         Är rapesnuset bäst.
         Kom hit så bär vi bort orkestern
http://www.abbaplaza.com                                            Page 81 of 87
                                                                  1981
         Two for the price of one                         Two for the price of one
Björn      He had what you might call a trivial occupation     Björn      I am a young man with a simple occupation
         He cleaned the platforms of the local railway station          I clean the toilets of the local railway station
         With no romance in his life                       There's no romance in my life
         Sometimes he wished he had a wife                    Sometimes I wish I had a knife !
         He read the matrimonial advertising pages                I read the offers on the advertisement pages
         The cries for help from different people, different           The cries for help from different people, different
         ages                                   ages
         But they had nothing to say                       But they had nothing to say
         At least not until the day                        At least not until the day
         When something special he read                      When something special he read
         This is what it said                           This is what it said

Agnetha, Frida, If you dream of the girl for you             Agnetha, Frida, If you dream, of a girl for you
Björn      Then call us and get two for the price of one      Björn      Then call us and get two for the price of one
        We're the answer if you feel blue                    It's not foggy (?) and you feel blue
        So call us and get two for the price of one               So call us and get two for the price of one
        If you dream of the girl for you                     If you dream, of a girl for you
        Then call us and get two for the price of one              Then call us and get two for the price of one
        We're the answer if you feel blue                    It's not foggy (?) and you feel blue
        So call us and get two for the price of one               So call us and get two for the price of one

Björn      He called the number and a voice said: "Alice      Björn      I called the number and a voice said 'Alice Lexy'
         Whiting"                                 The voice was husky and it sounded kinda sexy
         The voice was husky and it sounded quite exciting            I was amazed at my luck
         He was amazed at his luck                        The purest streak of gold I've struck
         The purest streak of gold he'd struck                  I said: "I read your ad, it sounded rather thrilling
         He said: "I read your ad, it sounded rather thrilling          I think a meeting could be mutually fullfilling
         I think a meeting could be mutually fulfilling              Why don't we meet for a chat
         Why don't we meet for a chat                       The three of us in my flat"
         The three of us in my flat"                       I can't forget what it read
         I can't forget what I read                        This is what she said
         This is what it said
                                     Agnetha, Frida, If you dream, of a girl for you
Agnetha, Frida, If you dream of the girl for you             Björn      Then call us and get two for the price of one
Björn      Then call us and get two for the price of one              It's not foggy (?) and you feel blue
        We're the answer if you feel blue                    So call us and get two for the price of one
        So call us and get two for the price of one               If you dream, of a girl for you
        If you dream of the girl for you                     Then call us and get two for the price of one
        Then call us and get two for the price of one              It's not foggy (?) and you feel blue
        We're the answer if you feel blue                    So call us and get two for the price of one
        So call us and get two for the price of one
                                     Björn      I am a young man with a simple occupation
Björn      She said: "I'm sure we must be perfect for each             I clean the toilets of the local railway station
         other
         And if you doubt it, you'll be certain when you meet  Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         my mother"
                                     Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                     Year:      1981
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                     Special info:  Demo lyrics
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1981
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                      Page 82 of 87
                                                      1981
         When all is said and done              Burning my bridges
Frida      Here's to us, one more toast    Björn      And you hoo and you holler and you make me mad
         And then we'll pay the bill             And I've always been under your heel
         Deep inside, both of us               Holy Christ what a lousy deal
         Can feel the autumn chill              Now I'm sick and tired of your tedious ways
         Birds of passage, you and me            And I ain't gonna take it no more
         We fly instinctively                Oh no no walking out that door

Agnetha, Frida  When the summer's over               Burning my bridges, cutting my tie
         And the dark clouds hide the sun          Once again oughta look into the eye
         Neither you nor I'm to blame            Being my self, having my pride
         When all is said and done              No one, baby, is gonna take me for a ride
                                   Burning my bridges, moving at last
Frida      In our lives we have walked             Girl I'm leaving and I'm burrying the past
         Some strange and lonely tracks           Wanna have peace now, we can be free
         Slightly worn, but dignified            No one here will make a sucker out of me
         And not to old for sex
         We're still striving for the sky  Lyrics:     Björn Ulvaeus
         No taste for humble pie       Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                           Year:      1982
Agnetha, Frida  Thanks for all the generous love
         And thanks for all the fun     Special info:
         Neither you nor I'm to blame
         When all is said and done

Frida      It's so strange, when you're down
         And lying on the floor
         How you rise, shake your head
         Get up and ask for more
         Clear-headed and open-eyed
         With nothing left untried

Agnetha, Frida  Standing calmly at the crossroads
         No desire to run
         There's no hurry anymore
         When all is said and done

         Standing calmly at the crossroads
         No desire to run
         There's no hurry anymore
         When all is said and done

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1981
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                          Page 83 of 87
                                                                1982
        Cassandra                               Every good man
Frida      Down in the street they're all singing and shouting  Agnetha     Every good man needs a helping hand
        Staying alive though the city is dead                 So I travel along if I can
        Hiding their shame behind hollow laughter               Every man has a guiding star
        While you are crying alone on you bed                 And he know's what he's gonna get
        Pity, Cassandra, that no one believed you               When he's going too far
        But then again, you were lost from the start
        Now we must suffer                           Living on the darkside once again
        And sell our secrets                          It's sad to lose a friend
        Bargain, playing smart                         Looking at things with empty feelings
        Aching in our hearts                          Still we're going on

Agnetha     Sorry Cassandra, I misunderstood                    For every good man needs a helping hand
        Now the last day is dawning                      I should have known too
        Some of us wanted, but none of us would                Some of us learn too late, I'm sorry
        Listen to words of warning                       Every good man needs a helping hand
        But on the darkest of nights                      It's true
        Nobody knew how to fight
        And we were caught in our sleep            Agnetha, Frida  Every good man needs a helping hand
        Sorry Cassandra, I didn't believe                   So I travel along if I can
        You really had the power                        Every man has a guiding star
        I only saw it as dreams you would weave                And he know's what he's gonna get
        Untill the final hour                         When he's going too far

Frida      So in the morning your ship will be sailing              Living on the darkside once again
        Now that your father and sister are gone                It's sad to lose a friend
        There is no reason for you to linger                  Looking at things with empty feelings
        You're grieving deeply, but still moving on              Still we're going on
        You know the future is casting a shadow
        No one else sees it, but you know your face              For every good man needs a helping hand
        Packing your bags, being slow and thorough               I should have known too
        Knowing, though you're late                      Some of us learn too late, I'm sorry
        That ship is sure to wait                       Every good man needs a helping hand
                                            It's true
Agnetha     Sorry Cassandra, I misunderstood
        Now the last day is dawning
                                   Lyrics:     Björn Ulvaeus
        Some of us wanted, but none of us would
        Listen to words of warning              Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
        But on the darkest of nights             Year:      1982
        Nobody knew how to fight               Special info:  Early Heaven help my heart: Chess
        And we were caught in our sleep
        Sorry Cassandra, I didn't believe
        You really had the power
        I only saw it as dreams you would weave
        Untill the final hour

Frida      I watched her ship leaving harbour at sunrise
        Sails almost slack in the cool morning rain
        She stood on deck
        Just a tiny figure
        Rigid and restrained
        Blue eyes filled with pain

Agnetha     Sorry Cassandra, I misunderstood
        Now the last day is dawning
        Some of us wanted, but none of us would
        Listen to words of warning
        But on the darkest of nights
        Nobody knew how to fight
        And we were caught in our sleep
        Sorry Cassandra, I didn't believe
        You really had the power
        I only saw it as dreams you would weave
        Untill the final hour

Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1982
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 84 of 87
                                                                1982
                                             The famous hotels and the cocktail bars
         I am the city                              And the funny smells and the turmoil of cars
                                             And the people, the air that you're breathing is me
Agnetha, Frida  Coming through a cloud you're looking at me from            ( Coming through a cloud you're looking at me
         above                                  from above
         And I'm a revelation spreading out before your eyes            And I'm a revelation spreading out before your
         And you find me beautiful and irresistable               eyes )
         A giant creature that forever seems to grow in size           I'm the street you walk, the language you talk
         And you feel a strange attraction                    I am the city
         Ooh-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo                        Yes I am the city, you let me be
         The air is vibrant and electrified                   ( And you find me beautiful and irresistable
         Welcome to me, here I am                          A giant creature that forever seems to grow in
         My arms are open wide                          size )
                                             The skyline is me and the energy
         Somewhere in the middle of the never ending noise            I am the city
         There is the fast and steady rhythm of a heart that           ( Somewhere in the middle of the never ending
         beats                                  noise
         And a million voices crammed into a single voice              There is the fast and steady rhythm of a heart
         And you can hear it in the glamour of the crowded            that beats )
         streets                                 I'm the street you walk, the language you talk
         People come and take their chances                   I am the city
         Ooh-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo                        Yes I am the city, you let me be
         Sometimes you win sometimes you lose a lot               ( And a million voices crammed into a single voice
         Come, make your own contribution                     And you can hear it in the glamour of the
         To this melting pot                           crowded streets )
                                             The skyline is me and the energy
         I'm the street you walk, the language you talk             I am the city
         I am the city
         The skyline is me and the energy            Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         I am the city                      Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         The famous hotels and the cocktail bars
                                     Year:      1982
         And the funny smells and the turmoil of cars
         And the people, the air that you're breathing is me   Special info:
         Yes I am the city, you let me be

         People feed me with their lives, I have a hungry soul
         And they all worship me and pay their homage day
         and night
         Every day I hear a lot of tired shuffling feet
         But come tonight, they will be dancing in the neon
         light
         Dazzled by the crazy magic
         Ooh-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo
         They're dragging pieces of the fatted calf
         And in the wind if you listen hard
         You'll hear me laugh

         I'm the street you walk, the language you talk
         I am the city
         The skyline is me and the energy
         I am the city
         The famous hotels and the cocktail bars
         And the funny smells and the turmoil of cars
         And the people, the parks and the squares that you
         see
         All the sounds that you hear and the air that you're
         breathing is me
         Yes I am the city, you let me be

         I am the city, you let me be
         I am the city
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 85 of 87
                                                             1982
         Just like that                          The day before you came
Agnetha     Untill that day                 Agnetha     I must have left my house at eight because I
         My life had been a river                     always do
         Following a safe pre-destinated course              My train, I'm certain, left the station just when it
         Suddenly detouring so unexpectedly                was due
         With uncompromising force                    I must have read the morning paper going into town
         My strongholds broke down all too easily             And having gotten through the editorial no doubt I
         I remember well how he did embarrass me             must have frowned
         I hung on to his every smile                   I must have made my desk around a quarter after
         Marvelled at his style                      nine
                                         With letters to be read and heaps of papers waiting
Agnetha, Frida  Just like that                          to be signed
         He walked into my house as smug as a cat             I must have gone to lunch
         He was handsome and smart                    At half past twelve or so, the usual place, the usual
         Walked away with my heart                    bunch
         Just like that                          And stil on top of this I'm pretty sure it must have
         He found a temporary home in my flat               rained
         Telling innocent lies                      The day before you came
         Throwing dust in my eyes
         But I led him on                         I must have lit my seventh cigarette at half past two
         Knowing that some day soon he'd be gone             And at the time I never even noticed I was blue
         Just like that                          I must have kept on dragging through the business
         As though he'd only stopped a while for a chat          of the day
         But my secrets he learned                    And without really knowing anything I hid a part of
         Leaving no stone unturned                    me away
                                         At five I must have left, there's no exception to the
Agnetha     And once again                          rule
         The river's flowing slowly                    A matter of routine, I've done it ever since I finished
         Following it's safe and uneventful course            school
         Now the tears have dried                     The train back home again
         It's become a pleasant break                   Undoubtedly I must have read the evening paper
         I recall without remorse                     then
         But now and then I wonder where he is              Oh yes, I'm sure my life was well within it's usual
         And I will admit, he had something that I miss          frame
         I guess he was a Rolling Stone                  The day before you came
         The only one I've known
                                         I must have opened my frontdoor at eight o'clock or
Agnetha, Frida  Just like that                          so
         He walked into my house as smug as a cat             And stopped along the way to buy some Chinese
         He was handsome and smart                    food-to-go
         Walked away with my heart                    I'm sure I had my dinner watching something on TV
         Just like that                          There's not, I think, a single episode of Dallas that I
         He bought a temporary home in my flat              didn't see
         Telling innocent lies                      I must have gone to bed around a quarter after ten
         Throwing dust in my eyes                     I need a lot of sleep and so I like to be in bed by
         But I led him on                         then
         Knowing that some day soon he'd be gone             I must have read a while
         Just like that                          The latest one by Marilyn French or something in
         As though he'd only stopped a while for a chat          that style
         But my secrets he learned                    It's funny but I had no sense of living without aim
         Leaving no stone unturned                    The day before you came

         Just like that                          And turning out the light
         He walked into my house as smug as a cat             I must have yawned and cuddled up for yet another
         He was handsome and smart                    night
         Walked away with my heart                    And rattling on the roof I must have heard the
         Just like that                          sound of rain
         As though he'd only stopped a while for a chat          The day before you came
         But my secrets he learned
         Leaving no stone unturned            Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                 Music:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
         Just like that
                                 Year:      1982
                                 Special info:
Lyrics:     Björn Ulvaeus
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
Year:      1982
Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                  Page 86 of 87
                                                                1982
         Under attack                              You owe me one
Agnetha     Don't know how to take it, don't know where to go   Frida      Now there's a shadow falling over our faces
         My resistance running low                       Doubt forever in our hearts
         And every day the hold is getting tighter               And in a while we'll start to pick up the traces
         And it troubles me so                         We won't find the missing parts
         (You know that I'm nobody's fool)                   Buy me a ticket, I'll go to the Bahamas
         I'm nobody's fool and yet it's clear to me               I need a rest from our petty little dramas
         I don't have a strategy                        Yes I really do
         It's just like taking candy from a baby
         And I think I must be                 Agnetha, Frida  Aha, mm
                                            Now look what you've done
Agnetha, Frida  Under attack, I'm being taken                     I'm missing all the fun
         About to crack, defences breaking                   Baby you owe me one
         Won't somebody please have a heart                   Aha, mm
         Come and rescue me now                         It's my turn to run
         Cause I'm falling apart                        A chance to feel the sun
         Under attack, I'm taking cover                     Baby you owe me one
         He's on my track, my chasing lover
         Thinking nothing's gonna stop him now         Frida      I wasn't ready for this kind of intrusion
         Should I want to, I'm not sure I would know how            I was taken by surprise
                                            Now both of us are in a state of confusion
Agnetha     This is getting crazy, I should tell him so              Hesitation in our eyes
         Really let my anger show                        Something unwanted has entered our existance
         Persuade him that the answer to his questions             I think it's better to view it from a distance
         Is a definite no                            Yes I really do
         (I'm kind of flattered I suppose)
         Guess I'm kind of flattered, but I'm scared as well  Agnetha, Frida  Aha, mm
         Something like a magic spell                      Now look what you've done
         I hardly dare to think of what would happen              I'm missing all the fun
         Where I'd be if I fell                         Baby you owe me one
                                            Aha, mm
Agnetha, Frida  Under attack, I'm being taken                     It's my turn to run
         About to crack, defences breaking                   A chance to feel the sun
         Won't somebody please have a heart                   Baby you owe me one
         Come and rescue me now                         Aha, mm
         Cause I'm falling apart                        Now look what you've done
         Under attack, I'm taking cover                     I'm missing all the fun
         He's on my track, my chasing lover                   Baby you owe me one
         Thinking nothing's gonna stop him now                 Aha, mm
         Should I want to, I'm not sure I would know how            It's my turn to run
                                            A chance to feel the sun
         Under attack, I'm being taken                     Baby you owe me one
         About to crack, defences breaking
         Won't somebody please have a heart                   Aha, mm
         Come and rescue me now                         Now look what you've done
         Cause I'm falling apart                        I'm missing all the fun
         Under attack, I'm taking cover                     Baby you owe me one
         He's on my track, my chasing lover                   Aha, mm
         Thinking nothing's gonna stop him now                 It's my turn to run
         Should I want to, I'm not sure I would know how            A chance to feel the sun
         Under attack, I'm being taken                     Baby you owe me one
         About to crack, defences breaking                   Aha, mm
         Won't somebody please have a heart                   Now look what you've done
         Come and rescue me now                         I'm missing all the fun
                                            Baby you owe me one
Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson                     Aha, mm
                                            It's my turn to run
Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                            A chance to feel the sun
Year:      1982                                  Baby you owe me one
Special info:                                      Aha, mm
                                            Now look what you've done
                                            I'm missing all the fun
                                            Baby you owe me one
                                            Aha

                                    Lyrics:     Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Music:      Björn Ulvaeus, Benny Andersson
                                    Year:      1982
                                    Special info:
http://www.abbaplaza.com                                                    Page 87 of 87

								
To top