UVB 2n KS.docx - Intranet - Odense Katedralskole by rongawang1

VIEWS: 0 PAGES: 24

									Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin          Termin hvori undervisningen afsluttes:
             Maj-juni 2012
Institution       Odense Katedralskole

Uddannelse        Hf

Fag og niveau      Kultur- og samfundsfaggruppe, Historie B, Samfundsfag C, Religion C

Lærer(e)         Mette Koch Klausen, Astrid Sohne Lauridsen, Lasse Jensby

Hold           2n ks


Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1    Introduktion til historie

Titel 2    Antikken

Titel 3    Vikingetid og middelalder

Titel 4    Tysklands historie 1871-1990

Titel 5    1. HF-opgave

Titel 6    Hi: Kvinde - rolle, muligheder og krop (særfagligt optaktsforløb til KS-projekt 1)

Titel 7    Sa: Kvinde - familie, karriere og identitet

Titel 8    Re: Kvinden - ægteskabet og kroppen

Titel 9    Hi/Sa/re: KS- projekt 1: Kvinden

Titel 10   Hi: Det gode samfund (særfagligt optaktsforløb til KS-projekt 2)

Titel 11   Sa: Det gode samfund

Titel l2   Re: Det gode samfund

Titel 13   Hi/Sa/Re :KS- projekt 2: Det gode samfund

Titel 14   Hi: Magt og afmagt (særfagligt optaktsforløb til KS-projekt 3)
Titel 15  Sa: Magt og afmagt

Titel 16  Re: Magt og afmagt

Titel 17  Hi/Sa/Re KS- projekt 3: Magt og afmagt

Titel 18  Hi: Palæstina/Israel – historien bag konflikten
      (særfagligt optaktsforløb til KS-projekt 4)

Titel 19  Sa: Israel/Palæstina - centrale aktører i konflikten

Titel 20  Re: Palæstina/Israel

Titel 21  Hi/Sa/Re KS - projekt 4: Mellemøsten
Titel 1           Introduktion til historie

Indhold           Kernestof:
               Larsen og Smitt: Introduktion til historie, s. 6-15.

               Supplerende stof:
               Film: Tegnedrengenes Verdenshistorie 1+2
Omfang            3 moduler

Særlige fokuspunkter     ● Historiefagetpå HF
               ● Ophavsanalyse

               ● Årsagsforklaringer og drivkræfter

               ● Myter og legender
Væsentligste arbejdsformer  ● Klasseundervisning

               ● Par-  og gruppearbejde
Retur til forside
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside

Titel 2           Antikken

Indhold           Kernestof:
               Olaf Søndberg: Europas historie, s. 18-21, 33-41.


               Supplerende stof:
               Film om Grækenland og Romerriget
Omfang            8 moduler

Særlige fokuspunkter     ● At introducere eleverne for Grækenlands og Romerrigets historie
               ● Fra læreplanen: ”Hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag”,

               ”Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv”
Væsentligste arbejdsformer  ● Klasseundervisning

               ● Gruppearbejde
Retur til forside
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside

Titel 3           Vikingetid og middelalder

Indhold           Kernestof:
               Olaf Søndberg: Europas historie, s. 47-57, 63-64
               Larsen & Smitt: Danmarks historisk oversigt, s. 7- 17, 23-25
               Ebbe Kühle: Danmark-Historie-Samfund, s. 30-34
               Carl-Johan Bryld: Danmark fra oldtid til nutid: s.30-31

               Supplerende stof:
               Film: Erik Kjersgaards Danmarks historie, afsnit 2
               Film: Europa i middelalderen ”Herremand, bøndere og fæstere”
               Film: ”Arn”

Omfang            15 moduler

Særlige fokuspunkter     ● Vikingetid: Danmarks tilblivelse, kongemagten, fra asatro til kristendom,
               vikingetidens samfund, kvindernes rolle, vikingetogter. Fra læreplanen:
               ”Dansk historie og identitet”.

               ● Middelalder: karakteristiske træk ved tidlig, høj- og senmiddelalder,
               feudalsamfundet, den katolske kirkes magt (herunder investiturstriden),
               korstog, pesten. Fra læreplanen: ”Hovedlinjerne i europæisk historie fra
               antikken til i dag”, ”Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige
               verden”.
Væsentligste arbejdsformer  ● Klasseundervisning
               ● Gruppearbejde

               ● Mindre skriftlige opgaver
Retur til forside
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside

Titel 5           Tysklands historie 1871-1990

Indhold           Kernestof:
               Peter Frederiksen: Det tredje Rige. Fællesskab og forbrydelse, s. 7-13, 99-107,
               183-185.
               Bo Morell m.fl.: Berlin Berlin!, s. 25-42, 59-79


               Supplerende stof:
               Film om 1. verdenskrig: ”Krigen der aldrig sluttede”

Omfang            13 moduler

Særlige fokuspunkter     ● Oversigt over Tysklands og Berlins historie fra 1871-1990
               ● Optakt til klassens studietur til Berlin

               ● Fra læreplanen: ”Hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag”,

               ”Ideologiernes kamp i det 20. århundrede”.
Væsentligste arbejdsformer  ● Klasseundervisning
               ● Gruppearbejde, gruppepræsentationer

               ● Pararbejde

               ● Skriftligt arbejde
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside

Titel 1           1. HF-opgave

Indhold           Bygger på forløbet om Tysklands historie samt klassen studietur til Berlin.
Omfang

Særlige fokuspunkter     ● Udarbejdelse af større skriftlig opgave
               ● Anvendelse af den historiske teori og metode til besvarelse af en historisk

               problemstilling.
               ● Kendskab til de taksonomiske niveauer

               ● Formelle krav

               ● Litteratursøgning
Væsentligste arbejdsformer  ● Selvstændigt  arbejde
               ● Skriftligt arbejde
Retur til forside
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)


Titel 6    Hi: Kvinde - rolle, muligheder og krop

Indhold    Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:
        Reimick, Sofie m.fl.: Kultur og samfund, Systime, 2011, s. 23-27, 41-46 + kilde
        10 og 11 s. 31.
        Løkke, Anne m.fl.: Familieliv i Danmark 1550 til år 2000. Systime, 1997,
        s. 28-29, 50-58, 64-66 138-140, 183, 185, 202, 228

        Matador, afsnit 1
        Om klunkehjemmet: http://natmus.dk/besoeg-museerne/tre-historiske-
        hjem/klunkehjemmet/

        www.kvinfo.dk:
        Pdf: Arbejdsfordeling på køn i det traditionelle samf.
        Abort : http://www.kvinfo.dk/side/1046/


        www.danmarkshistorien.dk:
        kvinder og valgret
        http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindelig-valgret-
        1849-1915/
        http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og
        kilder/vis/materiale/kvindesagsorganisationerne-og-valgretsspoergsmaalet-1871-
        1915/
        Udvalgte kilder:
        Carl Plougs tale i Landstinget 1888, om kommunal valgret til kvinder:
        http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/carl-ploug-i-
        landstinget-om-kommunal-valgret-til-kvinder-1888-1/
        Johanne Meyers tale 1888 om kvinders valgret og valgbarhed:
        http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-
        valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/
        statistik:
        http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/stemmeprocenter-
        ved-kommunal-og-rigsdagsvalg-1909-1921/
        Kvindelig valgret indføres 1915:
        http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danske-kvinders-
        adresse-til-regering-og-rigsdag-den-5-juni-1915/

Omfang     8 moduler á 95 min.
Særlige     Forløbet skal give kursisterne et indblik i kvinders rolle og muligheder i hhv. det
fokuspunkter  traditionelle og moderne samfund.
        Vi har haft særlig fokus på kvinders politiske rettigheder og ligestilling –
        valgretskampen og kvindelig valgret 1915 samt på kvinders forhold/ret til egen krop
        og på muligheden for abort.

        Forløbet lægger op til det første fællesfaglige KS-projekt


        Kernestof:
        Dansk historie og identitet


Væsentligste  Klasseundervisning
arbejdsformer  Pararbejde
        Gruppearbejde
Titel 7     Sa: Kvinde - familie, karriere og identitet
Indhold     Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: "Luk samfundet op", 2010, Columbus, s.
        57-62, s. 74-77
        Benny Jacobsen og Ove Outzen: ”Liv i Danmark”, 2005, Columbus, s. 7-20
        Citathistorie fra P4 København: ”Unge piger bruger medicin mod stress” Ritzaus
        Bureau, 7/7 2008
        Citathistorie fra Jyllands-Posten: Unge piger skader sig selv i selvhad
        Ritzaus Bureau 07.10.2006

        MAGASIN SØNDAG 2-7: Nutidens gravide og unge mødre udøver streng
        selvkontrol
        med alle aspekter af graviditeten, siger eksperter. Af Line Holm Nielsen
        Business.dk- Søndag den 31. januar 2010: ”Fire små børn og karrieremand ingen
        hindring” Af Birgitte Erhardtsen
        Kilde: DJØF (fagforeninge for jurister, økonomer og cant.pol): ”Unge Kvinder vil
        det hele” af Marianne Gosvig Rasmussen d. 23.05.2007
        Ligestillingsministeriet:” Hvad er ligestilling?” af Lykke Friis
        http://www.liqe.dklministeriet hvad er.asp
        JP.dk d. 5. sep. 2010: ”Ti plastik operationer på en dag”, Af HENRIETTE TANG
        VINKEL
        Citathistorie fra JydskeVestkysten: Ekstremsport er mere populær end nogensinde,
        Ritzaus Bureau 14.07.2010
        Citathistorie fra metroXpress: Se mig! Ritzaus Bureau


Omfang     8 moduler á 95 min.

Særlige     Forløbet skal give kursisterne et indblik i kvinders rolle og muligheder i det
fokuspunkter  senmoderne samfund.
        Vi har haft særlig fokus på kendetegn ved det senmoderne samfund, den
        senmoderne familie, og ligestilling i det senmoderne samfund
        Forløbet lægger op til det første fællesfaglige KS-projekt


        Kernestof:
        Identitetsdannelse og socialisation
        Sociale og kulturelle forskelle

Væsentligste  Klasseundervisning
arbejdsformer  Pararbejde
        Gruppearbejde
Titel 8     Re: Kvinden - ægteskabet og kroppen

Indhold       Følner, Hanne m.fl.: ”Kuplen, Muren, Graven”. Gyldendal 2006. 2. oplag. Side
          24-28
          Religion 2.0 - Peter Lodberg: You May now Kiss the Bride
          Folkekirkens liturgi for bryllup
          Kristeligt Dagblad, 24. marts 2010: Færre bliver gift og flere går fra hinanden
          Den store danske: Ægteskab
          Mosebog kapitel 1 – 2, 4
          Mosebog kapitel 2 og 3
          Luther: Led os ikke i fristelse (fra den store katekismus)
          Jensen, Tim og Mikael Rothstein: Etikken og religionerne. Aschehoug 1998. 1.
          udgave, 1. oplag. Side 125-126
          Alt for damerne: Det tænder mænd og kvinder (af) på. Alt 12/2011, side 32-37
          Reklame for Cult
          Dokumentar: Livet i renæssancen (4:6): De satans kvinder - Maren Splids, DR2
          Dokumentar: Eksistens (5:5): Religiøs slagtning (første 7 minutter)
          Den store danske encyklopædi: Jødiske spiseregler
          Matthæusevangeliet 15, 1-20
          Dokumentar: Kroppen - den nye religion


Omfang     8 moduler á 95 min.

Særlige     Første fire moduler omhandler kosmos og kaos, fundamentet for det kristne
fokuspunkter  ægteskab (herunder skabelse og syndefald) og ægteskabets betydning for det
        senmoderne menneske.

        Sidste fire moduler koncentrerer sig om kroppen - fra kroppens syndige natur som
        den opfattes ud fra kristen dogmatik, der skal tøjles i det traditionelle samfund, til
        den senmoderne kropskultur, hvor kroppen dyrkes og en ny form for asketisk
        livsførelse tager sin form.
Væsentligste  Klasseundervisning, pararbejde
arbejdsformer
Titel 9     Hi/Sa/re: KS- projekt 1: Kvinden

Indhold     Gennemsnitlig vielsesalder for brudgommen og bruden beregnet for hvert af
        årene 1901-2001. Familiens udvikling i det 20. århundrede. Socialforskningsinstituttet
        2004

        Arbejderhjem fra 1924.
        Fra http://odensebilleder.museum.odense.dk/billedstart.asp

        Købmand Rasmussens hjem Allégade 30, 1907.
        Fra http://odensebilleder.museum.odense.dk/billedstart.asp

        Erhvervsfrekvens for mænd og kvinder.
        Danmarks Statistik 2009

        Gode stænger.
        BT, 30. maj 2010, Skønhed side 13.

        Det er så yndigt at følges ad…
        Magasinet Bryllup og fest 2011, side 210

        Moderne familiemønstre møder større accept
        Kristeligt Dagblad, 13. januar 2011


Omfang     5 moduler á 95 min.

Særlige     Synopsisudarbejdelse og arbejde med at opstille problemformulering og
fokuspunkter  problemstillinger
Væsentligste  Gruppearbejde, fremlæggelser
arbejdsformer
Titel 10    Hi: Det gode samfund

Indhold     Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

        Fleming Schmidt m.fl.: PORTAL. Danmarkshistorie. 2008. s. 163-168, 172-176,
        253-265, 302-308.

        Harry Haue m.fl: Det moderne Danmark 1840-92. Munksgaard 1994: Poul
        Hansen om socialdemokratiske tanker om samfundsudviklingen og de
        borgerliges modstand, s. 217-220

        Claus Friisberg: Kilder til det ny Danmark 1914-1992, Munksgaard,
        1993, s. 48-52.

        Dokumentarfilm:
        Når jeg ser et rødt flag smælde – temalørdag på DR2

Omfang     7 moduler á 95 min

Særlige     Forløbet skal give en indføring i udviklingen af det danske samfunds struktur
fokuspunkter  og karakteristika i perioden fra anden halvdel af 1800-tallet til i dag,
        med særligt henblik på velfærdsstaten.

        Forløbet danner optakt til det fællesfaglige KS-projekt 2: Det gode samfund.
        Kernestof:
        Dansk historie og identitet
        Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv


Væsentligste  Klasseundervisning
arbejdsformer  Pararbejde
        Gruppearbejde
Titel 11    Sa: Det gode samfund

Indhold     Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: "Luk samfundet op", 2010, Columbus, s. 129-
        134
        Benny Jacobsen og Ove Outzen: ”Liv i Danmark”, 2005, Columbus, s. 91-122
        Weekendavisen d. 17. sep. 1993: ”Oprør fra højre” af Marianne Juhl

        Danskernes akademi: ”Velfærdsstaten vi gør status”, 26. januar 2010 kl. 14:30 på DR2
Omfang     8 moduler á 95 min.

Særlige     I forløbet har der været fokus på de klassiske ideologier, velfærdsmodeller og den
fokuspunkter  danske velfærdsstats fremtid, samtidig har eleverne fået et indblik i finans- og
        arbejdsmarkedspolitik, samt det økonomiske kredsløb.


        Kernestof:
        Politiske ideologier
        Sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling
        Økonomiske sammenhænge
Væsentligste  Klasseundervisning
arbejdsformer  Pararbejde
        Gruppearbejde
Titel 12    Re: Det gode samfund

Indhold      Danmarkshistorien.dk: fri abort
         Om at bestemme børns medfødte egenskaber
         Lov om svangerskabsafbrydelse af 13. juni 1973 (abortloven)
         Racehygiejne i 1930’ernes Danmark
         Koch, Lene: Racehygiejne i Danmark 1920-1956. Gyldendal 1996. Side 16-21
         Legale aborter - Befolkningens udvikling 2009, Danmarks statistik side 43
         Klip fra Danmarkshistorien (om sterilisation)
         Mikkelsen, Poul Storgaard: Den optimale behandling? - Om medicinsk etik. Systime
          2004. 2. udgave, 1. oplag. Side 13-16, 18-22.
Omfang     8 moduler á 95 min.

Særlige     Hovedvægten ligger på to etiske grundpositioner: nytteetik og pligtetik.
fokuspunkter
        Fokus for dette forløb er opbygningen af den moderne velfærdsstat, og der bidrog
        religion med diskussion af sammenhæng mellem sterilisationslovene og de sociale
        reformer fra kanslergadeforliget.

        Yderligere et fokus på abortlovgivningens historie (perspektiveret til det første KS-
        forløb om kvinden), den senmoderne livsførelse.

        Der er samlet set tale om en diskussion af fællesskabets betydning i forhold til
        individet: hvor fællesskabet i 30’erne godt kunne træffe valg på individets vegne, er
        der i det senmoderne samfund kommet en privatisering af etikken til.

Væsentligste  Klasseundervisning, pararbejde
arbejdsformer
Titel 13    Hi/Sa/Re :KS- projekt 2: Det gode samfund

Indhold     Uddrag af det socialdemokratiske program ”Danmark for Folket”, 1934

        ”Vi SKAL have råd til velfærd”, 26. januar 2011 – partiet Venstres website
        http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/vi-skal-have-raad-til-velfaerd/


        Kilde: H. Mørch: Befolkningsbeskrivelse og Danmarks Statistik 2009.
        - Fig. 16.1 Erhvervsfordeling i Danmark 1890 – 2009

        Kilde: H. Mørch: Befolkningsbeskrivelse og Danmarks Statistik 2009.
        - Fig. 16.3 Befolkningen fordelt på arbejdsstyrken og uden for arbejdsstyrken i 2007

        ”Snart fødes Danmarks sidste Downs-barn”
        - Berlingske, 17. juli 2011

        ”Vi tjener mere”
        - Fra Billed-Bladet 12. dec. 1958
        http://ibog.danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=195#c550Omfang     5 moduler á 95 min.

Særlige     Synopsisudarbejdelse og arbejde med at opstille problemformulering og
fokuspunkter  problemstillinger
Væsentligste  Gruppearbejde, fremlæggelser
arbejdsformer
Titel 14    Hi: Magt og afmagt

Indhold     Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:
        Henrik Bonne Larsen m.fl.: Danmarkshistorisk oversigt, Systime, 2007, s. 61-64, 66,
        86-89
        Fra www.danmarkshistorien.dk
        Artikler: ”Det danske demokrati fra 1849” + ”1848” + ”Forfatningskampen” +
        ”Valgret 1834-1915” + ”Systemskiftet 1901 + ”De danske østfrontsfrivillige 1940-
        1945” + ”Forhandlings- og samarbejdspolitikken under besættelsen 1940-1945” +
        ”Retsopgøret” + ”Besættelsestiden i eftertidens lys” + ”Demokratidebat 1945-
        1946”
        Kilder: ”Petition til Frederik 7. fra borgerrep. 20.03 1848” + ”Resolutionerne
        vedtaget på Casinomødet 20.03.1848 + ”Krigsministeriet om indtrædelse i Frikorps
        Danmark 8. juli 1941” + Anders Fogh Rasmussens tale om samarbejdspolitikken
        29. august 2003.


        Filmklip fra www.danmarkshistorien.dk : ”Enevælden” + ”Grundloven” +
        ”Demokrati og demokratisering
        Film om Odense under besættelsestiden
Omfang     8 moduler á 95 min.

Særlige     Forløbets overordnede ramme er spørgsmålet. Hvem har magten i Danmark og
fokuspunkter  hvordan forholder landet sig når det er i afmagt?
        Forløbet skal give kursisterne en indsigt i Danmarks politiske udvikling fra enevælde
        til demokrati over besættelsen altså perioden ca. 1848-1946. Særlige fokuspunkter er
        demokratiets indførelse, forfatningskampen og landets politik under
        besættelsesårene 1940-1945.

        Forløbet danner optakt til det fællesfaglige KS-projekt 3:Magt og afmagt


        Kernestof:
        Dansk historie og identitet
        Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv

Væsentligste  Klasseundervisning,
arbejdsformer  Gruppearbejde
Titel 15    Sa: Magt/afmagt

Indhold     Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: "Luk samfundet op", 2010, Columbus, s. 104-
        109
        Benny Jacobsen og Ove Outzen: ”Liv i Danmark”, 2005, Columbus, s. 57-85
        Politiken.dk d. 11.1.2012: ”EU vil anklage Ungarn for brud på traktaterne” af Thomas
        Lauritzen
        Politiken d. 1.12.2002: ”Hvad demokrati er og ikke er” Af Tøger Seidenfaden
        Jyllandsposten d. 7.1.1999: ”Afskaf folketinget!” af Cand. Mag Anders Raschs-
        Christensen
Omfang     8 moduler á 95 min.

Særlige     I dette forløb har eleverne fået kendskab til forskellige demokratiformer, forskellige
fokuspunkter  former for magt, det politiske system, samt lovgivningsprocessen.

        Kernestof:
        Demokrati, deltagelse og politiske beslutninger
Væsentligste  Klasseundervisning
arbejdsformer  Pararbejde
        Gruppearbejde
Titel 16    Re: Magt og afmagt

Indhold     Begrebspar (uddrag fra den store danske): Pligtetik, nytteetik, altruisme,
         egoisme, moralsk skyld, juridisk skyld, straf
         Kristendom.dk: Kirke og stat - et forhold i opbrud?
         Danmarks Riges Grundlov (uddrag)
         Gud indstifter stænderne
         Kristendom.dk: Hvad kan jeg gøre for at blive frelst?
         Bjergprædikenen (uddrag)
         Nielsen, Peter Boile: Etiske problemer og idéer. Gads Forlag 1982:
         Determinisme, Om skyld, Nürnbergprocessen og Retsopgøret
         Jens Kruuse: Som vanvid (kilde)
         Rudolf Höss: Kommandant i Auschwitz (kilde)
         FN’s menneskerettighedserklæring (1948)
         Kristeligt Dagblad, 14. aug. 2009: Kirken blev kampplads
         Kristeligt Dagblad, 8. sep. 2009: Danskere vil sende irakere hjem
         Kristeligt Dagblad, 23. okt. 2009: Ramsdal: Jeg skulle have råbt mere op
         (uddrag)
         Film: Danske flygtninge 3:6 (45 minutter)
         Film: Danmarkshistorien om retsopgøret efter anden verdenskrig
         Artikel: ”I barndommens hangar”. Jyllands-Posten, 12. august 2007, side 7
Omfang     8 moduler á 95 min.

Særlige     Begreber: Pligtetik, nytteetik, altruisme, egoisme, moralsk skyld, juridisk skyld, straf
fokuspunkter
        Kirkens historie fra selvstændig til underlagt staten.

        Flygtninge fra Tyskland efter anden verdenskrig, retsopgør og folkestemningen mod
        tyskerpiger. Diskussion af danskernes forhold til skyld og straf ifm. 2.verdenskrig.

        Flygtninge i Brorsons kirke: Danskernes forhold til hjælp, kirken og staten: pligtetik
        kontra nytteetik, dilemma for en præst: skal man påtage sig juridisk eller moralsk
        skyld?Væsentligste  Klasseundervisning, pararbejde
arbejdsformer
Titel 17    Hi/Sa/Re KS- projekt 3: Magt og afmagt

Indhold        1    Oprop - fra den tyske besættelsesmagt 9. april 1940
                Fra danmarkshistorien.dk

            2    Erik Scavenius tale ved tiltrædelsen som udenrigsminister 8. juli 1940
                Fra danmarkshistorien.dk

            3    ”Billede af Hitler”
                http://www.pladstilosalle.dk/baggrund/billedgalleri/MEDLOVEN/INDEXB.HTML

            4    Graf: Jødiske ofre fordelt på oprindelsesland http://www.holocaust-
                uddannelse.dk/statistik/joediskeofreopr.asp

            5    Billede af Helle Thorning-Smith
                Pressemøde i statsministeriet d. 28. december 2011 - Foto: Polfoto            6    Det politiske system - Loven
                FED Samf af Helle Hauge Bülow - http://fed-samf.systime.dk/index.php?id=142            7    Hovedrengøring ved tyskergravene
                Dagbladet Information, 3. august 2007

            8    Mange ønsker Tyskerpigerne brændemærket eller boycottet
                Berlingske Tidende, 15. juni 1945, side 8

Omfang     5 moduler á 95 min.

Særlige     Synopsisudarbejdelse og arbejde med at opstille problemformulering og
fokuspunkter  problemstillinger og at finde selvstændigt valgt og relevant ekstra materiale
Væsentligste  Gruppearbejde, individuelle fremlæggelser
arbejdsformer
Titel 18    Hi: Palæstina/Israel – historien bag konflikten

Indhold     Henrik Wiwe Mortensen: Israel, Systime, 2011, s. 17-22, 26-27, 31-42, 48-56, 61-63,
        87-97, 161-155, 165-170, 183-190
        Operation Dagsværk: Palæstina ´98`- 50 år efter, 1998, 2-3, 6-9, 20-21, 51-55
        Malene Romme-Mølby: Tema om Palæstina i Gymnasieskolen nr. 19, 2011
        Mikkel Bahl: Antallet af overgreb på palæstinensere stiger, Information 22.01.2012
        www.breakingthesilence.org.il
        www.stopthewall.org


        Film:
        Israels fødsel, del 7, 1948-49
        Eran Riklis: Citronlunden, 2008


        Foredrag af Hans Henrik Hefner, frelandsjournalist i bl.a. Weekendavisen,
        bosidende i Israel
Omfang     11 moduler á 95 min.

Særlige     Fokus er, at kursisterne erhverver en nuanceret viden om baggrunden for
fokuspunkter  den nuværende konflikt i Palæstina/Israel for dermed at kunne tage
        stilling på et kvalificeret grundlag. Forløbet strækker sig fra zionismens
         grundlæggelse, over jødisk indvandring under mandattiden, Israels
        grundlæggelse, 1948-1949 krigen, 6 dages krigen, fredsforsøg, muren, Palæstina
         i dag.

        Forløbet danner optakt til det fællesfaglige KS4-projekt: Mellemøsten.
        Kernestof:
        Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
        Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden
Væsentligste  Klasseundervisning
arbejdsformer  Virtuelle arbejdsformer
        Pararbejde
        Gruppearbejde
Titel 19    Sa: Israel/Palæstina-konflikten

Indhold     Benny Jacobsen og Ove Outzen: ”Liv i Danmark”, 2005, Columbus, s.136-138, s. 140-
        142, s. 124-127
        Hans Branner: ”Global politik”,Columbus, 2007, s. 100-103

        DR.dk d. 25. dec. 2011: ”En frugthandler startede det arabiske forår” af Michael S.
        Lund, http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/2011/Aaret_der_gik/2011/12/22/084456.htm

        Freedom House : http://www.democracyweb.org/new-map)

        Viborg Stifts Folkeblad, 2. marts 2011: ”USA frygter arabisk forår skader Israel” af
        David Trads

        Ritzaus Bureau 21.06.2006: FN: Situationen forværret for civile palæstinensere

        Information d. 22. januar 2012: ”Antallet af overgreb på palæstinensere stiger” af
        Mikkel Bahl

        His2rie.dk - Det 20. årh. historie: ” Det store spørgsmål! Af Svend Lindhardt
        http://www.his2rie.dk/index.php?id=joedisklobby
Omfang     8 moduler á 95 min.

Særlige     I dette forløb har eleverne fået kendskab til det arabiske forår, menneskerettigheder,
fokuspunkter  FN som organisation og dens rolle i Israel/Palæstina-konflikten, USA’s rolle i
        konflikten, Det international politiske system, palæstinensernes selvstyre og den
        interne splittelse og bosættelses problematikken.

        Kernestof:
        Menneskerettigheder
        Sociale og kulturelle forskelle
        Demokrati

Væsentligste  Klasseundervisning
arbejdsformer  Pararbejde
        Gruppearbejde
Titel 20    Re: Israel / Palæstina

Indhold     Jødedom:
        Følner, Hanne m.fl.: ”Kuplen, Muren, Graven”. Gyldendal 2006. 2. oplag. Side 25-28,
        129-135
        Religion.dk: Udviklingshistorie for jødedommen
        Religion.dk: De ti vigtigste ting at vide om jødedommen
        Josuabogen 1, 1-4
        1. mos 17,1-17
        2. mos. 12,1-20
        Dokumentar: ”Velkommen Sabbat”
        Dokumentar: ”De sorte mænd”
        Youtube video: Krasnik diskuterer omskærelse:
        http://www.youtube.com/watch?v=iTslmQGxE60
        Youtube video: Seder-måltidet: ”Understanding Seder Table Traditions”,
        http://www.youtube.com/watch?v=siBHlU-8qUI

        Islam:
        Følner, Hanne m.fl.: ”Kuplen, Muren, Graven”. Gyldendal 2006. 2. oplag. Side 21-23,
        108-111, 210-218 samt tekstboks side 206
        Munk, Merete m.fl.: Islam. Klassiske og nutidige kilder. Pantheon 1995. 1. udgave, 1.
        oplag. Sura 22, 40-41 og 77
        Ysuf K. Ibish: Krig. Om Jihad (hellig krig). I Edvard Wulff Petersen: Islam. Tekster og
        stemmer. 1980
        Youtube: Hamas Rabbit: Eat the Danes!
        http://www.youtube.com/watch?v=qBhdFYRR5tI&feature=BFa&list=FL1PFEo5LF2rTc2
        TattzQxDQ&lf=BFp
        Youtube: 3 YEAR OLD MUSLIM GIRL YEARNS TO KILL INFIDELS
        http://www.youtube.com/watch?v=ZjbJnZUJTYU&feature=BFp&list=FL1PFEo5LF2rTc2T
        attzQxDQ
        PPT: kort historisk introduktion til islam og Mekka
        Religion.dk: De ti vigtigste ting at vide om islam
        Dokumentar: Eksistens (5:5): Religiøs slagtning
        Dokumentar: Hajj – pilgrimsfærd til Mekka (BBC, 2003)


Omfang     12 moduler á 95 min.

Særlige     Jødedom og islam som selvstændige religioner og sammenlignet gennem myter og
fokuspunkter  ritualer.

        Fokus på den kollektive bevidsthed for de to religioner og deres tilknytning til
        Jerusalem.

Væsentligste  Klasseundervisning, pararbejde
arbejdsformer
Titel 21    Hi/Sa/Re KS - projekt 4: Israel/Palæstina-konflikten

Indhold     Meningsmåling om danskernes sympatier i den palæstinensisk-israelske
        konflikt. Jyllands-Posten 11. maj 2008

        Om det israelske samfund.
        www.israel-info.dk

        Palæstina – besættelsen er ondets rod.
        Dansk-palæstinensisk venskabsforening. www.danpal.dk

        Billede fra Jerusalem

        Arafat: Staten det er mig
        Palæstina ’98 – 50 år efter, Operation Dagsværk 1998

        Om hellig krig/Jihad
        Jensen, Tim & Michael Rothstein: Etikken og religionerne. Aschehoug 1998Omfang     5 moduler á 95 min.

Særlige     Arbejde i eksamensgrupper, finde ordentlig mængde ekstra materiale og gennemleve
fokuspunkter  en eksamenssituation med alle tre lærere.
Væsentligste  Gruppearbejde, gruppefremlæggelser
arbejdsformer

								
To top