Liturgische vieringen AGENDA Sint-Bernadette feest - Skynet.be by cuiliqing

VIEWS: 30 PAGES: 10

									    SINT-BERNADETTE – GENT               ONLINE Parochieblad
              WOENSDAG 10 FEBRUARI 2010

                Liturgische vieringen
 Donderdag 11 februari
  09.00 u. Eucharistieviering met hernomen intentie
 Zondag 14 februari
  11.00 u. Eucharistieviering ter gelegenheid van ons parochiaal Sint-Bernadettefeest,
      opgeluisterd door ons parochiaal koor o.l.v. Jan Demeester en Jo Demeester aan
      het orgel.
 Dinsdag 16 februari
  09.00 u. Eucharistieviering voor onze jeugd
 Donderdag 18 februari
  09.00 u. Eucharistieviering voor de zieken.

                    AGENDA
 Woensdag 17 februari Aswoensdag
  Vormelingen aanwezig in de viering
 Donderdag 18 februari Parochieploeg
 Zondag 28 februari
  Leerhuis
  Vormelingen ontvangen in de viering hun vormselkruisje
  Viering met kinderwoorddienst.

               Sint-Bernadette feest
                       Z o n d a g 14 f e b r u a r i
                       EUCHARISTIEVIERING om 11 u.
                        KIPPENFESTIJN om 12.30 u.
                        - kip met kroketten en fruit -
                    KOFFIE MET GENTSE VLAAI vanaf 14 u.
                              ******
                      Volwassenen: 14 euro, apéritief inbegrepen
                            Kinderen: 5 euro
                              ******
            Reserveren vóór donderdagavond 11 februari
        in het parochiesecretariaat 09/259 84 97 (tussen 9 u. en 11 u.)
                  of via 0497/ 36 19 41
                      ******
Wenst u met familie of vrienden eens gezellig en democratisch te tafelen? Draagt u onze Sint-
Bernadetteparochie een goed hart toe? Dan is ons (tweede) kippenfestijn voor u stellig een
aanrader!
We beginnen de feestdag van onze patrones met een feestelijke viering om 11 uur in onze
PAROCHIEKERK.


Jaargang 2010        Nummer 6       10 FEBRUARI          Blz. 1 / 10
    SINT-BERNADETTE – GENT               ONLINE Parochieblad
Daarna vieren we verder in het NOVACENTRUM. Er wordt iedereen een apéritief aangeboden
in de kring vanaf 12 uur. Vanaf 12.30 u. zullen de (halve) gebraden kippen ons in de mond
vliegen, badend in eigen jus, vergezeld van knapperige kroketten en een sappig stuk fruit.
Je kan dan de maaltijd afronden met een stuk echte Gentse Vlaai, vakkundig geprepareerd en
gebakken door enkele echte Gentse medeparochianen. Deze vlaaien zijn op zichzelf ook al een
aanrader voor wie enkel ’s namiddags zou kunnen komen.
Voor de prijs moet je het zeker niet laten: volwassenen betalen € 14 (apéritief inbegrepen) en
voor de kinderen wordt € 5 aangerekend.
De “kippenboer” weet graag vooraf hoeveel kippen en kroketten hij moet klaarmaken. Daarom
is vooraf inschrijven een absolute noodzaak: wil dus RESERVEREN vóór donderdagavond
11 februari.
Uiteraard is dit niet nodig voor wie enkel op de vlaaien afkomt.
Welkom namens de VZW en parochieploeg!

              WIJ WAREN ER OOK BIJ
  EEN VIERING VOL MET KINDERKRETEN
Jaargang 2010        Nummer 6       10 FEBRUARI          Blz. 2 / 10
     SINT-BERNADETTE – GENT                ONLINE Parochieblad
Hoe moet je het weer voorspellen? De weergoden zijn zo wispelturig dat niemand ze nog kan
volgen. Wij kunnen niet anders dan blij zijn dat de zon ons begeleidt al van vroeg in de morgen.
Wat is het druk in en rond Sint-Bernadettekerk. De euro valt… er is vandaag viering met
kinderzegen. Het wordt gauw duidelijk dat de papa’s en de mama’s niet stil gezeten hebben de
laatste jaren. Wat ’n kakofonie van geluiden! Het is de sfeer van de grote dagen.
De standaard met de geboorteschelpen staat vooraan. Het grote projectiescherm ook, maar de
binnenvallende zonnestralen beletten de geprojecteerde beelden te onderscheiden. Jammer.
Aan alle kanten worden stoelen bijgeschoven. We hebben bij de ingang een programma gekregen
en dirigent Jan is bij de pinken om ons de nieuwe liederen aan te leren. Dat is altijd het mooie als
iedereen kan meebidden en meezingen.
De intrede van de bedienaars met belgerinkel heeft nauwelijks effect. Het welkomstliedje wel.
“Wees welkom allemaal, wees welkom éénmaal andermaal, we hebben hier een heerlijk feest met
mensen met één hart en geest, dat maakt het leven fijn voor groot en klein…”
Onze voorganger, pastoor – deken Willy heeft alle moeite om met zijn woord van welkom boven
alle geluid te komen, maar het lukt wel. Heel hartelijk welkom aan alle ouders, grootouders en
 Jaargang 2010         Nummer 6        10 FEBRUARI          Blz. 3 / 10
     SINT-BERNADETTE – GENT               ONLINE Parochieblad
familie van de gedoopte kindjes van vorig jaar en aan alle andere kinderen. De vormelingen
worden ook speciaal vermeld. Op de vragen welke symbolen er duidelijk wijzen naar het
doopgebeuren worden duidelijke antwoorden gegeven: de schelpjes op de standaard, de
paaskaars en de lichtjes. In deze viering zullen we het verhaal beluisteren van Maria en Jozef die
met het kind Jezus begroet worden in de tempel. Daar heeft de eerste zegening plaats gehad en is
door de eeuwen heen tot ons gekomen.
Het gebed om vergeving wordt afwisselend door een kind en een volwassene voorgelezen. Tot
drie keer toe horen we de stem van Ewout die voorzingt “Jezus wees goed voor ons”. Heel de
gemeenschap herhaalt die bede en het gaat mooi crescendo.
Wie komt daar vooraan staan? Het is Jaak die de bijbelse figuur van Simeon tot leven roept. Vol
expressie brengt hij het verhaal van zijn ontmoeting in de tempel met Maria, Jozef en het kindje
Jezus. In een visioen ziet hij wat er te gebeuren staat en neemt de toekomstige koning in zijn
armen.
Nu volgt de zegening van de pas gedoopten, van de iets langer gedoopten en van de vormelingen.
Een beklijvend gebeuren dat begeleid wordt door prachtig vioolspel van Rebecca op cello en
pianospel van Jo.
In de voorbeden wordt vooral gedacht aan de kinderen, alle kinderen gezonde en zieke, de
getroffen kinderen van Haïti en ook aan alle ouders en grootouders, familie en opvoeders. En
opnieuw is Ewout daar met de voorzang “Jezus draag zorg voor ons…”
De vreugde wordt uitgezongen en de drumband onder leiding van Karen zorgt voor het ritme.
Zo komen we tot de dienst van de tafel waarbij de kinderen uitgenodigd worden om rond het
altaar plaats te nemen. Wat een prachtig gezicht! Na het eucharistisch gebed geven we elkaar de
hand en bidden samen het Onze Vader. Het doorgeven van de vredeswensen volgt dan vanzelf.
In lange rijen wordt aangeschoven om de communie te ontvangen en als communielied zingen
we nog een lied vol vreugde: ”Lieve mensen wees nu toch blij, kind’ren klein, ze horen erbij.
Gods droom vandaag ligt in hun hart, al zijn ze wit of geel of zwart….”
De schelpjes worden zorgvuldig van de standaard gehaald en meegegeven aan de ouders als
blijvend souvenir.
Met nog een gedicht als uitsmijter ontvangen we de zegen en een uitnodiging om te proeven van
de heerlijke poffertjes die de vormelingen ons aanbieden.
Het weer laat toe om op het pleintje lang onze waardering uit te spreken over deze viering. Iets
waar de kinderen nog lang zullen aan terug denken. Een genot voor de ouders en familie en een
deugddoend gebeuren voor de hele parochiegemeenschap die getuige mocht zijn dat er iedere
week in de kerk nog heel wat te beleven valt.
        Jos Boussen

   ZIEKENZORG START NIEUW JAAR
          De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar is al achter de rug en het was
          alweer een succes.
          Het welkom was er zoals altijd met koffie en koekjes. Meer dan zestig
          ziekenzorgleden vonden elkaar. Het spreekt vanzelf dat dit aanleiding geeft
          tot een heel gezellige babbel.
          Hier en daar werd ook nog een late nieuwjaarswens door gegeven, kortom
          een prettige uitwisseling van wel en wee.
Maar al gauw werden we door Freddy opgeroepen om over te gaan tot de orde van de dag. Hij
gaf meteen het woord aan Anny. De geplande reis naar Oostenrijk stond eerst op het programma.
De anciens weten wel dat Kirchdorf een rust dorpje is met een leuk hotel, één wandelstraat met
allerhande winkels en, tussen haakjes, ook de periode van gunstkoopjes.

 Jaargang 2010        Nummer 6        10 FEBRUARI         Blz. 4 / 10
     SINT-BERNADETTE – GENT                ONLINE Parochieblad
Voor de nieuwkomers wordt het beslist een vakantiereis vol verrassingen en met boeiende
uitstappen.
Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de CM-reizen te promoten. Aan de hand van
een prachtige brochure kon er keuze gemaakt worden voor één of meerdere reizen.
De inschrijvingen verlopen vlot maar geen nood er zijn nog plaatsen beschikbaar. De afwezigen
en late beslissers krijgen aldus nog gelegenheid om te boeken.
Ondertussen werd er druk gepraat, veel gelachen en plannen gemaakt. Enkelen hadden zelfs al
zin gekregen om een kaartje te leggen.
Dat veranderde toen de geur van lekkere pannenkoeken de zaal kwam binnenwaaien. We werden
netjes aan tafel bediend en hoorden het zeggen naar aloude traditie:
        “Met lichtmis is geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm”
Bij ziekenzorg mochten we dat een paar dagen vroeger ondervinden. En of ze smaakten! Met
suiker of confituur je kiest maar. Iedereen kon naar hartelust smullen.
Heel veel dank aan de bereidwillige baksters en de kerngroep van ziekenzorg die ons weer eens
extra hebben verwend.
Het is altijd veel te vlug tijd om afscheid te nemen maar iedereen keerde toch voldaan en
nagenietend naar huis terug.
Voor de medewerksters en kernleden wachtte nog de afwas en de opruimbeurt. We zullen maar
zeggen: vele handen maken licht werk dat werd bewezen door de talrijke hulpvaardige handen en
de spontane samenhorigheid.
Graag tot weerziens voor de autozoektocht op 6 maart e.k. of tot de reis naar Kirchdorf!
        Ghislaine Tolbecq

          Indrukken van Haiti na de aardbeving
Het is zaterdagnamiddag...
We blazen hier allemaal even uit van de “opruimdag”... Leef- en werkruimtes kregen een beurt
en dat was nodig want de laatste dagen werd zowat ieder hoopje op een ander hoopje gelegd... Nu
indrukken neerschrijven is ook een beetje een karwei want er komt zoveel op ons af aan werk,
nieuws en emoties dat ik eigenlijk niet goed weet waarmee te beginnen...
Oh ja, het begon de dag toen Carmelle en broer Doodly hier aankwamen... Een intens Haïtiaans
moment... er werd omhelsd, gedanst, zelfs gezongen door al het personeel. Iedereen wou die twee
mensen aanraken, voelen met handen dat ze er écht “zijn”. Tranen ook bij hun tante Leonne, want
je familie zien is zoveel meer dan ze te horen door een telefoon... Kinderen rem je op dat moment
niet af, ze waren er meteen met hun prangende vragen hoe Doodly, met de dood voor ogen, het
op het laatste nippertje toch had gered... hoe hij, opgesloten, onder de ingestorte school, verblind
door stof, nog een kleine lichtinval zag, hoe hij daarheen kroop op z’n buik en nog een
medestudente kon meetrekken... hoe bang ze waren dat ze dat laatste lichtpunt niet zouden
halen... Ook zijn diepe pijn om de dood van z’n vele vrienden verzweeg hij de kinderen niet, zijn
stem een beetje hees na zoveel dagen al vertellen, telkens weer opnieuw vertellen... Toen kwam
er een rustpunt en een stevige maaltijd... beiden gaan hier langer verblijven... ze willen helpen
waar het kan.
De volgende dag... we staan nog met het ganse team, behalve coach Anouze, vooraan het terrein
wanneer een vrouw met twee jonge dochters door de poort komt... “Of ze even wat tijd mag
hebben”, vraagt ze.
De dochters zijn stil, zichtbaar getekend door schaafwonden, maar vooral door die angst in hun
ogen... Het is Doodly die hen aan het spreken brengt... en weer hoor ik een verhaal over huizen
die neerstorten, het wegrennen, het verlamd zijn om dan te beseffen dat al wat je hebt opgebouwd
in de stad in een paar seconden is vernietigd.

 Jaargang 2010         Nummer 6        10 FEBRUARI          Blz. 5 / 10
     SINT-BERNADETTE – GENT                ONLINE Parochieblad
“We komen morgen tot bij jullie,” zeg ik hen, “we gaan dan het een en ander noteren. Jullie
mogen op ons rekenen.”
Enkele minuten later komt Anouze met het nieuws dat een nichtje van haar met een zes weken
oude baby, en nog twee kleine kinderen uit de stad gekomen zijn...
Ik weet niet wie de onzichtbare wegwijzers heeft geplaatst, wie het nieuws doorgeeft, maar nog
diezelfde dag kloppen zeven families aan.
Namen en adressen worden genoteerd, Doodly en de coaches geven de boodschap door dat we op
bezoek gaan komen. Carmelle en ikzelf gaan achter de computer zitten en stellen een Creoolse
vragenlijst op, de basis om later de dossiers op te stellen...
Mijn auto heeft zijn eerste grote panne. Op z’n minst twintig dagen om vervangstukken uit Japan
te krijgen, zeggen ze in de Dominikaanse Republiek... Even zie ik het niet zitten, waarom juist
nu???
“Dat kan niet,” zeggen mijn twee garagisten, “we sturen iemand naar Port-au-Prince”... “Port-au-
Prince???” vraag ik bedenkelijk... “Ja, Port-au-Prince!!!”
Een dagreis ver, en na veel zoeken, vindt Gi de vervangstukken. “Veel, veel duurder” zegt hij
door de telefoon, “maar maandag heb jij je auto weer!” Ik kruis al mijn vingers in de hoop dat het
de juiste stukken zullen zijn.
Maar nu zonder auto dus, en we willen aan de huisbezoeken beginnen...
Zes moto’s uit het dorp komen het terrein opgereden... Meteen weet iedereen in Akil Samdi dat
Ti Solèy Leve de actie heeft ingezet... We trekken de cité’s en de heuvels in... Waar we komen,
verwijzen ze ons naar andere families... Op één dag tellen we al 27 dossiers voor Akil Samdi. “En
dat is nog maar het begin” zegt coach Pidem, want in de “Savan Deklé” zijn er ook heel wat
mensen aangekomen.
Ik trek naar het dispensarium, wij willen weten of zij vanuit het Departement voor Gezondheid al
opdrachten hebben gekregen...
“We moeten de namen noteren van de mensen die zich aanbieden” zegt Ronèl, de verpleger, hier
‘Doc’ genoemd.
“En de medische verzorging? Sturen ze materialen en medicijnen?” vraag ik.
“We behelpen ons met het kleine beetje dat hier nog is... de mensen betalen dus nog voor hun
verzorging, in de hoop dat er later een vergoeding komt.”
Dat laatste trekt hij zelf in twijfel... mijn coaches nog meer wanneer ik hen dat achteraf vertel...
Maar twijfel brengt ons niet van stuk. Het dispensarium en TSL gaan samenwerken. Wij worden
“onthaalcentrum” omdat wij daarvoor de beste infrastructuur hebben, het dispensarium geeft
medische verzorging, de onkosten worden door ons betaald en wij noteren die zorgvuldig in de
dossiers.
Ronèl is nooit een echte enthousiasteling geweest in zijn werk, maar nu is hij er helemaal bij...
een paar uur later komt hij nog met enkele ideeën en raadgevingen. Het is goed dat hij “toch een
autoriteit in het dorp” medewerker van ons team wil zijn.
We hadden dertig stoelen klaargezet in een overdekte ruimte aan de ingang van het centrum. Ik
weet niet hoeveel stoelen er nog werden bijgezet... van overal kwamen ze, mannen en vrouwen,
jonge studenten en kinderen, veel kinderen...
Terwijl dossiers werden ingevuld deden ze hun verhaal aan elkaar, telkens weer datzelfde
verhaal, en toch telkens weer anders door de eigen emoties en details...
ik had werk in Port-au-Prince, de fabriek is niet echt geschonden... maar zelfs als ik daar terug
zou mogen gaan werken, waar moet ik in godsnaam gaan wonen?
ik zou dit jaar, na drie dure studiejaren, mijn diploma halen... van de school is niets over... hoe
kan ik hier, in het binnenland, een zelfde studierichting vinden en waar moet ik dan wonen?


 Jaargang 2010         Nummer 6        10 FEBRUARI          Blz. 6 / 10
     SINT-BERNADETTE – GENT                ONLINE Parochieblad
de ouders van deze vier kinderen zijn in de stad gebleven om hun hebben en goed te beschermen
tegen diefstal. Ze hadden daar een naaiatelier opgezet, jaren van zwoegen om ook mij te helpen,
nu weet ik echt niet hoe ik het, als weduwe, met mijn vier kleinkinderen moet doen...
samen met mijn broer hebben we de vijf kinderen van mijn zus opgevangen... en straks komen er
nog drie kinderen van een zwaargewonde neef bij... er zullen dan twintig borden moeten gevuld
want we dragen ook de zorg van onze oude moeder en vader...
ik ga niet terug... ik heb niets meer, ik ben een alleenstaande moeder... gaan mijn drie kinderen nu
in Akil naar school kunnen gaan? Ik had net in de stad voor het ganse jaar het schoolgeld
betaald...
mijn familie heeft me een huisje gegeven, voor mij, mijn vrouw en vier kinderen... ik klaag echt
niet, alleen zou het goed zijn dat er een toilet wordt gezet, maar we verloren alles, als ik geen job
heb kan ik zulke dingen niet betalen... ook mijn familie niet...
onze familie vangt me met de vijf kinderen zo goed als mogelijk op... maar dit meisje (ze wijst
een twaalfjarige aan...) huilt veel... ze is bang dat er met haar vader die in de stad bleef, iets
gebeurt. Elke dag laten we haar even door de telefoon met haar papa spreken... (even een
aarzeling...) telefoonkaarten zijn voor ons zo duur...
Het is maar een greep van wat er wordt gezegd...
Ik luister, ik observeer... ik moet af en toe op de lippen bijten... maar ik glimlach ook mee
wanneer Gilbert het plots niet meer kan laten en midden de kring op handen en voeten toont hoe
hij telkens werd weggeworpen... het is aanstekelijk en anderen tonen nu ook in -zelfs komische-
gebaren hoe ze de eerste minuten hebben overleefd.
Wanneer Doodly dan vertelt dat hij slecht slaapt, dat z’n hoofd zo vol zit met angst en
toekomstvragen, herkent iedereen daarin zichzelf, wordt er minutenlang door elkaar gepraat...
De vrouw van Gilbert met een klein bang meisje op de schoot heeft tot nu toe nog niets gezegd,
geen gebaar gelaten... haar gezicht zit half verstopt achter het kind...
Van Gilbert wist ik al dat ze het oudere broertje en zusje bij familie in Fort-Liberté hadden
gebracht. “Mijn ouders hebben niet de middelen ons allemaal te voeden...” heeft hij mij
fluisterend verteld.
Wanneer het weer stil wordt in de groep spreek ik de jonge vrouw aan:
  ”Ma’m Gilbert, zou je graag je kinderen bij jou hebben...?”
Nog nooit heb ik een gezicht zo vlug zien veranderen van innerlijk moederlijke pijn naar een
hoopvol bevestigend “ja”...
“Dan gaan we morgen je kinderen halen.” zeg ik kordaat, “en je zult het nodige geld krijgen om
in de eerstkomende periode, bij je schoonfamilie, zelf voor je ganse gezin in te staan”.
En omdat we het al op voorhand met het team hadden afgesproken, omdat we nu al weten dat we
op een enorme financiële steun mogen rekenen, kijk ik de groep rond, kijk ik naar al die “vooral
vanbinnen gekwetste” mannen en vrouwen en kinderen en zeg ik:
  “En dat geldt voor jullie allemaal!”
        Akil Samdi, Ti Solèy Leve, 30-01-2010 (ingestuurd door Lieve Matthys)

                VOOR U GENOTEERD
   VREDESEILANDEN 2010
Ook dit jaar verkocht Vredeseilanden haar sleutelhangers en andere gadgets. Dit jaar staat
Oeganda in de kijker, dit betekent voluit gaan voor de situatie van de jonge boeren in Oeganda.
Ook jullie bijdrage van zondag 17 januari, in totaal 444 euro, is een teken dat we blijven geloven
in duurzame ontwikkeling voor iedereen!


 Jaargang 2010         Nummer 6        10 FEBRUARI          Blz. 7 / 10
     SINT-BERNADETTE – GENT                ONLINE Parochieblad
Dit mooie bedrag werd opgehaald aan 2 kerken namelijk Sint-Amandus en Sint-Bernadettekerk.
De opbrengst per kerk was ongeveer gelijk (rond de 220 euro)
Dank daarvoor!
      De Vredeseilandenvrijwilligers

   ADEM-TOCHT
Op maandag 15 februari om 14.30 u. in Centrum ten Berg, Halvemaanstraat samenkomst en
bespreking “Waar draait het om, als wij christen zijn”
Iedereen van harte welkom

   SOLIDARITEITSACTIE ZIEKENZORG CM
Vanaf februari start ziekenzorg St.-Bernadette terug met de jaarlijkse solidariteitsactie CM
lotenverkoop. Onze belangloze en vrijwillige medewerkers zullen bij u aan huis komen om de
loten aan te bieden aan de prijs van € 4 per boekje van 5 loten met gratis omslaglot of € 0,80 per
lot. Warm aanbevolen!!
Je steunt er niet alleen onze zieken mee maar je kan tevens winnaar worden van mooie prijzen in
de vorm van aankoopbonnen, daarbovenop schenkt ziekenzorg St.-Bernadette nog 10 extra
prijzen op de loten door onze eigen groep verkocht.
Loten kunnen ook bekomen worden bij onze medewerkers, op onze ziekenzorgbijeenkomsten of
besteld via de inschrijvingsstrook van de brieven, en bij Maria Temmerman, Waterstraat 143
Sint-Amandsberg Tel. 09 251 57 55 (alleen in de voormiddag).
De loten zullen u dan later bezorgd worden. Na de trekking wordt de uitslag medegedeeld. Dank
bij voorbaat aan allen die ons willen steunen, hetzij door loten te verkopen, hetzij door ze aan te
kopen.

   CENTRUM WIBIER
Woensdag 17 februari om 14.00 u.
    Dansen voor jong en oud
    inschrijven op het secretariaat tot 10/02
Donderdag 25 februari om 14.30 u
    Filmnamiddag; Una giornata particolare (1977 Italië)
    inschrijven op het secretariaat voor 18/02.

                     ALLERLEI
   Gebed
          Lieve God
          Soms voel ik in mijn hart
          dat er in mezelf heel wat ongeloof leeft
          en dat ik vruchteloos op zoek ben
          naar bewijzen van uw bestaan
Wil me dan helpen opnieuw
met heel mijn hart in U te geloven
en aan U mijn vertrouwen te geven
Open mijn ogen om te zien hoe
en waar U in mijn leven aanwezig komt
en geef mij dan de durf om van dat geloof ook te getuigen
en een mens van vreugde te worden.
 Jaargang 2010         Nummer 6        10 FEBRUARI          Blz. 8 / 10
     SINT-BERNADETTE – GENT                ONLINE Parochieblad

   GEDICHT
   Als er geen God is,       de wereld of ik?
   God wat is er dan?       zie ik over al dit land
   Een raar geluid? en       dan de schaduw, het zweet, de hand
   waar komt het dan uit,     neerdalen en ik kan
   niet eens van buiten      niet meer opzij, laat mij dan
   als ik tot slot         goed gaan liggen om och
   ja, sterf eigenlijk, God    Tegen wie praat ik eigenlijk nog
   wat vergaat op dat ogenblik
    Leo Vroman (uit God in gedichten)


   LACHEN IS GEZOND
- Wanneer zag onze koning Albert het levenslicht?
- Toen hij voor het eerst zijn ogen opende.
Sabine is haar zoveelste vermageringskuur begonnen:
- Mijn huisarts heeft mij een heel strikt dieet voorgeschreven, zegt ze.
Ik mag zelfs geen woord lezen dat vet gedrukt is!

                  WACHTDIENSTEN
Huisartsen
   één centraal nummer: 09/236.50.00

Tandartsen
   weekends van 9 tot 12 en van 14 tot 18 u.
   09.272.85.66

Apothekers
  Van 9 u. ‘s morgens tot 23 u.
  Na 23 u. één centraal nummer: 09/236.50.00
Van 9 tot 12 februari        Van 12 tot 15 februari     Van 16 tot 19 februari
Ap. Depoorter            Ap. Wullens W          Ap. Bossu M
Dendermondsesteenweg 268      Dendermondsesteenweg 46     Lourdesstraat 43
Tel. 09 228 20 89          Tel.09 228 26 66        Tel. 09 251 03 59
 Jaargang 2010         Nummer 6        10 FEBRUARI         Blz. 9 / 10
    SINT-BERNADETTE – GENT                  ONLINE Parochieblad

   ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN
U kan ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom.
Post alles
     in de brievenbus van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
     in de Visitatiestraat 7
     of in de Frans Masereelstraat 12, liefst vóór dinsdagmorgen 9 uur.
Gemakkelijkst voor ons is via mail: paul.vermeir2@telenet.be
Het parochieblad kan ook gelezen worden op de website:
    www.dekenaat-sint-amandsberg.be Doorklikken op Parochies naar Sint-Bernadette
    of rechtstreeks
        http://users.skynet.be/sky83994/parochieblad/ (geen www gebruiken!)


                 TOT UW DIENST
 Pastoor: E.H. Willy Haers,
   Visitatiestraat 7, 9040 Sint-Amandsberg.
   tel. 09 251 00 03    willy.haers@skynet.be
 Abonnementen op het parochieblad
   Diane De Baere, Zingemkouterstraat 28, 9040 Sint-Amandsberg
   tel. 09 255 02 90 GSM 0485 60 30 47
   Bankrekening 891-3840263-43 Parochieblad St-Bernadette
 Redactie
   Paul Vermeir, Fr. Masereelstraat 12, 9040 Sint-Amandsberg
   Tel. 09 25147 32 gsm 0495 92 98 12 paul.vermeir2@telenet.be
 Parochiesecretariaat: Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent.
   tel. 09 259 84 97    ps.bernadette@skynet.be
 Novacentrum, St.-Bernadettestraat 134, 9000 Gent.
 Afspraken voor het Novacentrum:
   Antoon Carlier, Tel. 09 251 35 21   GSM 0497 36 19 41.
 Financieel Beheer:
   Martin Bracke, Rekening Kerkfabriek Sint-Bernadette: 891-3840131-08.
   Fax 09 259 23 17     bernadettepenning@skynet.be
 Websites: http://www.dekenaat-sint-amandsberg.be/ (Let op de verbindingstekens!)
         Doorklikken op Parochies naar Sint-Bernadette
   Parochieblad online http://users.skynet.be/sky83994/parochieblad/
 Klooster Kindsheid Jesu: St.-Bernadettestraat 249, 9000 Gent. Tel. 09 251 15 63.
 Edugoschool, Sint-Bernadettestraat 249, 9000 Gent. Tel. 09 251 48 79
Jaargang 2010         Nummer 6         10 FEBRUARI       Blz. 10 / 10

								
To top