Implementation Manager til globalt Dynamics NAV (Navision by j73na6ddmd7f

VIEWS: 39 PAGES: 1

									Implementation Manager
  til globalt Dynamics NAV (Navision) udrulningsprojekt
Vil du være med til at styrke ISS’ globale fremgang?            Din profil
ISS koncernen er en af verdens førende Facility Services koncerner. ISS   Du har en videregående økonomisk uddannelse på kandidatniveau.
leverer integrerede serviceløsninger med udgangspunkt i kerneområderne   Det er afgørende for rollen, at du besidder stor regnskabsmæssig
Cleaning, Catering, Security, Property, Support Services og Facility    forståelse, og at du har flere års erfaring som enten controller eller
Management. ISS koncernen nåede en omsætning på næsten 69 mia.       regnskabschef. Du har formentligt arbejdet med Dynamics NAV og
kr. i 2008 og beskæftiger over 490.000 medarbejdere i mere end 50      kender standardløsningen – specielt inden for finans. Ideelt set har du
lande i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika og stillehavsområdet.    erfaring med implementering i udlandet.

Om udrulningsprojektet                           Jobbet kræver en god portion personligt drive og lyst til at indgå i
Udrulningsprojektet hører til ISS Dynamics-programmet. Programmet      et alsidigt job, hvor vi forventer, at du selvstændigt løser opgaver fra
sikrer bl.a., at Navision rulles ud til 20+ lande over de næste 3-4 år,   start til slut. Herudover er du flydende i dansk og engelsk, og så er du
samt at løsningen fungerer og lever op til de aftalte specifikationer. Vi  åben og udrustet med et godt humør.
arbejder tæt sammen med de regionale Finansdirektører og med de
øvrige finansfunktioner i ISS-koncernen.                  Vi tilbyder
                                      Et udfordrende og spændende internationalt job i en afdeling, der først
Om jobbet                                  lige har taget hul på en udfordrende global implementeringsproces,
Du skal styre de prioriterede lande gennem alle faser af implementerin-   som du kan være med til at føre ud i livet. Vi har en åben og uformel
gen fra de indledende diskussioner og workshops til overdragelse      kultur med en høj grad af professionalisme og drive. På sigt kan du
fra udrulning til support. Du skal bl.a. forberede ’business casen’ i    udvikle dig i flere retninger både inden for IT og Finans i HQ, eller
samarbejde med de lokale projektansvarlige, og du kommer til at       lokale finansfunktioner i ISS datterselskaber.
sparre med eksperter ude i landene - ofte lokal CFO og operationelt
ansvarlige. Det er også dit ansvar at følge op på projekterne for at    Du kan søge mere information om ISS på www.issworld.com.
sikre, at implementeringen kører i henhold til tidsplanen.
                                      Ansøgning
Implementeringen vil primært være en change management aktivitet,      Peoplematter A/S hjælper os med denne rekruttering. Har du brug
hvor du skal agere ”evangelist” af ISS best practices inden for       for yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål, er du velkommen
finansiel og operationel management. Du får en del rejseaktivitet i     til at kontakte Søren Overbeck på telefon +45 70 22 78 22. Send din
perioder, idet dialogen lokalt er essentiel for tilpasningen af lokale   ansøgning og CV til job@peoplematter.dk.
forretningsprocesser til ISS best practices som løsningen er bygget til.

Du skal lære ISS Dynamics NAV-løsningen at kende i dybden, og du
får et nært kendskab til ISS forretningsgange og processer inden for
områder som kontraktstyring, debitorstyring, collection management,
og rapportering. Du får et bredt netværk inden for ISS-organisationen
i HQ, men også ude i ISS’ datterselskaber.

								
To top